Page 1


Editorial: Ens fa molta il·lusió fer aquesta primera revista. Ens hem esforçat molt i hem treballat a contra rellotge, nosaltres maquetant, i els nostres companys creant els articles. Creiem que el resultat es bo, tot i ser la primera revista. Esperem que sapigueu apreciar el nostre esforç.

Moltes gràcies.

Atentament, Daniel, Marc i Clara.


Index: Youtube

1

El linux: el nucli del programari lliure

2

Windows 7

3

Els perills d'internet

4

El P2P

5

El Tuenti

8

EL Facebook

9

Richard Stallman: WANTED

10

Emule

13

Spotify

14

Les pomes sempre han estat una temptació

15

Les 5 págines web mes visitades del món

17

La Ipad

18

El receptor GPS

19

La memoria USB o llapís de memoria

20

La Blackberry

21

La cámara digital

22

L' Iphone

23

Els auriculars

24

La tecnologia aplicada als esports

25

El format MIDI

26

Ccleaner

27

Xbox

28

La historia de l'ordinador

29

Qué ès el JAVA?

30

Ordinadors Zombi

31

Skype

33


Yo u t u b e Sandra García Aguilera

Avui en dia existeix una gran infinitat

Alumna de La llauna (4t)

d'aplicacions per accedir a la

descàrrega

delsvídeos de YouTube, a més ja existeix una YouTube és un lloc web que permet als

eina per a baixar vídeos en alta definició.

usuaris carregar, mirar i compartir vídeos. Aquesta web utilitza un format Adobe Flash.

El servei del lloc també ha estat utilitzat pel crim organitzat, principalment pels càrtels del

S'hi troben tota mena de vídeos, excepte els

narcotràfic, per mostrar el seu arsenal i poder.

que tenen un contingut de +18; encara que la

Aquests vídeos són musicats amb "correguts"

regla de YouTube prohibeix carregar vídeos amb

de música del nord mexicana, que contenen

copyright, aquest material s'hi troba amb

lletres

abundància. però la companyia només els retira

narcotràfic. A més, aquestes organitzacions

si és requerit pel propietari dels drets d'autor. Al

criminals han publicat imatges de cadàvers i

retirar els vídeos el compte de l'usuari que els va

decapitacions de bandes rivals sense censura,

publicar és suspesa després de rebre, si més no,

per augmentar l'impacte mediàtic i atemorir els

tres advertències. Els vídeos que s'hi troben a la

seus rivals, encara que els vídeos són retirats

web poden ser allotjats en blogs i llocs web

immediatament pels administradors.

relacionades

amb

els

capos

del

personals utilitzant APIs. YouTube manté una logística que permet localitzar qualsevol vídeo per mitjà de les etiquetes, títols i descripcions que els usuaris assignen als seus vídeos Per evitar còpies dels arxius de vídeo, aquests estan distribuïts en format flash (.FLV), propietat de l'empresa Adobe Flash, que impedeix als usuaris fer còpies digitals fàcilment. Tot i així, diversos programadors han elaborat eines que permeten,

sense

permís

de

YouTube,

descàrrega dels vídeos allotjats en el lloc.

la

El servei de YouTube té una eina de denúncia per infraccions que incompleixin les condicions d'ús. D'aquesta manera, els usuaris poden enviar una sol.licitud de revisió al vídeo en qüestió, així com crítiques i comentaris del mateix, perquè siguin avaluats, i de procedir, siguin retirats. 1


EL LINUX: EL NUCLI DEL PROGRAMARI LLIURE Per Xavier Mateu i Caballé

La historia de Linux comença a finals de

Alumne de La Llauna (4t)

1991, quan un jove estudiant universitari d'informàtica, Linus Torvalds, va començar a

El Linux és el sistema operatiu format per un

crear els primers codis fonts, encara que en

nucli Linux i el programari lliure GNU. Les

aquells temps ell no es pensava que el seu

característiques

projecte arribaria tant lluny.

principals

d'aquest

sistema

operatiu és que és lliure, és a dir, que no s'ha de pagar per utilitzar-lo; així com la llibertat que té l'usuari per veure el codi font d'un programa.

El 1992 el Linux va ser combinat amb el sistema GNU creat per Richard Stallman, un programador que defensa la existència de

El nucli Linux va ser ideat per Linus Torvalds (Helsinki, Finlàndia 1969) per tal de crear un

softwares lliures. El 1996, es va proposar en Tux com a mascota de Linux.

sistema operatiu lliure, que fos una bona alternativa als sistemes Unix, que eren de pagament i eren massa cars per la majoria de gent. Però ell volia que persones de tot el món s'involucressin en el seu projecte i va demanar la col·laboració mitjançant el què abans era Internet, d'informàtics, que van poder millorar el Linux a partir de fer modificacions en el codi font. En l'actualitat Linus

Tot i els molts avantatges que ofereix el

Torvalds, viu a Silicon

sistema GNU/Linux, la veritat és que resulta

Valley( Seattle, EUA)

molt complicada la seva instal·lació en el disc

i

dur si no ets un expert. Així doncs, s'ha inventat

encara

col·laborant,

Linus Torvalds

continua a

una manera perquè els tots els usuaris del món

milers d'usuaris, a la

puguin instal·lar el Linux al seu ordinador: el

millora

disc viu.

del

junt

sistema

operatiu.

Fins i tot,grans companyies del món

El sistema GNU/Linux ha demostrat ser una

tecnològic, com HP, aporten ajudes econòmiques

alternativa viable als programaris privatius de

i informàtiques, a aquest projecte.

Windows i Apple. 2


EL WINDOWS 7 Per Bernat Freixinet Treviño

porten text, sinó únicament la icona de

Alumne de la Llauna (4t)

l'aplicació.

Els icones s'han integrat amb l'inici

ràpid, i ara les finestres obertes es mostren Windows 7 és la darrera versió de Microsoft Windows, una sèrie de sistemes operatius

agrupades en aquest únic icona amb una vora, indicant que estan obertes.

produïts per Microsoft per usar en ordinadors personals, per ús domèstic i petit negoci, ordinadors portàtils (netbooks).

Les vistes prèvies incloses des de Windows Vista s'han millorat passant a ser més interactives i útils.Quan es posa el ratolí sobre una aplicació oberta aquest mostra una previsualització de la finestra. Una de les principals raons per la qual el windows vista a durat tant poc a sigut perquè necesitava una màquinaria avançada perquè

Logotip del sistema operatiu

funciones en bones condicions ja que amb una Inclou nombroses actualitzacions, entre les

màquinaria relativament antiga va molt lent i

quals es troben avenços en reconeixement de

això provoca una sensació de lentitud i

veu, tàctil i escriptura, suport per a discos

inestabilitat.

virtuals, millor acompliment en processadors Amb el Windows 7 el que han fet apart de

multi-nucli, millor arrencada i millores en el

millorar errors del windows vista com no poder

nucli.

moure aplicacions a la barra d'acions, errors A diferència del seu predecessor, que introdueix

un

gran

nombre

de

noves

característiques, el Windows 7 es centra en el

ortogràfics, gadgets defectuosos i d'altres coses és que els requisits mínims que demana siguin més fàcils d'obtenir amb maquinàris més antics.

Windows, amb l'objectiu de ser totalment

ARQUITECTURA

32-bit

64-bit

compatible amb les aplicacions i maquinari de

PROCESSADOR

1 GHz 32-bit

1 GHz 64-bit

RAM

1GB

2GB

les que Windows Vista ja és compatible.

