Page 1

AKERSLOOT Aanwezige bronnen Periode Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie Op microfiche Toegang op naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans / films elders op het web

DTB

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1631-1850

1811-1922

1811-1940

1811-1960

1850-1992

1788-1831 ja

1540-1811 ja

1631-1850

1811-1917

1811-1922

1811-1922

gehele DTB

1850-1940 Tienjarentafels Tienjarentafels Tienjarentafels deels in klapper op 1804-1811 de studiezaal in Haarlem 1918-1922 1923-1932

Zoekakten Zoekakten (1631-1850) (1811-1902)

Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal indirect op naam doorzoekbaar

1942-1992

Zoekakten

WieWasWie Zoekakten (1811-1932) RAA (1923-1932) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

1831-1924 WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

Zoekakten (1831-1924) Open Arch. (1920-1940) RAA (1920-1940) WieWasWie (1920-1940) Zoekakten

Repertoria (1823-1831)

RAA Repertoria (1823-1831)


ALKMAAR Aanwezige DTB bronnen Periode 1540-1811 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1540-1811 Microfiche Toegang op naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans /films elders op het web

gehele DTB

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

1811-1922

1811-1944 1938-1941 rest fotokop./ digitaal 1811-1922

1811-1979 1849-1989 1963-1966 rest fotokop. / digitaal 1811-1922

1811-1917

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1550-1935 ja, maar zie ook microfiche

1517-1811 ja, echter transporten op microfiche 345,563-659,949963 Nrs. 132-187

1849-1939 nrs. 1-1324 tienjarentafels tienjarentafels tienjarentafels deels in klapper op Klapper op testam. en de studiezaal huwelijkscontr. 1550-1842 1918-1922 1942-1944 1967-1979 1942-1989

1540-1811

1923-1937

1923-1962

Zoekakten Zoekakten (1540-1811) (1811-1902)

WieWasWie (1923-1937) Zoekakten (1811-1937) RAA (1923-1937) WieWasWie (1811-1937) Zoekakten

WieWasWie (1811-1962) Zoekakten (1811-1950) RAA (1923-1962) WieWasWie (1811-1962) Zoekakten

Digitaal op RAA naam (1540-1811) doorzoekbaar WieWasWie (1540-1811) Digitaal Zoekakten Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

1807-1939

Repertoria/klappers 1550-1935 Zoekakten Zoekakten (1850-1939) 1550-1831 (1870) Open Arch (minuutakten en (1910-1939) repertoria) RAA (1849-1860, RAA Studiezaal PC’s 1910-1939) repertoria/klappers (transporten WieWasWie(1849- 1636-1925 onroerend goed) 1939) Zoekakten Zoekakten repertoria/index15501831 (1870)


ANNA PAULOWNA (zie Zijpe tot 1870) Aanwezige DTB BS-geboorte bronnen Periode 1870-1922 Raadpleging 1903-1917 originelen in de studiezaal In fotokopie Op microfiche 1870-1902 Toegang op tienjarentafels naam op papier In 1918-1922 openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films Zoekakten elders op het (1870-1902) web Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal indirect op naam doorzoekbaar

Zoekakten

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

1870-1932

1870-1965

1870-1994

1870-1922 1870-1950 1870-1939 tienjarentafels tienjarentafels 1942-1994

WieWasWie (1823-1932) Zoekakten (1870-1932) WieWasWie (1870-1932) Zoekakten

1941-1950

1870-1924

WieWasWie (1870-1960) Zoekakten (1870-1950) RAA (1941-1950) WieWasWie (1870-1960) Zoekakten

Zoekakten (1870-1920) Open Arch (1912-1939) RAA (1912-1939) WieWasWie (1912-1939) Zoekakten

Notarieel

Oud-Recht


BARSINGERHORN Aanwezige DTB bronnen Periode 1631-1822 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1631-1822 Op microfiche Toegang op gehele DTB naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op 1732-1817 website RAA Scans /films WieWasWie elders op het (1646-1812 web Digitaal op naam doorzoekbaar

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1811-1912 1903-1912

1812-1922

1811-1950

1850-1970

1652-1669

1565-1829 ja, zie ook microfiche

1811-1902 1812-1922 1811-1940 1850-1939 tienjarentafels tienjarentafels tienjarentafels 1942-1970 1893-1902

WieWasWie (1893) Zoekakten (1811-1902) RAA RAA (1631-1817) (1893-1902)

Digitaal Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

Zoekakten

WieWasWie 1923-1932 Zoekakten (1812-1932) WieWasWie (1812-1932) Zoekakten

1941-1950

1850-1932

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1941-1950) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

WieWasWie (1912-1939) Zoekakten (1850-1932) RAA (1850-1938) WieWasWie (1850-1938) Zoekakten

nrs. 5797-5831 1652-1668 in Haarlem


BERGEN Aanwezige DTB bronnen Periode 1637-1816 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1637-1816 Op microfiche Toegang op gehele DTB naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films Zoekakten elders op het (1641-1811) web

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud Recht

1813-1922

1811-1940

1811-1965

1850-1994

1692-1935 ja

1580-1816 ja, behalve transportregisters (zie microfiche)

1813-1917

1811-1922

1811-1922 1850-1939

tienjarentafels tienjarentafels tienjarentafels deels in klapper op 1692-1797 de studiezaal in Haarlem 1918-1922

Zoekakten (1811-1902)

Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal indirect op naam doorzoekbaar

transportregisters 1580-1816

Zoekakten

1942-1994 1923-1932

1923-1955

1826-1929)

WieWasWie (1811-1935) Zoekakten (1811-1932) RAA (1923-1932) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1923-1955) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

Zoekakten (1850-1922) Open Arch. (1922-1939) RAA (1860-1894, 1922-1939) WieWasWie (1922-1939) Zoekakten

repertoria (1877-1935)

