Page 1

archipel

editie juni 2012

in het bijzonder De cliĂŤnt op de regisseursstoel Gastvrij in de Gasterij Slim in nachtzorg WIJeindhoven: alles anders! Familienet: altijd contact! Tzorg-Archipel: goed verzorgd!

het gevoel van samen


Welkom

bij Archipel in het bijzonder De afgelopen jaren is er veel gebeurd binnen de organisatie van Archipel. Na verschillende fusies, samenwerkingen en een nieuwe, efficiënte organisatiestructuur is eind 2010 besloten verder te gaan onder de naam Archipel. Na de introductie van een nieuwe huisstijl met nieuw logo in 2011 is het nu

4 Het menselijke gezicht van de Huntington poli

tijd voor de eerste editie van ons halfjaarlijkse relatiemagazine. In dit blad laten we u meekijken achter de schermen van ons Kenniscentrum met twee locaties en onze negen zorgcentra in Son en Breugel, Nuenen, Best en Eindhoven; zodat u weet wat er binnen Archipel gebeurt en wat u van ons mag verwachten.

8

In ‘Archipel in het bijzonder’ willen we met u delen welke zorg Archipel verleent, maar vooral hoe we dat doen en hoe we op een continue wijze de zorg aan en het welzijn van onze cliënten willen optimaliseren. We hebben de overtuiging dat wij alleen

Gastvrij in de Gasterij

een respectvolle relatie opbouwen met cliënten als zij de regie over hun leven in eigen hand houden. Als zij zoveel mogelijk kunnen leven zoals zij dat willen. Daarom geloven wij dat we vooral moeten uitgaan van wat iemand wél kan, in plaats van wat iemands beperkingen zijn. De zorg die wij bieden, passen we daar zo goed mogelijk in. Zo komen wij tot bijzondere dingen. Tot mooie, persoonlijke zorg. Daarbij schuwen we kritische noten en gezond realisme niet. We zijn trots op ons werk. Uit keurmerken en andere feedback blijkt dat we ons werk naar behoren doen, maar beter kan natuurlijk altijd. Daarom is Archipel in het bijzonder vooral ook een podium voor frisse inzichten en meningen vanuit de praktijk.

13 WIJeindhoven: alles anders!

We nodigen u van harte uit uw professionele ervaringen, persoonlijke verhalen, originele suggesties en gefundeerde opinie met ons te delen; we kunnen er alleen maar van leren!

info@archipelzorggroep.nl

15 Ik doe dit werk uit liefde voor de bewoners 2


4 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 23 24 26 27 28 29 30 31

Inhoud

Het menselijke gezicht van de Huntington poli Robotzeehondje Willy: mooie contactmomenten met cliënten Gastvrij in de Gasterij

18

De cliënt op de regisseursstoel: logisch, maar hoe?

De nieuwe oudere: vitaal en zelfstandig

Zorgcirkels: slim in nachtzorg WIJeindhoven: alles anders! Kennis delen = Expertise vermenigvuldigen

20

Cliëntenraad aan het woord Archipel nieuws

Familienet: altijd contact!

De nieuwe oudere: vitaal en zelfstandig Familienet: altijd contact! Mijn droombaan!

Archipel in het bijzonder is het relatiemagazine van Archipel Zorggroep en verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 1.000 exemplaren.

Archipel Servicepunt! Samenwerken met revalidatiecentrum Blixembosch Anders opleiden, betere zorg Tzorg-Archipel: goed verzorgd!

24

Hoofdredactie: Saskia van Nieuwland-Peters, Ilse van Leuken

Samenwerken met Blixembosch

Interviews en teksten: Rob Bonnemaijers, Marie-José Dekkers Fotografie: Freekje Groenemans, Joop de Haas

Extra geld uit Den Haag: elke euro verstandig besteed

Redactieraad: Marieke Habraken, Arjan Wilbers, Marjolein Muurling, Wilma Hartman, Hermine de Bonth

Bestwijzer: altijd antwoord! Nuenenshof is verhuisd: Alles uit de kast! Archipel in beweging

30 “Ik ben trots op wat we samen hebben gerealiseerd”

Formule: Bex*communicatie en Archipel Vormgeving: Ger van den Berkmortel Layout en druk: Verhagen Grafische Media

3


Archipel Kenniscentrum

Het menselijke gezicht van

de Huntington poli

De Nuenense tweelingzussen Ingrid en Adrie (54) zijn sinds een half jaar cliënten van de Huntington poli van Archipel. Adrie is net terug van sjiek kamperen, ‘glamping’, in een heuse Pipowagen in Spanje, Ingrid gaat nog op vakantie. Na de opmerking “Fijn dat dat nog kan”, zegt Adrie droog: “We geven ook elke week een borrel.” Hun -cynische- humor vermag veel; het gesprek is serieus, maar regelmatig klinken ook optimisme en een schaterlach door Ingrid’s knusse tuin. V.l.n.r. Ingrid Peels, Annemiek van Buul, Adrie Peels, Hermine

Tijd voor hulp Na gesprekken met een regiovertegenwoordigster van de Vereniging van Huntington bleek het tijd om hulp te gaan zoeken. Atlant in Apeldoorn verwees hen naar Archipel en daar hebben ze geen spijt van. Ze wisten pas laat dat hun vader Huntington had. Adrie heeft geen kinderen, Ingrid twee zoons: “We praten over wel of niet laten testen, ook met de verkering van de oudste erbij. Wil je het wel of niet weten?” Programmaleider Hermine de Bonth: “Maar ze zien ook hun sterke moeder die zorgt voor kwaliteit van leven.” Ingrid: “Niet altijd. Ik heb ook wel eens moeilijke momenten, maar bij man en kinderen kan ik mezelf zijn. Ook dat is fijn; als alles openligt, je je niet in bochten hoeft te wringen.” 4

Maatschappelijk werkende Annemiek van Buul hielp Ingrid verder: “Een fijn gesprek, een en al bereidwilligheid. Dat opende zo veel deuren.” Adrie, die toen nog in een ziekenhuis werkte, ging het traject in op haar manier: “Maar we speelden wel informatie naar elkaar door; dit is oké, dit is goed. Dat doen we nog, bij elkaar checken” Ingrid: “De ontvangst was warm en geweldig. De testdag was zwaar maar ook heel erg oké. De diagnose kwam zwart op wit: Huntington, net als onze vader. We zijn nu in het stadium van de eerste zichtbare en hoorbare symptomen.” Na de testdag hakte Adrie de knoop door en belde Annemiek: “Ik wil ook de hele riedel, net als mijn zus.” Ingrid: “Klinkt raar maar weten waar we aan toe zijn, betekent opluchting maar ook wat we er-


Wat is de Ziekte van Huntington? Een erfelijke ziekte door een afwijking in de chromosomen, op te sporen door genetisch onderzoek. Dragers van het gen krijgen de eerste symptomen meestal tussen hun 30e en 45e, maar jonger kan ook. Het afwijkende eiwit huntingtine breekt cellen in bepaalde delen van de hersenen af. Dat leidt tot neurologische, motorische en andere lichamelijke problemen (onder meer in spraak, slikken, evenwicht en ongecontroleerde bewegingen); psychische en gedragsproblemen en verstandelijke achteruitgang, leer- en geheugenproblemen. Huntington is (nog) ongeneeslijk en progressief. De gemiddelde levensverwachting na de eerste symptomen is zeventien tot twintig jaar. In Nederland hebben naar schatting 1.200 tot 1.500 mensen de ziekte. Elk kind van een ouder met Huntington heeft 50% kans om ook drager van het gen te zijn.

de Bonth

aan kunnen doen. Tips en tools zijn in dit stadium belangrijk.”

Veilig Adrie: “Na de testdag komt er een vervolgtraject op alle leefgebieden, inclusief planning en structuur, afspraken met alle disciplines. Heel doelgericht: dat, dat en dat heb je nodig. Ik kreeg niet het gevoel dat ik ging zwemmen, ondanks dat het een zeldzame ziekte is. Dat is ook mijn advies aan andere Huntingtonpatiënten: begeleiding vanaf het begin, anders hol je achter de feiten aan.” Ingrid knikt: “Zo fijn, een compleet pakketje aan hulp. En het gevoel dat je in een veilig nest terecht kunt.”

Adrie: “We zijn altijd sterk geweest. Maar met deze ziekte kantelt je zelfbeeld. Je zult moeten toegeven dat iets niet meer goed lukt.” Ingrid: “En dat geeft ook frustratie en ongeduld.” Adrie: “Het beste is overal het ‘moeten’ weg te halen, anders beland je in het negatieve. Krijg je dat voor elkaar, dan kun je nog zo veel genieten. Dan is het alleen nog maar ‘mogen’.”

