Page 1

‫הדיור‬ ‫ור‬ ‫ה בתחום הד‬ ‫העירייה‬ ‫לות הע ר‬ ‫פעילות‬ ‫פע‬ ‫תמונת מצב וחומר רקע לישיבת הנהלת‬

‫העירייה ‪28.7.2011‬‬


‫חזון‬


‫חזון‬ ‫מטרה‬

‫מדוע חשוב לדאוג לדיור בהישג יד?‬ ‫במחירי‬ ‫בשנים האחרונות במח ר‬ ‫ה בשנ ם‬ ‫העליה‬ ‫יד עולה לאור העל‬ ‫שג ד‬ ‫בהישג‬ ‫לדיור בה‬ ‫הדרישה לד ור‬ ‫הדר שה‬ ‫הדיור בעיר‪ ,‬העדר מלאי דיור בהישג יד פוגע ביכולתה של אוכלוסיה‬ ‫גדולה לממש את רצונה להמשיך להתגורר בעיר‬ ‫מטרות העירוניות‬ ‫‪ ‬מתן הזדמנות לאוכלוסיה שידה אינה משגת לגור באזורים בעיר‬ ‫בהם מחירי הדיור גבוהים‪ ,‬בעיקר בצפון העיר ובמרכזה בדגש על‬ ‫משפחות עם ילדים‬ ‫‪ ‬הגדלת מגוון דיור בכל אזורי העיר‪ ,‬כדי להקטין פערים וליצור אזורים‬ ‫יותר הטרוגניים‬ ‫‪ ‬עידוד כניסתה של אוכלוסיה חדשה וחזקה יותר לאזורים הפחות‬ ‫מבוקשים כמנוף להתחדשות עירונית‬


‫מינוי ועדה ציבורית‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬

‫שום פתרונות‬ ‫לה יישום‬ ‫ומובילה‬ ‫שנים ומוב‬ ‫אביב פועלת זה מספר שנ ם‬ ‫ת תל אב ב‬ ‫עיריית‬ ‫‪ ‬ער‬ ‫של "דיור בר השגה" )דב"י( על מנת להקל על תושבי העיר בני‬ ‫מעמד ביניים‪.‬‬ ‫‪ ‬לפני ‪ 4‬שנים ‪ -‬מינה ראש העירייה ועדה ציבורית בראשותו של‬ ‫המשנה לרה"ע‪ ,‬חבר המועצה ארנון גלעדי לבחינת הנושא‪.‬‬ ‫‪ ‬ועדה זו מלווה בצוות מקצועי שגיבשה את התשתית הרעיונית‬ ‫והאופרטיבית לקידום דב"י בעיר ואף ברמה ארצית‬


‫נושאי עבודת הצוות המקצועי‬ ‫‪ ‬קריטריונים ומנגנון לקביעת זכאות‬

‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬

‫‪ ‬מבנה ארגוני של החברה ע‬ ‫העירונית האחראית‬ ‫‪ ‬כלים פיננסים לעידוד יצירת דב"י‬ ‫‪ ‬כלים תכנוניים‪ :‬עיגון בתוכנית המתאר‬ ‫‪ ‬כלים תכנוניים ליצירת דב"י בתוכניות מפורטות ) כללים‪ ,‬קריטריונים‪,‬‬ ‫הסכמה עם יזמים(‬ ‫‪ ‬פיתוח דב"י בקרקעות ציבוריות )עיריה‪ ,‬ממ"י(‬ ‫‪ ‬קידום תיקוני חקיקה‪ :‬חוק התכנון והבניה‪ ,‬חקיקה נוספת‬ ‫‪ ‬גיבוש תוכנית סיוע לסטודנטים למגורים באזורי עדיפות‬


