Page 1

“KOMPLEKS SHUMËBANESORË ME FUNKSIONE KOMPLEMENTARE” 28.12.2017, Prishtinë

Kandidati: Arbër Musliu

Mentori: Cand. Dr. Banush Shyqeriu M.


“Simplicity is complex. It's never simple to keep things simple. Simple solutions require the most advanced thinking.� - Richie Norton


KOMPLEKSI 7613M2, 76.13 Ari

BANIM

AFARIZËM

ADMINISTRATË HAPËSIRE E GJELBËRUAR


Lokacioni PrishtinĂŤ

Lagjja Dodona

Bajram Kelmendi

Zejnel Salihu


Problematika Zona e Dendur

RĂŤndĂŤsia Historike

Konteksti

Zhvillimi


Qëllimet Hapësira Kualitative

Koncepti Teorik

Arkitektura Bashkëkohore


Komponentet FormĂŤsues

Nevoja Konteksti Forma


Elementet Artikulues Ritmi

Kontinuiteti

DegĂŤzimi


Ritmi Element i fuqishem artikulues i cili krijohet me transmetimin, perseritjen e nje apo me shume elementeve ne procesin e dizajnimit te nje ndertese.


Kontinuiteti Krijimi i vazhdimesise, i nje efekti kontinual, vazhdues e percjelles ne pjesen e brendshme e te jashme.


Degëzimi (Branching) Degëzim, vazhdimësi, rrjedhje, lidhje si në aspektin struktural ashtu edhe në atë ekspresiv.


Analizat e Lokacionit


Gjenerimi i Masterplanit / FormĂŤs


Programi Funksional


Diagram Kromatik


Funksioni

Qendrimi DitorĂŤ

Kuzhina

Tryezaria


171 Parkingje

80 Depo

Struktur a

Krahet e Qarkullimit


60 Njësi Afariste Të Mëdha

Simetria

Struktura

Qarkulli mi

Funksioni

Ndriqimi


Struktura

Funksioni

Plato/Gjelberimi

Ndriqimi


131 NjĂŤsi Banesore 60-130m2

Struktura

Funksioni

5 Penthouse

Qarkulli mi

Ndriqimi


Ndriqimi


SkemĂŤ Ndriqimi


Dukje - Prerje


Dukjet


Simetria


Ritmi


Njësi - Tërësi


Imazhet Atmoferike


Imazhet Atmoferike Të Brendshme


PROJEKT BIM


Konkluzioni

Reagimi ndaj kontekstit do të thot zgjidhje e duhur dhe permanente, në këtë kompleks verehet kjo në secilin seksion. Formula që qdo projekt te cilësohet i suksesshëm është kur ai e projekt i kushton rëndësi 3 elementeve më të rëndesishme në arkitekturë, e të cilat janë nevoja apo funksioni, forma dhe konteksti.


Ju Faleminderit.

Diploma Thesis!  
Diploma Thesis!  

Multi-storey complex with complementary functions. Lagjja Dodona, Prishtine.

Advertisement