Steun Ze ervaren de zorg en ondersteuning van en bij Archipel als een vangnet: “De steun thuis is natuurlijk het allerbelangrijkst. Daar moeten ze ook leren accepteren, weten wat ze wel en niet moeten doen. De eerste kenmerken van de ziekte kunnen je gezin en relatie al zo schaden.” ▶ 5


Archipel Kenniscentrum

Het menselijke gezicht van de Huntington poli

Zelf doen “Maar het feit dat de poli uit professionals bestaat, is een pluspunt; je hebt geen persoonlijke relatie. Het belangrijkste is dat we onszelf kunnen zijn, ons kunnen laten gaan, empathie en medeleven ontvangen.” Hermine vult aan: “We kunnen ook speciale begeleiding voor de partner bieden. En vooral kennis, inzicht.” Ingrid en Adrie knikken: “Kennis is macht. Hoe meer we weten, hoe

langer we zelfstandig kunnen blijven.” Ingrid: “Op je 54e alles ‘zelf doen, zelf doen’. Net als mijn zoon toen hij drie was.” Beiden: “We vinden Dommelhoef heel lief, maar we willen er nog heel lang weg blijven en zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met de hulp van onze partners en Archipel.” ■

Hunting De jacht is geopend! Geen hordes van honden achtervolgen mij. Wel is er het hoorngeschal, het signaal. Een waarschuwing. Wil vluchten, loop en ren en struikel. Het is er voor mijn voeten, steeds dichterbij. In de haast om te leven laat ik misschien het onheil achter mij. Geef mij vleugels die me dan dragen. Geef me vleugels het gevaar voorbij. Ingrid Peels, 2012 (“ook namens mijn zus”)

Anderhalvelijnszorg Een van de eerste zorgprogramma’s van het Archipel Kenniscentrum is gemaakt voor de zeldzame, progressieve en ongeneeslijke Ziekte van Huntington. Het programma biedt anderhalvelijnszorg, dus zowel direct toegankelijk als na verwijzing: een combinatie van polikliniek en thuisbehandeling voor cliënten met de ziekte van Huntington en hun naasten. De cliënt krijgt thuis bezoek van maatschappelijk werk voor een uitgebreide intake. Daarna volgt een dag op de polikliniek. Verschillende disciplines – onder wie arts, psycholoog, fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut – onderzoeken de cliënt, kijken naar zijn of haar mogelijkheden en beperkingen en luisteren naar specifieke hulpvragen. De cliënt krijgt die dag alle ruimte om problemen, vragen, behoeften, wensen, symptomen en dromen te bespreken. Op basis van het persoonlijk zorgleefplan starten behandelingen. Die kunnen variëren van ergotherapie - structuur en veiligheid in de thuissituatie – tot dagbehandeling en begeleiding van partner en familie - adviseren bij (en behandelen van) relatie – en gedragsproblemen thuis. Maatschappelijk werk volgt de cliënt en het systeem en onderhoudt contact. Bij nieuwe of veranderde hulpvragen wordt weer een afspraak gemaakt voor de polikliniek.   6


Robotzeehondje Willy

Willy kwispelt, piept, kijkt en beweegt! Robotzeehond Willy met zijn baasje in Archipel Passaat

Paro is een therapeutische robot. Het is een baby zeehond, bedoeld om een kalmerend effect te hebben en emotionele reacties te ontlokken aan patiënten in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Japan Het gebruik is vergelijkbaar met therapie met behulp van dieren, maar zonder de negatieve aspecten. Paro is in 1993 ontworpen door Takanori Shibata van het Japanse National Institute of Advanced Industrial Science and Technology.

zeehondje is in het persoonlijke bezit van een bewoner. In nauw overleg met de financieel adviseur van deze meneer werd besloten tot de vrij kostbare aanschaf van een Paro. Willy is hier inmiddels wereldberoemd.

Mooie contactmomenten Op onze locatie Passaat is een Paro aanwezig, hier genoemd Willy. Het

Beleidsmedewerker Tiny Janssen vertelt: “Deze meneer had weinig familie en

maakte moeilijk contact. Wij waren ervan overtuigd dat juist voor deze meneer de inzet van zo’n robot tot mooie contactmomenten zou kunnen leiden. De robot reageert op aanrakingen en geluiden door het bewegen van de staart en het openen en sluiten van de ogen. Willy kan emoties tonen zoals verbazing, blijdschap en boosheid en herkent stemmen. Hij maakt ook geluidjes die juist oproepen tot nog meer contact.”

Onafscheidelijk “Willy en zijn baasje zijn inmiddels onafscheidelijk. Het contact zorgt voor nog enkele mooie pareltjes in zijn leven. Dat is prachtig om te zien en ook zijn medebewoners genieten volop van Willy en zijn baasje.” ■ 7


Archipel in de buurt

Warm welkom voor buurt en bewoners

Gastvrij in de Gasterij De Gasterij biedt sfeer, gezelligheid, heerlijkheden, volop vermaak en open deuren. Voor zomaar een ontmoeting, een heerlijke maaltijd, een spontane glimlach of een goed gesprek. Hier staan de deuren wagenwijd open voor cliënten en buurtbewoners. Een glimlach, professionele service en alle mogelijkheden: dat is de Gasterij Frans van de Sande, teamleider horeca, vertelt: “Onze ambitie is: gastvrijheid. Dat staat dan ook bovenaan onze menukaart. Daarvoor hebben wij vooraf heel goed mogen nadenken over de inrichting van deze Gasterij. Wij willen ons niet beperken tot het leveren van maaltijden aan cliënten. Wij willen graag een belangrijke sociale rol spelen voor de buurt én onze bewoners. Daarom hebben wij bewust gekozen om onze gasten te serveren aan tafel: dat leidt direct tot meerdere

contactmomenten. Een hapje van onze kleine kaart of aanschuiven bij de dagelijkse driegangen menu’s die wij serveren aan onze cliënten? Iedereen is welkom, je hoeft bij ons niet vooraf te reserveren of je menukeuze bekend te maken. Dat is gewoon een prettig gevoel.”

Niets moet, alles mag! “Wij organiseren regelmatig themaavonden waar bewoners en buurtgenoten ook van harte welkom zijn. Daarbij moet je denken aan een mosselavond of een gezellige Italiaanse avond. En inmiddels zijn er ook veel mensen die deelnemen

Eén van de activiteiten die op Gagelbosch wordt georganiseerd: een aubade van een harmonie

8

aan onze leuke workshops en activiteiten. Schilderen, bloemschikken, verhalen vertellen, gymmen; er wordt echt van alles georganiseerd. Echt gezellig en goed voor leuke ontmoetingen.”

Voor de plaatselijke bridgeclub was het een uitkomst. Elke week wordt hier een kaartje gelegd. Een zeer professionele keuken, een prachtig Atrium met alle moderne technische voorzieningen zoals bioscoopschermen, geluidsdichte wanden en eigentijdse presentatiemogelijkheden. De Gasterij heeft alles in huis. Niet voor niets vinden steeds meer (vrijwilligers)organisaties hun weg naar deze accommodatie. Frans: “Wij bieden heel veel voor een scherpe prijs. Steeds meer bewoners van Zuiderpark vieren hier hun jubileum, verjaardag of een reünie. Maar het Atrium is ook perfect voor presentaties, een personeelsfeestje of ledenvergadering. Wij nemen echt alles uit handen en regelen het tot in de puntjes!”


Archipel Zuiderpark serveert restaurant Gasterij

Samen, ontmoeten en genieten; welkom in de Gasterijen van Archipel! Stap voor stap wordt het Gasterij concept doorgevoerd op alle Archipellocaties. Door te werken volgens hetzelfde concept, weten bewoners precies wat ze kunnen

verwachten. “Van receptuur en inrichting tot service en mogelijkheden: binnen elke Gasterij kan men op lange termijn hetzelfde verwachten”, aldus Frans. Kwaliteit en gastvrijheid staan overal voorop. En inderdaad: rond het middaguur stroomt de Gasterij vol met bewoners en buurtgenoten. De tafels staan gedekt

en medewerkers nemen de bestellingen op. Een professioneel restaurant waarin iedereen even later zit te genieten van een lekkere soep, smakelijk gerecht en heerlijk dessert. Het geroezemoes van de gesprekken vult de ruimte. Zo hoort het; heerlijk! ■

De Gasterij van Gagelbosch

9


Cliënt in regie

De cliënt op de regisseursstoel: logisch, maar hoe? Cliënt in regie is een actueel zwaartepunt in het strategisch beleid van Archipel. Dat klinkt goed, maar hoe breng je dat in praktijk? Wat betekent dat voor medewerkers, cliëntenraden, management en natuurlijk vooral cliënten zelf? Cliëntenregie staat of valt met goed klantmanagement: zeggen wat je doet, doen wat je zegt Inspiratiedag Antwoorden en verhelderende inzichten kwamen naar voren tijdens de miniconferentie ‘De contactverzorgende centraal!?’, een inspiratiedag voor contactverzorgenden en cliëntenvertegenwoordigers. Ook managementteam en leidinggevenden luisterden en leerden mee. De dag werd georganiseerd omdat cliëntenregie staat of valt met goed klantmanagement: zeggen wat je doet, doen wat je zegt, daarop kunnen vertrouwen en aangeven wat beter kan. Dat is nogal wat; vandaar de themadag om te leren niet voor de klant te denken, maar de eigen kracht, dialoog en keuzevrijheid centraal te stellen. Tijdens pittige presentaties kregen de deelnemers kennis en elders opgedane ervaringen voorgeschoteld. Die konden ’s middags worden benut tijdens workshops en gesprekssessies. In een dag werd ‘Cliënt in regie’ vanuit alle perspectieven bekeken en behandeld. De uit10

komst: praktisch toepasbare resultaten die linea recta op de agenda kunnen voor verdere actie en uitwerking. Dat is beleid maken waar betrokkenen zelf bij zijn en een stevig aandeel in hebben!

