__MAIN_TEXT__

Page 1

ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018 |

BENVINGUTS A Welcome to

JULIOL 2018 NÚMERO ESPECIAL ____

MEDIA PARTNER OFICIAL DE

3-8 juliol July 3-8th 3.200 corredors 3,200 runners 50 nacionalitats 50 nationalities

l’entrevista

J. ÀNGEL MORTÉS

Cònsol major d’Ordino _______

l’entrevista

LÍDIA I SANDRA MARTÍNEZ Futures directores de cursa _______

D. L. AND.285-2017

P 6-14

Les sis proves al detall All you need to know about the six events P 18

Guia de l’acompanyant Spectator guide


2|

ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018


ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018

10 anys fent camí L’Andorra Ultra Trail Vallnord està a punt de donar el tret de sortida a la seva desena edició, després que l’any passat s’assolís un nou èxit superant els 3.200 corredors i comencés a caminar Eufòria, la cursa més extrema amb 233 quilòmetres i 20.000 metres de desnivell, que es va afegir a la Ronda dels cims, el Mític, el Celestrail, la Marató dels cims i el Solidaritrail. Després de deu anys, l’esdeveniment continua amb el seu objectiu intacte: promoure una gran festa de l’esport per gaudir de les muntanyes andorranes sota els valors de l’hospitalitat, la solidaritat, la superació i el respecte pel medi ambient. Any rere any, gràcies al suport de l’equip de col·laboradors, s’ha anat creixent en participació, en qualitat, en repercussió econòmica i en la millora dels sistemes de cronometratge i de seguretat. En aquest procés, els voluntaris i els patrocinadors hi han jugat un paper determinant.

L’Edició X, que se celebrarà amb una gran festa i amb moltes sorpreses per a tota la família de l’Andorra Ultra Trail Vallnord, també serà la darrera amb Gérard Martínez i Valérie Lafleur al capdavant. Han decidit fer un pas al costat i passar el relleu a les seves filles Lídia i Sandra, que ja fa anys que estan implicades en l’organització. Totes dues s’han posat com a primer objectiu continuar treballant per donar a conèixer Andorra i les seves muntanyes arreu del món a través de l’esdeveniment.

|3

10 years paving the way

The Andorra Ultra Trail Vallnord is set to begin for the tenth successive year following its success last year, when the event attracted over 3,200 competitors and launched the extreme Euforia event covering 233 kilometres with a vertical distance totalling 20,000 metres in height, thus adding to the Ronda dels Cims, the Mític, the Celestrail, the Marató dels Cims and the Solidaritrail. Ten years on, the aim of the event remains intact: to promote a great sporting festival as a way of enjoying the Andorran

mountains, in keeping with the values of hospitality, solidarity, endeavour and respect for the environment. Year after year, thanks to the support of the team of partners, there have been increases in participation, quality and economic impact and improvements in the timing and security systems. The volunteers and sponsors have played a decisive role in this process. The tenth AUTV, which will be celebrated with a huge party and lots of surprises for the whole Andorra Ultra Trail Vallnord family, will also be the last with Gérard Martínez and Valérie Lafleur at the helm. They have decided to step aside and hand over to their daughters Lídia and Sandra, who have been involved in the organization for a number of years. As their main objective, both of them have prioritized continuing to work on publicizing Andorra and its mountains around the world by means of the event.


4|

ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018

J. Àngel Mortés CÒNSOL MAJOR D’ORDINO / MAYOR OF ORDINO

“Des del primer “We supported the moment vam fer project from the costat al projecte” very first moment” Què és per a vostè l’AUTV? L’Andorra Ultra Trail no és tan sols una prova esportiva i una de les curses de muntanya més dures que existeixen. Durant cinc dies, Andorra viu una autèntica festa i es bolca per acollir més de 3.000 corredors per a què s’emportin el millor de nosaltres i de les nostres muntanyes.

moltes persones que es concentren en pocs dies però la gran majoria són gent conscienciada que estima la muntanya.

Que les curses comencin i acabin a Ordino és casual o volgut? La prova va néixer a Ordino i la gent l’ha fet seva. Des del primer moment vam fer costat al projecte i així ho hem demostrat al llarg d’aquests deu anys. Som parròquia amfitriona però tot el país s’implica en l’Andorra Ultra Trail i hem de pensar que el seu lema és la Volta a un país. Quina implicació té el Comú en l’esdeveniment? Tota la que ha necessitat. A banda de l’aportació econòmica que també fan altres institucions, hi ha un esforç molt important quant a recursos humans, infraestructures, espais i difusió de la cursa. Quin impacte té l’AUTV a la parròquia? L’AUTV té un retorn econòmic important a la parròquia, però també hi ha molts voluntaris, familiars i amics que es mobilitzen. Per tant, hi ha un gran impacte social en la gent d’Ordino. Tothom surt al carrer i anima els corredors, un fet que no és habitual veure a casa nostra. L’impacte sobre el medi es minimitza amb les mesures que pren l’organització. No podem negar que són

Quin creu que ha de ser el futur de l’esdeveniment? Penso que la clau està en l’equilibri i en no morir d’èxit. L’organització té molt present i sota control el creixement de les curses i el nombre de participants. Per part nostra continuarem donant suport sempre que mantingui els criteris i la coherència. El nostre compromís és ferm per a les dues properes edicions però li desitgem llarga vida a la prova.