‫‪1‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫גיבוש קריטריונים לזכאות לדב"י‬ ‫גובשו קריטריונים לזכאות‪.‬‬ ‫בקרקע‬ ‫קע‬ ‫בבעלות ק‬ ‫העיר ללא תלות ע‬ ‫הקריטריונים זהים בכל אזורי ע‬ ‫ק‬ ‫)פרטי‪ ,‬ממ"י‪ ,‬קרקע עירונית(‬ ‫אושר בועדת כספים ‪ -‬מאי ‪2011‬‬ ‫אושר בהנהלת העיריה ‪ -‬יוני ‪2011‬‬ ‫יוני ‪2011‬‬ ‫ר ‪ -‬ונ‬ ‫העיר‬ ‫אושר במועצת הע‬ ‫הקריטריונים‪:‬‬ ‫‪ ‬חסר דירה‬ ‫‪ ‬תושב תל אביב ‪-‬יפו‪ 5 :‬שנים לפחות‬ ‫‪ ‬הגבלת גיל‪ :‬עד ‪45‬‬ ‫‪ ‬הכנסה‪ :‬עד עשירון שביעי‬ ‫‪ ‬הצהרת המועמד על הון ונכסים‬ ‫מיצוי כושר השתכרות‪ :‬משפחה עובדת‬ ‫‪ ‬מ צו‬ ‫‪ ‬משק בית ובו ילד )קריטריון גמיש (‬


‫‪2‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫מינוי חברה עירונית להפעלת מערך דב"י‬ ‫ועדת הכספים ומועצת העיר אישרו במאי ‪ 2011‬את מינויה של‬ ‫חברת "עזרה ובצרון" להפעלת מערך הדיור בר השגה‬ ‫באחריות עזרה וביצרון‬ ‫על יח"ד בהישג יד‬ ‫ניהול ופיקוח ל‬ ‫ל‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ניהול תהליך בחירת הזכאים לדב"י‬ ‫שום תמ"א ‪38‬‬ ‫לתהליכי יישום‬ ‫וע לתהל כ‬ ‫וסיוע‬ ‫הול וס‬ ‫‪ ‬נניהול‬ ‫‪ ‬כל הנ"ל בנוסף לתפקידיה בחידוש ושיפוץ מבנים‬


‫‪3‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫קידום דב"י בקרקעות עירוניות‬ ‫החלטות נדרשות‪:‬‬ ‫תוכנית חומש‬ ‫העיריה להכנת תוכנ ת‬ ‫עירוני בראשות מנכ"ל הע ר ה‬ ‫‪ ‬הקמת צוות ע רונ‬ ‫לניצול קרקעות למגורים בבעלות ציבורית שניתן לייעד לטובת‬ ‫דיור בר השגה ‪-‬לו"ז ‪ 6‬חודשים‪ .‬התוכנית תוצג למוסדות‬ ‫העירייה הרלוונטים‪.‬‬ ‫‪ ‬הפניית תקבולים ממכירת קרקעות עירוניות לתמיכה בפיתוח‬ ‫מתחמי דיור בר השגה בהתאם לחוק‬


‫‪3‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫קידום דב"י בקרקעות עירוניות‬ ‫‪(31.5.2011‬‬ ‫‪ 3.1‬מתחם גני שפירא )אושר בו‪ .‬כספים ב‪31 5 2011-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫סה"כ יח"ד בתוכנית מאושרת‪ 69 :‬יח"ד‬ ‫לזכאים‬ ‫ם‬ ‫רה לזכא‬ ‫למכירה‬ ‫דירות למכ‬ ‫מתוכם דב"י‪ 42 :‬ד רות‬ ‫סטטוס קידום‪ :‬הכנת מכרז לשיווק הקרקע‬ ‫לו"ז‪ :‬פרסום מכרז תוך שלושה שבועות‬