De nieuwe zorg Dat cliënt in regie absoluut geen loze kreet is, laat de ontwikkeling van de samenleving zien. De maatschappij krijgt genoeg van de doorgeschoten regeltjescultuur waarin organisaties doelen op zich zijn geworden, in plaats van dienend voor hun maatschappelijke taak. Er is een omslag in denken en handelen gaande, zo schetste Inez Sales, adviseur en coach bij In Voor Zorg: “De tijd van opvang en zorg door familie en van de charitas ligt ver achter ons. Professionalisering van de zorg is hand in hand gegaan met toenemende regelgeving, die steeds meer is doorgeslagen. Regels moeten echter acceptabel zijn; steeds meer worden ze ervaren als knellend en beperkend. Daar moeten we vanaf. De nieuwe zorg


In plaats van regeltjes heel gastvrij de klant laten bepalen

is een georganiseerd netwerk rond een cliënt; internet, communicatie en andere ICT-oplossingen helpen daarbij. Zo vind je vakmanschap en samenwerking, die belangrijker worden dan de meetbare resultaten in kille cijfertjes. Wil je iets weten, zoek je hulp? Via sociale media zet je je vraag uit en krijg je antwoorden en ondersteuning aangereikt.”

contactverzorgende is wél degene die het zorgleefplan voor een cliënt maakt, zorgen dienstverlening op elkaar afstemt, afspraken bewaakt, daarover in gesprek is met de cliënt en familie én waakt over het mentale en lichamelijke welbevinden van de cliënt. Met zo’n belangrijk en breed takenpakket moet de contactverzorgende eigen regelruimte hebben. Daarvoor

De nieuwe zorg is een georganiseerd netwerk rond een cliënt; internet, communicatie en andere ICT-oplossingen helpen daarbij

Schaap met vijf poten In die veranderende samenleving krijgt de contactverzorgende wel steeds meer op zijn of haar bordje, liet Anjo Sterk (trainer bij Dosaris) zien: “Hij of zij is al zowat een schaap met vijf poten. De functie is veel zwaarder geworden, de opleidingen en competentiebagage navenant.” De

moeten we leren loslaten en zullen we terug moeten naar de essentie. Want alleen met het échte gevoel van samen voelen cliënten zich helemaal thuis bij Archipel.

Cliënt centraal Dat dit kan, vertelde Henne de Kruijk van woonzorgcentrum De Lichtenberg

in Amersfoort. Dat is een onderdeel van Beweging 3.0, net zo’n zorgorganisatie als Archipel. Daar heeft het wonen in een werkomgeving plaats gemaakt voor werken in een woonomgeving. Zonder grote reorganisatie, extra budget of aanpassingen aan het gebouw en mét even tevreden cliënten en medewerkers als voorheen, staat daar de cliënt écht centraal. Door werkprocessen en de zorggroepen anders in te richten kan dat. De invoering van nieuwe functies als de woonconsulent, de zorgconsulent en de teamleider nieuwe stijl was ook belangrijk. Zij hebben geen kantoor meer op de afdeling, maar hun werkplek is naast en bij de cliënt. Haar boeiende boodschap: “In plaats van regeltjes heel gastvrij de klant laten bepalen. En niet meer te veel voor een klant doen en denken. We zijn nogal geneigd in te vullen, terwijl hij of zij best veel zelf kan. Wat de klant wil, wenst en verwacht moet helder zijn én op tafel komen.” ■ 11


Zorgcirkels

Slim in nachtzorg Kwaliteit van de nachtzorg verbeteren, meer mogelijkheden om in de eigen woning, kern of wijk te blijven wonen en een effectievere inzet van de beschikbare capaciteit. Dit zijn de doelstellingen van samenwerkende zorgaanbieders in Zuidoost-Brabant onder de titel: Zorgcirkels. Efficiency Archipel hecht veel waarde aan de eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van het leven van haar cliënten. Zorgcirkels is daar een goed voorbeeld van. Deelnemende partijen richten zich hiermee op kwaliteit van zorg in de nacht, een efficiënte organisatie van de nachtzorg in de regio’s Eindhoven en de Kempen. Lunet zorg en Archipel zorggroep zijn twee van die projectpartners.

Slimme zorg Frenk van den Berg (Lunet zorg): “Nu werken we met twee actieve nachtdiensten en één slaapdienst van Lunet en één bereikbaarheidsdienst van Archipel. Door de samenwerking in een Zorgcirkel is hier veel winst te behalen. Zo hopen we een alarmering sneller te kunnen beantwoorden en proberen we het hoofd te bieden aan de toenemende zorgvraag en het teruglopende personeelsaanbod. Het gezamenlijk organiseren van de nachtzorg verlaagt bovendien de kosten voor de individuele organisaties.”

Maria van de Wouw en Frenk van den Berg

Direct winst Alle nachtelijke oproepen komen straks binnen bij een geavanceerde zorgcentrale. Deze centrale schakelt een hulpverlener van Archipel in die meteen gaat rijden. Tegelijkertijd vertrekt een medewerker van Lunet zorg naar de locatie van Archipel om ondersteuning te verlenen. Op die manier realiseert men op alle

Zorgcirkels Zorgcirkels is een samenwerkingsverband van Lunet zorg, Archipel, RSZK, St. Joris, Valkenhof, Vitalis WoonZorg Groep, ZuidZorg, Holland Innovative, Fontys, ROC Eindhoven, SRE, Zorgbelang Brabant en Brainport Health Innovation. In juli 2010 is het project gestart.

12

fronten winst in kwaliteit, efficiëntie en veiligheid.

Win-win Maria van de Wouw (Archipel): “Zo is men sneller bij onze cliënt, de slaapdienst is niet meer nodig en men bespaart op zorguren die we overdag weer kunnen inzetten voor onze cliënten. Daarnaast werken onze nachtteams met back-up van een professioneel beveiligingsbedrijf. Via een slim systeem is men altijd en overal traceerbaar, zelfs als een medewerker plotseling uitvalt. Kortom: een samenwerking met alleen maar win-win resultaten.” ■


WIJeindhoven

De burger eindelijk centraal

WIJeindhoven: alles anders! Lenie Scholten, wethouder gemeente Eindhoven

In de toekomst kunnen inwoners van Eindhoven voor hulp terecht in hun omgeving en in sociale netwerken. Als inwoner heb je direct toegang tot een professional die met je in gesprek gaat. Als mens heb je zelf de regie in handen, dat is eigenlijk het grote verschil. Daarbij niet gehinderd door organisatorische beslommeringen en ingewikkelde regels en procedures. Professionals en organisaties gaan hier soepel en flexibel mee om en burgers zijn niet meer afhankelijk van een langdurig en moeizaam verlopend hulptraject.

Een cultuuromslag: dat is het doel van WIJeindhoven

Anders denken, anders doen, anders zorgen

Dat klinkt velen als muziek in de oren. Blijft het bij dagdromen? “Niets is minder waar”, aldus wethouder Lenie Scholten. “Achter de schermen wordt momenteel keihard gewerkt om een cultuuromslag in het Eindhovense sociale beleid (onder meer zorg, welzijn, wonen, werk, scholing) tot stand te gaan brengen. In het najaar van 2012 starten we in twee gebieden. Daarbij staat de burger daadwerkelijk centraal.”

De burger centraal; het moet! Situaties waarbij dertien hulpverleners achter één deur aan het werken zijn, komen nog steeds voor. WIJeindhoven wil dit patroon doorbreken. “Met één professionele hulpverlener die van alle markten thuis is, wordt voortaan samen met bewoners op zoek gegaan naar passende oplossingen die aansluiten op hun persoonlijke situatie. Alleen bij complexe problemen wordt een beroep gedaan op een specialist. Dit beleid proberen wij de komende jaren binnen de gemeente en samen met de maatschappelijke organisaties vorm te geven.”

Een realistisch en betaalbaar beleid dat goed is voor onze stad en onze burgers Ondanks de sterk verbeterde samenwerking in de laatste jaren, komt zorg niet altijd goed aan bij bepaalde mensen. “Dat vraagt om een ingrijpende omslag in denken en doen”, aldus Scholten. WIJeindhoven wil traditionele structuren en systemen gaan doorbreken. Eén huishouden, één plan, één contactpersoon, dat is het idee.

” 13


Archipel Kenniscentrum

Kennis delen = Expertise vermenigvuldigen Achter de schermen timmert het Archipel Kenniscentrum aan de weg. Met Landrijt en Dommelhoef als basis kanaliseert, structureert én waardeert dit centrum de kennis en expertise in eigen huis in de vorm van Zorg- en Functieprogramma’s. Gezondheidszorgpsycholoog Anouk van Tiel en projectleider Paulien Bolwijn lichten toe. Andere insteek

Breder netwerk

Paulien: “Wat in de hoofden van onze 2.200 professionals zit eruit halen en vastleggen, delen en uitwisselen om deskundigheid te bevorderen. Niet als doel op zich, maar zodat cliënten ervaren dat ze nog beter geholpen worden, binnen en buiten onze locaties. Uniek dat Archipel daar zo mee omgaat.” Anouk beaamt: “Pak in plaats van krapte, bureaucratie en bezuinigen een andere insteek, wees creatief. Met hetzelfde budget doen we iets extra’s, terwijl het nog steeds 100% om de zorg gaat.” Met als kanttekening: “Mensen van de werkvloer halen om een team met experts te vormen kost wel moeite. Maar van hoog tot laag; iedereen gaat ervoor.”

