Page 1

Samo za tvoite o~i Sonuvam so o~i otvoreni pred portite na srceto zatvoreni. Posakuvam topol pogled mil, pred zid od br{len {to se svil. Vo dlabo~inite na no}i neprospieni tajnite na qubovta se zavieni,. Treperliva solza lice {to izmiva qubovta od du{a sekoj mig izbiva. Toj sladok ~emer v du{a se krie ko crveno vino vo krvta vrie. Samo za tvoite zeleni o~i V srce topla qubov se to~i.

само за твоите очи  
само за твоите очи