Page 1

LĂĄmhleabhar Bia & DĂ­

A simple guide to the use of the Irish language in the Food & Beverage industry


An chéad eagrán foilsithe ag Bord na Gaeilge 1994 An dara eagrán 1999 An tríú eagrán foilsithe ag Foras na Gaeilge 2003

Clár

Contents

© Foras na Gaeilge

Stór Focal don Óstánaí, don Lónadóir agus don Tábhairneoir

Vocabulary for Hoteliers, Caterers and Publicans

Preface Gach ceart ar cosaint. Ní ceadmhach aon chuid den fhoilseachán seo a atáirgeadh, a chur i gcomhad athfhála, ná a tharchur ar aon mhodh ná slí, bíodh sin leictreonach, meicniúil bunaithe ar fhótachóipeáil, ar thaifeadadh nó eile, gan cead a fháil roimh ré ón bhfoilsitheoir.

Dearadh Design Griangraf Photograph Clóbhualadh Printing

I II III IV

Meals Cooking Methods Courses Soups Pasta Meat Poultry Seafood Eggs Vegetables & Herbs Fruit Bread Cakes Cheese-board Salads Desserts Dressings Condiments etc

Cumarsáid Creative Estelle Barrett Morgan Colourbooks

Tá an Lámhleabhar seo ar fáil, saor in aisce ó: This handbook is available, free, from: Foras na Gaeilge 7 Cearnóg Mhuirfean, B.Á.C. 2 7 Merrion Square, Dublin 2 T: (01) 639 8400 F: (01) 639 8401 E: eolas@forasnagaeilge.ie

V

VI VII

www.forasnagaeilge.ie

Drinks

VIII

Tableware, Cutlery etc. Miscellaneous Phrases Sample Menus Alphabetical List

–2–

4

Óstán

5

Bialann

6

Teach Tábhairne

6

Bia Béilí Cócaráil Cúrsaí Anraithí Pasta Feoil Circeoil Bia Mara Uibheacha Glasraí & Luibheanna Torthaí Arán Cístí Clár Cáise Sailéid Milseog Blastáin Tarsainn 7rl.

7

Deochanna

Minerals Alcoholic Drinks

agus i bhfoirm leabhar leictreonach(PDF) ach cuairt a thabhairt ar: Also available as e-book (PDF) by visiting:

Hotel Restaurant Public House Food

Réamhrá

7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 13 14 14 15 15 16 16 17 18

Uiscí Mianraí 18 Deochanna Meisciúla 18 Gréithe, Sceanra 7rl.

20

Nathanna Éagsúla

21

Biachláir Samplacha

23

Liosta Aibítreach

28

–3–


Réamhrá

Preface

Cuireadh an saothar seo i gcló chun freastal ar an iliomad fiosrúchán a fuarthas ón réimse seo i dtaca le húsáid na Gaeilge. Tá súil ag Foras na Gaeilge go mbainfear leas forleathan as agus go bhfeicfear an toradh ar bhiachláir agus i ngnéithe eile d’obair an tionscail bhia agus dí. This publication was embarked upon by Foras na Gaeilge in response to the many enquiries we received from the food and beverage sector. We are heartened by the level of interest being shown by the industry in developing the use of Irish. We trust that this handbook will be of assistance to everyone who would like to become involved in this exciting project.

Buíochas

Acknowledgment

Tá Foras na Gaeilge buíoch de na daoine seo a leanas a chuir comhairle orainn agus an liosta seo á ullmhú: Foras na Gaeilge wishes to thank the following for their invaluable advice in the compliation of the lists: Colm Breathnach; An Coiste Téarmaíochta, An Roinn Oideachas; Aodán Ó Cearbhaill, B.Sc., M.B.S., M.A., An Dámh Turasóireachta agus Bia, DIT, Sráid Chathail Bhrugha, Baile Átha Cliath agus Seán Ó Sé, nach maireann, Rannóg an Aistriúcháin Ba mhaith le Foras na Gaeilge a mbuíochas a ghabháil le The Restaurants Association of Ireland as ucht a chuid cúnaimh agus tacaíochta agus an t-eagrán seo den lámhleabhar á chur le chéile.

I HOTEL

Óstán

Ballroom/Dance Hall Bellboy Carvery Chef Conference Room Cook Dance Hall/Ballroom Dining Room Doorman Exit Emergency Exit Foyer Function Room Gym Inn Life Guard Lift Maid Manager Porter Reception Reception Desk Receptionist Stairs Swimming Pool Toilets Gents Ladies

Bálseomra/Halla Rince Giolla Cloig Spólann Príomhchócaire Seomra Comhdhála Cócaire Halla Rince/Bálseomra Seomra Bia Doirseoir Slí Amach Bealach Éalaithe Forhalla Seomra Tionóil Seomra Aclaíochta Ósta Garda Tarrthála Ardaitheoir Cailín Tí Bainisteoir Póirtéir Fáiltiú Deasc Fáiltithe Fáilteoir Staighre Linn Snámha Leithris Fir Mná

Foras na Gaeilge would also like to thank the Restaurants Association of Ireland for its assistance and support in the compilation of this edition of the handbook.

–4–

–5–


II RESTAURANT

Bialann

Menu A la Carte (Menu) Children’s Menu Table d’Hote (Menu) Reservation Have you a reservation? Room Service Selfservice Service Charge Service Charge not Included Table for Two (Three/Four) Wine List Wine Waiter/ Waitress Waiter Waitress Waiter Service

Biachár (Biachlár) á la Carte Biachlár na bPáistí (Biachlár) Table d’Hote Áirithint Ar chuir tú bord in áirithe? Seirbhís Seomraí Féinseirbhís Táille Sheirbhíse Níl Seirbhís san Áireamh Bord do Bheirt (Thriúr/Cheathrar) Clár an Fhíona Fear/ Bean an Fhíona Freastalaí Banfhreastalaí Seirbhís ag an mBord

III PUBLIC HOUSE

Teach Tábhairne /Teach Ósta

Bar Barmaid Barman Bar Manager Bar Stool Bar Tender Cocktail Bar Gratuity/ Tip Lounge Lounge Boy/Girl Opening Hours Price List Table Table Service Tip/Gratuity

Beár Cailín Beáir Fear Beáir Bainisteoir an Bheáir Stól Ard Freastalaí Beáir Beár Manglam Aisce Tolglann Buachaill/Cailín Freastail Uaireanta Oscailte Liosta Praghsanna Bord Seirbhís ag an mBord Aisce –6–

IV FOOD

Bia

MEALS

Béilí

Breakfast Cereal Corn Flakes Honey Jam Rice Crispies Sugar Toast Yoghurt Marmalade Four Course Meal Platter Pub Grub Sandwiches Selection Lunch Afternoon Tea Dinner Supper

Bricfeasta Gránach Calóga Arbhair Mil Subh Brioscáin Ríse Siúcra Tósta Iógart Marmaláid Béile Ceithre Chúrsa Trinsiúr Bia Tábhairne Ceapairí Rogha Lón Tae Beag Dinnéar Suipéar

COOKING METHODS

Cócaráil

Baked Barbequed Boiled Braised Broiled Deepfried Fried/Panfried Grilled Medium Panfried/ Fried Poached Rare Roasted Sautéed Steamed Stewed Well-done

Bácáilte Fulachta Bruite/Beirithe Galstofa Gríosctha Domhainfhriochta Friochta Griollta Cnagbhruite Friochta Scallta Tearcbhruite Rósta Sótáilte Galaithe Stofa Lánbhruite –7–


