Page 1


เยี่ยมชมโครงการ

เรื่อง : อุบลวดี พงษ์ทองวัฒนา ภาพ : สุภชาติ เวชมาลีนนท์

68


POOL VILLA ∑’Ë Q Langsuan

§«“¡ ÿ¢‡Àπ◊Õ√–¥—∫ °≈“ßøÑ“ °≈“ß°√ÿß

À≈—ß®“° Q Langsuan §Õπ‚¥¡‘‡π’¬¡ ÿ¥À√Ÿ®“°§«Õ≈‘µ’ȇŒâ“ å ‡ªî¥µâÕπ√—∫„Àâ —¡º—  ∫√√¬“°“»· π ∫“¬¢Õß √–«à“¬πȔՓ√¡≥å√’ Õ√åµ ∑’Ë√“¬≈âÕ¡¥â«¬«‘«‡¡◊Õß„π¡ÿ¡ Ÿß ·∫∫æ“‚π√“¡“ ‡√“°Á‡ΩÑ“√Õ∂÷ß«—π∑’Ë®–‰¥â —¡º— °—∫ çæŸ≈«‘≈≈“é ÀâÕß™ÿ¥· πÀ√Ÿ∑’Ë¡’ √–«à“¬πÈ”  à«πµ—«∫π™—Èπ 29 ¢ÕߧÕπ‚¥¡‘‡π’¬¡√–¥—∫´Ÿ‡ªÕ√å≈—°´å™—«√’·Ààßπ’È 69


แล้วก็เป็นจริง วันนีจ้ ะได้ชน่ื ชมความสมบูรณ์แบบของห้อง พูลวิลลา ได้เห็นสระว่ายน้ำส่วนตัวลอยฟ้า แบบเต็มตาจุใจ แต่ จะไม่ใจร้ายไปคนเดียว เพราะกำลังมาชวนคุณไปด้วยกัน Q Langsuan ตั้งอยู่บนถนนหลังสวน ถนนที่น่าอยู่ที่สุดสาย หนึ่งของกรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่กว่า 2 ไร่ หรูหรา และแตกต่าง ด้วยอาคารชุดสูง 36 ชั้น จำนวนห้องพัก 177 ยูนิต ขนาด ตั้งแต่ 2 ห้องนอนขึ้นไป เหนือระดับสูงสุดด้วย พูลวิลลา ห้องพักระดับซูเปอร์พรีเมียม พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว และเพนต์เฮาส์ ห้องชุดสุดหรูบนชั้น สูงสุด เพื่อลูกค้าระดับวีไอพี Q Langsuan โดดเด่นด้วยการ ออกแบบ โดยคำนึงคุณภาพ “5 Q” ได้แก่ “Q Location” ฟรีโฮลด์คอนโดมิเนียมระดับวีไอพีบนถนน หลังสวน พร้อมโฉนดให้ครอบครองกรรมสิทธิ์ เป็นข้อได้เปรียบ ที่เหนือชั้นกว่าใคร “Q Design” การออกแบบตกแต่งในสไตล์อาร์ตเดคโค ผสม ผสานความคลาสสิก ทุกเส้นสายสะดุดตา หรูหรา อลังการ และ สมบูรณ์แบบอย่างที่สุด “Q Security” ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ควอลิตี้เฮ้าส์ ควบคุมการเข้า-ออกด้วยระบบบันทึกรหัส สแกน ลายนิ้วมือ และระบบคีย์การ์ด ติดตั้ง CCTV ในพื้นที่สาธารณะ โดยรอบอาคาร และชัน้ จอดรถ พร้อมเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 70

“Q Living” ห้องพักระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี สวยงาม สะดวก สบาย สะอาดตา ทุกห้องกรุกระจกใสบานกว้างรอบด้านปราศจากเสียงรบกวน ความร้อน และรังสียูวีจากภายนอก เติมแต่ง ทัศนวิสัยแบบรอบทิศทางอย่างเต็มตา ให้คุณพักผ่อนได้สบายๆ ทั้งกาย ทั้งใจ “Q Saving” การออกแบบที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงาน แต่ไม่ลดความสะดวกสบาย ทำความรู้จัก Q Langsuan พอสมควรแล้ว ขึ้นไปบนชั้น 29 ด้วยลิฟต์ Hi-speed เพื่อเยี่ยมชมพูลวิลลากันดีกว่า


