Uitgelicht bibliotheek Regionaal Archief Alkmaar

Page 1

Dertig bijzondere boeken uitgelicht De bibliotheek van het Regionaal Archief Alkmaar heeft een verrassend veelzijdige collectie. Naast regionale uitgaven bevat de bibliotheek boeken met beschrijvingen van verre landen, bijzondere handschriften, zeldzame oude drukken en prachtig geĂŻllustreerde werken. Dertig boeken uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw worden hier uitgelicht.


Gijsbert Boomkamp's Geschiedenis van Alkmaar Gijsbert Boomkamp: Alkmaer en deszelfs geschiedenissen uit de nagelatene papieren van Simon Eikelenberg, en veele andere echte stukken en bescheiden. Rotterdam : Philippus en Jacobus Losel, 1747. Drie kroniekschrijvers hebben grote bekendheid gekregen door hun publicaties over Alkmaar en omgeving: Cornelis van der Woude (?-1645), Simon Eikelenberg (1663-1738) en Gijsbert Boomkamp (?-1755). De kroniek van Eikelenberg verscheen een jaar na zijn dood in 1739 onder de titel Alkmaar en zijne geschiedenissen, en beschrijft de geschiedenis van Alkmaar tot het jaar 1300. In 1747 verscheen Boomkamps vervolg op dit werk: Alkmaer en deszelfs geschiedenissen, waarbij hij gebruik maakte van de nagelaten aantekeningen van Eikelenberg. Deze kroniek loopt tot het jaar 1600.


Schabaelje's Bijbelse figuren Jan Philipsz. Schabaelje: Bibelsche figueren, anders ghenaemt Spiegel des Evangeliums met OudTestamentische ende figueren van 't leven Christi, 't werck der apostelen en d'Apocalipsis. Alkmaar : Simon Cornelisz. Brekengeest, 1648. Jan Philipsz. Schabaelje (1592-1656), schrijver, boekhandelaar en doopsgezind voorganger woonde van 1624 tot 1648 in Alkmaar. Daar stelde hij een uitgave samen met 87 bijbelprenten. De prenten gaan vergezeld van een motto, een tweeregelig onderschrift en een toelichtende tekst, waarin gebeurtenissen uit het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar in verband worden gebracht. De prent Van den Samaritaen is een kopie naar een prent van Mathaeus Merian. Het werk werd in 1648 in Alkmaar gedrukt door Simon Cornelisz. Brekengeest. Schabaelje verhuisde in dat jaar naar Amsterdam waar hij zijn boekhandels- en uitgeversactiviteiten voortzette.


Gedichtjes en prentjes Zinspelende gedigtjes, op de geestige printjes / ge-etst door P. de Mare ; na de teek. van C. Chalon ; berijmt door J. le Francq van Berkhey. Amsterdam : Willem van Vliet, 1806. In de achttiende eeuw verschenen voor het eerst boekjes die speciaal voor kinderen waren geschreven en meer gericht waren op 'vermaak' dan op 'lering'. Vooral kinderliedjes met vrolijke illustraties waren populair. De arts, historicus en dichter Johannes le Francq van Berkhey (1729-1812) schreef gedichtjes bij de tekeningen van de Leidse kunstenares Christina Chalon, zoals Een jongske, dat zijn zusje in eenen rolwagen voorttrekt. De eerste uitgave verscheen in Leiden in 1779.


Jan Huygen van Linschoten Itinerario, voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien. Amsterdam : Cornelis Claesz., 1605. De Amsterdamse uitgever Cornelis Claesz. publiceerde in 1596 voor het eerst het reisverhaal van Jan Huygen van Linschoten (1562-1611) die het Portugese koloniale rijk in het Verre Oosten had bezocht tussen 1583 en 1592. De arts en geleerde Bernardus Paludanus, die net als Van Linschoten in Enkhuizen woonde, beschreef de gebieden die Van Linschoten niet uit eigen ervaring kende. Het boek is geïllustreerd met gedetailleerde prenten, kaarten en kustprofielen, en bevat voor die tijd belangrijke aanwijzingen en nautische gegevens over de scheepvaartroute van Nederland naar Indië en over de handel met Azië. Deze Affbeeldinghe en verthooninghe vant Eylant Asçencion ofte Hemelvaert werd gegraveerd door Baptista van Doetecum en is met de hand ingekleurd. Asçencion ligt in de Atlantische Oceaan, westelijk van Afrika.


