Page 54

Boven Ieder atrium heeft zijn eigen zorgthema en is voorzien van een ‘huis’ dat als kenniscentrum dient voor het medisch personeel.

De bestaande infrastructuur bleek de stroom bezoekers, met slechts enkele kleine ingrepen, gemakkelijk aan te kunnen en ook de extra parkeerdruk was relatief eenvoudig op te lossen. De parkeergarage onder het nabijgelegen Van Heekplein was op de piekmomenten van het ziekenhuis onderbezet. Middels een ondergronds rolpad, naar ontwerp van atelier PRO, is de garage met MST verbonden. Het oude ziekenhuis blijft in gebruik voor functies die niet direct met patiëntenzorg te maken hebben. De keuze voor uitbreiding op de huidige locatie is kostenbesparend en duurzaam.

Organisatie en logistiek Eenmaal binnen leidt een wigvormige entree bezoekers richting de ontvangstbalie. Zoals alle serviceplekken in het ziekenhuis heeft de achterwand van de balie een olijfgroene kleur. Door een overdaad aan constructieve kolommen die het blikveld inperken, komt de entreehal wat benauwend over. Verticaal wordt de blik echter niet beperkt. Via een vide ervaart de bezoeker voor het eerst de volledige hoogte van het gebouw. Lange kolommen die vanaf de tweede verdieping oprijzen en het dak dragen, benadrukken die sensatie. Booltink: “De balie vormt het hoekpunt in een winkelhaak van brede gangen waardoor bezoekers zich over het gebouw verspreiden. Begeleid door iets verhoogde daglichtvelden in het plafond, vinden ze eenvoudig hun weg naar één van de themagerichte pleinen. De zorg rondom verwante aandoeningen is hierbij steeds rondom één plein gegroepeerd.” In de atria openbaart de organisatorische opzet van het ziekenhuis zich. De eerste en tweede verdieping zijn voorzien van een open omloop. Hier liggen de poliklinieken. De gevels van de bovenste drie lagen hebben grote, met glas ingevulde kaders. “Het 54 — architectenweb

Geheel tegen de stroom in besloot het ziekenhuis in de binnenstad te blijven

hotel”, noemt Abels met enige trots deze verpleegafdelingen, waar alleen eenpersoonskamers met eigen toilet en badkamer zijn gerealiseerd. De gevel van de verdieping die ingeklemd ligt tussen de poliklinieken en de verpleegafdelingen is meer gesloten. Het hout van de kozijnen vormt verticale lamellen die de erachter gelegen ‘hotfloor’ grotendeels aan het

Architectenweb magazine #10  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Zorg centraal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you