Page 18

Orde en structuur. Het zijn twee belangrijke ingrediënten voor goed onderwijs. In een rommelige ruimte is het moeilijk om je te concentreren; dat geldt zowel voor leraren als leerlingen. In noodcontainers voelt niemand zich thuis. Toch zijn veel schoolgebouwen chaotisch: een wirwar van ad hoc aan elkaar geplakte hoofd- en bijgebouwen. Niet bewust zo ontworpen, maar mettertijd zo gegroeid. Basisschool De Spreeuwen in het Belgische Mechelen is een sprekend voorbeeld hiervan. De school is opgericht in 1931 en gesitueerd op een langwerpig kavel dat zich uitstrekt tussen de Battelsesteenweg en de Leuvensevaart. Door de jaren heen had de school zich, als een rupsje nooitgenoeg, stapsgewijs uitgebreid tot een bonte aaneenschakeling van gebouwen en pleinen. En nog was er niet genoeg ruimte. In 2010 werd door toenmalig Vlaams Bouwmeester Marcel Smets een Open Oproep uitgeschreven voor tien nieuwe kleuterklassen en een sanitaire voorziening. Het Nederlandse bureau Happel Cornelisse Verhoeven Architecten won door – heel brutaal – de opgave te negeren. “Het zou de zoveelste aanbouw worden aan een complex dat van toevalligheden aan elkaar hing”, vertelt architect Ninke Happel. “Gebouw en buitenruimte hadden niets meer met elkaar te maken. Wij wilden die trend doorbreken.” Het architectenbureau besloot om de opwaardering van de bestaande kleuterschool en de buitenruimte tot uitgangspunt van het ontwerp te 18 — architectenweb

maken. “Het gebouw was een kind van zijn tijd, de schrale jaren tachtig. Grijze betonsteen, simpele leien daken. Niets bijzonders, maar toch werd het gekoesterd door de leerkrachten, vanwege de brede, lichte klaslokalen met directe toegang naar buiten en de gangloze plattegrond, waarbij de lokalen rond een centrale ruimte liggen. Daarom besloten we die typologie over

De bestaande brede, lichte klaslokalen met directe toegang naar buiten werden gekoesterd

Boven Een van de binnenhoven is op initiatief van de architecten getransformeerd tot ‘buitenspeelkas’.

Rechterpagina Om de oudbouw en nieuwbouw tot een geheel te smeden is de school rondom voorzien van een uniforme dakomlijsting.

te nemen, maar het gebouw wel een hedendaags smoel te geven.” Het ontwerp blinkt uit door zijn eenvoud: de nieuwbouw is (typologisch) gespiegeld ten opzichte van het bestaande kleuterblok, waardoor een tweemaal zo lang, rechthoekig volume is ontstaan. Hierdoor is het aantal bouwvolumes beperkt, bleef ruimte over voor een speelplein en ontstaat een herkenbaar ‘adres’ aan de achtergelegen vaart. Om de twee bouwdelen tot een geheel te smeden, is rondom een betonnen dakrand aangebracht en zijn de gevels voorzien van een zandkleurige vertinlaag.

Architectenweb magazine #11  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Scholen centraal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you