Page 17

terecht konden. Remijnse: “De nadruk is daarbij verschoven van de zorg naar het wonen, en het zo lang mogelijk alles zelf kunnen blijven doen.”

Levendige buitenruimte Woonzorgplein Eltheto ligt aan de rand van de oude binnenstad van Rijssen en heeft voor dit uit de kluiten gewassen dorp een hoge dichtheid gekregen. De vier gebouwen omsluiten een compacte buitenruimte en oriënteren zich daar ook zoveel mogelijk op met hun entrees en balkons. “De buitenruimte is erop gericht bewoners actief te betrekken bij het sociale leven en zo eenzaamheid te voorkomen”, vertelt Remijnse, die benadrukt dat een compacte buitenruimte daarvoor essentieel is. Maar voor die ontmoeting is de autovrije buitenruimte ook geprogrammeerd. Zo is er bijvoorbeeld een plek waar jeu de boules gespeeld kan worden en waar samen kan worden getuinierd. De gezamenlijke buitenruimte voor verstandelijk gehandicapte ouderen is vaak omheind, maar hier

Links Centraal in de zorgwijk ligt woongebouw ‘de Bolder’ met zorgvoorzieningen in zijn plint. Rechts De tot de voordeur lopende openbare ruimte en brede galerij van de zorgwoningen van ‘het Landvast’ moet de interactie en toe-eigening stimuleren.

“In het proces is de nadruk verschoven van de zorg naar het wonen” heeft 2by4 ervoor gekozen deze verdiept aan te leggen en via verspringende terrassen met de straat te verbinden. Centraal in de zorgwijk ligt gebouw ‘de Bolder’. De vorm van dit gebouw heeft 2by4 zo gekozen dat de buitenruimte er “omheen kan vloeien.” Op de vier verdiepingen van het gebouw liggen zorgtoegankelijke appartementen, ontsloten vanuit een lichtstraat. De transparante plint van het gebouw huisvest enerzijds de nodige zorgfuncties, maar anderzijds ook een restaurant, kapper en stiltecentrum. De buitenruimte wordt vanuit dit gebouw kortom stevig gevoed. Het restaurant serveert ook maaltijden voor > architectenweb — 17

Architectenweb magazine #10  

Elk nummer van Architectenweb magazine staat in het teken van een bepaald thema. In dit nummer staat het thema Zorg centraal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you