Page 1

sfi svenska för invandrare, kurs D

Nationellt sfi-prov 22 Del A, 50 minuter Elevens namn:

Stockholms universitet Centrum för tvåspråkighetsforskning

© Skolverket 2007


Den här delen av provet handlar om miljö.

Uppgift 1

En tidningsartikel

Läs artikeln och gör uppgiften på nästa sida.

Trots priset handlar många ekologiskt Utbudet av ekologiskt odlad mat ökar och det blir allt vanligare att handla miljövänligt. Vi har träffat Joel Marklund i kvartersbutiken. Joel Marklund har handlat ekologiskt i hela sitt vuxna liv. För honom är det självklart att ta hänsyn till miljön när han gör sina inköp.   – Sedan jag blev förälder känns det extra viktigt, säger han. Jag vill ju inte att ungarna ska få i sig gifter. Man säger att de kemiska besprutningsmedlen är ofarliga men vi vet inte vad effekten är om 20 år. Då kanske det visar sig att man får konstiga sjukdomar. I kvartersbutiken Joel går igenom sin vanliga kvartersbutik och plockar ur hyllorna. För vissa varor tycker han att det är viktigare att göra ett ekologiskt val.   – Bröd är det inte så noga med, det ekologiska brödet är torrt och tråkigt, säger Joel. Men det är viktigt för honom att välja ekologiskt kött eftersom han tycker att djuren ska få leva i en bra miljö.   – Man kan väl vara lite schyst mot djuren om man ändå ska äta upp dem, säger han. Utbud och pris De senaste åren har det ekologiska utbudet i matbutikerna blivit större, det finns fler varor att välja mellan. Men ekologiska varor är normalt sett dyrare. Ekologiska tomater, till exempel, kostar minst dubbelt så mycket som vanliga. Ekologiskt kaffe, däremot, kostar numera ungefär lika mycket. Ibland är det till och med billigare än det vanliga kaffet. För Joel är det värt den extra kostnaden när han vet att han inte skadar miljön.   – Jag förstår att det är dyrare att ta fram ekologisk mat. Den är ju dessutom mer beroende av vilken säsong det är. Om tomaterna är dyra kanske jag inte köper dem, även om jag hade tänkt göra det. Jag får vara mer flexibel, säger han. Forskning om miljöfrågor Johanna Björklund är forskare och arbetar med jordbruksoch miljöfrågor. Hon tycker att konsumenterna bör ifrågasätta vem det är som ska betala för att skydda miljön.   – Inom alla andra områden tjänar du lite på att tänka på miljön när du handlar. Köper du en miljövänlig bil får du till exempel parkera gratis. Men när det gäller mat är det tvärtom.

2

Joel Marklund tycker inte att de ekologiska varorna är svåra att hitta. ”Det är bara att titta efter den förpackning som ser tråkigast ut.”

  – Den som vill äta ekologisk mat får betala dyrt för det och så borde det inte vara. Det är viktigt att det blir möjligt för alla att handla ekologiskt, säger Johanna Björklund. Hon tror dessutom att det ökade intresset för djurens villkor och ekologisk mat kan få lantbruket att förändra sina metoder så att det blir bättre för både djuren och miljön. _______________________________________ Källa: Lokaltidningen Mitt i, Åsa Sturestig (bearbetad)

Fakta om ekologisk mat Ekologisk är ett ord som används för att beskriva en produkt som är tillverkad på ett miljövänligt sätt. Ekologisk mat produceras utan kemiska bekämpningsmedel och med omsorg om djur och natur. En förening som heter KRAV kontrollerar att de som tillverkar ekologisk mat följer reglerna. Om maten produceras miljövänligt sätter de kravmärket på varan. KRAV står för bra miljö. Även mat producerad utomlands kan kravmärkas.

Nationellt prov sfi: 22, kurs D – Del A


Vilka påståenden stämmer med texten? Här ser du nio olika påståenden. Vilka av dem stämmer med texten? Skriv numret för de påståenden som stämmer med texten på raderna längst ned på sidan!

1 Ekologisk mat är nästan alltid dyrare än den vanliga. 2 Det är bland annat för barnens skull som Joel handlar ekologisk mat. 3 Joel tycker att det är fel att äta kött. 4 Man kan tjäna pengar på att köpa ekologiskt kaffe. 5 Johanna Björklund tycker att konsumenterna ska betala mer för ekologisk mat. 6 Den som kör en miljövänlig bil får fri parkering. 7 Johanna Björklund har en positiv syn på framtidens jordbruk. 8 Föreningen KRAV bestämmer vad de ekologiska produkterna ska kosta. 9 Produkter tillverkade i andra länder än i Sverige kan bli kravmärkta.

Följande påståenden stämmer med texten:

1

______ ______ (exempel)

______

Nationellt prov sfi: 22, kurs D – Del A

______

______

______

3


Uppgift 2

Jämförande tabell

Lokaltidningen har undersökt hur stor prisskillnaden blir om man köper ekologisk eller vanlig mat i två olika affärer. Svara på frågorna med hjälp av tabellen.

Kvartersbutiken Vanligt sortiment

Vara

Ekologiskt sortiment

Mirans Livs

Prisskillnad i kronor*

Vanligt sortiment

Ekologiskt sortiment

Prisskillnad i kronor*

Mjölk

6,90

8,20

1,30

7,25

7,95

0,70

Filmjölk

7,90

11,50

3,60

9,00

10,65

1,65

Köttbullar

56,86

76,33

19,47

61,43

72,00

10,57

Kaffe

51,80

47,80

– 4,00

57,80

53,80

– 4,00

Äpplen

15,90

32,90

17,00

19,90

33,80

13,90

Potatis

8,95

26,90

17,95

8,95

13,45

4,50

148,31

203,63

55,32

164,33

191,65

27,32

Summa

*Pris på ekologiskt sortiment jämfört med pris på vanligt sortiment Priserna gäller per liter eller kilo. Källa: Lokaltidningen Mitt i

A

Vilken affär har de billigaste ekologiska köttbullarna? ____________________________

B

Hur mycket dyrare är Kvartersbutikens ekologiska äpplen jämfört med äpplena i deras vanliga sortiment? _____________________________________________________________

C

4

I vilken affär är prisskillnaden störst mellan ekologiska och vanliga varor? _____________

Nationellt prov sfi: 22, kurs D – Del A


Uppgift 3

Miljövård

Miljövård handlar både om stora politiska beslut och om små handlingar i vardagen. Här kan du läsa om vad du själv kan göra för att förbättra miljön. Para ihop frågorna med rätt svar.

A

Hur kan man göra för att spara vatten hemma?

__________

B

Hur kan man köra bil på ett mer miljövänligt sätt?

__________

C

Vilket är det smartaste sättet att göra en kopp te?

__________

D

Hur kan man tänka miljövänligt när det gäller barnkläder?

__________

E

Vad ska man tänka på när man sorterar sopor?

__________

1

Byt de vanliga glödlamporna mot lågenergilampor! De är dyrare men räcker längre och drar mindre el.

2

Köp gärna begagnat eller låna av dina vänner!

3

Använd elektrisk vattenkokare! Det är snabbast och drar minst energi.

4

Välj produkter som är odlade och tillverkade i närheten!

5

Åk kollektivt och undvik att ta flyget!

6

Följ hastighetsgränserna på vägarna! Då minskar utsläppen av kväveoxider med 35 procent.

7

Låt inte kranar stå och droppa och spola inte i toaletten i onödan!

8

Rengör förpackningarna och släng dem sedan i rätt behållare på din återvinningsstation!

Nationellt prov sfi: 22, kurs D – Del A

Källa: Kamratposten

5


Uppgift 4

Trivselregler

Miljö handlar också om hur vi har det där vi bor, på skolor och arbetsplatser. Här får du läsa trivselregler som är hämtade från olika platser. Var kan man läsa dessa skyltar? Välj en plats från rutan längst ned och skriv numret vid rätt skylt.

A_______ • Vi bryr oss om varandra och ingen mobbar eller mobbas. • Vi känner ansvar för eget arbete och ger varandra arbetsro. • Vi använder ett vårdat språk.

C_______ KOM IHÅG! VAR SAK PÅ SIN PLATS!

B_______ I denna vagn får radioapparater, bandspelare, mobiltelefoner o dyl. inte användas på ett sådant sätt att de medresande störs eller besväras.

D _______ Här får du inte ha med dig hunden. Det gäller även om den är kopplad. Grillning får endast ske på särskilt iordningställd plats. Ta med dig ditt eget skräp hem!

1 Idrottshall

2 Badplats

3 Skola

4 Vårdcentral

5 Tåg

6

6 Soprum

Nationellt prov sfi: 22, kurs D – Del A


Uppgift 5

Miljöord

Här ser du några ord som på olika sätt är kopplade till miljö. Till höger på sidan kan du läsa ordförklaringar hämtade från Natur och Kulturs Svenska Ordbok. Skriv numret för den förklaring som passar ihop med ordet.

A

Klimat

_____

B

Kompost

_____

1 subst. Hög med t.ex. gräs och matrester som man låter ruttna och bli till jord.

2 C

subst. Ett filter som gör bilavgaser renare.

Källsortering _____

3 subst. När man slänger t.ex. […] sopor av glas, plast och papper i olika behållare.

4 subst. Smuts eller farliga ämnen som har släppts ut i luft eller vatten.

5 subst. Den typ av väder som är vanlig i ett område.

Nationellt prov sfi: 22, kurs D – Del A

7


Prov22_Hafte_A  
Prov22_Hafte_A  

Del A, 50 minuter svenska för invandrare, kurs D Stockholms universitet Centrum för tvåspråkighetsforskning © Skolverket 2007 Elevens namn:

Advertisement