Beschrijving van Arabië Carsten Niebuhr: Beschryving van Arabië. Amsterdam [etc.] : S.J. Baalde [etc.], 1774. In 1761 zond de Deense koning Frederik V een wetenschappelijke expeditie naar de Arabische wereld met als einddoel Jemen. De reis had een dramatisch verloop: vijf van de zes expeditieleden stierven tijdens de reis aan ziektes. Alleen astronoom/cartograaf Carsten Niebuhr (1733-1815) keerde na zes jaar terug. In zijn geïllustreerde Beschrijving van Arabië deed hij gedetailleerd verslag van de reis en van de landen en volken die hij had bezocht. De illustratie Wapenoeffening der Arabieren toont een oefenwedstrijd tussen twee ruiters in Jemen, en is gemaakt door G.W. Baurenfeind, de tekenaar van de expeditie. Middenonder tekende hij drie van ons gezelschap in Turksche kleding.


Magazijn van tuin-sieraaden Gijsbert van Laar: Magazijn van tuin-sieraaden, of Verzameling van modellen van aanleg en sieraad (‌). Amsterdam : Johannes Allart, 1802. In de tweede helft van de achttiende eeuw kwam in Nederlandse parken en tuinen de Engelse landschapsstijl in zwang, met zijn grote variatie aan vormen en kleuren. Gijsbert van Laar (1767-1820) laat in zijn Magazijn van tuinsieraaden modellen zien van beelden, gebouwen, bruggen en andere tuin-versierselen (of folly's) waarmee men van een tuin een romantische lusthof kan maken. Het werk werd in 24 losse afleveringen uitgegeven en was heel populair. In de negen-tiende eeuw verschenen vier herdrukken. Gijsbert van Laar woonde tussen 1799 en 1803 in Alkmaar waar hij een boomkwekerij bezat.


Kroniek van Graft en De Rijp Jan Adriaensz. Leegh-water: Een kleyne chronycke ende voorbereydinghe van de afkomste ende 't vergrooten van de dorpen van Graft en de Rijp (‌). Amsterdam : Dominicus van der Stichel, 1649. Jan Adriaensz. Leeghwater (1575-1650) werd vooral bekend door zijn in 1641 verschenen Haerlemmermeer-boek waarin hij pleitte voor drooglegging ervan. Daarnaast schreef hij een kroniek over Graft en De Rijp. De eerste druk verscheen in 1649 en is heel zeldzaam. Leeghwater maakte zelf de tekeningen waarnaar de prenten werden vervaardigd die in het boekje zijn afgedrukt: een gezicht op Graft en, hierbij afgebeeld, een gezicht op De Rijp.


Alkmaars liedboekje Het nieuw vermeerderde Alkmaars liede-boekje, bestaande in veelderhande bruylofts-liederen, herders-sangen en anderen. Alkmaar : Simon van Hoolwerf, 1735. In de zeventiende en achttiende eeuw verschenen veel liedboekjes. De liedboekjes met geestelijke liederen werden vooral gebruikt bij religieuze bijeenkomsten. Daarnaast waren wereldlijke liedboekjes populair. Hierin stonden behalve christelijke liederen ook drink-, liefdes- en bruiloftsliedjes. In lokale liedboekjes werd daarnaast ook de stad of het dorp bezongen. Dit Alkmaarse liedboekje uit 1735 meet 4,5 bij 7 cm en heeft een bandje van groen fluweel en een verguld zilveren slotje. Het bevat ondermeer de liederen Op den Alkmaarschen Hout, en Lof van Alkmaar.


Enkhuizer almanak Enkhuyser-Almanach, na den nieuw, en ouden-stijl op 't jaer ons Heeren, 1701. De Enkhuizer Almanak is samen met de Deventer Almanak de enige almanak die nog steeds verschijnt. Almanakken waren in de zestiende en zeventiende eeuw het meest verspreide drukwerk. Ze bevatten vaste rubrieken zoals een jaarkalender met heiligendagen en markten, zon- en maanstanden, voorspellingen en praktische informatie zoals dienstregelingen van trekschuiten en beurtschepen. Ondanks de grote oplagen waarin almanakken werden gedrukt zijn ze niet altijd bewaard gebleven: na afloop van het jaar werden ze meestal weggegooid. Een van de oudste bewaard gebleven exemplaren van de Enkhuizer Almanak is die voor het jaar 1701.


