Issuu on Google+

รายงานประจำ�ปี 2556


“ Driving to Unlock the Potential”


ธุรกิจโรงแรม

ลงทุนโดยตรง

บริหารงาน/แฟรนไซส์

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา ไทย

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตะวันออกกลาง

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา บาหลี

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จีน

แบรนด์อนันตราซึ่งได้รับรางวัล จากหลากหลายสถาบัน มีโรงแรม และรีสอร์ทในเครือทั้งสิ้น 12 แห่ง ในประเทศไทย ในปี 2556 รายได้ จากโรงแรมดังกล่าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17

มัลดีฟส์เป็นอีกตลาดท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก โรงแรมในเครือทั้งหมด 6 แห่ง ซึ่งรวมถึง 3 อนันตรา 1 นาลาดู และ 2 เปอร์ อควัม มีรายได้รวมทั้งสิ้น 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

จากการเปิดโรงแรมที่รับจ้าง บริหารเพิ่มอีก 3 แห่ง ปัจจุบัน บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรม ภายใต้แบรนด์อนันตราทั้งสิ้น 6 แห่งในตะวันออกกลาง โดยรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 68 ในปี 2556

รีสอร์ทภายใต้แบรนด์อนันตรา ในบาหลี สองแห่งมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 29

อนันตราสองแห่งที่เพิ่งเปิดตัวไป ในประเทศจีน มีรายได้รวม 47 ล้านหยวน

ยอดขาย

ยอดขาย

ยอดขาย

ยอดขาย

ล้านบาท

2,525

2,943

1,598

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

64

72

33

ล้านดอลลาร์สหรัฐอาหรับ

197

65

117

82

ยอดขาย

ล้านรูเปียอินโดนีเซีย

101

ล้านหยวน

47

78

4 2554

2555

2556

2554

2555

2556

อนันตรา เวเคชั่น คลับ

โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

บริษัทเปิดตัวอนันตรา เวเคชั่น คลับ ในช่วงปลายปี 2553 ในปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่สาม ในการดำ�เนินงาน รายได้ของ อนันตรา เวเคชั่น คลับ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 57 จากปี 2555

โอ๊คส์มีโรงแรม 47 แห่ง รวมกว่า 5,000 ห้อง และยังคงเป็น ส่วนสำ�คัญของกลุ่มธุรกิจ โรงแรมของบริษัท บริษัทยังคง จะขยายธุรกิจของโอ๊คส์ใน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไทย และตะวันออกกลางต่อไป

ยอดขาย

ยอดขาย

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

80 51

ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

152

2555

2554

2556

เปอร์ อควัม, มัลดีฟส์, สหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ เมื่อกลางปี 2556 บริษัท ได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ในแบรนด์ ‘เปอร์ อควัม รีทรีต รีสอร์ท เรสซิเดนซ์’ และได้ลงทุน ในสัดส่วน ร้อยละ 50 ในโรงแรม นิยามา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ แบรนด์เปอร์ อควัมในมัลดีฟส์

ยอดขาย 165

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

27

2554

2555

2556

2554

2555

2556

เอเลวาน่า คอลเลคชั่น แอฟริกา

นาลาดู

เอเลวาน่าคอลเลคชั่นเปิดโรงแรม แซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า ซึ่งเป็น Bush Camp แห่งแรกในประเทศ เคนยาในปี 2556 เป็นผลให้ มีโรงแรมในกลุ่มทั้งสิ้น 8 แห่ง

นาลาดู โรงแรมบูติกขนาด 19 ห้อง ในมัลดีฟส์ มีรายได้ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2556

ยอดขาย

ยอดขาย

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

12

13

12

2554

2555

2556

6

5

6

82

19

2554

2555

2556

2554

2555

2556

2554

2555

2556

2554

2555

2556


ลงทุนโดยตรง

บริหารงาน/แฟรนไซส์

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา เวียดนาม

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา กัมพูชา

อวานี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ศรีลังกา

อวานี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เวียดนาม

อวานี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท มาเลเซีย

โรงแรม 4 แห่งของบริษัท ในประเทศเวียดนาม ซึ่งรวมถึง 2 โรงแรมอนันตราและ 2 โรงแรมอวานี มีรายได้รวม 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 142

อนันตราเปิดรีสอร์ทแห่งแรก ในประเทศกัมพูชาในเดือนกันยายน ปี 2556

บริษัทเปิดตัวแบรนด์อวานี ในช่วงปลายปี 2554 ในประเทศศรีลังกาเป็นแห่งแรก รายได้รวมของโรงแรมอวานี ในศรีลังกา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 35 ในปี 2556

บริษัทเข้าซื้อโรงแรมในเวียดนาม ในปี 2556 และในปีเดียวกัน บริษัทได้เปลี่ยนชื่อโรงแรม ดังกล่าว และโรงแรมที่บริษัท ร่วมลงทุนในเมืองไฮฟง เป็นแบรนด์อวานี

บริษัทได้เปิดตัวโรงแรมรับจ้าง บริหารภายใต้แบรนด์อวานี แห่งแรกในประเทศมาเลเชีย ในปี 2556 โดยมีรายได้ 55 ล้านริงกิตมาเลเซีย

ยอดขาย

ยอดขาย

ยอดขาย

ยอดขาย

ยอดขาย

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

8

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

0.3

ล้านรูปี

842

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

3.4

ล้านริงกิต

55

626

5 2

2554

2555

2556

2554

2555

2556

2554

2555

2556

2554

2555

2556

2554

2555

2556

เซ็นต์ รีจิส

โฟร์ซีซั่นส์

แมริออท

รอยัล การ์เด้น พลาซ่า

เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงแรม เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ เปิดตัวในปี 2554 ตั้งอยู่บนทำ�เลที่ดีที่สุด แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ และบริษัท ประสบความสำ�เร็จในการขายห้อง เรสซิเดนซ์ซึ่งมีไว้เพื่อขาย เกือบหมดแล้ว

กลุ่มโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ 4 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สมุย และเชียงราย ได้รับรางวัล จากหลายสถาบัน โดยสี่โรงแรม รวมกัน สร้างรายได้รวม 2,517 ล้านบาทในปี 2556

โรงแรมแมริออทพัทยา และเจ ดับบลิว แมริออท รีสอร์ท ภูเก็ต มีรายได้รวม 1,389 ล้านบาทในปี 2556

ศูนย์การค้าซึ่งตั้งอยู่ติดกับ โรงแรมในเครือของบริษัททั้ง 3 แห่ง ในภูเก็ต พัทยา และกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ศูนย์การค้า ในกรุงเทพฯถูกปิดปรับปรุงตั้งแต่ ไตรมาส 1 ปี 2556

ธุรกิจสปาซึ่งมีสาขากว่า 45 สาขาใน 12 ประเทศ มีรายได้ รวม 590 ล้านบาทในปี 2556

ยอดขาย

ยอดขาย

ยอดขาย

ยอดขาย

ยอดขาย

ล้านบาท

600

644

ล้านบาท

1,767

2,204

2,517

ล้านบาท

1,389 1,281 1,345

ล้านบาท

ล้านบาท

700

726

701

2554

2555

2556

480

527

590

212

2554

2555

2556

2554

2555

2556

2554

2555

2556

2554

2555

2556


ธุรกิจร้านอาหาร

ลงทุนโดยตรง

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

สเวนเซ่นส์

ไทยเอ็กซ์เพรส

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ประกอบด้วย สาขาที่ลงทุนเอง 193 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 110 สาขา มียอดขายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เป็น 6,011 ล้านบาทในปี 2556

สเวนเซ่นส์ ประกอบด้วยสาขาที่ บริษัทลงทุนเอง 125 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 173 สาขา มียอดขายรวม 3,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในปี 2556

ไทยเอ็กซ์เพรส และแบรนด์ในเครือ ซึ่งรวมถึงซินวาง ฮ่องกง คาเฟ่ และนิวยอร์ค นิวยอร์ค มียอดขาย รวม 124 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในปี 2556

ยอดขาย ล้านบาท

5,110

2554

ยอดขาย 5,871 6,011

2555

2556

ล้านบาท

2,848

2554

ยอดขาย 3,389 3,611

2555

2556

ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

105

109

2554

2555

เบอร์เกอร์ คิง

สาขาที่บริษัทลงทุนเอง 249 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 119 สาขา ในประเทศไทย ของแดรี่ ควีน มียอดขายรวม 1,876 ล้านบาท ในปี 2556

สาขาเบอร์เกอร์ คิงที่บริษัทลงทุน เอง 36 สาขา มียอดขายเท่ากับ 1,208 ล้านบาทในปี 2556

ยอดขาย 1,202

2554

2555

2556

ยอดขาย

ล้านบาท

2554

1,595

2555

1,876

ล้านบาท

953

2556

2554

1,056

2555

ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

2556

แดรี่ ควีน

2,575 2,247 2,414

เดอะ คอฟฟี่ คลับ ซึ่งมีสาขา แฟรนไชส์ในสัดส่วนร้อยละ 95 ของจำ�นวนสาขาทั้งหมด รวมกับริบส์แอนด์รัมส์ มียอดขายรวม 447 ล้านดอลลาร์ ออสเตรเลียในปี 2556 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11

334

ประกอบด้วยสาขาทั้งใน ประเทศไทยและจีนรวม 51 สาขา มียอดขายรวม 2,575 ล้านบาท ในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7

ล้านบาท

ริเวอร์ไซด์

ยอดขาย 124

ซิซซ์เลอร์

ยอดขาย

เดอะ คอฟฟี่ คลับ และ ริบส์ แอนด์ รัมส์

1,208

2554

2555

บริษัท เข้าลงทุนในริเวอร์ไซด์ ในสัดส่วนร้อยละ 49 เมื่อ ปลายปี 2555 ริเวอร์ไซด์เป็น เครือร้านอาหารประเภท Casual Dining ในประเทศจีน ซึ่งมี ความเชี่ยวชาญในอาหาร จานปลาเสฉวนบาร์บีคิว

ยอดขาย 447

ล้านหยวน

269 193

2556

2554

2555

2556

บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำ�กัด

บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำ�กัด บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำ�กัด

ธุรกิจร้านอาหารในสนามบิน มีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ในปี 2556

รายได้จากโรงงานผลิตไอศกรีม และชีสรวมมีการเติบโตเพิ่มขึ้นใน อัตราร้อยละ 2 ในปี 2556

ยอดขาย

ยอดขาย

ล้านบาท

717

2556

405

บริหารงาน/แฟรนไซส์

2554

846

2555

927

2556

ล้านบาท

1,431

2554

1,624 1,657

2555

2556


ธุรกิจจัดจำ�หน่ายและรับจ้างผลิต

ลงทุนโดยตรง

เอสปรี

บอสสินี่

แก๊ป

ชาร์ล แอนด์ คีธ

เพโดร

แบรนด์สินค้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดของ บริษัท มียอดขาย 656 ล้านบาท ในปี 2556

บอสสินี่ ซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่น ชั้นนำ� มียอดขาย 252 ล้านบาท ในปี 2556

ยอดขายข���งแก๊ปเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เป็น 486 ล้านบาทในปี 2556

ยอดขายของชาร์ล แอนด์ คีธ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 เป็น 637 ล้านบาทในปี 2556

เพโดรเป็นแบรนด์รองเท้าและ เครื่องประดับหรูสำ�หรับสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี สไตล์โมเดิร์น ในปีที่สองของการดำ�เนินงาน เพโดรมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 เป็น 36 ล้านบาทในปี 2556

ยอดขาย ล้านบาท

592

ยอดขาย 639

656

ล้านบาท

241

ยอดขาย 234

252

ล้านบาท

349

ยอดขาย 452

486

ยอดขาย

ล้านบาท

637

ล้านบาท

431

36 22

246

2554

2555

2556

2554

2555

2556

2554

2555

2556

2554

2555

2556

2554

2555

2556

เรดเอิร์ธ

สวิลลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์

อีทีแอล เลิร์นนิ่ง

ทูมี่

นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง

แบรนด์เครื่องสำ�อางชั้นนำ� ของบริษัท มียอดขายรวม 76 ล้านบาทในปี 2556

สินค้าประเภทเครื่องใช้ในบ้าน และเครื่องครัวมียอดขาย 56 ล้านบาทในปี 2556

อีทีแอล เลิร์นนิ่ง มียอดขาย 181 ล้านบาทในปี 2556

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางระดับ โลกเป็นแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ หลักของบริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 36 ในปี 2556

ธุรกิจรับจ้างผลิตที่รองรับ การผลิตให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า อุปโภคระดับโลกมียอดขาย 1,162 ล้านบาทในปี 2556

ยอดขาย ล้านบาท

71

2554

ยอดขาย 73

2555

76

2556

ยอดขาย

ล้านบาท

56

39

40

2554

2555

ยอดขาย

ล้านบาท

220

ยอดขาย

ล้านบาท

184

79

181

58

ล้านบาท

1,024

1,104 1,162

39

2556

2554

2555

2556

2554

2555

2556

2554

2555

2556


สารบัญ 5 6 8 9 10 18 20 26 40 50 56 60 64 65 67 68 197 215 229 230 232 237 252 263 264 286

วิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร Minor International Footprint จุดเด่นทางการเงิน สถานะทางการเงินโดยสังเขป รายงานจากประธานกรรมการ สารจากประธานเจ้าหน้าที่บุคคล บุคลากร ทรัพยากรอันมีค่าของไมเนอร์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจจัดจำ�หน่ายและรับจ้างผลิต ไมเนอร์มุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รางวัล ปี 2556 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน รายการระหว่างกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ เหตุการณ์สำ�คัญ ในปี 2556 ปัจจัยความเสี่ยง หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ข้อมูลทั่วไป


วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำ�ในธุรกิจเพื่อการพักผ่อน ร้านอาหาร และสินค้าไลฟ์สไตล์ ด้วยการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจ 100% ให้กับลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า การนำ�เสนอบริการเพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อนและสันทนาการ ร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ และสินค้าไลฟ์สไตล์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกๆ ปีพนักงานของเรากว่า 45,000 คน พร้อมที่จะให้บริการ ณ โรงแรม 103 แห่ง ร้านอาหาร 1,544 ร้าน และร้านค้า 276 แห่ง ให้ลูกค้ากว่า 90 ล้านคน ใน 26 ประเทศ

ค่านิยมองค์กร มุ่งเน้นที่ลูกค้า การทำ�งานต้องมีผล มุ่งมั่นพัฒนาคน ปรับเปลี่ยนตนปรับปรุงงาน ประสานพันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

อนันตรา อังกอร์


006

รายงานประจำ � ปี 2556

Minor International Footprint

26

103

ประเทศ

12,800

โรงแรม

ห้องโรงแรม

เอเชีย

เกาหลี

จีน

อินเดีย

ลาว ไทย

เวียดนาม

กัมพูชา ศรีลังกา มาเลเซีย

มัลดีฟส์

สิงคโปร์ อินโดนีเซีย

โรงแรมและสปา ร้านอาหาร จัดจำ�หน่ายและรับจ้างผลิต

ฟิลิปปินส์


007

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

1,544 ร้านอาหาร

กว่า

276

45

จุดจัดจำ�หน่าย

รางวัล

โอเชียเนีย ออสเตรเลีย

นิวแคลิโดเนีย

นิวซีแลนด์

ตะวันออกกลาง

จอร์แดน

คูเวต บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ซาอุดีอาระเบีย

แอฟริกา

โอมาน

อียิปต์

เคนยา แทนซาเนีย โมซัมบิก


008

รายงานประจำ � ปี 2556

จุดเด่นทางการเงิน 2552 2553 งบการเงินรวม

ขายสุทธิ รายได้รวม กำ�ไรขั้นต้น กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ กำ�ไรสุทธิ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม กระแสเงินสดสุทธิจากการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)

ความสามารถ ในการทำ�กำ�ไร

(ร้อยละ)

อัตรากำ�ไรขั้นต้น อัตรากำ�ไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สิน

หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) สัดส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ข้อมูลต่อหุ้น

(บาท)

ทุนเรือนหุ้น

(พันหุ้น)

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นสามัญ) อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) จำ�นวนหุ้นสามัญจดทะเบียน จำ�นวนหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียน จำ�นวนหุ้นสามัญชำ�ระแล้ว จำ�นวนหุ้นบุริมสิทธิชำ�ระแล้ว จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย จำ�นวนหุ้นบุริมสิทธิถัวเฉลี่ย จำ�นวนใบสำ�คัญแสดงสิทธิ : • จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม • จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน

2554

2555

2556

ตามที่ปรับใหม่

16,460 17,244 10,671

18,140 19,089 11,250

26,137 28,332 16,095

31,310 32,994 18,844

34,669 36,936 21,413

3,791 2,230 1,400 28,271 16,217 11,530 12,054 2,795

3,633 2,061 1,236 32,799 19,043 14,368 13,756 2,537

6,201 4,221 2,880 41,623 26,688 19,824 14,935 3,813

7,063 4,888 3,243 51,721 32,659 24,163 19,062 4,046

8,304 5,884 4,101 59,936 33,062 23,198 26,875 5,181

64.83 8.12 5.25 11.50

62.02 6.48 4.05 9.58

61.58 10.17 7.74 20.08

60.18 9.83 6.95 19.08

61.76 11.10 7.35 17.86

0.96 0.79 1.35

1.04 0.94 1.38

1.33 1.09 1.71

1.27 1.09 1.52

0.86 0.69 1.10

0.43 3.71 0.15 35.01

0.38 4.22 0.15 39.49

0.88 4.56 0.25 28.39

0.94 5.17 0.30 32.00

1.02 6.72 0.35 33.50

1 1 1 1 1 3,351,851 3,677,989 3,666,520 4,063,046 4,018,326 - - - - - 3,246,416 3,262,339 3,275,225 3,686,767 4,001,355 - - - - - 3,268,811 3,255,950 3,270,879 3,635,390 3,925,044 - - - - - 325,382 66,524 78,080

325,380 52,717

274,245 24,696

1,109

หมายเหตุ : 1. งบการเงินปี 2555 มีการปรับใหม่ตามนโยบายการบัญชีฉบับใหม่เรื่องภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2. เงินปันผลต่อหุ้นสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2556 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 และให้นำ�เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557 ในวันที่ 2 เมษายน 2557 3. อัตราการจ่ายเงินปันผลคำ�นวณจากเงินปันผลต่อหุ้นหารด้วยกำ�ไรสุทธิต่อหุ้นพื้นฐาน


009

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

สถานะทางการเงินโดยสังเขป งบกระแสเงินสดรวม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 5,181 เงินสดสุทธิใช้ไปสำ�หรับกิจกรรมลงทุน (1) (6,974) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (2) 1,445 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (348) กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,691 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 3,361

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ตามที่ปรับใหม่)

(ล้านบาท) สินทรัพย์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,691 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ 6,559 การลงทุนและอื่นๆ 21,054 สินทรัพย์ถาวร 20,405 รวมสินทรัพย์ 51,709

(ล้านบาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน 8,926 หนี้สินไม่หมุนเวียน 23,721 ทุน ส่วนเกินทุนและสำ�รอง 7,223 กำ�ไรสะสม (สุทธิ) 10,641 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม 1,198 รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ 51,709

งบกำ�ไรขาดทุน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท) รายได้ 36,406 กำ�ไรขั้นต้นจากการดำ�เนินงาน 21,857 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 16,504 กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน 5,353 ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงท���น ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 530 กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 5,883 ต้นทุนทางการเงิน 1,027 กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ 4,856 ภาษีเงินได้ 675 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม 80

กำ�ไรสุทธิ

4,101

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ล้านบาท) สินทรัพย์ เงินสดและรายการเทียบ เท่าเงินสด 3,361 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ 7,262 การลงทุนและอื่นๆ (4) 25,872 สินทรัพย์ถาวร (5) 23,431 รวมสินทรัพย์ 59,926 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ทุน ส่วนเกินทุนและสำ�รอง (6) กำ�ไรสะสม (สุทธิ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจ ควบคุม รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

10,949 22,103 11,533 13,557 1,784 59,926

กำ�ไรสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สำ�รองตามกฎหมาย กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2556 เงินปันผลจ่าย (3) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ (1) เงินสดสุทธิใช้ไปสำ�หรับกิจกรรมลงทุนจำ�นวน 6,974 ล้านบาทมาจากการลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัทย่อยจำ�นวน 1,708 ล้านบาท และการซื้อสินทรัพย์ถาวรจำ�นวน 4,349 ล้านบาท (2) เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำ�นวน 1,445 ล้านบาท มาจากเงินสดรับจากการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิซอื้ หุน้ สามัญของผูถ้ อื หุน้ และพนักงาน (MINT-W4 และ ESOP โครงการ 5) สุทธิด้วยการจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ (3) ในระหว่างปี 2556 บริษัทมีการจ่ายปันผลในเดือนเมษายนจำ�นวน 0.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็น เงินปันผลจ่ายจำ�นวน 1,185 ล้านบาท (4) การลงทุนในสินทรัพย์อนื่ เพิม่ ขึน้ 4,818 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าตาม สัญญาเช่าระยะยาวจากการขายสิทธิในสถานที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลา การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน จากการเพิม่ สัดส่วนการลงทุนในโอ๊คส์ และการซือ้ กิจการโรงแรมในประเทศเวียดนาม

(ล้านบาท)

10,641 4,101 (1,185) 13,557

และกัมพูชา รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายของกิจการ Breadtalk (5) สินทรัพย์ถาวรสุทธิเพิ่มขึ้น 3,026 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน โครงการ Tidal Swell ของโอ๊คส์ การซื้อโรงแรม 2 แห่งในประเทศเวียดนามและอีก 1 แห่งใน ประเทศกัมพูชา การเพิ่มขึ้นของห้องพักในโครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ การปรับปรุงโรงแรม อนันตรา ลายัน ภูเก็ต โรงแรมอนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย โรงแรมโฟร์ซซี นั่ สมุย รวมถึงการขยายสาขา ของธุรกิจร้านอาหาร (6) ทุน ส่วนเกินทุนและสำ�รองของบริษัทเพิ่มขึ้น 4,310 ล้านบาท มาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของบริษทั ตามใบสำ�คัญแสดงสิทธิซอื้ หุน้ สามัญของผูถ้ อื หุน้ และพนักงาน (MINT-W4 และ ESOP โครงการ 5) สุทธิด้วยการจ่ายเงินปันผล


010

รายงานประจำ � ปี 2556

รายงานจากประธานกรรมการ

เรียน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

“ ผู้นำ�ที่ดีจะเป็นผู้กำ�หนดและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ รวมทั้งมีความเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์นั้นๆ อย่างทุ่มเท และมุ่งมั่นผลักดันอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อที่จะทำ�ให้วิสัยทัศน์เกิดขึ้นจริง ตามความมุ่งหมาย” วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ผมมีความยินดีที่จะรายงานว่าปี 2556 เป็นอีกหนึ่งปีที่ โดดเด่นของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) ทั้งในด้านผลประกอบการทางการเงินและความสำ �เร็จอื่นๆ อีกทั้งเป็นก้าวสำ�คัญในการพัฒนาธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี ในปี 2556 บริษัทสร้างผลกำ�ไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อีกครั้งหนึ่งถึง 4,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากปีก่อน นับเป็นความสำ�เร็จครั้งสำ�คัญท่ามกลางการชะลอตัวของทั้ง เศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองและการประท้วง ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดการจองห้องพักโรงแรม อย่างมีนัยสำ�คัญ อย่างไรก็ดีผมเชื่อว่าการที่บริษัทสามารถ ปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สถานการณ์ แ ละภาวะตลาดได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มาจากการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะสั้น พร้อมทั้ง รักษาแผนงานในระยะยาว ควบคูไ่ ปกับการใช้กลยุทธ์การกระจาย ธุรกิจที่ได้มีการพัฒนาอย่างรอบคอบและนำ�ไปปรับใช้ในช่วง หลายปีที่ผ่านมา หัวข้อของรายงานประจำ�ปีในปีนี้ คือ Driving to Unlock the Potential “การผลักดันเพือ่ แสดงศักยภาพ” ซึง่ เป็นข้อความ ทีฝ่ งั รากอยูใ่ นวัฒนธรรมองค์กรของไมเนอร์และเป็นแรงผลักดัน อยู่เบื้องหลังความสำ�เร็จของบริษัทจนถึงทุกวันนี้ บริษัทจะ ไม่สามารถสร้างผลการดำ�เนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องได้ หากปราศจากความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของพนักงาน ซึ่งถือ เป็นสินทรัพย์ทมี่ คี า่ ทีส่ ดุ ของบริษทั โดยความต้องการทีจ่ ะพัฒนา ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพของพวกเขาเหล่านั้น ไม่เพียง แต่นำ�มาซึ่งความเป็นเลิศของตนเองเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริม ความสำ�เร็จของบริษัทอีกด้วย ดังนั้น พนักงานกว่า 45,000 คน ใน 26 ประเทศ ต่างมีส่วนช่วยทำ�ให้บริษัทประสบความสำ�เร็จ และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ปี 2556 เป็นปีทโี่ ดดเด่นของบริษทั ธุรกิจร้านอาหารได้ให้ บริการไอศกรีมจำ�นวนกว่า 6,000 ตัน และพิซซ่าจำ�นวนกว่า 13 ล้านถาดเป็นจำ�นวนกว่า 60 ล้านครั้ง ให้แก่ลูกค้าที่พึงพอใจ ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารมีผลกำ �ไรเติบโตสูงถึงร้อยละ 27 ในปี 2556 จากการเติบโตที่แข็งแกร่งของธุรกิจร้านอาหารที่มี อยูเ่ ดิมของบริษทั โดยเฉพาะจากการขยายสาขาตามแผนทีว่ างไว้ ประกอบกับการเข้าซื้อกิจการ Beijing Riverside & Courtyard (“ริเวอร์ไซด์”) ในประเทศจีน นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจโรงแรม ได้ก้าวถึงจุดสำ�คัญ กล่าวคือมีโรงแรมในเครือถึงแห่งที่ 100 ในปี 2556 และยังคงเติบโตต่อไป อีกทั้งบริษัทได้รับประโยชน์ อย่างเต็มที่จากการเติบโตของจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง เข้ามาในประเทศไทยด้วยห้องพักและสิ่งอำ�นวยความสะดวก


011

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

ทีมผู้บริหาร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) 1. วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2. พอล ชาลีส์ เคนนี่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป 3. ปัทมาวลัย รัตนพล

ประธานเจ้าหน้าที่บุคคล ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ รีเทล กรุ๊ป 4. เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 5. ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง 6. สตีเฟ่น วอนนาวสกี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ และกลุ่มงานกฎหมาย 7. จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค

นิยามา โดย เปอร์ อควัม

รองประธาน ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

7

5

4

1

3

6

2


012

รายงานประจำ � ปี 2556

พร้อมการบริการที่เป็นเลิศ ส่งผลให้ผลประกอบการของ โรงแรมดีขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ และด้วยผลการดำ�เนินงาน ทีโ่ ดดเด่นของธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึง่ รวมถึง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอนันตรา เวเคชั่น คลับ เป็น ผลให้กำ�ไรสุทธิของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 26 และหากไม่มีปัจจัยทางการเมือง ผลประกอบก���รของธุรกิจโรงแรมจะเติบโตในอัตราทีส่ งู ยิง่ ขึน้ ไปอีก บริษทั มีพฒ ั นาการทีส่ �ำ คัญในปี 2556 ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทมีความภูมิใจที่จะ รายงานความสำ�เร็จดังต่อไปนี้ ซึ่งแต่ละพัฒนาการมีบทบาท สำ�คัญในการสร้างผลประกอบการในปี 2556 และจะช่วย พัฒนาผลการดำ�เนินงานในปีต่อๆ ไป

• ธุรกิจร้านอาหารมีการขยายฐานธุรกิจทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยมีจำ�นวนร้านอาหารกว่า 1,500 สาขาจากยอดขายของร้านอาหารที่มีอยู่เดิม ประกอบกับ การควบรวมผลการดำ�เนินงานของริเวอร์ไซด์ ในประเทศจีน ส่งผลให้รายได้รวมจากธุรกิจร้านอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 นอกจากนี้ บริษทั ได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถของบริษทั ในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) และการบริหารกับริเวอร์ไซด์ ในขณะที่ได้ประโยชน์จาก ความชำ�นาญในพื้นที่ท้องถิ่นของริเวอร์ไซด์ในการประกอบ ธุรกิจร้านอาหารของบริษัทในประเทศจีนเช่นกัน

• บริษัทได้เปิดตัว Penang Street ซึ่งเป็นร้านอาหาร

แบบนั่งทาน (Casual Dining) คอนเซปต์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ ไทยเอ็กซ์เพรสในประเทศสิงคโปร์ หลังจากที่ประสบความ สำ�เร็จในการเปิดตัว Poulet ซึ่งเป็นร้านสไตล์ฝรั่งเศสแนว ร่วมสมัยที่ให้บริการอาหารฝรั่งเศสดั้งเดิมในราคาที่คุ้มค่า

หลั ง จากประสบความสำ � เร็ จ ในการเปิ ด ตั ว ร้ า น สเวนเซ่นส์ในประเทศมัลดีฟส์ในปี 2555 บริษัทได้เปิดตัว อีก 3 แบรนด์ ได้แก่ เบอร์เกอร์ คิง, เดอะ คอฟฟี่ คลับ และ ไทยเอ็กซ์เพรส ในท่าอากาศยานนานาชาติมัลดีฟส์

ในภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลางและแอฟริ ก าเหนื อ (MENA) บริ ษั ท ได้ ร่ ว มเป็ น พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท Al Nasser Holdings ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีชื่อเสียงและมี ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจค้าปลีก เพื่อที่จะขยาย แบรนด์ร้านอาหารของบริษัทไปยังภูมิภาคที่กำ�ลังเติบโตนี้

ในปี 2556 บริษัทเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท Breadtalk ในประเทศสิงคโปร์เป็นร้อยละ 11 ทัง้ นี้ Breadtalk เป็นผู้ประกอบธุรกิจเบเกอร์รี่ ร้านอาหารและศูนย์อาหารใน ทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง บริษัทหวังว่าความสัมพันธ์ กับ Breadtalk จะช่วยส่งเสริมกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท ให้มีโอกาสเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารประเภทใหม่ มีโอกาสใน การขยายช่องทางใหม่ในการกระจายสินค้า และสนับสนุน กันและกันในตลาดที่ทั้งสองบริษัทมีการทำ�ธุรกิจอยู่


013

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

รายได้รวม

(ล้านบาท)

36,936

2556 2555 2554 2553 2552 2551

32,993 28,332 19,089 17,244 16,399

กำ�ไรสุทธิ 2556 2555 2554 2553 2552 2551

(ล้านบาท)

4,101 3,243 2,880 1,236 1,400 1,892

บริษัทประกาศการลงทุนในแบรนด์โรงแรมบูติกหรู ระดับบน เปอร์ อควัม รีทรีต รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ ซึง่ เป็นการเพิม่ แบรนด์ในกลุ่มของไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปที่มีการขยายแบรนด์ ครอบคลุมทั้งเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา แบรนด์เปอร์ อควัม เป็นตัวแทนของความหรูและอภิสทิ ธิแ์ ห่งความแตกต่าง ซึ่งเป็นจุดเด่นที่บริษัทตั้งใจจะพัฒนาต่อไป และนอกจาก การได้สิทธิในการบริหารโรงแรม 3 แห่งในมัลดีฟส์และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วนั้น บริษัทได้เข้าลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 50 ในโรงแรมนิยามา รีสอร์ทระดับบนในมัลดีฟส์ ซึง่ เป็นหนึง่ ในสามโรงแรมทีเ่ ปอร์ อควัมรับบริหารอยูแ่ ล้วด้วย

บริษัทได้ขยายโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตราและ อวานี โดยการลงทุนทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่ เพื่อที่จะ ขยายฐานรายได้และกำ�ไร และสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในประเทศเวียดนาม บริษัทได้เข้าซื้อ รีสอร์ทระดับบน 2 แห่งซึ่งในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น อนันตรา ฮอยอัน และ อวานี กวีเญิน ในประเทศศรีลังกา บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ร่ ว มทุ น เพื่ อ สร้ า งโรงแรมอนั น ตรา บนชายหาดใกล้ตัวเมืองทานกอลล์ซึ่งในอีก 2 ปี อนันตรา ที่เมืองทานกอลล์นี้จะเป็นโรงแรมแห่งที่เจ็ดของบริษัทใน ประเทศศรีลังกา นอกจากนี้ บริษัทขยายแบรนด์อนันตรา โดยการลงทุ น ในโรงแรมที่ ตั้ ง อยู่ ใ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ กำ�ลังเป็นที่รู้จัก ซึ่งช่วยสร้างความหลากหลายให้แก่กลุ่ม


014

รายงานประจำ � ปี 2556

โรงแรมในเครือไปพร้อมๆ กัน ตัวอย่างเช่น โรงแรมในประเทศ โมซัมบิกและเสียมราฐในประเทศกัมพูชา ซึ่งทั้งสองโรงแรม ต่างได้รับการเปลี่ยนแบรนด์เป็นอนันตรา ไม่เพียงเท่านี้ แบรนด์ เ อเลวาน่ า คอลเลคชั่ น ซึ่ ง เป็ น แบรนด์ ภ ายใต้ การร่วมทุนของบริษทั ได้เปิดตัวโรงแรมประเภท Bush Camp แห่งแรก ชือ่ แซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า แคมป์ ในประเทศเคนยา อีกด้วย

• ในปี 2556 โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ซึง่ เป็นบริษทั

ย่อยของบริษัทในประเทศออสเตรเลียเปิดให้บริการอาคาร ภายใต้สทิ ธิในการเข้าบริหารห้องชุด (Management Letting Rights) เพิ่มอีก 5 แห่ง นอกจากนี้ การก่อสร้าง โอ๊คส์ แกรนด์ โฮเทล โรงแรมขนาด 144 ห้อง ในเมืองแกลตสตัน ประเทศ ออสเตรเลีย แล้วเสร็จก่อนกำ�หนด ด้วยมูลค่าการลงทุนตาม ทีว่ างงบประมาณไว้ และได้เปิดให้บริการในปลายเดือนธันวาคม อีกทัง้ บริษทั ยังคงมีกลยุทธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กบั แบรนด์โอ๊คส์นอกประเทศออสเตรเลีย โดยได้เปิดตัว โอ๊คส์ ลิวา เอ็คเซคคิวทีฟ สวีท ภายใต้สัญญารับจ้างบริหารโรงแรม ในอาบูดาบี หลังจากที่ได้เปิดตัวโอ๊คส์ สาทร ในกรุงเทพเมื่อ ปีที่ผ่านมา