What does the AUTV mean to you? The Andorra Ultra Trail is not just a sporting event and one of the toughest mountain races in existence. Over five days Andorra becomes a true festival and its inhabitants turn out in huge numbers to welcome the 3,000plus racers to ensure they bring the best out of us and our mountains. Is it a coincidence or deliberate that they begin and end in Ordino? The event came into being in Ordino and the residents have made it theirs. We supported the project from the very first moment, as we’ve demonstrated over the course of the last ten years. We are the host parish but the whole country is involved in the Andorra Ultra Trail, and we should bear in mind that its motto is the “Tour of a Country”. What is the Comú’s involvement in the event? With everything that’s required. Apart from the financial contributions made by other institutions, there are very significant efforts in terms of human resources, infrastructures, spaces and the advertising of the race.

What impact does the AUTV have on the parish? The AUTV provides major economic benefits for the parish, but there are also many volunteers, relatives and friends who get involved. So there’s a great social impact on the residents of Ordino. They all go out onto the streets and cheer the racers on, something we don’t see very often here. The impact on the environment is minimized by the measures taken by the organization. We can’t deny that there are lots of visitors who flock here for just a few days, but the vast majority are responsible people who love the mountains. How do you view the future of the event? I think the key lies in balance and not for it to be a victim of its own success. The organization is well aware of the growth of the races and the increase in the number of participants and has them under control. As for us, we’ll continue to provide our support, provided that the criteria and consistency are maintained. Our commitment is firm for the next two years but we hope the event goes on for much longer.


5|

ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018

Lídia i Sandra Martínez FUTURES DIRECTORES DE CURSA / FUTURE RACE MANAGERS

“Volem que l’AUTV continuï sent una família”

La desena edició de l’Andorra Ultra Trail Vallnord serà la darrera amb Gérard Martínez i Valérie Lafleur al capdavant. Passen el relleu de l’organització a la següent generació: les seves filles Lídia i Sandra. Com afronteu el repte d’agafar les regnes de l’organització? Ja fa bastants anys que hi treballem. Fins ara la Sandra portava la part de voluntariat i de proveïdors –entre altres– i se’n continuarà encarregant, i jo portaré tota la gestió, administració, i contactes amb patrocinadors... sense oblidar l’acompanyament dels corredors des de l’inici de les inscripcions fins a la línia d’arribada, amb l’ajuda d’un nou membre de l’equip: la Mònica. Quins objectius us marqueu? Intentarem seguir la mateixa línia que fins ara, i sobretot mantenir el llistó en el nivell actual. El nostre repte des del principi és fer conèixer Andorra arreu del món amb una altra visió més enllà del comerç, mostrant tot el que es pot fer d’esport i muntanya. També volem mantenir la part solidària de l’esdeveniment i la voluntat d’obrir la muntanya a tothom. No volem ampliar el nombre de corredors perquè el poble d’Ordino és el que és i la muntanya s’ha de respectar i no volem massificar-la, i de moment no preveiem canvis en les curses, tot i que amb els anys segurament n’haurem de fer per adaptar-nos a les noves demandes. Deu edicions: com s’ha arribat fins aquí? Són el Gérard i la Valérie els que ho han creat i han aconseguit que l’AUTV sigui

el q u e és ara, sense pensar que arribarien tan lluny. El que han arribat a construir és un èxit, amb els patrocinadors que han aconseguit i la fidelitat tant dels corredors com dels voluntaris. Això fa que l’Andorra Ultra Trail Vallnord no sigui només un esdeveniment sinó també una família. Per a mi i per a la Sandra això és el més important que volem conservar. Quines són les novetats d’aquesta edició? El que volem és fer una gran festa pel desè aniversari, de manera que hi hauran més animacions i mimarem encara més els corredors. L’objectiu és gaudir tots junts d’aquest aniversari, i per això hem convidat corredors que han fet les nou edicions, els ambaixadors i emissaris de la cursa, i també comptarem amb força voluntaris que han estat amb nosaltres des de l’inici. De fet, tenim 176 corredors i 162 voluntaris que porten més de 5 anys amb nosaltres. Hi ha hagut canvis en les curses? S’han fet petits canvis en el recorregut d’Eufòria, en llocs on l’any passat hi va haver dificultats, després d’analitzar els comentaris que ens han fet els corredors. També a la vall del Madriu s’ha modificat el traçat per no passar per una zona sensible mediambientalment, i el punt d’avituallament dels Cortals d’Encamp es trasllada al restaurant Solanelles, per millorar-ne la qualitat.