ภาพบนซ้าย : สุดหรูด้วยมุมมองแบบพาโนรามาจากสระว่ายน้ำส่วนตัว ภาพบนขวา : บรรยากาศอันอบอุ่นของห้องนอนหนึ่งในจำนวนทั้งหมด 4 ห้อง ภาพล่าง : การออกแบบฟังก์ชั่นลงตัวอย่างมีสไตล์ ภาพหน้าซ้าย ภาพบน : รสนิยมสไตล์อาร์ตเดคโคผสานกลิน่ อายความคลาสสิก ภาพล่าง : เปิดรับทัศนียภาพใจกลางมหานคร ด้วยกระจกใสบานใหญ่ กันความร้อนและเสียงรบกวน

71


หลังจากประตูบานใหญ่เปิดออก วิวแบบพาโนรามาที่สวย จับใจก็ปะทะเข้าเต็มตา คุณพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายโครงการอาคารสูง QH เล่าถึงความพิเศษของพูลวิลลาที่รังสรรค์ขึ้น เพือ่ เอกสิทธิเ์ ฉพาะครอบครัวทีต่ อ้ งการความเป็นส่วนตัวอีกระดับ ว่า “บนชั้น 29 มีห้องแบบพูลวิลลา 2 ห้อง คือ ฝั่งเหนือและ ฝั่งใต้ แบ่งสัดส่วนห้องละครึ่งชั้น พื้นที่ใช้สอยกว้าง 344 และ 347 ตารางเมตร ตกแต่งภายในแบบโมเดิร์นคอนเทมโพรารี เน้น เส้นสาย และมิติของแสงสีในยามค่ำคืน” การใช้สีโดยรวมเน้นโทนสีขาว เพื่อให้ดูสะอาดตา ให้ความ รู้สึกนุ่มนวล อ่อนโยนเหมือนบ้าน ผนังในส่วนมุมพักผ่อนตกแต่ง ด้วยวอลเปเปอร์หนังแท้ โทนสีเข้มขรึม ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก แต่ต้องยอมรับว่า ทำให้บรรยากาศในห้องดูเท่ ทันสมัยขึ้นมาก ครัวที่นี่มีสองส่วน ส่วนแรกที่เห็นคือครัวพร้อมแพนทรีสวย หรู ที่เป็นได้ทั้งมุมรับประทานอาหารง่ายๆ หรือเป็นที่สังสรรค์ ทำอาหารและพูดคุยไปกับเพื่อนฝูง อีกส่วนเปิดประตูเข้าไป เป็น ห้องครัวเต็มรูปแบบมีตู้เก็บอุปกรณ์เต็มพื้นที่ ให้คุณสนุกกับการ ทำอาหารได้ไม่สะดุด ดืม่ ด่ำกับทิวทัศน์ทส่ี วยงามของกรุงเทพฯ จากห้องนอนทัง้ สี่ 72


ภาพหน้าซ้าย ภาพบน : ทิวทัศน์กรุงเทพฯ ยามราตรี มุมมองแสนโรแมนติกสุดเอ็กซ์คลูซีฟของ Q Langsuan ภาพล่าง : จากุซซีส่วนตัวในบรรยากาศผ่อนคลาย ภาพล่าง : แสงสีในช่วงพลบค่ำ ให้ความรู้สึกในบรรยากาศ การพักผ่อนไม่เหมือนใคร

ห้องที่ตกแต่งอย่างลงตัวแล้วก็รีบออกไปตรงระเบียงที่มีมุมสวน ปลูกไม้ใหญ่อย่างลีลาวดี เพื่อชมพระเอกของวันนี้ สระว่ายน้ำ ส่วนตัวทีเ่ หมือนลอยอยูท่ า่ มกลางฟากฟ้าเหนือมหานครกรุงเทพฯ มีความพิเศษตรงที่เป็นสระว่ายน้ำระบบโอโซนที่ไม่มีผลเสียต่อ ผิวพรรณ บรรยากาศตื่นตาตื่นใจมากๆ วิวรอบทิศทางสวยและ สูงมีเสน่ห์แบบสังคมเมือง แต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่า มีแต่ตึกระฟ้า และแสงสี เพราะ Q Langsuan อยู่ใกล้สวนลุมพินี ที่ร่มรื่น สงบ สบาย ท่ามกลางธรรมชาติ สายตาของเราที่วาดไปรอบๆ จึงไม่ ได้แห้งแล้ง แต่ฉ่ำตา ชื่นใจ สูดลมหายใจได้เต็มอิ่ม ก็ในเมื่อมี ออกซิเจนแบบลอยฟ้า จะไม่สูดให้เต็มปอดก็เหมือนขาดทุน ติดใจอยู่นิดเดียวที่ในวันนี้เราไม่มีโอกาสไปแหวกว่ายใน สระว่ายน้ำส่วนตัว เลยมาบรรยายไม่ได้ว่าจะมีความสุขมากแค่ ไหน รอถามจากคุณดีกว่า รอให้คุณมาจับจองเป็นเจ้าของ พูลวิลลาบนชั้น 29 ของ Q Langsuan แล้วเราจะแวะมา ถามจากคุณ

73


เยี่ยมชมโครงการ

เรื่อง : อุบลวดี พงษ์ทองวัฒนา

ลัดดารมย์ Elegance

วงแหวนรอบกลาง แยกมหิดล เชียงใหม่ รางวัลที่สูงค่าแห่งความสำเร็จของชีวิต ควอลิตี้เฮ้าส์ที่เชียงใหม่ ฮอตไม่เลิกจริงๆ เพิ่งได้ข่าวการเปิดตัวโครงการ “ลัดดารมย์ Elegance วงแหวนรอบกลาง แยกมหิดล” ไม่นาน อัพเดตล่าสุด คือยอดจองไหลลื่นไม่ขาดสาย ใครๆ ก็ต้องให้ความสนใจบ้านควอลิตี้เฮ้าส์ เพราะขึ้นชื่อในด้านคุณภาพและความสมบูรณ์แบบเหนือใคร ด้วยคอนเซ็ปต์ The Unsurpassed Elegance of Life ที่สุด แห่งชีวิต ความสง่างามที่มิอาจประเมินค่าได้ เริ่มความภูมิฐาน และงามสง่ากันตัง้ แต่ซมุ้ ประตูทางเข้า ทีห่ รูหรา โอ่อา่ กว้างขวาง เป็นหนึ่งในจุดเด่นของโครงการ “บ้าน 5 คุณภาพ” โดยเฉพาะ ในเชียงใหม่ ใครเห็นใครก็จำได้ คุณจรินทร์ พงษ์เย็น ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงการบ้าน 11 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่า “คน เชียงใหม่ ให้การตอบรับโครงการบ้านในเครือควอลิตี้เฮ้าส์เป็น อย่างดี แต่ละโครงการมียอดขายน่าพอใจ ทีมงานสอบถามกับ ลูกค้าโดยตรง หลายท่านบอกว่า เชือ่ ใจในคุณภาพ โครงการบ้าน ของควอลิตี้เฮ้าส์โดดเด่นมากในด้านนโยบาย และแนวความคิด ของโครงการที่เป็นระบบ ทั้งนโยบาย 5 คุณภาพ การออกแบบ บ้านสวย แนบชิดธรรมชาติ เลือกใช้วัสดุชั้นดี มีคุณภาพ สร้าง64


สรรค์สงั คมมีระดับ การให้บริการทีซ่ อ่ื สัตย์ จริงใจ และทีด่ จู ะได้รบั การตอบรับดีทส่ี ดุ คือ ระบบรักษาความปลอดภัยทีไ่ ด้มาตรฐาน” ด้วยระบบ Double Security ซุ้มประตูโครงการให้ความ มั่นใจสูงสุดในอาณาจักรส่วนตัว ต้อนรับด้วยส่วน Public Zone หรือโซนรับแขก เป็นพื้นที่สำหรับผู้มาเยือน และเพื่อกิจกรรมพักผ่อนออกกำลังกาย มีสโมสรทีอ่ อกแบบได้อย่างลงตัว สระว่ายน้ำ ขนาดใหญ่ จากุซซี ห้องฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์ทนั สมัย ห้องเซาน่า บริเวณโดยรอบยังร่มรื่นด้วยสวนสวย จากนั้นจึงเข้าสู่ Private Zone บ้านเพือ่ การพักผ่อน ใกล้ชดิ ธรรมชาติ ทีใ่ ห้ความเป็นส่วน ตัวสูงสุดกับผูพ้ กั อาศัย รัว้ รอบโครงการสูง 3 เมตร ระบบโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV รอบโครงการ ระบบความปลอดภัยภายในบ้าน ติดตั้ง Magnetic และ Glass break ระบบการเตือนภัยขัน้ สูง

ทีป่ อ้ งกันภัยก่อนถึงตัว พร้อมเชื่อมต่อสัญญาณไปยังศูนย์รักษา ความปลอดภัยส่วนกลางของหมู่บ้าน และโทรศัพท์มือถือของ

ผู้พกั อาศัย รวมไปถึงระบบสัญญาณกันขโมยทีร่ ว้ั โครงการทีม่ ี ระบบเชือ่ มสัญญาณเช่นกัน ซึง่ ถือว่าเป็นแห่งแรกและแห่งเดียว ในเชียงใหม่

65


ภาพทัง้ หมดถ่ายจากสถานทีจ่ ริงบรรยากาศจำลอง ภาพบน : Glass House ห้องกระจกกลางสวน บรรยากาศเพือ่ การพักผ่อน สุดโรแมนติก ภาพล่างขวา : อิ่มเอมกับความหรูหราท่ามกลางสังคมมีระดับ ภาพล่างซ้าย : เรือนรับรองทีร่ ายล้อมด้วยสวนสวย ภาพหน้าขวา ภาพบน : Grand Living Room ภูมฐิ าน พร้อมต้อนรับ อาคันตุกะสำคัญ ภาพล่าง : ฟังก์ชนั่ พิเศษในคฤหาสน์ทวิ ดอร์

“สำหรับลูกค้าที่มีระดับและมีฐานะทางสังคม ส่วนใหญ่จะ เน้นในความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวมากเป็น พิเศษ การสร้างบ้านเพือ่ การอยูอ่ าศัยสักหลัง สำหรับคนทีม่ ฐี านะ ทางการเงิน ไม่ใช่ปญ ั หาใหญ่ แต่การจะควบคุมสังคม และสิ่ง แวดล้อมโดยรอบ หรือจัดการเรือ่ งระบบรักษาความปลอดภัยที่ อยูร่ อบๆ บ้านนัน้ ทำได้ยากมาก การเลือกซือ้ บ้านในโครงการบ้าน 5 คุณภาพของควอลิตี้เฮ้าส์ อย่างลัดดารมย์ Elegance วงแหวน รอบกลาง แยกมหิดล ที่นี่ จึงเหมือนการตัดสินใจเลือกสังคมที่มี ระดับ เลือกระบบรักษาความปลอดภัยทีไ่ ด้มาตรฐาน ช่วยให้การ ใช้ชีวิตในบ้านมีความสุขและพักผ่อนได้อย่างอบอุ่นใจ” แบบบ้านสไตล์ทวิ ดอร์ และสแปนิชทีม่ เี อกลักษณ์ ออกแบบ 66


ให้มีความแนบชิดธรรมชาติในทุกมุมมอง แต่ละหลังได้รับการ ออกแบบเป็นพิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ฟังก์ชน่ั ดีไซน์ออกแบบ ใหม่ ไม่ซ้ำใคร ปรับเปลี่ยนห้องเดิม มุมเดิม ให้ใช้งานได้อย่างมี สไตล์ ตอบรับทุกรสนิยมการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง พิเศษสุดๆ ด้วย Glass House ห้องกระจกกลางสวน เปิด มุมมอง และเชื่อมต่อพื้นที่จากภายในบ้านออกสู่สวนสวย และ ผืนฟ้าอันแสนโรแมนติกที่รายล้อม ทั้งในยามเช้า ยามสาย ตกบ่าย หรือยามเย็น เติมเต็มความสมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิต

ให้เต็มอิม่ กันทัง้ ครอบครัว ช่างเหมาะเจาะกลมกลืนกับบรรยากาศ ของเมืองเหนือ ฟังก์ชั่นภายในบ้านก็สวยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทั้ง Green Room, Living Master Bedroom, Natural Living Bathroom, Greenery Porch ระเบียงชมสวน ครัว Island Concept และเรือนรับรองกลางสวน Spa Pavilion บ้านในระดับราคา 6-40 ล้านบาท บนถนนวงแหวนรอบ กลาง แยกมหิดล ทำเลศักยภาพใกล้เมือง ใจกลางย่านธุรกิจ การค้าสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางสะดวกสบาย สำหรับท่านผู้สนใจครอบครองเป็นเจ้าของ เอกสิทธิ์เพียง 122 ครอบครัวเท่านั้น ไม่ได้มาพูดโฆษณาชวนเชื่อแต่อย่างใด แต่มีข่าวกระซิบมา ว่า หลังงาน Grand Opening บ้านก็ถูกจับจองไปหลายหลัง เพื่อนยังบอกกันปากต่อปาก แล้วคุณยังจะวางใจ ไม่รีบแวะไป เยี่ยมชมโครงการ ลัดดารมย์ Elegance วงแหวนรอบกลาง แยกมหิดล อีกหรือ ก่อนจะลาจากลัดดารมย์ Elegance วงแหวน รอบกลาง แยกมหิดล คุณจรินทร์ยังได้เชิญชวนทุกท่านให้แวะ มาเยีย่ มชมโครงการฯ หากสงกรานต์นท้ี า่ นได้มาฉลองสงกรานต์ ในแบบปีใหม่เมืองที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านสามารถสอบถาม ข้อมูลหรือนัดหมายชมโครงการได้ทโ่ี ทร. 0 5311 5888 หรือ 1388 กด 71 ขอบอกว่า เอกสิทธิ์ที่เหนือใคร มีเพียงคุณเท่านั้นที่คู่ ควรกับคฤหาสน์สุดหรูสไตล์ยุโรปในเชียงใหม่ ที่นี่คือ The Definition of pride for Successful life อย่างแท้จริง 67


