Page 62

Kansen voor DBMO in scholenbouw De afgelopen jaren zijn er twee scholen gerealiseerd volgens een DBMO-contract: Brede School Joure en het voorzieningencluster De Veste in Borne. Wat betekende deze integrale contracten voor de rol van de betrokken partijen en welke kwaliteit leverden de bijbehorende processen op? Een gesprek met de betrokken adviseurs en architecten. — tekst Michiel van Raaij

“De realisatie van het gebouw is pas het begin, het draait om de dertig, veertig jaar erna”, stelt huisvestingsadviseur John Dols van Twynstra Gudde. “Architecten en bouwers hebben maar weinig idee van hoe het gebouw vervolgens gebruikt wordt.” Dat werd ze ook nooit gevraagd. Maar wat Dols betreft mag er wel wat meer aandacht komen voor het onderhoud en beheer van het gebouw. Hoeveel scholen ken jijzelf, als lezer van dit artikel, die slecht onderhouden zijn of waarvan een deel van de installaties niet goed meer werkt? Vast wel een aantal. Uit het onderzoek dat BBA Binnenmilieu heeft gedaan naar het binnenklimaat van Rotterdamse scholen kwam naar voren dat de installaties, ook bij nieuwe scholen, vaak niet zo werkten als bedacht. Sommige installaties bleken niet goed aangesloten, anderen waren niet goed onderhouden en weer anderen werden verkeerd bediend of waren vanwege het geluid dat ze maakten maar helemaal uitgezet.

Één verantwoordelijke partij “Het grote voordeel van een DBMO-contract is dat er één partij verantwoordelijk is voor het gebouw”, 62 — architectenweb

vertelt huisvestingsadviseur Hanneke van Schijndel van Twynstra Gudde. In plaats van dat er een hele reeks van partijen na elkaar betrokken zijn bij het gebouw, is er één consortium van begin tot eind betrokken bij het gebouw. Van het ontwerp en de bouw (Design & Build) tot en met het onderhoud en het beheer (Maintain & Operate). “Als gebruiker heb je al die tijd één aanspreekpunt.” In de afgelopen jaren heeft Twynstra Gudde de realisatie begeleid van twee DBMO-scholen: Brede School Joure en voorzieningencluster De Veste in Borne. Het consortium dat Brede School Joure bouwde, stond onder leiding van Facilicom, bouwer was Pellikaan, architect was Bureau Bos. Het consortium dat voorzieningencluster De Veste in Borne realiseerde werd geleid door Dura Vermeer, terwijl LKSVDD verantwoordelijk was voor het ontwerp. In de praktijk zorgen de DBMOcontracten er bijvoorbeeld voor dat de verschillende partijen die bij het gebouw betrokken zijn elkaars werk niet meer ter discussie hoeven te stellen of elkaar tegen kunnen werken. In het ontwerpproces denken ze immers allemaal al mee over hoe het gebouw moet worden. “Wij lieten de

Voorzieningencluster De Veste in Borne naar ontwerp van LKSVDD.

schoonmaker bijvoorbeeld meedenken over de keuze van de vloerbedekking en wandbekleding”, vertelt architect Hans van den Dobbelsteen van LKSVDD. Dat leverde niet per se een andere keuze op dan hijzelf zou maken. “Maar de gemaakte keuze is wel steviger onderbouwd.” En in de beheerfase zal hier geen discussie meer over zijn. Eenzelfde voordeel ervoer de architect bij de samenwerking tussen de installatie-adviseur en installateur. Doordat ze niet na elkaar aan het gebouw werkten, maar samen de installaties moesten uitwerken, konden ze elkaars werk niet ter discussie

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you