Vierlingband Thirsis minnewit, bestaande in een verzameling der moyste minne-zangen en voysen. Amsterdam : Wed. van Gysbert de Groot [etc.], 1716-1718. En: De vrolijke zang-godin, opheffende veelerhande ernstige en boertige gesangen (‌). Amsterdam : Graal, 1720. Bijzonder aan dit boekje is de bindwijze: de vier afzonderlijke deeltjes zijn met de achterzijden tegen elkaar gebonden in een zogenaamde vierlingband. Het boekje bevat drie deeltjes van Thirsis minnewit en De vrolijke zanggodin. Deze liedboekjes bevatten drink- en liefdesliedjes met titels als Gesprek tussen moeder, dochter en een schilder en Op het eeten van een kalfskop.


Litho van Dirk Bakker Dirk Bakker: 12 Lithoos. Alkmaar : Uitgeverij Wim Windjes en Wim Oortjes, 1975. Tussen 1975 en 1982 werd door de Alkmaarse beeldende kunstenaars Dirk Bakker en Rolluf van Laar een serie bijzondere publicaties uitgegeven in een kleine oplage: uitgaven van uitgeverij Wim Windjes en Wim Oortjes. De serie, gemaakt door verschillende kunstenaars, bestaat uit boekjes in verschillende formaten met proza, gedichten, zeefdrukken en litho's. Ook een object van keramiek behoort tot de serie. Het boekje waarin deze litho van Dirk Bakker is opgenomen meet 11 x 9,5 cm.


Linoleumsnede van Eric van der Wal Theo J. van der Wal: Onze zee. Verlucht met drie linoleumsneden door Eric van der Wal. Bergen : Eric van der Wal, 1983. In Bergen NH is het eenmansbedrijf van kunstenaar, drukker en uitgever Eric van der Wal gevestigd. In 1961 begon hij met het zetten, illustreren en drukken van bibliofiele uitgaven. Onder de eerste werken die hij uitgaf waren verhalen en gedichten van zijn vader Theo J. van der Wal. Daarnaast bevat zijn fondslijst veel werken van Duitse auteurs. Zijn grafische werk is vooral geĂŻnspireerd door het Noord-Hollandse landschap.


Adolphus Venator Adolphus Venator: Kopije van de remonstrantie. Alkmaar : Jacob de Meester, 1611. Adolphus Venator (Adolf de Jager, ook Tectander genoemd, 1565-1619) was afkomstig uit Duisburg. Hij werd in 1597 predikant te Alkmaar en was een van de leidende figuren in de strijd tussen remonstranten en contraremonstranten. Het meningsverschil tussen deze twee groepen spitste zich toe op het vraagstuk van de predestinatie. Venators remonstrantse opvattingen botsten met die van zijn Alkmaarse collega Cornelius Hillenius, wat resulteerde in verschillende publicaties van beiden. Het drukkersmerk van Jacob de Meester, een van de eerste drukkers in Alkmaar met een voor die tijd omvangrijke boekproductie, toont de evangelist Johannes en de spreuk In principio erat verbum (in den beginne was het woord).


Dirck Rembrantsz. van Nierop Dirck Rembrantsz. van Nierop: Eenige oefeningen in godlijcke, wis-konstige, en natuerlijcke dingen (‌). Amsterdam : Gerrit van Goedesbergh, 1669. Dirck Rembrantsz. van Nierop (1610-1682) woonde zijn hele leven in Nieuwe Niedorp. Hij kwam uit een doopsgezinde schoenmakersfamilie en ontwikkelde zich door zelfstudie tot een belangrijk wiskundige en astronoom. Hij gaf onderwijs, publiceerde een groot aantal boeken en werkte mee aan de vervaardiging van almanakken en zeekaarten. Hij onderhield contacten met geleerden uit binnen- en buitenland, waaronder Christiaan Huygens en RenÊ Descartes.


Dorus Rijkers Tjeerd Adema: De koning der menschenredders (Dorus Rijkers). Illustraties en omslag: Pol Dom. Alkmaar : Kluitman, 1927. Vanaf de oprichting in 1864 is kinderboekenuitgeverij Kluitman gevestigd in Alkmaar (met uitzondering van een kort uitstapje naar Heerhugowaard van 1978 tot 2000). Beroemde kinderboeken zoals Dik Trom (1891), Afke's tiental (1903) en de Kameleonserie (v.a. 1948) verschenen bij Kluitman. Tjeerd Adema (1885-1960) was hoofdredacteur van de Alkmaarsche Courant van 1918 tot 1944 en vervulde daarnaast verschillende maatschappelijke functies. Hij schreef een aantal jongensboeken waaronder dit verhaal over zijn vriend, de Helderse redder Dorus Rijkers (1847-1928).