TARGETA GRÀFICA

La barra de tasques va ser redissenyada fent-la

ESPAI LLIURE UNITAT ÒPTICA

més ampla i els botons de les finestres ja no 3

Processador gràfic DirectX 9 16 GB

20 GB Unitat DVD


ELS PERILLS D'INTERNET Per Núria Xufré

L’any 2005, el phishing va augmentar molt

Alumna de 4t

respecte l'any anterior . Tot i que l’any passat el

nombre

de

casos

va

disminuir

A quins perills s'enfronta l'usuari domèstic quan

considerablement, les pèrdues econòmiques

navega per la xarxa? Davant les trampes dels

es van duplicar perquè els delinqüents

hacker, el millor que pot fer l'usuari és i estar

perfeccionen

sempre alerta.

l’abast

de

les

tècniques

d’obtenció de dades. La major part dels atacs de phishing provenen de Rússia, Moldàvia i,

Espanya té un dels nivells de delinqüència

darrerament, de Brasil.

cibernètica més alts de tot el món. És el segon país mundial en distribució de pornografia infantil, mentre que Madrid és una de les principals ciutats amb ordinadors zombie ,controlats per hackers.

Els experts en delinqüència informàtica aconsellen que el millor que pot fer l’usuari domèstic és aplicar el “sentit comú” de la vida quotidiana davant de les irregularitats i amenaces

Altres ciberdelictes força freqüents són els

que pugui trobar mentre navega per la xarxa.

atacs

Blanco va lamentar que hi hagi “més víctimes a la

intel•lectual, el frau amb targetes de crèdit, els

xarxa que no pas al parc”, i per aquest motiu

delictes contra l’honor i la intimitat o les

defensava que els pares no haurien de deixar els

estafes a través de premis de loteria, sortejos i

seus fills sols davant de l’ordinador, com no els

confirmació d’enviaments. Durant el darrer

deixarien sols al parc.

anys aquest delictes han disminuït.

contra

la

propietat

industrial

i

Els delictes més freqüents El delicte més habitual a Internet és

Abans s’utilitzaven mètodes

per a les

l’anomenat phishing: els delinqüents es

venjances personals com: punxant rodes o

presenten com a una entitat bancària per tal

penjant cartells, ara es fan a través d’Internet,

d’aconseguir les dades personals i les

amb la qual cosa s’aconsegueix que ho pugui

contrasenyes de l’usuari i, així, treure diners

veure més gent i d'altres llocs. Són els delictes

del seu compte corrent.

més investigats pels detectius privats. 4


EL P2P Des de La Llauna (Badalona)

Sol emprar-se per a compartir -legalment o

per Joan Arimont

no- textos, sons, imatges i d'altres recursos informàtics de tota classe, els quals es distribueixen

Les xarxes d'igual a igual (peer to peer o

la càrrega de forma apropiada entre els nodes. Això

P2P en anglès), defineixen un sistema de

permet la distribució massiva de fitxers, en perfecta

comunicació que no té clients ni servidors fixos,

escalabilitat, sense necessitat d'un servidor central.

sinó una sèrie de nodes que es comporten alhora

Per a això els destinataris finals són alhora nodes

com clients i com servidors dels altres nodes de

que col·laboren en els metamissatges de la xarxa i

la xarxa, en el qual les dades o les metadades es

reenvien les dades que reben a d'altres interessats.

transfereixen a través d'una xarxa dinàmica. Aquest model contrasta amb el model clientservidor. Qualsevol node pot iniciar o completar una transacció compatible. Converteixen doncs els PCs en uns elements actius que permeten als usuaris

intercanviar

informació

i

agrupar

capacitat de processament. Fent-ho a més al marge de la World Wide Web. Els nodes poden diferir en configuració local, velocitat de procés, La mula de l'EMULE

ample de banda i capacitat d'emmagatzematge. Com que la majoria de PCs no tenen una IP

Aquesta tecnologia té un gran potencial,

fixa, no poden connectar-se entre si perquè no

perquè, per a la comunicació horitzontal, promou

coneixen la IP que han d'utilitzar. La solució

que tothom pugui dir-hi la seva i publicar

habitual és realitzar una connexió a un servidor (o

continguts de forma realment econòmica, trencant

servidors) amb una adreça coneguda, que

el tradicional esquema vertical de comunicació, en

s'encarrega de mantenir la relació d'adreces IP

què

dels clients de la xarxa, dels altres servidors i

econòmicament podia permetre's el luxe de fer

normalment d'informació addicional, com un

arribar continguts a tanta gent.

només

una

minoria

privilegiada

índex de la informació de què disposen els clients. Després d'això, els clients ja tenen una

A algunes comunitats privilegiades, però, no

informació sobre la resta de la xarxa i poden

els agrada això, i tracten de frenar les

intercanviar informació entre ells, ja sense la intervenció dels servidors. 5

xarxes


d'igual a igual perquè les consideren una via per

Llista d'aplicacions P2P:

a la distribució massiva i il·legal de material

Sironta

protegit

BitTorrent

per

copyright,

amb

la

pretensió

d'aconseguir de prohibir-les per així mantenir el tradicional sistema vertical de comunicació, que els beneficia en permetre'ls de controlar la informació que arriba a la gent.

Azureus

BitComet

KTorrent

Transmission

Direct Connect

Gnutella

6

Shareaza

NeoModus Direct Connect

DC++

MLDonkey

eDonkey •

Overnet

Client eDonkey

eMule •

eMule Plus

aMule

xMule

MLDonkey

lphant

Napster

WinMX

Soulseek

KaZaA

Skype

Freenet

GNUnet

Peer2Mail

Limewire

Ares Galaxy

Joost

FolderShare


Spotify (també anomenat Spotty 5), és un programa

gratuït,

que

es

pot

baixar

que s'acabin i el deixes tornar a carregar, tornes a tenir les 90 hores.

directament d'Internet i que serveix per a escoltar música de franc.

Es possible escoltar-lo sense tenir accés a Internet, sincronitzant les llistes que vulguis

Hi ha gairebé tots els discs del món, més de

tenir, i a través del mòbil.

10 milions de cançons, i és possible escoltar-los sense pagar-los i sense cometre cap infracció en la llei, el que fa que sigui molt interessant per a qualsevol persona a qui agradi escoltar música.

La qualitat del so és bastant bona i si es connecta a uns altaveus potents és la mateixa que si es té el disc, cosa que a és un problema en les músiques que hi ha a Internet perquè moltes Es pot trobar qualsevol tipus de música, des

vegades no és així. A més els àlbums es poden

de rap, pop o rock fins a música clàssica o hindú,

escoltar abans a través de l'Spotify que surtin al

només s'ha d'inserir el nom del compositor, o de

mercat.

la cançó o de l'interpret i apareix una llista amb vàries cançons, d'on tu has de triar la que vols

És a dir que aquest programa és tota una

sentir. Si només tens la demo, pots escoltar 90

ganga per a qualsevol persona que vulgui

hores de música al mes, però si tanques abans

escoltar música sense pagar, on desitgi i quan ho desitgi!! 7


Des de La Llauna

principi gràcies a que sembla no tenir límit

Raquel Argudo Gironès

per usuari i el extremadament senzill que és.

