Page 18

Op basis van workshops heeft 2by4 vier groepen ouderen gedefinieerd de intramurale bewoners van het naastgelegen verpleeghuis Eltheto, die hun gebouw verlaten om hier te komen eten. Een aangename afwisseling in het dagprogramma van deze ouderen, die dan even van hun gesloten afdeling afkomen en hier andere bewoners ontmoeten. De gevels van het restaurant kunnen geheel geopend worden, zodat bij mooi weer buiten en binnen fysiek in elkaar kunnen overlopen.

Vier leefstijlen Vroeg in het ontwerpproces heeft 2by4 workshops gedaan met de ouderen om hun behoeften in kaart te brengen. Daarbij viel het Remijnse op dat sommige ouderen graag met anderen iets actiefs wilden doen, terwijl andere ouderen liever een beschermde omgeving wilden. Uit de workshops heeft 2by4 vier groepen gedefinieerd rond de figuurlijke assen introvert tot extravert en ego tot groep. De ouderengroep introvert+ego wil bijvoorbeeld grote zelfstandigheid, terwijl de ouderengroep extravert+groep elkaar graag helpt. De vier onderscheiden leefstijlen heeft 2by4-architects allemaal 18 — architectenweb

een plek willen geven in de zorgwijk. Daarbij zijn bij bepaalde zorgindicaties soms enkele leefstijlen dominanter dan andere. Een voorbeeld is het kleinschalige groepswonen van verstandelijk gehandicapte ouderen in gebouw ‘de Roef’. De meeste ouderen hier vallen onder de leefstijl introvert+groep, waar rust en steun aan elkaar centraal staat. In het ontwerp van het gebouw heeft 2by4 hierop ingespeeld door een gang van zeven meter breed te ontwerpen, waarin themanissen zijn opgenomen. Op de gesloten afdelingen is zo toch nog van alles te beleven. De verstandelijk gehandicapte ouderen die zelfstandiger leven, zijn op de begane grond ondergebracht en hebben daar een buitenruimte aan de straat. Het ontwerp van verpleeghuis ‘Eltheto’ ernaast heeft 2by4 toegespitst op de leefstijlen introvert+ego en introvert+groep. In het verpleeghuis zijn vier woongroepen voor psychogeriatrie opgenomen en twee woongroepen somatiek. “De ouderen hier hebben behoefte aan een sociaal veilige omgeving met uitzicht op een levendige buitenruimte”, aldus Remijnse. Via grote ramen, patio’s, loggia’s en balkons hebben alle kamers in dit gebouw een brede blik op de buitenwereld. Bij de zorgtoegankelijke woningen ziet 2by4 een bredere schakering aan leefstijlen, waarbij vooral zelfstandigheid een grote rol speelt. De zorgindicatie van de ouderen die hier wonen varieert van 1 tot 3. De woningen zijn in twee gebouwen ondergebracht. Allereerst in het eerder genoemde

Architectenweb magazine #10  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Zorg centraal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you