Page 56

“Groot tegenover klein, besloten tegenover open, zakelijk tegenover huiselijk” tussenklimaat voor wachtruimten en verkeersgebieden. Koeling en verwarming vindt primair plaats middels betonkernactivering, gekoppeld aan warmte-koudeopslag in de bodem. Doordat er hierdoor minder lucht door het gebouw hoeft te worden rondgepompt, is de kans op besmetting via de lucht verkleind. In de patiëntenkamers wordt de temperatuur op 21 graden Celsius gehouden, drie graden lager dan gebruikelijk. Dankzij een verwarmingspaneel in een verlaagd plafond boven het bed bereikt de temperatuur in de directe omgeving van de patiënt wel de gewenste 24 graden Celsius. Het energiebesparende systeem, dat in ziekenhuizen nog niet eerder is toegepast, verschaft verplegend personeel een aangenamere werkomgeving, waarin zij zich beter kunnen concentreren en dus betere zorg kunnen leveren.

Healing Environment De principes van Healing Environment, de notie dat de gezondheidstoestand van patiënten beïnvloed wordt door de omgeving en het gebouw, waren in MST op ieder schaalniveau leidend. Op Boven In de gevel aan het atrium is de opbouw van het ziekenhuis afleesbaar met de poliklinieken op de 1e en 2e verdieping, de hotfloor op de 3 e verdieping, en daarboven de patiëntenkamers. Links Een blik op de entree van het ziekenhuis met rechts de collegezaal. Rechts Het ziekenhuis heeft enkel eenpersoonskamers.

54 — architectenweb

Architectenweb magazine #10  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Zorg centraal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you