Tuenti és una xarxa social virtual

També existeix Tuenti Mòbil, pots

adreçada a la població jove espanyola.

connectar-te

Permet a l’usuari crear el seu propi perfil,

necessites Internet al mòbil.

des

de

el

mòbil,

només

pujar fotos i vídeos i contactar amb amics. Per entrar a Tuenti.com es manté la Té moltes possibilitats com crear esdeveniments,

Tuenti

Llocs

i

necessitat de tenir un contacte dins que enviï

Tuenti

una invitació.

Pàgines, etiquetar amics en fotos, comentar els seus estats, crear el seu propi espai

El lloc on més s'utilitza Tuenti d'Espanya

personal, xatejar a través del seu propi xat i

és Sevilla, després Madrid, Bilbao, València i

Tuenti Jocs, que són jocs dins la xarxa

LaCorunya. França és el segon país on

social. Recentment ha estat afegida la

s’utilitza més.

funcionalitat de Vídeo Xat, amb el qual és possible xatejar amb amics a través del xat

Cada usuari disposa dins de la xarxa

de la xarxa social.

d'una pàgina anomenada "El meu perfil", dividida en diversos apartats, la visibilitat dins de la xarxa per la resta dels usuaris pot ser regulada de manera que només sigui visible pels amics de l'usuari, per els amics dels seus amics o per tots els usuaris. En aquesta pàgina es troba normalment a la columna esquerra una fotografia de l'usuari amb informació personal S'inclou a més en aquesta mateixa columna informació sobre

El meu perfil al tuenti

els interessos de l'usuari. Una de les característiques més usades Tuenti, un dels llocs webs que més

de Tuenti és la de compartir fotografies en

m'agraden. 8


Adrià Llagostera Pera

La data d'iniciació d'aquesta xarxa social figura el 4 de febrer de 2004, on en el seu començament només estava permesa pels estudiants d'aquella mateixa Universitat però, poc a poc, va anar-se expandint per tota l'àrea de Boston, més tard per tot els Estats Units i, en l'actualitat, està formada per més de 400 milions d'usuaris d'arreu del món.

alumne 4t. ESO B (Badalona)

QUÈ ÉS EL FACEBOOK? El Facebook és una xarxa social que està tenint molt ressò des dels seus inicis en a l'any 2004. La xarxa permet estar en contacte amb diversa gent i enviar-los missatges, compartir enllaços, fotografies i vídeos, entre d'altres coses; tothom qui tingui més de 13 anys, pot registrar-se gratuïtament i endinsar-se en el món d'aquesta xarxa social.

QUÈ OFEREIX Llista d'Amics: L'usuari de Facebook pot afegir en aquesta llista qualsevol persona que estigui registrada en aquesta xarxa social, però la persona afegida a d'acceptar una sol·licitud d'amistat. El límit d'amics per afegir són 5000 –

COM SORGEIX?

- Fotos: Segons aquesta xarxa social hi ha 5 mil milions de fotografies d’usuaris que són 160 terabytes d’emmagatzematge. Els usuaris es poden etiquetar a les fotografies i així fer que les seves amistats puguin veure la foto.

Aquesta xarxa social va ser fundada principalment per l'estudiant americà, Mark Zuckerberg, quan estudiava ciència dels computadors a la Universitat de Harvard (Estats Units).

Mur: És un espai que trobem al perfil de cada usuari que permet que els amics li escriguin missatges, pengin fotos, vídeos... que vulguin que aquella persona ho vegi. –

Mark Zuckeberg, creador de la xarxa social, Facebook

9


- Aplicacions: Trobem aplicacions de: preguntes sobre els teus amics, porres per resultats de futbol, que et passarà en el futur... - Jocs: Trobem jocs de memòria, habilitat, “arcade”... Quan acabes un joc pots veure la teva puntuació en un “ranking” entre les teves amistats. Grups i Pàgines: És un apartat del facebook atrau a tots o casi tots els usuaris. Es tracta de reunir persones amb interessos comuns com ara clubs esportius, programes de televisió, personatges famosos, grups de música... En els grups es poden afegir fotos, vídeos, missatges, etc. i la gent pot comentar si li ha agradat o no i parlar sobre temes relacionats amb el grup amb tots els altres membres.

usuari. Com que en el Facebook es pot trobar diferent informació de cada usuari, ha fer que alguna gent registrada no vulgui que la seva informació sigui vista per terceres persones.

-

Grup d'admiradors de Barack Obama, president dels Estats Units

CRÍTIQUES QUE HA REBUT

La popularitat de Facebook ha fet que cada vegada la gent pugui criticar més coses del seu funcionament, on la majoria dels casos és a causa de la privadesa del contingut de cada

S'han creat programes i aplicacions que permeten accedir a tota la informació que es troba en aquesta xarxa social, tan si l'usuari a privat l'accés com si no. La xarxa social pot ser usada per a l'assetjament escolar online (ciberbullying) a través de la publicació de fotos no desitjades, missatges o grups amenaçants o burletes i la creació de comptes falsos per exemple d'un noi/a menor d'edat per poder extreure informació o assetjar menors d'edat. Igualment aquests comptes poden ser creats per adults que volen posar-se en contacte amb menors d'edat. Per això, es vol prohibir l'accés a aquesta xarxa social a joves usuaris. Facebook està entre les pàgines restringides de molts centres educatius per aquest motiu iper la quantitat de temps que passen en ella els estudiants.


Richard Stall m an: WANTED Per Francesc Planas Sorribas.

millors. Allà va ser on van començar els estudis i

Alumne de 4rt ESO A.

la defensa de Stallman per el Free Software, ja que

Richard Matthew Stallman, va nèixer a

quan

era

hacker

de

el

laboratori

d'intel·ligència

Manhattan, Nova York, el 16 de Març de 1953. És un informàtic i programador, però també i, sobretot, defensor i activista a favor de l'ús del programari lliure, en front del privatiu. Stallman, és el creador d'entre molts altres, del sistema operatiu totalment lliure GNU, i els programes que l'acompanyen com: GNU Emacs, GCC i GDB.

Richard Stallman en una de les seves presentacions a favor del programari lliure.

Però, si per alguna cosa, és conegut Stallman, es per ser el creador de la FSF (Free Software Fundation).

Al cap d'uns anys al 1985, Stallman va anunciar la campaña GNU, en la qual ell declarava les seves intencions en contra del programari privatiu Unix.

Richard Stallman en una de les seves conferènices en que es disfressa de Sant Ignaci

Els inicis de Richard Stallman els trobem en el MIT (Massachusets Institute of Technology) el millor institut de tecnologia del món; i on hi van els 11

El nyu és el logotip del GNU (Gnu no es Unix). Per la seva semblança en la pronunciació.


Ja que Richard Stallman troba una injustícia haver

Durant les seves conferències Stallman, es

de pagar per poder utilitzar un ordinador. Desde

disfressa de Sant Ignuci, i sol beneïr els

mitjans dels anys 90, s'ha dedicat a la difusió de

ordinadors dels “fidels” que li porten.

idees polítiques i ètiques per a defensar l'utilització del programari lliure, o free software.

La seva deplorable imatge i moltes de les seves manies com per exemple: no dorm en

En l'actualitat, Stallman és dedica a la difusió

hotels, no té móvil, ja que es pensa que el

de idees del GNU mitjançant xerrades i

controlen

i

el

volen

matar,

sempre

va

conferències i per això, alguns el consideren un

acompanyat del seu ordinador portàtil,... El

gurú o profeta del programari lliure.

porten a ser motiude mofa per a moltes persones que no coneixen la seva mofa en el món de la informàtica.

Mapa conceptual del Programari Lliure

12


EMULE De la Llauna (Badalona) fet per Pol Bassas

En altres programes, quan es reanomena un arxiu, aquest ja no és considerat el mateix.

eMule és un programa P2P que va néixer

eMule en canvi, permet canviar els noms, car

al 2002 de mans d'un noi anomenat Merkur i

utilitza un sistema que reconeix els arxius pels

altres desenvolupadors.

seus continguts i no per la denominació. Els comentaris

Gràcies a la seva política de codi obert són molts els desenvolupadors que s'animen a

per

als

arxius.

eMule

permet

qualificar la qualitat d'un arxiu i escriure comentaris sobre cada arxiu fent que altres

contribuir en el projecte, fent que la xarxa sigui més eficaç a cada nou llançament. Això afecta igualment a tota modificació del programa original. En conseqüència, eMule és gratuït.

usuaris els puguin llegir. El filtre d'adreces. eMule té la possibilitat de prohibir qualsevol mena d'accés per part de determinades adreces IP. El visualitzador de preferència és Videolan, tot i que eMule pot ser configurat per l'usuari per a usar qualsevol altre programari. Qualsevol web que vengui eMule per diners ha de ser considerada falsa. Les funcions claus de l'eMule són compartir parts. Els arxius es poden

compartir

encara

que

no

estiguin

completament baixats.

13


S P O TI F Y Com ja he dit anteriorment els usuaris es poden

Mireia Fernández

descàrrega de forma instantània les cançons que

Alumna de La Llauna (4t)

desitgin en aquell moment, els usuaris es poden crear les seves pròpies llistes i compartir-les amb altres

Spotify es un programari de dades de música.

usuaris. Els usuaris poden accedir aproximadament a

Permet escoltar de forma instantània sense temps de

6 milions de pistes. Fan servir publicitat entre cançó i

descàrrega. Es poden fer cerques per títol, artista,

cançó de vegades i gasta molta velocitat del roter ,

àlbum.

però es molt eficaç i còmoda.

El programa es va desenvolupar des de 2006, el

Despotify és un client del programari lliure per al

llançament al públic va ser al octubre del 2007 i per

programari de música de Spotify. Els seus autors són

ara té més de cinc milions d'usuaris.

anònims, però escriuen al seu lloc web que són un grup

d'investigadors

d'informàtica

suecs,

professionals de seguretat i geeks que "creuen

La gent que te comptes de franc només te una

fermament en el dret de manipular la tecnologia".El

conta si algú li a fet una invitació, amb el llançament

programari es pot executar en la majoria dels

es va obrir el pagament per a tothom, per tant sabia

principals sistemes operatius, i hauria de funcionar en

arribat un acord amb les discogràfiques. El primer

tots els sistemes compatibles. Spotify ha bloquejat l'ús

pas per permetre els comptes de franc al públic

de Despotify per a clients d'ús gratuït i passis per un

sense invitació es va fer el 10 de febrer de 2009 quan

dia, però els clientes de pagament poden fer servir

Spotify permetia el registre de franc al Regne Unit. A

Despotify si ho desitgen. L'equip Despotify ha dit que

causa de les inscripcions pel llançament per telèfons

no intentaran esquivar el bloqueig. Tanmateix el codi

mòbils, la companyia impedia de nou la inscripció

pot ser modificat per altres per tal d'intentar de fer-ho.

obert al Regne Unit l'11 de setembre de 2009. El registre de franc tornava a ser només via invitació. Tot i que encara va ser possible registrar-se sense invitacions

durant

uns

quants

mesos

obrint

directament la pàgina de registre, eludint així el sistema d'invitació. Tanmateix, aquest error de procés va ser solucionat i actualment la pàgina d'inscripció exigeix un codi d'invitació subscripcions de pagament segueixen sense necessitar cap codi d'invitació. Van

Jo personalment tinc aquest programa i penso

tindre un problema amb les dades personals dels

que hauria de ser gratuït per tothom perquè tothom el

usuaris van ser exposades a pirates informàtics

pogués fer servir perquè va molt bé, alguns dels

aprofitant-se d'un error en el sistema. Més tard

inconvenients es que no t'ho pots descarregar i

anunciava que havien contactat personalment via

encara necessites tindre programes com l'Ares i

missatgeria electrònica amb alguns dels usuaris

l'emule per tindre les pistes, per el demés es molt

afectats, i tot va quedar arreglat.

factible.

14


Les pomes sempre han estat una temptació Apple innova i revoluciona els seus productes dia a dia. Per Minerva Estruch-Rectoret Blanch

Es calcula que només un 10 per cent

Alumna d'Informàtica de La Llauna

dels ordinadors que es venen tenen el

Apple

ha

volgut

afegir

un

toc

d'estètica als seus articles i a més a més oferir un sistema més pràctic i intuïtiu. Entrar en una botiga Apple és entrar en un paradís de tecnologia i electrònica. Sincerament, si encara no hi heu anat cap

programari de la marca Apple, en canvi el 88

per

cent

són

Microsoft

Windows.

Aquestes dades han portat l'empresa Apple a pensar el perquè d'aquestes xifres si són, precisament, els seus productes els més moderns i els que fan embadalir milers de persones cada dia. La resposta?

cop, us ho recomano.

El costum de la gent. Tothom està tan familiaritzat amb els formats de Windows que a l'hora de renovar l'ordinador, la gent té mandra de canviar de sistema operatiu perquè no vol haver d'aprendre de nou el funcionament d'un aparell informàtic. Quin és el problema, doncs? Que la gent no està acostumada al funcionament del

Entrada de l'Apple Store a Nova York

sistema operatiu Apple; i això no es soluciona amb publicitat i propaganda, sinó

L'empresa té les reaccions de la gent

que s'arregla habituant la gent a fer-lo servir.

tan ben estudiades que sap que el simple fet

I això és, precisament, el que ha fet la

de poder tenir tots els seus productes a les

companyia.

mans una estona és suficient per fer caure

Apple té botigues on no es compra ni es ven

els clients en la temptació. Aquesta és una

res; simplement s'hi exposen tots els seus

de les tècniques de la companyia estat-

productes i la gent els pot utilitzar de franc

unidenca: seduir els compradors amb la

l'estona que vulgui.

innovació i el disseny. 15


Evidentment, ningú esquiva un botiga lluminosa, innovadora, moderna, còmode, que a més a més ofereix connexió a Internet gratuïta amb productes de la més nova tecnologia. Així de mica en mica les persones hi van entrant i, dia a dia, es van avesant a aquells productes, que finalment acaben comprant. Sembla mentida, però això funciona.

Evolució de l'Ipod Apple Store a Paris

Evolució dels productes Apple

16


LES 5 PÀGINES WEB MÉS VISITADES AL MON Facebook conta amb 500 milions de

Per Elisabet Serrano Sánchez Alumna de La Llauna (4t ESO)

persones en tot el món.

En la xarxa d'internet hi ha un munt de

El tercer lloc l'ocupa Youtube

pàgines web per a visitar i utilitzar-ne el seu

el

lloc

web que permet veure, pujar i compartir

ús, com per exemple veure vídeos, escoltar

vídeos. Es molt popular gràcies a la

música, opinar, etc.

possibilitat d'allotjar vídeos personals i gran varietat de videoclips, vídeos musicals,

Aquí us parlaré sobre les cinc pàgines

escenes de televisió,etc. També es poden

web més visitades en tot el món durant el

pujar enllaços a blogs o altres pàgines web.