COURSES

Cúrsaí

MEAT

Feoil

Appetizer Entreé Hors d’Oeuvres Starter Soup Main Course Dessert

Géarú Goile Entreé Hors d’Oeuvres Cúrsa Tosaigh Anraith Príomhchúrsa Milseog

SOUPS

Anraithí

Cream of Vegetable Soup Clear Soup Consommé Fish Soup Bisque Chowder Minestrone Lobster Bisque Seafood Chowder Cream of Vegetable Soup Cream of Mushroom Soup

Anraith Glasraí le hUachtar Anraith glé Consommé Anraith Éisc Bísc Seabhdar Mineastróine Bísc Ghliomaigh Seabhdar Bia Mara Anraith Glasraí le hUachtar Anraith Beacán le hUachtar/ Anraith Muisiriún le hUachtar Anraith Cainneann agus Prátaí

Bacon Beef Beef Fillet Beef Stroganoff Black Pudding Brisket Rolled Brisket Chilli Con Carne Chop Cottage Pie Cutlet Dumplings Fillet Goulash Ham Hamburger Hot Dog Kebab Lamb Liver Meat Loaf Meat Patty Meat Pie Minced Meat Mixed Grill Oxtongue Pork Rashers Rib Roast Salami Sausage Shepherd’s Pie Silverside of Beef Spare-Ribs Steak Fillet Steak Round Steak (Shish) Kebab Sirloin Steak Stewing Steak Stew T-Bone Steak Veal White Pudding

Bagún Mairteoil Filléad Mairteola Mairteoil Stroganoff Putóg Dhubh /Lúbán Dubh Briscéad Briscéad Rollta Cilí Con Carne Gríscín Pióg an Aoire Gearrthóg Dumplagáin Filléad Gúlais Liamhás Burgar Brocaire Te Ceibeab Uaineoil Ae Builín Feola Pióigín Feola Pióg Feola Mionfheoil Griolladh Measctha Damhtheanga Muiceoil Slisíní Spóla Easnacha Salami Ispín Pióg an Aoire Íostiarpa Mairteola Lomeasnacha Stéig Stéig Filléid Stéig Chruinn Ceibeab Stéig Chaoldroma Stéig Stobhaidh Stobhach Stéig T-Chnáimhe Laofheoil Putóg Bhán/Lúbán Bán

Leek and Potato Soup

PASTA

Pasta

Lasagne Noodles Pizza Spaghetti Spaghetti Bolognese

Lasáinne Núdail Píotsa Spaigití Spaigití Bologna

–8–

–9–


POULTRY

Circeoil

Broiler Chicken Chicken Maryland Duck Pheasant Quail Stuffing Turkey Roast Turkey

Gríoscachán Sicín Sicín Maryland Lacha Piasún Gearg Búiste Turcaí Turcaí Rósta

SEAFOOD

Bia Mara

Fish Shellfish Caviar Cockles Cod Cold-smoked Crab Fillets of Sole Fish Cake Fish Fingers Fish Fillet Fish Steak Haddock Halibut Herring Piquant Herrings Lobster Kippers Mackerel Monkfish Mussels Oysters Plaice Prawn Prawn Cocktail Salmon Fillet of Salmon Smoked Salmon

Iasc Éisc Shliogánacha Caibheár Ruacain Trosc Fuardheataithe Portán Filléid Sóil Cáca Éisc Méara Éisc Filléad Éisc Gearrthóg Éisc Cadóg Haileabó Scadán Scadáin Ghoinbhlasta Gliomach Scadáin Leasaithe Ronnach / Maicréal /Murlas Anglait / Bráthair Diúilicíní Oisrí Leathóg Cloicheán Manglam Cloicheán Bradán Filléad Bradáin Bradán Deataithe – 10 –

Sardines Seafood Risotto Sole Fillets of Sole Trout Rainbow Trout Sea Trout Tuna Whiting

Sairdíní Risotto Bia Mara Sól Filléid Sóil Breac Breac Dea-dhathach Breac Geal Tuinnín Faoitín

EGGS

Uibheacha

Boiled Egg Hard-boiled Egg Soft-boiled Egg Curried Eggs Egg Mayonnaise Egg Salad Eggs Florentine Eggs harlequin Eggs Marie Rose Fried Eggs Omelette Savoury Omelette Poached Egg Quiche Scotch Egg Scrambled Egg

Ubh Bhruite Ubh Chruabhruite Ubh Bhogbhruite Uibheacha Curaithe Ubh faoi Mhaonáis Sailéad Uibhe Uibheacha Florentine Uibheacha Airleacáin Uibheacha Marie Rose Uibheacha Friochta Uibheagán Uibheagán Neamh-mhilis Ubh Scallta Quiche Ubh Albanach Ubh Scrofa

VEGETABLES & HERBS

Glasraí agus Luibheanna

Angelica Artichoke Asparagus Aubergine Basil

Gallfheabhrán Bliosán Lus Súgach Ubhthoradh Basal

– 11 –


Bay Leaf Beans French Bean Green Bean Runner-bean Beetroot Broccoli Brussels Sprouts Cabbage Red Cabbage Savoy Cabbage Carrot Cauliflower Celery Chicory Chilli Chives Corn Corn on the Cob Courgette Cucumber Dill Fennel Garlic Gherkin Ginger Leek Lentil Lettuce Marrow Mint Mushroom Onion Baby Onion Onion Ring Spring Onion Parsley Parsnip Peas Garden Peas Pepper Green Pepper Red Pepper Potato Creamed Potatoes (Potato) Chips Roast Potatoes

Duille Labhrais Pónairí Pónaire Fhrancach Pónaire Ghlas Pónaire Reatha Biatas Brocailí Bachlóga Bhruiséile Cabáiste Cabáiste Dearg Cabáiste Saváí Cairéad Cóilis Soilire Siocaire Cilí Síobhais Arbhar Arbhar sa Dias Cúirséad Cúcamar Lus Mín Finéal Gairleog Gircín Sinséar Cainneann Piseánach Leitís Mearóg Miontas Beacán/Muisiriún Oinniún Oinniún Óg Fáinne Oinniúin Oinniún Earraigh Peirsil Meacan Bán Piseanna Piseanna Garraí Piobar Piobar Glas Piobar Dearg Práta Prátaí Coipthe Sceallóga (Prátaí) Prátaí Rósta – 12 –

Radish Horseradish Rice Risotto Rissol Rosemary Salad Spinach Sweetcorn Tarragon Thyme Tomato Turnip Truftle

Raidis Raidis fhiáin Rís Risotto Riosól Marós Sailéad Spionáiste Arbhar Milis Dragan Tím Tráta Turnapa Strufal

FRUIT

Torthaí

Apple Apricot Avocado Banana Blackberries Blueberry Cherry Coconut Cranberries Date Fig Gooseberries Grapefruit Grapes Lemon Lime Lychee Mango Melon Nuts Orange Papaw Peach Pear Pineapple Plum Pumpkin

Úll Aibreog Piorra Abhcóide Banana Sméara Dubha Fraochán Sillín Cnó Cócó Mónóga Dáta Fige Spíonáin Seadóg Caora Fíniúna Líomóid Líoma Lítsí Mangó Mealbhacán Cnónna Oráiste Pápá Péitseog Piorra Anann Pluma Puimcín – 13 –


Raspberries Redcurrants Rhubarb Strawberries Tangerine Water Melon

Sútha Craobh Cuiríní Dearga Biabhóg Sútha Talún Táinséirín Mealbhacán Uisce

BREAD etc.

Arán 7r1.

Biscuit Digestive Biscuit Bread Brown Bread French Bread White Bread Bread Roll Cream Cracker Croissant French Loaf Pitta Bread

Briosca Briosca Díleách Arán Arán Donn Arán Francach Arán Bán Rolla Aráin Craicear Croissant Builín Caol Arán Piota

CAKES

Cístí

Apple Tart Cheesecake Lemon Cheesecake Cream Horn Doughnut Eccles Cake Eclair Fruit Tart Gateau Black Forest Gateau Muffin Scone Sponge Cake Waffle

Toirtín Úll Ciste Cáise Císte Cáise Líomóide Corn Uachtair Taoschnó Císte Eccles Éadromóg Toirtín Torthaí Gateau Gateau na Foraoise Duibhe Bocaire Scóna Císte Spúinse Vaiféal

– 14 –

CHEESE-BOARD

Clár Cáise

Blarney (Cheese) Blue (Cheese) Danish Bule (Cheese) Irish Blue (Cheese) Blue-veined Cheese Camembert Cheese Cheddar Red Cheddar Cheese Cheese Dip Cheese Spread Cottage Cheese Cream Cheese Curd Cheese Edam Cheese Emmenthal Cheese Full Cream Cheese Gouda Cheese Gruyere Cheese Parmesan Rocquefort Swiss Cheese Uncreamed Cheese Wexford (Cheese)

Blarnán Gormán Gormán Danmhargach Gormán Éireannach Cáis Ghormfhéitheach Cáis Camembert Céadar Céadar Rua Cáis Dip Cháise Leathán Cáise Cáis Bhaile /Cáis Tí Cáis Uachtair Cáis Ghrutha Cáis Edam Cáis Emmenthal Cáis Lánuachtair Cáis Gouda Cáis Gruyere Parmasán Rocquefort Cáis Eilbhéiseach Cáis Neamhuachtaraithe Carmán

SALADS

Sailéid

Coleslaw Potato Salad Russian Salad Side Salad Tomato Salad Waldorf Salad

Cálslá Sailéad Sailéad Sailéad Sailéad Sailéad

– 15 –

Prátaí Rúiseach Taoibh Trátaí Waldorf


DESSERTS

Milseoga

CONDIMENTS

Tarsainn

Baked Alaska Blancmange Caramel Crepe Crumble Custard Flan Fruit Salad Ice-Cream Jelly Marshmallow Meringue Mousse Pancake Pie Sorbet Souflé Sundae Sweets Trifle Vanilla

Alasca Bácáilte Bánghlóthach Caramal Pancóg Mionbhruar Custard Flan Sailéad Torthaí Uachtar Reoite Glóthach Leamhachán Meireang Mousse Pancóg Pióg Soirbéad Cúróg Sundae Milseáin Traidhfil Fanaile

Butter Canapé Spread Dip

Im Leathán Canapé Dip

Mint sauce Mustard Paté Pepper Salad Cream Salt Sauce Sweet chilli sauce (Tomato) Ketchup

Anlann miontais Mustard Paté Piobar Uachtar Sailéid Salann Anlann Anlann milis cillí Citseap (Trátaí )

Variety of sauces Vinegar

Anlainn éagsúla Fínéagar

DRESSINGS

Blastáin

American Dressing English Dressing French Dressing Honey mustard dressing Irish Dressing Mayonnaise Vinaigrette

Blastán Meiriceánach Blastán Sasanach Blastán Francach Blastán mustaird is meala Blastán Éireannach Maonáis Fínéigréad

– 16 –

– 17 –


V DRINKS

Deochanna

Coffee Cream Drinking Chocolate Hot Chocolate Milk Milkshake Tea

Caife Uachtar Deoch Sheacláide Seacláid The Bainne Creathán Bainne Tae

MINERALS etc.

Uiscí Mianraí 7r1.

Fruit Juice Ginger (Ale) Lemon (Juice) Lemonade Mineral Water Orange (Juice) Soda (Water)

Sú Torthaí Uisce Sinséir Sú Líomóide Líomanáid Uisce Mianraí Sú Oráiste Uisce Sóide

ALCOHOLIC DRINKS

Deochanna Meisciúla

Ale Aperitif Beer Draught Beer Brandy Champagne Cider Cocktail French Coffee Gin Glass Half-one (whiskey) Half Pint Irish Coffee Lager

Leann Greadóg Beoir Beoir Bhairille Branda Seaimpéin Ceirtlis Manglam Caife Francach Jin Gloine Leathghloine Leathphionta Caife Gaelach Lágar – 18 –

Liqueur Pint Port Portar Rum Sherry Spirit Stout Wine Dessert Wine/ Sweet Wine Dry Wine House Wine Mulled Wine Red Wine Sweet Wine/ Dessert Wine White Wine Vodka Whiskey Hot Whiskey

– 19 –

Licéar Pionta Pórt/Pórtfhíon Pórtar Rum Seiris Biotáille Leann Dubh Fíon Fíon Milis Fíon Géar Fíon an Tí Scailtín Fíona Fíon Dearg Fíon Milis Fíon Geal Vodca Uisce Beatha/Fuisce Fuisce Te


VI TABLEWARE /CUTLERY

Gréithe /Sceanra

Ashtray Bowl Coffee-pot Cup Dish Fork Dessert Fork Dinner Fork/Joint Fork Fish Fork Joint Fork/Dinner Fork Small Fork Glass Jug Knife Butter Knife/Side Knife Cheese Knife Dessert Knife Dinner Knife/Joint Knife Fish Knife Joint Knife/Dinner Knife Side Knife/Butter Knife Small Knife Steak Knife Napkin/Serviette Pepper Castor Plate Saltcellar Saucer Serviette/Napkin Spoon Dessert Spoon Soup Spoon Teaspoon Tablecloth Teapot Wine Glass

Luaithreadán Babhla Pota Caife Cupán Mias Forc Forc Milseoige Forc Dinnéir Forc Éisc Forc Dinnéir Forc Beag Gloine Crúiscín Scian Scian Ime Scian Cháise Scian Mhilseoige Scian Dinnéir Scian Éisc Scian Dinnéir Scian Ime Scian Bheag Scian Stéige Naipcín Piobarán Pláta Sáiltéar Fochupán Naipcín Spúnóg Spúnóg Mhilseoige Spúnóg Anraith Taespúnóg Éadach Boird Taephota Gloine Fíona

– 20 –

VII MISCELLANEOUS PHRASES

Nathanna Éagsúla

Allergies catered for

Déantar soláthar maidir le hAilléirgí Ar fáil ó 18:00 - 20:00 7 lá na seachtaine Bialann a bhain duais/ Duaisbhialann Gairdín beorach Béilte neamhfhoirmiúla Gabháil an lae Ní ghlacfar le seic in éagmais cárta bhailí bainc Glactar le cártaí creidmheasa Glactar le cártaí Laser Tar ar ais arís! / Tagaigí ar ais arís! Fáiltítear roimh pháistí Biachlar na bpáistí Mias an lae Béilte breátha Bia ar fáil an lá ar fad Bain taitneamh as do bhéile/ Bainigí taitneamh as bhur mbéile Leathchodanna ar fáil Cócaireacht idirnáisiúnta Labhraítear Gaeilge anseo Ceol beo Béilí ar fáil an lá ar fad Cócaireacht Mheánmhuirí Cosc ar mhadraí Uaireanta oscailte Seachain an chéim Fanaigí anseo agus seolfar chuig bord sibh Béilte móréilimh Príobháideach

Available from 18:00 20:00 7 days a week Award winning restaurant Beer garden Casual dining Catch of the day Cheques accepted only with a valid bankers card Credit cards accepted Laser cards accepted Call again! Children welcome Childrens menu Dish of the day Fine dining Food served all day Enjoy your meal!

Half portions available International cuisine Irish spoken here Live music Meals served all day Mediteranean cuisine No dogs allowed Opening hours: Please mind the step Please wait to be seated Popular dining Private

– 21 –


MISCELLANEOUS PHRASES ctd.

Nathanna Éagsúla

VII SAMPLE MENUS

Biachláir Samplacha

Smoking area No smoking No smoking area No cigar or pipe smoking please Specials board Specials Today's specials Fried Grilled Boiled Smoked Broiled Sautéed Seared Baked Steamed Staff only Tips/gratuities at our own discretion Tips/gratuities at our own discretion or 10% added 10% service charge included €30 includes starter & main courses OR main course & dessert No service charge or hidden extras - tea / coffee not included Value menu Vegetarian Vegetarian dishes available Welcome! Wheelchair access

Limistéar caithimh Cosc ar chaitheamh Limistéar coiscthe caithimh Ná caitear todóga ná píopaí más é bhur dtoil é Clár na mias speisialta Miasa speisialta Miasa speisialta an lae inniu Friochta Griollta Bruite Deataithe Gríosctha Sótáilte Ruadhóite Bácáilte Galaithe Foireann amháin Aiscí faoinár rogha féin

Cúrsaí tosaigh samplacha

Sample starters

Barbecued spare ribs

Lomeasnacha fulachta

Black pudding

Putóg dhubh/Lúbán dubh

Chicken liver pate

Paté ae sicín

Cranberry sauce

Anlann mónóg

Capers

Caprais

Confit of duck

Confit lachan

Crab claws

Crúba portáin

Deep fried brie

Brie domhainfhriochta

Deep fried camembert

Camembert

Egg mayonnaise

Ubh faoi mhaonáis

Fan of melon

Fean mealbhacáin

Foie gras

Foie gras

Garlic mushrooms

Beacáin ghairleoige

Goat's cheese

Cáis ghabhair

Marinated vegtables

Glasraí maranáidithe

Melon gondola

Naomhóg mhealbhacáin

Melon wedge

Ding de mhealbhacán

Mouthwatering Crispy

Rollóg Bhrioscánach

Aiscí faoinár rogha féin nó 10% sa bhreis Táille seirbhíse 10% san áireamh Cuimsíonn €30 cúrsa tosaigh & príomhchúrsa NÓ príomhchúrsa & milseog Ní ghearrtar táille seirbhís ná costais bhreise eile - ní tae / caife san áireamh Biachlár luach ar airgead Veigeatórach Miasa do veigeatóirí ar fáil Fáilte! Rochtain do chathaoireacha rothaí

