Page 50

— advertorial

Transparantie Het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal werkt gefaseerd aan de herindeling en renovatie van een aantal afdelingen. Onlangs zijn Intensive Care (IC/CCU) en Scopie aangepakt en opnieuw in gebruik genomen. Bij het ontwerp voor de nieuwe afdeling heeft het Rotterdamse bureau MAS architectuur stressreductie als leidend thema genomen. 50 — architectenweb

“Stressreductie bij zowel de patiënten als het verplegend personeel vormt de kern van het ontwerp van de afdeling”, vertelt Daan ter Avest, architectdirecteur van MAS architectuur. Voor de patiënten heeft het bureau gestreefd naar een gevoel van herkenning, uiteenlopend van de omgeving tot het dag- en nachtritme. Voor patiënten die nog onderzocht moeten worden wilde het bureau dat de omgeving professionaliteit zou uitstralen. Bij de stressreductie voor het personeel spelen volgens Ter Avest andere zaken. “Zo moet het interieur hen in staat

stellen snel te handelen. Daarvoor is het bijvoorbeeld belangrijk dat de apparatuur altijd aan dezelfde kant te vinden is.” Ook is voor het personeel overzicht gecreëerd door een grote transparantie in het interieur. In verband met dat laatste is veel glas toegepast en is er gespeeld met de verlichting, legt Ter Avest uit. In het plafond is een doorlopende lichtlijn gerealiseerd. Bij de balies kan het personeel bijvoorbeeld in de nachtsituatie kiezen voor verlichting die alleen de binnenzijde van de balie aanschijnt en niet op de grond of in de ruimte. Transparantie is van belang omdat

Foto’s: MAS architectuur

op Intensive Care

Architectenweb magazine #10  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Zorg centraal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you