Page 25

Links en midden De jongste kinderen spelen bij Het Dok in Oegstgeest op het maaiveld, de oudere kinderen spelen op de eerste verdieping.

Onder Bij Het Dok wordt verse lucht direct van buiten tussen de houten balken ingebracht. Daar wordt die via kleine perforaties over de ruimte verspreid.

Foto’s: Sonia Arrepia

De vloeren fungeren als luchtkanalen, de geperforeerde plafonds zijn inblaasroosters garanderen met een natuurlijk systeem. Te openen ramen zijn overigens ook een eis.” Vos legt uit dat het een school voor speciaal onderwijs is, voor moeilijk lerende kinderen. “Zij hebben behoefte aan rust en regelmaat in de omgeving. Daarom hebben we gekozen voor natuurlijke materialen en kleuren.” Zowel voor de gevelafwerking als het interieur – binnenwanden, kanaalplaatvloeren en plafonds – is hout gebruikt. “Het geeft een mooi beeld, en de geperforeerde plafondplaten dragen bij aan een prettige akoestiek.” Daarnaast vervullen de houten kanaalplaten een rol bij de ventilatie. “Volgens het bestemmingsplan mocht het gebouw maximaal zeven meter hoog zijn. Bij twee bouwlagen heb je dan een hoogte van 3,5m, terwijl een Frisse School klasse B om een vrije hoogte van 3,2m vraagt. Met een vloerpakket van 30 cm plus verlaagd plafond past dat nooit. Toen hebben we gekeken of we de luchtbehandeling konden

integreren in de houten kanaalplaten.” De vloeren fungeren als luchtkanalen, de geperforeerde plafonds zijn inblaasroosters. Elk lokaal heeft een eigen, CO2-gestuurde luchtbehandelingsunit, die onder het (verlaagde) plafond van de toiletten is geplaatst. “Op deze manier heb je een gebouw met een minimale constructiehoogte en een prachtige afwerking.” Vos is niet de enige architect die op zoek is naar alternatieven voor de ingewikkelde installaties die de scholenbouw domineren. Ook bij Paul de Ruiter architecten gelooft men dat energiezuinige en gezonde onderwijshuisvesting bouwen eenvoudiger en beter kan. “We wilden een werkelijk duurzame school maken”, zegt architect Noud Paes over basischool Het Dok in Oegstgeest. “Ik besef dat duurzaamheid een heel breed begrip is. Waar het ons om gaat, is dat Frisse Scholen nu erg gericht zijn op het energieverbruik. Maak het gebouw luchtdicht, zet PV-panelen en een energiezuinige kast op het dak, en klaar. Maar daarmee heb je nog geen goede school. architectenweb — 25

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you