Ontwerp Fré Cohen Verslag van den toestand der gemeente Alkmaar over het jaar 1932. Omslagontwerp: Fré Cohen. Alkmaar : Gemeente Alkmaar, 1932. De typografische vormgeving uit de periode tussen beide wereldoorlogen is sterk beïnvloed door stromingen uit de kunst en de architectuur zoals Jugendstil en Amster-damse School. De Amsterdamse kunstenares Fré Cohen (19031943) ontwikkelde een eigen persoonlijke stijl. Naast drukwerk voor de gemeente Amsterdam, de Arbeiders Jeugd Centrale, Joodse instellingen en vakbondsorganisaties maakte zij boekomslagen en ex-libris. In 1930 ontwierp zij een gestileerd stadswapen voor Alkmaar. Ook het omslag voor de jaarverslagen van de gemeente is een ontwerp van Fré Cohen.


Het Journaal van Bontekoe Willem Ysbrantsz. Bontekoe: Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse (‌). Hoorn : Jan Jansz. Deutel, 1646. Willem Ysbrantsz. Bontekoe (1587-1657) vertrok in 1618 als VOC-schipper met het schip de Nieuw Hoorn naar de Oost. Het schip ging al op de heenreis verloren, een deel van de bemanning kwam om. Bontekoe kreeg vervolgens het bevel over een ander schip. Het verslag van de reis die zeven jaar duurde verscheen in 1646. Het werd in de eeuwen daarna tientallen keren herdrukt, bewerkt en vertaald en is daarmee het bekendste reisverhaal uit de Nederlandse geschiedenis. Op de titelpagina is het embleem te zien van de rederijkerskamer waartoe de drukker Jan Jansz. Deutel behoorde: een eenhoorn tegen de achtergrond van de stad Hoorn met het stadswapen en de spreuk Wilt hooren 't woort.


Noordhollandsche courant Noordhollandsche courant, 6 december 1796. Het eerste nummer van de Noordhollandsche Courant verscheen op 6 december 1796. De krant werd gedrukt door A. Sterck in Alkmaar. De eerste jaren verscheen de krant alleen op maandag. In 1799 werd de krant voortgezet onder de naam Alkmaarsche Courant. Deze krant verschijnt nog steeds dagelijks als onderdeel van het Noordhollands Dagblad.


Schager Courant Schager Courant, 26 juni 1881. In 1857 werd de eerste Schager Courant uitgegeven door de firma Diderich te Schagen. De krant verscheen in de eerste jaren twee keer in de week, op zondag en op donderdag. De Schager Courant verschijnt nu nog steeds dagelijks, en maakt deel uit van het Noordhollands Dagblad.


Desiderius Erasmus Desiderius Erasmus: Vande vrye-wil, tegen D. Martinus Luther. Alckmaer : Pieter Pietersz. van der Laen, 1669. In 1524 verscheen De libero arbitrio, een verhandeling van de humanist Erasmus (1469-1536) over de vrije wil. Erasmus betoogde dat de mens zelf voor het goede kan kiezen. Kerkhervormer Maarten Luther reageerde in 1525 met De servo arbitrio (Over de gebonden wil) en stelde daarentegen dat de menselijke natuur altijd naar het kwade neigt. Erasmus had kritiek op misstanden in de rooms-katholieke kerk maar hij bleef de kerk trouw. Deze Nederlandse vertaling van Erasmus' werk werd in 1669 in Alkmaar uitgegeven.


Literaire almanak Aurora Aurora : jaarboekjen voor 1860 / uitgegeven door S.J. van den Bergh. Haarlem : A.C. Kruseman, 1860. De jaarlijks verschijnende literaire almanakken vormden in de 19e eeuw een populair genre. De boekjes met titels als Aurora, Holland en Castalia waren vaak mooi uitgegeven. Ze bevatten korte verhalen en gedichten, soms voorafgegaan door een kalender met gegevens over zon, maan en sterren en de verjaardagen van het Koninklijk Huis. Onder de auteurs die een bijdrage schreven bevonden zich Hofdijk, Bosboom-Toussaint, Beets, Potgieter en anderen die deel uit maakten van de literaire Kring van Heiloo. Deze vriendenclub kwam regelmatig bijeen in de pastorie van dominee Hasebroek te Heiloo.