RAA repertoria (1877-1925)


BROEK OP LANGEDIJK Aanwezige DTB bronnen Periode 1593-1855 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1792-1855 Op microfiche Toegang op gehele DTB naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op 1593-1817 website RAA Scans/films WieWasWie elders op het (1593-1817) web Zoekakten (1772-1835) Digitaal op RAA naam (1593-1817) doorzoekbaar WieWasWie (1593-1817) Digitaal Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1811-1912

1811-1932

1811-1941

1857-1939

1618-1624 ja

1633-1811 ja, zie ook microfiche

1811-1917

1811-1922

1811-1922 1857-1939

tienjarentafels tienjarentafels tienjarentafels

Zoekakten (1811-1902)

Zoekakten

1618-1624 in Haarlem

1923-1932

1923-1941

1857-1939

WieWasWie (1923-1932) Zoekakten (1811-1932) RAA (1923-1932) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

WieWasWie (1811-1941) Zoekakten (1811-1941) RAA (1923-1941)

WieWasWie (1857-1920) Zoekakten (1857-1920) RAA (1857-1939) WieWasWie (1857-1939) Zoekakten

Zoekakten

nrs. 6179-6200


CALLANTSOOG Aanwezige DTB bronnen Periode Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie Op microfiche Toegang op naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films elders op het web Digitaal op naam doorzoekbaar

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

1647-1893

1817-1932

1817-1932

1817-1932

1850-1985

1647-1893

1817-1917

1817-1922

1817-1922

gehele DTB

1850-1930 tienjarentafels tienjarentafels tienjarentafels deels in klapper op de studiezaal 1918-1932

Zoekakten (1634-1893)

Digitaal Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

1942-1985 1923-1932

1923-1950

1847-1921

WieWasWie (1923-1932)

WieWasWie (1923-1960)

Open arch. (1920-1930)

RAA (1923-1932) WieWasWie (1817-1932) Zoekakten

RAA (1923-1950) WieWasWie (1817-1960) Zoekakten

RAA (1920-1930) WieWasWie (1920-1930) Zoekakten

Notarieel

Oud-Recht 1630-1811 ja, zie ook microfiche

nrs. 6629-6637


CASTRICUM MET BAKKUM Aanwezige DTB BS-geboorte bronnen Periode 1663-1812 1811-1912 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1663-1812 1811-1917 Op microfiche Toegang op gehele DTB naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Digitaal Zoekakten elders op het (1663-1812) web Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1811-1940

1811-1960

1811-1976

1638-1935 ja

1556-1823 ja, zie ook microfiche

1811-1922

1811-1922 1850-1939

nrs. 149-155 op microfiche

tienjarentafels tienjarentafels tienjarentafels deels in klapper op studiezaal 1942-1976 1900-1905

1923-1932

1917-1950

1830-1939

WieWasWie (1900) Zoekakten (1811-1892) RAA (1900-1905)

WieWasWie (1922-1932) Zoekakten (1811-1932) RAA (1923-1932) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1917-1950 WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

WieWasWie (1830, 1850-1920) Open Arch. (1830, 1850-1939) RAA (1830, 1850-1920) WieWasWie (1830, 1850-1920) Zoekakten

Zoekakten

repertoria 1921-1935

RAA repertoria (1921-1925)


EGMOND BINNEN MET WIMMENUM Aanwezige DTB BS-geboorte bronnen Periode 1657-1869 1811-1920 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1657-1869 1811-1917 Op microfiche Toegang op gehele DTB tienjarentafels naam op papier In 1918-1922 openbaarheid beperkt Scans op website RAA Digitaal elders op het web Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

Zoekakten

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1811-1940

1811-1960

1850-1994

1590-1737 ja

1602-1812 ja

1811-1922

1811-1922

1850-1940 tienjarentafels tienjarentafels deels in klapper op studiezaal 1942-1994 1921-1930

1923-1950

1851-1931

WieWasWie (1921-1930) Zoekakten (1811-1932) RAA (1921-1930)

WieWasWie (1923-1950) Zoekakten (1811-1950) RAA (1923-1950)

Zoekakten

Zoekakten

Zoekakten (1851-1931) Open Arch. (1920-1940) RAA (1920-1940) WieWasWie (1920-1940 Zoekakten


EGMOND AAN ZEE Aanwezige DTB bronnen Periode 1624-1933 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1624-1933 Op microfiche Toegang op gehele DTB naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films Zoekakten elders op het (1730-1812) web

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1811-1920

1811-1940

1811-1960

1850-1994

1590-1737 ja

1619-1811 ja

1811-1917

1811-1922

1811-1922

tienjarentafel 1918-1920

Zoekakten (1811-1902)

Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal indirect op naam doorzoekbaar

tienjarentafel tienjarentafel

Zoekakten

1850-1940 deels in klapper op studiezaal 1942-1994

1921-1930

1923-1950

1830-1922

WieWasWie (1922-1932) Zoekakten (1812-1932) RAA (1921-1930) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1960) RAA (1923-1950) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

Zoekakten (1830-1922) Open Arch. (1920-1940) RAA (1881-1940) WieWasWie (1920-1940) Zoekakten


GRAFT Aanwezige bronnen Periode Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie Op microfiche Toegang op naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films elders op het web

DTB

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1622-1918

1811-1915

1811-1910

1811-1960

1850-1994

1616-1852 ja

1521-1832 ja

1622-1918

1811-1917

1811-1922

1811-1922 1850-1938

gehele DTB

tienjarentafel

tienjarentafel tienjarentafel 1942-1994

Zoekakten Zoekakten (1622-1896) (1811-1902)

