Page 1


‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف (‪www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1‬‬

‫‪www.Arabjobs.info‬‬

‫دليل‬ ‫املوظف احملرتف‬ ‫اإلصدار األول ‪2112‬‬


www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1( ‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف‬

www.Arabjobs.info


www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1( ‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف‬

www.Arabjobs.info

‫فرًق ٌوكع‬

www.Arabjobs.info


‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف (‪www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1‬‬

‫‪www.Arabjobs.info‬‬

‫اىٍدخوًات ‪::‬‬ ‫ اخخٌار اىٍسار اىٍهِي اىصدٌح‬‫ ُصائح ىيِجاح في اىٍلاةيث اىشخصٌث‬‫ خٍسث أخطاء أذِاء ٌلاةيث اىػٍو كد حفوت غيٌم‬‫فرصث اىوظٌفث‬ ‫ فَ نخاةث سٌرة ذاحٌث ُاجدث‬‫‪ٌ -‬ا اىذي ًجػو اىسٌرة اىذاحٌث ُاجدث‬


‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف (‪www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1‬‬

‫‪www.Arabjobs.info‬‬

‫اخخٌار اىٍسار اىٍهِي اىصدٌح‬


www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1( ‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف‬

www.Arabjobs.info

0241 47

21 24

0

4


www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1( ‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف‬

www.Arabjobs.info

2

2

5

6


www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1( ‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف‬

www.Arabjobs.info

7

8 9

01

00

04

02


www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1( ‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف‬

www.Arabjobs.info

02

05

06


www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1( ‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف‬

www.Arabjobs.info

07

08


‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف (‪www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1‬‬

‫‪www.Arabjobs.info‬‬

‫ُصائح ىيِجاح في اىٍلاةيث اىشخصٌث‬


www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1( ‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف‬

www.Arabjobs.info


www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1( ‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف‬

www.Arabjobs.info


‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف (‪www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1‬‬

‫‪www.Arabjobs.info‬‬

‫خٍسث أخطاء أذِاء ٌلاةيث اىػٍو‬ ‫كد حفوت غيٌم فرصث اىوظٌفث‬


www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1( ‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف‬

www.Arabjobs.info


www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1( ‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف‬

www.Arabjobs.info


‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف (‪www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1‬‬

‫‪www.Arabjobs.info‬‬

‫فَ نخاةث سٌرة ذاحٌث ُاجدث‬


www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1( ‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف‬

www.Arabjobs.info

Objective

Education

Experiences


www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1( ‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف‬

www.Arabjobs.info Skills

Key Achievements


‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف (‪www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1‬‬

‫‪www.Arabjobs.info‬‬

‫ٌا اىذي ًجػو اىسٌرة اىذاحٌث ُاجدث‬

‫‪A4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪44‬‬

‫‪41‬‬ ‫‪46‬‬

‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬

‫‪46‬‬


www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1( ‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف‬

www.Arabjobs.info

A4


‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف (‪www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1‬‬

‫‪www.Arabjobs.info‬‬ ‫ٌالخظث‪:‬‬ ‫حً حجٌٍع هذه اىٍلاالت ٌَ‬ ‫ٌصادر ٌخفركث غتر االُخرُج‬ ‫وكد جٍػِاها ىهً ىغرض‬ ‫حػًٌٍ االسخفادة وحسهٌو‬ ‫حِاول اىٍػيوٌات اىٍهٍث‬ ‫ىهو راغب ةوظٌفث ٌرٌوكث‬ ‫وىهو ةاخد غَ خٌاة ٌيٌئث‬ ‫ةاىػٍو واىِشاط واىدٌوًث‬ ‫واإلُجاز‪.‬‬

‫‪ ::‬شهر خاص ىٍوكع زاد اىهخاب غيى روغث إةداغه ىخصًٌٍ اىهخاب ‪::‬‬


www.Arabjobs.info || .............................................................. || )1( ‫دىٌو اىٍوظف اىٍدخرف‬

www.Arabjobs.info

http://bit.ly/KNwWY0

Arabjobs.info 2012

<<

2

دليل الموظف المحترف  

أفضل دليل للموظف الذي يبحث عن النجاح

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you