∫Õ°‡≈à“‡°â“ ‘∫

ç≈—¥¥“√¡¬å Elegance √“™æƒ°…å-√—µπ“∏‘‡∫»√åé §ƒÀ“ πåÀ√Ÿ California Style ¿“æ®”≈Õß

§√—Èß·√°¢Õß·∫∫∫â“𠉵≈å·§≈‘øÕ√å‡π’¬ ∑’Ë¡’‡Õ°≈—°…≥å À√ŸÀ√“ ¡’‡ πàÀå ‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°«—π¢Õߧÿ≥æ—°ºàÕπÕ¬à“ß¡’√–¥—∫°—∫ ç≈—¥¥“√¡¬å Elegance √“™æƒ°…å-√—µπ“∏‘‡∫»√åé ‚§√ß°“√§ƒÀ“ πå À√Ÿ∫π∑’Ë¥‘π 110-250 µ“√“ß«“ æ◊Èπ∑’Ë„™â Õ¬ 214-358 µ“√“߇¡µ√ ÕÕ°·∫∫Õ¬à“ßæ‘∂’æ‘∂—π≈ßµ—« °—∫øíß°å™—Ëπ¢π“¥ 4 ÀâÕßπÕπ 5 ÀâÕßπÈ” æ√âÕ¡π«—µ°√√¡≈à“ ÿ¥®“°§«Õ≈‘µ’ȇŒâ“ å øíß°å™—Ëπ摇»…

‡æ’¬ß·Àà߇¥’¬« ÀâÕßπÈ” ‰µ≈凫‡π‡™’¬π ¥’‰´π傪√àß‚≈àߥ⫬∫“π °√–®°´’∑√Ÿ ´ÿâ¡∑“߇¢â“‚§√ß°“√¢π“¥„À≠àÕ≈—ß°“√ ∑Õ¥¬“« Ÿà ∑‘«µâπª“≈å¡ Ÿß‡¥àπ  –∑âÕπ°≈‘πË Õ“¬∫√√¬“°“»· ß·¥¥·≈– “¬≈¡¢Õß∑–‡≈·∂∫§“∫¡À“ ¡ÿ∑√‡¡¥‘‡µÕ√å‡√‡π’¬π æ√âÕ¡ Cover Way ∑“߇¢â“‚§√ß°“√·∫∫«’‰Õæ’ ‡Õ° ‘∑∏‘χ©æ“–∑à“π ¡“™‘°„𠂧√ß°“√œ ¿“¬„µâ —ߧ¡§ÿ≥¿“æ∑’ËÀ√ŸÀ√“ ‡æ’¬ß 134 À≈—ß „π √–¥—∫√“§“ 15-30 ≈â“π∫“∑ ¥â«¬»—°¬¿“æ¢Õß∑”‡≈∂ππ√“™æƒ°…å ∑’Ë “¡“√∂‡™◊ËÕ¡µàÕ °“√‡¥‘π∑“߉¥âÀ≈“°À≈“¬‡ âπ∑“ß æ√âÕ¡ ‘ßË Õ”π«¬§«“¡ –¥«° §√∫§√—𠇙àπ  ‚¡ √ ‰µ≈å‚¡‡¥‘√åπ·§≈‘øÕ√å‡π’¬  √–«à“¬πÈ” ø√’øÕ√å¡ øîµ‡π   «π “∏“√≥–¢π“¥„À≠à°«à“ 3 ‰√à ·≈–Õÿàπ„® ¥â«¬¡“µ√∞“π°“√√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬√–∫∫ Double Security ·¬° à«πºŸâ¡“µ‘¥µàÕ·≈–ºŸâÕ¬ŸàÕ“»—¬ Õ’°∑—Èßµ‘¥µ—Èß°≈âÕß«ß®√ªî¥ CCTV ∫—π∑÷°°“√‡¢â“-ÕÕ° ≥ ®ÿ¥∑“߇¢â“‚§√ß°“√ æ√âÕ¡‡®â“Àπâ“∑’Ë√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬µ≈Õ¥ 24 ™—Ë«‚¡ß §ƒÀ“ πå∑ÿ°À≈—ß µ‘¥µ—ßÈ  —≠≠“≥°—π¢‚¡¬„πµ—«∫â“π∑—ßÈ À≈—ߥ⫬√–∫∫ Shock Censor & Magnetic  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë ‚∑√. 1388 °¥ 62 À√◊Õ 0 2195 4777 www.qh.co.th

