Page 1

Autoři / Authors

Boháčová Kateřina, Kolaja Vít

Projekt / Project

Equalizer / Equalizer

Tým / Team

19


Tým / Team

Ostrava se z historického hlediska nachází ve spojnici významných obchodních cest mezi Českou Republikou, Polskem a Slovenskem.

19


Tým / Team Největšími problémy Ostravy jsou : nezaměstnanost (ve Vítkovicích - 30 %, Ostrava 12%) , suburbanizace, otázka životního prostředí Řešením je návrat k obchodnímu spojení s Polskem a Slovenskem, přerod z těžkého na lehký průmysl, zaměření na vědu a výzkum

19


Tým / Team

V oblasti se nachází dostatečná kapacita obsazeného i volného bydlení.

19


Tým / Team

Ostrava má dostatečnou kapacitu nákupních center.

19


Tým / Team

Cílem projektu je vtažení obyvatel Ostravy z ostatních částí města a propojení jednotlivých čtvrtí.

19


Tým / Team

Oblast zástavby je vymezena ochraným pásmem řeky Ostravice, stávající komunikací Místecká , plánovanými komunikacemi a volnočasovým parkem v severní části mezi areálem Vítkovic a Novou Karolinou.

19


Tým / Team Urbanistickým řešením je návrh sklopení rastru a rozdělení na menší části pro získání lidštějšího měřítka přirozeného postupného způsobu zastavování. Cílem je získání průmyslové oblasti do níž mohou vstupovat investoři s individuálními požadavky na velikost prostoru.

19


Tým / Team

Sklopení rastru a vymezení oblasti. Vytvoření bulváru jako spojnice Vítkovic s centrem města.

19


A A

Tým / Team

Návrh možného zastavění a vytvoření dominanty řešeného objektu

19


Tým / Team

Vyjádření výškových úrovní objektů a rozmístění zelených střech.

19


Tým / Team

19


A

Č. 108 19

1

18

2

17

3

16

4

15

5

14

6

13

7

12

8

11

9

101 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

10

19 x 184 = 3 500

105 101 112 11

19

18

16

15

14

13

17 3

2

1

6

5

4

9

8

19 x 184 = 3 500

111 7

10

12

106

102 104

109

110

103

Název místnosti Plocha (m2) RECEPCE WC ŽENY WC MUŽI WC INVALIDÉ VÝTAHY NÁKLADNÍ VÝTAH POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ SKLAD RECEPCE SKLAD ATRIUM POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ OBCHODY POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ SLUŽBY POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ OBCHODY ATRIUM

319,56 15,14 14,01 4,55 28,58 31,30 24,76 16,50 41,70 15,98 1 899,34 15,98 841,54 15,98 1 797,34 3 916,37 8 998,63 m2

117

113

1.NP

13

12

50

1:500 Tým / Team

10

11

16

15

14

19

18

115 17

10

9

8

7

6

5

4

3

2

19 x 184 = 3 500

1

1

114

A

116

19


A L

L

Č. 205 19

211 1

18

2

17

3

16

4

15

5

14

6

13

7

12

8

11

9

19 x 184 = 3 500

206

204

212

209 202 11

19

18

17

16

15

14

19 x 184 = 3 500

13

213

3

2

1

6

5

4

9

210 8

10

207

12

214

7

203

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

10

201

208

215

Název místnosti CHODBA WC ŽENY WC MUŽI WC INVALIDÉ DENNÍ MÍSTNOST VÝTAHY NÁKLADNÍ VÝTAH POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ KANCELÁŘE POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ DENNÍ MÍSTNOST WC INVALIDÉ WC MUŽI WC ŽENY KANCELÁŘE KANCELÁŘE DENNÍ MÍSTNOST WC ŽENY WC MUŽI POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ KANCELÁŘE

Plocha (m2) 597,23 14,57 15,65 4,55 40,77 28,58 31,10 14,88 822,00 15,76 40,77 4,55 15,65 14,69 959,91 612,73 29,48 19,43 15,65 15,76 1 333,55 4 647,26 m2