domhainfhriochta

Filo Roll

Sholamarach Filo

Onion marmalade

Marmaláid oinniúin

Prawn cocktail

Manglam cloicheán

Quail breast

Brollach geirge

Spring rolls filled with

Rollóga earraigh líonta

duck/beef/shrimp

le feoil lachan/mairteoil/ séaclaí

– 22 –

Steamed fresh mussels

Diúilícíní úra galaithe

Sundried Tomatoes

Trátaí griantriomaithe

– 23 –


Sample Soups

Anraithí samplacha

Sample Main Courses

Príomhchúrsaí samplacha

Chilled soup

Anraith fuaraithe

Beef stroganoff

Stroganoff Mairteola

Cream of Vegtable/

Anraith Glasrái/ Beacan/

Boiled bacon and cabbage

Bagún agus cabáiste bruite

Braised crispy pork

Muiceoil ghalstofa

Mushroom/ Chicken Soup

Sicín le hUachtar

Homemade soup of the day

Anraith baile an lae

Homemade Chunky

Anraith Baile Smutánach

Vegetable Soup

Glasraí

with Apple chutney

bhrioscánach le Seatnaí úll

Braised lamb shank

Lorga uaineola galstofa

Breast of barbary duck

Brollach lachan Barbaraí

Leek and potato soup

Anraith cainneann agus prátaí

Chateaubriand steak

Stéig Chateaubriand

Lobster bisque

Bísc ghliomaigh

Chicken curry madras

Curaí sicín Madras

Seafood chowder

Seabhdar bia mara

Chicken Fajitas

Fajitas Sicín

Combo Fajitas

Fajitas Measctha

Cold meat platter

Trinsiúr feolta fuara

Crispy roast duckling

Lachín bhrioscánach rósta

Fillet of beef

Filléad mairteola

Fried Fillets of Plaice

Filléid Fhriochta Leathóige

Sample Fish dishes

Miasa Éisc samplacha

Brill

Broit

Fish of the day

Iasc an lae

Grilled Salmon Steak

Gearrthóg Ghriollta Bradáin

Fish platter

Trinsiúr éisc

Grilled T-bone steak

Stéig T-chnáimhe ghriollta

Grilled fillet of turbot

Filléad turbaird griollta

Irish stew

Stobhach Gaelach

Grilled salmon steak

Stéig bhradáin ghriollta

Lasagne with side salad

Lasáinne agus sailéad taoibh

Medley of seafood

Meascra de bhia mara

Lamb cutlets

Gearrthóga uaineola

Mussels In White Wine

Diúilicini i bhFíon Geal

Mixed grill

Griolladh measctha

Mushroom omelette

Uibheagán Beacán/

sauce Poached cod mornay

with Tartare Sauce

le hAnlann Tartarach

Trosc Mornay scallta

Uibheagán Muisiriún

Salmon in a white wine sauce Bradán in anlann fíona ghil

Omelette of your choice

Do rogha uibheagán

Sea bass

Doingean mara

Poached Cod Mornay

Trosc Mornay Scallta

Seafood platter

Trinsiúr bia mara

Prawns Provencale

Cloicheáin Provencale

Shell fish

Éisc shliogánacha/ Sliogéisc

Roast rack of lamb

Raca uaineola rósta

Sicilain spaghetti

Spaigití Sicileach

Roast Stuffed Chicken

Sicín Stuáilte Rósta

with mussels

le diúilicíní

Smoked salmon

Bradán deataithe

Sole

Sól

Sole meuniere

Sól Meuniere

Stone bass

Breac raice

Steamed mussels

Diúilicíní galaithe – 24 –

and Ham

agus liamhás

Roast Stuffed Turkey

Turcaí Stuáilte Rósta

and Ham

agus Liamhás

Roast Rib/Sirloin of Beef

Easna/Caoldroim Rósta Mairteola

with Horseradish Sauce

le hAnlann Raidise Fiáine

Salmon Parcels

Manga Bradáin – 25 –


Salmon of the night

Bradán na hoíche

Homemade oat cakes

Borróga arán coirce baile

Savoury Brie and

Toirtín neamh-mhilis

Jelly and ice-cream

Glóthach agus uachtar reoite

Knicker-Bocker Glory

Glóir Uachtar Ard

Seared chicken breast

pear tart

Brollach sicín ruadhóite

Brie agus piorraí

Lemon meringue pie

Píóg mheireang líomóide

Selection of

Rogha de

Cold Meat Salads/ Cold Meat Platters Wild boar

Mixed berry compote

Compôte caor measctha

Shailéid Feolta Fuara/

Parfait

Parfait

Thrinsiúir Feolta Fuara

Passion fruit pavlova

Pavlova páiseog

Rhubarb crumble

Mionbhruar biabhóige

Torc allta

and custard

agus custard

Sachertorte chocolate cake

Císte seacláide Sachertorte

Selection of pastries

Rogha de phastaetha

Sherry trifle chantilly

Traidhfil seirise Chantilly

Strawberries and cream

Sútha talún agus uachtar

Tiramisu with Baileys cream

Tiramisu le huachtar Bailey

Milseoga samplacha

Sample Desserts

Apple pie and cream

Píóg úll agus uachtar

Vanilla sauce

Anlann fanaile

Baileys cheesecake

Císte cáise Bailey

White chocolate sauce

Anlann seacláide báine

Baked cheesecake

Císte cáise bácáilte

Banana split

Scoilteog bhanana

Brown bread icecream

Uachtar reoite aráin dhoinn

Cashel blue cheese and

Cáis ghorm Chaisil

Tea & Coffee

Tae & Caife

Tea

Tae

chive mousse

agus mús síobhais

Cheese and crackers

Cáis agus craicir

Cheese platter

Trinsiúr cáiseanna

Cheesecake

Císte cáise

Chocolate fudge brownie

Donnóg faoiste seacláide

Chocolate meringue

Meireang seacláide

Chocolate mousse

Mús seacláide

Chocolate tart

Toirtín seacláide

Crème brulée

Créme brulée

Custard

Custard

Dessert platter

Trinsiúr milseog

Fruit coulis

Coulis torthaí

Fruit flan

Flan torthaí

– 26 –

Earl Grey tea

Tae Earl Grey

Fruit tea

Tae torthaí

Herb tea Coffee

Tae luibheanna Caife

Coffee liquers

Caifí Licéir

Cappuccino

Cappucino

Espresso

Espresso

– 27 –


ALPHABETICAL Liosta LIST Aibítreach

Ballroom/ Dance Hall

Bálseomra/Halla Rince

Banana

Banana

Banana Split

Scoilteog Bhanana

Bar

Beár

A

Barbeque(d)

Fulachta

Tae Beag

Barbequed Spare-Ribs

Lomeasnacha Fulachta

À La Carte (Menu)

(Biachlár) à la Carte

Barmaid

Cailín Beáir

Alcoholic Drinks

Deochanna Meisciúla

Barman

Fear Beáir

Ale

Leann

Bar Manager

Bainisteoir an Bheáir

Allergies catered for

Déantar soláthar maidir le

Bar Stool

Stól Ard

hailléirgí

Bar Tender

Freastalaí Beáir

Blastán Meiriceánach

Basil

Basal

Angelica

Gallfheabhrán

Baton carrots

Baitíní cairéid

Aperitif

Greadóg

Bay Leaf

Duille Labhrais

Appetizer

Géarú Goile

Beans

Pónairí

Apple

Úll

Beef

Mairteoil

Apple chutney

Seatnaí úll

Beef Fillet

Filléad Mairteola

Apple Pie and Cream

Pióg Úll agus Uachtar

Beef Stroganoff

Mairteoil Stroganoff

Apple Tart

Toirtín Úll

Beer

Beoir

Apricot

Aibreog

Beer garden

Gairdín beorach

Artichoke

Bliosán

Beetroot

Biatas

Ashtray

Luaithreadán

Bellboy

Giolla Cloig

Asparagus

Lus Súgach

Biscuit

Briosca

Aubergine

Ubhthoradh

Bisque

Bísc

Avocado

Piorra Abhcóide

Blackberries

Sméara Dubha

Available from 18:00 – 20:00

Ar fáil ó 18:00 – 20:00

Black Forest Gateau

Gateau na Foraoise Duibhe

Black Pudding

Putóg Dhubh/Lúbán Dubh

Bialann a bhain duais

Blancmange

Bánghlóthach

/duaisbhialann

Blarney (Cheese)

Blarnán

Blue (Cheese)

Gormán

Blueberry

Fraochán

Oinniún Óg

Blue-veined Cheese

Cáis Ghormfhéitheach

Bacon

Bagún

Boiled

Bruite/Beirithe

Baileys cheesecake

Císte cáise bailey

Boiled Bacon and Cabbage

Bagún agus Cabáiste Bruite

Baked

Bácáilte

Boiled Egg

Ubh Bhruite

Baked Alaska

Alasca Bácáilte

Bowl

Babhla

Císte cáise bácáilte

Braised

Galstofa

Afternoon Tea

American Dressing

7 days a week Award winning restaurant

7 lá na seachtaine

B Baby Onion

Baked cheesecake

– 28 –

– 29 –


Braised crispy pork

Muiceoil ghalstofa bhrioscánach

Champagne

Seaimpéin

Braised lamb shank

Lorga uaineola galstofa

Chateaubriand steak

Stéig chateaubriand

Brandy

Branda

Cheddar

Céadar

Bread

Arán

Cheese

Cáis

Bread Roll

Rolla Aráin

Cheese-Board

Clár Cáise

Breakfast

Bricfeasta

Cheesecake

Císte Cáise

Breast of barbary duck

Brollach lachan barbaraí

Cheese and crackers

Cáis agus craicir

Brill

Broit

Cheese Dip

Dip Cháise

Brisket

Briscéad

Cheese Knife

Scian Cháise

Broccoli

Brocailí

Cheese platter

Trinsiúr cáiseanna

Broiled

Gríosctha

Cheese Spread

Leathán Cáise

Broiler

Gríoscachán

Chef

Príomhchócaire

Brown Bread

Arán Donn

Cheques Accepted Only

Ní Ghlacfar le Seic in

Brown bread icecream

Uachtar reoite aráin dhoinn

Brussels Sprouts

Bachlóga Bhruiséile

Cherry

Sillín

Butter

Im

Chicken

Sicín

Butter Knife/ Side Knife

Scian Ime

Chicken Curry Madras

Curaí sicín madras

Chicken liver pate

Paté ae sicín

Chicken Maryland

Sicín Maryland

C

With Valid Banker’s Card

Éagmais Cárta Bhailí Bainc

Cabbage

Cabáiste

Chicory

Siocaire

Cakes

Cístí

Children welcome

Fáiltítear roimh pháistí

Call again!

Tar ar ais arís! / tagaigí ar ais arís!

Children’s Menu

Biachlár na bPáistí

Camembert Cheese

Cáis Camembert

Chilled soup

Anraith fuaraithe

Canapé Spread

Leathán Canapé

Chilli

Cilí

Capers

Caprais

Chilli Con Carne

Cilí Con Carne

Cappuccino

Cappuccino

Chips

Sceallóga

Caramel

Caramal

Chives

Síobhais

Carrot

Cairéad

Chocolate fudge brownie

Donnóg faoiste seacláide

Carvery

Spólann

Chocolate meringue

Meireang seacláide

Cashel blue cheese and

Cáis ghorm chaisil agus mús

Chocolate mousse

Mús seacláide

Chocolate tart

Toirtín seacláide

chive mousse

síobhais

Casual dining

Béilte neamhfhoirmiúla

Chop

Gríscín

Catch of the day

Gabháil an lae

Chowder

Seabhdar

Cauliflower

Cóilis

Cider

Ceirtlis

Caviar

Caibheár

Clear Soup

Anraith Glé

Celery

Soilire

Cockles

Ruacain

Cereal

Gránach

Cocktail

Manglam

– 30 –

– 31 –


Cocktail Bar

Beár Manglam

Crepe

Pancóg

Coconut

Cnó Cócó

Crispy roast duckling

Lachín bhrioscánach rósta

Cod

Trosc

Croissant

Croissant

Coffee

Caife

Crumble

Mionbhruar

Coffee-pot

Pota Caife

Cucumber

Cúcamar

Cold meat platter

Trinsiúr feolta fuara

Cup

Cupán

Cold-smoked

Fuardheataithe

Curd Cheese

Cáis Ghrutha

Coleslaw

Cálslá

Curried Eggs

Uibheacha Curaithe

Condiments

Tarsainn

Custard

Custard

Conference Room

Seomra Comhdhála

Cutlery

Sceanra

Confit of duck

Confit lachan

Cutlet

Gearrthóg

Consommé

Consommé

Cook

Cócaire

D

Cooking

Cócaráil

Dance Hall/Ballroom

Halla Rince/Bálseomra

Corn

Arbhar

Danish Blue (Cheese)