Sinds een paar jaar werkt het Kenniscentrum aan -nu- negen Zorg- en dertien Functieprogramma’s, met elk een eigen expertteam: “Multidisciplinair, dus van psycholoog tot verzorgende. En ook buitenshuis, van neurologen in het Catharina Ziekenhuis tot gerontopsychiaters van de GGzE en de partners van dementerenden. Je actieve netwerk wordt zienderogen breder en intenser.”

14

Werkbare encyclopedie Ziektebeelden, protocollen, kennis en expertise worden gedestilleerd in brochures voor professionals maar ook voor cliënten en hun naasten in alle Archipellocaties. Deze werkbare encyclopedie

krijgt alleen maar meer waarde: “De komende tientallen jaren nemen de aantallen senioren toe en de werkenden in de zorg juist af. Door kennis te delen behouden we de kwaliteit.”

Uit de prakijk De expertise komt dus niet uit een laboratorium, maar uit de praktijk. En de cliënt blijft centraal staan: “De behoefte die hij/zij zelf aangeeft. Plus wat de professional ziet wat hij/zij nodig heeft. Beide invalshoeken komen altijd terug in het individuele en persoonlijke zorgleefplan.” ■


Cliëntenraad

Lenie Theuns: “Ik doe dit werk uit liefde voor de bewoners”

“Belangrijk dat ik mijn zegje kan doen” In Berkenstaete in Son woonde de moeder van Lenie Theuns 27 jaar: “Tot volle tevredenheid. Dat was voor mij de reden om iets terug te doen, in de cliëntenraad en als vrijwilliger.” Toen Lenie (62) net naar Berkenstaete fietste, kwam ze een vriendin tegen: “Zo, ga je weer naar je tweede thuis?” En tijdens het interview plaagt het personeel haar: “Lenie, je kunt helemaal niet op vakantie!” Veelzeggend voor de warme band die ze met Berkenstaete heeft: “Juist na het overlijden van mijn moeder twee jaar geleden, ben ik actief betrokken gebleven, uit respect en om de band te behouden. Ik doe dit werk uit liefde voor de bewoners, ook al ben ik niet meer de jongste en kost het best veel tijd.”

Lenie is sinds zes jaar voorzitter van de cliëntenraad: “We werken uitstekend samen en vergaderen elke maand. Elk kwartaal vergadert de leiding van Berkenstaete mee; het contact is heel open en direct. Ik vind het belangrijk dat ik mijn zegje kan doen. De samenwerking is heel vruchtbaar. En absoluut; we luisteren naar elkaar.” Verder is ze reservelid voor de centrale cliëntenraad van Archipel en de WMOcliëntenraad. In het weekend helpt ze bij de kerkdiensten en regelmatig brengt en haalt ze bewoners naar en van de Gasterij voor het eten. Bewoners? “Dat vind ik liefdevoller klinken; cliënt klinkt toch een beetje zakelijk.” Ze valt ook in als vrijwilliger op de afdeling Psychogeriatrie. Bovendien was ze via projectgroepen betrokken bij de (nieuw)bouw: “En dus twee verhuizingen. Heel leerzaam; intussen heb ik wel kijk op logica en logistiek.” En haar inzet blijft niet bij meepraten alleen, ze pakt ook mee aan: “Elke bewoner heeft een nieuwe stofzuiger. Een familielid merkte op dat de stofzuigerzakken niet hier in het winkeltje verkrijgbaar waren. Ik kan dan wel formulieren gaan invullen en zo, maar ik ga er liever meteen gewoon zelf achteraan.” ■

15


Nieuwbouw Landrijt Na ruim 30 jaar is er een einde gekomen aan de ‘oude’ Landrijt aan de Drosserstraat in Woensel, Eindhoven. Het gebouw wordt gesloopt en eind juni start de nieuwbouw op dezelfde locatie.

Zorgprogramma’s Huntington, Korsakov en MS gereed Een zorgprogramma is een volledig aanbod voor een specifieke doelgroep. Hierin is beschreven welke activiteiten en afspraken nodig zijn om doelgerichte en samenhangende zorg te bieden. Zo’n programma stellen we samen in een multidisciplinair team van artsen, psychologen, verzorgenden, fysio- of ergotherapeuten en vertegenwoordigers van een cliëntenvereniging. Onlangs zijn de zorgprogramma’s voor Huntington, Korsakov en MS afgerond. Lees meer over de zorgprogramma’s van Archipel Kenniscentrum op pagina 14

De ligging is goed, in een woonwijk met winkels in de nabijheid maar ook goed te bereiken vanuit omliggende gemeentes. Dat laatste is niet onbelangrijk want vanwege de bijzondere doelgroepen (zoals mensen die op jongere leeftijd dement raken) heeft Landrijt een regionale functie. De bewoners en cliënten van Landrijt zijn verhuisd naar de tijdelijke huisvesting Orangerie aan de Castiliëlaan in Eindhoven.

Kleinschalig wonen in groter verband De nieuwbouw voor Landrijt wordt een prachtig gebouw, wat helemaal zal voldoen aan de eisen van deze tijd: kleinschalig wonen in groter verband. Met afdelingen van maximaal negen cliënten, die samen een gezellige huiskamer delen, maar ook beschikken over een eigen eenpersoonskamer. Een gebouw met sfeer en gezelligheid, met veel licht en groen. Met fitness-ruimte, beautysalon en ateliers. Een gebouw waarin je je welkom voelt!

Nieuw: Archipel Servicepunt In maart van dit jaar is het Archipel Servicepunt van start gegaan: één plek waar alle vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn worden beantwoord. En dat 24 uur per dag, 7 dagen per week. In de regio Eindhoven biedt Archipel complete mogelijkheden voor zorg, welzijn en wonen. De cliëntenadviseurs van Archipel Servicepunt weten precies welke mogelijkheden er zijn en geven deskundige raad over het persoonlijke en best passende woon-zorgpakket: van dagbesteding en zorg aan huis tot wonen in een van onze woon-zorgcentra. De cliëntadviseurs van Archipel Servicepunt helpen ouderen en hun mantelzorgers met vragen als ‘welke zorg is nodig, wat past bij de persoonlijke leefstijl, hoe en waar willen ouderen wonen?’. De cliëntadviseur is het vaste aanspreekpunt en deze expert verzorgt de begeleiding, totdat samen de juiste combinatie van zorg-welzijn-wonen is bepaald.

U kunt het Archipel Servicepunt bereiken via ons nieuwe telefoonnummer:

040 264 64 64

16


Archipel levert behandeling bij kloosterverzorgingshuis Glorieux

Archipel-kantoor Karel de Grotelaan

K arel d e K arel d

Gr

ot

el

aa

n

Kasteellaan

De dienst Behandeling van Archipel levert vanaf mei 2012 de behandeling bij kloosterverzorgingshuis Glorieux. Het betreft de arts, de psycholoog, de ergotherapeut en de logopedist.

e

an Grotela

Blaar th

emseweg

Zuiderpark eldhov

ens ew

eg Ro f f a

Meerv

rt

Alle ondersteunende diensten en de Raad van Bestuur zijn verhuisd naar een nieuw kantoor in Eindhoven: • Archipel Servicepunt • Facilitaire Zaken • Financiën • Human Resources • Informatisering en Automatisering • Management Control • Marketing en Communicatie • Raad van Bestuur en secretariaat • Secretaris Raad van Bestuur en concernstaf • Vastgoed en Bouwzaken • Werkwinkel Flexbureau Wij zijn te bereiken via één telefoonnummer en te bezoeken op één adres: Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven 040 265 48 00

Archipel op sociale media Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Archipel? Volg ons op Twitter, Linkedin en Facebook. Op ons Youtube kanaal staan onze films, deze zijn zeer de moeite waard om eens te bekijken.

Glorieux is een kerkelijke instelling in Eindhoven en wil graag haar erfgoed behouden. Onder dit erfgoed valt ook hun visie, deze is gericht op duurzaamheid. Dit uit zich in duurzame zorg (zoals biologisch, seizoensgebonden koken, hergebruik van materialen en energieneutraal) en stimuleren van de zelfredzaamheid. Een bijzondere locatie met een bijzonder sfeer en visie, waar Archipel graag haar steentje aan bijdraagt.

Samenwerking Tzorg-Archipel Archipel levert huishoudelijke verzorging in het kader van de WMO aan cliënten in diverse gemeenten in de regio Eindhoven. Wij hebben de samenwerking met thuiszorgorganisatie Tzorg gezocht voor dit WMO-product en bieden dit aan onder de naam Tzorg-Archipel.

