Page 26

— advertorial

Een archeologiecentrum met etalage In Castricum is in januari 2015 Huis van Hilde geopend, een archeologisch centrum dat is ontworpen door VVKH architecten. Het gebouw combineert een depot- met een museumfunctie; om het publiek te verlokken de collectie te komen bekijken, heeft het architectenbureau het hoofdgebouw voorzien van grote glasgevels.

26 — architectenweb

Zanderij te Castricum, naar ontwerp van VVKH architecten. Huis van Hilde ligt aan de duinrand, op de toeristische route tussen station Castricum en de duinen. Het is ook de plek waar tweeduizend jaar geleden de rivier het Oer IJ in zee uitmondde. Volgens architect Fons Verheijen van het bureau was ‘ontwerpen met landschap’ het uitgangspunt.

Schatten in de grond Het Huis van Hilde heeft een totaal vloeroppervlak van circa 4.200 vierkante meter en is onderverdeeld in een paviljoen en een ondergronds depot. Het ontwerp van VVKH refereert aan een nollenlandschap: een duinlandschap dat veel ouder is dan de huidige stuifzandduinen en op verschillende plaatsen in Noord-Holland nog kan worden gevonden. Het heuvelachtige nollenlandschap is als het ware over het depot heen getrokken. Door een meter zand op dit deel van het gebouw te leggen, heeft VVKH op een passieve wijze een stabiel klimaat bereikt. Een constante temperatuur en luchtvochtigheid in het depot zijn een belangrijke voorwaarde voor >

Foto’s: Hennie Raaymakers/DAPh

Met de voltooiing van het archeologisch centrum heeft Hilde een nieuw thuis gekregen. Hilde is de naam die is gegeven aan een vrouw, die rond 400 in de regio moet hebben gewoond; ze werd in 1995 gevonden bij een opgraving vlakbij het nieuwe depot in Castricum. Huis van Hilde is gerealiseerd in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Het is een uitvloeisel van het Europese verdrag van Malta, dat zegt dat bij grondwerkzaamheden archeologisch onderzoek moet worden verricht. Worden daarbij historisch belangrijke vondsten gedaan, dan moeten die onder goede omstandigheden worden bewaard; daarnaast moeten archeologische vondsten volgens het verdrag van Malta publiek toegankelijk worden gemaakt. Elke Nederlandse provincie heeft een depot voor het behoud van archeologische vondsten binnen haar grenzen. Het Noord-Hollandse depot in Wormerveer werd te klein, het klimaat was slecht beheersbaar en het was slechts in beperkte mate toegankelijk voor bezoekers. In 2013 is daarom gestart met de bouw van het nieuwe centrum op de

Architectenweb magazine #9  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #9  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement