Page 1


Bu kitabďƒľn sahibi

1


Sevgili Çocuklar, Büyümek çok güzel bir ey! Büyürken sürekli de i iyoruz. Bir yandan da yeni eyler ö reniyoruz. Ya ad mz dünya da çok hzl de i iyor. Kar la t mz eyler bazen bizi a rtyor, bazen heyecanlandryor, bazen de bizde merak uyandryor. Aklmza pek çok soru taklmaya ba lyor. Ardndan sordu umuz sorularn yantlarn bulmak için harekete geçiyoruz, bazen sorularmzn yantlarn kolayca bulabiliyoruz, bazen de ilk anda bulduklarmz yeterli olmuyor. Böyle olunca da sorularmzn yantlarn farkl yöntemlerle aryoruz. te bu kitap bize bu yöntemleri gösteriyor. Bu kitapla birlikte sen de bir ara trmaya ba layabilir, merak etti in sorulara yant arayabilirsin. Dr. Derya

ahhüseyino lu

7


r? çka

ses

nas l

Çevremizdeki pek çok eyi merak ederiz! rin d en

nasl uçar?

tle

B

nlar o l a

ik Müz

S aç

12

mz neden uzar?

ale


Fa

r le e r

in

e yarar? i ne u yru ku

Kö p

N

e

er kl

n

n e de

kitap okuruz?

havlar? n e ed

Peki merak ettiklerimizi ö renmek için ne yaparz?

13


u bรถce e bak!

15


Ara trma yapmak soru sormakla ba lar.

 böceklerin ka n ba z natl e d ar Ne va r?

B öc

16

ekler nasl gör ür?

c Bö

e

nerede ya ar? r kle

ce Bö

r kle

? ne yer


Önce kullanaca mz malzemeleri ve deneyi nasl yapaca mz belirleriz. Bir deney kâ d hazrlarz.

â d deney k Saat: Tarih: nesneler: n ile d e t s e t Deneyde

52


Deney yapmadan önce sorumuzun yantyla ilgili tahminde bulunabiliriz. Toz eker mi, kesme eker mi suda önce çözünür?

Toz

eker

Kesme

Benim tahminim:

Toz eker kesme ekerden önce çözünür. 54

eker


Haydi bir ara trma sorusu dü ün ve yantn ara. raya yaz. Ara trma sorunu bu

103


Araştırmacı Çocuğun El Kitabı  
Araştırmacı Çocuğun El Kitabı  

Araştırmacı Çocuğun El Kitabı

Advertisement