Page 44

“Voor ieder type school is met renovatie een passende onderwijsomgeving te creëeren” 44 — architectenweb

deze aankon. Uiteindelijk hebben we dit weten te beperken tot de aula, een muzieklokaal en enkele creatieve lokalen. De kapel is de centrale ‘schatkamer’ van de school, multifunctioneel inzetbaar en middels de brug boven de poort vanuit het gehele gebouw eenvoudig te bereiken.”

Achter het bestaande gebouw van het Vakcollege & Aloysius de Roosten is in nieuwbouw ruimte gemaakt voor een leerplein.

Jaren vijftig: Vakcollege & Aloysius de Roosten Eindhoven “De opgave voor Vakcollege & Aloysius de Roosten in Eindhoven bestaat uit de renovatie van een vierlaagse gangschool met praktijkhallen uit de wederopbouwperiode en de nieuwbouw van extra onderwijsruimten. Het gebouw stond op de nominatie om gesloopt te worden, maar wordt waarschijnlijk binnenkort als gemeentelijk monument aangewezen.” De school, van het zogenaamde LTS-type, leent zich niet voor activiteitgericht leren, maar is volgens Leistra ideaal voor de beide scholen die erin gevestigd gaan worden. “Sommige groepen leerlingen hebben nog steeds veel baat bij het wat traditionelere, klassikale onderwijs. De theorielessen vinden plaats in de lokalen in het hoofdgebouw, terwijl het techniekonderwijs in de hallen wordt gegeven. Het oorspronkelijke gebruik van het gebouw wordt hiermee eer aan gedaan. Door de plint van de ‘hoogbouw’ transparant te maken, ontstaat

Beelden: Atelier PRO

bakenfunctie van het gebouw voor de wijk behouden blijft. Een nieuwe doorgang in de as van het Louis Couperusplein zorgt ervoor dat leerlingen eenvoudig kunnen doorstromen naar het groene speelplein aan de zuidzijde en het gebouw zich nog beter voegt in het stedelijk weefsel.” “Doel van de aanbesteding was om een zo compact mogelijk gebouw te realiseren om zo ruimte op de kavel over te houden voor sport, spel, tuinieren en buiteneducatie. In de nieuwbouw is dat gelukt door de gymzaal verdiept aan te leggen, waarbij het dak fungeert als podium voor de verschillende onderwijsafdelingen. Voor de kapel hebben we ons steeds afgevraagd hoeveel programma

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you