“We want the AUTV to remain a family”

The tenth Andorra Ultra Trail Vallnord will be the last with Gérard Martínez and Valérie Lafleur at the helm. They are handing over the organization of the race to the next generation: their daughters Lídia and Sandra. How are you handling the challenge of taking over the organization? We’ve been working on it for many years. Until now Sandra was responsible for the volunteers and suppliers (among other duties) and she’ll continue to be in charge of them, and I’ll take care of all the management and administration and the contacts with the sponsors, without neglecting the assistance for the competitors from the moment they sign up until they cross the finishing line, with the help of Mònica, the new member of the team. What goals have you set yourselves? We’ll try and do as we’ve done until now and, above all, maintain the current high standards. Since the race’s beginnings our challenge has been to popularize Andorra around the world with another vision beyond commerce, demonstrating everything that can be achieved with sport and mountains. We also want to maintain the charitable nature of the event and the desire to open up the mountains to everyone. We don’t want to increase the number of participants because the town of Ordino is what it is, we want to respect the mountains and we don’t want to expand the event too much. For the time being we don’t anticipate any changes in the races, although, as the years go by, I’m

sure we’ll have to make some to adapt to the new requirements. Ten years of racing: how did you get here? Gérard and Valérie created the AUTV and made it what it is today, without ever imagining they would get so far. What they have built is a success, with the sponsors they’ve secured and the loyalty of both the competitors and the volunteers. This has meant that the Andorra Ultra Trail Vallnord is not just an event but also a family. For me and Sandra that’s the most important thing we want to keep. What are the new features of this year’s races? We want to hold a huge party for the tenth anniversary, so there’ll be more entertainment and we’ll take even better care of the racers. The aim is for everyone to enjoy this anniversary together, which is why we’ve invited riders who’ve taken part all ten times, the ambassadors and emissaries of the race, and we’ll also have lots of volunteers who’ve been with us since the very beginning. In fact, we have 176 racers and 162 volunteers who’ve been with us for more than 5 years. Have there been any changes in the races? Minor changes have been made to the Eufòria route, in places where there were difficulties last year, after analysing the comments made by the riders. The route has also been modified in the Madriu Valley to bypass an environmentally sensitive area, and the refreshment point in Els Cortals d’Encamp has been moved to the Solanelles restaurant to improve its quality.


ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018

|6

Marató dels cims

Una autèntica marató alpina / An authentic alpine marathon Recorregut de somni amb paisatges magnífics i vistes espectaculars, una descoberta de les Valls del Nord. La sortida en pujada suau per una pista ampla de 4 km a la vora del riu permet escalfar i estirar el grup de corredors abans d’emprendre camins monotraça per recórrer tot tipus de terreny: boscos, zones minerals, trams tècnics en roca (totalment segurs), prats subalpins. Altitud mitjana: 1.928 m Average altitude: 1,928 m

3 pics per sobre dels 2.700 m d’altitud.

A breathtaking route featuring magnificent scenery and spectacular views. A chance to discover the best of our Valls del Nord (Northern Valleys). The race starts with a gentle 4 km climb up a wide track along the riverbank. This provides an opportunity for runners to warm up and for the group to spread out before tackling the single file paths which go on to cover all types of terrain: forests, hard rocky areas, technical rocky sections (all completely safe) and subalpine meadows.

01 Ordino 02 Arans 03 Ensegur 04 Coma Obaga 05 El Serrat 06 El Quer 07 Sorteny 08 Collada de Ferreroles 09 Coll d’Arenes

There are 3 peaks over 2,700 m high.

10 Casamanya 11 Coll d’Ordino 12 Collada Estall 13 Castell Moros

3200 3000

ORDINO

ORDINO

2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800

Avituallament / Refreshment point

Marató dels cims 2018

Sortida / Start

Barrera horària / Time limits


7|

ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018


8|

ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018

Celestrail

El cor d’un país / The heart of a country Una magnífica volta de 50 milles, exigent i salvatge (com totes les curses), però amb alguns trams deliciosament ondulats per tal de recuperar-se després de tres grans colls a més de 2.500 m d’altitud. A stunning, circular 50 mile route. Challenging and wild (like all the races) but with some gentler sections which provide a chance to recover after three significant mountain passes over 2,500 m high.