• จำ�นวนห้องพักของโรงแรมภายใต้สัญญารับจ้าง

บริหารเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 62 ในปี 2556 เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา และด้วยชื่อเสียงของแบรนด์และความชำ�นาญ ในการบริหารโรงแรม ส่งผลให้บริษัทได้รับสิทธิในการรับจ้าง บริหารโรงแรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำ�ให้แขกที่มาพัก ได้รบั ประสบการณ์การท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลายมากขึน้ ขณะที่ ยั ง คงได้ รั บ ความสะดวกสบายที่ คุ้ น เคยและหรู ห ราตาม ความคาดหวัง บริษัทได้เปิดโรงแรมอนันตรา สิบสองปันนา ในมณฑลยูนนาน ซึง่ เป็นโรงแรมภายใต้สญ ั ญารับจ้างบริหาร แห่งที่สองของบริษัทในประเทศจีน โรงแรมอนันตรา ดูไบ เดอะปาล์ม ซึง่ เป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตราแห่งแรกใน ดูไบ และโรงแรมอนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์ และโรงแรมอนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ซาเฮล ซึ่งเป็นโรงแรมอนันตราแห่งที่สี่และห้าในอาบูดาบี สำ�หรับ ประเทศไทย บริ ษั ทได้สิทธิในการรับจ้างบริหารโรงแรม แห่งหนึ่งในเชียงใหม่และอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งโรงแรม ในเชียงใหม่นน้ั ได้เปลีย่ นแบรนด์เป็นอนันตราแล้ว ส่วนโรงแรม ในกรุงเทพฯ นั้นกำ�ลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงครั้งใหญ่ ทั้งห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางก่อนจะมีการเปลี่ยนแบรนด์ เป็นอวานี ในปี 2557

อนันตรา ภูเก็ต วิลล่า


015

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

ทีมบริหารส่วนกลาง 1. จาเรด คลาร์ค โบเวน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ 2. ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์

รองประธานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ 3. ชิน วุน โฮว์

รองประธานฝ่ายบริหารกลยุทธ์ 4. สมศรี รัชฎาภรณ์กุล

รองประธานฝ่ายการเงิน

5. ศุภสิทธิ์ ชนะสงคราม

รองประธานฝ่ายกฎหมาย

4

อนันตรา ดูไบ เดอะ ปาล์ม

1

2

5

3

อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์


016

รายงานประจำ � ปี 2556

ในปี 2556 บริษัทประสบความสำ�เร็จในการขาย ห้องพักทีเ่ หลือส่วนใหญ่ในโครงการเซ็นต์ รีจสิ เรสซิเดนซ์ และ อีกหนึ่งยูนิตของโครงการ ดิ เอสเตท สมุย อีกทั้งการก่อสร้าง ของเดอะ เรสซิเดนซ์ โดย อนันตรา ภูเก็ตเป็นไปตามแผนและ จะเสร็จสิน้ ในปี 2557 นอกจากนี้ การก่อสร้างทีพ่ กั ในโครงการ อนันตรา เวเคชั่น คลับ จำ�นวน 100 ยูนิตได้เสร็จสมบูรณ์เพื่อ รองรับการเติบโตของยอดขายของสมาชิกคลับต่อไป

• สุดท้ายนี้ ผลการดำ�เนินงานของธุรกิจจัดจำ�หน่าย

สิ น ค้ า และรั บ จ้ า งผลิ ต สิ น ค้ า ดี ขึ้ น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ เพราะ ผลการดำ�เนินงานทีแ่ ข็งแกร่งของธุรกิจแฟชัน่ และการกลับมา ดำ�เนินงานอย่างเต็มกำ�ลังการผลิตของโรงงานนวศรี ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์นา้ํ ท่วมในประเทศไทยทีร่ นุ แรงในช่วง ปลายปี 2554 จึงเปิดดำ�เนินงานได้เพียงบางส่วนในปี 2555

อนันตรา เวลิ

เมื่ อ มองออกไปในอนาคต จะเห็ น สั ญ ญาณของ เศรษฐกิจโลกที่กำ�ลังฟื้นตัว ซึ่งจะเป็นผลดีกับอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและร้านอาหาร ดังนั้น ผมเชื่อมั่นว่าปี 2557 จะเป็นอีกปีแห่งความมุ่งมั่นที่จะเติบโตเพื่อผลประกอบการ ของบริษัทต่อไป นอกจากนี้ ในแผนกลยุทธ์ 5 ปี บริษัทจะ เติบโตโดยการมุง่ ผลักดันกลุม่ แบรนด์ทบี่ ริษทั เป็นเจ้าของเอง พร้อมกับการสนับสนุนจากแบรนด์ระดับสากลอื่นๆ ในกลุ่ม ของบริษัท อีกทั้งมุ่งสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับสินทรัพย์และใช้ สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิผล และขยายธุรกิจสูร่ ะดับนานาชาติ ผ่านกลยุทธ์การลงทุนและเข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้ เราจะ พัฒนาความสามารถระดับองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อ รองรับเป้าหมายในการเติบโต รักษามาตรฐานของการกำ�กับ ดู แลกิจการที่สูง และมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เหนือ สิง่ อืน่ ใด เรามุง่ มัน่ จะลงทุนเพือ่ พัฒนาปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ ทั้งสี่ประการ ได้แก่ บุคลากร ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป สุดท้ายนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และ พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านจากใจสำ�หรับการสนับสนุนบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) มาโดยตลอด นอกจากนั้น ผมขอขอบคุณบุคลากรผู้มีความสามารถกว่า 45,000 คน สำ�หรับความทุ่มเท ความกระตืนรือร้นและ ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และด้วยความร่วมมือของเรา ทุกคน เราจะสามารถก้าวสู่ความสำ�เร็จ พร้อมกับการพัฒนา เพื่อเป็นผู้นำ�ในทุกๆ ตลาดที่เรามีการดำ�เนินงานอยู่

อนันตรา สิบสองปันนา

วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีนาคม 2557


017

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

2556

สัดส่วนรายได้ตาม ประเภทธุรกิจ

10%

ธุรกิจจัดจำ�หน่าย และรับจ้างผลิต

41% 49%

ธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจโรงแรม และอื่นๆ


018

รายงานประจำ � ปี 2556

รายงานจากประธานเจ้าหน้าที่บุคคล เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

องค์กรแห่งการเป็นเลิศจะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อมีบุคลากร ที่เหมาะสมทำ�งานขับเคลื่อนอยู่ในองค์กรที่มีความพร้อมสู่ ความสำ � เร็ จ กล่ า วคื อ องค์ ก รที่ มี วั ฒ นธรรมองค์ ก รใน การกำ�หนดแนวทางการปฏิบัติงานและผลการดำ�เนินงานให้ สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่านิยมองค์กร ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะใช้ แ นวคิ ด นี้ ด้ ว ย พนักงานกว่า 45,000 คนใน 26 ประเทศ พนักงานของเราได้ สร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมือ่ บริษทั ได้ประกาศผลประกอบการทีส่ งู ทีส่ ดุ เป็น ประวัติการณ์ในปีที่ผ่านมาสำ�หรับผู้ถือหุ้นของเรา การผลักดันเพื่อแสดงศักยภาพ (Driving to Unlock the Potential)

ที่ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เราเชื่อว่าทุกคนมีขีด ความสามารถที่แท้จริงมากกว่าที่เขาเหล่านั้นคิด ทุกคนมี ศักยภาพมากมายอยูข่ า้ งในทีร่ อให้แสดงออกมาเป็นทีป่ ระจักษ์ ตลอดเวลาที่ ผ่ า นมา เราสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานเชื่ อ มั่ น ใน ขีดความสามารถของตนเอง เข้าใจอย่างถ่องแท้ในแบบตัวตน บุคคลที่พวกเขาสามารถเป็นได้ และตระหนักถึงศักยภาพ สูงสุดทีซ่ อ่ นอยูใ่ นตัวของแต่ละคน ถึงแม้วา่ เขาเหล่านัน้ อาจจะ ยั ง มี ค วามสงสั ย และลั ง เลอยู่ บ้ า ง เรามุ่ ง มั่ น ที่ จ ะช่ ว ยให้ บุคลากรของเราปฏิบัติงานให้ดีที่สุด ใช้ศักยภาพของตนเอง อย่างเต็มที่ โดยการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ห้ า ปี รวมทั้ ง ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในการนำ � แผนมาใช้ ใ น เชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล วัฒนธรรมขับเคลื่อน (Drive Culture)

อนันตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์

วั ฒ นธรรมขั บ เคลื่ อ นของบริ ษั ท เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี ประสิทธิภาพในการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เป็นรากฐานในการรักษาไว้ซงึ่ บุคลากรในสภาวการณ์ทรี่ งุ่ เรือง และลำ�บาก และสนับสนุนให้พนักงานสร้างผลการดำ�เนินงาน ที่เป็นเลิศ ที่ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เราทราบเหตุผลที่เรา มาอยู่ที่นี่ เราเข้าใจในเหตุผลของการกระทำ�ของเรา และมี ความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะไปสู่เป้าหมายของเรา เราไม่เคย หยุดนิ่ง แต่จะหาความท้าทายใหม่ๆและวิธีการที่จะพัฒนา ทั้งตัวเราเองและธุรกิจของเรา เราสร้างความแข็งแกร่งของ วัฒนธรรมขับเคลือ่ นโดยการพัฒนาความเป็นผูน้ �ำ การกำ�หนด เป้าหมายของผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนด้วยการวางระบบ การบริหารผลการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการดำ�เนินงาน (KPI) อย่างเป็นรูปธรรมและยกย่องเรื่องราวแห่งความสำ�เร็จ ของพนักงานที่โดดเด่น


019

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

องค์กรในฝัน (Employee of Choice) ความเป็นผู้นำ�ที่ยั่งยืน (Sustainable Leadership)

เราเชื่ อ ว่ า การเป็ น ผู้ นำ � ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น สิ่งจำ�เป็นในการที่จะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยเฉพาะใน สภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง และธุรกิจที่มีการเติบโต อย่างรวดเร็ว เราจึงมีการพัฒนาและเตรียมพร้อมพนักงานทีม่ ี ศักยภาพสูงผ่านโครงการ “Talent Management Program” เพื่อรักษาไว้ซึ่งทีมของผู้นำ�ซึ่งมีคุณภาพ ในปี 2556 บริษัท ได้ เ ปิ ด ตั ว โครงการ “Leadership Academy” สำ � หรั บ ผู้บริหารของทั้งไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เพือ่ อบรมทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ และชีน้ ำ� แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนให้กับทีม นอกจากนี้ บริษัท ได้สร้างระบบการจัดการแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Management System) สำ�หรับพนักงานทั้งบริษัท ซึ่งจะ ช่ ว ยให้ ส ามารถแต่ ง ตั้ ง ผู้ สื บ ทอดตำ � แหน่ ง ที่ มี คุ ณ ภาพได้ อย่างรวดเร็ว ทันเวลา จากบุคลากรทัง้ ในและนอกบริษทั และ ทำ�ให้มั่นใจว่าธุรกิจจะสามารถดำ�เนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง สร้างขีดความสามารถของบุคลากร (Building People Capability)

เราให้ความสำ�คัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อไปสู่เป้าหมายในการมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นใน สายอาชีพ และความพึงพอใจที่สูงขึ้นของพนักงาน ทั้งนี้ เรา มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างกลุ่มคนเก่งที่จะสามารถเติบโตควบคู่ ไปกับธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทได้มีการริเริ่มและ วางแผนการต่างๆ ในปีที่ผ่านมา โดยมีการสร้างแหล่งการหา คนเก่งใหม่ๆ ผ่านสังคมออนไลน์ Social Media มีโครงการ ร่วมฝึกอบรมกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยกว่า 75 แห่ง โดยมี นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษากว่ า 2,500 คนที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ นอกจากนั้น การจูงใจคนเก่งตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อพัฒนา ให้เป็นผู้นำ�ต่อไปในอนาคตก็เป็นสิ่ง���ี่บริษัทให้ความสำ�คัญ จึงได้มีการเปิดตัวโครงการ “Next Gen Talent Program” ซึ่งพนักงานในวัยหนุ่มสาว มีแนวทางการดำ�เนินชีวิตแบบ Generation Y และมีศักยภาพสูง จะได้รับการพัฒนาและ เตรียมพร้อมเพื่อรับตำ�แหน่งที่สำ�คัญต่อไปในอนาคต

เราภูมิใจในความเป็นองค์กรในฝัน ด้วยชื่อเสียงของ แบรนด์ในกลุ่มบริษัทและความเป็นบริษัทระดับสากล บริษัท จึงเป็นองค์กรที่เป็นที่ปรารถนาของคนทำ�งานในตลาดที่เรามี การทำ�ธุรกิจอยู่ ดังเห็นได้จากหลักฐานรางวัลที่บริษัทได้รับ ในหลายๆ ปีทผี่ า่ นมา ทัง้ นี้ ต่อไปในอนาคต บริษทั จะยังคงจะ ปรับปรุงช่องทางการติดต่อสือ่ สาร และขยายช่องทางออนไลน์ ต่างๆ เพื่อส่งเสริมแบรนด์ไมเนอร์ให้เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็น นายจ้างที่เป็นที่นิยมชมชอบ และเป็นสถานที่ที่คนอยากมา ร่วมทำ�งานด้วยต่อไป ระบบโครงสร้างที่ทันสมัย (Our State-of-the-Art Platform)

บริ ษั ท มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เพื่ อ เสริมสร้างธุรกิจและสนับสนุนการปฏิบัติการณ์ตามกลยุทธ์ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทได้ลงทุนใน Success Factors ระบบสารสนเทศและโปรแกรมเพือ่ บริหารทรัพยากร บุ ค คล ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบและคุ ณ สมบั ติ ใ นการบริ ห าร ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ค รบถ้ ว น เช่ น การบริ ห ารจั ด การแบบ ออนไลน์ ใ นเรื่ อ งของผลการปฏิ บั ติ ง านและดั ช นี ชี้ วั ด ผลการดำ�เนินงาน (KPI) การจัดการแผนสืบทอดตําแหนง การพัฒนาความสามารถบุคลากร และการวิเคราะห์ทรัพยากร บุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนในระบบการฝึกอบรมและ พัฒนาเรียนรูท้ เี่ ป็นระบบออนไลน์หลากหลายโปรแกรมในช่วง ปี 2555 - 2556 ซึง่ ได้รวมถึง Management and Leadership Development โดย eCornell, Language Development โดย Global English และโปรแกรมการฝึ ก อบรมต่ า งๆ โดย Skillsoft สุดท้ายนี้ ดิฉนั ใคร่ขอขอบคุณในการทำ�งานอย่างทุม่ เท ของทีมผู้บริหารและพนักงานทุกๆคนของเราในปีที่ผ่านมา และขอบคุ ณ ในความกระตื อ รื อ ร้ น และความศรั ท ธาของ ทุกคนที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เราสามารถบรรลุ เป้ า หมายทางธุ ร กิ จ เราทุ ก คนมี ค วามสามารถมากมาย อยู่ ใ นตั ว ความท้ า ทายคื อ การดึ ง ความสามารถเหล่ า นั้ น ออกมาใช้ แม้ว่าในบางสถานการณ์จะต้องใช้ความพยายาม และความอดทนบ้างก็ตาม

ปัทมาวลัย รัตนผล

ประธานเจ้าหน้าที่บุคคล


บุคลากร ทรัพยากรอันมีค่าของไมเนอร์

“ เราทุกคนมีความภูมิใจในการตระหนักถึง ความเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งเป็นรากฐาน สำ�คัญที่ทำ�ให้เรามีการบริการที่เป็นเลิศ ส่งผลให้เรามีความแตกต่างจากคู่แข่ง”

ทีมงานโรงแรมอนันตราสาทรซึ่งมากด้วยประสบการณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแล เอาใจใส่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ได้รับบริการเสมือนเป็นแขก คนสำ�คัญในบ้านของตนเอง หรือเพื่อนร่วมงานและเจ้าของโรงแรมซึ่งได้รับการปฏิบัติ ดุจดังเป็นครอบครัวเดียวกัน ด้วยคำ�มั่นสัญญาของพนักงานทั้ง 300 คน ที่จะทุ่มเท และมุ่งมั่นเพื่อทำ�ให้โรงแรมโดดเด่นตลอดทั้งปี ทั้ง 365 วัน พร้อมทั้งกลยุทธ์ที่ชัดเจน อาทิเช่น การบริหารอัตราการเข้าพักและราคาค่าห้องพัก รวมทั้งมาตรการการควบคุม ต้นทุนอย่างเหมาะสม ส่งผลให้กำ�ไรสุทธิของโรงแรมเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 80 ในปี 2556 ทั้งนี้ เส้นทางสู่ความสำ�เร็จนี้ ไม่เพียงแต่จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้เป็นเจ้าของโรงแรมเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความสำ�เร็จของทีมงานด้วยเช่นกัน

ทีมโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป • เนาวรัตน์ อรุณคง

ผู้จัดการทั่วไป

• อรรถยา พรหมศิริ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน และการบัญชี

• ศิริวรรณ นาครินทร์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด


“ ปัจจุบัน แดรี่ ควีนได้ผ่านบทพิสูจน์ของความเป็นผู้นำ� ในอาหารประเภททานเล่น แต่เรายังคงมีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาต่อไป เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความแตกต่าง และดียิ่งขึ้นไปอีก”

ด้วยความรู้ซึ้งถึงแก่นคุณค่าของแบรนด์แดรี่ ควีน และประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน ทีมแดรี่ ควีนได้นำ�แบรนด์ให้ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ท่ามกลางอุตสาหกรรม อาหารจานด่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งด้วยพัฒนาการของพฤติกรรม ผู้บริโภคในประเทศไทย การขยายตัวของชุมชนเมือง และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก ทีมงานได้ผลักดันยอดขายโดยรวม ทุกสาขา (Total-System-Sales) ของแดรี่ ควีนให้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18 ในปี 2556 เป็น 1.9 พันล้านบาท ในขณะที่ในระหว่างปี ได้เปิดร้านอาหารมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ จำ�นวน 63 สาขา เป็นผลให้แดรี่ ควีนมีสาขารวมทั้งสิ้น 368 สาขาทั่วประเทศ นอกจากผลิตภัณฑ์ชั้นนำ� แผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และระบบการปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ แดรี่ ควีนยังมีความได้เปรียบด้วยระดับราคาที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค ความสำ�เร็จของทีมงานแดรี่ ควีนได้รับการแสดงให้เป็นที่ประจักษ์จากการที่ทีมงาน ได้รับรางวัลระดับสากล Top International Franchisee จาก International Dairy Queen ถึงสองปีซ้อน ในปี 2555 และ 2556

ทีมแดรี่ ควีน ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป • ชุมพจน์ ตันติสุนทร

รองประธาน และกลุ่มผู้จัดการทั่วไป

• นครินทร์ ธรรมหทัย

ผู้จัดการทั่วไป

• ผกาทิพย์ พยัพกุล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฎิบัติการ


“ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมแรงบันดาลใจจากเสน่ห์ของบรรยากาศท้องถิ่น ร้านอาหารและคาเฟ่ของเรายังคงมีการขยายตัวอย่าง สร้างสรรค์และต่อเนื่อง”

ทีมสร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ในการกำ�หนดคอนเซ็ปท์ของร้านอาหาร วางมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ และบรรยากาศ จัดหาบุคลากรที่มีศักยภาพ รวมถึงจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานได้สร้างสรรค์ร้านอาหาร คาเฟ่ และบาร์เป็นจำ�นวนกว่า 100 แห่ง ในเครือ โรงแรมอนันตราและอวานี และด้วยรางวัลระดับสากลในปี 2556 รวมทั้งสิ้น 32 รางวัล ทีมงานจึงได้รับการยอมรับในการเป็นผู้สร้างสรรค์อาหารระดับแถวหน้า ท่ามกลาง การแข่งขันที่รุนแรงในเวทีโลก ร้านอาหารที่ถูกกำ�หนดคอนเซ็ปท์โดยทีมงาน และได้รับ ประกันทางด้านคุณภาพด้วยรางวัลต่างๆ รวมถึงร้านอาหาร Sea. Fire. Salt. Sky. โรงแรมอนันตรา คีฮาวา ประเทศมัลดีฟส์ ร้านอาหารป่าชายเลน โรงแรมอีสเทิร์น แมนโกรฟ โดยอนันตรา และร้านอาหารแม่โขง โรงแรมอนันตรา ดูไบ เดอะ ปาล์ม

ทีมสร้างสรรค์อาหาร และเครื่องดื่ม ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป • เฮลมุท ไฮน์ อาร์ทโฮลด์

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประกอบอาหาร

• ทิม โบดา

ผู้อำ�นวยการฝ่ายประกอบอาหาร และงานกิจกรรม

• จิรชัย เศรษฐิศักดิ์โก

ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์


“ ความไว้วางใจเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ ของการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า ถือเป็นรากฐานที่จะนำ�ไปสู่ความร่วมมือ และความตั้งใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกัน และกันของทั้งสองฝ่าย”

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารระบบการจัดซื้อและกระจายสินค้าคือ การจัดหาสินค้า ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และดำ�เนินการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ตรงเวลา ด้วยการบริการชั้นเลิศ ซึ่งทีมวางแผนคลังสินค้าได้ยึดมั่นในวัตถุประสงค์ ดังกล่าว โดยได้ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมมูลค่าหลายร้อยล้านบาทในช่วงไม่กี่ปี ที่ผ่านมา ตลอดจนสามารถลดปริมาณคำ�ร้องเรียนเรื่องสินค้าหรือบริการในแต่ละปีลง ในอัตรากว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้ ทีมวางแผนคลังสินค้ายังคงมีผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการขยายธุรกิจไปในประเทศใหม่ๆ ในขณะที่ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ทั้งการขึ้นราคาของวัตถุดิบ การขาดแคลนสินค้า ตลอดจนผลกระทบจากการชุมนุม ทางการเมืองและปัญหาน้ำ�ท่วม โดยความสำ�เร็จของทีมงานเป็นผลมาจากเครือข่ายคู่ค้า ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวาง โดยการเพิ่มระดับการทำ�งานร่วมกันกับคู่ค้า เหล่านั้น รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเทคโนโลยี ระบบการจัดเก็บของคลังสินค้า ตลอดจนศูนย์การกระจายสินค้า จะช่วยเอื้อประโยชน์ แก่บริษัทมากขึ้นในปีถัดๆ ไป  

ทีมวางแผนคลังสินค้า ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป • เลิศศักดิ์ บุญส่งทรัพย์

รองประธานฝ่ายจัดซื้อ และกระจายสินค้า

• สรรค์สกุล วงศ์ถิรพร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายจัดซื้อ • พลพิพัฒ อัศวนิก ผู้อำ�นวยการฝ่ายวางแผนคลังสินค้า


“ เป้าหมายสำ�คัญกว่าบทบาท” ทีมงานที่ประสบ ผลสำ�เร็จไม่เคยลืมว่า ทุกคนในทีมมีบทบาท ที่ต้องแสดง และต่างก็มีส่วนสำ�คัญต่อเป้าหมาย ทั้งสิ้น และ “เมื่อความท้าทายเริ่มมีมากขึ้น ทีมเวิร์คก็เป็นสิ่งจำ�เป็นยิ่งขึ้นเช่นกัน”

ทีมโครงการและพัฒนาได้ขยายและพัฒนารูปลักษณ์ของร้านอาหารทั้งสาขาใหม่ และสาขาที่เปิดแล้วภายใต้ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ให้ทันสมัย โดยมีแนวทางการปฏิบัติงาน การวางแผนงานและทีมงาน ตลอดจนกระบวนการที่มีมาตรฐานชัดเจน ทำ�ให้สามารถรองรับแผนการขยายธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีมาตรฐานคุณภาพ เดียวกันทุกสาขา ความสำ�เร็จของทีม เป็นส่วนสำ�คัญในการสนับสนุน และยกระดับภาพพจน์ของแบรนด์ร้านอาหารของบริษัท ในปี 2556 เพียงปีเดียว ทีมงานได้พัฒนาโครงการจำ�นวนกว่า 304 โครงการ ซึ่งรวมถึงการเปิดสาขาใหม่ การปรับปรุงรูปลักษณ์ของสาขาเดิมให้ทันสมัย ทั้งสาขาที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง และสาขาแฟรนไชส์ ในประเทศและต่างประเทศให้เสร็จสิ้นตามกำ�หนด ตรงตามมาตรฐาน และอยู่ภายในงบประมาณ ทีมโครงการและพัฒนามีแนวคิดที่ว่า “ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ตราบใดที่มีความมุ่งมั่น และความเชื่อ” เนื่องจากความสามารถของทุกคนไม่มีขีดจำ�กัด นอกจากตัวเราเอง ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพของบุคลากร ตามแนวคิดของไมเนอร์อย่างแท้จริง

ทีมโครงการและพัฒนา ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป • พิเชฐ แสงอุไร

ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายโครงการ และพัฒนา

• ทรงพล เตชสินปวีณ

ผู้จัดการโครงการ

• ไพฑูรย์ ศรีอำ�นวยไชย

กลุ่มผู้จัดการฝ่ายซ่อม และบำ�รุงรักษา


“ หัวใจสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจ จัดจำ�หน่ายรองเท้า คือ การให้บริการ เนื่องจากลูกค้าต้องอาศัยพนักงานขาย ในการให้คำ�แนะนำ�ในการเลือกรองเท้า ที่เหมาะกับสไตล์ของลูกค้าและมีขนาดที่ถูกต้อง”

ทีมงานชาร์ล แอนด์ คีธ รับผิดชอบการดำ�เนินงานทั้งหมดของแบรนด์ ตั้งแต่การวาง กลยุทธ์ จัดทำ�และดำ�เนินแผนการตลาด กระตุ้นยอดขาย บริหารการจัดซื้อและจัดเก็บ สินค้า กำ�หนดมาตรฐานของทุกสาขา ตลอดจนการว่าจ้างและอบรมพนักงาน โดยทีมงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าที่เป็นมาตรฐานชั้นเลิศและได้ประสบความสำ�เร็จ ตลอดมา ดังจะเห็นได้จากผลสรุปการประเมินคุณภาพในการให้บริการโดยลูกค้านิรนาม (Mystery Shopper) ที่สูงกว่ามาตรฐานเสมอมา ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงของธุรกิจ จัดจำ�หน่าย ทีมงานชาร์ล แอนด์ คีธ สามารถเพิ่มยอดขายของแบรนด์กว่าสามเท่าตัว ในเวลาเพียงสามปี ส่งผลให้แบรนด์ ชาร์ล แอนด์ คีธ ไต่อันดับขึ้นมาเป็นแบรนด์รองเท้า และเครื่องประดับของผู้หญิงอันดับหนึ่งของประเทศไทย

ทีมชาร์ล แอนด์ คีธ ไมเนอร์ รีเทล กรุ๊ป • คลอเดีย วินเก้

ผู้จัดการ

• นวรัตน์ ชุมมะโน

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

• ภคโชค ชุดไธสง

ผู้จัดการสาขา


026

รายงานประจำ � ปี 2556

ธุรกิจ

โรงแรม

รายงานจาก CEO ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป

“ ไม่มีคำ�ว่าขีดจำ�กัด ของการเติบโตทางธุรกิจ เพราะว่าความสามารถ ของบุคลากรไม่เคยมีขีดจำ�กัด ไม่ว่าจะในเรื่องของสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ หรือความทุ่มเท”

อวานี ไฮฟง ฮาร์เบอร์ วิว

ดิลิป ราชากาเรีย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า แคมป์


บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ซาเฮล

027


028

อนันตรา คีฮาวา วิลล่า

รายงานประจำ � ปี 2556


029

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

ปี 2556 เป็นอีกปีหนึ่งที่ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปมีผลประกอบการ ที่แข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างธุรกิจที่มั่นคงและคุณภาพ ของสินทรัพย์ของบริษัท โดยมีรายได้รวมของธุรกิจโรงแรมทั้งหมด ในกลุม่ ของบริษทั ตามงบการเงิน จำ�นวน 17,977 ล้านบาท ในขณะที่ มีกำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จำ�นวน 5,206 ล้านบาท ในปี 2556 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 และร้อยละ 15 ตามลำ�ดับเมือ่ เทียบกับปี 2555 จำ�นวนคืนทีล่ กู ค้าเข้าพักในโรงแรม ในเครือของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากเกือบ 600,000 คืน ในปี 2551 เป็นกว่า 1.1 ล้านคืนในปี 2556 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิด โรงแรมแห่งทีร่ อ้ ยเมือ่ บริษทั ได้เข้าบริหารโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ ตามสัญญารับจ้างบริหาร ในเดือนพฤศจิกายน 2556 และมุ่งสู่ การเป็นผู้นำ�ในธุรกิจโรงแรมระดับหรู ด้วยจำ�นวนห้องโรงแรมและ เซอร์วิส สวีทจำ�นวน 12,800 ห้องใน 14 ประเทศ ณ สิ้นปี 2556

อนันตรา บาหลี อูลูวาตู

ทีมผู้บริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรม 1. เอ็มมานูเอล จู๊ด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป 2. โรเบิร์ต จิม คุงเคลอร์ รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการโรงแรม 3. ไมเคิล เดวิด มาร์แชล รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ 4. เบรตต์ มิตเชลล์ พอยท์ตัน*

9. ไบรอัน เจมส์ เดลานี*

16. หยวน ชิน เซียว

10. เดอเร็ค แอนเดอร์ซัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

17. นิโคลัส แอนซัน ดาวน์นิ่ง รองประธาน เปอร์ อควัม

รองประธานฝ่ายกฎหมาย อนันตรา เวเคชั่น คลับ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป - ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ

18. แดเนียล คอลลินส์ รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาโครงการ

อนันตรา เวเคชั่น คลับ

11. โรเบิร์ต คอลลินส์ รองประธานฝ่ายอสังหาริมทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

19. ปลื้มจิตต์ ไชยา รองประธานฝ่ายพัฒนาโครงการในประเทศ

12. เวน วิลเลียมส์ รองประธานฝ่ายการเงิน

5. แฮโรลด์ เดอร่าห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อนันตรา เวเคชั่น คลับ

20. ไมเคิล โคสมาส รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดสัมพันธ์

13. แคโรไลน์ สตีเฟ่น รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

6. จูน แฮริสัน รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารคลับ

อนันตรา เวเคชั่น คลับ

21. ล็อคแลน เจมส์ ฮอสเวลล์*

14. ทิโมธี่ วิลเลี่ยมส์ รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อนันตรา เวเคชั่น คลับ

7. มาร์ติน โทลาน      รองประธานอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด

อนันตรา เวเคชั่น คลับ

8. ไมเคิล ฟรานซิส แอนเดอร์ซัน*

ผู้อำ�นวยการฝ่ายกฎหมาย โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

อนันตรา เวเคชั่น คลับ 15. มาเรียน อีเมอร์ วอลซ์ รองประธานฝ่ายสื่อสารการตลาด และประชาสัมพันธ์

22. เกรแฮม เจมส์ บาสเกตต์* ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารนิติบุคคล

โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

17

7

10

หมายเหตุ : * ไม่อยู่ในรูป

12

23. แอน-มารี เบอร์เกสส์*

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนา โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

14

19

2

16

1

13

5

3

6

15

11

18

20


030

รายงานประจำ � ปี 2556

สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ ของไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ คือบุคลากร เพราะเป็น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ บ ริ ษั ท ประสบความสำ � เร็ จ ถึ ง ทุ ก วั น นี้ ผลประกอบการของบริษัทเป็นเพียงสิ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการทำ � ตามแผนงานของที ม งานเท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การตอบแทนในความมุ่งมั่น ความพยายาม ความทุ่มเท และ ความสำ � เร็ จ ของพนั ก งาน บริ ษั ท จึ ง กำ � หนดผลตอบแทนและ สิทธิประโยชน์ทจี่ งู ใจ และให้โอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ เพื่ อ ให้ พ นั ก งานทุ ก คนได้ แ สดงศั ก ยภาพของตนเองอย่ า งเต็ ม ความสามารถ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะลงทุนในความเชี่ยวชาญ และทักษะที่สำ�คัญเพื่อความสำ�เร็จของทั้งพนักงานเองและบริษัท ในที่สุดแล้ว บุคลากรที่มีคุณภาพจะช่วยให้บริษัทสามารถก้าวข้าม ความท้าทายต่างๆ จากการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว และมุ่งไปสู่ ความเป็นเลิศต่อไปในอนาคต ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท โดย อนันตรา

ปี 2556 เป็ น อี ก ปี ห นึ่ ง ที่ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วของ ประเทศไทยมี ส ถิ ติ สู ง สุ ด โดยมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเข้ า มา ในประเทศไทยจำ�นวน 27 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2555 แม้ว่าจะมีความกังวลในเรื่องของภาวะทางการเมือง โดยเฉพาะ ในช่วงปลายปี ธุรกิจท่องเทีย่ วทำ�รายได้ให้ประเทศ 1.2 ล้านล้านบาท ในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปี 2555 ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีห่ ลากหลาย ทัง้ ชายหาด ภูเขา โบราณสถาน รวมถึงตัวเมืองกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยจึงเป็น ที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม จากจำ�นวน นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำ�นวน 27 ล้านคน ในปี 2556 นักท่องเที่ยวจากจีนเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ตามด้วย มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว และอินเดีย นักท่องเที่ยว จากเอเชียมีอัตราการเติบโตสูงสุดเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก การเพิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วจากประเทศจีน ร้อยละ 69 ประเทศญีป่ นุ่ ร้อยละ 12 และประเทศเกาหลี ร้อยละ 11 ในขณะที่นักท่องเที่ยว จากประเทศพัฒนาแล้วทัง้ ในทวีปยุโรปและอเมริกายังคงมีการเติบโต ในอัตราร้อยละ 12 และร้อยละ 8 ตามลำ�ดับ เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจ ที่ดีขึ้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแผนที่จะผลักดันกลุ่มธุรกิจ ท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยการยกระดับรายได้และการจูงใจ ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศมากกว่า 28 ล้านคน ในปี 2557 ผ่านหลายช่องทาง รวมถึงการกระจายประเทศแหล่งทีม่ า ของนักท่องเที่ยว การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาคไปยัง หลายจังหวัดในประเทศมากยิง่ ขึน้ ความพยายามทีจ่ ะลดความแออัด ในสถานทีซ่ งึ่ เป็นทีน่ ยิ ม และการใช้กลยุทธ์ทเี่ ป็นแบบเฉพาะเจาะจง เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) นอกจากนี้ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยยังมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวระดับ กลางถึงระดับบนจากประเทศที่กำ�ลังพัฒนา เช่น ประเทศในทวีป ยุโรปตะวันออก แอฟริกา และตะวันออกกลาง พร้อมกับการขยาย