Digitaal op RAA naam (1642-1918) doorzoekbaar WieWasWie (1642-1918) Digitaal Zoekakten Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

1911-1930

1923-1950

1850-1920

WieWasWie (1923-1932) Zoekakten (1811-1932) RAA (1911-1930) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1923-1950) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

Zoekakten (1850-1930) Open Arch. (1920-1938) RAA (1850-1938) WieWasWie (1850-1938) Zoekakten

repertoria 1812-1852

RAA repertoria 1812-1852


HARENKARSPEL Aanwezige DTB bronnen Periode 1619-1847 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1619-1847 Op microfiche Toegang op gehele DTB naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films Zoekakten elders op het (1619-1847) web

BS-geboorte

BS-huwelijk

1811-1920

1811-1940 1923-1940 rest fotokop. / digitaal 1811-1922

BS-overlijden

Bevolking

1811-1965 1850-1939 1961-1965 res rest fotokop./ digitaal 1811-1917 1811-1922 1850-1939 tienjarentafels tienjarentafels tienjarentafels

1918-1920

Zoekakten (1811-1902

Digitaal op RAA naam (1619-1811) doorzoekbaar WieWasWie (1619-1811 Digitaal Zoekakten Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

1921-1930

1923-1950

1825-1920

WieWasWie (1923-1932) Zoekakten (1843-1932) RAA (1921-1930) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1923-1950) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

Zoekakten (18251828, 1850-1920) Open Arch. (1920-1939) RAA (1850-1939) WieWasWie (1850-1939) Zoekakten

Notarieel

Oud-Recht 1599-1810 ja, zie ook microfiche

nrs. 5947-5989


HEERHUGOWAARD (zie ook Veenhuizen) Aanwezige DTB BS-geboorte bronnen Periode 1740-1812 1811-1917 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1740-1812 1811-1917 Op microfiche Toegang op gehele DTB naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op 1740-1812 1811-1902 website RAA Scans/ films WieWasWie WieWasWie elders op het (1740-1812) (1811-1902) web Zoekakten Zoekakten (1740-1812) (1811-1902) Digitaal op RAA RAA naam (1740-1812) (1811-1902) doorzoekbaar WieWasWie WieWasWie (1740-1812) (1811-1902) Digitaal Zoekakten Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1811-1940

1811-1965

1811, 1862-1994

1796-1801 ja

1646-1815

1811-1922

1811-1922

repertoria/klappers 1651-56/1796-1801

1646-1815

1942-1994 1811-1932

1811-1950

1811-1949

WieWasWie (1811-1932) Zoekakten (1811-1932) RAA (1811-1932) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

WieWasWie (1811-1950) Zoekakten (1811-1950) RAA (1811-1950) WieWasWie (1811-1950) Zoekakten

WieWasWie (1811, 1862-1939) Open Arch. (1920-1939) RAA (1811, 1862-1939) WieWasWie (1811, 1862-1939) Zoekakten

RAA repertoria/ klappers 1651-56/1796-1801


HEILOO Aanwezige bronnen Periode Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie Op microfiche Toegang op naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Digitaal elders op het web

DTB

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1695-1812

1811-1912

1811-1940

1811-1965

1850-1939

1684-1711 ja

1560-1812 ja

1811-1917

1811-1922

1811-1922

gehele DTB

1850-1939 tienjarentafels tienjarentafels tienjarentafels deels in klapper op 1684-1711 in studiezaal Haarlem

1893-1905

Zoekakten WieWasWie (1678-1812) (1893-1905) Zoekakten (1811-1902) Digitaal op RAA naam (1893-1905) doorzoekbaar WieWasWie (1893-1905) Digitaal Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

1923-1932

1923-1955

1826-1920

WieWasWie (1923-1932)

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1923-1955) WieWasWie 1811-1960) Zoekakten

Zoekakten (1849-1920) Open Arch (1921-1939) RAA 1921-1939 WieWasWie (1921-1939) Zoekakten

RAA (1923-1932) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten


HELDER MET HUISDUINEN, DEN Aanwezige DTB BS-geboorte bronnen Periode 1624-1823 1811-1907 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie Op microfiche Toegang op naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op 1624-1823 1811-1907 website RAA Scans/films WieWasWie WieWasWie elders op het (1624-1823) (1811-1907) web Zoekakten Zoekakten (1624-1811) (1811-1902) Digitaal op RAA RAA naam (1624-1823) (1811-1907) doorzoekbaar WieWasWie WieWasWie (1624-1811) (1811-1907) Digitaal Zoekakten Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1811-1932

1811-1957

1810-1974

1589-1935 ja

1593-1811 ja

1702-1811 (Den Helder) 1589-1609 (Huisd.) in Haarlem 1942-1974 1811-1932

1811-1957

1810-1920

WieWasWie (1811-1932) Zoekakten (1811-1932) RAA (1811-1932) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1811-1957) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

WieWasWie (1810-1916) Open Arch. (1917-1940) RAA (1810-1939) WieWasWie (1810-1939) Zoekakten

Repertoria/klappers 1753-1935

RAA repertoria/ klappers (1753-1925)


KOEDIJK Aanwezige bronnen Periode Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie Op microfiche Toegang op naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films elders op het web

DTB

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1657-1848

1811-1922

1811-1940

1811-1960

1850-1974

1660-1667 ja

1580-1811 ja, zie ook microfiche

1657-1848

1811-1917

1811-1922

1811-1922

gehele DTB

1850-1938 tienjarentafels tienjarentafels tienjarentafels deels in klapper op 1660-1667 in studiezaal Haarlem 1918-1922

1657-1848 Zoekakten Zoekakten (1657-1811) (1811-1902)

Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal indirect op naam doorzoekbaar

