Page 1

Облак Кога облакот патува и ветрето се радува, нежно тоа облачето го гали па паѓаат капки мали.

Кога облакот патува и сонцето е среќно дождовни капки позлатува и кон земјата ги упатува.

Кога облакот патува и природата се буди нежно го пречекува како чедо го дочекува.

Облак