Page 1


Företag mår som personalen mår. Men hur skapar man en arbetsmiljö där människor trivs och håller sig friska? Och finns det någon koppling mellan friska medarbetare och framgångsrika företag? För att skapa en frisk arbetsplats räcker det inte med hälsokontroller på personalen. Svensk forskning har visat att det finns fyra viktiga faktorer, nycklar, för att få personalen på en arbetsplats att må bra och hålla sig långtidsfrisk. Här får du en introduktion till de fyra nycklarna. På vår webbsida, företagshälsokollen.se, kan du läsa mer. Där kan du också se filmer där företag i fyra olika branscher berättar hur de arbetar. Du kan också testa din egen arbetsplats och se hur den mår. Välkommen!


Flera forskningsstudier visar att ledarskapet är en avgörande faktor för hur människor mår på en arbetsplats. Ett stödjande, tillitsfullt ledarskap minskar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen. Ledare i företag med låga sjukskrivningstal ser inte bara till produktionsmål och tekniska hinder, utan även till hur individer och grupper fungerar.


Att de anställda känner att de har inflytande och möjlighet att påverka sin situation är viktigt. Flera studier har visat att delaktighet ökar både engagemang och tillfredsställelse på jobbet. Människor som känner sig delaktiga har också bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.


Ordet kommunicera betyder ”göra gemensamt”, och fungerande kommunikation är en viktig faktor i friska företag. I företag med låg sjukfrånvaro har medarbetarna stor kunskap och kännedom om verksamheten i hela organisationen. Det finns en stor öppenhet, inte minst om bekymmer och problem. Fungerande kommunikation bidrar till att cheferna har en bättre bild av vad som händer i företaget och därmed också bättre förutsättning för sin ledarroll.


För att skapa ett ”friskt företag” krävs fungerande system och samsyn inom organisationen för att fånga upp anställda som riskerar att bli sjuka. De mest avgörande insatserna sker alltid innan en anställd blir sjukskriven. Det kan både vara insatser av förebyggande och rehabiliterande karaktär, det viktiga är att åtgärderna sätts in tidigt.


ADI 686

Gå in på företagshälsokollen.se och gör testet för att se hur din arbetsplats ligger till när det gäller att skapa en långtidsfrisk verksamhet.

Hur mår din arbetsplats? Företagshälsokollen  

Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans kampanj Företagshälsokollen. För att skapa en frisk arbetsplats räcker det inte med hälsokontrol...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you