Tzorg is een landelijke aanbieder van huishoudelijke verzorging, actief in 150 gemeenten o.a. ook in de regio Zuidoost-Brabant. Door de toenemende concurrentiestrijd én de bezuinigingsdruk bij de gemeenten kan Archipel de huishoudelijke verzorging niet langer zelfstandig aanbieden. Archipel vindt het belangrijk vanwege de samenhang met andere zorgcomponenten om bij dit WMO-product betrokken te blijven en heeft in Tzorg de juiste samenwerkingspartner gevonden. Cliënten van Archipel kunnen door de samenwerking met Tzorg huishoudelijke verzorging blijven ontvangen volgens dezelfde kwaliteitscriteria.

@archipelzorg & @archipel_banen www.facebook.com/Archipel.zorgwelzijnwonen

Lees meer over Tzorg-Archipel op pagina 27

www.linkedin.com/company/archipel-zorggroep ArchipelEindhoven 17


Het nieuwe ouder worden

De nieuwe oudere: vitaal en zelfstandig “De nieuwe oudere is vitaler, gezonder en zelfredzamer”, aldus Nelleke Gruijters, huisarts én lid Raad van Toezicht Archipel. Ouderen van tegenwoordig worden anders ouder dan die van gisteren. Nelleke: “De wereld waarin we leven is enorm veranderd. Enerzijds willen vitale ouderen hun leven nadrukkelijker zelf vormgeven. Anderzijds is de psyche van de mens niet veranderd en is en blijft het omgaan met de beperkingen van de ouderdom soms een moeilijke opdracht.”

Juiste beleid “Het nieuwe ouder worden zorgt voor kansen en mogelijkheden voor zorginstellingen. Voor Archipel is het belangrijk om aan te sluiten bij deze ontwikkelingen. Daarom vind ik het persoonlijk heel interessant om betrokken te zijn bij het maken van beleid dat bijdraagt aan de realisatie van alle ideeën, plannen en keuzes die hierop aansluiten.”

Heel veel grijs De grijze golf is in aantocht. Oftewel: de

18

nieuwe generatie ouderen dient zich aan. In 2040 is 23% van de bevolking ouder dan 65 jaar. En dat betekent: heel veel ouderen. Hierdoor ontstaat ook een grotere zorgvraag. Er zijn echter aanzienlijk minder jongeren die deze zorg kunnen bieden. Daarnaast is de komende grijze generatie verschillend van de senior van nu. Toekomstige ouderen hebben minder kinderen en het aandeel alleenstaanden is hoger dan nu. Ze willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, in een omgeving waar zij zich prettig voelen.

Wonen en zorg “Lang zelfstandig willen wonen is van alle tijden”, volgens Nelleke Gruijters. “Maar de manier waarop we dat doen is sterk aan het veranderen. Op het gebied van wonen anticiperen veel ouderen tegenwoordig eerder op hun leeftijd en


Op Activiteitenboerderij Antoniushof in Best kunnen cliënten nog veel zelfstandig doen

verhuizen nogal eens naar gelijkvloerse seniorenwoningen. Woonruimtes veranderen, worden groter en bieden veel meer comfort. Bij toename van de zorgbehoefte willen mensen niet telkens verhuizen. Scheiding van wonen en zorg is daarom een goede ontwikkeling in zorginstellingen. Zorg wordt op maat geleverd in een voor ouderen geschikt appartement. Het resultaat is langer zelfstandig wonen.”

Anders oud De nieuwe oudere is mondig, weet wat goed voor hem/haar is en wil daarnaar kunnen handelen. Of dat nu gaat om wonen, familie, vrienden, ‘werken’, reizen of om bijvoorbeeld het ouder worden zélf en de zorg of ondersteuning die dan wordt nodig geacht. Ouderen worden steeds moderner. Ze zijn rijker, mondiger en actiever dan vroeger. Tegelijkertijd neemt hun behoefte aan zorg sterk toe.

Betrokken familie “Als zorginstelling moeten we inspelen op deze veranderingen. Maar aan het

Brancheorganisatie ActiZ organiseert in 2012, het Europees jaar van Active Ageing, een serie debatten over de toekomst van de ouderenzorg. In Nederland stijgen de kosten van de ouderenzorg het snelst van Europa. Door vergrijzing en technologische ontwikkelingen, maar ook omdat ouderenzorg nergens zo geïnstitutionaliseerd is als in ons land. In andere landen is veel meer zorg in handen van vrienden en familie. Tegelijkertijd zien we de opkomst van een Nieuwe Oudere: langer gezond, actiever en zelfstandiger dan vroeger. Volop kansen dus om ouderenzorg anders te organiseren. In de debatten moet duidelijk worden waar kansen liggen en wat er op korte termijn moet gebeuren.

ouder worden zelf kunnen we niets veranderen. Het omgaan met beperkingen, eenzaamheid en het verouderingsproces: dat is en blijft hetzelfde. Kinderen zijn degenen in wie we voortleven. Juist voor ouderen zijn de contacten met hen enorm belangrijk. Daarom vind ik het heel belangrijk dat kinderen en kleinkinderen betrokken blijven. Ouderen ontlenen aan

die contacten nog altijd hun geluk en plezier. Dus: een veranderende woonomgeving en gerichte zorg zijn goed, maar mogelijk kunnen we er ook aan bijdragen dat het voor kinderen en kleinkinderen aantrekkelijk blijft om langs te komen!” ■

19


Cliënt in regie

Familienet: altijd contact! Een berichtje over de sfeer in de huiskamer. Een soort van verhaaltje wat de bewoner heeft gedaan de hele dag. Even de agenda voor de komende week afstemmen met familieleden. Een paar leuke foto’s van het uitje naar tante Toos in Zeeland. Het zijn zomaar enkele voorbeelden die te vinden zijn op Familienet, een effectief communicatiemiddel tussen medewerkers en familieleden. Familienet werkt, aldus een eerste pilot op locatie Kanidas te Best. Een medewerker van Kanidas zet samen met een bewoner een

Snel en sociaal Het is een soort van sociaal netwerk tussen de medewerkers en de aangesloten gebruikers zoals partners, kinderen en vrienden. Door gebruik te maken van dit handige hulpmiddel blijven ze veel meer op de hoogte van het reilen en zeilen op de afdeling. Er ontstaan minder misverstanden, het kost weinig tijd en men kan op een snelle manier iedereen op de hoogte brengen.

Doelgericht Teamleider Janneke Vissers is razend enthousiast over Familienet: 20

“Natuurlijk moesten we even wennen, maar inmiddels zijn bijna alle bewoners van de woongroep aangemeld en wordt er volop gebruik gemaakt van Familienet. Elke cliënt heeft zijn eigen, persoonlijke en beveiligde pagina waar berichtjes en soms ook foto’s over de dagelijkse gang van zaken worden uitgewisseld. Je merkt direct dat de aangesloten (familie-)leden veel meer betrokken raken bij onze bewoners. Voor medewerkers is het een makkelijk systeem; je kunt zelfs aanvinken wie jouw berichten wel of niet kunnen zien. Kortom: je kunt heel gericht communiceren.”

De oorspong In 2004 verhuisde Frieda Bloemink naar een zorginstelling in Groningen. Het contact tussen haar zes kinderen en de verzorgers verliep naast bezoeken voornamelijk via de telefoon. Er ontstonden soms misverstanden omdat de familiecontactpersoon alle informatie aan de andere familieleden moest doorgeven. En er was weinig ruimte voor leuke berichten over het welzijn van Frieda. Haar zonen Maarten en Hein bedachten Familienet. In 2006 werd de eerste versie in gebruik genomen bij de zorginstelling van Frieda. Dat was zo’n succes dat het ook aan


Quotes uit Familienet “Ik kan wel zeggen dat ik het idee heb dat uw man het door de maanden heen steeds beter naar zijn zin heeft hier in het huis en in de huiskamer.” Berichtje van een woonbegeleider “Allereerst even een bedankje voor de organisatie van het zeer geslaagde kerstdiner.” Berichtje van een familielid “Jullie hebben veel bereikt. Ik ben jullie dankbaar. Dit is een mooie plaats om dat eens ‘hardop’ te zeggen. Ook daarvoor is Familienet een prima instrument.” Berichtje van een familielid “Ik vind Familienet een fijne manier van communiceren. Ik hoor op deze manier veel meer over het leven.” Berichtje van een familielid “Op 14 januari speelt hij tegen Best, dan kom ik pa weer halen. Ik laat nog weten hoe laat dat zal zijn.” Berichtje van een familielid “Groetjes van ons allemaal uit de huiskamer.” Berichtje van een woonbegeleider

berichtje op Familienet

andere zorginstellingen aangeboden werd. Nu in 2012 wordt Familienet bij tientallen zorginstellingen enthousiast gebruikt. Familienet wordt voornamelijk gebruikt in de ouderenzorg. De zorginstelling neemt een abonnement op Familienet en biedt dit de families van de cliënten aan.