çCasa Seaside Rayongé

∑ÿ°™à«ß‡«≈“§◊Õ §”µÕ∫¢Õß°“√æ—°ºàÕ𠂧√ß°“√∫â“π‡¥’Ë¬« √â“߇ √Á®°àÕπ¢“¬ ·Ààß ·√°„π®—ßÀ«—¥√–¬Õß ¿“¬„µâ°“√∫√‘À“√ß“π®“° ∫√‘…—∑ §“´à“ «‘≈≈å ®”°—¥ ‡æ◊ËÕµÕ∫‚®∑¬å„π∑ÿ° ™à«ß‡«≈“·Ààß°“√æ—°ºàÕπ¢Õߧÿ≥ ¥â«¬√Ÿª·∫∫¢Õß ∫â“πæ—°µ“°Õ“°“» ≥ À“¥·¡à√”æ÷ß Õ—π‡ß’¬∫  ß∫ ∑’æË √âÕ¡„À⧫“¡‡ªìπ à«πµ—«°—∫∑ÿ°®—ßÀ«–°“√ „™â™’«‘µ ¥â«¬®”π«π∫â“π‡æ’¬ß 184 À≈—ß∫π‡π◊ÈÕ∑’Ë ‚§√ß°“√¢π“¥ 68 ‰√à ·∫∫∫â“π¡’ 3  ‰µ≈å §◊Õ Sea Breeze, Sea Garden, Sea Orchid ∫πæ◊Èπ∑’Ë µ—ßÈ ·µà 60 µ“√“ß«“ æ◊πÈ ∑’„Ë ™â Õ¬µ—ßÈ ·µà 102 µ“√“߇¡µ√¢÷Èπ‰ª æ√âÕ¡øíß°å™—Ëπ¢π“¥ 2-3 ÀâÕßπÕπ 80

¿“æ®”≈Õß


1-2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน พร้อม ฟังก์ชั่นพิเศษ ห้องน้ำชมสวน ทำเลที่ตั้งโครงการฯ โดดเด่น ด้ ว ยบรรยากาศอั น ผ่ อ นคลายของ ชายหาดแม่รำพึง ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 200 กิโลเมตร เดินทาง แสนสะดวกเพียง 2 ชั่วโมง คุณก็จะ ได้สัมผัสท่วงทำนองของเกลียวคลื่น ที่ซัดสาด พร้อมสายลมทะเลที่พัดผ่านรอบตัว โครงการฯ ยัง

รายล้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เทสโก้โลตัส แมคโคร โรงพยาบาลระยอง

ฯลฯ ประกอบกับสิ่งอำนวยความสุขมากมายในโครงการฯ เช่น สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส ฟิตเนส เซาน่า สวนส่วนกลางขนาด 3.96 ไร่ ร้านอาหาร มินิมาร์ต ฯลฯ พร้อมมาตรฐานการรักษา ความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด CCTV 6 จุดทั่วโครงการ รวมทัง้ บันทึกการเข้า-ออก ณ จุดทางเข้าโครงการ และเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง “Casa Seaside Rayong” พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของแล้ววัน นี้ กับระดับราคาที่คุณสามารถตัดสินใจเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก เริ่มต้นเพียง 3.09 ล้านบาท ท่านผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2677 7071 หรือ 08 0045 2244 เว็บไซต์ www.casaseaside.com