031

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

อัตราการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย (ล้านคน) 30

26.7

25

19.1

15

10.8

10.0

10

2545

2546

13.8

2547

14.6

14.1

20.0 4.7

-1.2

-7.4

11.5

16.5

7.3

5

11.7

14.5

2548

2549

2550

-3.0

2551

2552

ระเบิดกลาง ไข้หวัดซาร์ส สึนามิ ระเบิดกลาง ปฏิวัติ วิกฤตการณ์ ปิด เมืองบาหลี ไข้หวัดนก เมืองลอนดอน ซับไพรม์ สนามบิน

100

60

15.9

40

12.4 0.8

ร้อยละ 80

22.3

20

0

28.0

2553

20.1

16.8

20

19.9 4.8

2554

2555

สถานการณ์ สถานการณ์ เหตุการณ์ การเมือง การเมือง นํ้าท่วม ภายในประเทศ ภายในประเทศ

2556

2557F

0 -20

สถานการณ์ การเมือง ภายในประเทศ

ที่มา : กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย

จำ�นวนนักท่องเที่ยว

ธุรกิจในตลาดหลัก ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะ สนับสนุนภาคธุรกิจท่องเที่ยวผ่านการสนับสนุนทางด้านการเงิน โครงสร้างพื้นฐานท่าอากาศยาน สนธิสัญญาการยกเว้นวีซ่ากับ บางประเทศ และการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา การร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในภาคเอกชนของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และสายการบินราคาประหยัด จะส่งผลให้อุตสาหกรรม การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่งมีสัดส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นกว่า ร้อยละ 16 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เติบโตได้ต่อไป ในอนาคต

อวานี คาลูทารา

อัตราการเติบโต

นอกจากประเทศไทย กลยุทธ์การขยายธุรกิจในตลาดที่มี การเติบโตสูงช่วยเอือ้ ประโยชน์ในการกระจายความเสีย่ งของบริษทั ตัวอย่างเช่น ธุรกิจในต่างประเทศของบริษัทช่วยให้บริษัทไม่ต้อง ขึน้ กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศไทย แต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว และช่ ว ยป้ อ งกั น ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ภายในประเทศต่อธุรกิจโรงแรม ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งบริษัทมีธุรกิจโอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ยังคงมีการเติบโตต่อไป อุตสาหกรรมเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ซึ่งมีราคาที่ย่อมเยากว่าเมื่อเทียบกับโรงแรมระดับหรู มีส่วนแบ่ง


032

รายงานประจำ � ปี 2556

การเติบโตของจำ�นวนห้องเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในประเทศออสเตรเลีย ’000 ห้อง

ร้อยละ

57

56.4 55.6

56

90

80

55.1 55

70

54.4 54.0

54

60

53.1 53

50

52

40

51

2551

2552

จำ�นวนห้องพักเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ของอุตสาหกรรม

2553

2554

2555

มิ.ย. - 2556

อัตราการเข้าพักของอุตสาหกรรมเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

ทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น และมีผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นที่สุด ใ น ต ล า ด ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ใ น ช่ ว ง ห ล า ย ปี ที่ ผ่ า น ม า ธุ ร กิ จ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์มีโครงสร้างต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เหมาะกับ ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่น ออสเตรเลียซึ่งมีค่าแรงสูง นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลียมีการกระจายความเจริญ จากเมืองขนาดเล็ก เป็ น เมื อ งขนาดกลางระดั บ ภู มิ ภ าค ซึ่ ง ง่ า ยต่ อ การขยายธุ ร กิ จ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์มากกว่าโรงแรม และด้วยจำ�นวนผู้ประกอบ ธุรกิจที่น้อยราย ความต้องการที่จะใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ จึ ง สู ง กว่ า ปริ ม าณเซอร์ วิ ส อพาร์ ท เมนท์ ที่ มี อ ยู่ บริ ษั ท จึ ง คาดว่ า จะสามารถเติ บ โตไปกั บ ตลาดที่ อ ยู่ อ าศั ย ของออสเตรเลี ย ผ่ า น การขยายธุรกิจของโอ๊คส์ต่อไป ธุรกิจโรงแรมในประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียก็มีโอกาส ในการขยายตัวที่ดี ในปี 2556 จำ�นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า ในประเทศมัลดีฟส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน จาก ความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซีย แผนแม่บท การท่องเที่ยวของประเทศมัลดีฟส์ฉบับที่สี่ ปี 2556 มีแผนกลยุทธ์ 5 ปี ซึ่ ง ได้ มี ก ารตกลงกั น ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชนใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่วนเหนือขึ้นไป เศรษฐกิจของประเทศ ศรีลงั กากำ�ลังเติบโตอย่างรวดเร็ว หลังจากสงครามกลางเม���องสิน้ สุด ลงในปี 2552 ได้มีการวางรากฐานเพื่อความรํ่ารวยทางเศรษฐกิจ ของประเทศ อีกทั้งนักท่องเที่ยวระดับบนเริ่มกลับเข้ามาเที่ยวใน ประเทศศรีลงั กาอีกครัง้ ด้วยความน่าสนใจของชายหาด วัฒนธรรม และธรรมชาติ และด้วยโรงแรมที่เปิดให้บริการในประเทศศรีลังกา ทั้ง 4 แห่ง ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ปมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน การกลับมาเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของศรีลงั กาและพร้อม ที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตด้วยกัน

อัตราการเข้าพักของโอ๊คส์

ผลการดำ�เนินงานทีส ่ �ำ คัญ และแผนการพัฒนาธุรกิจโรงแรม

ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป รายงานผลกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ในปี 2556 จากการปรับตัวที่ดีขึ้นของอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ค่าห้อง เฉลี่ยต่อคืน (Average Daily Rate - ADR) และรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (Revenue Per Available Room - RevPar) ของโรงแรมที่บริษัท ลงทุนที่มีอยู่เดิม การเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของโรงแรมใหม่ การเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการบริหารจัดการโรงแรม และการเติบโต ของกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ ผลประกอบการของธุรกิจโรงแรม ยังคงแข็งแกร่งถึงแม้จะมีการปิดโรงแรมหัวหินแมริออทในปี 2555 และการปิดปรับปรุงชั่วคราวของโรงแรมอนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย โรงแรมอนันตรา เวลิ ในประเทศมัลดีฟส์ และรอยัล การ์เด้น พลาซ่า ในกรุงเทพฯ ในปี 2556 โรงแรมและรีสอร์ทที่บริษัทลงทุนเอง

ในปี 2556 โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองภายใต้แบรนด์อนันตรา อวานี, เอเลวาน่า, เปอร์ อควัม, โฟร์ซีซั่นส์ เซ็นต์ รีจิส และแมริออท มีรายได้รวม 7,809 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 13 จากปี 2555 ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของทั้งโรงแรมเดิมที่มีอยู่ และการเปิด โรงแรมใหม่ในประเทศเวียดนาม กัมพูชา มัลดีฟส์ โมซัมบิก และ เคนยา ในประเทศเวียดนาม บริษัทได้เข้าลงทุนในโรงแรม Life Heritage Resort Hoi An ซึ่งมีจำ�นวนห้องพัก 94 ห้อง และโรงแรม Life Resort Quy Nhon ซึ่งมีจำ�นวนห้องพัก 63 ห้อง การเข้า ลงทุนในครั้งนี้เป็นผลให้บริษัทมีโรงแรมทั้งที่ลงทุนเองและรับจ้าง หมายเหตุ : โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองรวมถึงโรงแรมที่บริษัทเข้าร่วมลงทุน


033

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

รายได้จากโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง รับจ้างบริหารและโอ๊คส์ ล้านบาท 20,000

15,000

10,000

5,000

0

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

รายได้ธุรกิจโรงแรมสุทธิ

2556

รายได้ธุรกิจโรงแรมรวม

หมายเหตุ : รายได้รวมของโรงแรมทั้งหมดประกอบด้วยรายได้จากโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง และโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหารจัดการ รายได้ของธุรกิจโรงแรมสุทธิประกอบด้วยรายได้จากโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง และค่าธรรมเนียมการรับบริหาร

ผลประกอบการที่สำ�คัญ - โรงแรม

ภาพรวม

2556 2555

รายได้รวม (ล้านบาท) จำ�นวนโรงแรมรวม จำ�นวนห้องพักรวม อัตราการเข้าพักโรงแรม (%) ค่าเฉลี่ยต่อห้อง (ADR) รายได้เฉลี่ยต่อห้อง (RevPar)

ประเทศไทย % เปลี่ยน 2556 2555 แปลง

20,528 17,955 103 82 12,800 10,348 70 69 5,573 5,589 3,901 3,871

14 26 24 1 0 1

7,480 21 3,728 70 4,882 3,396

6,812 19 3,087 65 4,819 3,126

ประเทศออสเตรเลีย % เปลี่ยน 2556 2555 % เปลี่ยน แปลง แปลง

10 11 21 8 1 9

6,574 44 5,897 78 4,788 3,730

7,373 39 5,180 77 5,160 3,962

-11* 13 14 1 -7 -6

* รายได้ธุรกิจโรงแรมรวมในประเทศออสเตรเลียลดลงเนื่องจากการแปลงค่าเงิน

รายได้ (ล้านบาท)

โรงแรม (โรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและรับจ้างบริหาร) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อขาย และโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา) ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด

2556

2555

% เปลี่ยนแปลง

13,431 3,973

12,668 3,110

6 28

573 17,977

611 16,390

-6 10


034

บริหารทั้งหมดจำ�นวน 4 แห่ง ตั้งแต่ตอนเหนือของประเทศ จนถึง ชายฝั่งทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ จึงช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของ ธุรกิจโรงแรมของบริษัทในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ โรงแรม Life Heritage Resort Hoi An ซึง่ ได้เปลีย่ นเป็น โรงแรมอนันตรา ฮอยอัน แล้ว ได้รบั รางวัลจาก Conde Nast Gold List ในปี 2552, 2553 และ 2554 ตั้งอยู่ในทำ�เลที่โดดเด่น ติดกับแม่นํ้าทูโบน ซึ่งมีทัศนียภาพ ที่สวยงาม และสามารถเดินไปเมืองเก่าซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกของโลกจาก UNESCO ขณะทีโ่ รงแรม Life Resort Quy Nhon ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นโรงแรมอวานี กวีเญิน ตั้งอยู่ริมชายหาดส่วนตัว ที่ขาวบริสุทธิ์ โรงแรมทั้งสองมีชื่อเสียงทั้งในประเทศเวียดนามและ ในยุโรป เช่น เยอรมัน อังกฤษ และ ฝรั่งเศส และจะได้รับประโยชน์ จากการเติบโตของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ต่อไป ในประเทศเพื่ อ นบ้ า นอย่ า งกั ม พู ช า บริ ษั ท ได้ เ ข้ า ถื อ หุ้ น ส่วนใหญ่ในโรงแรม The Sothea Boutique Resort ซึง่ ได้เปลีย่ นชือ่ เป็ น อนั น ตรา อั ง กอร์ ประกอบด้ ว ยห้ อ งพั ก แบบสวี ท ทั้ ง หมด 39 ห้อง ตั้งอยู่ในเมื องเสียมราฐ ที่ตั้งของนครวัดที่ UNESCO ประกาศให้ เ ป็ น มรดกโลกและเป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รั บ ความนิยมที่สุดในกัมพูชา โรงแรมอนันตรา อังกอร์เป็นการเปิดตัว ครั้งแรกของอนันตราในประเทศกัมพูชา และเป็นการนำ�แบรนด์ ที่ มี เ สน่ ห์ น่ า ค้ น หาเข้ า ไปในอี ก ประเทศหนึ่ ง ซึ่ ง ช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง ความแข็งแกร่งในการเป็นผูน้ �ำ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษทั ในประเทศเคนยา บริษัทได้เปิดตัว โรงแรมแซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า ผ่านบริษทั ร่วมทุนภายใต้แบรนด์เอเลวาน่า คอลเลคชัน่ เป็นโรงแรมประเภท Bush Camp แห่งแรก มีแคมป์ทพี่ กั เพือ่ ให้บริการ จำ�นวน 16 แคมป์ อยูต่ ดิ แม่นาํ้ ในเขตสงวนคุม้ ครองสัตว์ปา่ ท่ามกลาง ความงามดั่งภาพวาด ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งหรือเครื่องเรือน ของโรงแรมนี้ มีการเลียนแบบแคมป์ให้บริการระดับหรูในช่วงปี

อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย

รายงานประจำ � ปี 2556

ค.ศ. 1920 ทำ�ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักนึกถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูด คลาสสิคย้อนยุคการผจญภัยในแอฟริกา ในปี 2556 บริษทั ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ระยะยาวกับ Rani Investment LLC ซึง่ เป็นเจ้าของโรงแรมระดับบน ในทวีปแอฟริกา นอกจากโรงแรมในประเทศแทนซาเนียและเคนยา ซึง่ บริษทั ลงทุนผ่านการร่วมทุนในเอเลวาน่า คอลเลคชัน่ แล้ว บริษทั ยังคงสนใจที่จะขยายธุรกิจต่อไปในทวีปนี้ โดยไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป และ Rani Investment ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อลงทุนในโรงแรม Indigo Bay Resort & Spa ในประเทศโมซัมบิก ตั้งอยู่บนเกาะ บาซารูโต ห่างจากชายฝั่งตะวันออกของประเทศประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีจำ�นวนห้องทั้งหมด 44 วิลล่า และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นอนันตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์ แล้ว การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการทำ� ธุรกิจในประเทศโมซัมบิก ซึ่งรวมถึงเมืองหลวงมาปูโตและตลาด แอฟริกาตะวันออก เพือ่ เพิม่ ความแข็งแกร่งของไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ในทวีปนี้ โดยโรงแรมทีอ่ ยูใ่ นแผนการขยายงาน มีทงั้ โรงแรมสร้างใหม่ และโรงแรมทีจ่ ะได้รบั การเปลีย่ นแบรนด์เป็นแบรนด์ภายใต้ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ ซึง่ รวมถึง แบรนด์อนันตรา อวานี ซึง่ เป็นแบรนด์โรงแรม ระดับบน สไตล์ร่วมสมัยที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นาน และโอ๊คส์ซึ่งเป็น แบรนด์ของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 กับ Hemas Group พันธมิตรในประเทศศรีลงั กา เพือ่ พัฒนาโรงแรมบนชายหาด สวยใกล้เมืองทานกอลล์ ในเขตฮัมบันโตตา อยู่ชายฝั่งทะเลทางใต้ ของประเทศศรีลังกา โดยคาดว่าโรงแรมจะเปิดให้บริการได้ใน ปี 2558 ปีเดียวกับทีบ่ ริษทั คาดว่าจะเปิดโรงแรมอนันตรา คาลูทารา ที่���ริษัทถือหุ้นส่วนใหญ่ ซึ่งกำ�ลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ เมื่อ รวมกับโรงแรมอีกสีแ่ ห่งทีม่ ีอยูใ่ นศรีลังกาแล้ว ทัง้ สองโรงแรมใหม่นี้ พร้อมกับโรงแรมอวานีในเมืองอัมบาลังโกดา ที่กำ�ลังอยู่ระหว่าง


035

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

การก่อสร้างเช่นกัน จะช่วยให้กลุ่มโรงแรมของบริษัทเป็นที่รู้จัก มากขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของศรีลังกาที่มีการเติบโต อย่างรวดเร็ว ในประเทศมัลดีฟส์ ซึ่งบริษัทมีความชำ�นาญในการประกอบ ธุรกิจ บริษทั ได้เข้าลงทุนร้อยละ 50 ในโรงแรมนิยามา ซึง่ เป็นรีสอร์ท ภายใต้การบริหารของแบรนด์เปอร์ อควัม ทั้งนี้ นิยามา เป็นรีสอร์ท สไตล์โมเดิร์นขนาด 86 ห้องพัก ตั้งอยู่บนเกาะดาลู อะทอล ซึ่งอยู่ ทางตะวันออกเฉียงใต้ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบิน Seaplane เพียง 40 นาที จากกรุงมาเล่ ซึ่งเป็นเมืองหลวง โดยโรงแรมได้รวม ความเป็นเลิศของวัฒนธรรมมัลดีฟส์กับความทันสมัยอย่างเป็น ธรรมชาติ ไ ด้ อ ย่ า งลงตั ว พร้ อ มกั บ การเปิ ด ตั ว ของ Subsix ซึ่ ง เป็ น คลั บ ดนตรี ใ ต้ นํ้ า แห่ ง แรกของโลก การลงทุ น ในครั้ ง นี้ เป็ น การสนับสนุนกลยุทธ์การขยายธุรกิจเป็นกลุม่ (Clustering Strategy) ในประเทศทีบ่ ริษทั เข้าไปดำ�เนินงาน และแสดงให้เห็นถึงความมัน่ ใจ ในศั ก ยภาพของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วในประเทศมั ล ดี ฟ ส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวระดับบน ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะรั ก ษาความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า และ ความเป็นผูน้ �ำ ในอุตสาหกรรม บริษทั ได้ปดิ ปรับปรุงโรงแรมสองแห่ง คืออนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย และอนันตรา เวลิ ในประเทศมัลดีฟส์ ในช่ ว งนอกฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย วในปี 2556 เพื่ อ ให้ ต ามทั น การเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาและรสนิยมของผู้บริโภค ในขณะที่ การปรั บ ปรุ ง อนั น ตรา เวลิ ส่ ง ผลให้ มี ก ารเพิ่ ม จำ � นวนวิ ล ล่ า และ ได้ ย กระดั บ การตกแต่ ง ระบบไฟ และสิ่ ง อำ � นวยความสะดวก อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของห้องพัก และส่วนทีเ่ ป็นพืน้ ทีส่ าธารณะ และเพิม่ สิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ เสริมเสน่หท์ เี่ ป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของโรงแรม นอกจากนี้ บริษทั ได้ปิดรอยัล การ์เด้น พลาซ่าในกรุงเทพฯ เพื่อปรับปรุงศูนย์การค้า และสร้างโรงแรมอวานีตน้ แบบพร้อมศูนย์ประชุม ซึง่ แผนการเหล่านี้

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะปรับปรุงคุณภาพของ การบริการให้ดขี น้ึ อยูเ่ สมอ มอบประสบการณ์ทพ่ี เิ ศษและน่าประทับใจ กับลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าต่อไป โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท การเข้าลงทุนในโอ๊คส์เมื่อกลางปี 2554 เป็นจุดเปลี่ยนแปลง สำ�คัญครั้งหนึ่งของไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป โดยหลังจากได้เข้าลงทุน ในช่วงปี 2555 บริษทั ได้เข้าจัดการและรวมระบบการปฏิบตั งิ านของ โอ๊คส์เข้ากับบริษัท และประสบความสำ�เร็จในการให้โอ๊คส์กลับมา มุง่ เน้นในการสร้างการเติบโต โดยได้มกี ารวางแผนการขยายกิจการ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป โดยการได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าบริหาร จัดการห้องชุด (Management Letting Rights) เพิม่ ขึน้ อีกทัง้ กลยุทธ์ ในการเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้โอ๊คส์มผี ลประกอบการ ที่ดียิ่งขึ้นไป ณ สิ้นปี 2556 โอ๊คส์เข้ารับจ้างบริหารจัดการเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ทั้งหมด 47 แห่ง ซึ่งมีห้องพักกว่า 5,000 ห้อง บริษัทได้ทำ�การศึกษาโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มจำ�นวนสิทธิ ในการเข้าบริหารจัดการห้องชุดและเพื่อลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติม การพัฒนาโอ๊คส์ แกรนด์ โฮเทล ในเมืองแกลตสตัน แล้วเสร็จ ก่อนกำ�หนดและได้เปิดให้บริการเมือ่ ปลายเดือนธันวาคม นอกจากนี้ บริษทั ได้เพิม่ สัดส่วนการลงทุนในบริษทั Tidal Swell เป็นร้อยละ 100 ทัง้ นี้ Tidal Swell เป็นบริษทั ทีเ่ ป็นเจ้าของอาคารสีแ่ ห่ง ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริหารงานของโอ๊คส์อยูแ่ ล้ว บริษทั ได้เข้าลงทุนในโรงแรม 2 แห่ง ใน Hunter Valley และ Broome และเข้าบริหารจัดการห้องชุด เพิ่มอีก 5 แห่ง ใน Brisbane, Hunter Valley, Middlemount, Melbourne และ Moranbah ในปี 2556 ด้วยกลยุทธ์ของบริษัทในการเพิ่มมูลค่าของโครงสร้างธุรกิจ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ที่มีลักษณะเฉพาะเช่นนี้ บริษัทได้เปิดตัวโอ๊คส์

Oaks Gateway on Palmer, Townsville


036

รายงานประจำ � ปี 2556

อนันตรา เชียงใหม่

นอกประเทศออสเตรเลีย โดยใช้รปู แบบสัญญารับจ้างบริหารโรงแรม แทนรูปแบบสัญญาการเข้าบริหารจัดการห้องชุด โดยบริษทั มีแผนที่ จะขยายแบรนด์โอ๊คส์ในตลาดที่เหมาะสมนอกประเทศออสเตรเลีย ต่อไปในอนาคต การรับจ้างบริหารโรงแรม รายได้ จ ากการบริ ห ารจั ด การโรงแรมเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 46 อยูท่ ี่ 520 ล้านบาท ซึง่ รายได้นไี้ ม่รวมรายได้จากโรงแรมและรีสอร์ท ซึ่งบริหารงานภายใต้รูปแบบสัญญาการเข้าบริหารจัดการห้องชุด ของโอ๊คส์ ปัจจุบัน บริษัทรับบริหารโรงแรมและรีสอร์ท 24 แห่ง ภายใต้แบรนด์อนันตรา อวานี โอ๊คส์ และ เปอร์ อควัม ใน 8 ประเทศ ในปี 2556 บริษัทได้ลงนามในสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมเพิ่มอีก 12 แห่ง เพื่อให้มีโครงการโรงแรมที่จะเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง ต่อไป บริษัทมีเป้าหมายที่จะมีโรงแรมภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร กว่า 60 แห่งในกว่า 25 ประเทศภายใต้แบรนด์ต่างๆ ในกลุ่มภายใน ปี 2561 ปี 2556 เป็นปีที่บริษัทได้เพิ่มความหลากหลายให้กับกลุ่ม แบรนด์โรงแรม โดยได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ร่วมกับบริษัท Universal Enterprises Pty Ltd. ประเทศมัลดีฟส์ ในแบรนด์โรงแรม บูติกหรูระดับบน เปอร์ อควัม รีทรีต รีสอร์ท เรสซิเดนซ์ โดยมี แผนที่จะพัฒนาแบรนด์ต่อไป ให้มีโรงแรมใหม่เพิ่มอีก 5 แห่งในอีก 5 ปีข้างหน้า เปอร์ อควัม เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารโรงแรม รีสอร์ท สปา และเรสซิเดนซ์ ซึ่งนำ�เสนอแนวคิดทั้งความมีเสน่ห์ จินตนาการ และความทันสมัยอย่างเป็นธรรมชาติ โรงแรมแต่ละแห่ง มี ก ารผสมผสานระหว่ า งขนบธรรมประเพณี ข องท้ อ งถิ่ น เข้ า กั บ รูปแบบการตกแต่งห้องพักทีห่ รูหราได้อย่างลงตัว เปอร์ อควัม แปลว่า นํ้า สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ซึ่งคือการพัฒนาและบริหาร โรงแรมต่ า งๆ ในสถานที่ ที่ เ หมาะสม มี รู ป แบบการออกแบบที่ ทันสมัยและเป็นมิตรต่อธรรมชาติ ปัจจุบัน เปอร์ อควัม มีโรงแรม

ภายใต้การบริหารซึ่งได้รับรางวัลมากมาย 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงแรม ฮูวาเฟน ฟูชิ และ นิยามา ในประเทศมัลดีฟส์ และ โรงแรม เดสเสิร์ท ปาล์ม ในดูไบ นอกจากนี้ ปี 2556 เป็นปีที่บริษัทมีการขยายธุรกิจรับจ้าง บริหารโรงแรมอย่างรวดเร็ว หลังจากที่เปิดตัวอนันตรา ซานย่า ซึ่งเป็นอนันตราแห่งแรกในประเทศจีนเมื่อปี 2555 บริษัทได้เปิดตัว โรงแรมภายใต้ สั ญ ญารั บ จ้ า งบริ ห ารในประเทศจี น แห่ ง ที่ ส อง ชื่อ อนันตรา สิบสองปันนา ประกอบด้วยจำ�นวนห้องพัก 103 ห้อง ในมณฑลยูนนาน ในประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ บริ ษั ท เปิ ด ตั ว โรงแรม อนันตรา ดูไบ เดอะ ปาล์ม ซึ่งเป็นโรงแรมอนันตราแห่งแรกใน เมืองดูไบ ภายใต้สัญญารับจ้างบริหาร เป็นโรงแรมระดับห้าดาว ขนาด 293 ห้องและสวีท จัดเป็นกลุ่มสี่ถึงแปดห้อง เพื่อความเป็น ส่วนตัว ท่ามกลางความร่มรืน่ ตัง้ อยูฝ่ งั่ ตะวันออกของหมูเ่ กาะปาล์ม จูไมราห์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำ�คัญของดูไบ โรงแรมแห่งนี้ จะช่วย ส่งเสริมชื่อเสียงของอนันตราในภูมิภาค และเป็นผลให้บริษัทมี โรงแรมในเมืองสำ�คัญที่เป���นศูนย์กลางเช่นดูไบ นอกจากนี้ บริษัท ได้เปิดให้บริการโรงแรมอนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์ และโรงแรมอนั น ตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์ แ ลนด์ อั ล ซาเฮล บนเกาะเซอร์ บานี ยาสนอกชายฝั่งเมืองอาบูดาบี โรงแรมอนันตรา อัล ยามม์ นำ�เสนอประสบการณ์ริมชายหาดที่แตกต่าง ขณะที่ โรงแรมอนันตรา อัล ซาเฮล ตัง้ อยูใ่ จกลางอุทยานสัตว์ปา่ ของอาหรับ บนเกาะเดียวกัน ทัง้ นี้ โรงแรมใหม่สามแห่งส่งผลให้บริษทั มีแบรนด์ อนันตราในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมหกแห่ง แสดงให้เห็นถึง ความมั่นใจของบริษัทในศักยภาพของภูมิภาคตะวันออกกลาง ในปี 2556 บริษทั ยังคงขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยประกาศ เปิดตัวโรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ ประกอบด้วยห้องพักจำ �นวน 84 ห้ อ ง ตกแต่ ง อย่ า งมี ร สนิ ย มร่ ว มสมั ย ผสมผสานระหว่ า ง ความเป็ น ไทยดั้ ง เดิ ม และสไตล์ โ คโลเนี ย ล ตั้ ง อยู่ ริ ม แม่ นํ้ า ปิ ง ที่ ส วยงาม อนั น ตราเชี ย งใหม่ ช่ ว ยเติ ม ให้ ก ลุ่ ม โรงแรมระดั บ บน


037

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

ภาพบรรยากาศจำ�ลอง เดอะ เรสซิเดนซ์ โดย อนันตรา ภูเก็ต

ของบริษัทในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งรีสอร์ทริมชายหาดสงบ โรงแรม ในเมืองใหญ่ และในป่าธรรมชาติ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยสิ่งที่น่าสนใจ ที่ ห ลากหลายของเมื อ งเชี ย งใหม่ ซึ่ ง เป็ น เมื อ งใหญ่ อั น ดั บ สอง ของประเทศไทย และเป็นเมืองหลวงของวัฒนธรรมในภาคเหนือ ผสมผสานกับความเป็นเมืองที่ทันสมัย มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และวัฒนธรรมพื้นเมืองที่โดดเด่น สำ�หรับโรงแรมทีบ่ ริษทั รับจ้างบริหารภายใต้แบรนด์อนื่ บริษทั เข้าบริหารโรงแรมบนถนนเพชรบุรี ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ โรงแรมอยูร่ ะหว่างการปรับปรุงทัง้ ห้องพักและพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง และจะเปลีย่ นแบรนด์เป็นอวานีในปี 2557 นอกจากนี้ บริษทั ได้เปิด โอ๊คส์ ลิวา เอ็คเซคคิวทีฟ สวีทในอาบูดาบี ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ทำ�เลที่น่าดึงดูด และกลยุทธ์ทาง การตลาดเชิงรุก บริษทั ประสบความสำ�เร็จในการขายโครงการเซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ โดยได้รับรู้รายได้ไปแล้วร้อยละ 90 ของ จำ � นวนพื้ น ที่ เ พื่ อ ขายทั้ ง หมด นอกจากนี้ สำ � หรั บ โครงการ ดิ เอสเตท สมุย ซึ่งติดกับโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ณ สิ้นปี 2556 บริษัท ได้ขายและรับรู้รายได้ไปแล้ว 10 วิลล่าจากทั้งหมด 14 วิลล่า ทั้งนี้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัท และจะยังคงช่วยเพิม่ ความสามารถในการทำ�กำ�ไรและผลตอบแทน ของธุรกิจโรงแรม และเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ในแผนห้าปีของ บริษัท ที่มุ่งจะเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนจากสินทรัพย์ บริษัท มีการมองหาโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (Mixed-use Projects) เพือ่ ทีจ่ ะมีรายได้จากธุรกิจนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง โครงการต่อไป คือ เดอะ เรสซิเดนซ์ โดย อนันตรา ภูเก็ต ซึง่ เป็นโครงการแรกภายใต้ แบรนด์ของบริษทั เอง คือแบรนด์อนันตรา โดยคาดว่าวิลล่าตัวอย่าง จะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดตัวภายในกลางปี 2557 อีกทัง้ บริษทั อยูร่ ะหว่าง การพิจารณาแผนสำ�หรับโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ หลังจากที่บริษัท ได้ต่อสัญญาเช่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว

โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ โครงการอนันตรา เวเคชั่น คลับ เป็นโครงการสำ�หรับสมาชิก โดยสามารถสำ�รองห้องพักในอนาคตด้วยราคาปัจจุบนั เป็นโอกาสที่ สมาชิกจะเป็นส่วนหนึ่งของคลับที่มีเอกสิทธิ์เฉพาะ ในขณะเดียวกัน สมาชิกสามารถใช้บริการของโรงแรม ซึ่งรวมถึง ห้องพัก ร้านอาหาร บริการพาเที่ยวระหว่างวัน และสปาของโรงแรมได้ ในปีที่สามของ การดำ�เนินธุรกิจ อนันตรา เวเคชั่น คลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 65 และมีจำ�นวนสมาชิกกว่า 3,800 คน ณ สิ้นปี 2556 ในระหว่างปี อนันตรา เวเคชั่น คลับได้เปิดตัวโชว์รูม ในเมืองเซี่ยงไฮ้ และซานย่าในประเทศจีน และเปิดตัวสวีทจำ�นวน 3 ยูนิตในซานย่า ประเทศจีน และคลับรีสอร์ทแห่งแรกที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบของคลับวันหยุด จำ�นวน 100 ยูนิตในภูเก็ต ณ สิ้นปี 2556 อนันตรา เวเคชั่น คลับมีห้องพักทั้งสิ้น 106 ห้องในสมุย ภูเก็ต นิวซีแลนด์ กรุงเทพฯ บาหลี และประเทศจีน ทั้งนี้ อนันตรา เวเคชั่น คลับจะยังคงสร้างกำ�ไรให้กับกลุ่มธุรกิจโรงแรมในปี 2557 และ ต่อไปในอนาคต


038

รายงานประจำ � ปี 2556

แผนการพัฒนาโรงแรมและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แผนการขยายโรงแรม ประเทศ

ชื่อโรงแรม

2555

2556

2557F

2558F

2559F

อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ 407 อนันตรา หัวหิน 187 อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ� 77 อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย 106 อนันตรา ภูเก็ต วิลล่า 83 อนันตรา คีฮาวา วิลล่า 78 โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ 354 โฟร์ซีซั่นส์ เชียงใหม่ 76 โฟร์ซีซั่นส์ เต็นท์แคมป์ สามเหลี่ยมทองคำ� 15 โฟร์ซีซั่นส์ เกาะสมุย 60 เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต 265 พัทยา แมริออท 298 เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ 224 อนันตรา ภูเก็ต ลายัน 77 อนันตรา ฮอยอัน โอ๊คส์ แกรนด์ โฮเทล อวานี กวีเญิน อวานี คาลูทารา 105 อนันตรา อังกอร์ รวมจำ�นวนห้องที่บริษัทลงทุนเอง 2,412 อนันตรา เวลิ 50 อนันตรา ดิห์กู 110 นาลาดู มัลดีฟส์ 19 อวานี ไฮฟง ฮาร์เบอร์ วิว 122 อวานี เบนโตตา 90 คลับ โฮเทล ดอลฟิน 146 โฮเทล สิกิริยา 79 อรุชา คอฟฟี่ ลอดจ์ 18 เซเรนเกติ ไมเกรชั่น แคมป์ 20 ทารางกิรี ทรีท็อป 20 เดอะ แมนเนอร์ แอท โกรองโกโร 20 แอฟโรชิค ดายนิ บีช 20 คิลินดิ ซานซิบาร์ 19 อนันตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์ แซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า แคมป์ นิยามา โดย เปอร์ อควัม รวมจำ�นวนห้องที่ลงทุนผ่านการร่วมทุน 733 อนันตรา สิเกา 139 อนันตรา บ้านราชประสงค์ 97 อนันตรา ลาวาน่า เกาะสมุย 122 อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 321 อนันตรา รัสนันดา เกาะพะงัน วิลล่า 64 อนันตรา มุยเน 89 อนันตรา เซมินยัค บาหลี 60 อนันตรา บาหลี อูลูวาตู 77 อนันตรา ซานย่า 122 อนันตรา สิบสองปันนา ฮูวาเฟน ฟูชิ โดย เปอร์ อควัม เดสเสิร์ท ปาล์ม โดย เปอร์ อควัม อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ อนันตรา เชียงใหม่ อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ซาเฮล อนันตรา ดูไบ เดอะ ปาล์ม อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์ อีสเทิร์น แมนโกรฟ โดย อนันตรา 222 เดสเสิร์ท ไอส์แลนด์ โดย อนันตรา 64 คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท โดย อนันตรา 206 อวานี เซปัง โกลด์โคส 315 เซเรนเกติ ไพโอเนียร์ แคมป์ 10

407 187 77 106 83 79 354 76 15 60 265 298 224 77 94 144 63 105 39 2,753 67 110 19 122 90 146 79 18 20 20 20 20 19 44 16 86 896 139 97 122 310 64 90 60 74 122 103 44 38 568 84 30 293 30 222 64 206 315 10

407 187 77 106 83 79 354 76 15 60 265 298 224 77 94 144 63 105 39 2,753 67 110 20 122 90 146 79 18 20 20 20 20 19 44 16 131 942 139 97 122 310 64 90 60 74 122 103 44 38 568 84 30 293 30 222 64 206 315 10

407 187 77 106 83 79 354 76 15 60 265 298 224 77 94 144 63 105 39 2,753 67 110 20 122 90 146 79 18 20 20 20 20 19 119 16 131 1,017 139 97 122 310 64 90 60 74 122 103 44 38 568 84 30 293 30 222 64 206 315 10

407 187 77 106 83 79 354 76 15 60 265 298 224 77 94 144 63 105 39 2,753 67 110 20 122 90 146 79 18 20 20 20 20 19 119 16 131 1,017 139 97 122 310 64 90 60 74 122 103 44 38 568 84 30 293 30 222 64 206 315 10

ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย มัลดีฟส์ ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย เวียดนาม ศรีลังกา กัมพูชา 19 มัลดีฟส์ มัลดีฟส์ มัลดีฟส์ เวียดนาม ศรีลังกา ศรีลังกา ศรีลังกา แทนซาเนีย แทนซาเนีย แทนซาเนีย แทนซาเนีย เคนยา แทนซาเนีย โมซัมบิก เคนยา มัลดีฟส์ 16 ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย อินโดน���เซีย จีน จีน มัลดีฟส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไทย ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย แทนซาเนีย


039

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

ประเทศ

ชื่อโรงแรม

2555

2556

2557F

2558F

2559F

โอ๊คส์ ลิวา เอ็คเซคคิวทีฟ สวีท โอ๊คส์ กรุงเทพฯ สาทร 115 รวมจำ�นวนห้องที่บริษัทรับจ้างบริหารจัดการ 2,023 โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 5,180 รวมจำ�นวนสิทธิในการบริหารสินทรัพย์ 5,180 รวมจำ�นวนห้องทั้งหมด 10,348

54 115 3,254 5,897 5,897 12,800

54 115 3,254 5,897 5,897 12,846

54 115 3,254 5,897 5,897 12,921

54 115 3,254 5,897 5,897 12,921

2556

2557F

2558F

2559F

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไทย 24 ออสเตรเลีย 44 103

แผนการขยายโรงแรม ประเทศ

ชื่อโรงแรม

อนันตรา คาลูทารา 141 อวานี อัมบาลังโกดา 80 อวานี กรุงเทพฯ รวมจำ�นวนห้องที่บริษัทลงทุนเอง - - - 221 แอมโบเซลี แคมป์ 16 16 อนันตรา ทานกอลล์ 150 รวมจำ�นวนห้องที่ลงทุนผ่านการร่วมลงทุน - - 16 166 อนันตรา อีเม่ย 150 150 โอ๊คส์ ซานย่า 122 122 อนันตรา โดฮา ไอส์แลนด์ 117 117 อวานี บาร์บารอน 124 124 อวานี เพมบา 184 184 อนันตรา เมจุมบา 12 12 อนันตรา มาเตโม 23 23 อนันตรา ฉงชิ่ง อนันตรา เคียนดาว เลค 120 อนันตรา มหาบาลีปุรัม อนันตรา อัล มาดิน่า อะซาร์ค อนันตรา ลา ชาแลนด์ อนันตรา ซาลาล่าห์ 136 อนันตรา เป่าติง 130 อนันตรา หลวงพระบาง 115 อนันตรา จาบัล อัล อัคดาห์ 123 อนันตรา ดองกวน อนันตรา อูไดเปอร์ อนันตรา หมินฮาง เซี่ยงไฮ้ อนันตรา กุ้ยหยาง 218 อนันตรา วายานาต อวานี นูซา ดัว โอ๊คส์ จิมบารัน รวมจำ�นวนห้องที่บริษัทรับจ้างบริหารจัดการ - - 732 1,574 รวมจำ�นวนสิทธิในการบริหารสินทรัพย์ - - 189 655 รวมจำ�นวนห้องทั้งหมด - - 937 2,616

ศรีลังกา ศรีลังกา ไทย 3 เคนยา ศรีลังกา 2 จีน จีน การ์ต้า เซเซลส์ โมซัมบิก โมซัมบิก โมซัมบิก จีน จีน อินเดีย โอมาน มอริเชียส โอมาน จีน ลาว โอมาน จีน อินเดีย จีน จีน อินเดีย อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 23 4 32

2555

141 80 249 470 16 150 166 150 122 117 124 184 12 23 150 120 130 120 160 136 130 115 123 120 70 300 218 95 590 200 3,509 655 4,800

แผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเทศ

ชื่ออสังหาริมทรัพย์

ดิ เอสเตท สมุย 14 14 เซ็นต์ รีจิส เรสซิเดนซ์ 53 53 เดอะ เรสซิเดนซ์ โดย อนันตรา ภูเก็ต รวมจำ�นวนยูนิต 67 67

ไทย ไทย ไทย 3

2555

2556

2557F

14 53 16 83

2558F

14 53 16 83

2559F

14 53 16 83

แผนการพัฒนาโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา ประเทศ

ชื่ออสังหาริมทรัพย์

2556

2557F

ไทย ไทย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย ไทย จีน

อนันตรา เวเคชั่น คลับ - สมุย 20 20 อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ภูเก็ต 2 59 อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ควีนส์ทาวน์ 3 3 อนันตรา เวเคชั่น คลับ - บาหลี 18 18 อนันตรา เวเคชั่น คลับ - กรุงเทพฯ 3 3 อนันตรา เวเคชั่น คลับ - ซานย่า 3 อนันตรา เวเคชั่น คลับ - อื่นๆ รวมจำ�นวนยูนิต 46 106

2555

20 92 3 18 3 3 58 197

2558F

20 195 3 18 3 3 93 335

2559F

20 195 3 18 3 3 93 335

หมายเหตุ : F = ประมาณการ


040

ธุรกิจ

ร้านอาหาร

รายงานจาก CEO ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

“ จุดมุ่งหมายขององค์กร ของเรา ไม่เพียงแต่เพื่อ คงความเป็นผู้นำ�เหนือคู่แข่ง เท่านั้น แต่ยังเพื่อชัยชนะเหนือ ตนเอง ทำ�ลายสถิติที่เรา ได้สร้างไว้เพื่อทำ�พรุ่งนี้ ให้ดีกว่า โดยมีปัจจัยที่สำ�คัญ คือ การเริ่มต้นลงมือทำ� ง่ายๆ เพียงเท่านั้น” พอล ชาลีส์ เคนนี่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจำ � ปี 2556


บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

041


042

รายงานประจำ � ปี 2556


043

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

ธุรกิจร้านอาหาร

ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ปผ่านพ้นปี 2556 ด้วยแนวโน้มในการเติบโต อย่างต่อเนื่อง พร้อมความมั่นใจว่า กลยุทธ์ของบริษัทเหมาะสม กั บ อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและมี ค วามท้ า ทายใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงของการบริโภคทั่วโลก และผลกระทบทางการเมืองในกรุงเทพฯ เมื่อปลายปี 2556 รายได้ ของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เป็น 15,343 ล้านบาท ขณะที่กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 26 เป็น 2,759 ล้านบาท จากการเติบโตของ กลุม่ ร้านอาหารทีบ่ ริษทั มีอยูเ่ ดิม และการควบรวมผลการดำ�เนินงาน ของ Beijing Riverside & Courtyard (“ริเวอร์ไซด์”) ซึ่งเป็น ร้านอาหารแบบนั่งทานในประเทศจีน ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ความสำ� เร็จของบริษัทนั้น ไม่เพียงแต่เป็นผลจากการใช้ กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจและการสร้างความหลากหลายเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงการปฏิบตั งิ านด้วยระบบปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นเลิศของบริษทั ซึ่งได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ อี ก ด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต าม กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ และระบบปฏิ บั ติ ง าน ที่ เ ป็ น เลิ ศ นั้ น จะเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลเพี ย งเล็ ก น้ อ ย หากปราศจาก การสนับสนุนและความมุง่ มัน่ จากบุคลากรทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง ด้วยเหตุนี้ จึงถือได้ว่าปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป นั้นมาจาก บุ ค ลากรของบริ ษั ท อย่ า งแท้ จ ริ ง ด้ ว ยที ม งานที่ มี คุ ณ ภาพและ ทีมผู้บริหารกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 1. พอล ชาลีส์ เคนนี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

11. โจอี้ เรเยส การ์เซีย ผู้จัดการทั่วไป แฟรนไชส์ต่างประเทศ

8. อรรถ ประคุณหังสิต รองประธานฝ่ายแฟรนไชส์ประเทศไทย

4. ชุมพจน์ ตันติสุนทร รองประธาน และกลุ่มผู้จัดการทั่วไป สเวนเซ่นส์, แดรี่ ควีน, โรงงานไมเนอร์แดรี่ และชีส

9. แอนดรูว์ จอห์น โฮลแมน รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

3

8

7

1

2

12. นครินทร์ ธรรมหทัย ผู้จัดการทั่วไป แดรี่ ควีน 13. ประพัฒน์ เสียงจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป เบอร์เกอร์ คิง 14. อัครวินท์ จีรวัฒนวาทย์ ผู้จัดการทั่วไป เซอร์วิส ซีเลค พาร์ทเนอร์

ระหว่างประเทศ

5. กัญญา เรืองประทีปแสง รองประธานฝ่ายการเงิน

15

7. เจมส์ ไอรา ฟราลิค รองประธานฝ่ายที่ปรึกษา

ประเทศไทย

ด้านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ ระหว่างประเทศ

3. จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค รองประธาน เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

10

10. ไมเคิล เดวิด ชิค ผู้จัดการทั่วไป เดอะ คอฟฟี่ คลับ

และกระจายสินค้า

2. ปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

14

6. เลิศศักดิ์ บุญส่งทรัพย์ รองประธานบริหารฝ่ายจัดซื้อ

15. ศิริชัย กิมสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป ซิซซ์เลอร์

5

9

6

4

12

11

13


044

รายงานประจำ � ปี 2556

ขนาดกลางและขนาดเล็กทีเ่ พิม่ มากขึน้ ประกอบกับการขยายธุรกิจ ของผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหารที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ทั้ ง ในกรุ ง เทพฯ และต่ า งจั ง หวั ด ส่ ง ผลให้ ก ารแข่ ง ขั น มี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ดังจะเห็นได้จากรายการส่งเสริมการขายที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ยังคงมีผลการดำ�เนินงานที่แข็งแกร่ง แม้จะต้องเผชิญกับความกดดันจากการแข่งขัน เนื่องจากบริษัท มีความได้เปรียบในการแข่งขัน 2 ประการ คือ การมีส่วนแบ่ง การตลาดที่ ม ากกว่ า คู่ แ ข่ ง ในประเภทของร้ า นอาหารที่ บ ริ ษั ท ดำ�เนินธุรกิจอยู่ และการมีฐานปฏิบัติงานและเครือข่ายทางธุรกิจ ที่แข็งแกร่ง และด้วยขนาดและประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทพร้อมที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต สำ�หรับแนวโน้มในอนาคต บริษัทเชื่อมั่นว่าธุรกิจร้านอาหาร ประเภทนัง่ ทานในประเทศไทยจะเติบโตต่อไปจากการขยายตัวอย่าง รวดเร็วของชุมชนเมือง และการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อครัวเรือน โดยเฉพาะจากนโยบายการปรับขึน้ อัตราค่าแรงขัน้ ตํา่ ทีไ่ ด้ประกาศใช้ ทั่ ว ประเทศในปี 2556 ทั้ ง นี้ นอกจากนโยบายการลงทุ น ใน โครงสร้ า งพื้ น ฐานและการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ของประเทศ ทีก่ �ำ ลังพัฒนาแล้ว การฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศทีพ่ ฒ ั นาแล้ว ซึ่ ง มี ส่ ว นช่ ว ยให้ เ กิ ด การลงทุ น จากต่ า งชาติ แ ละการส่ ง ออก ของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศ มีการเติบโตที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ความทุ่ ม เท บริ ษั ท สามารถสร้ า งความแตกต่ า งจากบริ ษั ท อื่ น โดยบุ ค ลากรของบริ ษั ท ถู ก สร้ า งและหล่ อ หลอมด้ ว ยวั ฒ นธรรม ขับเคลื่อนองค์กร (Drive Culture) พวกเขาสนับสนุนความเป็น ผู้ นำ � อย่ า งยั่ ง ยื น ในทุ ก ๆ ตลาดที่ บ ริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ จาก ความมุมานะและทุ่มเทของพวกเขาส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโต และสร้ า งมู ล ค่ า มากขึ้ น ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งแม้ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายใหม่ ๆ จากปั จ จั ย ภายนอกก็ ต าม นอกจากนี้ ความสำ � เร็ จ ของที ม งานของบริ ษั ท ได้ รั บ การยกย่ อ งในหลายปี ที่ ผ่ า นมา เห็ น ได้ จ ากรางวั ล ที่ ไ ด้ รั บ มากมาย อั น เป็ น ข้ อ พิ สู จ น์ ถึงคุณภาพของบุคลากรของบริษัทเป็นอย่างดี ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปี 2556 นับเป็นปีที่ท้าทายปีหนึ่งสำ�หรับผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านอาหาร จากการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศไทย และภาวะการแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารที่ รุ น แรงขึ้ น และ เหตุการณ์ทางการเมืองในกรุงเทพฯ ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการปรับตัวลดลง เนือ่ งจากฐานทีส่ งู ในปี 2555 จากนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาลและปริมาณการใช้จ่ายที่มากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ นํ้าท่วมในปี 2554 ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการร้านอาหาร

ตารางเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนสไตล์ตะวันตกในประเทศไทย รายได้ (ล้านบาท)

2554

2555

2556F

รายได้

(ร้อยละ)

รายได้

(ร้อยละ)

รายได้

(ร้อยละ)

3,107 19,495 13,626 3,902 40,131

7.7 48.6 34.0 9.7 100.0

4,132 23,146 15,782 4,900 47,961

8.6 48.3 32.9 10.2 100.0

4,860 26,366 18,211 5,466 54,904

8.9 48.0 33.2 10.0 100.0

คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านอาหารจานด่วน ไอศกรีมและเบเกอรี่ ตลาดรวม

ที่มา : บริษัทในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ที่สุด 500 บริษัทแรก จากกระทรวงพาณิชย์ และประมาณการของบริษัท หมายเหตุ : รายได้ของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป รวมรายได้ของแฟรนไชส์ในประเทศไทย

2556

ประมาณการ ส่วนแบ่งตลาดในประเทศไทย ของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

26.2% ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ในประเทศไทย

73.8% ผู้ประกอบการอื่น


045

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

ผลประกอบการที่สำ�คัญและแผนงานในอนาคต

ในปี 2556 รายได้ของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากอัตราการเติบโตของยอดขายต่อร้าน (Same-Store-Sales) ร้ อ ยละ 0.9 และการเปิ ด สาขาร้ า นอาหารเพิ่ ม อี ก ร้ อ ยละ 12 ในระหว่างปี ประกอบกับการควบรวมผลการดำ�เนินงานของริเวอร์ไซด์ ตั้งแต่บริษัทเข้าซื้อกิจการเมื่อเดือนธันวาคมปี 2555 กำ�ไรสุทธิ ของกลุ่มธุรกิจอาหารในปี 2556 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เป็นผลให้ บริษัทมีอัตรากำ�ไรสุทธิที่สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากความสามารถ

ในการทำ�กำ�ไรที่ดีขึ้นเมื่อมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น การฟื้นตัวของธุรกิจ ในประเทศจีน และการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ทุกแบรนด์ ร้ า นอาหารมี ผ ลการดำ � เนิ น งานที่ ดี โดยมี ย อดขายโดยรวม ทุกสาขาสุทธิ (Total-System-Sales) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 เป็น 34.4 พันล้านบาทในปี 2556 ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป มีจำ�นวนร้านอาหาร ทั้งสิ้น 1,544 สาขา ในประเทศไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย จีน และประเทศอื่นๆ อีก 15 ประเทศ ภายใต้แบรนด์ทั้งหมด 9 แบรนด์ โดยแบ่งเป็นสาขาทีบ่ ริษทั ลงทุนเอง 814 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 730 สาขา

รายได้รวมในธุรกิจร้านอาหารของกลุม ่ ไมเนอร์ (พันล้านบาท)

34.4

35

28.6

30 25

21.9

24.1

19.3

20 15 10

30.2

5.2 6.2

5.8

7.5

7.0

9.1

10.0

10.0

17.9 11.7

12.9

14.4

15.4

7.5

5 0

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

รายได้รวมของร้านอาหารที่บริษัทเป็นเจ้าของ

2556

รายได้รวม

หมายเหตุ : รายได้รวมหมายถึงรายได้ขั้นต้นจากร้านที่บริษัทเป็นเจ้าของและภายใต้ลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ รายได้ของร้านอาหารที่บริษัทเป็นเจ้าของหมายถึงรายได้ ขั้นต้นจากร้านที่บริษัทเป็นเจ้าของเท่านั้น


046

รายงานประจำ � ปี 2556

ประเทศไทย

แม้ประเทศไทยจะเป็นตลาดที่สำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ ของบริษัท แต่สัดส่วนรายได้จากในประเทศต่อรายได้ทั้งหมดของ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ลดลงจากร้อยละ 81 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 70 ในปี 2556 จากกลยุทธ์การขยายสาขาและการกระจายธุรกิจใน ต่างประเทศมากขึน้ และด้วยจำ�นวนร้านอาหาร 1,010 สาขาภายใต้ แบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์ คิง และเดอะ คอฟฟี่ คลับในประเทศไทย บริษทั มีสว่ นแบ่ง ตลาดมากกว่าร้อยละ 26 ของธุรกิจร้านอาหารแบบนั่งทานสไตล์ ตะวันตกในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีร้านอาหารที่บริษัทลงทุนเอง จำ�นวน 668 สาขา ส่วนที่เหลืออีก 342 สาขาเป็นสาขาแฟรนไชส์ ธุรกิจในประเทศไทยมียอดขายต่อร้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 และ ยอดขายรวมทุกสาขาเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 ในปี 2556 จากการทำ� การตลาดและโปรโมชั่นเชิงรุกเพื่อเพิ่มจำ�นวนลูกค้าและปริมาณ การใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน ในขณะเดียวกัน บริษัทมีความได้เปรียบ ในการเลือกทำ�เลทีต่ ง้ั ทีด่ สี �ำ หรับการขยายสาขาทัง้ แบบร้านเดีย่ วและ ร้านทีต่ งั้ ในศูนย์การค้าซึง่ เป็นไปตามการขยายตัวของผูป้ ระกอบการ ศูนย์การค้าและร้านค้าปลีกรายใหญ่ตลอดปีที่ผ่านมา เดอะ พิ ซ ซ่ า คอมปะนี ยั ง คงเป็ น แบรนด์ ที่ ทำ � รายได้ และกำ�ไรมากที่สุดให้กับธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย โดยมี ยอดขายรวมทุกสาขาในประเทศไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จาก การเปิดร้านอาหารเพิ่มจำ�นวน 8 สาขา ถึงแม้ว่าบริษัทจะเป็นผู้นำ� อุตสาหกรรมมายาวนานด้วยการครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด ในประเภทอาหารส่วนมากที่บริษัทดำ�เนินธุรกิจอยู่ แต่บริษัทยังคง ติดตามการเปลี่ยนแปลงของรสนิยมผู้บริโภคและแนวโน้มตลาด อย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่า ผู้ที่จะประสบความสำ�เร็จนั้นคือ ผู้ที่เข้าใจความต้องการและสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็วที่สุด

ยกตัวอย่างเช่น ในไตรมาส 2 ปี 2556 เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ได้ตดั สินใจปรับเปลีย่ นกลยุทธ์เมนูอาหารและวางแผนการตลาดใหม่ เพือ่ เพิม่ จำ�นวนลูกค้า ซึง่ มีผลกระทบในระยะสัน้ ต่อยอดขายต่อร้าน ซึ่งลดลงในช่วงไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 ปี 2556 อย่างก็ตาม เมื่อการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เสร็จสิ้นลง ยอดขายได้มีการเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำ�คัญในไตรมาส 4 ปี 2556 นอกจากนี้ บริษัทคาดว่า กลยุทธ์การปรับเปลีย่ นเมนูใหม่ของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี จะสามารถ ตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีตอ่ ไป และส่งผลให้ แบรนด์เติบโตได้อย่างรวดเร็วในอนาคต แบรนด์อนื่ ของบริษทั ในประเทศไทย ทัง้ สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์ และแดรี่ ควีนมีผลการดำ�เนินงานทีด่ เี ช่นกัน โดยมียอดขายโดยรวม ทุ ก สาขาสุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 7.4, 3.3 และ 17.6 ตามลำ � ดั บ หลังจากทีแ่ บรนด์แดรี่ ควีนเริม่ ให้แฟรนไชส์ในประเทศไทยในปี 2554 จำ�นวนร้านแดรี่ ควีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีจำ�นวนร้านทั้งหมด 368 สาขา ณ สิ้นปี 2556 จากการเปิดสุทธ��� 59 สาขาในระหว่าง ปี 2556 เพียงปีเดียว นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดร้านเบอร์เกอร์ คิง 5 สาขา และร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับ 4 สาขาในประเทศไทย เป็นผลให้ มีร้านเบอร์เกอร์ คิงและเดอะ คอฟฟี่ คลับในประเทศไทยทั้งหมด 34 สาขา และ 12 สาขาตามลำ�ดับ บริษทั ยังคงมุง่ สร้างความแข็งแกร่ง ให้กับทั้งแบรนด์เบอร์เกอร์ คิงและเดอะ คอฟฟี่ คลับในประเทศไทย โดยมีแผนจะเปิดสาขาในเมืองสำ�คัญในปีต่อๆ ไปตามแผนกลยุทธ์ ระยะยาวของบริษัท การลงทุนในบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) ไม่ เ พี ย งแต่ ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ได้ ส่ ว นแบ่ ง กำ � ไรจากเอส แอนด์ พี แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ช่ ว ยเสริ ม ให้ เ ครื อ ข่ า ยของธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร แข็ ง แกร่ ง ขึ้ น และช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาเชิ ง กลยุ ท ธ์ ของบริษัทท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จากการแลกเปลี่ยน ความรู้ความเข้าใจในการดำ �เนินธุรกิจระหว่างสองบริษัท และ การเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ทแี่ ข็งแกร่งตัง้ แต่บริษทั ได้เริม่ เข้าลงทุน ในเอส แอนด์ พี เมื่อปี 2549 ทั้งนี้ เอส แอนด์ พี ดำ�เนินธุรกิจ ร้านอาหารและเบเกอร์รี่ กว่า 480 สาขาใน 8 ประเทศ และผลิต และจั ด จำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารและเบเกอร์ รี่ ภ ายใต้ แ บรนด์ เอส แอนด์ พี บริ ษั ท เชื่ อ มั่ น ว่ า การเป็ น พั น ธมิ ต รที่ แ ข็ ง แกร่ ง นี้ จะช่ ว ยสนั บ สนุ น แผนการขยายธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และส่ ง ผลให้ เป็นการยากขึ้นในการที่ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ และรายเล็กๆ จะเข้ า มาดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ และอยู่ ร อดในอุ ต สาหกรรมร้ า นอาหาร ในประเทศไทยได้


047

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

ต่างประเทศ

ในขณะที่ธุรกิจร้านอาหารของบริษัทยังคงความแข็งแกร่ง และมีผลกำ�ไรดีในประเทศไทย บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการที่จะ ขยายธุรกิจร้านอาหารไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียว กับแนวคิดของบริษัทที่จะกระจายความเสี่ยงและขยายธุรกิจไป ในตลาดที่ มี อั ต ราการเติ บ โตที่ สู ง เพื่ อ เพิ่ ม ฐานรายได้ แ ละกำ� ไร ของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีจำ�นวนร้านอาหารรวม 534 สาขา ในต่างประเทศ แบ่งเป็นสาขาที่บริษัทลงทุนเอง 146 สาขา และ สาขาแฟรนไชส์ 388 สาขา บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในไทยเอ็กซ์เพรสในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ในเดอะ คอฟฟี่ คลับ และริบส์ แอนด์ รัมส์ในประเทศออสเตรเลีย และถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 49 ในริเวอร์ไซด์ ซึง่ เป็นเครือร้านอาหาร ประเภทนั่งทานในประเภทจีน นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายธุรกิจ แฟรนไชส์รา้ นอาหารและธุรกิจร่วมทุนในต่างประเทศอีก 18 ประเทศ ครอบคลุมทั้งตะวันออกกลาง อินเดีย มหาสมุทรอินเดีย และเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศสิงคโปร์

ไทยเอ็กซ์เพรสซึง่ บริษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ100 ยังคงเป็น หนึ่งในกลุ่มร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำ�เร็จที่สุดใน สิงคโปร์ ด้วยร้านอาหารที่บริษัทลงทุนเอง 68 สาขาและร้านอาหาร แฟรนไชส์อีก 11 สาขา ไทยเอ็กซ์เพรสมีสัดส่วนกำ�ไรสุทธิคิดเป็น ร้อยละ 21 ของกำ�ไรสุทธิของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ปี 2556 เป็นปีที่ ไทยเอ็ ก ซ์ เ พรสเริ่ ม เห็ น ผลสำ � เร็ จ อย่ า งชั ด เจนจากแผนการปรั บ กลยุ ท ธ์ (Rationalization) และการปรั บ เมนู ใ หม่ ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ ริเริ่มในปีก่อนๆ ส่งผลให้ยอดขายเฉลี่ยต่อร้านเติบโตขึ้นเป็นบวก อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดปี 2556 การเติ บ โตของยอดขายต่ อ ร้ า น ที่แข็งแกร่ง การเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรการ ควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ไทยเอ็กซ์เพรสมีกำ�ไรสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ในปี 2556 นอกจากนี้ ไทยเอ็กซ์เพรสยังคง มุ่ ง สร้ า งแบรนด์ ร้ า นอาหารประเภทนั่ ง ทานใหม่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ตามเทรนด์ ต ลาดในประเทศสิงค์โปร์ และในขณะเดียวกัน เพื่อเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดด้วย หลังจากประสบความสำ�เร็จ ในการเปิดตัวแบรนด์ร้านอาหาร Poulet ซึ่งเป็นร้านอาหารฝรั่งเศส ประเภทนั่งทานแห่งแรกในประเทศสิงคโปร์ในปี 2555 ต่อมาบริษัท ได้เปิดร้าน Penang Street ซึ่งเป็นร้านอาหารมาเลเซียประเภท นั่งทานในเดือนธันวาคม ปี 2556 นอกจากบริ ษั ท จะมุ่ ง เสริ ม สร้ า งความเป็ น ผู้ นำ � ตลาดใน ประเทศสิงคโปร์แล้ว บริษัทยังคงมีแผนที่จะขยายไทยเอ็กซ์เพรส และแบรนด์ ต่ า งๆ ภายใต้ แ บรนด์ ไ ทยเอ็ ก ซ์ เ พรสไปสู่ ต ลาดอื่ น ในต่ า งประเทศซึ่ ง มี ศั ก ยภาพต่ อ ไป ตั้ ง แต่ บ ริ ษั ท เข้ า ซื้ อ กิ จ การ ไทยเอ็กซ์เพรสได้ขยายสาขาไปในประเทศจีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซี ย รวมถึ ง ประเทศมั ล ดี ฟ ส์ ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด ร้ า น หนึ่งสาขาในปี 2556 แผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทกำ�หนดว่า จะมีการพิจารณาเปิดร้านอาหารไทยเอ็กซ์เพรสและแบรนด์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ไทยเอ็กซ์เพรสในตลาดใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 11 ใน Breadtalk ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ประกอบธุรกิจ ร้ า นเบเกอรี่ ศู น ย์ อ าหารและร้ า นอาหารในประเทศสิ ง คโปร์ และประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าค รวมถึงประเทศจีน Breadtalk ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2543 ด้วยการเป็นเครือร้านเบเกอรี่ท้องถิ่นในสิงคโปร์ ก่อนที่ จะมีการสร้างแบรนด์และพัฒนาเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านอาหาร รายใหญ่ ใ นเวลาเพี ย งไม่ ถึ ง 10 ปี บริ ษั ท หวั ง ว่ า การลงทุ น ใน Breadtalk จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำ �คัญในการสร้างความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ซึ่งนำ�ไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ในอนาคต

ประเทศออสเตรเลีย

ในปี 2556 เดอะ คอฟฟี่ คลับ (รวมริบส์ แอนด์ รัมส์) ยังคง มีผลการดำ�เนินงานทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง โดยกำ�ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 34 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของกำ�ไรทั้งหมดของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2556 เดอะ คอฟฟี่ คลับ มีร้านอาหารจำ�นวน 348 สาขา โดยร้านส่วนใหญ่อยู่ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และที่ เ หลื อ อยู่ ใ นประเทศไทย จี น นิ ว แคลิ โ ดเนี ย อี ยิ ป ต์ และ สองสาขาใหม่ ใ นประเทศมั ล ดี ฟ ส์ ซึ่ ง เปิ ด ให้ บ ริ ก ารในปี 2556


048

รายงานประจำ � ปี 2556

ส่วนริบส์ แอนด์ รัมส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเดอะ คอฟฟี่ คลับ มีร้านอาหารจำ�นวน 11 สาขาในประเทศออสเตรเลีย และอีกหนึ่ง สาขาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และหนึ่งสาขาในคูเวต ทั้งนี้ ปี 2555 และปี 2556 เป็นช่วงการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงาน ของริ บ ส์ แอนด์ รั ม ส์ ซึ่ ง บริ ษั ท มี ก ารเข้ า ปรั บ กลยุ ท ธ์ ห ลั ง จาก เข้าซื้อกิจการ ในระยะยาว ริบส์ แอนด์ รัมส์ ยังสามารถใช้ประโยชน์ จากความชำ�นาญของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ปในการบริหารร้านอาหาร ที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง และความชำ�นาญของเดอะ คอฟฟี่ คลับ ในการบริ ห ารธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ เพื่ อ ขยายธุ ร กิ จ ทั้ ง ในประเทศ ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย

ประเทศจีน

ปี 2556 เป็นปีที่ผลประกอบการของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป ใน ประเทศจีนสามารถพลิกฟืน้ กลับมาแสดงผลกำ�ไร การเข้าซือ้ กิจการ ริเวอร์ไซด์ในเดือนธันวาคม 2555 ส่งผลให้มคี วามประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ในการดำ�เนินงานของระบบสนับสนุน นอกจากนี้ การควบรวมผลการดำ�เนินงานของริเวอร์ไซด์ควบคู่ไป กับผลประกอบการที่ดีขึ้นของซิซซ์เลอร์ และการปรับกลยุทธ์ของ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ทำ �ให้ผลประกอบการโดยรวมพลิกเป็น ผลกำ�ไรในปี 2556 ตามแผนที่วางไว้ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมี ร้านอาหารในประเทศจีนทั้งสิ้น 47 สาขา ประกอบด้วย ริเวอร์ไซด์ 31 สาขา ซิซซ์เลอร์ 9 สาขา และที่เหลืออีก 7 สาขา เป็นร้านอาหาร ภายใต้แบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ไทยเอ็กซ์เพรส และเดอะ คอฟฟี่ คลับ โดยร้านอาหารทุกแบรนด์เป็นร้านที่บริษัทได้เข้าลงทุน เป็นเจ้าของเอง ยกเว้นร้านอาหารภายใต้แบรนด์ เดอะ คอฟฟี่ คลับ ในปี 2556 ธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนคิดเป็นร้อยละ 10 ของ รายได้รวมของไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ และบริษทั คาดว่าสัดส่วนรายได้และ กำ�ไรในประเทศจีนจะเติบโตอย่างมีนัยสำ�คัญจากการขยายธุรกิจ ในปีตอ่ ๆ ไป เนือ่ งจากอัตราการเติบโตของกลุม่ ชนชัน้ กลางทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการใช้จ่ายที่มากขึ้น และการบริโภค ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น

ตลาดอื่นๆ

นอกจากประเทศไทย สิ ง คโปร์ ออสเตรเลี ย และจี น ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ ป มี ร้ า นอาหาร 134 สาขา ในอีก 15 ประเทศ ในเอเชีย มหาสมุทรอินเดีย และตะวันออกกลาง ในปี 2556 บริษัท ยังคงแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจผ่านการให้สิทธิแฟรนไชส์และ การเข้าร่วมลงทุนในต่างประเทศ หลังจากความสำ�เร็จในการดำ�เนิน ธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตราและร้านอาหารสเวนเซ่นส์ ในประเทศมั ล ดี ฟ ส์ บริ ษั ท ได้ ข ยายฐานธุ ร กิ จ ในประเทศนี้ ใ ห้ แข็งแกร่งขึน้ โดยการเปิดร้านอาหารภายใต้แบรนด์เดอะ คอฟฟี่ คลับ, ไทยเอ็ ก ซ์ เ พรส และเบอร์ เ กอร์ คิ ง และด้ ว ยการตอบรั บ จาก ชาวมัลดีฟส์และการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ เป็นผลให้ธุรกิจร้านอาหารในประเทศ มัลดีฟส์มีผลการดำ�เนินงานที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม นอกจากนี้ บริษัท ได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท Al Nasser Holdings ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ

ขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีบริษัทย่อยมากกว่า 70 บริษัท เพื่อขยายธุรกิจร้านอาหารในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือให้เร็วขึ้น บริษัทเชื่อว่าการขยายธุรกิจในสอง ประเทศนี้จะช่วยให้บริษัทก้าวไปสู่ความสำ�เร็จในการดำ�เนินธุรกิจ ในต่างประเทศต่อไป และเป็นตัวอย่างของโอกาสที่มีอยู่มากมาย สำ � หรั บ บริ ษั ท ที่ มี ค วามต้ อ งการขยายธุ ร กิ จ ในต่ า งประเทศและ มีความชำ�นาญอีกด้วย ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะขยายฐาน ลูกค้าให้ครอบคลุมลูกค้าใหม่ๆ ให้มากทีส่ ดุ ในหลากหลายประเทศ ให้มากทีส่ ดุ ไม่วา่ จะผ่านการเข้าซือ้ กิจการ การร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์ หรือการขยายตัวจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่


049

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

ตารางแสดงการขยายสาขาของร้านอาหารในกลุ่มไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

2554

2555

บริษัทลงทุนเอง

711

760

814

สาขาแฟรนไชส์

546

621

730

รวม

1,257

1,381

1,544

จำ�นวนสาขาร้านอาหาร

2554

2555

2556

ภายในประเทศ • บริษัทลงทุนเอง 616 641 • แฟรนไชส์ 215 273

668 342

ต่างประเทศ • บริษัทลงทุนเอง 95 • แฟรนไชส์ 331

119 348

146 388

1,381

1,544

จำ�นวนสาขาร้านอาหาร

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ ซิซซ์เลอร์ แดรี่ ควีน เบอร์เกอร์ คิง เดอะ คอฟฟี่ คลับ ริบส์ แอนด์ รัมส์ ไทยเอ็กซ์เพรส ริเวอร์ไซด์ อื่นๆ* เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ แดรี่ ควีน เดอะ คอฟฟี่ คลับ ริบส์ แอนด์ รัมส์ ไทยเอ็กซ์เพรส

รวม * อื่นๆ รวมถึงร้านอาหารในสนามบิน

189 118 45 237 27 19 7 54 - 15

88 149 26 268 - 15

1,257

198 124 45 237 29 26 9 56 21 15

94 157 72 287 3 8

2556

193 125 51 249 36 35 9 68 31 17

110 173 119 313 4 11


050

ธุรกิจ

จัดจำ�หน่าย และรับจ้างผลิต

รายงานจาก Acting CEO ไมเนอร์ รีเทล กรุ๊ป

“ อย่าจำ�กัดความคิด ความเชื่อของตัวเอง จากการมองเห็นเท่านั้น พยายามมองไปข้างหน้า โดยใช้ความเข้าใจ ค้นหา จากความรู้ที่เรามี และเราจะพบ หนทางที่จะพัฒนาศักยภาพ ของตนเองอย่างสูงสุด” ปัทมาวลัย รัตนพล

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจำ � ปี 2556


บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

051


052

รายงานประจำ � ปี 2556


053

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

ธุรกิจจัดจำ�หน่ายและรับจ้างผลิต

ความสำ�เร็จของธุรกิจจัดจำ�หน่ายและผลิตสินค้าของบริษทั นัน้ เป็นผลมาจากสินค้าที่มีคุณภาพ บริการที่เป็นเลิศ และบรรยากาศ การตกแต่งร้านค้าทีน่ า่ ดึงดูด ส่งผลให้ลกู ค้ามีประสบการณ์ทแ่ี ตกต่าง ผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2556 เป็นเพราะพนักงานของบริษัท ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา บุคลากรเป็นอย่างมาก เนื่องจากพนักงานทุกคนเป็นปัจจัยสำ�คัญ ในการนำ�เสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง บริษัทยังคงจะ เพิ่มทักษะ เสริมสร้างกำ�ลังใจ และสร้างความผูกพันของพนักงาน อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในระยะยาว ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

บริษทั เชือ่ มัน่ ว่าอุตสาหกรรมธุรกิจจัดจำ�หน่ายในประเทศไทย ยังคงมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาว แม้ว่าจะมีความกังวลในระยะสั้น ต่อความไม่มน่ั คงทางการเมืองและการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายใน ประเทศในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2556 ตลาดของธุรกิจจัดจำ�หน่าย ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนือ่ งจากความต้องการในประเทศ ที่ยังคงแข็งแกร่งอันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อครัวเรือน และการขยายตัวของชุมชนเมือง นอกจากนี้ จำ �นวนของลูกค้า ชาวต่างชาติยังเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจำ�นวนนักท่องเที่ยว ทีมผู้บริหารกลุ่มธุรกิจจัดจำ�หน่ายและรับจ้างผลิต 1. ปัทมาวลัย รัตนพล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. วีระศักดิ์ ตระกูลลาภพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นวศรี

ไมเนอร์ รีเทล กรุ๊ป

9. คลอเดีย วินเก้ ผู้จัดการ แบรนด์ชาร์ล แอนด์ คีธ

2. จักร เฉลิมชัย รองประธาน และกลุ่มผู้จัดการทั่วไป

แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด 6. ศักดิ์ชัย สุวัตถิ ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาร้านค้า

และเพโดร

3. รมณีย์ ทวีรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ไมเนอร์ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป

7. มา เบนด้า ลิน เพอเรส กอเบอร์โต้ ผู้อำ�นวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์

11. ธีร์ณัฐชา รุ่งนิเวศน์ ผู้จัดการ แบรนด์ทูมี่

4. สุภาวดี ตันติยานนท์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป มายเซลล์

8. จตุพล เกียรติระบิล ผู้จัดการ แบรนด์เอสปรี

12. สายหยุด วิศัลยางกูร ผู้จัดการ แบรนด์สวิลลิง่ เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์

10. จารุวรรณ ตั้งสิทธิ์ชัยกุล ผู้จัดการ แบรนด์บอสสินี่

13. สีฟ้า ณ นคร ผู้จัดการ แบรนด์เรดเอิร์ธ

10

7

3

5

1

2

8

4

6

9

13

12

11


054

รายงานประจำ � ปี 2556

บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ของบริษทั เป็นหนึง่ ในผูน้ �ำ ธุรกิจจัดจำ�หน่ายและผูผ้ ลิตสินค้าอุปโภค ในประเทศไทย ซึง่ รวมถึงสินค้าแฟชัน่ และเครือ่ งสำ�อางประกอบด้วย แบรนด์แก๊ป, เอสปรี, บอสสิน,ี่ ชาร์ล แอนด์ คีธ, เพโดร, ทูมี่ และเรดเอิรธ์ นอกจากนี้ บริษัทยังรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทผู้จำ�หน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ�ระดับสากลอีกด้วย ในปี 2556 รายได้ จากธุรกิจจัดจำ�หน่ายและรับจ้างผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ขณะที่กำ�ไร เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ซึ่งเป็นผลจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของธุรกิจ แฟชัน่ ทีม่ อี ตั ราการทำ�กำ�ไรทีส่ งู ขึน้ การกลับมาดำ�เนินงานอย่างเต็ม กำ�ลังการผลิตหลังจากเหตุการณ์นํ้าท่วมของโรงงานนวศรีควบคู่ ไปกับแผนการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ กำ�ไรจากธุรกิจจัดจำ�หน่ายสินค้าแฟชั่นและเครื่องสำ�อาง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญถึงร้อยละ 90 จากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลัก มาจากการขยายสาขา โดยเฉพาะแบรนด์เอสปรี, ชาร์ล แอนด์ คีธ และแก๊ ป ผลสำ � เร็ จ ของผลการดำ � เนิ น งาน เป็ น ผลมาจากทั้ ง การเติ บ โตของยอดขายต่ อ ร้ า นของชาร์ ล แอนด์ คี ธ ซึ่ ง ได้ รั บ ความนิยมจากชาวไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เปิดตัวในปี 2549 รวมถึงประสิทธิผลจากมาตรการการควบคุมต้นทุนของทุกแบรนด์ ขณะที่แบรนด์อื่นอย่างสวิลลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์มีผลประกอบการที่ แข็งแกร่งกว่าปีทผี่ า่ นมาจากการเปิดร้านค้าประเภท Free-standing ในทำ�เลที่ดี นอกจากนี้ ความสำ�เร็จของการควบคุมต้นทุนส่งผลให้ แบรนด์หลักอย่างเอสปรี, ชาร์ล แอนด์ คีธ และบอสสินี่แสดง ความสามารถในการทำ�กำ�ไรที่ดีขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดัชนีการขายปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง

100

200

80

150

ที่เดินทางเข้ามาในประเทศอีกด้วย แม้ว่าอุตสาหกรรมโดยรวมจะมี การขยายตัว แต่การแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการธุรกิจจัดจำ�หน่าย ด้ ว ยกั น ก็ มี ค วามรุ น แรงขึ้ น เช่ น กั น ในระยะไม่ กี่ ปี ที่ ผ่ า นมานี้ ผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศมีการขยาย ธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น อย่ า งมาก ทั้ ง ในกรุ ง เทพฯ ปริ ม ณฑล รวมถึง เมื อ งใหญ่ ทั่ ว ประเทศไทย อี ก ทั้ ง การเปิ ด ตั ว ของผู้ ป ระกอบการ รายใหญ่จากต่างประเทศยังสร้างความกดดันให้แก่ผู้ประกอบการ รายเล็กที่ไม่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งพอ นอกจากนี้ พื้นที่ร้านค้าให้เช่า มี แ นวโน้ ม จะเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากแผนการขยายธุ ร กิ จ ของ ผูป้ ระกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ในปีถดั ๆ ไป ผลประกอบการและแผนงานในอนาคต

60

100

40

ม.ค.-50 พ.ค.-50 ก.ย.-50 ม.ค.-51 พ.ค.-51 ก.ย.-51 ม.ค.-52 พ.ค.-52 ก.ย.-52 ม.ค.-53 พ.ค.-53 ก.ย.-53 ม.ค.-54 พ.ค.-54 ก.ย.-54 ม.ค.-55 พ.ค.-55 ก.ย.-55 ม.ค.-56 พ.ค.-56 ก.ย.-56

0

ที่มา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย

0

ม.ค.-50 พ.ค.-50 ก.ย.-50 ม.ค.-51 พ.ค.-51 ก.ย.-51 ม.ค.-52 พ.ค.-52 ก.ย.-52 ม.ค.-53 พ.ค.-53 ก.ย.-53 ม.ค.-54 พ.ค.-54 ก.ย.-54 ม.ค.-55 พ.ค.-55 ก.ย.-55 ม.ค.-56 พ.ค.-56 ก.ย.-56

50

20

ที่มา : กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย


055

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

ในส่วนของธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า บริษทั นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จำ � กั ด ก็ แ สดงการเติ บ โตของรายได้ จ ากการดำ � เนิ น งาน (ไม่รวมเงินค่าชดเชยจากการประกันภัยนํ้าท่วมที่ได้รับในปี 2555) ในอั ต ราร้ อ ยละ 9 ในปี 2556 อั น เป็ น ผลมาจากการกลั บ มา ดำ�เนินงานอย่างเต็มกำ�ลังการผลิตของโรงงานในปี 2556 เทียบกับ การดำ�เนินงานเพียงบางส่วนในครึ่งปีแรกของปี 2555 เนื่องจาก ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้าท่วมในไตรมาส 4 ปี 2554 การเติ บ โตของรายได้ ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ รั บ จ้ า งผลิ ต กลั บ มาแสดง ผลกำ�ไรได้จากเหตุผลทีก่ ล่าวไปข้างต้นประกอบกับแผนการควบคุม ต้นทุนอย่างเคร่งครัด ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จะยังคงพิจารณาการเปิดร้านค้าและ จุ ด จำ � หน่ า ยต่ อ ไป พร้ อ มกั บ แผนการพั ฒ นาขยายธุ ร กิ จ ของ ผู้ประกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ โดยมุ่งเน้น

ที่ จ ะใช้ พื้ น ที่ ใ นการขายอย่ า งเหมาะสมเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ นอกเหนือจากกรุงเทพฯ แล้ว บริษัทยังเน้นการขยายธุรกิจไปสู่ เมืองใหญ่และเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในต่างจังหวัดอีกด้วย สำ � หรั บ ธุ ร กิ จ รั บ จ้ า งผลิ ต สิ น ค้ า บริ ษั ท มุ่ ง หาลู ก ค้ า รายใหม่ เ พิ่ ม พร้อมกับพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายเดิมให้แข็งแกร่งขึ้น โดยเน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว ในขณะเดียวกัน บริ ษั ท จะยั ง คงลงทุ น เพื่ อ ให้ มี ร ะบบสนั บ สนุ น ที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง รวมถึ ง การพัฒนาทักษะการขายที่เป็นเลิศให้แก่พนักงาน และการปลูกฝัง วัฒนธรรมการขายให้แข็งแกร่งขึ้น การพัฒนาความสามารถใน การบริหารจัดการพันธมิตรทางการค้า โดยเฉพาะผู้จัดหาสินค้า และเจ้าของแบรนด์ รวมถึงการสร้างโครงสร้างการปฏิบตั งิ านพืน้ ฐาน และฐานการปฏิบัติงานดิจิทัลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกด้วย

การพัฒนาพื้นที่ของธุรกิจจัดจำ�หน่าย

ตารางเมตร

เอสปรี บอสสินี่ ทูมี่ ชาร์ล แอนด์ คีธ แก๊ป เพโดร รวม - แฟชั่น เรดเอิร์ธ รวม - เครื่องสำ�อาง สวิลลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์ รวมทั้งสิ้น*

2552

2553

2554

2555

2556

7,072 3,925 178 1,121 - - 12,296 599 599 181 13,076

7,820 2,997 159 1,438 1,941 - 14,355 403 403 203 14,961

7,582 3,380 184 2,113 3,343 - 16,602 320 320 186 17,108

8,812 3,242 295 2,425 4,458 302 19,534 376 376 150 20,060

10,226 3,564 330 3,547 5,464 178 23,309 357 357 215 23,881

* ตัวเลขข้างต้นไม่รวมจ�ำนวนตารางเมตรของลาเนจและสแมชบ๊อกซ์ย้อนกลับไปถึงปี 2552 เนื่องจากจุดจ�ำหน่ายทั้งหมดของลาเนจและสแมชบ๊อกซ์ได้ปิดตัวลง ในระหว่างปี 2555


056

ไมเนอร์มุ่งมั่น สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน จากการเปลีย่ นแปลงในปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง สภาวะการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ และสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนั ทำ�ให้บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) เล็งเห็น ถึ ง ความสำ � คั ญ ในการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และการเป็ น บริ ษั ท ที่ดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อน ให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต ในการสร้างองค์กรทีม่ คี วามสามารถในการทำ�กำ�ไร พร้อมทัง้ มีความสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั้น บริษัทจะต้อง พิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว อี ก ทั้ ง ต้ อ งบริ ห ารจั ด การองค์ ก รในรู ป แบบที่ จ ะ เสริ ม สร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ของบริ ษั ท ควบคู่ ไ ปกั บ การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสภาพสิ่งแวดล้อม ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า ผู้ผลิต พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน หรือสังคมในวงกว้าง และด้ ว ยแนวคิ ด ข้ า งต้ น ไมเนอร์ ไ ด้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น จากการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ไปสู่ การจัดทำ�แผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการวางกลยุทธ์

รายงานประจำ � ปี 2556

ระยะยาวทีช่ ดั เจน และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึง่ ของการดำ�เนินงานปกติ ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ แผนการพั ฒ นา อย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์ห้าปีของบริษัท ซึ่งได้รับ การรับรองโดยคณะกรรมการบริษทั และมีการติดตามความคืบหน้า ทุกไตรมาส ปั จ จั ย แห่ ง ความสำ � เร็ จ สี่ ป ระการที่ บ ริ ษั ท ใช้ เ ป็ น แนวทาง ในการบริหารให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ บุคลากร ลูกค้า พันธมิตร ทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม บุคลากร: คือทรัพยากรที่มีความสำ�คัญที่สุดของบริษัท และของประเทศชาติ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” จึงเป็นสิ่งที่ บริษัทมุ่งให้ความสำ�คัญ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งใน ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ที่บริษัทได้เข้าไปดำ�เนินธุรกิจให้มี ทั ก ษะทั้ ง ในเรื่ อ งความรู้ ความเชี่ ย วชาญด้ า นการทำ � งานและ การใช้ชีวิต บริษัทเชื่อว่าถ้าบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะทั้งทาง ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและความเป็นผูน้ ำ�แล้ว จะสามารถเพิม่ ศักยภาพในตัวบุคคลให้สูงขึ้นและก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่องค์กรและสังคม


บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

ในปี 2556 บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการศึ ก ษาแก่ โรงเรี ย นใหม่ ส องแห่ ง โดยทำ � การปรั บ ปรุ ง อาคารเรี ย น จั ด หา สื่อการเรียนการสอน เช่น หนังสือเรียนภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และให้ความรู้เรื่อง สุ ข ภาพและการมี สุ ข อนามั ย ที่ ดี รวมถึ ง การให้ ทุ น การศึ ก ษา แก่นักเรียนและนักศึกษาผ่านทางมูลนิธิทุนการศึกษารอย อี ไฮเน็ค นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่ อ สร้ า งโอกาสด้ า นวิ ช าชี พ และส่ ง เสริ ม ความรู้ ใ นด้ า นธุ ร กิ จ แก่ นั ก ศึ ก ษากั บ สถาบั นการศึ ก ษาทั้ ง ในระดั บ อาชี วะและระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง สองเท่ า จากปี ที่ ผ่ า นมา และมี นั ก ศึ ก ษาในโครงการเพิ่ ม ขึ้ น กว่ า สองเท่ า เช่ น กั น ส่ ว นโครงการ จ้างงานนิสติ นักศึกษาของบริษทั ซึง่ มีอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด ก็เป็นการสนับสนุนให้เกิดโอกาสทางอาชีพซึ่งสร้างความภาคภูมิใจ แก่นักศึกษาที่ได้มาร่วมงาน นอกจากนี้ บริษัทยังคงพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมภายในองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้น ทั้งทักษะเฉพาะทางวิชาชีพและการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นพื้นฐานของ การสร้างผู้นำ�ที่ยั่งยืนในอนาคต ลู ก ค้ า : ไมเนอร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำ �ความเข้าใจ อีกทั้ง สนั บ สนุ น ให้ ลู ก ค้ า มี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้ เ กิ น กว่ า ขอบเขต การทำ�ธุรกรรมระหว่างลูกค้ากับบริษัทแบบทั่วไป และใช้โอกาสนี้ ในการค่อยๆ ผลักดันให้ลกู ค้ามีความเข้าใจในคุณค่าของการพัฒนา อย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทมีพันธสัญญา ทีจ่ ะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ ที สี่ ดุ ให้แก่ลกู ค้า ด้วยจิตสำ�นึก ที่รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการสื่ อ สารข้ อ มู ล จากองค์ ก รสู่ ป ระชาชน ไมเนอร์ ยึ ด มั่ น ที่ จ ะมุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งมาตรฐานความปลอดภั ย ของอาหารและ การตรวจสอบต้นทางของอาหารในทั้งธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม ของบริ ษั ท นอกจากนี้ โ รงแรมในเครื อ ของบริ ษั ท ทั้ ง 103 แห่ ง ทั่วโลก มีความภูมิใจที่จะนำ�เสนอประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของแต่ละท้องถิ่นให้แก่ลูกค้าของโรงแรม ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งแต่ เ ป็ น การเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจถึ ง ความแตกต่ า ง ทางวั ฒ นธรรมให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และพั ฒ นาไปสู่ ก ารเป็ น พลเมื อ งที่ มี ความรับผิดชอบของโลกเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คนในท้องถิ่นเกิด ความภาคภูมใิ จในการได้สบื สานมรดกทางวัฒนธรรมของตนอีกด้วย พั น ธ มิ ต ร ท า ง ธุ ร กิ จ : บริ ษั ท มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา ความสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำ �หน่าย ผู้ดำ�เนินธุรกิจแฟรนไชส์ พันธมิตรทางธุรกิจหรือ ผู้ให้บริการอื่นๆ รวมถึงชุมชนที่บริษัทได้เข้าไปดำ�เนินธุรกิจ บริษัท ตระหนั ก ดี ว่ า การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น จะไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ หากปราศจากความร่วมมือในระยะยาวและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน จากพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้ วัตถุดิบหลักส่วนใหญ่ของไมเนอร์ เป็นวัตถุดบิ ทีม่ าจากแหล่งผลิตภายในประเทศ โดยบริษทั จะสรรหา วัตถุดบิ จากผูผ้ ลิตในชุมชนใกล้เคียงก่อนเป็นอันดับแรก ด้วยเป้าหมาย

057


058

รายงานประจำ � ปี 2556

ที่จะใช้วัตถุดิบท้องถิ่นให้มากที่สุด บริษัทยังคงให้การสนับสนุน การใช้ผลผลิตของโครงการหลวงอย่างต่อเนือ่ ง โดยร่วมมือกันพัฒนา การปลูกพืชผักแบบอินทรียแ์ ละลดการใช้สารเคมีและนำ�ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพเหล่านั้นมาเป็นวัตถุดิบในร้านอาหารในโรงแรมและ ร้านอาหารซิซซ์เลอร์ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก โครงการหลวงเพิ่มขึ้นถึงแปดเท่าภายในสี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ไมเนอร์ยังให้ความรู้แก่เกษตรกรของโครงการหลวงในการพัฒนา และแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น การจำ�หน่ายปลาเทราท์แบบแล่เป็นชิ้น แทนการจำ�หน่ายแบบปลาทั้งตัว หรือการแปรรูปผลเสาวรสเป็น นํ้าเสาวรสเพื่อให้เก็บได้นานขึ้นและเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ กลุม่ โรงแรมในเครือของไมเนอร์มนี โยบายส่งเสริมวัฒนธรรม ท้องถิน่ ผ่านแนวคิด “Anantara Experience” ซึง่ พนักงานของโรงแรม ร่วมมือกับชาวชุมชนในท้องถิน่ เชิญชวนให้แขกของโรงแรมได้สมั ผัส ประสบการณ์และเรียนรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรมในท้องถิน่ ทีโ่ รงแรมตัง้ อยู่ และบริษทั มีการจัดหาสินค้า งานฝีมอื และหัตถกรรมต่างๆ ในท้องถิน่ เพื่อวางจำ�หน่ายในโรงแรม ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สิง่ แวดล้อม: กลุม่ ไมเนอร์มคี วามห่วงใยในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม เป็ น อย่ า งมากและให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ผลกระทบที่ เ กิ ด จาก การทำ � ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท ได้ ข ยายแนวคิ ด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปสู่ประเทศที่บริษัทมีการดำ�เนินงาน ทั้งใน เอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งในปีนี้โรงแรม ในเครื อ จำ � นวน 18 แห่ ง ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รในการอนุ รั ก ษ์ สิง่ แวดล้อม Green Globe และบริษทั ยังคงมุง่ มัน่ ยกระดับมาตรฐานนี้ ต่อไป นอกจากนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มโรงแรมเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ในแอฟริกาได้ให้การสนับสนุนหมู่บ้านมาไซ (Masai) ซึ่ ง เป็ น หมู่ บ้ า นในท้ อ งถิ่ น ในการจั ด ตั้ ง พื้ น ที่ ก ารจั ด การสั ต ว์ ป่ า (Wildlife Management Area) ในขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ในการคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า ในเทื อ กเขาบรรทั ด ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดแนวเชื่อมต่อป่าสำ�หรับช้าง แห่งสุดท้ายของโลก สำ�หรับไมเนอร์ รีเทล กรุ๊ป ได้มีการปรับปรุง การจั ด แสดงสิ น ค้ า ในร้ า นให้ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น นอกจากนี้ บริษทั ยังคงให้การสนับสนุนแก่โครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ผ่านมูลนิธโิ กลเด้น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่น และมูลนิธเิ พือ่ การอนุรกั ษ์ เต่าทะเลหาดไม้ขาว การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนจะไม่บรรลุผลหากขาดความรับผิดชอบ ต่อสังคม นอกเหนือจากกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนา อย่ า งยั่ ง ยื น ไมเนอร์ ยั ง ส่ ง เสริ ม เรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และการมี จิ ต อาสาให้ เ กิ ด ขึ้ น ในหมู่ บุ ค ลากรและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ผ่านการดำ�เนินธุรกิจ การรณรงค์และการทำ�กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยปลู ก ฝั ง แนวความคิ ด ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมให้ แ ก่ พนักงานตั้งแต่ปฐมนิเทศเมื่อเริ่มงาน โดยมีการเล่าถึงวิสัยทัศน์ ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้พนักงาน มีสว่ นร่วมในกิจกรรมเหล่านีอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดระยะเวลาทีร่ ว่ มงาน


059

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

กับไมเนอร์ ปัจจุบันนี้ หลายกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม ของหน่วยธุรกิจต่างๆ จะจัดขึ้นในรูปแบบของกิจกรรมที่ส่งเสริม ความรับผิดชอบต่อสังคม และในทุกปี บริษัทจัดวันหนึ่งวันเรียกว่า Minor Founder’s Day เป็ น วั น ที่ พ นั ก งานทุ ก คนร่ ว มใจกั น ทำ�กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมในรูปแบบที่ตนสนใจ กลุ่มโรงแรมได้มีการริเริ่มโครงการอนันตรา 365 วันเพื่อ การทำ�ดี (“Anantara’s 365 Days of Good Deeds”) ที่สนับสนุน การทำ�ความดีอย่างน้อยหนึ่งอย่างของชาวอนันตราให้สามารถ เกิดขึ้นได้ในทุกๆ วัน บริษัทไทยเอ็กซ์เพรสได���ให้ความร่วมมือกับ โครงการ Singapore’s Yellow Ribbon เพื่อช่วยเหลืออดีตนักโทษ และครอบครั ว ให้ ส ามารถกลั บ มาใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมตามปกติ ไ ด้ อีกครั้ง เดอะ คอฟฟี่ คลับ ไม่เพียงแต่ใช้วัตถุดิบกาแฟคุณภาพ ทีเ่ พาะปลูกขึน้ ตามแนวทางของ UTZ-Certified แต่ยงั จัดงานการกุศล เพือ่ จัดหาทุนสำ�หรับช่วยรักษาเด็กในแผนกโรคมะเร็งของโรงพยาบาล Royal Children’s Hospital นอกจากนี้ พนักงานไมเนอร์ทุกกลุ่ม มีการระดมเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติทางธรรมชาติต่างๆ อยู่ เ สมอ เช่ น เหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวที่ ม ณฑลเสฉวน อุ ท กภั ย ครัง้ ใหญ่ในเมืองฮอยอัน และพายุไต้ฝนุ่ ไห่เยีย่ นในประเทศฟิลปิ ปินส์ นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและชมรม CSR ของ ไมเนอร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดปี เช่น การรับ บริจาคโลหิต การช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน และการจัดหาทุน สำ � หรั บ กิ จ กรรมเพื่ อ การกุ ศ ล อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ได้ ส่ ง เสริ ม ให้ มี บรรษัทภิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดี และได้ประกาศเป็น องค์กรต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกประเภท ผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2556 ในปีนี้บริษัทได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ การพัฒนาอย่างยั่งยืนจากหลายหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ • รางวัล “SET Awards 2556” บริษัทที่มีผลงานด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยีย่ ม ในกลุม่ บริษทั ทีม่ มี ลู ค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 50,000 ล้านบาท จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • รางวัล “Most Improved CSR” ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 50,000 ล้านบาท จาก สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • รางวัล “Corporate Social Responsibility Excellence Recognition” (Silver Level) จากหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทย (AMCHAM) • รางวัล “Creative Partnership” มอบแก่บริษัทที่มีผลงาน สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา จากกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา

• รางวั ล

“บริ ษั ท ธรรมาภิ บ าลยอดเยี่ ย ม ประจำ � ปี 2556” (อันดับหนึง่ ของประเทศไทย) จากนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย • รางวัล “กิจกรรมเพื่อสังคมยอดเยี่ยม ประจำ�ปี 2556” (อันดับหนึ่งของประเทศไทย) จากนิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย • รางวัล “Icon on Corporate Governance” (Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards 2013) จาก นิตยสาร Corporate Governance Asia • รางวัล “CSR DIW for Beginner” มาตรฐานความรับผิดชอบ ของผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมต่ อ สั ง คม สำ � หรั บ บริษทั ไมเนอร์ ชีส จำ�กัด และ บริษทั นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จำ�กัด จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม • รางวัล “Quality Award 2013” สำ�หรับบริษทั ไมเนอร์ แดรี่ จำ�กัด จากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา • รางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำ�ปี 2556” สำ�หรับ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และซิซซ์เลอร์ ประเทศไทยจาก Aon Hewitt • รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน สัมพันธ์และสวัสดิก ารแรงงานประจำ�ปี 2556 ระดับ จังหวัด” สำ�หรับบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของไมเนอร์เป็นแนวคิดทีม่ กี ารผลักดัน ตัง้ แต่ระดับกลยุทธ์ และมีการปลูกฝังในการดำ�เนินธุรกิจระดับปฏิบตั ิ การเพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำ�ไปปฏิบัติตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ได้กา้ วไปในทิศทางทีด่ ี และบริษทั จะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป เพื่อชุมชนและสังคมที่ดียิ่งขึ้นในที่สุด สำ�หรับรายละเอียดของแผนกลยุทธ์และโครงการต่างๆ ของ การพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถติดตามได้ในรายงานการพัฒนา อย่างยั่งยืน 2556


060

รางวัล ปี 2556

รายงานประจำ � ปี 2556


บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

องค์กร

• รางวัลบริษัทธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม (Best Corporate Governance) อันดับ 1 ของประเทศไทย จากนิตยสาร ไฟแนนซ์ เอเชีย • รางวัลกิจกรรมเพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility) อันดับ 1 ของประเทศไทย จากนิตยสาร ไฟแนนซ์ เอเชีย • รางวัลการบริหารจัดการองค์ก รยอดเยี่ยม (Best Managed Company) อันดับ 2 ของประเทศไทย จากนิตยสาร ไฟแนนซ์ เอเชีย • รางวัลนัก ลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations) อันดับ 2 ของประเทศไทย จากนิตยสาร ไฟแนนซ์ เอเชีย • รางวัลผู้นำ�องค์ก รยอดเยี่ยม (Best CEO) อันดับ 3 ของประเทศไทย จากนิตยสาร ไฟแนนซ์ เอเชีย • รางวัลนโยบายผลตอบแทนต่อนัก ลงทุนยอดเยี่ยม (Most Committed to a Strong Dividend Policy) อันดับ 6 ของประเทศไทย จากนิตยสาร ไฟแนนซ์ เอเชีย • รางวัล Icon on Corporate Governance - Corporate Governance Asia Annual Recognition Awards 2013 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia • รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำ�ปี 2556 สำ�หรับ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และซิซซ์เล่อร์ จาก Aon Hewitt (ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล) • รางวัล Most Improved CSR ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่า หลัก ทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 50,000 ล้านบาท จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • รางวัล SET Award 2556 บริษัทที่มีผลงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม ในกลุ่มบริษัท ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 50,000 ล้านบาท จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • รางวัล Corporate Social Responsibility Excellence Recognition (Silver Level) จากหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทย • รางวัล Creative Partnership มอบแก่บริษัทที่มีผลงาน สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศ สหรัฐอเมริก า จากกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา • รางวัล Asia’s Leading Travel Personality 2013 แก่คณ ุ วิลเลีย่ ม เอ็ลล์วดู๊ ไฮเน็ค จาก World Travel Awards • รางวัล ABLF Trailblazer Award 2013 แก่คณุ วิลเลีย่ ม เอ็ลล์วดู๊ ไฮเน็ค จาก Asian Business Leadership Forum • รางวัล Global Achievers แก่คุณพอล ชาลีส์ เคนนี่ จาก หอการค้าออสเตรเลีย-ไทย

061


062

รายงานประจำ � ปี 2556

ธุรกิจโรงแรม อนันตรา

• รางวัล The Golden Medal for Quality & Service Award

2014 จาก The Board of Directors of the Worldwide Marketing Organization อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ�

• รางวัล Top Three finalist in ‘Most Innovative Guest

Experience’ Category จาก Virtuoso Best of the Best Awards • รางวัล Top 10 Hotel Spas Worldwide - 2013 World’s Best Awards จาก Travel+Leisure • รางวัล Top 25 Resorts in Asia - 26th Annual Readers’ Choice Awards จาก Conde Nast Traveler USA อนันตรา คีฮาวา วิลล่า

• รางวัล Award of Excellence 2013 สำ�หรับร้านอาหาร Sea. Fire. Salt. Sky และ Manzaru จาก Wine Spectator อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร

• รางวัล Thailand’s Leading Lifestyle Hotel จาก World Travel Awards Asia & Australasia 2013 อนันตรา หัวหิน

• รางวัล Asia’s Leading Green Resort จาก World Travel

Awards Asia & Australasia 2013 • รางวัล World’s Leading Green Resort จาก World Travel Awards World Finals อนันตรา ลาวาน่า เกาะสมุย

• รางวัล Asia’s Most Romantic Resort จาก World Travel Awards Asia & Australasia 2013 • รางวัล Certificate of Excellence 2013 สำ�หรับร้านอาหาร Tree Tops จาก TripAdvisor อนันตรา ภูเก็ต วิลล่า

• รางวัล 2013 Gold List จาก Conde Nast Traveler USA คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท โดย อนันตรา

• รางวัล Top Resorts in Middle East -

26th

Annual Readers’ Choice Awards จาก Conde Nast Traveler USA • รางวัล 2014 Gold List จาก Conde Nast Traveler USA อนันตรา สิบสองปันนา

• รางวัล 2013 Luxe List จาก DestinAsian อนันตรา ดูไบ เดอะ ปาล์ม

• รางวัล World’s Leading New Resort จาก World Travel Awards Grand Final

อนันตรา รัสนันดา เกาะพะงัน วิลล่า

• รางวัล Swanky Hotel Swim-Up Hotel Bars 2013 จาก Conde Nast Traveler USA อรุชา คอฟฟี่ ลอดจ์