Familienet werkt! Janneke Vissers nogmaals: “Binnen Archipel Kanidas zal Familienet een steeds grotere rol gaan spelen om het contact tussen cliënten en het ‘thuisfront’ te kunnen optimaliseren. We kijken

ook naar toepassingen voor medewerkers van de dagbesteding zodat ook daar een intensievere dialoog kan plaatsvinden; over de beleving van cliënten tijdens activiteiten, eventuele tips van familieleden et cetera. Binnen Archipel Kanidas wordt er met name door woonbegeleiders met familieleden gecommuniceerd via Familienet. Welke rol de contactverzorgende hierin moet spelen, zijn we nog aan het onderzoeken. Momenteel worden er regelmatig medische vragen gesteld en we zijn aan het kijken of we die communicatie niet moeten loskoppelen.”

“Familienet is echt bedoeld als informeel communicatiemiddel over de dagelijkse gang van zaken. Niets meer, niets minder. Familienet heeft zich inmiddels wel bewezen. Het voegt echt iets toe aan de positieve contactmomenten met cliënten, en dat telt!” ■ Voor meer informatie, achtergronden en toepassingen kunt u kijken of www.familienet.nl

21


De werkdag van

De werkdag van Maria Wijnen, medewerkster Archipel Servicepunt

Zo’n 60 telefonische welzijnsmeldingen per dag. Het beantwoorden van de meest uiteenlopende vragen van cliënten en externe partners. Het regelen van inschrijvingen voor personenalarmering en het organiseren van zorgleveringsovereenkomsten. Het beantwoorden en doorverwijzen van transferverpleegkundigen die op zoek zijn naar geschikte woonruimte voor hun patiënten. En het administratief ondersteunen van de cliëntadviseurs. Het zijn de dagelijkse werkzaamheden van Maria Wijnen (57 jaar), medewerkster bij het Archipel Servicepunt.

Mijn droombaan!

Trrrrring

100% oplossen!

Maria Wijnen: “Van 08.00 tot 11.00 uur ’s morgens is er het vaste ritueel van alle welzijnsmeldingen. Zo’n zestig cliënten bellen ons om door te geven dat alles oké is. En zo niet, dan nemen wij zelf contact op of we regelen eventueel een bezoek aan het bewuste adres. Tussendoor komen er continu telefoontjes binnen met vragen over indicaties, transfers van ziekenhuizen, klussendiensten, maaltijden en vragen over de meest uiteenlopende persoonlijke verzorging. Kortom: bellen, regelen, contactpersonen inschakelen en gewoon zorgen dat alle vragen worden beantwoord en opgelost.”

“Elke dag opnieuw geniet ik enorm van die hectiek en betrokken samenwerking op het Servicepunt en binnen Archipel om direct tot doelgerichte oplossingen te komen. Een groot deel van onze werkzaamheden is het invoeren en opvragen van digitale gegevens uit ons communicatiesysteem TopDesk. We zorgen dat alle informatie up to date is en zo kunnen onze cliëntenadviseurs heel efficiënt te werk gaan. Als Servicepunt zijn we natuurlijk nog volop in ontwikkeling, maar we merken dat we stapje voor stapje alles onder de knie aan het krijgen zijn. Natuurlijk wel eens met vallen en

22

weer opstaan, maar we zitten hier boordevol energie en hebben alle creativiteit aan boord om welk probleem dan ook voortvarend aan te pakken.”

Alles leuk Maria voelt zich hier als een vis in het water. Zelfs de wisselende 24-uurs bereikbaarheidsdienst hoort daar volgens haar vanzelfsprekend bij. “Ik vind eigenlijk alles leuk binnen deze baan. Het enige nadeel is dat ik niet beschik over zes paar oren om soms iedereen tegelijk aan de telefoon te woord kunnen staan. Oftewel: soms is het even geduld alstublieft.” ■


Archipel Servicepunt

Brede service? Geen punt! Een duidelijk en breed aanbod (intern en extern) van producten en diensten, afgestemd op de vraag van de cliënt. Dat was één van de belangrijkste redenen voor de inrichting van een centraal servicepunt voor cliënten van Archipel. Sandra de Jong en Wilma Hartman

Archipel Servicepunt van start

Open cultuur

Duidelijk in advies

Met Archipel Servicepunt wordt de vraag naar zorg, wonen en welzijn gebundeld op één plaats. Voor de strategische keuzes en het oplossen van knelpunten werkt Archipel bij dit project samen met ‘In voor zorg!’

Coach Sandra de Jong van In voor zorg!: “Bij zo’n veranderingsproces is een goede voorbereiding cruciaal. Vanuit mijn expertise heb ik daar een constructieve bijdrage aan kunnen leveren. Juist door die voorbereiding ontstond er al snel een enorme betrokkenheid bij alle medewerkers. En dat is natuurlijk belangrijk: zonder draagvlak is en blijft het nu eenmaal lastig veranderen.”

Sandra de Jong nogmaals: “Archipel Servicepunt is een feit. Hier zijn de medewerkers Servicepunt het vaste aanspreekpunt. Cliëntadviseurs geven raad en daad over het persoonlijke woon-zorgpakket, van dagbesteding en zorg aan huis tot wonen in de wooncentra. Zij helpen onze ouderen en hun mantelzorgers op weg met zorg die past bij hun levensstijl.” ■

Wilma Hartman vult aan: “Archipel kent een open cultuur, mede hierdoor staat men open voor veranderingen. Samen moet je het doen. Natuurlijk zijn er lastige hobbels en soms tegenliggers; het is mooi om te ervaren dat je binnen Archipel echt kunt bouwen op het gevoel voor samen. Dat klinkt wellicht vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Wij hebben gekozen voor een groeiconcept; vanuit een stevige basis zullen steeds meer taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar het Servicepunt.”

Archipel Servicepunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via (040) 264 64 64

Professional In voor zorg! is een programma voor de langdurige zorg van het Ministerie van VWS en Vilans (kenniscentrum langdurige zorg). Manager Servicepunt Wilma Hartman: “Zo’n centralisatie is een complex project met tal van vragen, onduidelijkheden en soms lastige trajecten. Via In voor zorg! kunnen we rekenen op ervaring, een professionele begeleiding en een efficiënte opzet van het gehele proces. Via een aanbestedingstraject wordt een externe professional aangetrokken die onze organisatie praktische ondersteuning biedt in dit veranderingstraject. Samen met Sandra de Jong hebben we stap voor stap invulling gegeven aan de inrichting van ons servicepunt.”

23


Samenwerken met

Archipel heeft tal van partners, relaties en samenwerkingsverbanden. In elk

Samenwerken met

Revalidatiecentrum Blixembosch Blixembosch heeft al tientallen jaren een gedegen reputatie als revalidatiecentrum voor Zuid-Nederland. De volwassenen, jongeren en kinderen die er (poli)klinisch revalideren, bedrijven topsport, gecoacht en begeleid door tal van experts. Blixembosch heeft zijn hoofdvestiging in Eindhoven-Noord, met een dependance in Deurne en eentje in oprichting in Weert. De samenwerking tussen Archipel en Blixembosch gaat al jaren terug. Dat blijkt ook wel uit de hartelijke en vertrouwde manier waarop manager dienst behandeling Ingrid Brinksma en regiomanager revalidatie Ben van den Brand de coöperatie tussen hun respectievelijke organisaties beschrijven.

Eigen experts Ingrid: “Nu hebben we eigen experts in huis, vroeger huurden we regelmatig de

24

neuropsychologen van Blixembosch in. En we vonden elkaar ook met het Catharina Ziekenhuis in de CVA-keten Eindhoven die nu al tien jaar actief is.” Ben ziet steeds nieuwe aspecten in de samenwerking: “Op verschillende werkgebieden. De geriatrische revalidatie bijvoorbeeld is enorm in ontwikkeling. Ook daarvoor komen we veel bij elkaar over de vloer, ook onze revalidatieartsen.” Opnames van cliënten worden onderling goed afgestemd: “Individueel

ook. Waar is de cliënt het beste af? Bij Blixembosch ligt het tempo wat hoger; kan de klant dat aan? Tussentijds veranderen kan ook, als dat beter is en de cliënt zich daar prettiger bij voelt.”

Support over en weer De professionals van beide partijen treffen elkaar ook regelmatig in het (net) werk, vervolgt Ben: “We zijn gezamenlijk aan de gang gegaan voor het Afasiecentrum in Eindhoven en bezochten het


nummer nemen we er een onder de loep om te zien wat synergie vermag.

Ingrid Brinksma en Ben van den Brand

centrum in Rotterdam. De chronische zorg past beter bij Archipel; vandaar dat het centrum daar nu een zelfstandig onderdeel is. Dat tekent onze samenwerking; geen vliegen afvangen maar support over en weer.” Ingrid: “Precies; over en weer kennis en expertise overhevelen. En dat Blixembosch en onze locatie Archipel Orangerie pal tegenover elkaar zitten, maakt dat ook nog praktisch makkelijker.”

