Page 1

IV. Crenzas

Javier L贸pez Prol 1


2


Cruz Cristiana. Mezquita musulmana. Jajce. Bosnia Herzegovina

>

3


4


5


galego No cruce de camiños que son os Balcáns conviven decenas de etnias, nacionalidades, xentes e, como non podía ser doutro xeito, crenzas. As tres grandes relixións monoteístas atópanse neste lugar: islam, xudaísmo e cristianismo; e dentro deste católicos e ortodoxos. Cada unha delas coas súas crenzas e formas de vida que moldearon perante séculos a cultura balcánica tinguíndoa de diversidade de cores. O paradigma desta diversidade é Sarajevo onde a poucos metros de distancia atópanse aínda hoxe en día igrexas católicas e ortodoxas, mezquitas e sinagogas. Sarajevo concentraba na súa alma o reflexo de todo un mundo. E así se converteu no exemplo de convivencia. A utopía da tolerancia cumpriuse en Sarajevo até 1992. As relixións tiveron un importante papel no desenvolvemento dos conflitos balcánicos. As relixións convertéronse en instrumentos -que non en causas- de odio. E así foi como a utopía de moitos foi destruída pola paranoia e a senrazón duns poucos.

español En el cruce de caminos que son los Balcanes conviven decenas de etnias, nacionalidades, gentes y, como no podía ser de otra forma, creencias. Las tres grandes religiones monoteístas se encuentran en este lugar: islam, judaísmo y cristianismo; y dentro de éste católicos y ortodoxos. Cada una de ellas con sus creencias y sus formas de vida que moldearon durante siglos la cultura balcánica tiñéndola de diversidad de colores. El paradigma de esta diversidad es Sarajevo donde a pocos metros de distancia se encuentran todavía hoy en día iglesias católicas y ortodoxas, mezquitas y sinagogas. Sarajevo concentraba en su alma el relfejo de todo un mundo. Y así se convirtió en ejemplo de convivencia. La utopía de la toleranciase cumplión en Sarajevo hasta 1992. Las religiones tuvieron un importante papel en el desarrollo de los conflicto s balcánicos. Las religiones se convirtieron en instrumentos -que no causas- de odio. Y así fue como la utopía de muchos fue destruida por la paranoia y la sinrazón de unos pocos. 6


7


Mezquita. Sarajevo. Bosnia Herzegovina

Interior dunha igrexa ortodoxa. Belgrado. Serbia Interior de una iglesia ortodoxa. Belgrado. Serbia 8


9


10


Igrexa católica. Sarajevo. Bosnia Herzegovina Iglesia católica. Sarajevo. Bosnia Herzegovina

Símbolo xudeo no alto dunha sinagoga. Minarete dunha mezquita. Sarajevo. Bosnia e Herzegovina. Símbolo judío en lo alto de una sinagoga. Minarete de una mezquita. Sarajevo. Bosnia y Herzegovina

11


Igrexa ortodoxa. Sarajevo. Bosnia e Herzegovina. Iglesia ortodoxa. Sarajevo. Bosnia y Herzegovina

Minarete dunha mezquita. Cruz cristiana. Mostar. Bosnia e Herzegovina Minarete de una mezquita. Cruz cristiana. Mostar. Bosnia y Herzegovina 13


Igrexa ortodoxa. Mitrovica/MitrovicĂŤ Norte. Kosovo/Kosova Iglesia ortodoxa. Mitrovica/MitrovicĂŤ Norte. Kosovo/Kosova 14


Igrexa ortodoxa. Prizren. Kosovo/Kosova Iglesia ortodoxa. Prizren. Kosovo/Kosova 15


Mosteiro ortodoxo. Graรงanica. Kosovo/Kosova Monasteiro ortodoxo. Graรงanica. Kosovo/Kosova

16


Estrela de David nunha sinagoga. Zenica. Bosnia e Herzegovina Estrella de David en una sinagoga. Zenica. Bosnia y Herzegovina

17

IV. Crenzas  

Fotorreportaxe sobre os Balcáns 20 anos após do comezo do conflito: Crenzas. Fotorreportaje sobre los Balcanes 20 años después del inicio de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you