• รางวัล World’s Best Awards 2013 จาก Travel+Leisure ฮูวาเฟน ฟูชิ โดย เปอร์ อควัม

• รางวัล World’s Top 100 - Annual Reader’s Travel

Awards 2013 จาก Conde Nast Traveller UK นิยามา โดย เปอร์ อควัม

• รางวัล Gold List 2013 จาก Conde Nast Traveler Spain • รางวัล Hot List 2013 จาก Conde Nast Traveller UK • รางวัล Hot List 2013 จาก Conde Nast Traveler USA อวานี เบนโตตา

• รางวัล Best Luxury Beach Resort in Sri Lanka จาก World Luxury Hotel Awards 2013 โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ

• รางวัล Top Hotels in Asia - World’s Best Awards 2013 จาก Travel+Leisure USA โฟร์ซีซั่นส์ เชียงใหม่

• รางวัล Holiday Hotel in Asia and India - Readers’

Travel Awards 2013 อันดับหนึ่ง จาก Conde Nast Traveller UK • รางวัล Top Resorts in Asia - World’s Best Awards 2013 จาก Travel+Leisure USA โฟร์ซีซั่นส์ เต็นท์แคมป์ สามเหลี่ยมทองคำ�

• รางวัล The Gold Standard 2013 จาก Conde Nast Traveller UK พัทยา แมริออท

• รางวัล Certificate of Excellence 2013 จาก TripAdvisor


063

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)

เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต

• รางวัล The Best Hotel in Phuket - Reader’ Choice

Awards 2013 จาก DestinAsian • รางวัล Top 20 Resorts in Asia - 26th Annual Readers’ Choice Awards จาก Conde Nast Traveler USA เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ

• รางวัล Gold List 2014 จาก Conde Nastth Traveler • รางวัล Top 10 in Thailand 2013 - 26 Annual

Readers’ Choice Awards จาก Conde Nast Traveler USA • รางวัล Certificate of Excellence 2013 จาก TripAdvisor • รางวัล Runner-up for The Best Emerging Italian Restaurant Awards 2013 in Asia สำ�หรับร้านอาหาร Jojo จาก San Pellegrino World’s 50 Best Restaurants ธุรกิจร้านอาหาร ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

• รางวัล ASEAN Outstanding Business Awards 2013 -

Emerging Food & Beverage Franchise in Thailand จาก ASEAN Retail-Chains & Franchise Federation แดรี่ ควีน

• รางวัล Top International Franchisee 2013 จาก International Dairy Queen เดอะ คอฟฟี่ คลับ

• รางวัล Supreme Franchise System of the Year Award

จาก Westpac NZ Franchise Awards

เบอร์เกอร์ คิง

• รางวัล Highest Standard of Operation in Asia จาก Burger King Asia Pacific บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำ�กัด

• รางวัล CSR DIW for Beginner มาตรฐาน

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำ�กัด

• รางวัล Quality Award 2013 จากสำ�นักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ธุรกิจจัดจำ�หน่าย เรดเอิร์ธ

• รางวัล Beauty Hall Of Fame 2013 จากนิตยสาร คลีโอ บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด

• รางวัล CSR DIW for Beginner มาตรฐาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม • รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน สัมพันธ์และสวัสดิก ารแรงงานประจำ�ปี 2556 ระดับจังหวัด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน


064

รายงานประจำ � ปี 2556

รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง สม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน เพื่อก�ำกับดูแลงบการเงินและ ประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�ำคัญแล้ว

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ


บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

065

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2556 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีประธาน เจ้าหน้าที่บริหารการเงินส่วนกลาง ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริษัทฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง เป็นสมาชิกในฐานะเลขานุการและ ผู้ประสานงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการสอบทานข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ รายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพยายามส่งเสริม และผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้การแนะน�ำ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในที่ดีต่อผู้บริหาร รวมทั้งได้พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเพื่อทบทวน และประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน และแผน งานการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลรายงานทางการเงินส�ำหรับทุกๆ สิ้นไตรมาสของปี รวมถึงท�ำการประเมินผลและน�ำเสนอข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีใ่ นการท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ ข้อบกพร่อง ด้านการควบคุมภายในต่างๆ จะได้รบั การแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัตินโยบายการท�ำรายการและการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าทีป่ ระเมินความเสีย่ งทางธุรกิจและข้อบกพร่องในการควบคุมภายในของบริษทั โดยตรวจสอบกระบวนการ ทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครืออย่างเป็นระบบ รายงานผลการตรวจสอบภายในได้ถูกน�ำเสนอแก่ผู้บริหารของ ธุรกิจนั้นๆ เพื่อก�ำหนดแผนงานและการด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยได้มีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อไป ฝ่ายตรวจสอบภายในยังท�ำหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกและเป็นผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ของทั้งกลุ่มบริษัทผ่านทางกระบวนการการตรวจสอบภายใน การติดตามผลภายหลังจากการตรวจสอบภายใน และการด�ำเนินการประเมิน และบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังท�ำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโปรแกรม การพัฒนาพนักงานซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรและการฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อก�ำหนด และหลักการ ประพฤติปฏิบัติของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. อนุมัติงบการเงินรายไตรมาส สอบทานงบการเงินประจ�ำปี ท�ำการประเมินและให้ค�ำแนะน�ำกับคณะกรรมการบริษัท 2. ทบทวนผลการด�ำเนินงานในโครงการใหม่ๆ โดยให้ความส�ำคัญกับบริษัทลูกในต่างประเทศ 3. พิจารณาและประเมินความเสี่ยงของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท 4. รับทราบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท รวมทั้งความเหมาะสมของแผนและกิจกรรมการด�ำเนินการลดความเสี่ยง ของกลุ่มบริษัทและธุรกิจต่างๆ


066

รายงานประจ� ำ ปี 2556

5. ทบทวนแผนการลงทุนและช่วยก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงส�ำหรับการลงทุนในอนาคต 6. เพิ่มการก�ำกับดูแลธุรกิจใหม่ทั้งในและต่างประเทศ โดยขยายขอบเขตและบทบาทของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกธุรกิจ เหล่านั้น เช่น ธุรกิจโรงแรมโอ๊คส์ในออสเตรเลีย, ธุรกิจอาหาร เ���อะ คอฟฟี่ คลับ และริบส์ แอนด์ รัมส์ ในประเทศออสเตรเลีย, ธุรกิจ อาหารในประเทศสิงคโปร์, ธุรกิจโรงแรมร่วมทุนเอเลวาน่าในแอฟริกา และธุรกิจอนันตรา เวเคชั่น คลับ 7. ติดตามการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ 8. พจิ ารณาโครงสร้างภาษีในปัจจุบนั ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ มีสว่ นร่วมในการพิจารณาการวางแผนภาษีอากรของทัง้ กลุม่ บริษทั 9. พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของการท�ำประกันภัยต่อความเสี่ยงของทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทในประเทศไทยและ ต่างประเทศ 10. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีประเด็นส�ำคัญจะมีการหารือกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงินในปี 2556 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่าง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 3. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 5. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 6. ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็นการทบทวนและสอบทานข้อมูลรายงานทางการเงินของกลุ่ม บริษทั ซึง่ ได้รบั การรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต รวมทัง้ พิจารณาผลของการตรวจสอบภายในและการด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุง ของทั้งกลุ่มบริษัท รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

ต�ำแหน่ง

1. นายเคนเนธ ลี ไวท์ 2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 3. นายพาที สารสิน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จ�ำนวนครั้งที่ประชุม

4/4 4/4 2/4

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทส�ำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ�ำปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2557

นายเคนเนธ ลี ไวท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

067

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และงบก�ำไรขาดทุนรวมและงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพาะ บริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณา การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


068

รายงานประจ� ำ ปี 2556

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงิน รวม

หมายเหตุ

31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บาท

งบการเงิน เฉพาะบริษั ท

ตามที่ปรับใหม่ 31 ธันวาคม 1 มกราคม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555 บาท บาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บาท

ตามที่ปรับใหม่ 31 ธันวาคม 1 มกราคม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555 บาท บาท

สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ ที่ดินและโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

7 3,370,478,752 3,702,393,557 1,145,782,127 8 3,331,514,156 2,954,819,005 2,344,322,742 9 1,675,064,279 1,616,110,908 1,465,953,495 10 1,439,276,684 1,046,572,999 1,595,818,271 11 815,838,490 941,060,802 806,288,205

867,052,027 2,214,930,902 441,253,793 499,369,843 6,001,366 6,340,290 - 89,726,797

160,384,206 743,132,460 6,420,370

- 78,265,317

83,886,800

10,632,172,361 10,260,957,271 7,358,164,840 1,404,033,983 2,798,906,352

993,823,836

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าตามสัญญาระยะยาว เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนในส่วนได้เสีย ในกิจการร่วมค้า เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน ที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

8 2,605,382,150 1,063,904,577 248,520,120 - - 12 860,370,184 355,418,423 159,987,700 203,786 160,604 121,849 13 - - - 5,812,121,033 5,808,901,033 5,658,569,135 13 4,302,599,637 4,013,919,808 3,829,126,710 2,150,195,880 2,150,195,880 2,150,195,880 13 12

696,099,932 100,026,543

14 15 16 17 18 19 32 20

982,188,637 469,586,855 1,217,718,820 21,744,644,015 11,803,675,766 2,028,812,255 336,339,540 2,156,649,296

197,120,062 100,014,176

96,003,822 13,224

24,284,460 100,000,000

24,284,460 100,000,000

24,284,460 -

629,535,156 507,373,802 21,807,420,771 17,724,254,808 14,833,186,192 1,303,593,809 33,097,764 - - 904,796,009 928,788,761 - - 18,197,539,469 16,913,936,124 379,848,319 481,747,022 477,523,400 10,540,841,007 9,119,851,735 6,484,711 20,187,510 11,691,572 2,150,808,717 1,840,833,908 3,114,920 3,737,937 4,360,956 367,548,851 484,553,661 - - 1,634,679,175 978,304,775 29,848,481 39,125,479 47,055,236

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

49,304,093,630 41,459,719,239 35,140,392,106 30,313,522,361 26,352,594,733 23,206,988,680

รวมสินทรัพย์

59,936,265,991 51,720,676,510 42,498,556,946 31,717,556,344 29,151,501,085 24,200,812,516

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 83 ถึง 196 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


069

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงิน รวม

หมายเหตุ

31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บาท

ตามที่ปรับใหม่ 31 ธันวาคม 1 มกราคม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555 บาท บาท

งบการเงิน เฉพาะบริษั ท 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บาท

ตามที่ปรับใหม่ 31 ธันวาคม 1 มกราคม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555 บาท บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน 21 970,959,510 910,379,095 1,097,347,519 - - 580,000,000 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 22 4,997,767,972 4,639,864,970 3,992,364,487 347,490,895 351,535,501 276,058,903 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน 14 - - - 1,827,251,831 1,448,554,317 1,549,601,374 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี 21 24,439,180 64,867,334 141,235,490 - - เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึง ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี 21 1,539,829,870 295,311,214 382,164,249 - - 60,000,000 หุ้นกู้ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระ ภายในหนึ่งปี 21 2,060,000,000 2,000,000,000 1,840,000,000 2,060,000,000 2,000,000,000 1,840,000,000 รายได้รอตัดบัญชีที่ถึงก�ำหนด รับรู้ภายในหนึ่งปี 72,112,819 68,798,178 42,673,862 - - ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 384,463,219 181,952,781 204,230,727 - - หนี้สินหมุนเวียนอื่น 23 908,892,032 776,769,231 880,780,953 20,321,674 14,348,757 16,797,903

รวมหนี้สินหมุนเวียน 10,958,464,602 8,937,942,803 8,580,797,287 4,255,064,400 3,814,438,575 4,322,458,180 หนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 21 11,423,854 34,911,743 80,061,460 - - เงินกู้ยืมระยะยาว 21 6,290,980,720 6,497,324,691 5,923,300,380 - - หุ้นกู้ 21 12,300,000,000 14,360,000,000 10,360,000,000 12,300,000,000 14,360,000,000 10,360,000,000 หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 24 200,727,490 179,779,620 151,386,706 16,449,193 14,053,685 11,537,689 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 32 2,100,137,959 1,831,543,470 1,756,913,977 164,145,737 148,659,805 182,535,491 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 25 1,199,862,599 817,209,323 834,825,324 106,349,272 6,565,630 2,387,347 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 22,103,132,622 23,720,768,847 19,106,487,847 12,586,944,202 14,529,279,120 10,556,460,527 รวมหนี้สิน

33,061,597,224 32,658,711,650 27,687,285,134 16,842,008,602 18,343,717,695 14,878,918,707

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 83 ถึง 196 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


070

รายงานประจ� ำ ปี 2556

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงิน รวม

หมายเหตุ

31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บาท

ตามที่ปรับใหม่ 31 ธันวาคม 1 มกราคม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555 บาท บาท

งบการเงิน เฉพาะบริษั ท 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บาท

ตามที่ปรับใหม่ 31 ธันวาคม 1 มกราคม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555 บาท บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 26 ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญจ�ำนวน 4,018,326,091 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2555 : 4,063,046,327 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 4,018,326,091 4,063,046,327 3,666,519,673 4,018,326,091 4,063,046,327 3,666,519,673 ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว หุน้ สามัญจ�ำนวน 4,001,355,462 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2555 : 3,686,766,688 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 26 4,001,355,462 3,686,766,688 3,275,224,580 4,001,355,462 3,686,766,688 3,275,224,580 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นสามัญ 26 7,331,862,886 3,995,897,997 3,215,325,916 7,306,210,510 3,970,245,621 3,189,673,540 เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - 48,803,886 - - 48,803,886 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออก โดยบริษัทย่อยที่หมดอายุแล้ว 104,788,723 104,788,723 104,788,723 - - ก�ำไรสะสม จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย 28 406,309,113 406,309,113 367,799,113 406,309,113 406,309,113 367,799,113 ยังไม่ได้จัดสรร 13,557,910,874 10,641,187,118 8,258,503,357 3,748,987,953 3,283,011,860 3,076,581,358 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 29 (311,820,523) (1,020,149,484) (958,778,612) (587,315,296) (587,353,778) (587,384,782) รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

25,090,406,535 17,863,604,041 14,262,863,077 14,875,547,742 10,807,783,390 9,321,893,809 1,784,262,232 1,198,360,819 548,408,735 - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

26,874,668,767 19,061,964,860 14,811,271,812 14,875,547,742 10,807,783,390 9,321,893,809

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

59,936,265,991 51,720,676,510 42,498,556,946 31,717,556,344 29,151,501,085 24,200,812,516

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 83 ถึง 196 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


071

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงิน รวม

พ.ศ. 2556 หมายเหตุ บาท

รายได้

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากกิจการบันเทิง รายได้จากกิจการสปา รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้จากการจัดจ�ำหน่ายและการผลิตสินค้า รายได้จากการบริหารจัดการ รายได้จากการให้สิทธิแฟรนชายส์ เงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น รวมรายได้ ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนโดยตรงของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง ต้นทุนโดยตรงของกิจการสปา ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม ต้นทุนขายการจัดจ�ำหน่ายและการผลิตสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมค่าใช้จ่าย

งบการเงิน เฉพาะบริษั ท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 ตามที่ปรับใหม่ บาท บาท

พ.ศ. 2555 ตามที่ปรับใหม่ บาท

14 12,058,401,009 11,582,406,073 468,784,361 462,639,513 3,319,878,285 2,898,522,014 - 407,585,051 440,136,627 - 160,876,154 150,363,072 156,627,809 150,363,072 300,185,129 323,086,238 - 13,798,573,742 11,841,097,010 - 3,592,857,852 3,294,206,700 - 519,669,986 355,214,609 260,346,856 191,846,153 510,694,268 425,125,328 - 8,778,938 320,846 1,591,288,311 1,207,142,179 228,938,503 80,774,828 957,420,283 727,794,129 30 1,499,896,135 1,155,956,078 77,059,874 49,136,198 36,406,335,052 32,547,209,423 3,511,527,494 2,788,921,244 14 6,497,775,670 6,128,789,242 198,758,883 200,081,139 10 968,439,721 1,194,996,570 - 205,339,135 222,051,051 - 57,166,685 49,052,662 92,646,989 88,670,261 181,191,421 199,802,535 - 4,468,846,289 3,885,578,365 - 2,169,894,526 2,109,959,627 - 12,051,517,338 10,394,832,392 489,103,146 406,886,243 4,452,296,242 3,920,437,685 355,007,050 385,319,040 31,052,467,027 28,105,500,129 1,135,516,068 1,080,956,683

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 83 ถึง 196 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


072

รายงานประจ� ำ ปี 2556

งบก�ำไรขาดทุน (ต่อ) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ว��� และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ก�ำไรส�ำหรับปี

ตามที่ปรับใหม่ บาท บาท

ตามที่ปรับใหม่ บาท

5,353,868,025 4,441,709,294 2,376,011,426 1,707,964,561 13 529,902,794 446,296,266 - 31 5,883,770,819 4,888,005,560 2,376,011,426 1,707,964,561 (1,027,098,362) (1,085,377,361) (709,895,584) (674,843,431) 4,856,672,457 3,802,628,199 1,666,115,842 1,033,121,130 32 (675,092,833) (555,587,480) (15,481,232) 33,883,437

4,181,579,624 3,247,040,719 1,650,634,610 1,067,004,567

การแบ่งปันก�ำไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

4,101,382,273 3,243,257,826 80,197,351 3,782,893

4,181,579,624 3,247,040,719 1,650,634,610 1,067,004,567

ก�ำไรต่อหุ้นส่วน

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

33

1.0449 1.0447

1,650,634,610 1,067,004,567 - -

0.8921 0.8708

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 83 ถึง 196 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

0.4205 0.4204

0.2935 0.2865


073

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงิน รวม

พ.ศ. 2556 หมายเหตุ บาท

งบการเงิน เฉพาะบริษั ท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 ตามที่ปรับใหม่ บาท บาท

พ.ศ. 2555 ตามที่ปรับใหม่ บาท

ก�ำไรส�ำหรับปี 4,181,579,624 3,247,040,719 1,650,634,610 1,067,004,567 ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 116,301,744 (5,140,436) 38,482 31,004 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 612,749,229 (59,473,635) - ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี 729,050,973 (64,614,071) 38,482 31,004 ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

4,910,630,597 3,182,426,648 1,650,673,092 1,067,035,571

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

4,809,642,073 3,187,823,316 100,988,524 (5,396,668)

4,910,630,597 3,182,426,648 1,650,673,092 1,067,035,571

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 83 ถึง 196 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,650,673,092 1,067,035,571 - -


ส่วนเกินทุน

3,275,224,580 3,215,325,916

กฎหมาย

จัดสรร

ที่ยังไม่ได้

ก�ำไรสะสม

-

- (104,482,328)

ลงทุนเพิ่ม

- 4,992,405

-

4,992,405

(32,750,744)

-

(32,750,744)

รวมองค์ ของส่วน

ส่วนได้เสีย บริษัทใหญ่

ควบคุม

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอ�ำนาจ รวมส่วนของ

ประกอบอื่น รวมส่วนของ

งบการเงิน ของผู้ถือหุ้น

แปลงค่า

จากการ

-

548,408,735 14,811,271,812

(5,773) (104,488,101) (18,747,153) (123,235,254)

88,213,263 (263,820,946) (958,778,612) 14,262,863,077

(5,773)

88,219,036 (263,820,946) (958,772,839) 14,367,351,178 567,155,888 14,934,507,066

เผื่อขาย

หลักทรัพย์

เงินลงทุนใน

ส่วนต�่ำ ยุติธรรมของ ส่วนปรับปรุง จากการ

เดียวกัน ที่ยังไม่เกิดขึ้น ในบริษัทย่อย

- 104,788,723 367,799,113 8,258,503,357 (755,412,590)

-

จากการ ลดสัดส่วน

ควบคุม จากการลงทุน

ภายใต้การ

- 104,788,723 367,799,113 8,362,985,685 (755,412,590)

ค่าหุ้น หมดอายุแล้ว

ส�ำรองตาม

ที่ออกโดย

ล่วงหน้า บริษัทย่อยที่

เงินรับ

3,686,766,688 3,995,897,997

48,803,886 104,788,723 406,309,113 10,641,187,118 (755,412,590)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 83 ถึง 196 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

-

(33,694,701)

83,072,827 (314,115,020) (1,020,149,484) 17,863,604,041 1,198,360,819 19,061,964,860

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำ�หรับปี การเพิ่มหุ้นสามัญ 26 82,716,994 780,572,081 - - - - - - - - - - 863,289,075 - 863,289,075 เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - - 48,803,886 - - - - - - - - - 48,803,886 - 48,803,886 สำ�รองตามกฎหมาย 28 - - - - 38,510,000 (38,510,000) - - - - - - - - ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - - (4,992,405) - - - (4,992,405) (4,992,405) 467,906 (4,524,499) ซื้อธุรกิจ - - - - - - - - - - - - - 656,976,110 656,976,110 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุมลดลง จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - - - (943,957) - - (943,957) (943,957) (36,939) (980,896) ลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - 3,570,000 3,570,000 เงินปันผลจ่าย 34 - - - - - (822,064,065) - - - - - - (822,064,065) (5,628,325) (827,692,390) หุ้นปันผลจ่าย 34 328,825,114 - - - - - - - - - - - 328,825,114 - 328,825,114 กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - - - - - 3,243,257,826 - - - (5,140,436) (50,294,074) (55,434,510) 3,187,823,316 (5,396,668) 3,182,426,648

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 - ตามที่ปรับใหม่

-

5

มูลค่าหุ้น

การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง

และช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน

3,275,224,580 3,215,325,916

หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม

ซื้อหุ้นสามัญ จากรวมกิจการ

ส่วนเกิน จากการตีมูลค่า

แสดงสิทธิ

ส่วนต�่ำ

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ใบส�ำคัญ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 074 รายงานประจ� ำ ปี 2556


3,686,766,688 3,995,897,997

48,803,886

-

48,803,886

ค่าหุ้น

ล่วงหน้า

เงินรับ

104,788,723

-

104,788,723

หมดอายุแล้ว

บริษัทย่อยที่ จัดสรร

ที่ยังไม่ได้

ก�ำไรสะสม เดียวกัน

ควบคุม

ภายใต้การ

(269,776,168)

-

406,309,113 10,641,187,118 (755,412,590)

-

406,309,113 10,910,963,286 (755,412,590)

กฎหมาย

ส�ำรองตาม

ที่ออกโดย

ซื้อหุ้นสามัญ จากรวมกิจการ

ส่วนต�่ำ

(33,694,701)

-

(33,694,701)

ในบริษัทย่อย

ลงทุนเพิ่ม

จากการ งบการเงิน

แปลงค่า

จากการ

รวมองค์

ของผู้ถือหุ้น

ของส่วน

ประกอบอื่น

บริษัทใหญ่

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

ส่วนได้เสีย ควบคุม

ผู้ถือหุ้น

ที่ไม่มีอ�ำนาจ รวมส่วนของ

-

(14,634) (269,790,802)

(16,467,581) (286,258,383) 83,072,827 (314,115,020) (1,020,149,484) 17,863,604,041 1,198,360,819 19,061,964,860

(14,634)

83,087,461 (314,115,020) (1,020,134,850) 18,133,394,843 1,214,828,400 19,348,223,243

เผื่อขาย

หลักทรัพย์

เงินลงทุนใน

ยุติธรรมของ ส่วนปรับปรุง

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 83 ถึง 196 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำ�หรับปี การเพิ่มหุ้นสามัญ 26 314,588,774 3,335,964,889 - - - - - - - - - 3,650,553,663 - 3,650,553,663 เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - - (48,803,886) - - - - - - - (48,803,886) - (48,803,886) ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย 13 - - - - - - - 69,161 - - 69,161 69,161 - 69,161 ซื้อธุรกิจ - - - - - - - - - - - - 492,235,840 492,235,840 เงินปันผลจ่าย 34 - - - - - (1,184,658,517) - - - - - (1,184,658,517) (7,322,951) (1,191,981,468) กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - - - - - 4,101,382,273 - - 116,301,744 591,958,056 708,259,800 4,809,642,073 100,988,524 4,910,630,597 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 4,001,355,462 7,331,862,886 - 104,788,723 406,309,113 13,557,910,874 (755,412,590) (33,625,540) 199,374,571 277,843,036 (311,820,523) 25,090,406,535 1,784,262,232 26,874,668,767

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - ตามที่ปรับใหม่

-

5

มูลค่าหุ้น

การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง

และช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน

3,686,766,688 3,995,897,997

หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม

ส่วนเกินทุน

แสดงสิทธิ

ส่วนต�่ำ จากการตีมูลค่า

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ใบส�ำคัญ

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

075


ทุนที่ออก

3,275,224,580

และช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน

3,189,673,540

มูลค่าหุ้น

-

ค่าหุ้น

เงินรับล่วงหน้า

367,799,113

กฎหมาย

ส�ำรองตาม

3,259,113,666

ที่ยังไม่ได้จัดสรร

(587,397,515)

การควบคุมเดียวกัน

ก�ำไรสะสม การรวมกิจการภายใต้

ส่วนต�่ำจาก

15,916

หลักทรัพย์เผื่อขาย

ของเงินลงทุนใน

(587,381,599)

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมองค์ประกอบอื่น

9,504,429,300

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

การตีมูลค่ายุติธรรม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 83 ถึง 196 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง 5 - - - - (182,532,308) - (3,183) (3,183) (182,535,491) ยอดคงเหลือ ณ วัน���ี่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 - ตามที่ปรับใหม่ 3,275,224,580 3,189,673,540 - 367,799,113 3,076,581,358 (587,397,515) 12,733 (587,384,782) 9,321,893,809 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำ�หรับปี การเพิ่มหุ้นสามัญ 26 82,716,994 780,572,081 - - - - - - 863,289,075 เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - - 48,803,886 - - - - - 48,803,88 สำ�รองตามกฎหมาย 28 - - - 38,510,000 (38,510,000) - - - เงินปันผลจ่าย 34 - - - - (822,064,065) - - - (822,064,065) หุ้นปันผลจ่าย 34 328,825,114 - - - - - - - 328,825,114 กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - - - - 1,067,004,567 - 31,004 31,004 1,067,035,571 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 3,686,766,688 3,970,245,621 48,803,886 406,309,113 3,283,011,860 (587,397,515) 43,737 (587,353,778) 10,807,783,390

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม

ส่วนเกินทุนจาก

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 076 รายงานประจ� ำ ปี 2556


หมายเหตุ

ทุนที่ออก

3,686,766,688

และช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน

3,970,245,621

มูลค่าหุ้น

48,803,886

ค่าหุ้น

เงินรับล่วงหน้า

406,309,113

กฎหมาย

ส�ำรองตาม

3,431,660,731

ที่ยังไม่ได้จัดสรร

(587,397,515)

การควบคุมเดียวกัน

ก�ำไรสะสม การรวมกิจการภายใต้

ส่วนต�่ำจาก

54,671

หลักทรัพย์เผื่อขาย

ของเงินลงทุนใน

ผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

(587,342,844) 10,956,443,195

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมองค์ประกอบอื่น

การตีมูลค่ายุติธรรม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 83 ถึง 196 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง 5 - - - - (148,648,871) - (10,934) (10,934) (148,659,805) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - ตามที่ปรับใหม่ 3,686,766,688 3,970,245,621 48,803,886 406,309,113 3,283,011,860 (587,397,515) 43,737 (587,353,778) 10,807,783,390 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำ�หรับปี การเพิ่มหุ้นสามัญ 26 314,588,774 3,335,964,889 - - - - - - 3,650,553,663 เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - - (48,803,886) - - - - - (48,803,886) เงินปันผลจ่าย 34 - - - - (1,184,658,517) - - - (1,184,658,517) กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี - - - - 1,650,634,610 - 38,482 38,482 1,650,673,092 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 4,001,355,462 7,306,210,510 - 406,309,113 3,748,987,953 (587,397,515) 82,219 (587,315,296) 14,875,547,742

ยอดคงเหลือ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - ตามที่รายงานไว้เดิม

ส่วนเกินทุนจาก

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

077


078

รายงานประจ� ำ ปี 2556

งบกระแสเงินสด บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ บาท

ตามที่ปรับใหม่ บาท บาท

ตามที่ปรับใหม่ บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ 4,856,672,457 3,802,628,199 1,666,115,842 1,033,121,130 รายการปรับปรุง ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย 16 - 19 2,465,083,908 2,201,092,428 85,577,007 89,590,071 ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์อื่น 25,243,819 29,996,837 9,270,499 13,015,193 ตัดจำ�หน่ายต้นทุนการกู้ยืม 21 7,957,650 9,670,708 - หนี้สงสัยจะสูญ 24,017,615 12,425,424 24,471 12,306 กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (1,376,987) (69,967,704) - รับรู้รายได้รับล่วงหน้า (37,965,157) (32,598,944) - กลับรายการประมาณการหนี้สินจากสัญญา ที่สร้างภาระ (61,368,277) (94,657,243) - ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 13 (529,902,794) (446,296,266) - ดอกเบี้ยจ่าย 1,027,098,362 1,085,377,361 709,895,584 674,843,431 ดอกเบี้ยรับ (228,938,503) (80,774,828) (957,420,283) (727,794,129) เงินปันผลรับ (8,778,938) (320,846) (1,591,288,311) (1,207,142,179) ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินกู้ยืม จากผู้ถือหุ้น (139,703,200) 48,905,581 - (กำ�ไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน (37,178,232) (3,631,726) (71,211,801) กำ�ไรจากการคืนทุนจากบริษัทย่อย 30 - (15,572,662) - ขาดทุนจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน 13 4,255,126 - - การด้อยค่าและขาดทุน (กำ�ไร) จากการขาย และตัดจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (33,083,356) 59,418,636 1,623,345 (1,556,318) การด้อยค่าและขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 79,054,321 24,443,901 - หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 24 26,470,170 33,325,906 2,745,308 2,612,029

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 83 ถึง 196 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


079

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงิน รวม

พ.ศ. 2556 หมายเหตุ บาท

งบการเงิน เฉพาะบริษั ท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 ตามที่ปรับใหม่ บาท บาท

พ.ศ. 2555 ตามที่ปรับใหม่ บาท

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (165,199,778) (573,863,748) 69,158,870 (337,617,707) สินค้าคงเหลือ (73,011,395) (91,033,969) 338,924 80,079 ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 273,708,587 737,894,565 - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (153,488,005) (179,439,610) (93,388,464) 2,714,081 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (1,728,708,984) (1,241,341,105) 6,498 (5,085,435) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 444,134,926 476,846,764 8,586,423 78,471,090 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 198,056,615 (105,906,736) 5,972,920 (2,449,143) หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 258,686,018 46,366,238 99,433,847 4,082,248 เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 6,491,735,968 5,632,987,161 (54,559,321) (383,103,253) จ่ายดอกเบี้ย (1,030,057,365) (1,077,374,560) (722,327,575) (674,905,446) จ่ายภาษีเงินได้ (384,782,218) (509,780,736) (19,636,467) (15,494,976) ภาษีเงินได้ขอคืน 104,052,135 - - เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน

5,180,948,520 4,045,831,865

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 83 ถึง 196 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(796,523,363) (1,073,503,675)


080

รายงานประจ� ำ ปี 2556

งบกระแสเงินสด (ต่อ) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงิน รวม

พ.ศ. 2556 หมายเหตุ บาท

งบการเงิน เฉพาะบริษั ท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 ตามที่ปรับใหม่ บาท บาท

พ.ศ. 2555 ตามที่ปรับใหม่ บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายจากการให้เงินกู้ยืมแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน 14 (649,673,568) (175,377,884) (3,912,438,033) (2,891,068,616) เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน 14 323,792,900 36,584,645 - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น 6,937,306 (489,844,450) - เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า 13 (727,800,328) (123,485,935) (3,220,000) (205,955,288) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่ได้มา) 35 (980,480,077) (1,279,130,411) - เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย 13 - 15,486,920 - 52,053,390 ดอกเบี้ยรับ 203,253,176 83,107,813 957,420,283 727,794,129 เงินปันผลรับ 13 319,147,311 274,917,575 1,591,288,311 1,792,080,197 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น 12 (342,288,792) (300,562,297) - (100,000,000) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนา (507,323,642) (986,993,625) - เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 16 (405,636,252) (115,059,776) - เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,348,960,319) (3,224,756,312) (49,738,194) (74,755,222) เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 238,780,361 156,323,395 70,169,161 3,141,140 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (103,361,747) (244,223,366) (625,814) (13,046,312) เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 16,416 43,963,613 - เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน

(6,973,597,255) (6,329,050,095) (1,347,144,286) (709,756,582)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 83 ถึง 196 เป็���ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


081

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงิน รวม

พ.ศ. 2556 หมายเหตุ บาท

งบการเงิน เฉพาะบริษั ท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 ตามที่ปรับใหม่ บาท บาท

พ.ศ. 2555 ตามที่ปรับใหม่ บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ลดลง) เพิ่มขึ้น 14 - - 378,697,514 (101,047,057) เงินสดรับจากเงินกู้ยืม 21 2,394,941,222 10,116,111,696 - 5,960,000,000 เงินสดจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ยืม 21 (1,342,465,760) (9,744,022,804) - (6,600,000,000) เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (52,851,159) (120,870,234) - เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 21 - 6,000,000,000 - 6,000,000,000 เงินสดจ่ายเพื่อชำ�ระคืนหุ้นกู ้ 21 (2,000,000,000) (1,840,000,000) (2,000,000,000) (1,840,000,000) เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 26 3,601,749,777 863,289,075 3,601,749,777 863,289,075 เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - 48,803,886 - 48,803,886 เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย 35,443,377 9,667,464 - เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม (7,245,256) (5,627,830) - เงินปันผลจ่าย 34 (1,184,658,517) (493,239,440) (1,184,658,517) (493,238,951) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

1,444,913,684 4,834,111,813

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 83 ถึง 196 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

795,788,774 3,837,806,953


082

รายงานประจ� ำ ปี 2556

งบกระแสเงินสด (ต่อ) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงิน รวม

พ.ศ. 2556 หมายเหตุ บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

งบการเงิน เฉพาะบริษั ท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 ตามที่ปรับใหม่ บาท บาท

พ.ศ. 2555 ตามที่ปรับใหม่ บาท

(347,735,051) 2,550,893,583 (1,347,878,875) 2,054,546,696 3,690,758,222 1,138,648,208 2,214,930,902 160,384,206 18,374,671 1,216,431 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 3,361,397,842 3,690,758,222 867,052,027 2,214,930,902 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงิน รวม

หมายเหตุ

พ.ศ. 2556 บาท

งบการเงิน เฉพาะบริษั ท

พ.ศ. 2555 บาท

พ.ศ. 2556 บาท

พ.ศ. 2555 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7 2,870,478,752 3,702,393,557 367,052,027 2,214,930,902 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 21 (9,080,910) (11,635,335) - ตั๋วสัญญาแลกเงิน 7 500,000,000 - 500,000,000 3,361,397,842 3,690,758,222 867,052,027 2,214,930,902 ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำ�คัญสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

งบการเงิน รวม

หมายเหตุ

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และที่ดินและโครงการ ระหว่างการพัฒนา โดยยังไม่ชำ�ระเงิน เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า การจ่ายหุ้นปันผล (หมายเหตุ 34) ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงิน เฉพาะบริษั ท

พ.ศ. 2556 บาท

พ.ศ. 2555 บาท

พ.ศ. 2556 บาท

พ.ศ. 2555 บาท

176,237,369 30,689,313 3,452,977 - -

271,149,751 31,775,700 - 328,825,114 3,570,000

- - - - -

199,045 328,825,114 3,570,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 83 ถึง 196 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน) บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

083

หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั ่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) หมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะบริษทั ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

1

ข้ อมูลทั่วไป บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) เป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัด ซึง่ จัดตังและอำศั ้ ยอยู่ในประเทศไทยตำมที่อยู่ ที่ได้ จดทะเบียนไว้ ดงั นี ้ กรุ งเทพฯ : ชัน้ 16 อำคำรเบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ 99 ซอย รู เบีย ถ.สุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย พัทยำ : 218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรื อ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี ประเทศไทย บริ ษัทเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ. 2531 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำน ข้ อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษัทและบริ ษัทย่อยว่ำ “กลุ่มบริ ษัท” กลุ่มบริ ษัทดำเนินธุรกิจหลักในด้ ำนกำรลงทุน กำรประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร และกำรจัดจำหน่ำยและผลิตสินค้ ำ กลุ่ม บริ ษัทประกอบกิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศต่ำงๆ ได้ แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสำธำรณรัฐ ประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเร็ ตส์ ประเทศศรี ลงั กำ และประเทศออสเตรเลีย เป็ นต้ น งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัทได้ รับกำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริ ษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557

2

นโยบายการบัญชี นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญที่ใช้ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้

2.1

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัทได้ จดั ทำขึ ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภำยใต้ พระรำชบัญญัติกำร บัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้ พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ ข้ อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ ว่ำด้ วยกำรจัดท ำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน ภำยใต้ พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัทได้ จัดทำขึน้ โดยใช้ เ กณฑ์รำคำทุนในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้ นเงินลงทุนบำงประเภทซึง่ ใช้ มลู ค่ำยุตธิ รรมตำมที่อธิบำยในนโยบำยกำรบัญชี 1


084

2.1

รายงานประจ� ำ ปี 2556

นโยบายการบัญชี (ต่อ) การจัดทางบการเงินให้ สอดคล้ องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กาหนดให้ ใช้ ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญและ การใช้ ดุลยพินิจของผู้บริ หารซึ่งจัดทาขึ ้นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษัทไปถือปฎิบตั ิ และต้ องเปิ ดเผย เรื่ องการใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หารหรื อความซับซ้ อนหรื อเกี่ยวกับข้ อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสาคัญต่องบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะบริ ษัทในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4 ตัวเลขเปรี ยบเทียบได้ มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการนาเสนอรายการในงบการเงินปี ปั จจุบัน จากการนา มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ องภาษี เงินได้ มาปฏิบตั ิตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 5 เรื่ องการปรั บปรุ งงบ การเงินย้ อนหลัง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มี เนื ้อความขัดแย้ งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ ใช้ งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง 1

มาตรฐานการบัญ ชี ใหม่ มาตรฐานการบัญ ชี ที่มีก ารปรั บปรุ ง ซึ่ง มี ผ ลบัง คับ ใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดย เกี่ยวข้ องและมีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษัท มีดงั นี ้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8

เรื่ อง ภาษีเงินได้ เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน���งินตรา ต่างประเทศ เรื่ อง ส่วนงานดาเนินงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 กาหนดให้ กิจการต้ องรับรู้ ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สาหรับงวด ซึง่ ประกอบไปด้ วยภาษี เงินได้ งวด ปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี นโยบายการบัญชีใหม่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 2.19 และ ผลกระทบที่เป็ นสาระสาคัญต่อกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 5 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับนี ้ที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทคือ เรื่ องการ พิจารณาสกุลเงินหลักที่ใช้ ในการดาเนินงานในสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจหลักซึ่งกิจการดาเนินอยู่ บริ ษัทได้ พิจารณา และได้ ข้อสรุ ปว่าสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นสกุลเงินบาท ดังนัน้ การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) จึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรั พย์ หนี ้สินและกาไรสะสมของกลุ่มบริ ษัท นโยบายการบัญชีเพิ่ม ใหม่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 กาหนดการนาเสนอส่วนงานดาเนินงานในลักษณะเดียวกับรายงานนาเสนอให้ แก่ ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดาเนินงาน นโยบายการบัญชีใหม่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 2.5 ทังนี ้ ้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบเพียงการเปิ ดเผยข้ อมูลเท่านัน้ 2


085

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ) 2

การปรั บปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง การเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ยังไม่มีผลบังคับใช้ และกลุ่มบริ ษัทยังไม่ได้ นามาถือปฏิบตั ิ ก) การปรั บปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้ สาหรั บรอบระยะเวลา บัญชีที่เริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)

เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน เรื่ อง งบกระแสเงินสด เรื่ อง ภาษีเงินได้ เรื่ อง สัญญาเช่า เรื่ อง รายได้ เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้ องกัน เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม เรื่ อง ส่วนได้ เสียในการร่ วมค้ า เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล เรื่ อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เรื่ อง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ เรื่ อง การรวมธุรกิจ เรื่ อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและการดาเนินงาน ที่ยกเลิก เรื่ อง ส่วนงานดาเนินงาน

ผู้บริ หารได้ ประเมินว่ากลุ่มบริ ษัทจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการบังคับใช้ มาตรฐานเหล่านี ้

3


086

2.2

รายงานประจ� ำ ปี 2556

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ) ข) การตีค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตี ความมาตรฐานการบัญ ชี ที่มีผ ลบังคับ ใช้ สาหรั บ รอบ ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้ นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน การบูรณะและหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่า หรื อไม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่ อง สิทธิในส่วนได้ เสียจากกองทุนการรื อ้ ถอนการบูรณะ และการปรับปรุ งสภาพแวดล้ อม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้ อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ เศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้ อยค่า การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้ อตกลงสัมปทานบริ การ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้ เจ้ าของ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้ า การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่ อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดาเนินงาน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่ อง การประเมินเนื ้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบ ของกฎหมายตามสัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลของข้ อตกลงสัมปทานบริ การ การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่ อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้ นทุนเว็บไซต์ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวไม่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงาน ของกลุ่มบริ ษัท ยกเว้ นการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี ้ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 กาหนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอน การบูรณะ และหนี ้สินที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน ที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรื อจานวน ของทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซึง่ นามาจ่ายชาระภาระผูกพัน หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด ผู้บริ หารของ กิจการอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ติ ามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ให้ คาอธิบายเกี่ยวกับกรณีที่ขายสินค้ าหรื อให้ บริ การพร้ อมกับ ให้ สิทธิพิเศษแก่ลูกค้ า (เช่น คะแนนหรื อได้ รับสินค้ าโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน) ว่าเป็ นรายการที่มีหลายองค์ประกอบ และสิ่งตอบแทนที่ได้ รั บหรื อค้ างรั บจากลูกค้ าต้ องปั นส่วนให้ แต่ละองค์ประกอบของรายการโดยใช้ มูลค่ายุติธรรม ผู้บริ หารของกิจการอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทาง การเงินฉบับนี ้ 4


087

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ) ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ซึง่ มีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้ นในหรื อหลัง วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4

เรื่ อง สัญญำประกันภัย

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 ถือปฏิบตั ิกบั สัญญำประกันภัยทังหมด ้ (รวมถึงสัญญำประกันภัยต่อ) ที่ กิจกำรเป็ นผู้ออกและสัญญำประกันภัยต่อที่กิจกำรถือไว้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 ไม่เกี่ยวข้ องกับกำร ดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษัท 2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (1)

บริ ษัทย่อย บริ ษัทย่อยหมำยถึงกิจกำร (ซึ่งรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ที่กลุ่มบริ ษัทมีอำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำร ดำเนินงำน และโดยทัว่ ไปแล้ วกลุ่มบริ ษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง ในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริ ษัทมีกำร ควบคุมบริ ษั ทอื่ นหรื อ ไม่ กิจกำรต้ องพิจำรณำถึงกำรมี อยู่และผลกระทบจำกสิทธิ ในกำรออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ ที่กิจกำร สำมำรถใช้ สิทธิหรื อแปลงสภำพตรำสำรนันในปั ้ จจุบนั รวมถึงสิทธิในกำรออกเสียงที่เป็ นไปได้ ซงึ่ กิจกำรอื่นถืออยู่ด้วย กลุ่ม บริ ษัทรวมงบกำรเงินของบริ ษัทย่อยไว้ ในงบกำรเงินรวมตังแต่ ้ วนั ที่กลุ่มบริ ษัทมี อำนำจในกำรควบคุมบริ ษัท ย่อ ย กลุ่ม บริ ษัทจะไม่นำงบกำรเงินของบริ ษัทย่อยมำรวมไว้ ในงบกำรเงินรวมนับจำกวันที่กลุ่มบริ ษัทสูญเสียอำนำจควบคุม กลุ่มบริ ษัทบันทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจโดยใช้ วิธีกำรซื ้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ สำหรับกำรซื ้อบริ ษัทย่อย ต้ องวัดด้ วยมูลค่ำ ยุติธรรมของสินทรั พย์ที่ผ้ ูซื ้อโอนให้ และหนี ้สินที่ก่อขึน้ และส่วนได้ เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริ ษัท รวมถึง มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ หรื อหนีส้ ินที่คำดว่ำจะต้ องจ่ำยชำระ ต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องกับกำรซื ้อจะรั บรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเมื่อ เกิดขึ ้น และวัดมูลค่ำเริ่ มแรกของสินทรัพย์ที่ได้ มำที่ระบุได้ และหนี ้สินและหนี ้สินที่อำจจะเกิดขึ ้นในกำรรวมธุรกิจด้ วยมูลค่ำ ยุตธิ รรม ณ วันที่ซื ้อ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มบริ ษัทวัดมูลค่ำของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผู้ถูกซื ้อด้ วยมูลค่ำ ยุตธิ รรม หรื อมูลค่ำของสินทรัพย์สทุ ธิที่ระบุได้ ของผู้ถกู ซื ้อตำมสัดส่วนของหุ้นที่ถือ เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ ต้ นทุนจะมีกำรปรับเพื่อสะท้ อนกำรเปลี่ยนแปลง สิ่งตอบแทนที่เกิดขึ ้นจำกสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะได้ รับ ต้ นทุนนันจะรวมส่ ้ วนแบ่งต้ นทุนทำงตรง กรณี ที่มูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่ำส่ วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผู้ถูกซื ้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซือ้ ธุรกิจของส่วนได้ เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถกู ซื ้อที่ผ้ ซู ื ้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ มำกกว่ำมูลค่ำยุตธิ รรม ณ วันที่ซื ้อของ สินทรัพย์สุทธิที่ได้ มำที่ระบุได้ และหนีส้ ินที่รับมำ ผู้ซื ้อต้ องรับ รู้ ค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่ำส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผู้ถูกซื ้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื ้อธุรกิจของส่วนได้ เสียในส่วนของผู้ถือ หุ้นของผู้ถกู ซื ้อที่ผ้ ซู ื ้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ น้ อยกว่ำมูลค่ำรำคำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริ ษัทย่อยเนื่องจำกมีกำร ต่อรองรำคำซื ้อ จะรับรู้ ส่วนต่ำงโดยตรงไปยังงบกำไรขำดทุน

5


088

2.3

รายงานประจ� ำ ปี 2556

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ) (1)

บริ ษัทย่อย (ต่อ) กิจกำรจะตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกิจกำร ยอดคงเหลือ และรำยกำรกำไรหรื อขำดทุนที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ งระหว่ำงกลุ่ม บริ ษัท นโยบำยกำรบัญชีของบริ ษัทย่อยได้ ถกู เปลี่ยนเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริ ษัท รำยชื่อของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ แสดงไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 13 ก)

(2)

รำยกำรและส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม กลุ่มบริ ษัทปฏิบตั ติ อ่ รำยกำรกับส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นกลุ่มบริ ษัท สำหรับ กำรซือ้ ส่วนได้ เสี ยที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนที่จ่ำยให้ และหุ้นที่ได้ มำของมูลค่ำตำมบัญชีของ สินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื ้อมำในบริ ษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรขำยในส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อกลุ่มบริ ษัทสูญเสียกำรควบคุมหรื อมีอิทธิ พลมีนัยสำคัญ ส่วนได้ เสียในหุ้นที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่ำใหม่โดยใช้ รำคำ ยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำจะรับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมนัน้ จะถือเป็ นมูลค่ำตำมบัญชีเริ่ มแรกของ มูลค่ำของเงินลงทุนที่เหลือของบริ ษัทร่ วม กิจกำรร่ วมค้ ำ หรื อสินทรัพย์ทำงกำรเงิน สำหรับทุกจำนวนที่เคยรั บรู้ ในกำไร ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกำไรหรื อขำดทุนเสมือนมีกำรขำยสินทรัพย์หรื อหนี ้สินที่เกี่ยวข้ อง ถ้ ำส่วนได้ เสียของเจ้ ำของในบริ ษัทร่ วมนันลดลงแต่ ้ ยงั คงมีอิทธิพลอย่ำงมีนยั สำคัญ กิจกำรต้ องจัดประเภทรำยกำรที่เคย รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเข้ ำกำไรหรื อขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนได้ เสียของเจ้ ำของที่ลดลง

(3)

บริ ษัทร่ วม บริ ษัทร่ วมเป็ นกิจกำรที่กลุ่มบริ ษัทมีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึง่ โดยทัว่ ไปคือกำรที่กลุ่มบริ ษัทถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้ อยละ 20 ถึงร้ อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทังหมด ้ เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมรับรู้ เริ่ มแรกด้ วย รำคำทุนและใช้ วิธีส่วนได้ เสียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม กลุ่มบริ ษัทรับรู้ เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมซึง่ ได้ รวมค่ำควำมนิยมที่ ระบุไว้ เมื่อได้ มำ สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำสะสม (ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 2.14 สำหรับกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ รวมถึงค่ำควำมนิยม)

6


บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

2.3

089

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ) (3)

บริ ษัทร่ วม (ต่อ) ส่วนแบ่งกำไรหรื อขำดทุนของกลุ่มบริ ษัทในบริ ษัทร่ วมที่เกิดขึ ้นภำยหลังกำรได้ มำจะรวมไว้ ในงบกำไรขำดทุน และควำม เคลื่อนไหวในบัญชีกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจำกกำรตีมลู ค่ำยุติธรรมภำยหลังกำรได้ มำจะรวมไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของบัญชี กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลังกำรได้ มำจะปรับปรุ งกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มบริ ษัทในบริ ษัทร่ วมมีมลู ค่ำเท่ำกับหรื อเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้ เสียของกลุ่มบริ ษัทในบริ ษัทร่ วม นัน้ กลุ่มบริ ษัทจะไม่รับรู้ ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เว้ นแต่กลุ่มบริ ษัทมีภำระผูกพันในหนี ้ของบริ ษัทร่ วมหรื อรับว่ำจะจ่ำยหนี ้ แทนบริ ษัทร่ วม รำยกำรกำไรที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ งระหว่ำงกลุ่มบริ ษัทกับบริ ษัทร่ วมจะตัดบัญชีเท่ำที่กลุ่มบริ ษัทมีส่วนได้ เสียในบริ ษัทร่ วม นัน้ รำยกำรขำดทุนที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ งก็จะตัดบัญชีในทำนองเดียวกัน เว้ นแต่รำยกำรนันมี ้ หลักฐำนว่ำสินทรัพย์ที่โอน ระหว่ำงกันเกิดกำรด้ อยค่ำ บริ ษัทร่ วมจะเปลี่ ยนนโยบำยกำรบัญชี เท่ำที่จำเป็ นเพื่อ ให้ สอดคล้ องกับนโยบำยกำรบัญชีข องกลุ่มบริ ษั ท กำไรและ ขำดทุนเงินลงทุนจำกกำรลดสัดส่วนในบริ ษัทร่ วมจะรับรู้ ในงบกำไรหรื อขำดทุน เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมแสดงในงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัทโดยใช้ วธิ ีรำคำทุน รำยชื่อของบริ ษัทร่ วมของกลุ่มบริ ษัทได้ แสดงไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 13 ข)

(4)

กิจกำรร่ วมค้ ำ ส่วนได้ เสียในกิจกำรร่ วมค้ ำรับรู้ เริ่ มแรกด้ วยรำคำทุนและใช้ วธิ ีส่วนได้ เสียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม ส่วนได้ เสียในกิจกำรร่ วมค้ ำแสดงในงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัทโดยแสดงด้ วยรำคำทุน รำยชื่อของกิจกำรร่ วมค้ ำของกลุ่มบริ ษัทได้ แสดงไว้ ในหมำยเหตุประกอบกำรเงินข้ อ 13 ค)

7


090

2.4

รายงานประจ� ำ ปี 2556

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ รำยกำรต่ำง ๆ ในงบกำรเงินของแต่ละบริ ษัทในกลุ่มบริ ษัทวัดมูลค่ำโดยใช้ สกุลเงินของสภำพแวดล้ อมทำงเศรษฐกิจหลักที่บริ ษัท ดำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ ในกำรดำเนินงำน) งบกำรเงินรวมนำเสนอในสกุลเงินบำท กลุ่มบริ ษัทแปลงค่ำรำยกำรที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศให้ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในกำรดำเนินงำนโดยใช้ อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรำยกำรและแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี ้สินเป็ นตัวเงินซึง่ เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศให้ เป็ นเงินที่ใช้ ในกำรดำเนินงำน โดยใช้ อตั รำ แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรั บหรื อจ่ ำยชำระที่เป็ นเงินตรำ ต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรั พย์และหนีส้ ินที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ได้ บนั ทึกไว้ ในกำไรหรื อ ขำดทุน ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินลงทุนในตรำสำรหนี แ้ ละสินทรั พย์ ทำงกำรเงินอื่ นวัดมูลค่ำโดยใช้ มูลค่ำยุ ติธรรม ให้ ร วมผลต่ำง ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรกำไรหรื อขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ส่วนผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงิน เช่น เงินลงทุนใน ตรำสำรทุนที่ถือไว้ เพื่อค้ ำ ให้ รวมผลต่ำงดังกล่ำวเป็ นรำยกำรกำไรหรื อขำดทุนของกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม นอกจำกนี ้ ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ถือไว้ เผื่อขำยให้ รวมไว้ ในส่วนเกินทุนจำกกำรตีมลู ค่ำยุติธรรมซึง่ แสดงอยู่ใน ส่วนของผู้ถือหุ้น รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำท โดยใช้ อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำบัญชี ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศได้ รวม ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น และเมื่อมีกำรจำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนัน้ ผลสะสมของผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำทังหมดดั ้ งกล่ำว ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของรำยกำรกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนันในงบก ้ ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

2.5

ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน ข้ อมูลจำแนกตำมส่วนงำนแสดงแบ่งตำมส่วนงำนดำเนินงำนและตำมภูมิศำสตร์ ของกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของกลุ่มบริ ษัท ส่วนงำนดำเนินงำนได้ ถกู รำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในที่นำเสนอให้ ผ้ มู ีอำนำจตัดสินใจสูงสุด ด้ ำนกำรดำเนินงำน ผู้ มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ ำนกำรดำเนินงำนหมำยถึงบุคคลที่มีหน้ ำที่ในกำรจัดสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของ ส่วนงำนดำเนินงำน ซึง่ พิจำรณำว่ำคือ คณะผู้บริ หำรที่ทำกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

2.6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะบริ ษัท เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำก ธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงินลงทุนระยะสันอื ้ ่นที่มีสภำพคล่องสูงซึง่ มีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้ มำ และเงิน เบิกเกินบัญชีธนำคำร เงินเบิกเกินบัญชี ธนำคำรจะแสดงไว้ ในส่วนของของหนี ้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบ แสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริ ษัท

8


บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

2.7

091

ลูกหนีก้ ารค้ า ลูกหนี ้กำรค้ ำรับรู้ เริ่ มแรกด้ วยมูลค่ำตำมใบแจ้ งหนี ้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้ วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หกั ด้ วยค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ ลูกหนี ้กำรค้ ำเปรี ยบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับจำกลูกหนี ้กำรค้ ำ หนี ้สูญที่เกิดขึ ้นจะรับรู้ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนโดยถือเป็ นส่วน หนึง่ ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร

2.8

สินค้ าคงเหลือ สินค้ ำคงเหลือ แสดงด้ วยรำคำทุนหรื อ มูลค่ำสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ ำประเภทอำหำรและ เครื่ องดื่ม สินค้ ำสำเร็ จรู ปและวัตถุดิบจำกธุรกิจกำรผลิต และสินค้ ำประเภทสปำ คำนวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก ส่วนสินค้ ำ ประเภทแฟชัน่ และเครื่ องสำอำง คำนวณโดยวิธีเข้ ำก่อน-ออกก่อน ต้ นทุนของกำรซื ้อประกอบด้ วยรำคำซื ้อ และค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ อง โดยตรงกับกำรซือ้ สิ นค้ ำนัน้ เช่ น ค่ำอำกรขำเข้ ำ และค่ำขนส่ง หัก ด้ ว ยส่ว นลดจำกกำรจ่ำ ยเงิ นตำมเงื่ อ นไข ส่ว นลดจำกกำร รั บประกันสินค้ ำ หรื อ ส่วนลดกำรนำบัตรส่วนลดไปขึน้ เป็ นเงินสด (rebate) ต้ นทุนของสินค้ ำสำเร็ จรู ปและงำนระหว่ำงทำ ประกอบด้ วยค่ำออกแบบ ค่ำวัตถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้ จ่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุ้ย ในกำรผลิตซึ่งปั นส่วนตำมเกณฑ์กำร ดำเนินงำนตำมปกติ แต่ไม่รวมต้ นทุนกำรกู้ยืม มูลค่ำสุทธิที่จะได้ รับประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ ของธุรกิจหั กด้ วย ค่ำใช้ จ่ำยที่จำเป็ นเพื่อให้ สินค้ ำนัน้ สำเร็ จรู ปรวมถึงค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย กลุ่มบริ ษัทบันทึกบัญชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ ำเก่ ำ ล้ ำสมัย หรื อเสื่อมคุณภำพเท่ำที่จำเป็ น

2.9

ที่ดนิ และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย ที่ดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์เพื่อขำย แสดงด้ วยรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้ รับแล้ วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำ ทุนคำนวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก รำคำทุนประกอบด้ วย ที่ดิน ค่ำพัฒนำที่ดิน ค่ำก่อสร้ ำง ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ โครงกำรและดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ จะหยุดบันทึกดอกเบี ้ยจ่ำยเข้ ำมำเป็ นต้ นทุนเมื่องำนก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จ

9


092

รายงานประจ� ำ ปี 2556

2.10 เงินลงทุนอื่น กลุ่มบริ ษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมและกิจกำรร่ วมค้ ำเป็ นสำมประเภทคือเงิน ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย เงินลงทุนที่ถือไว้ จนครบกำหนด และเงินลงทุนทัว่ ไป กำรจัดประเภทขึ ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ ำยบริ หำรจะเป็ นผู้กำหนดกำรจัดประเภทที่เหมำะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและทบทวนกำรจัดประเภทเป็ นระยะ 1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้ โดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริ มสภำพคล่องหรื อเมื่ออัตรำ ดอกเบี ้ยเปลี่ยนแปลง ได้ แสดงรวมไว้ ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้ นแต่กรณีที่ฝ่ำยบริ หำรแสดงเจตจำนงที่จะถือไว้ ในช่วงเวลำ น้ อยกว่ำ 12 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน หรื อเว้ นแต่กรณี ที่ฝ่ำยบริ หำรมีควำมจำเป็ นที่ต้องกำรขำยเพื่อเพิ่ม เงินทุนดำเนินงำน จึงจะแสดงรวมไว้ ในสินทรัพย์หมุนเวียน 2. เงินลงทุนที่ถือไว้ จนครบกำหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำหนดเวลำและผู้บริ หำรตังใจแน่ ้ วแน่และมีควำมสำมำรถถือไว้ จนครบ กำหนดได้ แสดงรวมไว้ ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้ นแต่จะครบกำหนดภำยใน 12 เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำนก็ จะแสดงไว้ ในสินทรัพย์หมุนเวียน 3. เงินลงทุนทัว่ ไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่มีตลำดซื ้อขำยคล่องรองรับ ทุกหมวดหมู่ของเงินลงทุนบันทึกเริ่ มต้ นในรำคำต้ นทุน ซึง่ เท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ ไปเพื่อให้ ได้ มำซึง่ เงินลงทุน นัน้ รวมทังค่ ้ ำใช้ จ่ำยในกำรทำรำยกำร เงินลงทุนเผื่อขำยวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรม มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนวัดตำมรำคำเสนอซื ้อที่อ้ำงอิงจำกตลำด หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ณ วันทำกำรสุดท้ ำยของวันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน โดยอ้ ำงอิงรำคำเสนอซื ้อล่ำสุดจำกตลำด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เงินลงทุนที่ถือไว้ จนครบกำหนดวัดมูลค่ำภำยหลังกำรได้ มำด้ วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมอัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งหักด้ วยค่ำเผื่อกำร ลดลงของมูลค่ำ เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้ วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ บริ ษัทจะทดสอบค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่ งชีว้ ่ำเงินลงทุนนันอำจมี ้ ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำเกิดขึน้ หำกรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืน บริ ษัทจะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรลดลงของ มูลค่ำรวมไว้ ในงบกำไรขำดทุน ในกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิที่ได้ รับจำกกำรจำหน่ำยเมื่อเปรี ยบเทียบกับรำคำ ตำมบัญชีของเงินลงทุนนัน้ จะบันทึกรวมอยู่ในกำไรหรื อขำดทุน กรณีที่จำหน่ำยเงินลงทุนที่ถือไว้ ในตรำสำรหนี ้หรื อตรำสำรทุน ชนิดเดียวกันออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ำยจะกำหนดโดยใช้ วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักด้ วยรำคำตำมบัญชี จำกจำนวนทังหมดที ้ ่ถือไว้ 10


บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

093

2.11 อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน อสังหำริ มทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริ ษัทเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ ค่ำเช่ำ หรื อจำกกำรเพิ่มขึ ้นของมูลค่ำของสินทรัพย์หรื อทัง้ สองอย่ ำ ง และไม่ ไ ด้ มี ไ ว้ ใ ช้ งำนโดยกิ จ กำรในกลุ่ ม บริ ษั ท จะถูก จั ด ประเภทเป็ น อสัง หำริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ กำรลงทุน รวมถึ ง อสังหำริ มทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ ำงหรื อพัฒนำเพื่อเป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในอนำคต กำรรับรู้ รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้ วยวิธีรำคำทุน รวมถึงต้ นทุนในกำรทำรำยกำรและต้ นทุนกำรกู้ยืม ต้ นทุนกำรกู้ยืมที่เกิดขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรได้ มำ กำรก่อสร้ ำงหรื อผลิตอสังหำริ มทรั พย์เพื่อกำรลงทุนนันจะรวมเป็ ้ นส่วน หนึง่ ของต้ นทุนของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ต้ นทุนกำรกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที่กำรซื ้อหรื อกำรก่อสร้ ำงและจะหยุดพักทันที เมื่อสินทรัพย์นนก่ ั ้ อสร้ ำงเสร็ จอย่ำงมีนยั สำคัญ หรื อระหว่ำงที่กำรดำเนินกำรพัฒนำสินทรัพย์ที่เข้ ำเงื่อนไขหยุดชะงักลง หลังจำกกำรรับรู้ เมื่อเริ่ มแรก อสังหำริ มทรั พย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้ วยวิธีรำคำทุน หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน จำกกำรด้ อยค่ำ ที่ดินไม่มีกำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริ มทรั พย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะคำนวณตำมวิธีเส้ นตรง เพื่อที่ปันส่วน รำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรให้ ประโยชน์ดงั นี ้ ส่วนปรับปรุ งที่ดนิ อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร

อำยุสญ ั ญำเช่ำ อำยุสญ ั ญำเช่ำ และ 20 ปี

กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ ำเป็ นมูลค่ำบัญชีของสินทรัพย์จะกระทำก็ตอ่ เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่ที่กลุ่มบริ ษัทจะได้ รับ ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ และต้ นทุนสำมำรถวัดมูลค่ำได้ อย่ำงน่ำเชื่อ ถือ ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรั กษำ ทังหมดจะรั ้ บรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเมื่อเกิดขึ ้น เมื่อมีกำรเปลี่ ยนแทนชิ ้นส่วนของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จะตัดมูลค่ำตำมบัญชี ของส่วนที่ถกู เปลี่ยนแทนออก 2.12 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์อื่นทังหมดวั ้ ดมูลค่ำด้ วยรำคำทุนหักด้ วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ต้ นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้ นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรซื ้อสินทรัพย์นนั ้ รวมถึงต้ นทุนที่ประมำณในเบื ้องต้ นสำหรับกำรรื อ้ กำรขนย้ ำย และกำรบูรณะสถำนที่ตงของ ั้ สินทรัพย์ซงึ่ เป็ นภำระผูกพันของกิจกำรเป็ นส่วนหนึง่ ของรำคำทุนของสินทรัพย์ ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรั พย์หรื อรั บรู้ แยกเป็ นอีกสิ นทรั พย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม เมื่อ ต้ นทุนนัน้ เกิดขึน้ และคำดว่ำจะให้ ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริ ษัทและต้ นทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้ อ ย่ำง น่ำเชื่อถือ และจะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของชิ ้นส่วนที่ถกู เปลี่ยนแทนออก สำหรับค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำอื่น ๆ กลุ่มบริ ษัทจะรั บรู้ ต้ นทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเมื่อเกิดขึ ้น

11


094

รายงานประจ� ำ ปี 2556

2.12 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) ที่ดนิ ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้ วธิ ีเส้ นตรง เพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำร ให้ ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้ ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี ้ ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ อำคำรและอุปกรณ์ประกอบ ส่วนปรับปรุ งอำคำร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ เครื่ องตกแต่ง ติดตังและอุ ้ ปกรณ์ อื่น ยำนพำหนะ

อำยุสญ ั ญำเช่ำ 5 ปี 20 ปี และ 30 ปี อำยุสญ ั ญำเช่ำ 5 ปี 10 ปี 20 ปี 30 ปี และ 40 ปี อำยุสญ ั ญำเช่ำและ 10 ปี 5 - 15 ปี 4 ปี 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี 4 - 5 ปี

ทุกสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษัทจะมีกำรทบทวนและปรับปรุ งมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้ เหมำะสม ในกรณีที่มลู ค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำ จะได้ รับคืนทันที เครื่ องใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจโรงแรมแสดงในรำคำทุนสุทธิหลังจำกหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ส่วนที่ซื ้อเพิ่ม เติมจะถือเป็ นเครื่ องใช้ ใน โรงแรมและถือเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทันทีเมื่อมีกำรเบิกใช้ เมื่อมีกำรซื ้ออุปกรณ์ในกำรดำเนินงำนและเครื่ องใช้ ในครัวของธุรกิจภัตตำคำรอำหำรจะแสดงด้ วยรำคำทุน โดยที่ยงั ไม่มีกำรคิดค่ำ เสื่ อมรำคำจนกระทั่งเมื่ อมี กำรเบิกครั ง้ แรกเพื่ อใช้ ในภัตตำคำร โดยจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตำมวิธีเส้ นตรงตำมอำยุกำรใช้ งำน เป็ น ระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่เริ่ มใช้ ครัง้ แรก กำรเบิกใช้ ครัง้ ต่อไปเพื่อกำรเปลี่ยนแทนจะถือเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทันที ในกรณีที่มีกำรปรับปรุ งเปลี่ยนรู ปแบบกำรตกแต่งของภัตตำคำร ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจะบันทึกเป็ นค่ำปรับปรุ งอำคำรหรื อค่ำปรับปรุ ง สินทรัพย์เช่ำ โดยคิดค่ำเสื่อมรำคำด้ วยวิธีเส้ นตรงด้ วยอำยุที่เหลือของสัญญำเช่ำอำคำรหรื อตำมอำยุกำรใช้ งำนโดยประมำณ 3 - 7 ปี แล้ วแต่ระยะเวลำใดจะสันกว่ ้ ำ ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรี ยบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้ รับจำกกำร จำหน่ำยสินทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ บญ ั ชีผลกำไรหรื อขำดทุนอื่นสุทธิในงบกำไรขำดทุน