1942-1974

Zoekakten

1923-1950

1820-1910

WieWasWie (1925-1932) Zoekakten (1811-1932) WieWasWie (1811-1932)

WieWasWie (1840-1960) Zoekakten (1811-1950) WieWasWie (1810-1960)

Zoekakten

Zoekakten

Zoekakten (1820-1910) Open Arch. (1910-1938) RAA (1910-1938) WieWasWie (1910-1938) Zoekakten

Nrs. 6226-6239


LANGEDIJK Aanwezige DTB bronnen Periode Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie Op microfiche Toegang op naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films elders op het web Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal indirect op naam doorzoekbaar

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

1941-1965

1942-1994

1942-1994 1943-1950 WieWasWie (1943-1960) RAA (1943-1950) WieWasWie (1943-1960)

1857-1940

Notarieel

Oud-Recht


LIMMEN (BS 1812-1814 bij Heiloo) Aanwezige DTB BS-geboorte bronnen Periode 1669-1812 1811-1922 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1669-1812 1811-1917 Op microfiche Toegang op gehele DTB tienjarentafels naam op papier In 1918-1922 openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films Zoekakten elders op het (1811-1902) web Digitaal op RAA naam (1669-1812) doorzoekbaar Digitaal indirect op naam doorzoekbaar

Zoekakten

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

1815-1940

1815-1964

1824-1949

1811-1922

1811-1922

Notarieel

1634-1811 ja

1850-1940 tienjarentafels

tienjarentafels

deels in klapper op studiezaal 1942-1949

1923-1932

1923-1955

1824-1936

WieWasWie (1923-1932) Zoekakten (1811-1932) RAA (1923-1932) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1923-1955) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

Zoekakten (1824-1940) Open Arch. (1921-1940) RAA (1921-1940) WieWasWie (1921-1940) Zoekakten

Oud-Recht

Repertoria 1591-1607


NIEUWE NIEDORP (Oud Recht met Oude Niedorp) Aanwezige DTB BS-geboorte BS-huwelijk bronnen Periode 1575-1812 1811-1900 1811-1920 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1575-1812 Op 1811-1900 1811-1920 microfiche Toegang op gehele DTB tienjarentafels tienjarentafels naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op 1714-1792 1891-1900 website RAA Scans/films Zoekakten WieWasWie WieWasWie elders op het (1668-1812) (1811-1900) (1924-1932) web Zoekakten Zoekakten (1811-1902) (1811-1932) Digitaal op RAA RAA WieWasWie naam (1668-1812) (1891-1900) (1811-1932) doorzoekbaar WieWasWie (1668-1812) Digitaal Zoekakten Zoekakten Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1811-1964 1961-1964, rest microf/digit.

1850-1994

1597-1842 ja

1546-1826 ja, zie ook microfiche

1811-1950

1850-1940

nrs. 5653-5736

tienjarentafels 1942-1994 1941-1950

1850-1920

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1941-1950) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

Zoekakten (1850-1920) Open Arch (1920-1940) RAA (1850-1940) WieWasWie (1850-1940) Zoekakten

repertoria 1805-1842

RAA repertoria (1805-1842)


NOORD SCHARWOUDE (DTB zie Broek op Langedijk) Aanwezige DTB BS-geboorte BS-huwelijk bronnen Periode 1681-1812 1811-1910 1811-1941 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1681-1812 1811-1917 1811-1922 Op microfiche Toegang op gehele DTB tienjarentafels tienjarentafels naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op 1891-1900 1921-1930 website RAA Scans/films WieWasWie WieWasWie elders op het (1891-1900) (1921-1930) web Zoekakten Zoekakten (1811-1902) (1811-1932) Digitaal op Zoekakten RAA RAA naam (1681-1850) (1891-1900) (1921-1930) doorzoekbaar WieWasWie WieWasWie (1891-1900) (1921-1930) Digitaal Zoekakten Zoekakten Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1811-1941

1850-1940

1636-1708 ja

1597-1810 ja, zie ook microfiche

1811-1922 1850-1940 tienjarentafels

deels in klapper op studiezaal

1923-1941

1850-1920

WieWasWie (1923) Zoekakten (1811-1941) RAA (1923-1941) WieWasWie (1923) Zoekakten

Zoekakten (1850-1920) Open Arch (1920-1940) RAA (1920-1940) WieWasWie (1920-1940) Zoekakten

nrs. 6120-6149 1636-1708 in Haarlem


OTERLEEK Aanwezige bronnen Periode Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie Op microfiche Toegang op naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films elders op het web

DTB

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1651-1857

1815-1932

1815-1932

1815-1962

1876-1970

1843-1935 ja

1598-1810 ja

1651-1857

1815-1917

1815-1922

1815-1922 1860-1937

gehele DTB

tienjarentafels

tienjarentafels

tienjarentafels

1918-1932

Zoekakten Zoekakten (1733-1812) (1811-1902)

Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

Zoekakten

1942-1970

WieWasWie (1923-1932) Zoekakten (1811-1932) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

1923-1955

1860-1939

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1923-1955) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

WieWasWie (1900-1937) Zoekakten (1860-1937) RAA (1860-1937) Open Arch (1860-1937) Zoekakten

repertoria 1843-1935

RAA repertoria (1843-1925)


OUDE NIEDORP (Oud Recht met Nieuwe Niedorp) Aanwezige DTB BS-geboorte BS-huwelijk bronnen Periode 1625-1816 1811-1902 1812-1940 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1624-1816 Op 1811-1902 1811-1922 microfiche Toegang op gehele DTB tienjarentafels tienjarentafels naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op 1893-1902 website RAA Scans/films Zoekakten WieWasWie WieWasWie elders op het (1574-1827) 1893-1902 (1923-1932) web Zoekakten Zoekakten (1811-1902) (1811-1932) Digitaal op RAA RAA WieWasWie naam (1625-1816) (1893-1902) (1811-1932) doorzoekbaar WieWasWie WieWasWie (1625-1816) (1893—1902) Digitaal Zoekakten Zoekakten Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1811-1950

