Page 42

Links In zijn architectuur bouwt de nieuwbouw van het Edith Stein College Den Haag voort op de behouden gebleven kapel van de oude school. Onder De nieuwbouw van het Edith Stein College is georganiseerd rond een hoge vide en op verschillende niveaus met de oudbouw verbonden.

Bestaande schoolgebouwen hebben sociale, economische en architectonische waarde

Renovatie: tussen wal en schip? Volgens een recent rapport van de Algemene Rekenkamer is het niet best gesteld met de kwaliteit van de schoolgebouwen die al wat langer staan. Het binnenklimaat van de scholen wordt in tachtig procent van de gevallen als matig tot slecht beoordeeld. De gebouwen zijn voor het overgrote deel niet meer toegerust op de huidige onderwijspraktijk en zijn toe aan renovatie of vernieuwbouw. Bij renovatie lopen schoolbesturen echter vaak vast in een woud van regels en onduidelijke verantwoordelijkheden op 42 — architectenweb

financieel en juridisch vlak. Budgetten zijn gebaseerd op normen uit 1985 en zijn niet aangepast op de huidige eisen uit het Bouwbesluit betreffende binnenklimaat en techniek, en ontwikkelingen in het onderwijs zelf, zoals het gebruik van ICT en moderne leervormen. Wettelijk gezien zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwbouw van scholen, terwijl schoolbesturen de zorg hebben voor de exploitatie en het onderhoud. Wat renovatie betreft is een grijs gebied ontstaan. Gemeenten willen vaak niet meebetalen aan een ingrijpende en levensduurverlengende renovatie, omdat dit ‘onderhoud’ volgens hen tot de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur behoort. Schoolbesturen rest hierdoor vaak niets anders dan nieuwbouw aan te vragen. Volgens de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, schiet deze ontwikkeling haar doel voorbij. De rekening, die bij nieuwbouw anderhalf tot twee keer zo hoog is als bij renovatie, komt uiteindelijk toch bij de gemeente terecht. Leistra komt dergelijke dilemma’s in de praktijk vaak tegen, maar geeft aan dat het wel degelijk mogelijk is om

de belangen op één lijn te krijgen. “De verschillende potjes van gemeenten en schoolbesturen blijven enorm belangrijk en achter de schermen spelen er belangen waar je vaak geen weet van hebt. Duidelijke afspraken tussen gemeente en schoolbestuur kunnen er echter voor zorgen dat de discussie verschuift van het aantal vierkante meters naar een gezamenlijke, inhoudelijke visie op de huisvesting.”

De meerwaarde van renovatie Atelier PRO ziet in renovatie of vernieuwbouw verschillende voordelen ten opzichte van nieuwbouw. “De sfeer van oude gebouwen, met prachtige details als balken, glas-in-lood en hoge plafonds is met nieuwbouw niet te evenaren. Daarnaast hebben bestaande (school) gebouwen een grote sociale waarde, ze zijn als het ware in ons collectieve geheugen gegrift. Het zijn vaak bakens in de stedelijke context.” In de afweging tussen nieuwbouw en renovatie, gaat het er volgens Leistra vooral om alle betrokkenen het idee van renovatie te laten omarmen, ze de kwaliteiten van het be-

Foto’s: Luuk Kramer

De thuisbasis van Atelier PRO, een organisch gegroeid kantoor in, rondom en onder een duintuin in de Haagse Archipelbuurt, belichaamt de ontwerpfilosofie van het bureau en toont het belang dat Atelier PRO hecht aan de genius loci. Architect Pascale Leistra: “De contextuele benadering die deze plek kenmerkt, vormt ook het uitgangspunt in onze onderwijsprojecten.” Met groot enthousiaste vertelt ze over projecten waar het bureau aan werkt of heeft gewerkt.

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you