EL MÉS ESPECTACULAR THE MAIN HIGHLIGHT

• La cresta del Cap de l’Ovella • Molts trams on es pot córrer • The Cap de l’Ovella ridge • Many sections can be run

l

i a r t les

Ce

mD+ k 3 8 00 m 5.0

Altitud mitjana: 1.760 m Average altitude: 1,760 m 01 Ordino 02 Sedornet 03 Coma Aubosa 04 Refugi Pla de l’Estany 05 Refugi Comapedrosa 06 Portella de Sanfons 07 Coll de la Botella 08 Collada Montaner 09 Prat Gran 10 Coll Jovell 11 Pardines 12 Coll de la Cauba 13 Armiana 14 Coll d’Arenes

Celestrail 2018


9|

ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018

Mític

La volta a tot un país / A trip around a whole country Volta a tot el Principat d’Andorra, passant pel punt més alt, el pic del Comapedrosa a 2.942 m i per altres pics emblemàtics. Sota la lluna plena durant els dies més llargs de l’any.

c i t í M

km 2 1 1 700 m D+

A trip around the whole of the Principality of Andorra, including a visit to its highest point – Comapedrosa – at an altitude of 2,942 metres, as well as other iconic peaks. Held under the light of the full moon over the longest days of the year.

9.

Altitud mitjana: 2.048 m Average altitude: 2,048 m 01 Ordino

EL MÉS ESPECTACULAR THE MAIN HIGHLIGHT

02 Sedornet

• Les crestes d’herba amb vistes panoràmiques • Grassy ridges with panoramic views

03 Coma Aubosa 04 Refugi Pla de l’Estany 05 Refugi Comapedrosa 06 Portella de Sanfons EL MÉS TÈCNIC

07 Coll de la Botella

THE MOST TECHNICAL SECTIONS

08 Bony de la Pica

• 2 trams totalment assegurats en crestes rocoses • 2 rocky ridge sections (completely safe)

09 Margineda 10 Caulla 11 Coll Bou Mort

12 Claror

Mític 2018

13 Collada Maiana 14 Illa 15 Collada Pessons 16 Bordes d’Envalira 17 Pas de les Vaques 18 Incles 19 Cresta Cabana Sorda 20 Coms de Jan 21 Collada Meners 22 Sorteny


10 |

VENDA, LLOGUER I REPARACIÓ


| 11

Mirades d’Andorra Cada any, l’Andorra Ultra Trail Vallnord regala als corredors vistes panoràmiques de tot el país. Un bon exemple n’és aquesta magnífica instantània del Bony de la Pica (La Massana).

Views of Andorra

Each year, the Andorra Ultra Trail Vallnord offers the racers panoramic views of the whole country. One excellent example of the above is this snapshot of Bony de la Pica (La Massana). _______________________________________________ 07/2017

Foto: AUTV/Stéphane Salerno

_______________________________________________


ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018

| 12

Ronda dels cims Non plus ultra / Ne plus ultra

Volta gegant a tot el Principat d’Andorra, passant pel punt més alt, el pic del Comapedrosa a 2.942 m, vorejant la frontera. Sota la lluna plena durant els dies més llargs de l’any.

as d n Reols cim d m+ k 0 173.500 m D

16 pics o colls per sobre dels 2.400 m

An epic route around the whole Principality of Andorra, reaching the country’s highest point – Comapedrosa – at an altitude of 2,942 metres, right on the border with Spain. Held under the light of the full moon over the longest days of the year.

1

Altitud mitjana: 2.085 m Average altitude: 2,085 m 01 Ordino

16 peaks or passes over 2,400 m

02 Collada Ferreroles 03 Sorteny EL MÉS ESPECTACULAR

04 Portella de Rialp

THE MAIN HIGHLIGHT

05 Arcalís

• Vistes panoràmiques, alternança de zones minerals, prats d’alta muntanya, boscos, estanys glacials... • Panoramic views, intermittent rocky sections, high mountain meadows, forests and glacial lakes.

06 Clot Cavall

Ronda dels cims 2018

EL MÉS TÈCNIC

07 Pla de l’Estany

THE MOST TECHNICAL SECTIONS

08 Pic de Comapedrosa

• Alguns trams totalment assegurats en crestes rocoses • Some rocky ridge sections (completely safe)

09 Comapedrosa 10 Portella de Sanfons

11 Coll de la Botella 12 Bony de la Pica 13 Margineda 14 Cortals Manyat 15 Comabella 16 Pic Negre 17 Claror 18 Collada Maiana 19 Illa 20 Coll Vallcivera 21 Coll Isards 22 Pas de la Casa 23 Pas de les Vaques 24 Incles 25 Cresta Cabana Sorda 26 Coms de Jan 27 Collada Meners 28 Sorteny


ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018

| 13

Solidaritrail

La muntanya per a tots / The mountains for everybody

Marxa popular, accessible a tothom, incloses les persones amb alguna discapacitat. Els participants donaran la volta al poble d’Ordino per pujar a Segudet, on agafaran la pista que els endinsarà al bosc. Vorejaran les Planes de Sornàs i baixaran pel GR11 per arribar a la Cortinada, on recorreran el camí ral per entrar a Ordino. Aquest recorregut els permetrà gaudir d’unes vistes espectaculars sobre tota la Vall.

A charity hike that is open to everyone, including people with disabilities. Participants will go around the town of Ordino and then climb to Segudet, from where they will take the trail into the forest. They will then skirt the Planes de Sornàs and descend the GR11 until they reach La Cortinada, where they will take the main track back to Ordino. The route offers some spectacular views across the whole valley.


14 |

ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018

Eufòria

Aventura interior, emoció col·lectiva / Personal adventure, collective emotions Ultra Raid al Principat d’Andorra amb un equip indissociable de dues persones en semiautonomia sota la lluna plena. · 5 pics per sobre de 2.900 m · 32 pics o colls entre 2.500 i 2.900 m · Sense marcatge del recorregut · Balisa GPS proveïda a cada corredor per permetre el seguiment les 24h des del PC de la cursa i per Internet

kmD+ 3 23.000 m 20

Ultra Raid in the Principality of Andorra with semi-autonomous teams formed of pairs of runners, held under the light of the full moon.

Altitud mitjana: 2.200 m Average altitude: 2,200 m

· 5 peaks over 2,900 metres · 32 peaks or passes between 2,500 and 2,900 metres · No trail markings · GPS tracker for each runner so that they can be followed online

01 Ordino 02 Estanyó 03 Serrera 04 Font Blanca 05 Arcalís

EL MÉS ESPECTACULAR

06 Cataperdis

THE MAIN HIGHLIGHT

• Pics, colls i trams en crestes que permeten vistes a 360º sobre tot el massís pirinenc • Peaks, passes and paths along mountain crests providing 360 degree views of the Pyrenees mountains

Eufòria 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800

Font Blanca

07 Comapedrosa 08 Pic dels Llacs

Margineda - 94 km

Comapedrosa Pic Cataperdis dels Llacs

Monturull

Pas de la Casa - 142 km

10

20

30

40

50

60

70

80

j.9h

me.7h

90

10 Margineda

20

11 Monturull

Solanelles - 183 km

Cabaneta

Coll Isards

Encampadana

Cap Agols

Casamanya Bony Neres

100

110

v.6h

120

130

140

150

s.5h

Eufòria 2018

160

170

180 d.5h

190

200

210

220

230 d.21h

12 Portelleta Sortida Salida Départ Start

Base de vida Base de vida base de vie Accommodation area

Barrera horària Barrera horaria Barrière horaire Time limits

13 Coll dels Isards 14 Pas de la Casa 15 Cabaneta 16 Solana Forn 17 Solanelles 18 Cap dels Agols 19 Casamanya

Solanelles

+ 1h

kmD+

09 Bony de la Pica000 m

ORDINO

Portelleta

Bony Pica

0

3 23.

• Baixades en blocs rocosos o tarteres • Descents through rocky boulders and sections of fallen rocks

Arcalís - 49 km

ORDINO Estanyó Serrera

EL MÉS TÈCNIC THE MOST TECHNICAL SECTIONS


ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018

| 15


16 |

ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018

Aposta per la solidaritat

Pledge to solidarity

La solidaritat ha estat present des de la primera edició de l’AUTV, i el màxim exponent d’aquest valor és la marxa popular Solidaritrail, que té com a principal objectiu fer la muntanya accessible a tothom, incloses les persones amb alguna discapacitat. Es tracta d’una prova no cronometrada però dura, perquè el concepte de superació també és bàsic per a l’organització. Consta d’un recorregut de 10 quilòmetres i de 750 metres de desnivell, unes xifres que per a molts participants suposen un gran repte. També es pot fer un recorregut més curt amb el suport de l’associació Hi Arribarem, que proporciona joëlettes (cadires adaptades per persones amb discapacitats). Així, acudeixen usuaris d’associacions i entitats com la Fundació Privada Tutelar d’Andorra i la Residència Albó de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. El Solidaritrail arribarà aquest any fins a Bolívia, a través de l’ONG Cooperand. A la ciutat de Santa Cruz s’hi farà una cursa simultàniament a la que tindrà lloc a Andorra, per ajudar a infants en risc d’exclusió i famílies amb dificultats. D’altra banda, cada any se seleccionen tres ONG i es demanen donatius voluntaris als corredors. L’organització té el compromís de duplicar la quantitat recaptada i de destinar l’import total als projectes solidaris d’aquestes tres organitzacions. A més, cada any es fa un

for many of the participants. There is also a shorter route which receives the support of the Hi Arribarem association by means of the provision of joëlettes (chairs adapted to people with disabilities). Members of associations and entities such as the Fundació Privada Tutelar d’Andorra and the Residència Albó of the Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell are thus able to take part. The Solidaritrail will reach Bolivia this year with the help of the Cooperand NGO. A race will be held in the city of Santa Cruz simultaneously to the one in Andorra to help children at risk of exclusion and families with difficulties.

donatiu suplementari a la Creu Roja i es financen puntualment alguns projectes humanitaris. L’any passat es van destinar 11.150 euros a accions solidàries i enguany les ONG seleccionades són Intermón Oxfam, Cooperand i Acció Solidària i Logística. Aquesta darrera entitat participarà en el Solidaritrail per ajudar a portar persones amb discapacitat amb les joëlettes de Hi arribarem.

