Page 66

Ziekenhuizen: afpellen en tot bloei laten komen Op de tekentafel van ons architectenbureau, Wiegerinck architectuur stedenbouw, liggen ontwerpen van ziekenhuizen die over één tot soms zelfs zeven jaar opgeleverd worden. Op basis van het huidige beleid, een breed draagvlak en een behouden inschatting van de ontwikkelingen in de zorg – wat in vele gevallen op krimp of status quo neerkomt – komen de ontwerpen langzaam tot stand. Laten we die zeven jaar als uitgangspunt nemen. Kijken we die periode terug in het verleden dan werd de eerste iPhone geïntroduceerd. Slechts luttele maanden later werd het schillenmethode geïntroduceerd als vastgoedbenadering van het ziekenhuis. Die twee introducties hebben niets met elkaar te maken, maar als we zien welke ontwikkelingen de technologie sindsdien heeft doorgemaakt en we dit extrapoleren binnen de zorg de komende zes jaar, dan hebben we – alleen al wegens de levensduur van gebouwen – behoefte aan een nieuwe ontmoeting tussen beide.

Onder invloed van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen staat het ziekenhuis een enorme transformatie te wachten. Wiegerinck neemt de verschillende onderdelen van het ziekenhuis onder de loep en kijkt daarbij een klein decennium vooruit: hoe zal het ziekenhuis er dan uitzien? — tekst Roy Pype en Jörn-Ole Stellmann

sen vier wezenlijk verschillende gebouwtypologieën, schillen genaamd. Door functies die dezelfde huisvestingseisen stellen te groeperen, kan een efficiënt gebouw ontstaan dat feitelijk uit vier gebouwen bestaat. De eerste schil, de ‘hotfloor’, omvat Schillenmethode de hoogtechnologische, kapitaalintenHet inmiddels opgeheven College bouw sieve functies. In het ‘hotel’ zijn alle zorginstellingen presenteerde in 2007 de functies geplaatst voor het verblijven ‘schillenmethode’ als nieuwe methodiek van patiënten. De functies voor het voor de afweging van investeringsbeslis- houden van spreekuur en het verrichsingen in een ziekenhuis. Iedere functie ten van eenvoudige onderzoeken en in ziekenhuis stelt specifieke eisen aan behandelingen zitten in het ‘kantoor’. het gebouwtypologie. In de schillenme- Logischerwijs zitten hier ook de kanthode wordt onderscheid gemaakt tustoorvoorzieningen, zoals stafaccom66 — architectenweb

modatie, administratie en beheer. De ‘fabriek’ tenslotte huisvest alle medisch ondersteunende en facilitaire functies. Ziekenhuizen als het Gelre Ziekenhuis in Zutphen zijn letterlijk volgens dit vastgoedmodel gerealiseerd.

Nieuwe technologie Medici hebben veel competenties. In grote lijnen doorlopen zij, al dan niet samen met de patiënt, telkens een cyclus van kennis opbouwen, diagnose stellen, voorschrijven, behandelen, verzorgen en bewaken. Het lijkt erop dat een fors deel van die taken zowel door technologische als sociale ontwikkelingen (deels) geautomatiseerd zullen worden of door patiënten en hun omgeving overgenomen worden. Die veranderingen raken elke schil van het ziekenhuis en introduceert een nieuwe. Laten we het ziekenhuis afpellen en vervolgens opnieuw tot bloei laten komen. Hieronder worden per schil een aantal ontwikkelingen geschetst. Daaruit blijkt dat de poli muteert, de verpleegafdeling concentreert, de hotfloor reduceert, de fabriek sublimeert en thuis floreert.

Architectenweb magazine #10  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Zorg centraal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you