Plaatjesalbum Ringers Bottende takken : Nederlands bosch en wat daarin leeft / woord vooraf van J.C.A.M. van de Mortel ; tekst van A.J.L. Looyen en J.J. Fransen ; plaatjes, teekeningen en bandillustratie: A. Beeftink. Rotterdam ; Alkmaar : Ringers' Cacao- en Chocolade Fabrieken, 1940. Op 3 april 1905 richtte Hendrik Ringers (1880-1975) een chocoladefabriekje op in Alkmaar. In 1911 verhuisde de fabriek naar Rotterdam. In 1920 werd in Alkmaar opnieuw een (tweede) fabriek gevestigd die als hoofdvestiging in bedrijf bleef totdat in 1970 de fabrieken door Droste werden overgenomen. Hiermee kwam een einde aan Ringers' Cacao- en Chocoladefabrieken. Zoals meer bedrijven gaf Ringers bij de producten plaatjes uit die verzameld konden worden in plaatjesalbums. Bottende takken werd gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Heidemaatschappij. Het boek beschrijft het plantenen dierenleven in het bos.


Het Kruidboek van Dodonaeus Rembertus Dodonaeus: Stirpium historiae pemptades sex, sive libri XXX. Antwerpen, Christoffel Plantijn, 1583. De uit Mechelen afkomstige arts Rembert Dodoens (15171585) werd in 1582 hoogleraar geneeskunde en botanie in Leiden. In 1554 verscheen de eerste editie van zijn kruidboek waarvan hij in latere jaren verschillende versies uitbracht. Deze Latijnse uitgave is in 1583 uitgegeven door de beroemde Antwerpse drukker Christoffel Plantijn. Hierin worden bijna 1000 planten beschreven, ingedeeld in verschillende klassen, met veel aandacht voor de medicinale toepassingen. Het boek bevat meer dan 1350 houtsneden, zoals deze van fucus marinus (zeewier) en fungi (paddestoelen). Het kruidboek werd vaak herdrukt, en was twee eeuwen lang het meest gebruikte handboek over planten en kruiden.


Encyclopédie d'Yverdon Encyclopédie, ou Dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines / mise en ordre par M. de Felice. Yverdon, 1770-1780. De Encyclopédie d'Yverdon is een protestantse bewerking van de beroemde Parijse encyclopedie van Diderot en d'Alembert. Een internationaal gezelschap van wetenschappers herschreef een groot deel van de artikelen, onder redactie van Fortuné-Barthélémy de Félice (17231789). Félice was een voormalig Italiaans priester die zich tot het protestantisme had bekeerd. De encyclopedie bestaat uit 48 tekstdelen die 37.000 pagina's tekst met 75.000 artikelen bevatten, en 10 delen met ruim 1200 illustraties. De afbeelding Fonte des statues équestres illustreert de techniek van het gieten van een ruiterstandbeeld.


Kanselbijbel uit de Grote Kerk Biblia, dat is, de gantsche heylige schrifture (…). Leyden : Weduwe ende Erffgenamen van Johan. Elzevier, 1663. In 1995 werd een aantal bijbels uit de Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar aan het Regionaal Archief in bewaring gegeven. Zo ook de grote Kanselbijbel, een uitgave van de Leidse firma Elzevier uit 1663. Deze Statenbijbel bevat een serie van zes kaarten, gedrukt door Nicolaes Visscher (1618-1679). De kaarten zijn door een professionele kaartkleurder, of 'afsetter', met de hand ingekleurd. Ze dienen als illustratie bij de tekst. De derde kaart toont de 42 pleisterplaatsen die de Israëlieten aandeden op hun 40-jarige reis door de Sinaïwoestijn. De juiste ligging van deze plaatsen was niet bekend, zodat de getoonde route geheel op fantasie berust.