เจ้าของโครงการและผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน : บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000579 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 กรรมการผู้จัดการ : นายรัตน์ พานิชพันธ์ ทุนจดทะเบียน : 8,883,558,370 บาท ชำระแล้ว 8,477,339,715.00 บาท ลัดดารมย์ Elegance ถนนวงแหวนรอบกลาง แยกมหิดล ที่ตั้งโครงการ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 25/2553 ที่ดินโฉนดเลขที่ 5489, 5889, 95796, ฯลฯ เนื้อที่โครงการ 62-2-53.8 ไร่ ทรัพย์สินส่วนกลาง สวนสาธารณะ 5-1-57 ไร่ เริ่มก่อสร้างมิถุนายน 2553 คาดว่าจะแล้วเสร็จมิถุนายน 2557 ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน ลัดดารมย์ Elegance ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ ที่ตั้งโครงการ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 10/2554 ที่ดินโฉนดเลขที่ 44072 เนื้อที่ โครงการ 78-3-36 ไร่ ทรัพย์สินส่วนกลาง สวนสาธารณะ 2-3-23.4 ไร่ เริ่มก่อสร้างพฤษภาคม 2553 คาดว่าจะแล้วเสร็จมิถุนายน 2557 ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน หมายเหตุ : ลัดดารมย์ Elegance ถนนวงแหวนรอบกลาง แยกมหิดล และลัดดารมย์ Elegance ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายใน 15 วัน หลังจากชำระราคาครบถ้วนแล้ว สโมสร สระว่ายน้ำ เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ใช่ทรัพย์ส่วนกลาง ราคาและข้อเสนอพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น คิวหลังสวน ที่ตั้งโครงการ ตำบล (ปทุมวัน) ลุมพินี อำเภอปทุมวัน (สามเพ็ง) กรุงเทพมหานคร เลขที่ทะเบียนอาคารชุด 13/2553 ใบอนุญาตก่อสร้าง กท 0907/ก. 1956 ที่ดินโฉนดเลขที่ 5535, 3281, 3771 เนื้อที่โครงการ 848 ตารางวา ลักษณะโครงการ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง 37 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่ก่อสร้าง 34,039 ตารางเมตร จำนวนห้องพัก 177 ห้อง ที่จอดรถ 219 คัน ที่จอดรถส่วนบุคคล 211 คัน จอดรถส่วนกลาง 8 คัน เริ่มก่อสร้างกรกฎาคม 2551 แล้วเสร็จตุลาคม 2553 ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน กับธนาคาร ห้องชุดไม่มีภาระพูกพัน เจ้าของห้องชุดมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง บริการส่วนรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากรตามที่ กฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนด ข้อมูลในเอกสารชุดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เจ้าของโครงการผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู้จดทะเบียนอาคารชุด : บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105536123351 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 กรรมการผู้จัดการ : นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (ชำระค่าหุ้น เต็มมูลค่าแล้ว) คาซ่าคอนโด สุขุมวิท 97 ที่ตั้งโครงการ ซอยสุขุมวิท 97 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตก่อสร้าง อยู่ระหว่างการขอ อนุญาต ที่ดินโฉนดเลขที่ 19178, 19180, 19181 และเลขที่ 19182 ลักษณะโครงการ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง ได้แก่ ส่วนที่ 1 พื้นที่ก่อสร้าง ประมาณ 5,878 ตารางเมตร ส่วนที่ 2 พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 5,925.5 ตารางเมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 11,803.5 จำนวนห้องพักส่วนที่ 1 109 ห้อง จำนวนห้องพักส่วนที่ 2 109 ห้อง รวมห้องพัก 218 ห้อง ที่จอดรถส่วนที่ 1 จำนวน 42 คัน ที่จอดรถส่วนที่ 2 จำนวน 46 คัน รวมที่จอดรถ 88 คัน มีพื้นที่สีเขียวที่ชั้น 1 ขนาด 502 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวที่ชั้น ดาดฟ้าขนาด 192 ตารางเมตร รวมพื้นที่ 694 ตารางเมตร สระว่ายน้ำขนาด 7.00 x 9.00 เมตร จำนวน 2 สระ ทางเข้า-ออกแบบแยกเลนข้างละ 4 เมตร เริ่มก่อสร้างตุลาคม 2553 คาดว่าจะแล้วเสร็จกันยายน 2554 คาซ่าคอนโด รัชดา-ท่าพระ ที่ตั้งโครงการ ถนนรัชดาภิเษก เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 7/2552 และเลขที่ 370/2551 (เลขที่ ต.146/2552) ที่ดินโฉนดเลขที่ 2625 และ เลขที่ 35 ลักษณะโครงการ เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) จำนวน 2 หลัง ได้แก่ อาคาร A พื้นที่ ก่อสร้างประมาณ 8,720.30 ตารางเมตร จำนวนห้องพัก 152 ห้อง ที่จอดรถ 60 คัน อาคาร B พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 7,155.22 ตารางเมตร จำนวนห้องพัก 122 ห้อง ที่จอดรถ