221

13

12

50

1:500 Tým / Team

10

11

16

15

14

19

18

220 17

10

9

8

7

6

5

4

3

2

19 x 184 = 3 500

1

1

26,8%

2.NP

218

219

216

A

L

217

15,8%

19


A L

L

Č. 305 19

311 1

18

2

17

3

16

4

15

5

14

6

13

7

12

8

11

9

19 x 184 = 3 500

306

10

301

308

304

11

19

18

17

16

15

14

19 x 184 = 3 500

13

313

3

2

1

6

5

9

310 4

10

307

12

312

8

302

7

303

314 309

315

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321

Název místnosti CHODBA WC ŽENY WC MUŽI WC INVALIDÉ DENNÍ MÍSTNOST VÝTAHY NÁKLADNÍ VÝTAH POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ KANCELÁŘE POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ DENNÍ MÍSTNOST WC ŽENY WC MUŽI WC INVALIDÉ KANCELÁŘE KANCELÁŘE DENNÍ MÍSTNOST WC ŽENY WC MUŽI POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ KANCELÁŘE

Plocha (m2) 530,95 14,57 15,65 4,55 40,77 28,58 31,10 14,88 822,00 15,76 40,77 14,69 15,65 4,55 770,91 297,73 29,48 19,43 15,65 15,76 1 333,55 4 076,98 m2

26,8%

321

13

12

50

1:500 Tým / Team

10

11

16

15

14

19

18

320 17

10

9

8

7

6

5

4

3

2

19 x 184 = 3 500

1

1

3.NP

318

319

316

A

L

317

15,8%

19


A L

L

Č. 405 19

411 1

18

2

17

3

16

4

15

5

14

6

13

7

12

8

11

9

19 x 184 = 3 500

406

10

401

408

404 402

413 11

19

18

17

16

15

14

19 x 184 = 3 500

13

414

3

2

1

6

5

4

9

410 8

10

407

12

409

7

403

412

415

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 418 418 419 420

Název místnosti CHODBA WC ŽENY WC MUŽI WC INVALIDÉ DENNÍ MÍSTNOST VÝTAHY NÁKLADNÍ VÝTAH POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ KANCELÁŘE POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ DENNÍ MÍSTNOST WC INVALIDÉ WC ŽENY WC MUŽI KANCELÁŘE DENNÍ MÍSTNOST WC MUŽI WC ŽENY POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ KANCELÁŘE

Plocha (m2) 464,61 14,57 15,65 4,55 40,77 28,58 31,10 14,88 822,00 15,76 40,77 4,55 14,69 15,65 581,91 29,48 15,65 19,43 15,76 1 333,55 3 523,91 m2

26,8%

420

4.NP

13

12

50

1:500 Tým / Team

10

11

16

15

14

19

18

419 17

10

9

8

7

6

5

4

3

2

19 x 184 = 3 500

1

1

418

418

15,8%

A

L

416

19


A L

L

Č. 505 19

511 1

18

2

17

3

16

4

15

5

14

6

13

7

12

8

11

9

19 x 184 = 3 500

506

10

501

508

504

11

19

18

17

16

15

14

19 x 184 = 3 500

13

514

3

2

1

6

5

9

510 4

10

507

12

513

8

502

7

503

512 509

515

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516

Název místnosti CHODBA WC ŽENY WC MUŽI WC INVALIDÉ DENNÍ MÍSTNOST VÝTAHY NÁKLADNÍ VÝTAH POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ LABORATOŘE POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ DENNÍ MÍSTNOST WC INVALIDÉ WC ŽENY WC MUŽI LABORATOŘE LABORATOŘE

Plocha (m2) 356,12 14,57 15,65 4,55 40,77 28,58 31,10 14,88 822,00 15,76 40,77 4,55 14,69 15,65 392,23 912,49 2 724,36 m2

26,8%

516

21,3%

5.NP 1

10

50

1:500 Tým / Team

A

15,8%

19


A L

L

Č. 605 19

601

608

611 1

18

2

17

3

16

4

15

5

14

6

13

7

12

8

11

9

19 x 184 = 3 500

10

606

604 602

613 11

19

18

17

16

15

14

19 x 184 = 3 500

13

614 615

3

2

1

6

5

4

9

610 8

10

607

12

609

7

603

612

Název místnosti CHODBA WC ŽENY WC MUŽI WC INVALIDÉ DENNÍ MÍSTNOST VÝTAHY NÁKLADNÍ VÝTAH POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ LABORATOŘE POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ DENNÍ MÍSTNOST WC INVALIDÉ WC ŽENY WC MUŽI LABORATOŘE LABORATOŘE

Plocha (m2) 302,92 14,57 15,65 4,55 40,77 28,58 31,10 14,88 822,00 15,76 40,77 4,55 14,69 15,65 203,91 679,39 2 249,74 m2

21,3%

26,8%

616

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616

6.NP 1

10

50

1:500 Tým / Team

A

15,8%

19


A

Č.

