Page 1

DECÁLOGO DOS DEREITOS DOS NENOS E NENAS A ESCOITAR CONTOS 1. TODO NENO OU NENA, NENA, SEN DISTINCIÓN DE RAZA, IDIOMA OU RELIXIÓN, TEN DEREITO A ESCOITAR OS MÁIS FERMOSOS CONTOS DA TRADICIÓN ORAL DOS POBOS, ESPECIALMENTE AQUELES QUE ESTIMULEN A SÚA IMAXINACIÓN IMAXINACIÓN E A SÚA CAPACIDADE CRÍTICA. 2.TODO 2.TODO NENO OU NENA TEN DEREITO A ESIXIR QUE OS SEUS PAIS OU AS SÚAS NAIS LLE CONTEN CONTOS A CALQUERA HORA DO DÍA. 3.TODO 3.TODO NENO OU NENA QUE POR UNHA OU OUTRA RAZÓN NON TEÑA A NINGUÉN QUE LLE CONTE CONTOS, CONTOS, TEN ABSOLUTO ABSOLUTO DEREITO A PEDIR AO ADULTO DA SÚA PREFERENCIA QUE LLOS CONTE, SEMPRE E CANDO ÉSTE DEMOSTRE QUE O FAI CON AMOR E TENRURA, QUE É COMO SE CONTAN OS CONTOS… CONTOS… 4.TODO 4.TODO NENO OU NENA TEN DEREITO A ESCOITAR CONTOS SENTADO NO COLO DOS SEUS AVÓS OU AVOAS.. AQUELES QUE AVOAS QUE OS TEÑAN PODERÁN CEDELOS A OUTROS NENOS E NENAS QUE POR DIVERSAS RAZÓNS NON TEÑAN TEÑAN. EÑAN. DO MESMO XEITO, AQUELES AVÓS OU AVOAS QUE CAREZAN DE NETOS OU NETAS ESTÁN EN LIBEDADE DE ACUDIR A ESCOLAS, PARQUES E OUTROS LUGARES DE CONCENTRACIÓN INFANTIL ONDE PODERÁN CONTAR CANTOS CONTOS QUEIRAN. 5.TODO 5.TODO NENO OU NENA ESTÁ NO DEREITO DE SABER QUEN SON OS PRINCIPAIS AUTORES DE CONTOS. AS PERSOAS ADULTAS ESTÁN NA OBRIGA DE POÑER AS SÚAS HISTORIAS Ó ALCANCE DOS NENOS. 6.TODO 6.TODO NENO OU NENA GOZA A PLENITUDE DO DEREITO DE COÑECER COÑECER AS FÁBULAS, OS MITOS E LENDAS DA TRADICIÓN ORAL DO SEU PAÍS. 7.O 7.OS NENOS NENOS E NENAS TAMÉN TEN DEREITO A INVENTAR E CONTAR OS SEUS PROPIOS CONTOS, ASÍ COMO A MODIFICAR OS XA EXISTENTES, CREANDO A SÚA PROPIA VERSIÓN. 8.O 8.OS NENOS NENOS E NENAS TEÑEN DEREITO A ESIXIR CONTOS NOVOS. OS ADULTOS ESTÁN NA OBRIGA DE NUTRIRSE PERMANENTEMENTE DE NOVOS E IMAXINATIVOS RELATOS, PROPIOS OU NON, CON OU SEN REISES, LONGOS OU CURTOS... O ÚNICO OBRIGATORIO É QUE ÉSTES SEXAN FERMOSOS E INTERESANTES. 9.O 9.OS NENOS NENOS E NENAS SEMPRE TEÑEN DEREITO A PEDIR OUTRO CONTO E A PEDIR QUE LLE CONTEN UN MILLÓN DE VECES O MESMO CONTO. 10.TODO 10.TODO NENO OU NENA TEN DEREITO A MEDRAR ACOMPAÑADO DAS AVENTURAS DE "POLGARIÑO" , "MERLÍN", “OS TRES PORQUIÑOS” E DO INMORTAL "HABÍA UNHA VEZ...", PALABRAS MÁXICAS MÁXICAS QUE ABREN AS PORTAS DA IMAXINACIÓN NA RUTA CARA OS SOÑOS MÁIS FERMOSOS DA NENEZ.

Biblioteca Escolar CEIP Doblada(Vigo)

DECÁLOGO DOS DEREITOS DOS NENOS/AS A ESCOITAR CONTOS  
DECÁLOGO DOS DEREITOS DOS NENOS/AS A ESCOITAR CONTOS  

Decálogo dos dereitos dos nenos e nenas a escoitar contos

Advertisement