Page 18

Sociaal gebouw De meest tastbare vorm van leisure is het gebouw. Architect Ton Venhoeven heeft met zijn bureau VenhoevenCS ruime ervaring met het ontwerpen van allerlei typen sportvoorzieningen. Hij bespeurt een toename van het aandeel leisure in zijn portfolio en ziet daarbij ook de opgave veranderen. Volgens Venhoeven werden sportgebouwen vroeger voornamelijk op complexen of terreinen buiten de stad gepland. Nu is er steeds meer de wens de gebouwen middenin de stad te zetten, vaak gekoppeld aan stadsvernieuwing. Een nieuwe sportfaciliteit verbetert het imago en is meteen een goede voorziening voor de wijk. Venhoeven stelt dat de toename van de bouw van sportcomplexen voor een groot deel te danken is aan de veroudering van bestaande voorzieningen. Er is bij gemeenten een groeiend besef dat 18 — architectenweb

het combineren, wederom het clusteren dus, van sport, commercie en horeca een goede economische strategie is; het scheelt op de gemeentelijke begroting. Daarnaast speelt er op de achtergrond het samenvoegen van gemeenten, waardoor combinatie van voorzieningen sneller op de agenda komt te staan. Venhoeven benoemt een terugkerend patroon bij uitvragen voor het ontwerpen van sportvoorzieningen; de visie op de voorziening als sociale plek. Hij refereert graag aan het oude badhuis, dat eigenlijk veel meer een sociale component had. De ruimtelijke configuratie van het badhuis maakte die interactie mogelijk. Er was in het interieur zicht op verschillende plekken. Zo benadert Venhoeven ook zijn ontwerpen. Op dit moment werkt VenhoevenCS bijvoorbeeld aan Sportcomplex Hogekwartier in Amersfoort. Het gebouw is

Boven en onder Door sportcomplex Hogekwartier in Amersfoort met horeca en doorzichten te openen naar zijn omgeving geeft het een impuls aan het omliggende stedelijke gebied.

Beeld: VenhoevenCS

Binnen het City Lounge-concept is vergroening essentieel. Rotterdam kampte door de wederopbouw nog steeds met een hoog percentage ‘beton’ in de stad. Meer groen zorgt voor een gezonde onderlaag waarop leisure kan gedijen. Een plek waar dit goed zichtbaar is, is de recente vernieuwing van de Boompjes, de kade langs de Maas. Hier zijn grasvelden met beplanting aangelegd. De uitstraling hiervan maakt het voor fietsers, wandelaars en hardlopers een stuk aantrekkelijker om de route langs de kade te pakken. De hernieuwde aandacht voor de rivieroevers zorgt ervoor dat er een stuk verderop ook nieuwe horecagelegenheden komen. Helemaal hip is nu de Aloha bar in het oude Tropicana. Op één van de mooiste plekken langs de rivier is in één van de moeilijkst her te gebruiken gebouwen een rebels ogende bar gekomen.

Architectenweb magazine #9  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #9  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement