Page 63

Foto: Vincent van der Hoven

stellen, maar werden de installaties snel concreet. “Een verademing”, aldus Van den Dobbelsteen. “Vanaf de eerste dag was het binnenklimaat in het door LKSVDD ontworpen voorzieningcluster in Borne gewoon goed”, vult Van Schijndel aan, die toegeeft dat ze dat niet vaak meemaakt. “Met een DBMO-contract heb je voor de afgesproken periode en prijs een goed onderhouden gebouw, waar alle installaties werken.” Eventuele problemen worden door het verantwoordelijke consortium gegarandeerd opgelost.

Durven los te laten “Het grootste thema in de evaluatie van deze processen is het durven loslaten”, vertelt Dols. Dat is voor veel opdrachtgevers niet zo eenvoudig. Maar de gemeente Borne heeft als ambitie om een regie-organisatie te worden en dit soort projecten uit te besteden. De projectleider van het voorzieningencluster had

eerder bij Kulturhus Borne gezien hoe ingewikkeld de bouw kan zijn en wilde het anders aanpakken. “Het is bij een DBMO-contract vervolgens niet zo dat je als opdrachtgever en gebruiker geen invloed meer hebt op het gebouw, je denkt daar natuurlijk uitgebreid over mee”, vertelt Dols. “Maar dan met name over de gebruiksmogelijkheden, de logistiek en de flexibiliteit, en niet zo zeer over de specifieke oplossingen.” Als opdrachtgever moet je op het juiste moment los kunnen laten. Zowel Brede School Joure als voorzieningencluster De Veste in Borne zijn aanbesteed op basis van een vaste prijs. Het consortium dat voor die prijs het beste gebouw kon maken won. “Gunning op basis van de laagste prijs heeft wat ons betreft nooit de voorkeur”, vertelt Dols. “Dat levert altijd gedoe op als het om de prijs-kwaliteitsverhouding gaat.” > Omdat bij een school het budget voor de bouw en architectenweb — 63

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you