Page 17

in het plan opgevat als een huiskamer waar gastvrijheid het credo is. Net als bij regionale clustering is City Lounge niet alleen van recreatieve aard, het gaat ook om woongenot, verkeersbeleid en positionering van bedrijven. Maar alles staat in dienst van het vergroten van de verblijfskwaliteit op straat, legt Besselink uit. Deze ambitie is aangestuurd door het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam, dat meer bewoners, werknemers en bezoekers naar de bin-

nenstad wil trekken. Het nieuwste target is om de verblijfsduur van de bezoekers te verlengen. De enige manier om dit te bereiken is door een gevarieerd aanbod van cultuur en leisure te bieden en goede verbindingen te maken. Besselink noemt mapping als manier om goed inzicht te krijgen op de bewegingen van publiek en toeristen. Zo kunnen inadequate verbindingen aan het licht komen. Een ander belangrijk aspect bij het vergroten van verblijfskwaliteit is veiligheid. Volgens Besselink geldt hier echter wel een delicate balans: teveel toezicht kan de spontaniteit ook tegenwerken. Resultaat van City Lounge is de verbetering van stadsassen zoals de Meent, Hoogstraat en Nieuwe Binnenweg. Deze assen verbinden de binnenstad weer met leisure hotspots en pleinen rond het centrum, waaronder de Markthal. Daarnaast is het Noordplein beter met het Zwaanshals verbonden. Langs de ontwikkelde assen zijn veel nieuwe winkels en horecagelegenheden gekomen, die ook weer het woonklimaat hebben verbeterd. >

Onder Om de verblijfskwaliteit op straat te verbeteren heeft Rotterdam sterk ingezet op de vergroening van de stad.

architectenweb — 17

Architectenweb magazine #9  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #9  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement