Page 1

16 A

En vän som har betytt mycket för dig

Berätta varför vännen är viktig för dig! Har du något speciellt minne tillsammans med henne/honom? Beskriv din vän! Hur är vännen och hur ser hon/han ut?

1

Nationellt prov sfi: 22, kurs D


16 B En släkting som har betytt mycket för dig

Berätta varför släktingen är viktig för dig! Har du något speciellt minne tillsammans med henne/honom? Beskriv din släkting! Hur är personen och hur ser hon/han ut?

2

Nationellt prov sfi: 22, kurs D


16 C En klasskamrat som har betytt mycket för dig Berätta varför klasskamraten är viktig för dig! Har du något speciellt minne tillsammans med henne/honom? Beskriv din klasskamrat! Hur är kamraten och hur ser hon/han ut?

3

Nationellt prov sfi: 22, kurs D


16 D En lärare som har betytt mycket för dig

Berätta varför läraren är viktig för dig! Har du något speciellt minne tillsammans med henne/honom? Beskriv din lärare! Hur är läraren och hur ser hon/han ut?

4

Nationellt prov sfi: 22, kurs D


16 E

En arbetskamrat som har betytt mycket för dig

Berätta varför arbetskamraten är viktig för dig! Har du något speciellt minne tillsammans med henne/honom? Beskriv din arbetskamrat! Hur är kamraten och hur ser hon/han ut?

5

Nationellt prov sfi: 22, kurs D


17 A

Vad är viktigast att tänka pü om vi vill ha en bra miljÜ?

sortera sopor miljo ekologisk mat 6

spara energi

Nationellt prov sfi: 22, kurs D


17 B Vad är viktigast fÜr att mü bra?

:

vanner ma bra matvanor

7

sport

Nationellt prov sfi: 22, kurs D


17 C Vad är viktigast fÜr att trivas där man bor?

:

nara naturen bostad grannarna

8

gott om plats Nationellt prov sfi: 22, kurs D


17 D Vad är viktigast fÜr att trivas pü jobbet?

chefen jobb

9

lonen

:

arbetska mraterna

Nationellt prov sfi: 22, kurs D


17 E

Vad är viktigast fÜr att trivas i skolan?

:

lararna skola

klasska mraterna 10

lokalerna

Nationellt prov sfi: 22, kurs D

Prov22_Muntliga%20uppgifter  

Nationellt prov sfi: 22, kurs D1 Beskriv din vän! Hur är vännen och hur ser hon/han ut? Berätta varför vännen är viktig för dig! Har du någo...

Prov22_Muntliga%20uppgifter  

Nationellt prov sfi: 22, kurs D1 Beskriv din vän! Hur är vännen och hur ser hon/han ut? Berätta varför vännen är viktig för dig! Har du någo...

Advertisement