Page 1

JUNE HOLY HOUR IN HONOR OF

OUR LADY OF LAVANG JUNE 1 ST , 2014


PROCESSION (Starts: in front of the Shrine to the garden & around the Rolle Bolle Rosary)

THE 3RD GLORIOUS MYSTERY THE DESCENT OF THE HOLY SPIRIT (English)

DANCE

Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to Thy protection, implored Thy help, or sought Thine intercession was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto Thee, O Virgin of virgins, my mother; to Thee do I come, before Thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word Incarnate, despise not my petitions, but in Thy mercy hear and answer me. Amen.

O SALUTARIS HOSTIA O Salutaris Hostia Quae caeli pandis ostium: Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino Sit sempiterna gloria, Qui vitam sine termino Nobis donet in patria. Amen.

RECITATION OF THE ROSARY THE 1ST GLORIOUS MYSTERY THE RESURRECTION (English) Prayer After the 1st Mystery

Prayer After the 3rd Mystery

THE 4TH GLORIOUS MYSTERY THE ASSUMPTION (Vietnamese) Prayer After the 4th Mystery

My soul proclaims the greatness of the Lord, my spirit rejoices in God my Savior for He has looked with favor on His lowly servant. From this day all generations will call me blessed: the Almighty has done great things for me, and holy is His Name. He has mercy on those who fear Him in every generation. He has shown the strength of His arm, He has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. He has come to the help of His servant Israel for He remembered His promise of mercy, the promise He made to our fathers, to Abraham and His children forever.

Lạy Mẹ Lavang, Mẹ là Mẹ của ngàn hoa và muôn lời tung hô chúc tụng, giờ đây đoàn hành hương chúng con chung lòng mừng kính tôn vinh Mẹ. Chúng con ca tụng vì các nhân đức trọn lành của Mẹ, vì cuộc đời Mẹ là muôn ngàn hoa xinh tươi và ngát hương dâng lên Thiên Chúa. Chúng con cúi xin Mẹ phù hộ và gìn giữ chúng con trên đường về quê trời hằng sống.

THE 2ND GLORIOUS MYSTERY THE ASCENSION (Vietnamese)

O Holy Mary, my Mistress, into Thy blessed trust and special keeping, into the bosom of Thy tender mercy, this day, every day of my life and at the hour of my death, I commend my soul and body; to Thee I entrust all my hopes and consolations, all my trials and miseries, my life and the end of my life, that through Thy most holy intercession and Thy merits, all my actions may be ordered and disposed according to Thy will and that of Thy Divine Son. Amen.

Prayer After the 2nd Mystery

Lạy Mẹ Lavang! Mẹ thật xứng muôn lời ca tụng đoàn con góp về mừng Mẹ hôm nay: Mừng Mẹ đầy ơn phước, Chúa ở cùng Mẹ. Mẹ thật có phúc hơn mọi phụ nữ trên trần gian. Muôn lòng như một, vạn con tim, vạn lời kinh chúc mừng Thánh Mẫu La Vang, Mẹ của dân tộc Việt Nam không phân biệt tôn giáo, không phân biệt sắc dân. Đoàn chúng con xin tạ ơn Mẹ và cúi xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

THE 5TH GLORIOUS MYSTERY THE CORONATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY (English) Prayer After the 5th Mystery

HAIL HOLY QUEEN (English)


Kinh Cầu Đức Bà

(Litany to Our Lady of LaVang)

Xin Chúa thương xót chúng con. Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con. Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con. Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. Thưa: Thương xót chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy). Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật. Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. Rất Thánh Đức Bà Maria. Thưa: Cầu cho chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy). Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Rất Thánh Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Đức Mẹ Chúa Kitô. Đức Mẹ Giáo Hội. Đức Mẹ Thông ơn Thiên Chúa. Đức Mẹ cực thanh cực tinh. Đức Mẹ cực trinh cực sạch. Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.

Đức Mẹ chẳng vương bợn nhơ. Đức Mẹ rất đáng yêu mến. Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm. Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành. Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa. Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế. Đức Nữ cực khôn cực ngoan. Đức Nữ rất đáng kính chuộng. Đức Nữ rất đáng ngợi khen. Đức Nữ có tài có phép. Đức Nữ trung tín thật thà. Đức Bà là gương nhân đức. Đức Ba là Toà Đấng khôn ngoan. Đức Bà làm cho chúng con vui mừng. Đức Bà là Đấng trọng thiêng. Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng. Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng. Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy. Đức Bà như lầu đài Đa-vít vậy. Đức Ba như tháp ngà báu vậy. Đức Bà như Đền vàng vậy. Đưc Bà như Hòm bia Thiên Chúa vậy. Đức Bà là cửa Thiên Đàng. Đức Bà như sao mai sáng vậy.

Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn. Đức Bà bầu chữa kẻ có tội. Đức Bà yên ủi kẻ âu lo. Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Nữ Vương các Thánh Thiên Thần. Nữ Vương các Thánh Tổ Tông. Nữ Vương các Thánh Tiên tri. Nữ Vương các Thánh Tông đồ. Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo. Nữ Vương các Thánh Hiển tu. Nữ Vương các Thánh Đồng trinh. Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ. Nữ Vương chẳng hề

mắc tội Tổ Tông. Nữ Vương linh hồn và xác lên trời. Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân-Côi. Nữ Vương ban sự bằng yên. Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế. Thưa: Chúa tha tội chúng con. Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế. Thưa: Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế. Thưa: Chúa thương xót chúng con. Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con. Đấng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện Chúng con lạy ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con, xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này, còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như Ngôi Sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy, xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông cậy Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được hưởng muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết, chẳng hay cùng. Amen.


PRAYERS OF THE FAITHFUL (English & Vietnamese)

PRAYER TO OUR LADY OF LAVANG (Vietnamese)

HYMN AFTER THE ROSARY: SING OF MARY (A collection will be taken up for support of the Shrine) Sing of Mary, pure and lowly, Virgin-Mother undefiled. Sing of God’s own Son most holy, Who became her little child. Fairest child of fairest Mother, God the Lord who came to earth, Word made Flesh, our very Brother, Takes our nature by His birth. Sing of Jesus, son of Mary, In the home at Nazareth. Toil and labor cannot weary Love enduring unto death. Constant was the love He gave her, Though He went forth from her side, Forth to preach, and heal, and suffer, Till on Calvary he died. Sing of Mary, sing of Jesus, Holy Mother’s holier son. From his throne in heaven he sees us, Thither calls us every one, Where he welcomes home his Mother To a place at his right hand, There his faithful servants gather, There the crowned victors stand. Joyful Mother, full of gladness, In thine arms thy Lord was borne. Mournful Mother, full of sadness, All thy heart with pain was torn. Glorious Mother, now rewarded With a crown at Jesus’ hand, Age to age thy name recorded Shall be blest in every land. Glory be to God the Father; Glory be to God the Son; Glory be to God the Spirit; Glory to the Three in One. From the heart of Blessed Mary, From all saints the song ascends, And the Church the strain reechoes Unto earth’s remotest ends.

EUCHARIST ADORATION AND BENEDICTION TANTUM ERGO Tantum ergo Genitori, Genitoque Sacramentum Laus et jubilatio Veneremur cernui Salus, honor, virtus Et antiquum quoque documentum Sit et benedictio novo cedat ritui Procedenti ab Praestet fides utroque supplementum Compar sit laudatio. Sensuum defectui A-men

You have given them Bread from Heaven. Having within it all Sweetness. Let us pray. Priest: Lord Jesus Christ, you gave us the Eucharist as the memorial of your suffering and death. May our worship of this Sacrament of your Body and Blood help us to experience the salvation you won for us and the peace of the kingdom where you live with the Father and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Benediction - follows in silence DIVINE PRAISES Blessed be God. Blessed be the great Blessed be His Mother of God, Holy Name. Mary most Holy. Blessed be Jesus Blessed be her Holy Christ, true God and and Immaculate true Man. Conception. Blessed be the Name Blessed be her of Jesus. Glorious Assumption. Blessed be His Most Blessed be the name Sacred Heart. Blessed of Mary, Virgin and be His Most Precious Mother. Blood. Blessed be Blessed be Jesus St. Joseph, her most in the Most Holy chaste spouse. Sacrament of the Blessed be God in Altar. His Angels and in His Blessed be the Holy Saints. Amen. Spirit, the Paraclete.

CLOSING PRAYER AND FINAL BLESSING PROCESSION AND POTLUCK

June 2014 - Our Lady of LaVang Program  

Monthly Holy Hour Program

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you