Gormán Danmhargach

Cornflakes

Calóga Arbhair

Date

Dáta

Corn on the Cob

Arbhar sa Dias

Deep fried brie

Brie domhainfhriochta

Cottage Cheese

Cáis Bhaile/Cáis Tí

Deep fried camembert

Camembert domhainfhriochta

Cottage Pie/ Shepherd’s Pie

Pióg an Aoire

Dessert

Milseog

Courgette

Cúirséad

Dessert Fork

Forc Milseoige

Course

Cúrsa

Dessert Knife

Scian Mhilseoige

Crab

Portán

Dessert platter

Trinsiúr milseog

Crab claws

Crúba portáin

Dessert Spoon

Spúnóg Mhilseoige

Cranberry sauce

Anlann mónóg

Dessert Wine/ Sweet Wine

Fíon Milis

Cranberries

Mónóga

Digestive Biscuit

Briosca Díleách

Cream

Uachtar

Dill

Lus Mín

Cream Cheese

Cáis Uachtair

Dining Room

Seomra Bia

Cream Cracker

Craicear

Dinner

Dinnéar

Cream of .... soup

Anraith ... le huachtar

Dinner Fork/ Joint Fork

Forc Dinnéir

Creamed Potatoes

Prátaí Coipthe

Dinner Knife/ Joint Knife

Scian Dinnéir

Cream Horn

Corn Uachtair

Dip

Dip

Cream of Mushroom Soup

Anraith Beacán le hUachtar/

Dish

Mias

Anraith Muisiriún le

Dish of the day

Mias an lae

hUachtar

Doorman

Deoirseoir

Cream of Vegetable Soup

Anraith Glasraí le hUachtar

Doughnut

Taoschnó

Credit Cards Accepted

Glactar le Cártaí

Draught Beer

Beoir Bhairille

Crème brulee

Créme brulée

Dressing

Blastán

– 32 –

Creidmheasa

– 33 –


Drink

Deoch

Fine dining

Béilte breátha

Drinking Chocolate

Deoch Sheacláide

Fish

Iasc

Dry Wine

Fíon Géar

Fish of the day

Iasc an lae

Duck

Lacha

Fish Cake

Cáca Éisc

Dumplings

Dumplagáin

Fish Fillet

Filléad Éisc

Fish Fingers

Méara Éisc

Fish Fork

Forc Éisc

E Earl grey tea

Tae earl grey

Fish Knife

Scian Éisc

Eccles Cake

Císte Eccles

Fish platter

Trinsiúr éisc

Eclair

Éadromóg

Fish Steak

Gearrthóg Éísc

Edam Cheese

Cáis Edam

Flan

Flan

Egg Mayonnaise

Ubh faoi Mhaonáis

Food

Bia

Eggs

Uibheacha

Foie gras

Foie gras

Egg Salad

Sailéad Uibhe

Food Served All Day

Bia ar Fáil an Lá ar Fad

Eggs Florentine

Uibheacha Florentine

Fork

Forc

Eggs Harlequin

Uibheacha Airleacáin

Four Course Meal

Béile Ceithre Chúrsa

Eggs Marie Rose

Uibheacha Marie Rose

Foyer

Forhalla

Emergency Exit

Bealach Éalaithe

French Bean

Pónaire Fhrancach

Emmenthal Cheese

Cáis Emmenthal

French Bread

Arán Francach

English Dressing

Blastán Sasanach

French Coffee

Caife Francach

Enjoy your meal!

Bain taitneamh as do bhéile /

French Dressing

Blastán Francach

bainigí taitneamh as bhur mbéile

French Loaf

Builín Caol

Entreé

Entreé

Fried/Panfried

Friochta

Espresso

Espresso

Fried Eggs

Uibheacha Friochta

Exit

Slí Amach

Fried Fillets of Plaice

Filléid Fhriochta Leathóige

with Tartare Sauce F

le hAnlann Tartarach

Fruit

Torthaí

Fajitas measctha

Combo fajitas

Fruit coulis

Coulis torthaí

Fajitas sicín

Chicken fajitas

Fruit Flan

Flan Torthaí

Fan of melon

Fean mealbhacáin

Fruit tea

Tae torthaí

Fennel

Finéal

Fig

Fige

Fruit Juice

Sú Torthaí

Fillet

Filléad

Fruit Salad

Sailéad Torthaí

Fillet of beef

Filléad mairteola

Fruit Tart

Toirtín Torthaí

Fillet of Salmon

Filléad Bradáin

Full Cream Cheese

Cáis Lánuachtair

Fillets of Sole

Filléid Sóil

Function Room

Seomra Tionóil

Fillet Steak

Stéig Filléid – 34 –

– 35 –


G

Hard-boiled Egg

Ubh Chruabhruite

Garden Peas

Piseanna Garraí

Have you a reservation?

Ar chuir tú bord in áirithe?

Garlic

Gairleog

Herbs

Luibheanna

Garlic Mushrooms

Beacáin Ghairleoige/

Herb tea

Tae luibheanna

Muisiriúin Ghairleoige

Herring

Scadán

Gateau

Gateau

Homemade oat cakes

Borróga arán coirce baile

Gents

Fir

Homemade soup of the day

Anraith baile an lae

Gherkin

Gircín

Homemade chunky

Gin

Jin

Ginger

Sinséar

Honey

Mil

Ginger (Ale)

Uisce Sinséir

Honey mustard dressing

Blastán mustaird is meala

Glass

Gloine

Hors d’Oeuvres

Hors d’Oeuvres

Goat’s cheese

Cáis ghabhair

Horse Radish

Raidis fhiáin

Gooseberries

Spíonáin

Hot Chocolate

Seacláid The

Gouda Cheese

Cáis Gouda

Hot Dog

Brocaire Te

Goulash

Gúlais

Hotel

Óstán

Grapefruit

Seadóg

Hot Whiskey

Fuisce Te

Grapes

Caora Fíniúna

House Wine

Fíon an Tí

Gratuity/ Tip

Aisce

Green Bean

Pónaire Ghlas

I

Green Pepper

Piobar Glas

Ice-Cream

Uachtar Reoite

Grilled

Griollta

International cuisine

Cócaireacht idirnáisiúnta

Grilled fillet of turbot

Filléad turbaird griollta

Irish Blue (Cheese)

Gormán Éireannach

Grilled Salmon Steak

Stéig Ghriollta Bradáin

Irish Coffee

Caife Gaelach

Grilled T-Bone Steak

Stéig T-Chnáimhe Ghriollta

Irish Dressing

Blastán Éireannach

Gruyere Cheese

Cáis Gruyere

Irish spoken here

Labhraítear gaeilge anseo

Gym

Seomra Aclaíochta

Irish Stew

Stobhach Gaelach

vegetable soup

Anraith baile smutánach glasraí

J Jam

Subh

Haddock

Cadóg

Jelly

Glóthach

Half-one (whiskey)