1850-1994

1639-1726 ja

1546-1826 ja

1811-1940

1850-1938

tienjarentafels

deels in klapper op studiezaal 1942-1994

1941-1950

1850-1930

WieWasWie (1943-1950) Zoekakten (1811-1950) RAA (1941-1950) WieWasWie (1941-1950) Zoekakten

Zoekakten (1850-1930) Open Arch (1910-1938) RAA (1910-1938) WieWasWie (1910-1938) Zoekakten

Nrs. 5653-5736 1639-1726 in Haarlem


OUDKARSPEL (DTB zie Broek op Langedijk) Aanwezige DTB BS-geboorte bronnen Periode 1593-1857 1811-1902 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1593-1857 1811-1917 Op microfiche Toegang op gehele DTB tienjarentafels naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op 1593-1810 1883-1902 website RAA Scans/films Zoekakten WieWasWie elders op het (1603-1810) (1883-1902) web Zoekakten (1811-1902 Digitaal op RAA RAA naam (1593-1810) (1883-1902) doorzoekbaar WieWasWie (1883-1902) Digitaal Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1811-1941

1811-1942

1850-1941

1684-1806 ja

1574-1824 ja, zie ook microfiche

1811-1922

1811-1922 1850-1940

tienjarentafels

tienjarentafels

deels in klapper op studiezaal

1918-1930

1923-1941

1850-1920

WieWasWie (1920-1940) Zoekakten (1811-1932) RAA (1918-1930) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

WieWasWie (1811-1941) Zoekakten (1811-1950) RAA (1923-1941) WieWasWie (1811-1941) Zoekakten

Zoekakten (1850-1920) Open Arch (1920-1940) RAA (1920-1940) WieWasWie (1920-1940) Zoekakten

nrs. 6022-6078 1684-1806 in Haarlem


OUDORP Aanwezige bronnen Periode Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie Op microfiche Toegang op naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films elders op het web

DTB

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

1645-1902

1811-1970

1815-1950

1645-1841

1811-1917

1815-1922

gehele DTB

tienjarentafel 1918-1970

Notarieel

Oud-Recht

1811-1972 1850-1950 1961- 1966 rest fotokop./ digitaal 1811-1922 1850-1939

1708-1842 ja

1608-1811 ja

tienjarentafel

tienjarentafel

1708-1806 in Haarlem

1942-1950

1967-1972

1942-1950

1923-1960

1850-1950

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1923-1960) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

Zoekakten (1850-1950) Open Arch (1920-1939) RAA (1850-1939) WieWasWie (1850-1939) Zoekakten

1645-1902 Zoekakten Zoekakten (1645-1900) (1811-1902)

Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

Zoekakten

WieWasWie (1923-1941) Zoekakten (1815-1932) WieWasWie (1822-1941) Zoekakten

Bevolking

repertoria 1826-1842

RAA repertoria (1826-1842)


PETTEN (BS 1812-1816 bij Zijpe) Aanwezige DTB BS-geboorte bronnen Periode 1640-1847 1811-1929 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1640-1847 1811-1917 Op microfiche Toegang op gehele DTB tienjarentafels naam op papier In 1918-1929 openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films Zoekakten Zoekakten elders op het (1640-1847) (1811-1902) web Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal indirect op naam doorzoekbaar

Zoekakten

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

1811-1929

1811-1929

1850-1929

1811-1922

1811-1922 1850-1929

tienjarentafels

WieWasWie (1923-1928) Zoekakten (1811-1932) WieWasWie (1811-1928) Zoekakten

tienjarentafels

deels in klapper op studiezaal

1923-1929

1850-1929

WieWasWie (1811-1929)

WieWasWie (1917-1929) Zoekakten (1850-1929) RAA (1917-1929) WieWasWie (1917-1929) Zoekakten

RAA (1923-1929) WieWasWie (1811-1929) Zoekakten

Notarieel

Oud-Recht 1668-1811 ja


RIJP, DE Aanwezige bronnen Periode Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie Op microfiche Toegang op naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films elders op het web

DTB

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1611-1870

1811-1930

1811-1930

1811-1960

1850-1994

1643-1935 ja

1600-1852 ja

1611-1870

1811-1917

1811-1922

1811-1922 1850-1940

gehele DTB

tienjarentafels

tienjarentafels

tienjarentafels

1918-1930

Zoekakten Zoekakten (1611-1870) (1811-1902)

Digitaal op RAA naam (1611-1819) doorzoekbaar WieWasWie (1611-1819) Digitaal Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

1942-1994 1911-1930

1923-1950

1819-1917

WieWasWie (1923-1932) Zoekakten (1811-1932) RAA (1911-1930) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1923-1950) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

Zoekakten (1819-1940) Open Arch. (1911-1940) RAA (1826-1940) WieWasWie (1826-1940) Zoekakten

repertoria 1817-1935

RAA repertoria (1817-1925)


SCHAGEN Aanwezige bronnen Periode Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie Op microfiche Toegang op naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films elders op het web

DTB

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1624-1812

1812-1914 1906-1914, rest microf/ digitaal

1811-1939 1933-1939, rest microf/ digitaal

1811-1966 1961-1966, rest microf/ digitaal

1850-1948 1940-1948, rest microf/ digitaal

1604-1935 ja

1458-1819 ja

1811-1905

1811-1930

1811-1955

1850-1939

tienjarentafels

deels in klapper op 1604-1811 in studiezaal Haarlem

1624-1812

gehele DTB

tienjarentafels tienjarentafels

1942-1948 1729-1765

1900-1905

Zoekakten WieWasWie (1624-1812) (1900-1905) Zoekakten (1811-1902) Digitaal op RAA RAA naam (1624-1812) (1900-1905) doorzoekbaar WieWasWie WieWasWie 1624-1812 (1900-1905) Digitaal Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

