Page 24

“In een steeds jachtiger maatschappij neemt het belang van reflectie en verdieping toe” Koschuch over de uitbreiding van Musis Sacrum in Arnhem, waarvoor zijn bureau vorig jaar de prijsvraag won. “Een programma van eisen wordt doorgaans opgesteld met behulp van kentallen. In dit geval was er al een foyer van 1500 m2, met de uitbreiding erbij zou 1900 m2 nodig zijn. En dus luidde de opdracht: bouw 400 m2 foyerruimte. Maar de vraag is: hoe verhoudt zo’n getal zich tot de realiteit en de opgave?”

Rationele uitbundigheid Uiteindelijk is een 800 m2 groot, glazen foyer-paviljoen rond de nieuwe concertzaal ontworpen; een markant beeld in het Musispark. ‘Rationale uitbundigheid’ noemt Koschuch deze ontwerpstrategie. “Door de logistiek helder te organiseren, creëer je de mogelijkheid om, ondanks de beperkte financiële middelen, iets extra’s toe te voegen: een element, waar we honderd procent op

24 — architectenweb

inzetten. Dat is wat we in elk project doen, maar steeds op een andere manier, inspelend op de specifieke situatie.” De smaakmaker van Grenswerk in Venlo zijn de markante ramen, die doorzicht, licht en een zekere frivoliteit aan het gebouw geven. In Arnhem bood de lage grondwaterspiegel de kans om de kleedkamers, de keuken, bergruimte en installaties in een kelder te plaatsen. Het geld dat met deze oplossing bespaard is op de gevel, is deels geïnvesteerd in de foyer, deels in extra kubieke meters voor de zaal (15.000 in plaats van 10.000 m3). “Een zaal klinkt ruimtelijk als de reflectie van het geluid via het plafond langer duurt dan via de zijkant”, legt de architect uit. “Het programma van eisen hield daar geen rekening mee. Terwijl: Musis Sacrum gáát over muziek. Een slechte akoestiek, dat krijg je achteraf nooit meer goed. Dit is duurzaamheid in gebruik en vrijheid in programmering.” Die vrijheid wordt in het Speelhuis in Helmond verder opgerekt. Rond de kerk met concertzaal (eerder tot theater getransformeerd door Cepezed) heeft

Boven Schouwburg De Kampanje wordt gerealiseerd in oude industriële hallen op het voormalige marineterrein in Den Helder. Onder Rond het Speelhuis in Helmond heeft Van Dongen–Koschuch een glazen foyer ontworpen.

Van Dongen–Koschuch een foyer ontworpen als een glazen ‘rok’. In deze open ruimte, waarin kleedkamers, bar en een patio als losse doosjes geplaatst zijn, zijn allerlei evenementen denkbaar. De band kan de kleedkamer opengooien en spontaan een optreden geven, terwijl vanuit het gebouw het aangrenzende Cultuurplein wordt geprogrammeerd.

Voor de stad Ook bij schouwburg De Kampanje, in het voormalige marinecomplex in Den Helder, staat de relatie tussen gebouw en stad centraal. Aan het bestaande is zo min mogelijk veranderd. Zo is de sfeer en grandeur van de hallen behouden, terwijl er geld overbleef voor een spectaculaire glazen muziekzaal. Dwars door het complex is vervolgens een nieuwe binnenstraat aangelegd, die het historische centrum met het marineterrein verbindt, en zo het theaterprogramma aan de openbare ruimte gekoppeld en het onderdeel van het stedelijk weefsel maakt. “Die route geeft goed weer wat wij belangrijk vinden: we bouwen een nieuw stuk stad. Als het gaat over Den Helder, wordt doorgaans gefocust op de bevolkingskrimp, het vertrek van de industrie. Wij zetten nadrukkelijk in op een gebouw waar mensen op af komen.” Dat klinkt

Architectenweb magazine #9  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #9  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement