Page 1

K Ö Z É L E T

2011. július 2. – 27. szám –

– 9. oldal

CHICAGÓI KRÓNIKA Harmath István

Ünnepélyes esküvés magyarságunkra! A dátum június 11-e, szombat reggel. Az éjjel a kinti hõmérséklet 50F (kb. 9C) alá süllyedt, így nálunk, a házban automatikusan bekapcsolt a fûtés. Néhány nappal ezelõtt Chicagóban 100F (37,8C) körül járt a hõmérõ higanyszála, azután, zsupsz, lezuhant a kora tavaszi állapotba. Két napon keresztül viharok tomboltak a környéken, elöntött pincék, járhatatlan utak voltak a napi élet jellemzõi. Elég furcsa idõszak lett az idei tavasz, amely tulajdonképpen egy-két napig tartott, egyébként az egész évben eléggé érdekesen alakult az idõjárás. Az elsõ háromnégy hónapban a fagyos hideg és a nagymennyiségû hó adta a problémát, most pedig nem akar felmelegedni. Persze, várjunk egy kicsit, és jönnek a párás, forró hónapok. Azután másnap, Pünkösd napján, vasárnap gyönyörû napsütéses idõre ébredtünk, igaz, reggelre még mindig hûvös, de már 52F (11C) fölött, késõbb 63F (17C), ami pontosan megfelelt a Norridge-i Magyar Reformátusok imaháza körülötti kertben tartott apák napi piknikrendezvénynek. Természetesen pünkösdvasárnap lévén, az ünnepi Istentisztelet délelõtt 11-kor kezdõdött, majd Úrvacsoraosztással végzõdött. Miután katolikus vallású vagyok, ezért ritkán járok a református gyülekezetbe az Úr igéjét hallgatni, de amikor elmegyek, a lelkem mindig megtelik szeretettel az egyszerû, ceremóniamentes szertartást látván. Máshoz vagyok szokva a Szent István Király plébánián, vagy éppen a környéken lévõ, közeli amerikai templomokban. Az imaház termében a hívek figyelmesen hallgatták a fiatal lelkészük, Nt. Trufán Áron igehirdetését és imáit, majd zsoltárokat énekeltünk. Azután Úrvacsoraosztás következet, s a Himnusz éneklése után áldás zárta a szertartást. Délután egy órakor pedig az új magyar állampolgárok eskütételét néztük végig az imateremben, a honosítási eljárást a New York-i Magyar Fõkonzulátus intézte. Miután a ceremónia zárt körben zajlott, jómagam is csak, mint rokon, illetve barát, nem pedig újságírói minõségben vehettem rajta részt. Tekintettel a magyarországi adatvédelmi és személyi jogokkal kapcsolatos sza-

Balról: Jennifer Kövér, Krémer Klára, Krémer Sándor és közöttük a könnyeit törlõ Jakusné Kelemen Éva

bályozásra, beszámolómhoz külön engedélyt kellett kérnem az új állampolgároktól, hogy a nevüket említsem és a fotókon szerepelhessenek. Mondanom sem kell, hogy mindannyian értetlenül fogadták a kérelmet.

Kulturális Bizottság elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd a házigazda Nt. Trufán Áron mondott megható imát, ami azért érthetõ, hiszen a fiatal lelkész szintén a trianoni határokon túl, Marosvásárhelyen született,

Kasabian Éva és kislányai

A legfiatalabb új magyar állampolgár 3 éves volt, a Kasabian családból négy kiskorú lányka, valamint az Erdélybõl származó édesanya tette le az állampolgári esküt. A legidõsebb pedig a Chicagói Magyar Klub elnöke, a 70. életévében járó Krémer Sándor, aki felesé-

Krémer Sándor beszédet mond

gével, Klára asszonnyal együtt tett esküt, lányuk és unokájuk jelenlétében. Felejthetetlen élmény volt mindannyiunk számára a sok esetben könnyekig megható hivatalos ceremónia, amelyrõl a fõkonzulátus munkatársai jelenléte miatt

így átérzi, hogy mit jelent az eskütétel a leendõ új magyar állampolgároknak. A lelkésznek itt-ott elcsuklott a hangja, és ezen a délután ekkor szöktek elõször könnyek a szemekbe. Majd Dán Károly nagykövet, New York-i fõkonzul szólt röviden, átérezve azt a hazafias érzést, amely áthatotta az esküre várók, valamint a meghívott barátok, rokonok szívét. Mint mondotta, ilyen távol, messze a hazától érzi az ember igazán, mit jelent magyarnak lenni. Az eskütétel következett, a fõkonzul úr olvasta fel a szöveget, majd az új magyar állampolgárok egyenként aláírták a hivatalos okmányt. A közönség mindenkit megtapsolt, de a legnagyobb ovációt Kasabian Éva és kislányai kapták, akik közül Kamilla elszavalta Kiss Tamás Édes hazám címû versét. Számomra a legmeghatóbb élményt mégis Krémer Sándor rövid beszéde jelentette. A könnyeivel küzdõ