Voluntaris ‘immillorables’ Immillorables. Aquest és l’adjectiu que més cops apareix en les enquestes de satisfacció dels corredors de l’Andorra Ultra Trail Vallnord per definir la figura dels voluntaris. Són un dels pilars de l’esdeveniment, que donen suport en els punts de control i avituallaments, ja sigui en zones urbanes, refugis de muntanya o al capdamunt dels cims. Però el que més es valora és la seva gran tasca per transmetre energia als atletes i per afrontar situacions difícils,

de manera que s’acaben establint uns lligams molt forts entre els corredors i aquestes persones que presten la seva ajuda de manera altruista. Fa deu anys es va començar amb uns 120 i actualment ja es compta amb un equip de 450 voluntaris. Molts d’ells repeteixen any rere any després de viure una experiència única d’enriquiment personal. Actualment, n’hi ha més de 160 que porten més de cinc anys!

Solidarity has formed part of the AUTV since its beginnings, and the greatest exponent of this value is the popular Solidaritrail event, whose main purpose is to make the mountains accessible to everyone, including people with disabilities. It’s a non-timed but tough event, because the concept of endeavour is also essential for the organization. It consists of a 10-kilometre route and a 750- metre difference in altitude, numbers which pose a great challenge

Three NGOs are also selected each year and voluntary donations are requested from the competitors. The organization pledges to double the amount raised and to assign the total amount to the charitable projects of the three organizations. In addition, each year a further donation is made to the Red Cross and specific humanitarian projects are financed. Last year 11,150 euros were earmarked for solidarity-based initiatives and this year the selected NGOs are Intermón Oxfam, Cooperand and Acció Solidària i Logística. The latter entity will participate in the Solidaritrail by helping to carry people with disabilities with the joëlettes supplied by Hi Arribarem.

“Superb” volunteers Superb. This is the adjective which most often comes up in the satisfaction surveys filled in by the Andorra Ultra Trail Vallnord competitors to define the volunteers. They are one of the pillars of the event, providing support at the control and refreshment points in the urban areas and at the mountain refuges and summits. But what is most appreciated is their great willingness to convey their energy to the athletes and to handle

difficult situations, in such a way that very close ties between the runners and the people who generously provide their help are established. Ten years ago there were around 120 volunteers and there is now a team of 450. Many of them come back year after year after enjoying a unique experience of personal enrichment. There are currently more than 160 who have helped for more than five years!


ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018

| 17


18 |

ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018

Guia de l’acompanyant Spectator guide

ACCESSIBLE CARRETERA ACCESSIBLE BY ROAD 5

1 7

5

2

10 4

1

2

3

9

ANDROID 17

1

7

11

3

Ordino

Canillo

7

2 10

6 9

16

Encamp 15

11

4

Andorra la Vella 8

14

3

13

La Massana

8

6

Escaldes-Engordany 5

Sant Julià de Lòria

AVITUALLAMENTS REFRESMENT POINTS

12

4

REFUGIS REFUGES

6

1 Cabana Sorda 2 Coms de Jan 3 Comapedrosa 4 Pla de l’Estany 5 Prat Primer 6 Roca de Pimes 7 Sorteny

iOS

Horaris

Timetable

Dimarts 3/07/18

Tuesday 2018/07/3

14.30 + 16.00h: brífing Eufòria Dimecres 4/07/18 7.00h sortida Eufòria Dijous 5/07/18 17.00 + 18.00h: brífing Ronda dels cims Divendres 6/07/18 7.00h: sortida Ronda dels cims 17.00 + 18.00h: brífing Mític i Celestrail 19.00h: brífing Marató dels cims 22.00h: sortida Mític Dissabte 7/07/18 0.00h: sortida Celestrail ~ 3.00h: arribada 1r corredor Eufòria 8.00h: sortida Marató dels cims ~ 10.00h: arribada 1r corredor Celestrail ~ 12.30h: arribada 1r corredor Marató dels cims ~ 14.30h: arribada 1r corredor Ronda dels cims ~ 16.30h: arribada 1r corredor Mític ~ 21.30h: arribada últim corredor Marató dels cims ~ 23.30h: arribada últim corredor Celestrail Diumenge 8/07/18 9.00h: sortida Solidaritrail ~10.00h: arribada dels primers del Solidaritrail 15.00h: entrega de premis ~20.00h: arribada últim corredor Mític ~21.00h: arribada últim corredor Ronda dels cims i Eufòria (Totes les curses surten i arriben a Ordino)

1 Aparcament El Puntal 2 Arans 3 Canillo 4 Carretera Madriu 5 El Serrat 6 Engolasters 7 Forat Fosc 8 L’Aldosa 9 La Cortinada 10 Les Salines 11 Llorts 12 Llumeneres 13 Planes de Sornàs 14 Ransol 15 Sant Ermengol 16 Sispony 17 Coll de la Botella