‫‪3‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫קידום דב"י בקרקעות עירוניות‬ ‫‪(31.5.2011‬‬ ‫‪ 3.2‬מתחם לוחמי גליפולי )אושר בו‪ .‬כספים ב‪31 5 2011-‬‬ ‫‪32‬‬ ‫סה"כ יח"ד בתוכנית מאושרת‪ 32 :‬יח"ד‬ ‫ח"ד ל‪50 -‬‬ ‫קף יח‬ ‫היקף‬ ‫מקומית להגדלת ה‬ ‫תוכנית בסמכות ו‪ .‬מקומ ת‬ ‫דום‪ :‬תוכנ ת‬ ‫קידום‬ ‫סטטוס ק‬ ‫מתוכם דב"י‪ 35 :‬דירות למכירה לזכאים‬ ‫לו"ז‪ :‬תוך ‪ 4‬חודשים ‪ -‬פרסום מכרז שיאפשר לזוכה להגדיל צפיפות בתב"ע‬ ‫בסמכות ו‪ .‬מקומית‬


‫‪3‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫קידום דב"י בקרקעות עירוניות‬ ‫‪(31.5.2011‬‬ ‫‪ 3.3‬מתחם מיכלאנג'לו )אושר בו‪ .‬כספים ב‪31 5 2011-‬‬ ‫‪33‬‬ ‫סה"כ יח"ד בתוכנית מאושרת‪ 16 :‬יח"ד‬ ‫ח"ד ל‪25 -‬‬ ‫קף יח‬ ‫היקף‬ ‫מקומית להגדלת ה‬ ‫תוכנית בסמכות ו‪ .‬מקומ ת‬ ‫דום‪ :‬תוכנ ת‬ ‫קידום‬ ‫סטטוס ק‬ ‫דירות בהישג יד למכירה לזכאים לאוכלוסיה הערבית ביפו‬ ‫לו"ז ‪ :‬תוך ‪ 4‬חודשים ‪ -‬פרסום מכרז שיאפשר לזוכה להגדיל צפיפת בתב"ע‬ ‫בסמכות ו‪ .‬מקומית‬


‫‪3‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫קידום דב"י בקרקעות עירוניות‬ ‫‪ 3.4‬שוק העליה‬ ‫‪34‬‬ ‫סה"כ יח"ד בתוכנית מאושרת‪ 147 :‬יח"ד‬ ‫מתוכם דב"י‪ 47 :‬דירות להשכרה לזכאים‬ ‫לו"ז‪ :‬הפקדת תוכנית בתוך שבועיים‪.‬‬ ‫בתוך ‪ 4‬חודשים ‪ -‬פרסום המכרז לשיווק הקרקע‬ ‫החלטות נדרשות‪:‬‬ ‫‪ .1‬הגדלת היקף הדירות לדב"י ל‪ 70-‬יח"ד להשכרה‬ ‫‪ .2‬מימון הגדלת היקף יחידות דב"י על ידי הקטנת המטלה הציבורית מהיזם‬ ‫אשר תמומן מתקבולים ממכירת קרקע עירונית‬ ‫‪ .3‬אישור ופרסום ההגדלה במוסדות העירייה‬


‫‪3‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫קידום דב"י בקרקעות עירוניות‬ ‫‪ 3.5‬מגרש ‪ 3‬יד אליהו‬ ‫‪35‬‬ ‫סה"כ יח"ד בתוכנית מאושרת‪ 300:‬יח"ד‬ ‫מתוכם דב"י‪ 100 :‬דירות למכירה‪/‬להשכרה לזכאים‬ ‫סטטוס קידום‪ :‬תוכנית מאושרת‬ ‫לו"ז‪ :‬מותנה בביצוע משימות ובהן בניית חניון תת קרקעי‬


‫‪3‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫קידום דב"י בקרקעות עירוניות‬ ‫‪ 3.6‬תוכנית ‪ - 3700‬צפון מערב העיר‬ ‫‪36‬‬ ‫סטטוס‪ :‬התוכנית מופקדת ונמצאת בשלבי דיון בהתנגדויות‪.‬‬ ‫הוראות התוכנית כוללות‪:‬‬ ‫• מגרש עירוני מיוחד למגורים ‪ 360 -‬יחידות דיור להשכרה‬ ‫• ‪ 1000‬יח"ד בהישג יד בזכויות של העיריה במגרשי בניה‬ ‫מקרקעי ישראל‬ ‫שראל‬ ‫מינהל מקרקע‬ ‫יד בקרקע של מ נהל‬ ‫שג ד‬ ‫בהישג‬ ‫ח"ד בה‬ ‫• ‪ 800‬יח‬ ‫• בנוסף יח"ד בקרקעות פרטיות )פירוט בנפרד(‬ ‫לו"ז‪ :‬לאחר אישור התוכנית יהיה צורך בהכנת תוכניות מפורטות‬