705 19

10

701

704

1

18

2

17

3

16

4

15

5

14

6

13

7

12

8

11

9

706

708

709

710

711

713 714 715 716

11

9

717

19 x 184 = 3 500

712

10

702

707

10,5%

19 x 184 = 3 500

12

8

701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722

7

14 15

4 3

718 TÁCY

TÁCY

TÁCY

703 722 719 SMĚR VÝDEJE

720

Plocha (m2) 48,37 28,58 31,10 14,88 52,07 13,82 4,50 18,76 18,77 13,75 10,26 12,00 16,11 15,79 17,20 17,20 58,81 280,95 20,00 78,75 94,16 387,54 1 253,37 m2

26,8%

721

7.NP 1

10

50

1:500 Tým / Team

15,8%

A

16 17 18

2

19

1

21,3%

13

6 5

Název místnosti CHODBA VÝTAHY NÁKLADNÍ VÝTAH POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ CHODBA KANCELÁŘ CHODBA ODPADY OBALY CHLADÍRNA MASA CHLADÍRNA MLÉKA PŘEDCHLADÍRNA MRAZÍRNA SKLAD OVOCE A ZELENINA DENNÍ SKLAD WC A SPRCHY ŠATNA KUCHYŇ MYTÍ VÝDEJ JÍDLA VÝBĚR POTRAVIN JÍDELNA

19


A

Č. 19

10

801

1

18

2

17

3

16

4

15

5

14

6

13

7

12

8

11

9

19 x 184 = 3 500

802

10,5%

19 x 184 = 3 500

11

9

12

8

801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811

10

805

804

7

14 15

4 3

19

811

803

810

808

807

Plocha (m2) 42,16 28,58 31,10 14,88 210,83 23,24 37,61 22,16 12,96 13,21 4,55 441,28 m2

26,8%

17 18

806 809

8.NP 1

10

50

1:500 Tým / Team

15,8%

A

16

2 1

21,3%

13

6 5

Název místnosti CHODBA VÝTAHY NÁKLADNÍ VÝTAH POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ KAVÁRNA BAR SUCHÝ SKLAD SKLAD NÁPOJŮ WC ŽENY WC MUŽI WC INVALIDÉ

19


+28,000 9 Zelená střecha

+28,000 9 Zelená střecha

+24,500 8 8.NP

+24,500 8 8.NP

+21,000 7 7.NP

+21,000 7 7.NP

+17,500 6 6.NP

+17,500 6 6.NP

+14,000 5 5.NP

+14,000 5 5.NP

+10,500 4 4.NP

+10,500 4 4.NP

+7,000 3 3.NP

+7,000 3 3.NP

+3,500 2 2.NP

+3,500 2 2.NP

±0,000 1 1.NP

±0,000 1 1.NP

-2,900 -1 Parkoviště A

-2,900 -1 Parkoviště A

-5,800 -2 Parkoviště B

-5,800 -2 Parkoviště B

Řez A-A' 1:500 Tým / Team

19


SEVERNÍ

+28,000 Zelená střecha +24,500 8.NP +21,000 7.NP +17,500 6.NP +14,000 5.NP +10,500 4.NP +7,000 3.NP +3,500 2.NP ±0,000 1.NP

JIŽNÍ

+28,000 Zelená střecha +24,500 8.NP +21,000 7.NP +17,500 6.NP +14,000 5.NP +10,500 4.NP +7,000 3.NP

Pohledy 1:500 Tým / Team

+3,500 2.NP ±0,000 1.NP

19


ZÁPADNÍ

+28,000 Zelená střecha +24,500 8.NP +21,000 7.NP +17,500 6.NP +14,000 5.NP +10,500 4.NP +7,000 3.NP +3,500 2.NP ±0,000 1.NP

VÝCHODNÍ

+28,000 Zelená střecha +24,500 8.NP +21,000 7.NP +17,500 6.NP +14,000 5.NP +10,500 4.NP +7,000 3.NP

Pohledy 1:500 Tým / Team

+3,500 2.NP ±0,000 1.NP

19


Tým / Team

19

BvA2013-prezentace-19  
BvA2013-prezentace-19  
Advertisement