__MAIN_TEXT__

Page 3

BEDERATZIGARRENA.- Lan-poltsa osatzea. Eskainitako lanpostuak eskuratzen ez dituzten hautagaiekin lan-poltsa bat osatuko da aldi baterako ezintasunagatik sor litezkeen plaza hutsak betetzeko edo antzeko ezaugarriak dituzten postuak betetzeko. HAMARGARRENA.- Dagokion jurisdikzioa Bide administratiboari amaiera emango dioten erabakien aurka Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ezartzeko aukera egongo da, zehaztutako jurisdikzioa arautuko duen Legea jarraituta. Era berean, hautaketa-prozesu honen ondorioz sortutako gatazkak Administrazioarekiko auzi-jurisdikziopean egongo dira. Guardian, 2015eko maiatzaren 25ean

Profile for Arabako Errioxa

Bases monitor tiempo libre 2015 05 19 eusk  

Bases monitor tiempo libre 2015 05 19 eusk  

Advertisement