Hogepriester Aäron Historia biblica. Handschrift, ca. 1400-1450. Het oudste handschrift in de Alkmaarse Stadslibrije is de Historia Biblica, een bijbelse geschiedenis geschreven in het Latijn tussen 1400 en 1450. Het handschrift bevat boeken uit het Oude Testament, verlucht met negen tekeningen. Zes hiervan staan in het boek Exodus, waaronder deze tekening van de hogepriester Aäron. Het in het bijbelboek beschreven priesterkleed is tot in detail weergegeven. Op de band op het voorhoofd staat tetragrammaton geschreven, de Griekse term voor de vier He-breeuwse letters JHWH die samen het woord Jaweh (God) vormen.


Joannes Murmellius Joannes Murmellius: De divi Martini Turonensis (‌) : carmen encomiasticon. [Deventer] : Albert Pafraet, 1513. Joannes Murmellius (1480-1527) was rector van de Latijnse School te Alkmaar van 1513 tot 1517. Hij schreef verschillende schoolzangen die gebruikt werden bij het onderwijs. Deze ode in het Latijn aan de heilige Martinus van Tours, of Sint Maarten, werd gedrukt door de Deventer drukker Albert Pafraet. Het gedicht van tien pagina's is samen met een aantal andere drukwerkjes meegebonden in een vroeg-zestiende-eeuws handschrift met levensbeschrijvingen van heiligen en vorsten. Het is het oudste in Nederland gedrukte werk in de Alkmaarse Stadslibrije.


Wiegendruk Vulgaat Biblia Latina Hieronymi. Bazel : Johann Amerbach voor Adolf Rusch voor Anton Koberger, voor 1480. In 405 na Christus voltooide Hieronymus zijn Latijnse vertaling van de Bijbel, later Vulgaat genoemd. Hij bewerkte hiervoor bestaande Latijnse vertalingen van het Nieuwe Testament; het Oude Testament vertaalde hij opnieuw vanuit de Hebreeuwse grondtekst. De typografie van deze vierdelige wiegendruk of incunabel lijkt nog op die van middeleeuwse handschriften. Tussen en rond de regels met de bijbeltekst (herkenbaar aan het grote lettertype: Paulus vocatus apostolus‌) zijn commentaren afgedrukt. De initiaal P op deze pagina uit de eerste brief van Paulus aan de KorintiÍrs is met de hand ingekleurd en versierd met penwerk.


Vondel's Gijsbrecht van Aemstel Joost van den Vondel: Gysbrecht van Aemstel : d' ondergang van syn stad en syn ballingschap : treurspel / met een inl. van L. Simons ; toneeldecoratieontwerpen van H.P. Berlage ; muziek van Bern. Zweers ; boekversieringen van A.J. Derkinderen. Haarlem : Erven F. Bohn, 1893[=1894]-1901. Joost van den Vondel schreef de Gijsbrecht van Aemstel ter gelegenheid van de opening van de nieuwe schouwburg in Amsterdam in 1638. Het toneelstuk beschrijft de verwoesting van Amsterdam in 1302 na de moord op Floris V. Tussen 1894 en 1901 verscheen een bijzondere editie in twintig losse afleveringen die na verschijnen in speciaal ontworpen boekbanden konden worden ingebonden. De schilder A.J. Derkinderen (1859-1925) was verantwoordelijk voor de illustraties en de typografische vormgeving. De decors werden ontworpen door H.P. Berlage (1856-1934).


Zuiderzeewerken De Zuiderzeewerken : 12 reproducties naar quarellen van: H. Heuff, Roeland Koning, J.H. van Mastenbroek, C. Vreedenburgh en Ype Wenning. Amsterdam : Holdert & Co., 1932. Op 28 mei 1932 werd de Afsluitdijk gedicht, waarmee de afsluiting van de Zuiderzee na vijf jaar arbeid een feit was. De dertig kilometer lange dijk werd aangelegd naar een ontwerp van ir. Cornelis Lely en vormt een verbinding tussen Wieringen en Friesland. Eerder al, in 1924, was het eiland Wieringen met Noord-Holland verbonden door een dijk van 2,5 kilometer door het Amsteldiep. Bij de aanleg van beide dijken werd onder andere ruim 13 miljoen kubieke meter keileem en 23 miljoen kuub zand gebruikt. Ter gelegenheid van de afsluiting maakten vijf kunstenaars twaalf aquarellen waarop de verschillende onderdelen van het werk vastgelegd werden, zoals de hier getoonde Arbeiders bij de uitwateringssluizen te Den Oever van Roeland Koning. Februari 2017 | www.regionaalarchiefalkmaar.nl