2010, i les seves característiques. En quart lloc apareix Yahoo!: El primer lloc l'ocupa Google, una web

directori

web que permet utilitzar serveis gratuïts,

de cerca mundialment coneguda, i utilitzada

com el correu electrònic yahoo, yahoo

generalment per cercar informació o llocs

respostes on els usuaris poden fer preguntes

web de manera gratuïta. També permet

o dubtes de tot tipus i altres usuaris

realitzar cerques d'imatges, entre d'altres.

responen, notícies,etc. És un lloc web on pots passar el temps i

Google també té altres aplicacions, com

entretenir-te.

Google Maps (mapes online i imatges de satèl·lits), Gmail

(correu), i fa poc va

I per últim, ocupant el cinquè lloc apareix

comprar el lloc web Youtube.

Windows Live que s una web amb un conjunt lloc de serveis i productes de

En segon lloc tenim Facebook que és

software de Microsoft.

una xarxa social en que els usuaris poden relacionar-se amb els seus amics, i compartir

Ofereix diverses aplicacions, com el

vídeos, llocs web, parlar per xat, jugar,

popular Messenger, Hotmail, Office (penjar

utilitzar aplicacions com la galeta de la

documents), etc.

fortuna,etc Va ser creat per Mark Zuckerberg i era

És un lloc entretingut on també pots

originalment un lloc per a estudiants de la

trobar notícies, horòscop, música, jocs i

Universitat de Harvard. Actualment

moltes més aplicacions entretingudes. 17


L' iPad Anna Martín

Bluetooth i un connector dook de 30 pins.

Des de L'aula d'informàtica.

Aquest connector permet la sincronització amb el programari iTunes i , també serveix de connector

El

iPad és un ordinador o “telèfon

per a diversos accessoris.

intel·ligent” que és una barreja d'un ordinador Hi ha dos models: un amb connectivitat

portàtil i un PDA, un organitzador personalitzat o

sense fils Wi-Fi i, un altre amb GPS assistit i amb

també conegut com a ordinador de butxaca.

capacitats addicionals per a xarxes de 3G, és dir Aquest aparell tecnològic tan desenvolupat

que es pot connectar a xarxes de telèfon mòbil.

ha estat creat per una empresa americana, Apple Computer Inc.

El preu de el iPad pot variar segons el model amb una capacitat d’emmagatzematge més o menys elevada i, augmenta amb els accessoris que pugui contenir.

Model

16 GB

32 GB

46 GB

Wi-Fi

488,00 €

589,00 €

699,00 €

Wi-Fi+3 G

699,00 €

574,00 €

653,00 €

Les seves funcions són similars a les d’un iPhone o un iPod touth però, es diferencia en que és més gran, més potent i utilitza una versió

ACCESSORI

PREU

Dock amb teclat

54,00 €

Funda

31,00 €

Dock

23,00 €

Cargador USB 10W

23,00 €

retroil·luminació, la qual assegura una molt bona

Connector de VGA a Dock

23,00 €

visibilitat i llegibilitat fins i tot en llocs foscos.

Apple Care protection plan

78,00 €

modificada del sistema operatiu.

El

iPad

conté

una

pantalla

amb

També té una capacitat multitàctil de 9,7 polzades, amb una capacitat de 16 a 64 GB d’espai tipus memòria flaix, que permet esborrar proporcions de la memòria amb una operació programable, 18


EL RECEPTOR GPS Mireia Moliní

situació geogràfica en la que es vulguin

Alumna 4t informàtica 1

utilitzar. També existeixen dispositius sense pantalla

Un Receptor GPS és un dispositiu de

dissenyats per fer-los servir amb un ordinador

butxaca que permet saber la posició geogràfica

portàtil, un telèfon mòbil o una càmera de fotos.

longitud i latitud amb una posició d'uns metres, d'errada .

Hi ha des dels més econòmic que valen uns 50 euros fins al més cars que superen els 200

Normalment aquests dispositius també

euros...

permeten saber l'hora de referència amb gran precisió. Són el substitut natural dels mapes de

PRINCIPI DE FUNCIONAMENT

butxaca.

Determina amb un marge mínim d'error la latitud, longitud i altura des de qualsevol punt de la

Actualment aquests dispositius tenen unes

terra on ens trobem situats.

mides tan reduïdes que es poden portar a la butxaca.

Es basa també, igual que els sistemes electrònics antics de navegació, en el principi matemàtic de la triangulació. Per tant, per calcular la posició d'un punt serà necessari que el receptor GPS determini amb exactitud la distància que ho separa dels satèl·lits.

Dispositiu portable GPS Existeixen dispositius amb una pantalla per poder veure els punts geogràfics de referència com ara rius, carreteres i fins i tot carrers, a les àreas urbanes. Normalment també és possible carregar diferents mapes de detall a la seva memòria segons la

19


LA MEMÒRIA USB O LLAPIS DE MEMÒRIA Andrés Ocampo

També és un suport per la recuperació de les

Alumne 4t Informàtica 1

dades:

El pen usb, pendrive, llapis de memòria o memòria USB és un dispositiu portable capaç de desar dades i arxius de manera automàtica. El pendriveés una eina portàtil d'emmagatzematge per a transferir dades. Aspecte interior

La memòria USB té diferents utilitats com: •

Emmagatzematge de dades per a ordinadors portàtils, d'escriptori.

L'emmagatzematge de fotos, pel·lícules, música i vídeos.

Un connector USB mascle conté entre d'altres: 1. Un controlador 2. JP1 i JP2 : dos connectors amb 10 pins, principalment per als tests i el error de programari

Memòria USB

3. Memòria flash 4. Un oscil·ladorr 5. Un LED per indicar l'activitat de la

Característiques:

memòria.

Recupera fàcilment dades en poc temps.

Fàcil d'usar i no requereix coneixements tècnics per operar el programari.

6. Un interruptor de dues posicions per protegir la memòria en escriptura.

Suporta tots els principals formats d'arxiu,

7. Una zona verge preparada per una altra

incloent JPG, GIF, JPEG, MIDI, MPEG,

memòria flash per oferir un model de 128

TIFF, etc..

megaoctets sense haver de crear un altre

Funciona amb la majoria de la unitat USB

esquema.

com a unitat de disc USB, saltar i unitat, unitat clau, unitat flaix, etc..

20


BlackBerry Alumne Andrea Carballo La Llauna

Augmenta el consum de blackberry

Què és la blackberry?

BlackBerry és una línia de telèfons intel ligents (smartphones) que integren el servei de correu

electrònic mòbil.

BlackBerry va ser

desenvolupat per la companyia canadenca Research In Motion (RIM). Encara que inclou aplicacions típiques smartphone (llibreta d'adreces, calendari, llistes de tasques, etc, així com capacitats de telèfon en els models més nous), el BlackBerry és fonamentalment conegut per la seva capacitat per enviar i rebre correu electrònic d'Internet accedint a les xarxes mòbils de companyies de mòbil que brinden aquest servei.

Actualment hi ha molta competència entre

els

dispositus

ja

que

pràcticament bona part de la població està interessada en

la compra d'un d'ells.

