Page 45

Boven Met een nieuwe entree krijgt de jaren zeventig-school, waar de Islamitische basisschool Okba ibnoe Nafi zich in vestigt, een nieuw gezicht. Onder Een groene loper verbindt de nieuwe entree, de patio en de gebedsruimte.

Links De plint van de ‘hoogbouw’ van Vakcollege & Aloysius de Roosten is door Atelier PRO met een glazen gevel naar de buurt geopend.

meer interactie met de buurt. Nieuwbouw achter de hoogbouw verbindt de gangschool en de hallen en huisvest een mavo. Hier is uiteraard meer ruimte voor moderne onderwijsvormen. De vernieuwbouw wordt in de zomer van dit jaar opgeleverd.”

Jaren zeventig: Islamitische basisschool Okba ibnoe Nafi Breda In tegenstelling tot de drie andere scholen die vanwege hun architectonische, stedenbouwkundige of sociale kwaliteit breed gewaardeerd worden, ligt dit bij de Islamitische basisschool in de multiculturele wijk Doornbos-Linie in Breda wel anders. Leistra: “Het bestuur had in eerste instantie twijfels bij het idee van renovatie van een in betonsteen opgebouwde jaren zeventig-school en

opteerde voor nieuwbouw. De aanstaande renovatie levert deze specifieke school, die uitgaat van klassikaal onderwijs, echter veel meerwaarde op. Twee vleugels met lokalen omarmen een patio en rondom ligt de school in het groen. De klaslokalen zijn prima van formaat, hebben een bijzondere doorsnede en een aangename lichtinval. Dankzij de keuze voor renovatie heeft de school straks een behoorlijke overmaat en een eigen gebedsruimte. Met de budgetten voor nieuwbouw zou dat niet mogelijk zijn geweest.” Met enkele simpele ingrepen voorziet Atelier PRO de school van een hedendaags gezicht. “We introduceren een groene loper die een nieuw entreevolume, gebedsruimte en patio met elkaar verbindt. De school krijgt een rustig interieur met veel wit, en accenten in

de kleur groen en in hout. Enig nadeel van de bestaande situatie is de beperkte plafondhoogte. De installatietechnische voorzieningen die nodig zijn om Frisse School B te behalen worden daarom per klas geregeld.”

Kettingreactie De voorbeelden tonen aan dat de praktijk van het renoveren en vernieuwbouwen van scholen heel gevarieerd is. “Voor ieder type school, modern of meer traditioneel, is met renovatie een passende onderwijsomgeving te creëren.” Leistra besluit: “Zodra je de beperkingen hebt weten te omarmen, levert renovatie of vernieuwbouw een volstrekt unieke school op en ontstaat in de dynamiek van het hergebruik een kettingreactie aan vervolgoplossingen.” — architectenweb — 45

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you