Page 16

Door leisurefuncties te combineren en onderling te verbinden versterken ze elkaar de omgeving van Tilburg. Het is moeilijk dit te omschrijven als één tastbaar project, het is veel meer een duurzame gebiedsontwikkeling die de positie van bestaande voorzieningen verbetert. De ambitie is om in 2025 dé leisure regio te worden van Noordwest-Europa voor de 16 — architectenweb

family/short-break–vakantie. Het gebied bestaat uit bekende en ook minder bekende leisure-functies zoals poppodium 013, de Loonse en Drunense Duinen, Safaripark Beekse Bergen, museum De Pont, de kermis van Tilburg en de Efteling. Aangesloten partijen zijn Natuurmonumenten, kleinere commerciële spelers en de gemeenten. Grofweg strekt het project zich uit langs de N261 en is met de planvorming een bedrag van zo’n 10 miljoen euro gemoeid. De realisatie zal door marktpartijen gedaan moeten worden. Dit moet volgens Mommaas geen probleem zijn, want de leisure-economie is volgens hem naarstig op zoek naar nieuwe ontwikkelmogelijkheden. Vanwege de groei in de leisure-industrie is de herstructurering van bestaand vastgoed volgens Mommaas ook populair.

Maar waar volgens hem wel rekening mee gehouden moet worden, is het feit dat leisure op dit moment een goede markt is, maar door de koppeling aan de vergrijzing ook eindig is. De vergrijzing zal stoppen en het is niet ondenkbaar dat dit tot een vergelijkbare crisis als die in de kantorenmarkt zal leiden. Die waarschuwing staat bij deze genoteerd.

Stedelijke beleving Waar clustering op regionaal niveau de boventoon voert, is ‘beleving’ op stedelijk niveau belangrijk. José Besselink is als planoloog betrokken bij het Rotterdamse binnenstadsplan City Lounge. Dit is in 2008, met een ambitie voor het jaar 2020, ingezet om de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte te vergroten. De Rotterdamse binnenstad wordt

Beeld Park 21: Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw Foto’s Rotterdam: Stadsontwikkeling Rotterdam

Boven, midden en onder In de plannen voor Park 21 tussen Hoofddorp en NieuwVennep worden drie lagen van interventie onderscheiden: natuur (boven), park (midden) en leisure (onder).

Architectenweb magazine #9  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Architectenweb magazine #9  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Advertisement