Mentre l'iPhone té 250.000 aplicacions el Blackberry té al voltant de 10.000, la qual cosa fa a RIM un competidor pobre en aquesta batalla de les aplicacions. Malgrat aquests càlculs, el Blackberry segueix sent el producte capdavanter en el negoci de les comunicacions corporatives de EUA i Llatinoamèrica,

Un 20,8% dels

mòbils,

amb

un

41,5%

de

participació en l'ús empresarial mundial, a

Smartphones venuts en

diferència del 17,5% que té Apple.

el món són BlackBerry, convertint-los en els més populars després de la segona plataforma de Nokia, Symbian OS, a més són els smartphone més populars entre els usuaris de negoci als EUA. Els BlackBerries

El creador real de la Blackberry és Eoff

poden accedir a

Goodfellow se li va ocurrir al 1982, que es

Internet.

podrien enviar correus electrònics de forma inalàmbrica,

sense

fils,

mitjançant

dispositiu portàtil - com el Blackberry. 21

un


LES CÀMERES DIGITALS David Morales Institut La Llauna

d'un filtre de color que té cada un. Uns dispositius transporten cada càrrega fins a un conversor analògic-digital i aquest converteix

Molts aficionats a la fotografia volen, i necessiten una bona càmera digital per poder fer

cada píxel en un valor digital gràcies a la càrrega que li arriba.

bones fotografies, per que aquestes siguin nítides i ben definides. Però, què és el que fa la càmera digital quan l'ull d'un fotògraf detecta una bona

Una imatge amb més o menys gama de color depèn del número de bits.

imatge? El número de pixels determina la grandària de Les càmeres digitals capturen les imatges amb

la imatge. La qualitat de la imatge depèn de

un sensor electrònic, que té moltes unitats

moltes altres coses : la mida del sensor, la

fotosensibles i guarda les fotografies a una

qualitat de la lent, l' organització dels pixels i el

memòria digital, a diferència de les càmeres

rang dinàmic del sensor.

fotogràfiques convencionals que capturen i guarden les imatges a una pel·lícula fotogràfica.

TIPOS DE CÀMERES Actualment les càmeres fotogràfiques fan més d'una funció ( fotografiar) , també graven vídeos i so. Hi ha dos tipus de càmeres, les compactes, que

serien

les

tradicionals

de

pel·lícula

fotogràfica, i les càmeres rèflex que no són tant econòmiques, no són tant lleugeres ni tant fàcils de transportar. COMPACTES La resolució de la càmera digital està

RÈFLEX

Persona inexperta

Persona experta

delimitada pel sensor de la càmera que reacciona

Poc pes

Més pes

amb la llum.

Fàcil d'utilitzar

Requereix coneixements

Visor òptic

Visor rèflex

Objectiu fix

Objectiu intercanviable

El sensor està fet de molts “cubs”, anomenats

Auto-enfocament

Enfocament manual

píxels, que es carreguen amb la llum. Aquests

Control automàtic

Control manual

cubs responen amb una gama d'ones a causa

Dispar lent

Molts dispars per segon

22


L'iPhone Oriol Ballesteros i Pujol

L'iPhone

Des del Barcelonès

moltes

aplicacions,

gratuïtes o de pagament (Brúixola, GPS,

L'iPhone és un dispositiu tàctil, que conté

televisió en directe, jocs, Facebook, diaris...),

tres estris o utilitats: per una banda un iPod, per

aquestes te les pots descarregar a partir

una altra un dispositiu de telèfon mòbil i per

d'una aplicació que ja va incorporada amb el

l'altra una aplicació que et permet connectar-te

producte anomenat “App Store”.

al wifi.

L'iPhone és un del molts productes de la casa Apple.

La

casa

Apple

és

una

empresa

americana que fabrica productes informàtics El primer iPhone va sortir a la venda el 29 de juny del 2007, a la botiga de Nova York, des

(iMac, iPad...) o reproductors de música (iPod, iPod nano...).

d'aquella data ja han sortit 4 models d'iPhone amb més aplicacions i correccions.

Quan va sortir el primer iPhone a Catalunya només tenia els drets del producte

Els

iPhone porten

incorporada una

Movistar. Quan va sortir l'iPhone 4 hi va

càmera digital de 3 megapíxels que permeten

haver companyies que es van queixar de

fer fotos i enregistrar videos.

pràctiques monopolístiques i per això ara pots aconseguir un iPhone amb la companyia

Fa poc va sortir l'iPhone 4 que també porta una

càmera

frontal

per

poder

fer

video

conferències.

23

que t'agradi més.


ELS AURICULARS Laura Argudo

circumaurals, normalment es fa servir per a

Alumna d'Informàtica a La Llauna

persones

amb

problemes

auditius.

evitar

altres

Un auricular és un dispositiu per escoltar sons, que està considerat com un

S'utilitzen

per

que

aparell electrònic que es col·loca a les

persones hagin d'escoltar el so, com en

orelles.

llocs públics com les biblioteques. A més, els auriculars poden tenir una calitat de so

Els auriculars normalment tenen dos altaveus

i

s'utilitzen

aparells com la ràdio o

principalment

millor a la majoria d'altaveus.

en

reproductors de

És perillós utilitzar els auriculars amb el

música com per exemple l'ordinador, però

volum molt fort, ja que pot causar sordera

també

temporal o permament. El volum d'un auricular

poden

ser

connectats

en

amplificadors musicals.

ha de competir amb el soroll de fons, especialment en llocs molt sorollosos com

Tenim els següents tipus d'auriculars:

estacions subterrànies o aeroplans.

SUPRA-AURALS I CIRCUMAURALS: OBERTS: les seves característiques

Hi ha auriculars que són fabricats de forma

són que al estar separats de l'oïda deixen

que fan de tap a les orelles i així no se sent

passar part del so extern i generen una

res de l'exterior i no s'ha de tenir el volum molt

sensació del camp estèreo natural i una

alt.

reproducció de freqüencies més lineal. Existeixen els auriculars inalàmbrics, que TANCATS: permeten l'aïllament auditiu

utilitzen

una

base

de

transmissor

per

més o menys complet del subjecte que

transmetre senyals als auriculars, eliminant la

escolta i així impedeixen que el so

necessitat de cables i així la persona que els

reproduit surti a l'exterior.

utilitza es pot moure per on vulgui.

INTRAURICULARS: són petits audiòfons,

Per últim, els auriculars d'estil tradicional,

que al ser petits permeten a l'oient una

d'alta calitat per l'ús professional en estudis de

major movilitat, tot i que la seva qualitat

grabació i ambients musicals, que s'utilitzen

sonora mai aconsegueix la dels models

per eliminar el soroll de la competència.

supra-aurals i 24


LA TECNOLOGIA APLICADA ALS ESPORTS QUIM VALLS

carrera fan servir la foto finish, una sèrie de fotos

Des de l'Aula d'Informàtica

fetes a molta velocitat i que precisen qui arriba

Els esports s’han modernitzat en les últimes

abans a la meta.

dècades. Això s’ha vist reflectit amb els resultats dels esportistes en esports com l’atletisme o la natació. No tots els esports s’han modernitzat tant ni tampoc de la mateixa manera. Tot seguit pots trobar els esports més importants i les tecnologies aplicades en ell. FUTBOL

TENNIS

Segurament, el futbol és l’esport que menys

Al tennis hi trobem el conegut ojo de halcón,

s’ha modernitzat. Sobretot s’ha avançat en la

un sistema molt complex que combina càmeres

biomecànica esportiva, amb estudis realitzats als

que graven a alta velocitat el moviment de la

futbolistes s’ha pogut treure el màxim rendiment

pilota i mitjançant unes triangulacions es pot

però en el terreny de joc segueixen havent-hi

veure on ha caigut la pilota i així saber si és un

moltes coses a millorar. Els coneguts gols

punt vàlid o no.

fantasma són el problema més important, encara

FUTBOL AMERICÀ

no han trobat cap solució per solucionar-ho encara que havien idees com ficar sensors de moviment als pals entre d’altres. Per altra banda, cal destacar que hi ha un sistema molt precís per comptar la possessió de pilota que té un equip durant un partit.