‫‪4‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫קידום דב"י בקרקעות ממ"י‬ ‫ם של ממ"י‬ ‫במגרשים‬ ‫ות מאושרות לא ממומשות‪ ,‬במגרש‬ ‫בתוכניות‬ ‫בתוכנ‬ ‫קיים פוטנציאל לאלפי יח"ד ‪:‬‬ ‫‪ 4.1‬מתחם נס לגויים‪ :‬הכנת תוכנית חדשה ל‪ 1500-‬יח"ד‬ ‫‪ 4.2‬מתחם מכב"י יפו‪ :‬כ‪ 1400-‬יח"ד‪ ,‬לפני דיון להפקדה בו‪ .‬מחוזית‬ ‫‪ 4.3‬מתחם הגדנ"ע‪ :‬אושרה להפקדה תוכנית בסמכות ו‪ .‬מקומית‬ ‫ל‪ 300-‬יח"ד לזכאי משרד השיכון )חסרי דירה( תושבי העיר‬

‫החלטה נדרשת‪:‬‬ ‫עירוני הכולל את המשנה לרה"ע חבר‬ ‫היגוי ע רונ‬ ‫הקמת צוות ה גו‬ ‫המועצה ארנון גלעדי‪ ,‬מהנדס העיר ומנהל אגף הנכסים‬ ‫להאצת התכנון והגדלת זמינות קרקעות ממ"י לבניה‬ ‫במתחמי המגורים‪.‬‬


‫‪5‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫קידום דב"י בקרקעות פרטיות‬ ‫‪ ‬בהליכים שונים נמצאות כ‪ 10-‬תוכניות בקרקעות פרטיות‬ ‫הכוללות יח"ד בהישג יד )בכפוף למגבלות המשפטיות(‬ ‫פרוייקט‬ ‫קט‬ ‫שם פרו‬

