Page 58

— advertorial

Verticale kleurbanen breken het grote gesloten gevelvlak van het sportgebouw.

Kleurige connectie met De nieuwe huisvesting voor het Gerrit Komrij College in Winterswijk zorgt voor verbinding. In meerdere opzichten. De nieuwbouw brengt voorheen verspreid gelegen onderwijsrichtingen, met circa 1.300 leerlingen, samen onder een dak en creëert tegelijkertijd een ontmoetingsplek voor de inwoners van de gemeente. Tot het complex behoort ook een nieuwe sporthal, die visueel met de school en de omgeving is verbonden door de gevelbekleding uit stalen profielen met Colorcoat Prisma.

58 — architectenweb

Het nieuwe schoolgebouw staat op een goed bereikbare, groene locatie aan de rand van de binnenstad en op loopafstand van het station. De plek is mede gekozen vanuit stedenbouwkundige overwegingen: de nieuwbouw moet de herontwikkeling van de spoorzone aanjagen, en oost en west over het spoor heen verbinden. Om die reden huisvest het gebouw naast een school ook maatschappelijke voorzieningen. Zo hebben de Stichting ter bevordering van het Technisch Onderwijs en de Stichting Bibliotheek Oost-Achterhoek een plek in het gebouw, en biedt het complex behalve de leerlingen ook de inwoners van Winterswijk een theaterzaal met 224 zitplaatsen. Naast de nieuwbouw van de school is tegelijkertijd een nieuwe binnensportaccommodatie gerealiseerd. Op advies van BDP.khandekar zijn de school en de sporthal als afzonderlijke gebou-

Doorwaadbaar De architect heeft, mede vanuit het idee van verbinding, een transparant schoolgebouw ontworpen. Vanwege de relatief kleine kavel heeft Seelen de verschillende onderwijsrichtingen gestapeld. De leerwegen op de begane grond zijn van buitenaf zichtbaar; met de praktische VMBO-vakken die hier hun ruimtes kregen, oogt de school levendig. Hoger in het gebouw hebben HAVO en VWO hun plek. In het interieur staan onderwijsruimtes in open verbinding met elkaar en kunnen docenten en leerlingen van de ene lesruimte in de andere kijken. Door de twee ingangen heeft het gebouw een grote toegankelijkheid en ‘doorwaadbaarheid’. Ook dit maakt het Gerrit Komrij College een ‘openbaar gebouw’. De opdrachtgever en de architect hebben uitdrukkelijk gekozen voor een bijzondere vormgeving, als sterke stimulans voor de gewenste herontwikkeling van het gebied. BDP.khandekar heeft de leslokalen verdeeld over twee halfronde

Foto’s: Ronald Tilleman

de omgeving

wen, maar wel als samenhangend bouwproject opgezet, vertelt projectarchitect Marcel Seelen.

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Advertisement