Page 14

Ontwerpen aan leisure door de schalen heen

Zowel op regionaal, stedenbouwkundig en architectonisch niveau worden wonen, werken en recreëren steeds meer integraal ontwikkeld. Drie gesprekken met experts op hun schaalniveau: Hans Mommaas is hoogleraar vrijetijdswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, José Besselink is planoloog bij Stadsontwikkeling Rotterdam en Ton Venhoeven is architect-directeur van VenhoevenCS. — tekst Aldo Trim

Tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep wordt Park 21 ontwikkeld: een gebied waarin de bestaande landbouw aangevuld wordt met nieuwe natuur, parkzones en verschilende leisure-functies.

14 — architectenweb

Architectenweb magazine #9  

Architectenweb magazine is een Nederlands vakblad over architectuur. In iedere editie van het magazine wordt een actueel thema uitgediept. I...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you