‫הפרוייקט‬ ‫קט‬ ‫סטטוס הפרו‬

‫ח"ד לדב"י‬ ‫מס' יח‬

‫מגדל הצעירים‬

‫מאושרת‪-‬בתהליכי היתר בניה‬

‫‪ 50‬יח"ד‬

‫שוק סיטונאי‬

‫מאושרת‪-‬בתהליכי היתר בניה‬

‫‪ 56‬יח"ד‬

‫מתחם בן יוסף קק"ל‬

‫תוכנית מאושרת‬

‫עפ"י הסכם שקיבל תוקף פס"ד ‪,‬‬ ‫הומרו ‪ 1000‬מ"ר לטובת דב"י‬

‫ם(‬ ‫פרטיים‬ ‫ם פרט‬ ‫במגרשים‬ ‫צפון מערב )במגרש‬

‫בהתנגדויות‬ ‫ות‬ ‫דיון בהתנגדו‬ ‫ד ון‬

‫רות קטנות‬ ‫‪ 1000‬דדירות‬ ‫‪1000-2500‬‬ ‫‪2500‬‬

‫טאגור –אינשטיין‪-‬פינוי ובינוי‬

‫אושרה להפקדה בו‪ .‬מחוזית ללא דב"י‬

‫הוצעו ‪ 16‬יח"ד‬

‫מתחם רקאנטי‪ -‬פינוי ובינוי‬

‫אושרה להפקדה בו‪ .‬מחוזית ללא דב"י‬

‫הוצעו ‪ 60‬יח"ד‬

‫מתחם ויסוצקי‬

‫בדיון להפקדה בו‪ .‬מחוזית ללא דב"י‬

‫הוצעו ‪ 50‬יח"ד‬

‫מוטורלה‪ -‬נחלת יצחק‬

‫אושרה להפקדה בו‪ .‬מקומית‬

‫‪ 45‬יח"ד‬

‫יפו ג'‪ -‬מעונות סטודנטים‬

‫אושרה ללהפקדה בו‪ .‬מקומית‬

‫‪ 60‬דירות ללסטודנטים‬

‫סמינר הקיבוצים‬

‫לפני הפקדה בו‪ .‬מחוזית‬

‫עדיין לא נקבע‬

‫מתחם דפנה‪ -‬לפינוי ובינוי‬

‫בדיונים בועדה המקומית‬

‫עדיין לא נקבע‬

‫בית מילמן‬

‫לפני דיון בועדה המקומית‬

‫עדיין לא נקבע‬


‫‪5‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫קידום דב"י בקרקעות פרטיות‬

‫‪ ‬בתוכניות שהגיעו לועדה המחוזית‬ ‫)טאגור‪ ,‬רקנאטי‪ ,‬ויסוצקי(‪ ,‬סרבה‬ ‫הועדה המחוזית לאשר את הדרישה‬ ‫לדב"י בתוכנית‪.‬‬ ‫‪ ‬העירייה מקדמת דיור בר השגה‬ ‫בועדה המקומית‪.‬‬


‫‪6‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫סיוע בדיור לסטודנטים‬

‫סיוע בשכ"ד‪:‬‬ ‫הקמת קרן משותפת של עירית תל‪-‬אביב‪-‬יפו ומוסדות להשכלה‬ ‫ק סיוע‬ ‫ך ‪ 3‬שנים‪ ,‬שתעניק‬ ‫ך של ‪ 4‬מליוןן ‪ ₪‬לשנה למשך‬ ‫גבוהה בסך‬ ‫בשכ"ד לטובת סטודנטים שיגורו בשכונות בדרום העיר ובמזרחה‪.‬‬


‫‪6‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫סיוע בדיור לסטודנטים‬ ‫סיוע בשכ"ד‪:‬‬ ‫הקמת קרן משותפת של עירית תל‪-‬אביב‪-‬יפו ומוסדות להשכלה‬ ‫מליון ‪ ₪‬ללשנה ללמשך ‪ 3‬שנים‪ ,‬שתעניק סיוע‬ ‫של ‪ 4‬ל‬ ‫גבוהה בסך ל‬ ‫בשכ"ד לטובת סטודנטים שיגורו בשכונות בדרום העיר ובמזרחה‪.‬‬ ‫על הסטודנטים השוכרים‪:‬‬ ‫כוללת מנגנוני הגנה ל‬ ‫התוכנית לל‬ ‫‪ ‬עיגון אופציה‪ ,‬בחוזה השכירות מול בעלי הדירות‪ ,‬לשנת שכירות‬ ‫ה בשכ"ד‬ ‫העליה‬ ‫נוספת תוך הגבלת העל‬ ‫‪ ‬הקמת מנגנון תיווך שיופעל ע"י אגודת הסטודנטים במטרה‬ ‫לנהל עבור הסטודנט מו"מ מול בעלי הדירות‬

‫לו"ז לביצוע‪ :‬אוקטובר ‪2011‬‬


‫‪6‬‬

‫סיוע בדיור לסטודנטים‬ ‫קידום בנית מעונות סטודנטים‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫קידום בניית מעונות לכ ‪ 1700‬סטודנטים בקמפוס אוניברסיטת‬ ‫תל אביב )לקראת היתר בניה(‬ ‫קידום תוכנית ל ‪ 60‬דירות לסטודנטים ממכללת ת"א ביפו ג‬ ‫בשילוב עם שיקום מבני מגורים וחיזוקם‪.‬‬


