Issuu on Google+

V. BILTZARRA Ponentzia Politikoa Derio, 2011ko irailaren 17an

www.aralar.net


Bosgarrenkongresuaeus