1 Armiana 2 Bordes d’Envalira 3 Coll d’Ordino 4 Comabella 5 Coma d’Arcalís 6 Solanelles 7 Incles 8 Margineda 9 Pardines 10 Pas de la Casa 11 Prat Gran

14.30 + 16.00h: Eufòria briefing Wednesday 2018/07/4 7.00h: Eufòria start Thursday 2018/07/5 17.00 + 18.00h: Ronda dels cims briefing Friday 2018/07/6 7.00h: Ronda dels cims 17.00 + 18.00h: Mític i Celestrail briefing 19.00h: Marató dels cims briefing 22.00h: Mític Saturday 2018/07/7 0.00h: Celestrail start ~ 3.00h: Eufòria 1rst runner arrival 8.00h: Marató dels cims ~ 10.00h: Celestrail 1rst runner arrival ~ 12.30h: Marató dels cims 1rst runner arrival ~ 14.30h: Ronda dels cims 1rst runner arrival ~ 16.30h: Mític 1rst runner arrival ~ 21.30h: Marató dels cims last runner arrival ~ 23.30h: Celestrail last runner arrival Sunday 2018/07/8 9.00h: Solidaritrail ~10.00h: Solidaritrail walker’s arrival 15.00h: Awards ceremony ~20.00h: Mític last runner arrival ~21.00h: Ronda dels cims and Eufòria last runner arrival (All races leave and arrive at Ordino)


ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018

| 19


20 |

ANDORRA ULTRA TRAIL VALLNORD NEWS | 2018

Emissaris / Emissaries year during the Eufòria, when we raced into a storm and I took shelter in a refuge with my teammate. There were six more people and it was like a small party. We eventually met each other again on the final ascent and we decided to cross the finishing line together. In addition, the hardest thing is that when you cross the finishing line you realize you have to wait a whole year until you can come back.

Antonio Chalita (Mèxic) Com recordes la teva primera participació? Va ser l’any 2011. Recordo que va ser una cursa que va superar per molt les meves expectatives de duresa i grau de tècnica. Vaig subestimar el recorregut i em vaig adonar que era una cursa completament diferent a la resta, per la seva bellesa però també per la duresa. Què té d’especial l’AUTV? La seva gent, el recorregut i l’ambient entre corredors i habitants d’Andorra. En tot moment l’equip de la cursa et fa sentir únic i especial. Gent que t’agraeix que inverteixis un trosset de la teva vida per estar amb ells. Sense voluntaris no existiria l’AUTV. La Valérie i el Gerard són els directors d’una gran ‘orquestra’. Moments més màgics? He participat cinc cops en la Ronda i cadascun ha estat especial. El que més emoció em va fer va ser l’arribada a la meta l’any 2013, envoltat de tanta estimació de la gent. Un altre gran moment és quan arribes al cim del Comapedrosa, amb la música del gaiter. I també és especial quan arribo a Barcelona i agafo l’autobús cap a Andorra: sento que ja estic a la cursa i desconnecto de tot el món. How do you remember your first appearance? It was in 2011. I remember it was a race which far exceeded my expectations in terms of toughness and degree of technique. I underestimated the route and realized that it was a race completely different from all others. What’s so special about the AUTV? Its people, the route and the atmosphere among the racers and the inhabitants of Andorra. The race team always makes you feel unique and special. They’re people who thank you for investing a bit of your life in being with them. The AUTV wouldn’t exist without the volunteers. Valérie and Gerard are the conductors of a great orchestra. Most magical moments? I’ve taken part in the Ronda five times and each one has been special. The one that thrilled me most is definitely my arrival at the finishing line in 2013, surrounded by so much appreciation from the people. Another great moment is when you get to the top of Coma Pedrosa, with the bagpiper music. A very important moment for me is when I come to Barcelona and take the bus to Andorra; I feel that I’m already racing and I switch off from everything.

Què té d’especial l’AUTV? Les muntanyes d’Andorra són una bogeria. Són immenses, salvatges, molt costerudes i extremadament exigents. Per córrer-hi cal estar preparat al 200%. Però també ofereixen un dels paisatges més bonics en trail, estàs sol al món allà dalt! Et sents lliure! I Eufòria és una cursa única, fora de norma, se sent gairebé l’embriaguesa dels cims.