‫‪7‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫קידום דב"י בתוכנית המתאר‬ ‫תוכנית המתאר תקבע הנחיות לשילוב דב"י ולהגדלת מגוון יח"ד‬ ‫בעיר במסגרת תוכניות עתידיות‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫בכל תכנית המוסיפה ‪ 100‬יחידות דיור חדשות ומעלה‪ ,‬תהיה‬ ‫חובה לבחינת מלאי יחידות דב"י בתחום התכנית ובסביבתה‪.‬‬ ‫בחלקות המיועדות למגורים ואשר רשומות בבעלות העירייה‪,‬‬ ‫תפקיד הועדה את התכנית רק אם יקבע בה היקף יחידות הדיור‬ ‫החדשות המיועדות ליחידות דב"י‪.‬‬ ‫הועדה המקומית תקבע בכל תוכנית תמהיל יח"ד באופן שיאפשר‬ ‫למגוון אוכלוסיות להתגורר בכל אזור בעיר‪:‬‬ ‫– בשוק הדיור הצפוני‪ :‬עדיפות תינתן לדירות קטנות‪ ,‬עד כ‪ 80-‬מ"ר‬ ‫– בשוק הדיור הדרומי‪ :‬עדיפות תינתן דירות גדולות‪ ,‬כ‪ 100-‬מ"ר‬

‫‪‬‬

‫היה ותקבע חקיקה ראשית בנושא – כל האמור לעיל‪ ,‬יעודכן‬ ‫בהתאם להוראות החוק‪.‬‬


‫‪8‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫חקיקה‬ ‫דיור בהישג יד אינו מעוגן כיום בחוק התכנון והבניה ולא בחוקים‬ ‫אחרים‪ .‬עובדה זו פוגעת ביכולת לקדם תוכניות מגורים הכוללות‬ ‫על ידי הועדה המחוזית‪.‬‬ ‫דב"י וגרמה ללעצירת מספר תוכניות ל‬ ‫עיריית ת"א‪-‬יפו תומכת בקידום חקיקה המסדירה את הנושא‬ ‫ומשתתפת ביוזמות הקיימות ‪:‬‬ ‫‪ ‬רפורמה לחוק התכנון והבניה – עבודה מול היועצים המשפטים של‬ ‫משרד הפנים ומשרד האוצר‬ ‫‪ ‬גיבוש עקרונות להצעת חוק דיור בר השגה ‪ -‬פעילות מול השלטון‬ ‫על רקע דחיית התוכניות בועדות‬ ‫ומול פורום ה‪ 15-‬ל‬ ‫ל‬ ‫המקומי‬ ‫המחוזיות בגיבוש העקרונות‬


‫‪9‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫תמ"א ‪38‬‬ ‫‪ ‬תמ"א ‪ 38‬הינה פוטנציאל להגדלת היצע הדיור בעיר‪ .‬המצב‬ ‫הסטטוטורי המאושר מאפשר תוספת קומה‪ ,‬סגירת קומת‬ ‫עמודים ותוספת של ‪25‬מ"ר ליח"ד‪.‬‬ ‫‪ ‬הצעת השינוי לתמ"א )נמצאת בסבב הערות( ‪ -‬תוספת ‪2.5‬‬ ‫קומות בכל הארץ פרט לישובים במדד חברתי‪-‬כלכלי ‪ 8‬ומעלה‬ ‫במחוזות ת"א והמרכז‪.‬‬ ‫‪ ‬דרישת עיריית ת"א‪-‬יפו במסגרת השינוי היא להחיל את‬ ‫ר‪.‬‬ ‫העיר‬ ‫התוספת הנ"ל על חלק משכונות הע‬ ‫מדיניות הועדה המקומית‪:‬‬ ‫‪ ‬לאפשר תוספת של ‪ 2.5‬קומות בכל האזורים המתאימים לכך‬ ‫תכנונית‬ ‫‪ ‬לקדם במהלך ‪ 2012‬תוכניות למימוש תוספת הקומות באזורים‬ ‫המומלצים‪ ,‬במידת האפשר בסמכות ועדה מקומית )תוך ניצול‬ ‫שטחי הרחבות מאושרות(‬


