Page 1

Петар сака да учи

Малиот Петар сака да учи со книгата да другарува. Па отиде до книжара малку да истражува.

На равтофите книги многу со корици сјајни разни, посака другар да си одбере но излезе со раце празни.

Седна на клупата да размисли каков другар да си најде. Петар сега самиот си се чуди Каква невоља го снајде.

Во библиотека ке одам одеднаш му светна! Па побрза тој веднаш како со крила си ја летна.

Петар бара другар  
Петар бара другар