51 คัน และมีพื้นที่สีเขียวที่ชั้นล่างรวมพื้นที่ 1,866.58 ตารางเมตร ทางเข้า-ออกแบบแยกเลนข้างละ 3 เมตร เริ่มก่อสร้างมีนาคม 2553 คาดว่าจะแล้วเสร็จมีนาคม 2554 หมายเหตุ: คาซ่าคอนโด สุขุมวิท 97 และคาซ่าคอนโด รัชดา-ท่าพระ ทรัพย์สินส่วนกลาง ได้แก่ พื้นที่ทางเดินภายในและภายนอกอาคาร บันไดระหว่างชั้นและโถงบันได ประตูทางเข้าออก ภายในอาคาร ป้ายอาคารชุด โถงลิฟต์ สวนภายนอกอาคารและบนอาคาร ที่จอดรถ ห้องควบคุมระบบต่างๆ ช่องชาร์ประบบต่างๆ ห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้น ห้องพักมูลฝอย รวม สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง ลิฟต์โดยสาร ไฟแสงสว่างภายในและภายนอกอาคาร ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ สัญญาณโทรทัศน์ โทรศัพท์ และกล้องวงจรปิด สระว่ายน้ำ ระบบน้ำดีและถังเก็บ ที่ดินไม่มีภาระผูกพันกับธนาคาร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดตามที่ กฎหมายกำหนดต่อไป เจ้าของห้องชุดมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง บริการส่วนรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอากรตามที่กฎหมายว่า ด้วยอาคารชุดกำหนด ข้อมูลในเอกสารชุดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เจ้าของโครงการและผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน: บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105535094136 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 38 อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ ชั้น 4 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 กรรมการผูจ้ ดั การ : นายบุญมี รัตนนุกรม ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) เดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ ปิ่นเกล้า อาคารชุดพักอาศัย สูง 30 ชั้น รวม 1,408 ยูนิต ที่ตั้งโครงการ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ที่ดินโฉนดเลขที่ 2336, 5689, 30887, 30888, 30889, 30890, 30891 และ 32817 เนื้อที่โครงการประมาณ 6-2-38 ไร่ ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน เริ่มก่อสร้างประมาณ ธันวาคม 2553 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธันวาคม 2555 เดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ เกษตร-นวมินทร์ อาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ห้องชุดพักอาศัยรวม 1,086 ยูนิต และอาคารสโมสรพร้อมสระว่ายน้ำ ที่ตั้งโครงการ ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ที่ดินโฉนดเลขที่ 22312 เนื้อที่โครงการประมาณ 9-1-66.9 ไร่ ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน เริ่มก่อสร้างประมาณธันวาคม 2553 คาดว่าจะแล้วเสร็จธันวาคม 2555 เดอะทรัสต์ เรสซิเด้นซ์ รัชดาภิเษก-พระราม 3 อาคารชุดพักอาศัย สูง 33 ชั้น รวม 1,685 ยูนิต ที่ตั้งโครงการ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ที่ดินโฉนดเลขที่ 45186, 45187, 45188, 53851 และ 53852 เนื้อที่โครงการประมาณ 6-3-81.8 ไร่ ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน เริ่มก่อสร้างประมาณมีนาคม 2554 คาดว่าจะแล้วเสร็จมีนาคม 2556 จดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โอนกรรมสิทธิ์หลังจากผู้ซื้อชำระเงินครบถ้วนตามสัญญา ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินกองทุน และ ค่าใช้จา่ ยส่วนกลางตามกำหนดในข้อบังคับนิตบิ คุ คลอาคารชุด (ภาพประกอบทัง้ หมดเป็นภาพจำลองเพือ่ การโฆษณาเท่านัน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า) Casa Seaside Rayong Project: The Project and Land Owner: Casa Ville (Rayong 2553) Co., Ltd. Registration No.: 0105553071843 Registered Capital: 5,000,000.00 Baht (fully paid up) Office located at 7th Floor, Q House Lumpini Building No.1, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Managing Director: Mr.Pairoj Wattanavarodom. The Project will be constructed on the land, Title Deed No.: 13930, 13946, 13945, 13931, 13932, 13933, 13934, 13935, 13936, 13937, 13938, 13939, 13940, 13941, 13942, 13943, 13944, 29645, 33151, 33152, 33153, 33189, 32758, 32759, 35802 Land No.: 17, 18, 19, 16, 13, 12, 9, 8, 5, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 82, 93, 94, 75, 76, 81, 80, 77. Estimated Area: 68 Rai 3 Ngarn 70.8 Square Wah, located at Tumbol Tapong, Amphur Muang, Rayong, Thailand with construction start in November 2010, while the first phase of construction is expected to be completed in June 2011, and units are transferable within 30 days after the completion of the payment for the unit. The land and buildings are not under mortgage of any other encumbrance. The Land Development License Status: In process of filling the application. The Club House & Fitness, Swimming Pool, Tennis Court, Sauna and Recreation Park are properties of the Project Owner and not common properties. 81

QH: E-Magazine March-May 2011 VOL.8  
QH: E-Magazine March-May 2011 VOL.8  

E-Magazine March-May 2011 VOL.8

Advertisement