1925-1930

1950-1955

1850-1921)

WieWasWie (1923-1932) Zoekakten (1812-1932) RAA (1925-1930) WieWasWie (1812-1932) Zoekakten

WieWasWie (1812-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1950-1955) WieWasWie (1812-1960) Zoekakten

Zoekakten (1850-1939) Open Arch (1921-1939) RAA (1921-1939) WieWasWie (1921-1939) Zoekakten

repertoria 1762-1935

RAA repertoria (1762-1925)


SCHERMERHORN (BS 1811 bij DTB) Aanwezige DTB BS-geboorte bronnen Periode 1699-1832 1812-1920 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1699-1832 1811-1917 Op microfiche Toegang op gehele DTB tienjarentafels naam op papier In 1918-1920 openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films Zoekakten Zoekakten elders op het (1699-1823) (1811-1902) web Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal indirect op naam doorzoekbaar

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1812-1940

1812-1960

1861-1970

1758-1844 ja

1659-1811 ja

1812-1922

1812-1922 1861-1936

tienjarentafels

tienjarentafels 1942-1970

1921-1930

1812-1950

1836-1922

WieWasWie (1923-1932) Zoekakten (1812-1932) RAA (1921-1930) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

WieWasWie (1812-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1812-1950) WieWasWie (1812-1960) Zoekakten

Zoekakten (1836-1922) Open Arch (1923-1936) RAA (1861-1936) WieWasWie (1861-1936) Zoekakten

repertoria 1812-1844

RAA repertoria (1812-1844)


SCHOORL MET GROET Aanwezige DTB bronnen Periode 1667-1816 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1667-1816 Op microfiche Toegang op gehele DTB naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op 1667-1816 website RAA Scans/films Zoekakten elders op het (1667-1816) web

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

1811-1912

1811-1940

1811-1960

1850-1994

1811-1917

1811-1922

1811-1922 1850-1940

tienjarentafels tienjarentafels

tienjarentafels

1628-1677 in Haarlem

Zoekakten (1811-1902)

Zoekakten

1923-1932

1923-1954

1822-1924

WieWasWie (1923-1932) Zoekakten (1811-1932) RAA (1923-1932) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1923-1954) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

Zoekakten (1822-1940) Open Arch (1925-1940) RAA (1850-1940) WieWasWie (1850-1940) Zoekakten

Oud-Recht 1528-1811 ja, zie ook microfiche

nrs. 896-916

1942-1994

Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal indirect op naam doorzoekbaar

Notarieel (met Schoorldam) 1628-1935 ja

Repertoria (1826-1935)

repertoria (1826-1925)


SINT MAARTEN Aanwezige DTB bronnen Periode 1663-1850 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1663-1845 Op microfiche Toegang op gehele DTB naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op 1663-1850 website RAA Scans/films Zoekakten elders op het (1663-1845) web

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

1811-1922

1811-1940 1933-1940, rest fotokop./ digitaal 1811-1922

1811-1960

1850-1938

1689-1816 ja, zie ook microfiche

1850-1938

nrs. 5939-5946

1811-1917

tienjarentafels tienjarentafels

Digitaal op naam doorzoekbaar

WieWasWie (1839-1909)

Digitaal indirect op naam doorzoekbaar

Zoekakten

Oud-Recht

1811-1922

tienjarentafels

1918-1922

Zoekakten (1811-1902)

Notarieel

1923-1932

1923-1950

1850-1925

WieWasWie (1923-1932) Zoekakten (1811-1932) RAA (1923-1932) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950 RAA (1923-1940) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

Zoekakten (1850-1925) Open Arch (1925-1938) RAA (1850-1938) WieWasWie (1850-1938) Zoekakten


SINT PANCRAS Aanwezige DTB bronnen Periode 1732-1865 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1732-1865 Op microfiche Toegang op gehele DTB naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op 1732-1865 website RAA Scans/films elders op het web

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

1811-1922

1811-1940

1811-1960

1850-1989

1811-1917

1811-1922

1811-1922 1850-1938

tienjarentafels tienjarentafels 1918-1922

Zoekakten (1811-1902)

Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal indirect op naam doorzoekbaar

tienjarentafels

Zoekakten

1942-1989 1923-1932

1923-1950

1850-1931)

WieWasWie (1923-1932) Zoekakten (1843-1932) RAA (1923-1932) WieWasWie (1815-1932) Zoekakten

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1923-1950) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

Zoekakten (1850-1925) Open Arch (1850-1938) RAA (1850-1938) WieWasWie (1850-1938) Zoekakten

Notarieel

Oud-Recht 1679-1811 ja


TEXEL Aanwezige bronnen Periode Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie Op microfiche Toegang op naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films elders op het web

DTB

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1624-1811 Ja

1811-1915

1811-1915

1811-1915

1830-1915

1618-1935 Ja

1606-1811 ja

1590-1811 in Haarlem (in bewerking) 1942-1994 1700-1811

1811-1912

Zoekakten WieWasWie (1624-1811) (1811-1912) Zoekakten (1811-1902) Digitaal op RAA naam (1811-1912) doorzoekbaar WieWasWie (1811-1912) Digitaal Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

1811-1937

1811-1962

1830-1925

WieWasWie (1811-1937) Zoekakten (1811-1932) RAA (1811-1937) WieWasWie (1811-1937) Zoekakten

WieWasWie (1811-1962) Zoekakten (1811-1950) RAA (1811-1962) WieWasWie (1811-1962) Zoekakten