Leathghloine

Jelly and ice-cream

Glóthach agus uachtar reoite

Half Pint

Leathphionta

Joint Fork/Dinner Fork

Forc Dinnéir

Half portions available

Leathchodanna ar fáil

Joint Knife/Dinner Knife

Scian Dinnéir

Halibut

Haileabó

Jug

Crúiscín

Ham

Liamhás

Hamburger

Burgar

H

– 36 –

– 37 –


K

Lunch

Lón

Lychee

Lítsí

Kebab

Ceibeab

Ketchup

Citseap

Kippers

Scadáin Leasaithe

M

Knicker-Bocker Glory

Glóir Uachtar Ard

Mackerel

Ronnach/Maicréal/Murlas

Knife

Scian

Maid

Cailín Tí

Main Course

Príomhchúrsa

L

Manager

Bainisteoir

Ladies

Mná

Mango

Mangó

Lager

Lágar

Marinated vegtables

Glasraí maranáidithe

Lamb

Uaineoil

Marmalade

Marmaláid

Lamb cutlets

Gearrthóga uaineola

Marrow

Mearóg

Lasagne

Lasáinne

Marshmallow

Leamhnachán

Lasagne with Side Salad

Lasáinne agus Sailéad Taoibh

Mayonnaise

Maonáis

Laser cards accepted

Glactar le cártaí laser

Meals

Béilí

Leek

Cainneann

Meals Served All Day

Béilí ar Fáil an Lá ar Fad

Leek and potato soup

Anraith cainneann agus prátaí

Meat

Feoil

Lemon

Líomóid

Meat Loaf

Builín Feola

Lemon meringue pie

Píóg mheireang líomóide

Meat Patty

Pióigín Feola

Lemonade

Líomanáid

Meat Pie

Pióg Feola

Lemon (Juice)

Sú Líomóide

Mediteranean cuisine

Cócaireacht mheánmhuirí

Lemon Cheesecake

Císte Cáise Líomóide

Medley of seafood

Meascra de bhia mara

Lemon Meringue Pie

Pióg Mheireang Líomóide

Medium

Cnagbhruite

Lentil

Piseánach

Melon

Mealbhacán

Lettuce

Leitís

Melon Fan

Fean Mealbhacáin

Life Guard

Garda Tarrthála

Melon Gondola

Naomhóg Mhealbhacáin

Lift

Ardaitheoir

Melon Wedge

Ding de Mhealbhacán

Lime

Líoma

Menu

Biachlár

Liqueur

Licéar

Meringue

Meireang

Liquer coffees

Caifí licéir

Milk

Bainne

Liver

Ae

Milkshake

Creathán Bainne

Live music

Ceol beo

Minced Meat

Mionfheoil

Lobster

Gliomach

Mineral (Water)

Uisce Mianraí

Lobster Bisque

Bísc Ghliomaigh

Minestrone

Mineastróine

Lounge

Tolglann

Mint

Miontas

Lounge Boy/Girl

Buachaill/Cailín Freastail

Mint sauce

Anlann miontais

– 38 –

– 39 –


Mixed berry compote

Compôte caor measctha

P

Mixed Grill

Griolladh Measctha

Pancake

Pancóg

Monkfish

Anglait/Bráthair

Panfried/ Fried

Friochta

Mousse

Mousse

Papaw

Pápá

Muffin

Bocaire

Parfait

Parfait

Mulled Wine

Scailtín Fíona

Parmesan

Parmasán

Mushroom

Beacán/Muisiriún

Parsley

Peirsil

Mushroom Omelette

Uibheagán Beacán/

Parsnip

Meacan Bán

Uibheagán Muisiriún

Pasta

Pasta

Mussels

Diúilicíní

Passion fruit pavlova

Pavlova páiseog

Mussels in white wine

Diúilicíní i bhfíon geal

Paté

Paté

Mustard

Mustard

Paté Maison

Paté Maison

Peach

Péitseog

N

Pear

Piorra

Napkin/Serviette

Naipcín

Peas

Piseanna

Noodles

Núdail

Pepper

Piobar

No cigar or pipe smoking

Ná caitear todóga ná píopaí

Pepper Castor

Piobarán

please

más é bhur dtoil é

Pheasant

Piasún

No dogs allowed

Cosc ar mhadraí

Pie

Pióg

No service charge or

Ní ghearrtar táille seirbhíse ná

Pineapple

Anann

Pint

Pionta

hidden extras

costais bhreise eile

No Smoking

Cosc ar Chaitheamh

Piquant Herrings

Scadáin Ghoinbhlasta

No smoking area

Limistéar coiscthe caithimh

Pitta Bread

Arán Piota

Nuts

Cnónna

Pizza

Píotsa

Plaice

Leathóg

Plate

Pláta

Platter

Trinsiúr

Tea / coffee not included

Níl tae / caife san áireamh

O Omelette

Uibheagán

Please mind the step

Seachain an chéim

Omelette of Your Choice

Do Rogha Uibheagán

Please Wait To Be Seated

Fanaigí Anseo agus Seolfar

Onion

Oinniún

Onion marmalade

Marmaláid oinniúin

Plum

Pluma

Onion Ring

Fáinne Oinniúin

Poached

Scallta

Opening Hours

Uaireanta Oscailte

Poached Cod Mornay

Trosc Mornay Scallta

Orange

Oráiste

Poached Egg

Ubh Scallta

Orange (Juice)

Sú Oráiste

Popular dining

Béilte móréilimh

Oxtongue

Damhtheanga

Pork

Muiceoil

Oysters

Oisrí

Port

Pórt/Portfhíon

– 40 –

chuig Bord Sibh

– 41 –


Porter (person)

Póirtéir

Rhubarb

Biabhóg

Porter (drink)

Pórtar

Rhubarb Crumble

Mionbhruar Biabhóige

Potato

Práta

Potato Chips

Sceallóga Prátaí

Rib Roast

Spóla Easnacha

Potato Salad

Sailéad Prátaí

Rice Crispies

Brioscáin Ríse

Poultry

Circeoil

Rice

Rís

Prawn

Cloicheán

Risotto

Risotto

Prawn Cocktail

Manglam Cloicheán

Rissol

Ríosól

Prawn Provencale

Cloicheáin Provencale

Roasted

Rósta

Price List

Liosta Praghsanna

Roast Potatoes

Prátaí Rósta

Private

Príobháideach

Roast rack of lamb

Raca uaineola rósta

Pub Grub

Bia Tábhairne

Roast rib

Easna rósta

Public House

(Teach) Tábhairne/Teach

Roast Rib of Beef

Easna Rósta Mairteola

and Custard

Ósta Pumpkin

Puimcín

with Horseradish Sauce Roast Stuffed Chicken and Ham

Q

Roast Stuffed Turkey

agus Custard

le hAnlann Raidise Fiáine Sicín Stuáilte Rósta agus Liamhás Turcaí Stuáilte Rósta