Sterke plek Blixembosch zit al dertig jaar in het noorden van Woensel; op de hoofdlocatie is een paar jaar geleden grondige ver- en nieuwbouw gepleegd, vertelt Ben: “Om zowel voor de klinische als poliklinische functies de behandelvoorzieningen uit te breiden en aan te passen aan de eisen van de tijd. Sport en bewegen hebben

een sterkere plek gekregen in zowel programma als ruimte.” Ingrid: “Nu kunnen onze cliënten daar terecht om rolstoelhockey te spelen.” Ben beaamt: “We kunnen elkaar vinden maar onze organisaties verstaan elkaar ook goed, op alle niveaus, van de werkvloer tot de raden van bestuur. Collega’s bemannen samen vragenteams en ontmoeten elkaar in het NAH-Netwerk (niet-aangeboren hersenletsel – red.), om maar een voorbeeld te geven.” Ingrid knikt: “Het valt inderdaad op hoe goed we elkaar weten te vinden, bijvoorbeeld ook in scholing en educatie. Wij kunnen probleemloos aanschuiven bij in-company cursussen van Blixembosch, als er toch nog plaats vrij is. En duopresentaties tijdens symposia zijn ook heel gewoon.”

Eenzelfde mindset Ze kijken elkaar aan; waar komt die hechte band vandaan? “Toch uit eenzelfde mindset. Voor ons allebei is het glas halfvol, dat is nooit veranderd. Bovendien is dat het regerende klimaat in deze regio; je bent wel concurrenten maar we gedragen ons niet zo.” Ieder voor zich opnieuw het wiel uitvinden hoeft dus niet, legt Ingrid uit: “Geriatrische revalidatie in verpleeg- en verzorgingshuizen gaat uit de AWBZ. We moeten ons werk anders invullen en bekostigen, krijgen te maken met diagnose-behandelcombinaties en tijdschrijven. Blixembosch hakt al langer met dat bijltje en kan ons daarin helpen.” Ben: “Allicht! Natuurlijk hebben we meer partners met wie we prima samenwerken, maar met Archipel is de coöperatie historisch en persoonlijk toch dieper verankerd; daar moeten we zuinig op zijn.” ■ 25


Innovatie bij Archipel

Anders opleiden, betere zorg Het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) in Landrijt biedt studenten verpleegkunde van Fontys Hogeschool een professioneel leer- en werkklimaat dat ook leerzaam is voor Archipelcollega’s. Ook cliënten hebben er baat bij. Samen verantwoordelijk Frank Hendriks, manager zorg Landrijt: “We voelen ons samen met Fontys verantwoordelijk voor het opleiden van goede verpleegkundigen, om zo de zorg te verbeteren.” In het ZIC zorgen teamleiders voor voorbeeldgedrag, kaders en aansturing. Twee keer per jaar krijgt een groep studenten de ruimte én uitdaging om in de praktijk mee te draaien, kritisch naar het vak te

kijken en innovatieprojecten op te zetten waar cliënt en/of personeel beter van wordt. Nelleke Hurkx, lecturer practitioner Fontys, begeleidt hen: “Ik stimuleer de onderlinge samenwerking, het leren van en met elkaar, vragen als ‘waarom doen we dit zo?’ De uitkomsten kunnen verrassend zijn.” Bijvoorbeeld het nieuwe ‘verzorgend wassen’ uit zo’n verbeterproject wordt nu breed toegepast; het scheelt medicijnen, tillen, ongemak voor de cliënt én tijd. ■

Frank Hendriks

Nelleke Hurkx in gesprek met student

26


Producten en diensten

De juiste partner

Anton Metske

professionele partner die uitkomst zou bieden. Op zo’n moment pak je als organisatie je verantwoordelijkheid en zet je alles op alles om een dergelijke samenwerking tot stand te kunnen brengen. Altijd met het doel voor ogen: het leveren van goede zorg aan onze cliënten en goede arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers.”

Bestuurder Anton Metske van Archipel: “Wij werden genoodzaakt te reageren op de ontstane omstandigheden. Door de nieuwe samenwerking blijven we huishoudelijke zorg leveren in Eindhoven, Son en Breugel, Nuenen, Mierlo, Geldrop, Veldhoven en Best. Tzorg-Archipel is nu een feit. In Tzorg hebben we de juiste partner gevonden die aansluit op onze kwaliteitscriteria.”

Vertrouwen

“Wij vonden het belangrijk vanwege de samenhang met andere zorgcomponenten om bij de huishoudelijke verzorging betrokken te blijven. Door alle ontwikkelingen moesten we op zoek naar een

Alle huidige cliënten en medewerkers zijn overgenomen door Tzorg. Indien gewenst konden ze zelf kiezen voor een andere aanbieder. “We hebben alle vertrouwen in de persoonlijke aandacht en kwaliteit van Tzorg”, aldus Anton Metske.

Tzorg-Archipel: goed verzorgd! Door de toenemende concurrentiestrijd én de bezuinigingsdruk bij de gemeenten kon Archipel de huishoudelijke verzorging (WMO) niet langer zelfstandig aanbieden. Op 1 april 2012 heeft Archipel daarom een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Tzorg. Signaalfunctie

Deskundig specialist

Mark van de Berg van Tzorg: “Juist door onze focus op hulp en zorg bij het huishouden hebben wij onze organisatie heel efficiënt kunnen inrichten. Binnen deze nieuwe samenwerking proberen we elkaar ook te versterken door onze signaalfunctie. Zodra wij zien dat een cliënt behoefte heeft aan zorg buiten ons aandachtsveld zullen wij Archipel daarop wijzen. Op die manier kunnen we samen de hele zorgketen bedienen.”

“Tzorg is een deskundige aanbieder op de thuiszorgmarkt en werkt als specialist uitsluitend binnen de hulp bij het huishouden (HV1 en HV2). Tzorg levert hulp bij het huishouden in 225 gemeenten in Nederland. Ook bij Tzorg staan de zorg en de aandacht voor de cliënten voorop. Onze betrokken medewerkers staan open voor wensen, vragen en kritiek van cliënten, zodat we altijd kunnen verbeteren daar waar nodig.” ■

Betrokkenheid “Onze kwaliteit bewaken we middels onderzoeken naar klanttevredenheid en verschillende certificeringen. Wat ons betreft gaat de cliënt maar weinig merken van deze overgang. Wij staan - net zoals Archipel - voor goede zorg en betrokken medewerkers. Dat telt!”

Mark van de Berg

27


Actueel

Extra geld uit Den Haag: elke euro verstandig besteed Het komt zelden voor; een zak met geld krijgen. Toch deelde kabinet Rutte vorig jaar 636 miljoen euro uit voor duizenden extra mensen in de verpleeghuiszorg. Archipel heeft het plaatje voor de besteding van drie miljoen in 2013 al compleet: tachtig extra banen, vijftig FTE’s. HRM-directeur Marion Gerritsen licht toe. Knelpunten aanpakken Het geld is zeer welkom maar wordt absoluut niet over de balk gekieperd, benadrukt Marion: “In elk van de drie Archipel-regio’s is er zorgvuldig over nagedacht. We besteden het goed én zichtbaar, elke cent wordt verantwoord gespendeerd.” Per locatie is naar knelpunten gekeken. Elke afdeling krijgt een extra collega tijdens de drukte einde middag en begin avond. Er komen meer contactverzorgenden, met elk vijf in

plaats van -nu- tien cliënten. En meer woonondersteuners die bijdragen aan prettig leven en dagbesteding.” Marion: “We hebben vooral gelet op wie we nodig hebben, en dat zijn met name mensen naast onze cliënten. Die hoeven niet nieuw te zijn; we kunnen ook extra uren bieden en contracten verhogen van mensen die we wel al in huis hebben. En omdat het werk steeds meer specifieke kennis vergt, investeren we in extra

bekwaamheden en vaardigheden, dus opleidingen voor bijvoorbeeld gespecialiseerde verzorgenden psychogeriatrie.”

Slim werven Ook bij het werven en selecteren van de nieuwe Archipelprofessionals gaat HRM niet over één nacht ijs: “We willen natuurlijk graag competente mensen binnenhalen. We trekken regelmatig samen op met gemeenten en Vitalis, omdat we in dezelfde vijver vissen. Maar gelukkig hebben we een goede reputatie als werkgever; beperkt verloop en laag verzuim onderstrepen dat.” Het slimme werven gebeurt op meerdere fronten: “Via onze medewerkers als ambassadeurs. En in een theatervoorstelling laten zien hoe verrassend werken bij het Kenniscentrum is. Dat leverde een mooie score op; 21 bezoekers van wie we er drie een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) aanbieden en zes een afspraak voor een vervolggesprek maken.” ■

3 80 50

miljoen euro

28

extra banen

FTE’s


Samenwerkingsverband

Bestwijzer: altijd antwoord!

Bestwijzer in het gebouw Zonnewende in Best

Chantal Beks

Theo Reinders

Een soort van marktplaats, één centraal punt, waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over wonen, zorg en welzijn. Dat is de essentie van Bestwijzer in gemeente Best. Sinds 2008 werken tientallen organisaties (waaronder Archipel) binnen dit samenwerkingsverband. Het resultaat is een groot succes. Ruim duizend bezoekers per maand vinden hier een antwoord op hun vraag. Bestwijzer: voor een luisterend oor, een deskundig advies of praktische hulp.