WieWasWie (1830-1925) Zoekakten (1830-1940) RAA (1830-1925) WieWasWie (1830-1925) Zoekakten

Repertoria 1728-1935


VEENHUIZEN (1811-1814 en na 1854 bij Heerhugowaard) Aanwezige DTB BS-geboorte BS-huwelijk bronnen Periode 1770-1823 1815-1854 1815-1854 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1770-1823 1815-1854 1815-1854 Op microfiche Toegang op gehele DTB tienjarentafels tienjarentafels naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op 1770-1823 1815-1854 1815-1854 website RAA Scans/films WieWasWie WieWasWie WieWasWie elders op het (1770-1814) (1815) (1815-1854) web Zoekakten Zoekakten Zoekakten (1623-1823) (1815-1854) (1815-1854) Digitaal op RAA RAA RAA naam (1770-1823) (1815-1854) (1815-1854) doorzoekbaar WieWasWie WieWasWie (1815) (1815-1854) Digitaal WieWasWie Zoekakten Zoekakten indirect op (1770-1814) naam doorzoekbaar

BS-overlijden 1815-1854

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1651-1654 ja

1723-1811

1815-1854

tienjarentafels

1651-1654 in Haarlem

1815-1854

Repertoria 1651, 1653-1654

Wie WasWie (1815-1854) Zoekakten (1815-1854) RAA (1815-1854) WieWasWie (1815-1854) Zoekakten

1723-1811


WARMENHUIZEN MET SCHOORLDAM Aanwezige DTB BS-geboorte bronnen Periode 1620-1871 1811-1922 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1620-1871 1811-1917 Op microfiche Toegang op gehele DTB tienjarentafels naam op papier In 1918-1922 openbaarheid beperkt Scans op 1620-1871 website RAA Scans/films WieWasWie Zoekakten elders op het 1733-1735 (1811-1902) web Zoekakten (1620-1871) Digitaal op RAA naam (1733-1734) doorzoekbaar WieWasWie (1733-1734) Digitaal Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

BS-huwelijk

BS-overlijden

1811-1940 1811-1964 1933-1940 rest fotokopie/ digitaal 1811-1922 1811-1922

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1850-1961

1669-1935 ja

1581-1811 ja, zie ook microfiche

1850-1940

nrs. 5993a-6021

tienjarentafels tienjarentafels 1942-1961 1923-1932

1923-1950

1850-1914

WieWasWie (1923-1932) Zoekakten (1811-1932) RAA (1923-1932) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

WieWasWie (1923-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1923-1950) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

WieWasWie (1914-1940) Zoekakten (1850-1932) RAA (1850-1940) Open Arch (1850-1940) Zoekakten

Repertoria 1804-1935

RAA repertoria 1804-1832 1845-1925


WIERINGEN (BS 1811 bij DTB) Aanwezige DTB BS-geboorte bronnen Periode 1597-1829 1812-1905 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1579-1829 Op 1812-1907 microfiche Toegang op gehele DTB tienjarentafels naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op 1597-1829 1891-1905 website RAA Scans/films Zoekakten WieWasWie elders op het (1679-1811) (1891-1905) web Zoekakten (1811-1902) Digitaal op RAA naam (1891-1905) doorzoekbaar WieWasWie (1891-1905) Digitaal Zoekakten Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1812-1940

1811-1960

1850-1949

1801-1935 ja

1552-1811 ja

1812-1932

1812-1950

1850-1940

tienjarentafels tienjarentafels 1966-1967

1942-1949

1921-1930

1941-1950

1850-1939

WieWasWie (1923-1932) Zoekakten (1812-1932) RAA (1921-1930) WieWasWie (1812-1932) Zoekakten

WieWasWie (1812-1960) Zoekakten (1812-1950) RAA (1941-1950) WieWasWie (1812-1960) Zoekakten

Zoekakten (1850-1949) Open Arch (1920-1938) RAA (1920-1938) WieWasWie (1920-1938) Zoekakten

repertoria 1812-1935

RAA repertoria (1812-1925)


WIERINGERMEER Aanwezige DTB bronnen Periode Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie Op microfiche Toegang op naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Scans/films elders op het web Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal indirect op naam doorzoekbaar

BS-geboorte

Bs-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

1938-1963

1939-1994

1942-1994 1938-1957 WieWasWie (1938-1960) Zoekakten (1938-1950) RAA (1938-1957) WieWasWie (1938-1960) Zoekakten

Notarieel

Oud-Recht


WIERINGERWAARD Aanwezige DTB bronnen Periode 1643-1826 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie Op microfiche Toegang op gehele DTB naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op 1643-1826 website RAA Scans/films Zoekakten elders op het (1643-1826) web

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1811-1900

1811-1930

1811-1950

1826-1938

1825-1935 Ja

1611-1811 ja, zie ook microfiche

1811-1900

1811-1930

1811-1950

1850-1938

nrs. 6591-6627

tienjarentafels tienjarentafels tienjarentafels

1891-1900

WieWasWie (1891-1900) Zoekakten (1811-1902) Digitaal op RAA RAA naam (1643-1812) (1891-1900) doorzoekbaar WieWasWie WieWasWie (1643-1812) (1891-1900) Digitaal Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

1921-1930

1941-1950

1850-1912(1950)

WieWasWie (1921-1930) Zoekakten (1811-1932) RAA (1921-1930) WieWasWie (1811-1932) Zoekakten

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1941-1950) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

Zoekakten (1820-1912) Open Arch (1912-1938) RAA (1850-1938) WieWasWie (1850-1938) Zoekakten

repertoria 1825-1935

RAA repertoria (1825-1925)