En aquest esport tradicional dels Estats Units, hi han col·locades unes càmeres que enfoquen els tres pals. Quan hi ha una jugada polèmica, aquestes càmeres han ajudat a saber si un touchdown era vàlid o no i han canviat molts resultats des de que es fan servir.

HOQUÈI GEL Al hoquei gel, un esport amb poca tradició a Catalunya, quan la pilota traspassa la línia de gol, estan activats uns sensors de moviment que encenen una llum, això vol dir que ha estat gol. NATACIÓ I ATLETISME En aquests esports, quan dos o més esportiste arriben a la meta molt junts, els jutges de la 25


E l f o r m a t MIDI Misaki Pascual

generar cada so i les característiques que ha

El nom de format MIDI vé donat per les sigles de Musical Instrument Digital Interface.

de tenir; l'aparell al qual s'envii posteriorment aquesta partitura, la transformarà en música

És un codi utilitzat en informàtica musical

completament audible.

que permet la comunicació entre els diversos L'avantatge

El format MIDI pot reproduir fins a 128 sons

d'aquest format és el poc espai que ocupa

diferents, els quals inclouen diversos tipus

en una memòria, però té com a gran

de teclat, guitarres i baixos, instruments de

inconvenient una mala qualitat de so: de cap

corda (com el violí, viola, violoncel...),

de les maneres podríem utilitzar-lo per

instruments

reemplaçar a

instruments de percussió i altres sons (com

equips

musicals

electrònics.

músics reals, però com a

nombres

i

vent-metall,

gaita...).

Aquesta informació defineix diversos tipus de com

vent

el de pluja, so metàl·lic, veu, conjunt coral,

mostra o prova és molt útil.

dades

de

que

poden

correspondre a notes particulars i gràcies a aquesta simplicitat, les dades poden ser interpretades

de

diverses

maneres

i

utilitzades amb fins diferents a la música. Per entendre-ho millor, el MIDI es una

Es pot crear un arxiu d'àudio midi connectant un teclat a l'ordinador amb un programari especial.

espècie de "partitura" que conté instruccions en valors numèrics del 0 al 127 sobre quan

26


C clea n er RAMON FELIP

un esborrat d'1, 3, 7 o de fins a 35 passades perquè siguin menys recuperables per part de

La Llauna

programes especialitzats en recuperació de

CCleaner és una aplicació gratuïta, (programari no lliure), que té com a objectiu

dades, el programa més pot netejar el nostre

de qualsevol

equip cada vegada que s'iniciï

equip que l'executi mitjançant l'eliminació d'arxius innecessaris, entrades invàlides del Registre de La funció de netejador

Windows i també compta amb la possibilitat de

que localitza i

corregeix problemes com extensions de fitxers,

desinstal·lar programes o desactivar aplicacions

adreces de programes invàlides i altres entrades

en l'inici del sistema per tal de millorar la velocitat

no vàlides que tingui el registre, per estar més

d'arrencada del sistema operatiu.

segurs, CCleaner permet fer una còpia de seguretat al registre abans de netejar només per precaució.

En l'última funció anomenada eines es poden desinstal lar programes tal com es realitzaria al tauler de control en Windows, a més de desinstal lar el programa ofereix la possibilitat de canviar

Aquesta il·lustració representa el icona de

el nom l'entrada, esborrar l'entrada (eliminar del

ccleaner

tauler de control el programa però sense desinstal·lar el programa) i guardar a un arxiu de La funció de netejar elimina arxius temporals

text. També la funció eines inclou la possibilitat

del navegador, l'Explorador de Windows, del

d'inhabilitar l'inici automàtic d'algunes o de totes

sistema operatiu, de programes de tercers que

les aplicacions per tal de deixar només les

tinguem instal·lat al nostre ordinador i també

necessàries per poder tenir una millor velocitat

ofereix la possibilitat d'afegir funcions de neteja

d'arrencada i apagat del sistema operatiu. El

una mica més avançades, si volem un esborrat

Ccleaner es un programa útil per a qualsevol

d'aquests arxius més segur podem optar per triar

ordinador i polit.

27


Xbox360 Jordi Bellès

La Xbox també et permet escoltar musica

4t “C”

o reproduir diferents formats de vídeo. Peró un dels problemes més importants que ha patit la

La Xbox 360 es la segona vídeo consola

franquícia de la Xbox era unes famoses

editada per la empresa Microsoft de la qual es

llumetes vermelles que t’apareixien degut al

propietari Bill Gates. Aquesta consola et permet

sobre-escalfament de la pròpia vídeo-consola.

jugar a diversos jocs de tot tipus de plataformes. I

Quan passava això hi ha no hi havia solució, si

gràcies el seu sistema Xbox live que és un

encara tenies garantia te la podien canviar i si

sistema de connexió a Internet per cable que es

no doncs t'havies de aguantar. Per sort en las

paga cada any et permet que puguis jugar sempre

consoles que s’han venut a partir del 2007

i quan sigui el mateix joc amb persones de tot el

aquest problema a desaparegut. També se li han

món i a més a més et permet descarregar-te

aplicat

demos de jocs per que els puguis provar i si

una

serie

de

millores

com

un

refrigerador més potent i que consumeixi molta

t’agraden els pots comprar i si no res. Té

menys electricitat que abans. En l'àmbit de les

diferents models que depenen de la capacitat que

vendes, és la segona més venuda a Amèrica i la

tingui el seu disc dur, pot anar des de 512 MB

tercera més venuda a Europa, recaptant en un

fins a 250 GB que és la consola que té més

any, 44 milions de euros.

memòria. També han sortit alguns models de Xbox especials referits a algun joc en concret com per exemple el halo :

En quan a qualitat-preu és millor que la PS3 però cadascú té una visió diferent i agafa la consola que més s’adapta als seus gustos. Tu amb quina et quedaries Xbox o PS3? 28


HISTÒRIA DE L'ORDINADOR Sergi Serra Merlos 4t ESO A informàtica 2 Els primers ordinadors tenien la mida de una gran habitació i consumien moltíssima energia. Avui en dia han experimentat una gran millora. El preu a baixat i les prestacions han millorat. Ara la majoria de població pot tindre un ordinador i hi han per diferents usos. Al llarg del temps s' han anat creant varis tipus

d'ordinadors,

computadores digitals.

com

les

Apple II, un dels primers ordinadors personals.

primeres

Llavors va sorgir l'

ordinador Z3, que va ser la primera màquina

Les principals marques d'ordinadors, Apple i

programable i completament automàtica, el

Windows, van fer programes per treballar i

MARK 1 que era una calculadora automàtica i l'

escriure, després uns ordinadors suficientment

ENIAC.

bons per poder-hi posar jocs, però cap programa era gratuït i això va fer que no estiguessin a l'

Més tard es van crear els ordinadors de

abast de tothom.

primera generació el 1946, els de segona generació el 1958, els de tercera al 1964 i

Per això persones com Richard Stallman van

finalment la quarta generació, els PC' s. Més tard

fer

el 1982 es va intentar fer un ordinador de

programes

gratuïts

creant

així

els

programaris lliures, que eren programes que

cinquena generació, que tingués intel·ligència

feien les mateixes funcions que els de l' Apple o

per resoldre problemes.