Quail

Gearg

Quail breast

Brollach geirge

Roast Turkey

Turcaí Rósta

Quiche

Quiche

Rocquefort

Rocquefort

Rolled Brisket

Briscéad Rollta

R

and Ham

agus Liamhás

Room Service

Seirbhís Seomraí

Radish

Raidis

Rosemary

Marós

Rainbow Trout

Breac Dea-dhathach

Round Steak

Stéig Chruinn

Rare

Tearcbhruite

Rum

Rum

Rashers

Slisíní

Runner-Bean

Pónaire Reatha

Raspberries

Sútha Craobh

Russian Salad

Sailéad Rúiseach

Reception

Fáiltiú

Reception Desk

Deasc Fáiltithe

S

Receptionist

Fáilteoir

Sachertorte chocolate cake

Císte seacláide sachertorte

Red Cabbage

Cabáiste Dearg

Salad

Sailéad

Red Cheddar

Céadar Rua

Salad Cream

Uachtar Sailéid

Redcurrants

Cuiríní Dearga

Salami

Salami

Red Pepper

Piobar Dearg

Salmon

Bradán

Red Wine

Fíon Dearg

Salmon in a white wine sauce

Bradán in anlann fíona ghil

Reservation

Áirithint

Salmon of the night

Bradán na hoíche

Restaurant

Bialann

Salmon parcels

Manga bradáin

– 42 –

– 43 –


Salt

Salann

Shepherd’s Pie/

Saltcellar

Sáiltéar

Cottage Pie

Sandwiches

Ceapairí

Sherry

Seiris

Sardines

Sairdíní

Sherry Trifle Chantilly

Traidhfil Seirise Chantilly

Sauce

Anlann

Shish Kebab

Ceibeab

Saucer

Fochupán

Sicilain spaghetti with mussels

Spaigití sicileach le diúilicíní

Sausage

Ispín

Side Knife/Butter Knife

Scian Ime

Sautéed

Sótáilte

Side Salad

Sailéad Taoibh

Savoury brie and pear tart

Toirtín neamh-mhilis brie agus

Silverside of Beef

Íostiarpa Mairteola

Sirloin of Beef

Caoldroim Mairteola

Savoury Omelette

Uibheagán Neamh-mhilis

Savoy Cabbage

Cabáiste Saváí

Sirloin Steak

Stéig Chaoldroma

Scone

Scóna

Small Fork

Forc Beag

Scotch Egg

Ubh Albanach

Smoked

Deataithe

Scrambled Egg

Ubh Scrofa

Smoked Salmon

Bradán Deataithe

Sea bass

Doingean mara

Smoking area

Limistéar caithimh

Sea Trout

Breac Geal

Soda (Water)

Uisce Sóide

Seafood

Bia Mara

Soft-boiled Egg

Ubh bhogbhruite

Seafood chowder

Seabhdar bia mara

Sole

Sól

piorraí

with Horseradish Sauce

Pióg an Aoire

le hAnlann Raidise Fiáine

Seafood platter

Trinsiúr bia mara

Sole meuniere

Sól meuniere

Seafood Risotto

Risotto Bia Mara

Sorbet

Soirbéad

Seared

Ruadhóite

Soufflé

Cúróg

Seared chicken breast

Brollach sicín ruadhóite

Soup

Anraith

Selection

Rogha

Soup Spoon

Spúnóg Anraith

Selection of

Rogha de

Spaghetti

Spaigití

Cold Meat Salads

Shailéid Feolta Fuara

Spaghetti Bolognese

Spaigití Bologna

Selection of

Rogha de

Spare-Ribs Lomeasnacha

Spinach Spionáiste

Specials

Miasa speisialta

Selection of cold meat salads

Cold Meat Platters

Rogha de shailéid feolta fuara

Thrinsiúir Feolta Fuara

Specials board

Clár na mias speisialta

Selection of pastries

Rogha de phastaetha

Spirit

Biotáille

Selfservice

Féinseirbhís

Sponge Cake

Císte Spúinse

Service Charge

Táille Sheirbhíse

Spoon

Spúnóg

Service Charge not

Níl Seirbhís san Áireamh

Spring Onion

Oinniún Earraigh

Spring rolls filled with

Rollóga earraigh líonta le feoil

Included 10% service charge included

Táille seirbhíse 10% san áireamh

Serviette/Napkin

Naipcín

Staff only

Foireann amháin

Shellfish

Éisc Shliogánacha

Stairs

Staighre

– 44 –

duck/beef/shrimp

lachan/mairteoil/séaclaí

– 45 –


Starter

Cúrsa Tosaigh

Teaspoon

Taespúnóg

Steamed

Galaithe

Thyme

Tím

Steamed mussels

Diúilicíní galaithe

Tip/ Gratuity

Aisce

Steak

Stéig

Tips/gratuities at

Aiscí faoinár rogha féin

Steak Knife

Scian Stéige

Stew

Stobhach

Stewed

Stofa

Tiramisu with Baileys cream

Tiramisu le huachtar Bailey

Stewing Steak

Stéig Stobhaidh

Toast

Tósta

Stone bass

Breac raice

Today’s specials

Miasa speisialta an lae inniu

Stout

Leann Dubh

Toilets

Leithris

Strawberries

Sútha Talún

Tomato

Tráta

Strawberries and cream

Sútha talún agus uachtar

Tomato Ketchup

Citseap Trátaí

Stuffing

Búiste

Tomato Salad

Sailéad Trátaí

Sugar

Siúcra

Trifle

Traidhfil

Sundae

Sundae

Trout

Breac

our own discretion or 10% added

nó 10% sa bhreis

Sundried tomatoes

Trátaí griantriomaithe

Truffle

Strufal

Supper

Suipéar

Tuna

Tuinnín

Sweetcorn

Arbhar Milis

Turkey

Turcaí

Sweets

Milseáin

Turnip

Turnapa

Sweet chilli sauce

Anlann milis cillí

Sweet Wine/Dessert Wine

Fíon Milis

V

Swimming Pool

Linn Snámha

Value menu

Biachlár luach ar airgead

Swiss Cheese

Cáis Eilbhéiseach

Vanilla

Fanaile

Vanilla sauce

Anlann fanaile

Variety of sauces

Anlainn éagsúla

T Table

Bord

Veal

Laofheoil

Tablecloth

Éadach Boird

Vegetables

Glasraí

Table d’Hote (Menu)

(Biachlár) Table d’Hote

Vegetarian

Veigeatóir

Table for Two

Bord do Bheirt

Vegetarian dishes available

Miasa do veigeatóirí ar fáil

Vinaigrette

Fínéigréad

Table Service

(Three/Four)

Seirbhís ag an mBord

(Thriúr/Cheathrar)

Vinegar

Fínéagar

Tableware

Gréithe

Vodka

Vodca

Tangerine

Táinséirín

Tarragon

Dragan

W

T-Bone Steak

Stéig T-Chnáimhe

Waffle

Vaiféal

Tea

Tae

Waiter

Freastalaí

Teapot

Taephota

Waiter Service

Seirbhís ag an mBord

– 46 –

– 47 –


Waitress

Banfhreastalaí

Waldorf Salad

Sailéad Waldorf

Water Melon

Mealbhacán Uisce

Welcome!

Fáilte!

Well-done

Lánbhruite

Wexford (Cheese)

Carmán

Wheelchair access

Rochtain do chathaoireacha rothaí

Whiskey Uisce

Beatha/Fuisce

White Bread

Arán Bán

White chocolate sauce

Anlann seacláide báine

White Pudding

Putóg Bhán/ Lúbán Bán

White Wine

Fíon Geal

Whiting

Faoitín

Wild boar

Torc allta

Wine

Fíon

Wine Glass

Gloine Fíona

Wine List

Clár an Fhíona

Wine Waiter/Waitress

Fear/ Bean an Fhíona

Y Yoghurt

Iógart

Tá an lámhleabhar seo ar fáil, saor in aisce, ó: This handbook is available, free, from:

7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2. T: 1850 325 325 Teach an Gheata Thiar, 2–4 Sráid na Banríona, Béal Feirste BT1 5ET T: 0845 309 8142 R: eolas@forasnagaeilge.ie I: www.forasnagaeilge.ie

I gcomhar le

– 48 –

Lamhleabhar - Handbook Bia & Deoch  

A simple guide to the use of the Irish language in the Food & Beverage industry

Lamhleabhar - Handbook Bia & Deoch  

A simple guide to the use of the Irish language in the Food & Beverage industry

Advertisement