Page 1

Проект реконстукції існуючих будівель і споруд та будівництво адміністративно-виробничого комплексу на вул. Ливарській, 7 у Оболонському районі м. Києва


Схеама розташування в місті Києві

Оболонський р-н

Святошинський

Подільський р-н Деснянський р-н

Шевченківський

Дніпровський р-н Солом’янський

Печерський р-н

Дніпровський р-н

Голосієвський р-н

межі ділянки землекористування


Схеама розташування в районі

межі ділянки землекористування


Фотофіксація існуючого стану

ділянка проектування


Фотофіксація існуючого стану

ділянка проектування

межі ділянки землекористування


Опорний план

вул. С

кляре

нка

й

ськи

сп.

про

nюється o i t uc стру

re

tr о рекон s n co івля,щ буд

межі ділянки землекористування

ков Мос


Нормативний матеріал


1

Нормативний матеріал


Нормативний матеріал


ВАРІАНТ 1 складська будівля складська

5020 м.кв. будівля

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ

7030 м.кв. 1250 м. кв.

ВАРІАНТ 2 складська будівля складська

4850 м.кв. будівля

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ

6650 м.кв. 1250 м. кв.


ВАРІАНТ 1


Схема генерального плану

л e удів б g r a дська

я

а скл скл одильні хол

е

ищ

хов

ес воч

ов 1п

0

502

о

я

івл буд e а  cфісн о

рхів

ове

п 10

70

of

в. к . м

вул. С

а існ оф

ів

ерх

адс

івля д у б

ля e удів б a g ька

r скл

sto

ів

ерх

.кв. м 30

sto

ади

ов 1п

кляре

нка

й

ськи

сп.

про

межі межі ділянки ділянки землекористування землекористування

ков Мос


Схема генерального плану Зона завантаження та розвантаження Зона розвантаження і завантаження 5 з/д вагонів

вантажних автомобілів

ВАРІАНТ 1

холодильні склади (з температурним режимом +8С - 45С) 1 поверх

5020 м.кв.

я дівл e у б a g ька

r с sto склад

складська рхів

ове

1п ди кла

будівля

іс

ьн дил

овочесховищезавод

о

хол

ів e буд g а к ь r a дс

ля

sto

а щ скл чесхови

рхів

ове

п е1

ово

я

of

івл буд e а н  cфіс о

10

ів

ерх

пов

1 поверх

7030 м.кв. напрямок руху автомобільних потоків

19 рамп

офісна будівля

складська будівля

7030 м.кв.

5020 м.кв.


Перспективний вид

ВАРІАНТ 1

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

850 м. кв.

5020 м.кв.

19 рамп

40 0 ОФ м. ІС кв. НІ ПР ИМ ІЩ

ЕН

НЯ

40

. кв

.

5020 м.кв.

ІСНУЮЧІ СКЛАДСЬКІ БУДІВЛІ

"ICE BOX"

7030 м.кв.

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ

ІСНУЮЧІ СКЛАДСЬКІ БУДІВЛІ

Напрямок руху автотранспорту Напрямок руху автотранспорту нопрямок руху пожноного автотранспорту

"ICE BOX"

7030 м.кв.


Перспективний вид

ВАРІАНТ 1

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

5030 м.кв.

офіси

19 рамп

7030 м.кв.

Напрямок руху автотранспорту Напрямок руху автотранспорту нопрямок руху пожноного автотранспорту

763 ì.êâ.

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ


Перспективний вид

ВАРІАНТ 1

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

7030 м.кв. ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ

850 м. кв.

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

5020 м.кв. ІСНУЮЧІ СКЛАДСЬКІ БУДІВЛІ

"ICE BOX"


Перспективний вид

ВАРІАНТ 1

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

850 м. кв.

5020 м.кв.

ІСНУЮЧІ СКЛАДСЬКІ БУДІВЛІ

ОФІСНІ ПРИ

7030 м.кв.

МІЩЕННЯ

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

"ICE BOX"


Перспективний вид

ВАРІАНТ 1

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ .

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

850

5020 м.кв.

кв м.

7030 м.кв.

НІ

ІС ОФ

Я

НН

ЩЕ

І ИМ

ПР

ІСНУЮЧІ СКЛАДСЬКІ БУДІВЛІ

"ICE BOX"


ВАРІАНТ 2


Схема генерального плану

л e удів б g r a дська

я

а скл скл одильні хол

ів

ерх

пов

0

485

в. к . 50 м

ови

есх

ч ово

я

івл буд e а  cфісн о

рхів

ове

п 10

66

of

в. к . м

вул. С

оф

1 ще

я

ля e удів б a g ька

tor складс

s

ів

ерх

вл уді б а існ

sto

ади

ов 1п

кляре

нка

й

ськи

сп.

про

межі межі ділянки ділянки землекористування землекористування

ков Мос


Схема генерального плану

ВАРІАНТ 2

Зона розвантаження і завантаження 5 з/д вагонів

Зона завантаження та розвантаження вантажних автомобілів

холодильні склади урним режимом +8С - 45С) ерат (з темп

1 поверх

4850 м.кв.

22 рампи

складська будівля івл e буд g а r a дськ

я

sto

ади

ів

ерх

ов 1п

а скл скл одильні хол

ля e удів б a g ька

tor складс

s

овочесховищезавод

ів

ерх

пов

и

хов

чес

ово

1 ще

я

of

івл буд e а  cфісн о

10

рхів

е пов

напрямок руху автомобільних потоків

1 поверх

6650 м.кв.

офісна будівля

складська будівля

6650 м.кв.

4850 м.кв.


ВАРІАНТ 2

Перспективний вид

4850 5020м.кв. м.кв. СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

850 м. кв.

4850 м.кв.

6650 м.кв.

22 рампи

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

6650 м.кв.

Напрямок руху автотранспорту Напрямок руху автотранспорту нопрямок руху пожноного автотранспорту

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ

ІСНУЮЧІ СКЛАДСЬКІ БУДІВЛІ

"ICE BOX"

850 м. кв.

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ 400 м. кв.

400 м. кв.


ВАРІАНТ 2

Перспективний вид

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

4850.кв.

22 рампи

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

6650.кв.

Напрямок руху автотранспорту Напрямок руху автотранспорту нопрямок руху пожноного автотранспорту


ВАРІАНТ 2

Перспективний вид

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

6650 м.кв.

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

4850 м.кв.

ІСНУЮЧІ СКЛАДСЬКІ БУДІВЛІ

"ICE BOX"


ВАРІАНТ 2

Перспективний вид

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

4850 м.кв.

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

6650 м.кв.

ІСНУЮЧІ СКЛАДСЬКІ БУДІВЛІ

"ICE BOX"


ВАРІАНТ 2

Перспективний вид

СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

4850 м.кв. СКЛАДСЬКА БУДІВЛЯ

6650 м.кв.

ІСНУЮЧІ СКЛАДСЬКІ БУДІВЛІ

"ICE BOX"


_alyabeva