Windows, només tenies que anar a Internet i descarregar-lo gratuïtament, també programes

Els PC's moderns es diferencien dels més antics

com l' Ubuntu permeten als nens i nenes que no

perquè poden ser programats i es pot donar una

van a l'escola aprendre gratuïtament des de l'

llista d' instruccions i l' ordinador les farà i les

ordinador.

guardarà. 29


Què és el JAVA? Adrià Buira (La Llauna desembre 2010)

coses que el caracteritza i que el fa un programa molt

L'any 1990 Gosling amb altres amics de Sun Microsystemes van crear el

llenguatge de

valorada

a

l'hora

de

desenvolupar

aplicacions diferents, és un llenguatge multiplataforma.

programació Java. Des del seu naixement va ser pensat com un llenguatge orientat a objectes.

Sun Microsystemes te tres implementacions diferents de Java que son molt bones.

Entre el novembre 2006 i el maig del 2007 Sun va extreure parts de Java com a programari

Per a cada una de les tres opcions és possible

lliure de codi obert amb llicència GLP. Aquest

descarregar el JRE que es un conjunt de

es Gosling:

aplicacions per a executar aplicacions del Java, aquest últim també te el JRE. Un programa desenvolupat amb Java no necessita compilar-se un altre vegada per a poder executar-se en qualsevol de les plataformes que tingui d'una versió instal·lada de JRE prou actualitzada per al programa.

Mr Gosling a una fotografia recent.

Aquest és un llenguatge interpretat i pot semblar poc eficient en comparació amb altres llenguatges, però ofereix un índex de reutilització de codi molt bo. És un llenguatge efectiu i potent tot i la facilitat amb la què es programa i dels resultats que ofereix. Un dels 30


Ordinadors ZOMBI Ferran Barbany Ors

El ordinador infectat, seguint les ordres de

El ordinador “zombie” és la

la persona, indica a quin lloc s'ha de connectar,

denominació a la qual ens referim quant un

i,

l'equip comença a enviar spam o atacs a

virus o “malware” infecta el nostre ordinador i

pàgines

és utilitzat per una tercera persona. per a fer activitats

il·legals

coneixement

de

o

l'usuari

hostils

sense

habitual

el

Web i, l'ordinador comença a ser investigat

d'aquell

per possibles activitats il·legals. L'usuari pot

ordinador.

tenir els símptomes següents: o bé el seu ISP (proveïdor de serveis d'internet) ha cancel·lat la

Els ordinadors “zombi” són utilitzats per les

seva connexió a Internet o que el seu ordinador

xarxes de ciberdelinqüents, en tot el món es

estigui essent investigat per la policia, per al

calcula que vora uns 100 milions d'equips

“hacker” la pèrdua d'aquest ordinador, no

estiguin infectats per aquests “hackers.

suposa un lament ja que pot tenir-ne més d'un, per exemple, la policia va desemmascarar un

Els “hakers” entren al teu ordinador a través de algun virus, spam, troyano... (l'ultim

“hacker ” que utilitzava com a plataforma dels seus atacs vora un milió i mig de ordinadors.

esmentat, acostuma a fer-se sevir per a fer malbé l'equip no per entrar a un ordinador, no

Hi ha grups organitzats per aquest tipus de

obstant algun cop s'ha fet sevir). Els ordinadors

delinqüència, aquest, fan un xantatge a els

“zombi” estan programats per aquest “hacker”

usuaris i han de pagar pel DdoS (Distributed

per a fer el treball brut d'ell, entrar en alguna

Denial of Service), per poder utilitzar-lo.

pàgina web d'una empresa i quan fan un registre de les persones que han entrat en el ordinador, surt el de la víctima que no sap que el seu ordinador s'ha utilitzat per a aquesta mena d'activitats il·legals, per això utilitzen equips

Grup de controladors d'ordinadors zombi

aliens al seu i no li caigui una multa per la ciberdeliqüència.

Un altre tipus d'us freqüent dels ordinador zombi, és el de enviar “spams” al ciberespai

Per poder entrar en l'equip, l “hackers”

(de la xarxa) indicat per el “hacker”.

utilitzen virus informàtics a través de xarxes P2P o de portals de descàrrega directa de programes gratuïts. 31


A Espanya s'han trobat que vora 380.000 ordinadors van ser o són ordinadors zombi, l'estudi va ser dut a terme per Microsoft, i Espanya es el tercer país amb més ordinadors zombi en el món.

Roda de premsa del 23-XII-2009

La meva conclusió es que s'ha de tenir molt de compte amb el que fem amb l'Internet, per que si ens entra algun virus, que ens controli el ordinador, i aquest, és utilitzat per a fer

Les prevencions que s'han de dur a terme, poden ser: generalment,

activitats il·legals, i, la policia t'agafa la

tenint una actitud

correcte, responsable i cauta, s'espera que no te'l puguin

tornar

zombi,

i,

alguna

de

les

recomanacions, és: No navegar obertament i de forma lúdica en la xarxa, en entorns no professionals, empreses... (desconegudes) i per acabar, tenir una seguretat màxima en el ordinador

(tallafocs,

antivirus,

antispam,

antimalware, copies de seguretat...)

identificació del teu ordinador, et pots veure inclòs en un malentès, i havent de pagar una

S'ha fet diferents redades per a l'eradicació

gran suma de diners per pagar una multa, per

de la ciberdelinqüència, per exemple, el 23 de

això remarco la importància de les antivirus,

desembre del 2009, la Guàrdia civil i el FBI i

tallafocs o programes com el “peer block”.

van

aconseguir

desactivar

vora

13

mil

ordinadors zombi els detinguts dies després van enviar un atac massiu i es va optar per passar el cas per la audiència nacional, aquesta trama va aconseguir robar dades fiscals i personals a més de 800.000 usuaris. 32


Per Júlia Gil El skype, és un xarxa de telefonia per Internet. Aquesta xarxa la va crear Niklas

Zennström i Janus Friis, que

també van crear el kazaa. Els usuaris interessats

es

poden

descarregar

gratuïtament el Skype, i els seus usuaris poden parlar gratuïtament i veure's per la camara web. També existeix un servei anomenat SkypeOut que serveix per poder trucar per telèfon, però aquets serveis no són gratuïts.

L'Skype

es

un

programa

que

LA SEGURETAT DE L' SKYPE

visualitza diversos idiomes, però el català no apareix entre els idiomes del menú, però es pot baixar un fitxer que localitza el català o el catalanitza. El fitxer en català es pot baixar gratis per diversos llocs.

Skype garantitza la comunicació. L'Skype ofereix un sistema de registre sense control als usuaris: el registre no té prova de identitat. Encara que això permet als usuaris utilitzar el sistema amb seguretat sense revelar identitats de la vida real per els demés usuaris del sistema. La falta de autenticació significa que hi ha una garantia de que els que estan en comunicació amb els que diuen que són de la vida real. La desavantatge es

que per això es

fàcil utilitzar el nombre personal de una persona de confiança com a “nom” y l'Skype va trucar un ingenu usuari per que reveli informació i Icona de l'Skype

execució de un programa que se'ls va enviar. 33


Revista informàtica núm 1 La Llauna  

Una revista feta pels alumnes de 4t de IES La Llauna

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you