Page 21

Boven en onder Ieder gebouw in de zorgwijk verhoudt zich anders tot de buitenruimte. Bij het vier verdiepingen hoge verpleeghuis

‘Eltheto’ draait het om het uitzicht op de buitenruimte, terwijl het naastgelegen en lagere ‘de Roef’ een beschermender gebaar maakt.

Het ontwerp voor woonzorgplein Eltheto laat zien hoe ouderen met een lage tot hoge zorgindicatie in een zo normaal mogelijke omgeving kunnen blijven wonen en daar echt onderdeel uit kunnen blijven van het stedelijke leven. Daarbij biedt de leefstijlenbenadering van 2by4 een interessant alternatief voor de leefstijlenbenaderingen die elders gehanteerd worden. Zo worden in Hogeweyk in Weesp ouderen gegroepeerd rond bijvoorbeeld hun Gooise, stadse of Christelijke leefstijl. 2by4 kiest daarentegen voor een benadering waarin de verhouding van ouderen tot elkaar centraal staat. Hieruit is een open en flexibele wijk ontstaan, die met alle ingrepen om het onderlinge contact te bevorderen, uit kan groeien tot een wijk waarin elkaar ontmoeten en elkaar helpen echt centraal staan. — architectenweb — 21

Architectenweb magazine #10  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Zorg centraal

Architectenweb magazine #10  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Zorg centraal

Advertisement