‫‪9‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫תמ"א ‪38‬‬


‫‪10‬‬ ‫חזון‬ ‫מטרה‬ ‫תהליך‬ ‫פעולות‬

‫הצעות לפעולות נוספות‬ ‫‪ 10.1‬פיצול דירות ‪ -‬מוצע לבחון אזורים בהם יותר פיצול דירות למטרת השכרה‪,‬‬ ‫לתקופה מוגבלת ובכפוף לקריטריונים לגבי גודל מינימאלי‪ ,‬איכות המגורים‬ ‫ולהקמת מנגנון לניטור ולאכיפה‪ .‬באחריות מינהל ההנדסה‪ .‬לו"ז‪ 5 :‬חודשים‪.‬‬ ‫‪ 10.2‬לופטים ‪ -‬קידום תוכניות לשילוב מגורים באזורי תעסוקה בהם על פי מדיניות‬ ‫מוצע לאפשר זאת‪ .‬בשלבי הביניים מוצע לאפשר שילוב מגורים כשימוש חורג‬ ‫בכפוף לבדיקה משפטית‬ ‫‪ 10.3‬הקמת מרכז סיוע לשוכרי דירות במרכז הצעירים ‪-‬מרכז סיוע שיספק שירותי‬ ‫‪10 3‬‬ ‫מידע על זכויות השוכר‪ ,‬ייעוץ משפטי לקראת חתימה על חוזה וכו' ‪ .‬השירותים‬ ‫ינתנו על ידי עורכי דין חיצוניים בהתנדבות‪.‬‬ ‫הרישוי‬ ‫בהליכי הר שו‬ ‫צוע רה‪-‬ארגון בהל כ‬ ‫ביצוע‬ ‫נהל ההנדסה ‪ -‬ב‬ ‫במינהל‬ ‫רישוי במ‬ ‫הליכי ר שו‬ ‫ופישוט הל כ‬ ‫צור ופ שוט‬ ‫קיצור‬ ‫‪ 10.4‬ק‬ ‫הכולל תוספת כח אדם‪ ,‬הקמת מרכז רישוי עירוני תחת ניהול אחוד‪ ,‬הקמת‬ ‫יחידה לטיפול בפרויקטים רוחביים וקביעת מסלול ירוק לבקשות לא מורכבות‬ ‫ועוד‪ .‬היעד הנדרש‪ :‬קביעת זמן של ‪ 4-6‬חודשים להוצאת היתר פשוט ו‪5-8 -‬‬ ‫תר מורכב‪.‬‬ ‫להיתר‬ ‫ם לה‬ ‫חודשים‬ ‫חודש‬ ‫לו"ז למימוש ‪ :‬יולי ‪.2012‬‬ ‫‪ 10.5‬השלמת סקר נכסים פנויים בעיר ‪ -‬בחינת אפשרות להשמשת נכסים פנויים‬ ‫והשמשתם על בסיס סקר ובדיקת הכלים המשפטיים‪.‬‬ ‫באחריות המרכז למחקר כלכלי חברתי‪ .‬לו"ז‪ 3 :‬חודשים‬ ‫‪ 10.6‬הקמת צוות לטיפול בבחינת הרחבת מלאי הדיור הציבורי בתל אביב יפו‪,‬‬ ‫בהשתתפות מינהל השרותים החברתיים‪ ,‬חברת חלמיש‪ .‬הצוות יבחןן מול‬ ‫משהב"ש את האפשרויות למימוש הרחבת הדיור הציבורי‪.‬‬

תל-אביב-יפו / מתוך אתר עיריית תל אביב-יפו //  
תל-אביב-יפו / מתוך אתר עיריית תל אביב-יפו //  

אושרה תוכנית הדיור של עיריית תל-אביב-יפו / מתוך אתר עיריית תל אביב-יפו //

Advertisement