Page 1

Тајна

Тајната е посебна мисла таа е невина чиста. Тајната е секогаш сама се крие таа и од мама.

Една тајна скриена во мојава мала душа Денес само што се роди веднаш несака да слуша.

Тајна знаеш ли како се чува каде може тајна да се свие секогаш може ли да се чува дали во очи може да се скрие.

Тајна  
Тајна