WINKEL (BS 1811 ontbreekt) Aanwezige DTB bronnen Periode 1632-1833 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1632-1833 Op microfiche Toegang op gehele DTB naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op 1632-1833 website RAA Scans/films Zoekakten elders op het (1632-1833) web Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal indirect op naam doorzoekbaar

BS-geboorte

BS-huwelijk

BS-overlijden

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1812-1900

1812-1930

1812-1950

1850-1938

1613-1935 ja

1570-1811 ja, zie ook microfiche

1812-1909

1812-1932

1812-1942

1850-1938

nrs. 5613-5651

tienjarentafels tienjarentafels tienjarentafels deels in klapper op studiezaal

1881-1900

1921-1930

1943-1950

1830-1921

WieWasWie (1881-1900) Zoekakten (1812-1902) RAA (1881-1900) WieWasWie (1881-1900) Zoekakten

WieWasWie (1921-1930) Zoekakten (1812-1932) RAA (1921-1930) WieWasWie (1921-1930) Zoekakten

WieWasWie (1812-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1943-1950) WieWasWie (1812-1960) Zoekakten

Zoekakten (1850-1921) Open Arch (1850-1938) RAA (1921-1938) WieWasWie (1921-1938) Zoekakten

repertoria 1749-1935

RAA repertoria (1749-1925)


ZUID SCHARWOUDE (BS 1811-1816 bij Noord Scharwoude, DTB zie Broek op Langedijk) Aanwezige DTB BS-geboorte BS-huwelijk BS-overlijden Bevolking bronnen Periode 1747-1852 1817-1916 1817-1941 1817-1941 1850-1940 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1747-1852 1817-1917 1817-1922 1817-1922 Op 1850-1940 microfiche Toegang op gehele DTB tienjarentafels tienjarentafels tienjarentafels naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op 1897-1906 1917-1930 1923-1941 1850-1920 website RAA Scans/films Zoekakten WieWasWie WieWasWie WieWasWie Zoekakten elders op het (1747-1835) (1897-1906) (1917-1930) (1923-1941) (1850-1920) web Zoekakten Zoekakten Zoekakten Open Arch (1817-1902) (1817-1932) (1817-1941) (1920-1940) Digitaal op RAA RAA RAA RAA RAA naam (1740-1811) (1897-1906) (1917-1930) (1923-1941) (1850-1940) doorzoekbaar WieWasWie WieWasWie WieWasWie WieWasWie (1897-1906) (1917-1930) (1923-1941) (1850-1940) Digitaal Zoekakten Zoekakten Zoekakten Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

Notarieel

Oud-Recht

1712-39,1843-1935 1581-1811 ja ja, zie ook microfiche

nrs. 6151-6177 1712-1739 in Haarlem

repertoria 1843-1925

RAA repertoria (1843-1925)


ZUID EN NOORD SCHERMER MET DRIEHUIZEN EN GROOTSCHERMER Aanwezige DTB BS-geboorte BS-huwelijk BS-overlijden bronnen Periode 1639-1894 1811-1922 1812-1930 1811-1960 Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie 1639-1894 1811-1917 1811-1922 1811-1922 Op microfiche Toegang op gehele DTB tienjarentafels tienjarentafels tienjarentafels naam op papier In 1918-1922 openbaarheid beperkt Scans op 1639-1894 1923-1930 1923-1950 website RAA Scans/films Zoekakten WieWasWie WieWasWie elders op het (1633-1811) Zoekakten (1923-1930) (1923-1950) web (1912-1902) Zoekakten Zoekakten (1812-1932) (1812-1950) Digitaal op RAA RAA RAA naam (1923-1930) (1923-1930) (1923-1950) doorzoekbaar WieWasWie WieWasWie (1923-1930) (1923-1950) Digitaal Zoekakten Zoekakten Zoekakten indirect op naam doorzoekbaar

Bevolking

Notarieel

Oud-Recht

1830-1970

1649-1795 ja

1613-1811 ja

1850-1938 1696-1697 in Haarlem 1942-1970 1830-1921 (1938) Zoekakten (1825-1930) Open Arch (1921-1938) RAA (1850-1938) WieWasWie (1850-1938) Zoekakten


ZIJPE Aanwezige bronnen Periode Raadpleging originelen in de studiezaal In fotokopie Op microfiche Toegang op naam op papier In openbaarheid beperkt Scans op website RAA Digitaal elders op het web

DTB

BS-geboorte

BS-huwelijk

1659-1811

1811-1919

1659-1811

1811-1917

1811-1940 1811-1960 1932-1940 rest fotokop. / digitaal 1811-1922 1811-1922

Bevolking

Notarieel

1860-1968

1656-’71,1813-1925 1597-1811 ja ja, zie ook microfiche

1850-1938 gehele DTB

tienjarentafels tienjarentafels tienjarentafels deels in klapper op studiezaal 1918-1919

1659-1811 Zoekakten (1811-1902)

Digitaal op naam doorzoekbaar Digitaal indirect op naam doorzoekbaar

BS-overlijden

Zoekakten

nrs. 6509-6585 1656-1671 in Haarlem

1942-1968 1920-1929

1923-1950

1860-1938

WieWasWie (1811-1932) Zoekakten (1811-1932) RAA (1920-1929) WieWasWie (1920-1932) Zoekakten

WieWasWie (1811-1960) Zoekakten (1811-1950) RAA (1924-1950) WieWasWie (1811-1960) Zoekakten

Zoekakten (1860-1938) Open Arch (1921-1936) RAA (1921-1938) WieWasWie (1921-1938) Zoekakten

Oud-Recht

repertoria 1813-1935

RAA repertoria (1813-1921)


Overzicht genealogische bronnen per gemeente versie 10 juli 2018  
Overzicht genealogische bronnen per gemeente versie 10 juli 2018  
Advertisement