Harriet Kjær (Dinamarca) Com recordes la teva primera participació? Va ser el 2013, però per culpa d’un esquinç vaig haver d’abandonar, així que la meva primera participació amb èxit va ser el 2014. El meu record més fort va ser quan em trobava a 100 metres de la línia de meta, quan els organitzadors, el Gérard i la Valérie, em van venir a trobar i vam recórrer els últims metres junts. Això sí que és implicació. Què té d’especial l’AUTV? Té les seves muntanyes i els seus paisatges espectaculars, i tant la Ronda com Eufòria m’han fet la sensació d’estar fent “la volta a un país”. És un país petit però té una ànima grandiosa, la gent t’obre les seves portes, comparteixen els seus somriures i la seva passió per la muntanya. Moments més màgics? N’hi ha tants... com a corredora sempre és màgic quan t’adones, una mica després de la meitat de la cursa, que probablement la podràs acabar. Són curses ‘impossibles’, però quan has fet una cosa impossible un cop, t’adones que tot és possible. Un moment màgic va ser l’any passat a Eufòria, quan amb el meu company d’equip ens vam resguardar d’una tempesta en un refugi. Hi havia sis persones i va ser com una petita festa. Al final, ens vam tornar a trobar a l’última pujada i vam decidir creuar la meta junts. Per altra banda, el més dur és quan creues la línia de meta i t’adones que has d’esperar tot un any per tornar-hi. How do you remember your first appearance? It was in 2013, but I had to abandon the race because of a sprain, so my first successful appearance was in 2014. My most vivid memory is when I was 100 metres from the finishing line when the organizers, Gérard and Valérie, came to meet me and we covered the last few metres together. That’s involvement.

Yoko Noma (Japó) Com recordes la teva primera participació? El primer cop va ser a la Ronda de l’any 2013. Va ser la cursa de muntanya més dura que mai he experimentat. I encara ho és avui en dia (excepte per Eufòria). Què té d’especial l’AUTV? Belles vistes panoràmiques sobre els Pirineus, personal acollidor i gent molt forta que s’hi aplega. Moments més màgics? Quan la lluna plena ens observava alta sobre les muntanyes. Era tot calma i pau. How do you remember your first appearance? The first time was in the Ronda dels Cims in 2013. It was the toughest mountain race I’ve ever experienced. And it still is, until today (except for the Eufòria). What’s so special about the AUTV? The beautiful panoramic view of the Pyrenees, the welcoming staff and the great people who support you. Most magical moments? The full moon which looked on us, shining brightly over the mountains. There was peace and quiet everywhere.

What’s so special about the AUTV? There are the spectacular mountains and landscapes, and both the Ronda and the Eufòria have given me the feeling of doing the “Tour of a Country”. It’s a small country but it has a terrific soul, the people open their doors to you and they share their passion for the mountains. Most magical moments? There are so many... as a racer it’s always magical when you realize, just after halfway through the race, that you can probably finish it. They’re “impossible” races, but when you’ve done something impossible once, you realize that everything is possible. A magical moment was last

va sorprendre la dificultat del traçat i la tècnica dels senders. No estava suficientment preparat i malauradament vaig haver d’abandonar. Em va encantar l’acollida de la Valérie, el Gérard i de tots els voluntaris. L’organització és perfecta, molts somriures i encoratjaments. Les curses de l’AUTV tenen alguna cosa d’especial, única, em trobo com en família.

Apostolos Teknetzis (França) Com recordes la teva primera participació? Aquest any hi torno per quart cop. El primer va ser el 2015 a la Ronda, i em

Moments més màgics? L’acollida pel gaiter al cim del Comapedrosa és un dels millors moments de la cursa! I també ho va ser el pas del darrer coll. Al 2016 em vaig fondre en llàgrimes a la Collada de Meners, quan estava al límit de les forces i vaig veure que ja no havia de pujar més. Des del coll la vista era sublim i estava alleujat, orgullós, cansat i emocionat! How do you remember your first appearance? I’m returning this year for my fourth appearance. The first time was in 2015, when I took part in the Ronda dels Cims. I was surprised by the difficulty of the route and the technical nature of the trails. I wasn’t ready enough and I unfortunately had to abandon the race. I loved the welcome of Valérie, Gérard and all the volunteers. The organization is perfect, lots of smiles and encouragement. The AUTV races have something special and unique, I feel like I’m with my family. What’s so special about the AUTV? The mountains of Andorra are crazy. They are huge, wild, very steep and extremely demanding. To run there you have to be 200% ready. But they also offer one of the most beautiful trail landscapes, you’re all alone on top of the world! You feel free! And Eufòria is a unique race, it’s out of the ordinary, and you can almost feel the intoxication of the peaks. Most magical moments? The welcome from the bagpiper at the summit of Comapedrosa is one of the best moments in the race! The most moving moment for me was riding over the final pass. In 2016 I burst into tears at the Collada de Meners; I was really tired, I saw the valley and the last descent, I didn’t have to climb any further. The view from the pass was sublime and I was relieved, proud, tired and excited!

Edició i coordinació: ST! Redacció: Marta Tort Direcció comercial: Carme Garcia Disseny i maquetació: Chris D’Annunzio Fotografies: Andorra Ultra Trail Vallnord Impremta: Imprintsa D.I.: AND.285-2017

Profile for ARA Andorra

Ultra Trail News Edició X  

Ultra Trail News Edició X  

Advertisement