Bestwijzer werkt Chantal Beks, regiodirecteur Archipel Best & Eindhoven Midden-Noord: “Door Bestwijzer wordt het van kastje naar de muur sturen verleden tijd. Elke vraag wordt zeer snel en doelgericht behandeld. Bestwijzer werkt snel, makkelijk en effectief. Door de krachten hier te bundelen kunnen we heel persoonlijk inzoomen op de vraag van cliënten. Van eenvoudige vraag tot een een ingewikkeld probleem of een snelle doorverwijzing: Bestwijzer werkt.” “Samen met alle verschillende organisaties vormen we eigenlijk één loket en dat loket biedt laagdrempelig toegang tot alle instanties. Bestwijzer informeert, helpt mensen op weg of regelt dat je precies bij de juiste partij aan tafel komt. Voor Archipel betekent het een unieke kans om op het juiste moment in beeld te komen bij potentiële, toekomstige cliënten. Daarnaast kun je als zorggroep

de juiste producten aanbieden die precies aansluiten op alle vragen die langskomen; dat maatwerk is natuurlijk goud waard.”

Initiatief van de gemeente Best Bestwijzer is een initiatief van de gemeente Best, zij draagt daarmee een fors financieel risico. Wethouder Theo Reinders: “Zoveel organisaties, zoveel medewerkers, en toch voelt men zich onderdeel van het team Bestwijzer. Die betrokkenheid zegt eigenlijk alles.” “Deze unieke samenwerking is een schot in de roos. De betrokken partijen geven inhoudelijk vorm aan wat Bestwijzer wil betekenen voor de Bestenaren.”

“Daarbij bepalen wij als gemeente niet de koers, die verantwoordelijkheid ligt bij de regiegroep. Dat zijn de vijf grootste organisaties die deelnemen aan Bestwijzer. Daarmee geven wij hen volledige vrijheid in route, visie, ideeën en uitvoering. Die vrijheid resulteert nu in de juiste dynamiek. Sterker nog: Bestwijzer functioneert steeds beter en er zijn dagelijks succesverhalen. En doordat de medewerkers van alle organisaties elkaar veel ontmoeten, werkt men veel sneller samen. Nieuwe ideeën, samen iets aanpakken of samen iets oplossen op een manier die voorheen ondenkbaar was. Bestwijzer werkt.” ■

Bestwijzer: uniek samenwerkingsverband Bestwijzer is het begin van een antwoord. Hier werken tal van organisaties samen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Op één centraal punt voorzien verschillende organisaties mensen van advies en informatie. Voor zelf informatie zoeken, advies vragen bij een medewerker of andere inwoners ontmoeten in de ontmoetingsruime: iedereen is welkom. Er wordt nauw samengewerkt, ook op het gebied van snelle doorverwijzingen. Op een speciale thematafel wordt iedere maand een ander thema gepresenteerd. Bestwijzer geeft antwoord op vragen over bijvoorbeeld woningverhuur, woningaanpassingen, personenalarmering, vrijwilligerswerk, schuldhulpverlening, vrijetijdsbesteding, vervoersvoorzieningen etc.

29


Gevoel van samen

Nuenenshof is verhuisd naar locatie Ekelhof in Eindhoven

Alles uit de kast!

Pauline Hobbelen in gesprek met enkele bewoners van Archipel Ekelhof

De verhuizing van afdeling Nuenenshof naar Ekelhof is een feit. Op woensdag 14 maart kwam er een einde aan een periode van voorbereiden, organiseren, informeren en inplannen. Na drie dagen verhuizen is Ekelhof de nieuwe thuisbasis. Een omvangrijke operatie die goed was voorbereid. Het resultaat? Een welkom gevoel. Samen: dat werkt! Dat blijkt uit het relaas van Pauline Hobbelen, lid van de cliëntenraad Akkers /Ekelhof. “Door volledige openheid in alle plannen en ideeën ontstond er een enorme betrokkenheid om deze verhuizing goed te laten verlopen. Bewoners, medewerkers, vrijwilligers en familieleden: iedereen verdient een pluim”, aldus Pauline. Als lid van de cliëntenraad 30

werd ze betrokken bij alle vergaderingen rondom de geplande verhuizing.

Sneller dan gedacht “Nuenensehof zat tijdelijk in Archipellocatie Orangerie. Het wachten was op een nieuwe locatie in Nuenen, maar dat project heeft vertraging opgelopen. Door een samenloop van omstandigheden moesten we echter eerder verhuizen.

De berichtgeving daarover viel koud op ons dak. Niet alleen voor ons als cliëntenraad, maar zeker voor de familie van de bewoners. Deze verhuizing naar Ekelhof is dus tijdelijk: over vijf jaar hopen wij definitief te kunnen verhuizen naar onze nieuwe locatie in Nuenen.”

Informeren en communiceren “Op het moment dat wij op de hoogte werden gesteld hebben wij als cliëntenraad meteen aangegeven dat er een bijeenkomst georganiseerd moest worden voor verontruste familieleden en contactpersonen. Iedereen kon zijn vragen stellen of zijn zorgen en twijfels uiten over de onverwachte verhuizing. We hebben beloofd alle signalen over te brengen naar het management; we zouden samen alles in het werk stellen om de verhuizing goed te laten verlopen. Voor de bewoners, van wie de familie moeite bleek te hebben met de nieuwe


locatie, hebben we samen met teamleiding en regiodirecteur voor plaatsing in andere gewenste Archipellocaties kunnen zorgen.”

Stap voor stap Een verhuizing heeft veel impact op bewoners, familie en personeel. Structuur en heldere communicatie dragen dan hun steentje bij aan het rustige verloop van de verhuizing. “Daarvoor is echt alles uit de kast gehaald; heel veel regelen, voorbereiden, afspraken maken en overleggen. Er stond natuurlijk één ding voorop: het belang van de bewoners! Stukje bij beetje hebben we alles in kaart kunnen brengen. Op een gegeven moment begint zo’n verhuizing dan bij iedereen te leven. Met veel enthousiasme begonnen we samen aan de dag van de verhuizing.”

Alles weg in drie dagen In drie dagen tijd werd alles verhuisd. Het resultaat: honderden blauwe kratten, overal en nergens spullen, bedden, kasten en meubelen. Iedereen aan het helpen, sjouwen, regelen, meedenken en meeleven. Voor de familieleden en bewoners een meer dan spannende dag. Waar komen we terecht? Hoe ziet het er daar uit? Wat gaat er allemaal gebeuren? Alle voorbereidingen en het vele denkwerk kwamen samen in drie dagen verhuizen.

Een welkome lach “Het was echt fijn om te merken dat iedereen enthousiast was. Dat enthousiasme straalt namelijk terug op het verloop van zo’n dag. Iedereen pakt aan, helpt mee en overal zie je mensen zich enorm inzetten om alles goed te regelen.

Een lachende bewoner, een familielid dat je meer dan tevreden komt bedanken: daar doe je het voor. Op zo’n moment kan mijn dag gewoon niet meer stuk. Die drie dagen zaten vol van zulke momenten. Heerlijk.”

Goed welkom “In het begin was ik echt sceptisch: hoe gaan we dit in goede banen leiden? Achteraf gezien kijk ik nu terug op een heel bijzondere tijd. Door een positieve, betrokken instelling ontstaat er een hechte band en je wordt echt een team. Ik ben echt trots op wat we samen hebben gerealiseerd. En het mooiste van alles: onze bewoners bleven heel rustig. Ze zullen best even moeten wennen, maar een goed begin is hier inderdaad het halve werk! Wij voelen ons hier nu al meer dan welkom ...” ■

Archipel in beweging Nieuwbouw, renovatie en verhuizingen in beeld Januari 2012

Officiële opening van Berkenstaete, Eerdbrand en Zuiderpark

Maart 2012

Verhuizing bewoners Vloed naar Berkenstaete in Son en Breugel

Verhuizing bewoners afdeling Nuenenshof (Orangerie) naar Ekelhof

November 2011

Maart 2012

November 2011

Verhuizing Archipel dienstengroep van Onze Lieve Vrouwestraat 6 naar kantoor Karel de Grotelaan 415

ingebruikname van ABC-Staete in Son en Breugel (Acacia-, Berken- en Cederstaete)

2011

2012 April 2012

Juni 2012

Verhuizing bewoners Ekelhof en Orangerie naar Gagelbosch en Fleuriade (Zuiderpark)

Verhuizing bewoners Landrijt en cliënten revalidatieafdelingen Dommelhoef naar tijdelijke huisvesting Orangerie

Start bouw Landrijt

Renovatie Eerdbrand gereed

Oplevering nieuwbouw Landrijt

2013

December 2011

December 2011

Voorjaar 2013

Juni 2012

Verhuizing Raad van Bestuur en ondersteuning van Dommelhoef (Parklaan 97) naar kantoor Karel de Grotelaan 415

31


Uw eigen boontjes doppen?

Dat vinden wij bijzonder normaal Uw eigen leven blijven leven. O贸k als u zorg nodig hebt. Daar zorgen wij voor. Of het nu gaat om zorg in een verpleegof verzorgingshuis, om zorg aan huis, dagbesteding of specialistische zorg. Met elkaar richten we uw leven in. Zodat alles zoveel mogelijk vertrouwd en bij het oude blijft.

T (040) 264 64 64 www.archipelzorggroep.nl

het gevoel van samen

Archipel in het bijzonder  

Relatiemagazine Archipel jaargang 1, nummer 1. Juni 2012

Archipel in het bijzonder  

Relatiemagazine Archipel jaargang 1, nummer 1. Juni 2012

Advertisement