Az esküt tevõk egy csoportja

nem közölhetünk nyilvános képeket, a számomra teljesen érthetetlen személyi érdekvédelemi intézkedés miatt. Akik itt büszkén és sok esetben meghatódva vették fel a magyar állampolgárságot, azoknak nem kell védeni a jogait itt az Amerikai Egyesült Államokban. Egyébként mindannyian beleegyeztek nevük és képük nyilvános használatához. Külön szeretném kiemelni a 7 éves Kasabian Kamillát, aki itt csakúgy, mint a Szent István Király templomban rendezett nemzeti ünnepségeken, bátran kiállt a közönség elé, hazafias verset szavalni. Kamilla mellett az édesanyát illeti a dicséret, aki öt kislányt nevel férjével, a legkisebb csak azért nem lehetett még magyar állampolgár, mert amikor a család jelentkezett, a pici baba még a mama pocakjában volt. Az ünnepség kezdetén dr. Varjú László, a Chicagói

szónok kijelentette, hogy életében harmadszor tett esküt. Elõször Jugoszláviában, amikor katonának sorozták, annak az eskünek semmi jelentõsége nem volt számára. Másodszor, amikor amerikai állampolgár lett, harmadszor most, amikor hazatért. Mint mondta, hetven

esen megölelték egymást, magyarok lettek mindannyian, immár hivatalosan, végre, ennyi év után! Az eskütétel után a hölgyek a mosdókban gyorsan rendbe tették a kisírt arcukat, a férfiak is többen átöltöztek és mentek ki a szabadba, ahol már javában folyt az Apák napi piknik. Ekkor még mindig kicsit hûvös volt, de késõbb szépen felmelegedett, és kellemes környezetben élveztük az idei elsõ magyar piknik élményeit. A Norridge-i Magyar Református Gyülekezet tagjai – önkéntes munkával – sátrakat állítottak, sütöttek-fõztek, és mosolygós arccal végezték fáradságos munkájukat. Nem titok, hogy a háttérben az új templom felépítése mozgatja az erõket, nemrég a telek északi oldalon lévõ szomszéd házat vették meg. A városunkban legutóbb a Chicagói Magyar Baptista Egyház avatott újjáépített templomot, ennek lassan már tíz esztendeje. Akkor, a 2001. november 11-én tartott avatás elõtt a gyülekezet vezetõje, Szabó István a következõket írta az Evangéliumi Hírnök címû baptista lapban: „Isten kegyelmébõl, szeptember második vasárnapja óta újra saját imaházunkban tarthatjuk összejöveteleinket…” A nagy anyagi áldozatokkal és verejtékes munkával felépült baptista imaház, mutatja, hogy mi vár norridge-i gyülekezet tagságára. A jó Isten adja, hogy tervük mielõbb valóra váljon. A pikniken részt vettek a New York-i fõkonzulátusról érkezett vendégek: Dán Károly fõkonzul, Bencsik Zita vezetõkonzul és Sass Viktória adminisztrátor. A fõkonzul úr a szabadban készült rántott húst dicsérte mondva, hogy régen nem evett ilyen finomat. Rögtön megmagyaráztuk az okot, a sertéshús a nagymamák receptje szerint készült. Az elõzõ este kiklopfolt sertésszeletet különféle fûszerekkel marinírozták, majd másnap panírozva kerültek a forró disznózsírral telt edénybe. A szép barnára sült szeletek íze Radu Feder avatott szakácsmûvészetét dicsérték, bizony megnyalta mind tíz úját, aki kóstolta. Az erdélyi mititei, illetve miccs roston sült húskolbászkák is remekre sikerültek. A tányérról lelógó rántott szelet és a sült kolbászkák mellé krumplit kaptunk körítésként, majd uborkasalátát, s mindezt 15 dollárért. Természetesen lehetett kapni lángost és palacsintát, valamint remek kürtõskalácsot, amelyet három év óta saját gépükkel készítenek a gyülekezet tagja. A pikniken megjelent közönség – cca. 250 személy – sötétedés után, tábortûz kö-

KÖZÉRDEKÛ BÉRMENTES HIRDETÉS

A pikniken Bencsik Zita, Krémer Sándor és dr. Varjú László

éve várta ezt a napot, és köszöni mindazoknak, akik lehetõvé tették számára a felejthetetlen pillanatot. A közel egy órahosszát tartó ceremónia ezzel véget ért, és a résztvevõk testvéri-

rül, énekelve fejezte be a napot, addigra a fáradt tudósító, csakúgy, mint az idõsebb generáció tagjai, már régen hazamentek. A fotókat Gödölley Mihály és Gergely Gabriella készítette.

CHICAGÓI PROGRAMAJÁNLÓ Július 9-én, szombaton, majd 10-én vasárnap: A 4. hagyományos Magyar Gulyásfesztivál, Norridge-i Magyar Reformátusoknál. Július 10-én, vasárnap de. 11 órakor, Piknik, Kossuth Klub rendezése. St. Elijah Picnic Grounds, Merrellville, Indiana. Július 17-én, vasárnap de. 10 órakor, Piknik, Chicagói Magyar Klub rendezése. Bunker Hill Picnic Grounds.

Ünnepélyes esküvés magyarságunkra!  

Ünnepélyes esküvés magyarságunkra!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you