12


บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

095

2.13 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ (Management letting rights) สิทธิในกำรบริ หำรสินทรัพย์ (Management letting rights) แสดงด้ วยรำคำทุนหักด้ วยค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้ อย ค่ำ ต้ นทุนของสิทธิดงั กล่ำวตัดจำหน่ำยตำมอำยุกำรใช้ งำนของอำคำรที่เกี่ยวข้ องภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 40 ปี สิทธิในกำรบริ หำรสินทรัพย์ไม่มีกำรปรับมูลค่ำเนื่องจำกไม่ได้ มีตลำดซื ้อขำยคล่องรองรับ ระยะเวลำและวิธีกำรตัดจำหน่ำยจะมี กำรทบทวนทุกสิ ้นงวดบัญชี ทรัพย์ สินทางปั ญญา ทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำวัด มูล ค่ ำ ด้ ว ยรำคำซื อ้ และประกอบด้ ว ยสิ ท ธิ ก ำรใช้ ระบบสำรสนเทศเพื่ อ บริ ห ำรจัด กำรสิ น ทรั พ ย์ (Management letting rights) และดำเนินกำรเกี่ยวกับสิทธิในกำรบริ หำรสินทรัพย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสูตรอำหำรและอุปกรณ์ ที่พฒ ั นำขึ ้นเอง ซึง่ ทำให้ กลุ่มบริ ษัทได้ เปรี ยบกว่ำคูแ่ ข่ง ทรั พย์สินทำงปั ญญำจะต้ องถูกทดสอบกำรด้ อยค่ำทุกปี หรื อเมื่อไรก็ตำมที่มีเหตุกำรณ์ หรื อสถำนกำรณ์ บ่งชี ้ว่ำรำคำบัญชีอำจต่ำ กว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำจะรับรู้ เมื่อรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงปั ญญำสูงกว่ำมูลค่ำ สุทธิ ที่คำดว่ำจะได้ รั บคืน ซึ่งหมำยถึงจำนวนที่สูงกว่ ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้ นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สดุ ที่สำมำรถแยกออกมำได้ รำยกำรขำดทุนดังกล่ำวจะไม่มีกำรกลับรำยกำร ทรัพย์สินทำงปั ญญำมีอำยุกำรใช้ งำนไม่จำกัด ดังนันจึ ้ งไม่มีกำรตัดจำหน่ำย ต้ นทุนการพัฒนาแฟรนชายส์ ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นเพื่อกำรพัฒนำแฟรนชำยส์ใหม่ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับกำรออกแบบภัตตำคำรและกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่รับรู้ เป็ น สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในจำนวนไม่เกินรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะก่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต ส่วนรำยจ่ำยในกำรพัฒนำ อื่นรับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเมื่อเกิดขึ ้น ต้ นทุนกำรพัฒนำที่ได้ รับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยไปแล้ วในงวดก่อนไม่สำมำรถรั บรู้ เป็ นสินทรัพย์ในงวด ถัดไป กำรทยอยตัดจำหน่ำยต้ นทุนกำรพัฒนำที่บนั ทึกเป็ นสินทรั พย์ จะเริ่ มต้ นตัง้ แต่เมื่ อ เริ่ มดำเนินงำนแฟรนชำยส์ เพื่ อ กำร พำณิชย์โดยตัดจำหน่ำยด้ วยวิธีเส้ นตรงตำมระยะเวลำที่ คำดว่ำจะได้ รับประโยชน์เป็ นระยะเวลำประมำณ 3 - 20 ปี ต้ นทุนกำร พัฒนำที่บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์จะไม่มีกำรตีรำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่ในแต่ละปี และปรับปรุ งหำกกำรด้ อย ค่ำเกิดขึ ้น

13


096

รายงานประจ� ำ ปี 2556

2.13 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน (ต่อ) ค่ าลิขสิทธิ์แฟรนชายส์ รำยจ่ำยที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ ได้ มำซึง่ สิทธิบตั ร เครื่ องหมำยทำงกำรค้ ำ และใบอนุญำตของแฟรนชำยส์ต่ำง ๆ บันทึกไว้ เป็ นสินทรัพย์ไม่ มีตวั ตนและตัดจำหน่ำยโดยใช้ วิธีเส้ นตรง ตลอดอำยุสญ ั ญำเป็ นระยะเวลำ 10 - 20 ปี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวจะไม่มีกำรตี รำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่ในแต่ละปี และปรับปรุ งหำกกำรด้ อยค่ำเกิดขึ ้น ค่ าความนิยม ค่ำควำมนิยมคือต้ นทุนของเงินลงทุนที่สงู กว่ำมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของบริ ษัทย่อย ณ วันที่ได้ มำซึ่งบริ ษัทนัน้ ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรได้ มำซึ่งบริ ษัทย่อ ยจะแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะ กำรเงินรวม ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรได้ มำซึง่ บริ ษัทร่ วมและกิจกำรร่ วมค้ ำ จะรวมไว้ ในบัญชีเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจกำร ร่ วมค้ ำ และจะถูกทดสอบกำรด้ อยค่ำโดยรวมเป็ นส่วนหนึง่ ของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจกำรร่ วมค้ ำ ค่ำควำมนิยมที่รับรู้ จะต้ องถูกทดสอบกำรด้ อยค่ำทุกปี และแสดงด้ วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำของค่ำ ควำมนิยมที่รับรู้ แล้ วจะไม่มีกำรกลับรำยกำร ทังนี ้ ้มูลค่ำคงเหลือตำมบัญชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวมคำนวณในงบกำไรขำดทุน เมื่อมีกำรขำยกิจกำร ในกำรทดสอบกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนัน้ อำจจะเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลำยหน่วยรวมกันซึง่ คำดว่ำจะได้ รับประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจ ซึง่ ค่ำควำมนิยมเกิดขึ ้นจำกส่วนงำน ปฏิบตั กิ ำรที่ระบุได้ เครื่องหมายการค้ า ตรำสินค้ ำ ชื่อทำงกำรค้ ำหรื อบริ กำรเฉพำะกิจกำรหรื อกลุ่มกิจกำรที่ได้ รับควำมนิยมและกำรยอมรับจำกกลุ่มลูกค้ ำในเชิงพำณิชย์โดย ไม่มีกำรตัดจำหน่ำย แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่ในแต่ละปี และปรับปรุ งหำกกำรด้ อยค่ำเกิดขึ ้น

14


บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

097

2.13 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน (ต่อ) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิกำรใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ซื ้อมำมีลักษณะเฉพำะบันทึกเป็ นสินทรัพย์โดยคำนวณจำกต้ นทุนในกำรได้ มำและกำร ดำเนินกำรให้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นนั ้ สำมำรถนำมำใช้ งำนได้ ตำมประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้ ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 - 10 ปี ต้ นทุนที่ใช้ ในกำรบำรุ งรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ บนั ทึกเป็ นค่ำใช้ จ่ำยเมื่อเกิดขึ ้น ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้ อง โดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ มีลักษณะเฉพำะเจำะจงซึ่งกลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้ดูแล จะรั บรู้ เป็ น สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อเป็ นไปตำมข้ อกำหนดทุกข้ อดังนี ้     

มีควำมเป็ นไปได้ ทำงเทคนิคที่กิจกำรจะทำสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนให้ เสร็ จสมบูรณ์เพื่อนำมำใช้ ประโยชน์หรื อขำยได้ ผู้บริ หำรมีควำมตังใจที ้ ่จะทำสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนให้ เสร็ จสมบูรณ์และนำมำใช้ ประโยชน์หรื อขำย กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะนำสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนนันมำใช้ ้ ประโยชน์หรื อขำย สำมำรถแสดงว่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นนให้ ั ้ ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอย่ำงไร มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรัพยำกรด้ ำนเทคนิค ด้ ำนกำรเงิน และด้ ำนอื่นได้ เพียงพอที่จะนำมำใช้ เพื่อทำให้ กำรพัฒนำ เสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ และนำสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนมำใช้ ประโยชน์หรื อนำมำขำยได้  กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะวัดมูลค่ำของรำยจ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงกำรพัฒนำได้ อย่ำง น่ำเชื่อถือ

ต้ น ทุน โดยตรงที่ รั บ รู้ เป็ นส่ ว นหนึ่ง ของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ จะรวมถึ ง ต้ น ทุน พนัก งำนที่ ท ำงำนในที ม พัฒ นำโปรแกรม คอมพิวเตอร์ และค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องในจำนวนเงินที่เหมำะสม ต้ นทุนกำรพัฒนำอื่ นที่ไม่เข้ ำเงื่อ นไขเหล่ำนี จ้ ะรั บรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยเมื่ อเกิดขึน้ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรพัฒนำหำกก่อ นหน้ ำนี ร้ ั บรู้ เป็ น ค่ำใช้ จ่ำยไปแล้ ว จะไม่รับรู้ เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลำภำยหลัง ต้ นทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู้ เป็ นสินทรัพย์และตัดจำหน่ำยโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตลอดอำยุกำรให้ ประโยชน์ตำม ประมำณกำรแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี 2.14 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่มีอำยุกำรให้ ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึง่ ไม่มีกำรตัดจำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้ อยค่ำเป็ นประจำ ทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีกำรตัดจำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้ อยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์บ่งชี ้ว่ำรำคำตำมบัญชีอำจสูง กว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำจะรับรู้ เมื่อรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะ ได้ รับคืน ซึง่ หมำยถึงจำนวนที่สงู กว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุตธิ รรมหักต้ นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ น หน่วยที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้ อยค่ำ สินทรั พย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน นอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึง่ รับรู้ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำไปแล้ ว จะถูกประเมินควำมเป็ นไปได้ ที่จะกลับรำยกำรขำดทุน จำกกำรด้ อยค่ำ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 15


098

รายงานประจ� ำ ปี 2556

2.15 สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีท่ กี ลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์ซงึ่ ผู้ให้ เช่ำเป็ นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ ำของเป็ นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำ นันถื ้ อเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้ สัญญำเช่ำดังกล่ำว (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้ รับจำกผู้ให้ เช่ำ ) จะ บันทึกในกำไรหรื อขำดทุนโดยใช้ วธิ ีเส้ นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนัน้ สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ซึ่งผู้เช่ ำเป็ นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ ำของเกือ บทังหมดถื ้ อเป็ น สัญญำเช่ำกำรเงิน ซึง่ จะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ที่เช่ำ หรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุทธิของจำนวนเงินที่ ต้ องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้ วแต่มลู ค่ำใดจะต่ำกว่ำ จำนวนเงินที่ต้องจ่ำยดังกล่ำวจะปั นส่วนระหว่ำงหนี ้สินและค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ ได้ อตั รำดอกเบี ้ยคงที่ต่อหนี ้สินคงค้ ำงอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี ้ยจ่ำย จะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพื่อทำให้ อตั รำดอกเบี ้ยแต่ละงวดเป็ นอัตรำคงที่สำหรับยอดคงเหลือของ หนี ้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้ มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้ งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุของ สัญญำเช่ำ แล้ วแต่ระยะเวลำใดจะน้ อยกว่ำ สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีท่ กี ลุ่มบริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า สินทรัพย์ที่ให้ เช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกเป็ นลูกหนี ้สัญญำเช่ำกำรเงินด้ วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำ เช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนีเ้ บื ้องต้ นกับมูลค่ำปั จจุบนั ของลูกหนี บ้ นั ทึกเป็ นรำยได้ ทำงกำรเงินค้ ำงรั บ รำยได้ จำก สัญญำเช่ำระยะยำวรับรู้ ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำโดยใช้ วธิ ีเงินลงทุนสุทธิซงึ่ สะท้ อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ทกุ งวด ต้ นทุนทำงตรง เริ่ มแรกที่รวมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำลูกหนี ้สัญญำเช่ำกำรเงินเริ่ มแรกและจะทยอยรับรู้ โดยลดจำกรำยได้ ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ให้ เช่ำตำมสัญ ญำเช่ำดำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และตัด ค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่ มบริ ษัท ซึง่ มีลกั ษณะคล้ ำยคลึงกันรำยได้ ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไ ด้ จ่ำยให้ แก่ผ้ ูให้ เช่ำ ) รับรู้ ด้ วยวิธีเส้ นตรงตลอดช่วงเวลำ กำรให้ เช่ำ

16


บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

099

2.16 เงินกู้ยืม เงินกู้ยืมรับรู้ เริ่ มแรกด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับหักด้ วยต้ นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่เกิดขึ ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่ำในเวลำ ต่อมำด้ วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทน (หักด้ วยต้ นทุนกำรจัดทำรำยกำรที่ เกิดขึ ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อชำระหนี ้นัน้ จะรับรู้ ในงบกำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริ ษัทไม่มีสิทธิอนั ปรำศจำกเงื่ อนไขให้ เลื่อนชำระหนี ้ออกไปอีกเป็ นเวลำไม่น้อย กว่ำ 12 เดือน นับจำกวันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 2.17 ประมาณการหนีส้ ิน กลุ่มบริ ษัทจะบันทึกประมำณกำรหนี ้สิน (ซึ่งไม่รวมถึงประมำณกำรหนี ้สินสำหรับผลตอบแทนพนักงำน) อันเป็ นภำระผูกพันใน ปั จจุบนั ตำมกฎหมำยหรื อตำมข้ อตกลงที่จดั ทำไว้ อันเป็ นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึง่ กำรชำระภำระผูกพันนันมี ้ ควำม เป็ นไปได้ คอ่ นข้ ำงแน่วำ่ จะส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทต้ องสูญเสียทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรของจำนวนที่ต้องจ่ำยได้ อย่ำง น่ำเชื่ อ ถือ ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษัทคำดว่ำประมำณกำรหนี ส้ ินเป็ นรำยจ่ำยที่ จะได้ รั บคืน กลุ่มบริ ษัทจะบันทึกเป็ นสินทรั พย์แยก ต่ำงหำกเมื่อคำดว่ำน่ำจะได้ รับรำยจ่ำยนันคื ้ นอย่ำงแน่นอน 2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน กลุ่มบริ ษัทจัดให้ มีทงโครงกำรผลประโยชน์ ั้ และโครงกำรสมทบเงิน สำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรจ่ำยค่ำชดเชยตำม กฎหมำยที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึง่ จะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้ รับเมื่อเกษี ยณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะ ขึ ้นอยู่กบั หลำยปั จจัย เช่น อำยุจำนวนปี ที่ให้ บริ กำรและค่ำตอบแทน หนีส้ ินสำหรั บโครงกำรผลประโยชน์จะรั บรู้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้ วยมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพัน ณ วันที่สิน้ รอบระยะเวลำ รำยงำน และ ปรับปรุ งด้ วยต้ นทุนบริ กำรในอดีตที่ยงั ไม่รับรู้ ภำระผูกพันนี ้คำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี ด้ วยวิธี คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ ซึง่ มูลค่ำปั จจุบนั ของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิ ดลดกระแสเงินสดออกใน อนำคต โดยใช้ อตั รำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึง่ เป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ำยภำระผูกพัน และวันครบ กำหนดของพันธบัตรใกล้ เคียงกับระยะเวลำที่ต้องชำระภำระผูกพันกองทุนบำเหน็จบำนำญ กำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัยเกิดขึ ้นจำกกำรปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติฐำน จะต้ องรับรู้ ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิด สำหรั บโครงกำรสมทบเงิน กลุ่มบริ ษัทจัดให้ มีกองทุนสำรองเลีย้ งชีพซึ่งเป็ นแผนกำรจ่ำยสมทบตำมที่กำหนดไว้ สินทรัพย์ของ กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพได้ แยกออกไปจำกสินทรัพย์ของกลุ่มบริ ษัท และมีกำรบริ หำรโดยผู้จดั กำรกองทุนภำยนอก กองทุนสำรอง เลี ้ยงชีพได้ รับเงินสะสมเข้ ำกองทุนจำกพนักงำนและเงินสมทบจำกกลุ่มบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง เงินจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ บันทึกเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในงบกำไรขำดทุนสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนัน้

17


100

รายงานประจ� ำ ปี 2556

2.19 ภาษีเงินได้ งวดปั จจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี ค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ สำหรั บงวดประกอบด้ วย ภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี ภำษี เงินได้ จะรับรู้ ใน กำไรหรื อขำดทุน ยกเว้ นส่วนที่รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู้ โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี ้ ภำษี เงินได้ ต้องรับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ตำมลำดับ ภำษีเงินได้ ของงวดปั จจุบนั คำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษี อำกรที่มีผลบังคับใช้ อยู่ หรื อที่คำดได้ ค่อนข้ ำงแน่ว่ำจะมีผล บังคับใช้ ภำยในสิ ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของกลุ่มบริ ษัทได้ ดำเนินงำนและเกิดรำยได้ ทำงภำษี ผู้บริ หำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่ น แบบแสดงรำยกำรภำษี เ ป็ นงวด ๆ โดยคำนึงถึง สถำนกำรณ์ ที่สำมำรถน ำ กฎหมำยภำษี อำกรไปปฏิบตั ิซึ่งขึน้ อยู่กบั กำรตีควำม และจะตังประมำณกำรค่ ้ ำใช้ จ่ำยภำษี อำกรหำกคำดว่ำจะต้ องจ่ำยชำระ เจ้ ำหน้ ำที่ภำษีอำกร ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีตงเต็ ั ้ มจำนวนตำมวิธีหนีส้ ิน เมื่อเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษี ของสินทรั พย์และหนีส้ ิน และ รำคำตำมบัญชีที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริ ษัทจะไม่รับรู้ ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำกกำรรับรู้ เริ่ มแรก ของรำยกำรสิ นทรั พย์ หรื อ รำยกำรหนี ส้ ิ นที่เ กิดจำกรำยกำรที่ ไม่ใ ช่กำรรวมธุ ร กิจ และ ณ วันที่เกิ ดรำยกำร รำยกำรนัน้ ไม่ มี ผลกระทบต่อกำไรทำงบัญชีและกำไร(ขำดทุน)ทำงภำษี ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีคำนวณจำกอัตรำภำษี (และกฎหมำยภำษี อำกร) ที่มีผลบังคับใช้ อยู่ หรื อที่คำดได้ ค่อนข้ ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้ ภำยในสิ ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษี ดงั กล่ำว จะนำไปใช้ เมื่อสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องได้ รับประโยชน์ หรื อหนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีได้ มีกำรจ่ำย ชำระ สินทรั พย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีจะรั บรู้ หำกมีควำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่ว่ำกลุ่มบริ ษัทจะมีกำไรทำงภำษี เพียงพอที่จะนำ จำนวนผลต่ำงชั่วครำวนันมำใช้ ้ ประโยชน์ กลุ่มบริ ษัทได้ ตงภำษี ั้ เงินได้ รอกำรตัดบัญชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชั่วครำวของเงิน ลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจกำรร่ วมค้ ำที่ต้องเสียภำษี เว้ นแต่กลุ่มบริ ษัทสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำของกำรกลับรำยกำรผลต่ำง ชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวมีควำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึน้ ภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ ได้ ใน อนำคต สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีและหนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย ที่จะนำสินทรัพย์ภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี ้สินภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และทังสิ ้ นทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำร ตัดบัญชีและหนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้ องกับภำษี เงินได้ ที่ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษี หน่วยงำนเดียวกันโดย กำรเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภำษี เดียวกันหรื อหน่วยภำษี ต่ำงกันซึ่งตังใจจะจ่ ้ ำยหนีส้ ินและสินทรั พย์ภำษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั ด้ วย ยอดสุทธิ ผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษัทและบริ ษัทจำกกำรนำมำตรฐำนดังกล่ำวมำใช้ เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 5

18


บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

101

2.20 ทุนเรือนหุ้น หุ้นสำมัญจะจัดประเภทไว้ เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้น ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นเกี่ยวกับกำรออกหุ้นใหม่ หรื อสิทธิในกำรซื ้อขำยหุ้นที่จ่ำยออกไปโดยไม่รวมถึงกรณีกำรรวมธุรกิจ แสดงรำยกำร ดังกล่ำวด้ วยจำนวนเงินสุทธิจำกภำษีไว้ เป็ นรำยกำรหักในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยนำไปหักจำกสิ่งตอบแทนที่ได้ รับจำกกำรออกหุ้น สิ่งตอบแทนที่จ่ำยออกไปและเกี่ยวข้ องโดยตรงกับกำรที่บริ ษัทใดก็ตำมในกลุ่มบริ ษัทซื ้อคืนหุ้นสำมัญของบริ ษัทซึง่ รวมถึงต้ นทุน เพิ่มเติมที่จ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกภำษี เงินได้ แล้ ว จะรับรู้ เป็ นหุ้นทุนซื ้อคืนและแสดงเป็ นรำยกำรหักจำกยอดรวมของส่วน ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจนกว่ำหุ้นทุนซื ้อคืนดังกล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรื อจำหน่ำยใหม่ สิ่งตอบแทนใดๆ ที่ได้ รับจำกกำรขำยหรื อนำ หุ้นทุนซื ้อคืนออกจำหน่ำยใหม่สุทธิจำกต้ นทุนเพิ่มเติมที่จ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกผลกระทบของภำษี เงินได้ ที่เกี่ยวข้ อง จะ แสดงรวมไว้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น 2.21 ใบสาคัญแสดงสิทธิซอื ้ หุ้นสามัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิซอื ้ หุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม บริ ษัทได้ เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม เงินสดรับจำกกำรขำยใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวหลังจำก หักค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องแล้ วได้ แสดงไว้ ภำยใต้ หวั ข้ อ “ใบสำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ” ในส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิซอื ้ หุ้นสามัญที่เสนอให้ แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่ อย พนักงำนและผู้บริ หำรจำนวนหนึ่งของกลุ่มบริ ษัทได้ รับกำรอนุมตั ิจดั สรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ ในกรณีที่มีกำรจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญ จะไม่รับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเมื่อมีกำรใช้ สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว เงินที่ ได้ รับจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญหักด้ วยค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจะบันทึกเป็ นทุนเรื อนหุ้น 2.22 การรับรู้รายได้ รำยได้ จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมโดยส่วนใหญ่ประกอบด้ วย รำยได้ ค่ำห้ องพัก ค่ำขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม และบริ กำรที่ เกี่ยวข้ องอื่นจะบันทึกเป็ นรำยได้ เมื่อได้ ให้ บริ กำรแล้ ว รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรด้ ำนที่พกั อำศัย จะรับรู้ เป็ นรำยได้ เมื่อเริ่ มระยะเวลำกำรเช่ำโดยวิธีเส้ นตรง รำยได้ จำกสิทธิในกำรบริ หำร สินทรั พย์ (management letting rights) ประเภทคงที่ จะรับรู้ เป็ นรำยได้ ตำมสัดส่วนที่ตกลงในสัญญำสิทธิในกำรบริ หำร สินทรัพย์ รำยได้ จำกสิทธิในกำรบริ หำรสินทรัพย์ (management letting rights) ประเภทผันแปร จะรับรู้ เป็ นรำยได้ เมื่อขำย สินค้ ำหรื อได้ ให้ บริ กำรแล้ ว

19


102

รายงานประจ� ำ ปี 2556

2.22 การรับรู้รายได้ (ต่อ) รำยได้ คำ่ ขำยอำหำรและเครื่ องดื่มรับรู้ เป็ นรำยได้ เมื่อส่งของและให้ บริ กำรแล้ วที่จำนวนสุทธิจำกภำษีขำยและส่วนลด รำยได้ ค่ำเช่ำจำกกิจกำรศูนย์กำรค้ ำและอสังหำริ มทรั พย์จะรับรู้ เป็ นรำยได้ ตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำเช่ำ รำยได้ ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ ำจะ รับรู้ เป็ นรำยได้ ในจำนวนที่เท่ำ ๆ กัน ตลอดระยะเวลำของสัญญำเช่ำ รำยได้ จำกกิจกำรบันเทิงจะรับรู้ เป็ นรำยได้ เมื่อมีกำรแสดง รำยได้ จำกกิจกำรสปำรับรู้ เป็ นรำยได้ เมื่อส่งของและให้ บริ กำรแล้ วที่จำนวนสุทธิจำกภำษีขำยและส่วนลด รำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์ ภำยใต้ สญ ั ญำเช่ำกำรเงินและรำยได้ จำกกำรขำยเครื่ องตกแต่งและติดตังรั้ บรู้ เมื่อผู้ซื ้อได้ รับ โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสำระสำคัญของควำมเป็ นเจ้ ำของแก่ผ้ ซู ื ้อ รำยได้ จำกกำรขำยสิทธิในสถำนที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลำรั บรู้ เป็ นรำยได้ เมื่ อได้ โ���นควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสำระส ำคัญ ในกำรเป็ นเจ้ ำของสิทธิดงั กล่ำวไปให้ กบั ผู้ซื ้อสิทธิ และสถำนที่พกั ผ่อนโดยแบ่งเวลำได้ ก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จและอยู่ในสภำพพร้ อมที่จะใช้ งำนแล้ ว กลุ่มบริ ษัทจะยังไม่รับรู้ รำยได้ จำกกำรขำยสิทธิดงั กล่ำวถ้ ำสถำนที่พกั ผ่อนโดยแบ่งเวลำไม่อยู่ในสภำพพร้ อมใช้ รำยได้ จำกกำรผลิ ตและจัดจ ำหน่ ำย จะรั บรู้ เป็ นรำยได้ เมื่ อส่ งมอบสิ นค้ ำให้ แก่ ลู กค้ ำ และรั บรู้ รำยได้ จำกกำรขำยสิ นค้ ำให้ แก่ ห้ ำงสรรพสินค้ ำตำมจำนวนสินค้ ำที่ห้ำงสรรพสินค้ ำขำยได้ รำยได้ จำกกำรขำยเป็ นจำนวนที่สทุ ธิจำกภำษีขำยและส่วนลด รำยได้ จำกกำรบริ หำรจัดกำร จะรับรู้ เป็ นรำยได้ เมื่อได้ ให้ บริ กำรแล้ ว รำยได้ อื่นรับรู้ ตำมเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ - รำยได้ ค่ำสิทธิและแฟรนชำยส์ - รำยได้ ดอกเบี ้ยและค่ำนำยหน้ ำ - รำยได้ เงินปั นผล

- รับรู้ ตำมเกณฑ์คงค้ ำงซึง่ เป็ นไปตำมเนื ้อหำของสัญญำที่เกี่ยวข้ อง - รับรู้ ตำมเกณฑ์คงค้ ำง เว้ นแต่จะมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับชำระ - รับรู้ เมื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล

2.23 การจ่ ายเงินปั นผล เงินปั นผลที่จ่ำยประจำปี บันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัทในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ อนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ เงิ น ปั น ผลที่ จ่ ำ ยระหว่ ำ งกำล บั น ทึก ในงบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะบริ ษั ท ในรอบระยะเวลำบัญ ชี ซึ่ง ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ อนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้

20


บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

3

การจัดการความเสี่ยง

3.1

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

103

กิ จ กรรมของกลุ่ม บริ ษั ท ย่ อ มมี ค วำมเสี่ ย งทำงกำรเงิ น ที่ ห ลำกหลำยซึ่ ง ได้ แ ก่ กำรเปลี่ ย นแปลงอัต รำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำ ต่ำงประเทศและกำรเปลี่ ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มบริ ษั ทจึงแสวงหำวิธี กำรลด ผลกระทบที่ทำให้ เสี ย หำยต่อ ผลกำรดำเนิ นงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริ ษัทให้ เหลื อน้ อยที่สุดเท่ำที่เป็ นไปได้ กลุ่มบริ ษัทจึ งใช้ เครื่ องมือทำงกำรเงิน ตัวอย่ำงเช่น สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำและสัญญำ แลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ย เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงินของกลุ่มบริ ษัทดำเนินงำนโดยฝ่ ำยบริ หำรเงินส่วนกลำงของกลุ่มบริ ษัท ฝ่ ำยบริ หำรเงินส่วนกลำง ของกลุ่มบริ ษัทจะชี ้ประเด็น ประเมิน และป้องกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงินด้ วยกำรร่ วมมือกันทำงำนอย่ำงใกล้ ชิดกับหน่วยปฏิบตั ิงำน ต่ำงๆ ภำยในกลุ่มบริ ษัท กลุ่มบริ ษัทปฏิบตั ติ ำมหลักกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวม อีกทังยั ้ งปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่เขียนไว้ เป็ น ลำยลักษณ์อักษรเพื่อครอบคลุมควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี ้ย และกำรใช้ ตรำ สำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน ทังนี ้ ้กลุ่มบริ ษัทไม่มีนโยบำยที่จะใช้ เครื่ องมือทำงกำรเงินเพื่อเก็งกำไรหรื อซื ้อขำย 3.1.1 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน กลุ่มบริ ษัทบันทึกสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี ้ย ณ วันที่เกิดรำยกำร ในกำรทำสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี ้ย กลุ่มบริ ษัทได้ ทำข้ อตกลงกับคู่สัญญำที่ จะแลกเปลี่ยนเงินตรำ ต่ำงประเทศ โดยใช้ อัตรำแลกเปลี่ ยนที่ได้ ตกลงกันล่วงหน้ ำ กำรแลกเปลี่ ยนเงินต้ นในสกุลเงินที่ต่ำงกันจะทำเมื่อ วัน เริ่ มแรกของสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศด้ วยอัตรำแลกเปลี่ยนที่ได้ ตกลงกันไว้ และจะทำกำรแลกเปลี่ยนสกุล เงินที่ตรงข้ ำมกันในจำนวนเดียวกันระหว่ำงระยะเวลำของสัญญำและเมื่ อถึงกำหนดตำมสัญญำ รำยกำรลูกหนีแ้ ละ เจ้ ำหนี ้ตำมสัญญำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ ้นงวดบัญชี กำไรขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกกำรแปลงค่ำ เงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำวจะถูกบันทึกในงบกำไรขำดทุน คู่สัญญำแต่ละฝ่ ำยจะจ่ำยและรั บดอกเบี ้ยตำมที่ตกลงกัน ล่วงหน้ ำในรู ปของสกุลเงินที่แตกต่ำงกันตลอดอำยุสญ ั ญำ ส่วนแตกต่ำงที่จะต้ องจ่ำยหรื อรับตำมสัญญำแลกเปลี่ยนสกุล เงินและอัตรำดอกเบี ้ยได้ บนั ทึกไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของดอกเบี ้ยรับหรื อดอกเบี ้ยจ่ำยตลอดระยะเวลำตำมข้ อตกลง

21


104

3.1

รายงานประจ� ำ ปี 2556

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 3.1.2 สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า กลุ่มบริ ษัทบันทึกสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ ณ วันที่เกิดรำยกำร สัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำช่วยป้องกันกลุ่มบริ ษัทจำกควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนด้ วยกำร กำหนดอัต รำที่ จ ะใช้ รั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ นสกุล เงิ น ต่ำ งประเทศซึ่ง จะได้ รั บ จริ ง หรื อ ที่ จ ะใช้ รั บ รู้ หนี ส้ ิ น ที่ เ ป็ น สกุล เงิ น ต่ำงประเทศซึง่ จะต้ องจ่ำยชำระ จำนวนที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจำกจำนวนเงินที่จะได้ รับจริ งจำกสินทรัพย์หรื อที่จะต้ องจ่ำย ชำระหนี ส้ ิน จะนำไปหักกลบกับมูลค่ำที่เปลี่ ยนแปลงไปของสัญ ญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำที่เกี่ ยวข้ อ ง รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนจำกเครื่ องมืออนุพนั ธ์จะนำมำหักกลบกันในกำรนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน ค่ำใช้ จ่ำย ที่ก่อ ให้ เกิดสัญ ญำแต่ละฉบับจะถูกตัดจำหน่ำยตลอดระยะเวลำตำมสัญญำ กลุ่มบริ ษัทไม่มีภำระผูกพันในกำรจ่ำย ค่ำธรรมเนียมในกำรทำสัญญำซื ้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ 3.1.3 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยช่วยป้องกันควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ย ส่วนต่ำงที่จะต้ องจ่ำย หรื อที่จะได้ รับจำกสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยรับรู้ เป็ นส่วนประกอบของดอกเบี ้ยจ่ำยตลอดระยะเวลำตำมข้ อตกลง 3.1.4 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ กลุ่มบริ ษัทไม่มีกำรกระจุกตัวอย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสี่ยงทำงด้ ำนสินเชื่อ กลุ่มบริ ษัทมีนโยบำยที่เหมำะสมเพื่อทำให้ เชื่อมัน่ ได้ วำ่ ได้ ขำยสินค้ ำและให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมำะสม คู่สญ ั ญำในอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน และรำยกำรเงินสดได้ เลือกที่จะทำรำยกำรกับสถำบันกำรเงินที่มีระดับควำมน่ำเชื่อถือสูง กลุ่มบริ ษัทมีนโยบำยจำกัด วงเงินธุรกรรมกำรให้ สินเชื่อกับสถำบันกำรเงินแต่ละแห่งอย่ำงเหมำะสม

3.2

การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษัทในกำรบริ หำรทุนของบริ ษัทนันเพื ้ ่อดำรงไว้ ซงึ่ ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่ม บริ ษัทเพื่อสร้ ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้ เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ ซงึ่ โครงสร้ ำงของทุนที่เหมำะสม เพื่อลดต้ นทุนทำงกำรเงินของทุน ในกำรดำรงไว้ หรื อปรับโครงสร้ ำงของทุน กลุ่มบริ ษัทอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น กำรคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น กำร ออกหุ้นใหม่ หรื อกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนี ้สิน

22


บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

4

105

ประมาณการทางบัญชีท่ สี าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร ข้ อสมม���ิฐำน และกำรใช้ ดลุ ยพินิจได้ มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพื ้นฐำนของประสบกำรณ์ ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงกำรคำดกำรณ์ถงึ เหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้

4.1

การด้ อยค่ าของลูกหนีก้ ารค้ า กลุ่มบริ ษัทได้ กำหนดค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเพื่อให้ สะท้ อนถึงกำรด้ อยค่ำลงของลูกหนีก้ ำรค้ ำซึ่งเกี่ยวพันกับประมำณก ำรผล ขำดทุนอันเป็ นผลมำจำกกำรที่ลกู ค้ ำไม่มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญนันเป็ ้ นผลมำจำกกำรที่กลุ่มบริ ษัท ได้ ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้ ำในอนำคต ซึง่ กำรประเมินนันอยู ้ ่บนพืน้ ฐำนเกี่ยวกับประสบกำรณ์ในอดีตของกำรติดตำมทวง ถำม ควำมมีชื่อเสียง และกำรผิดนัดชำระหนี ้และกำรพิจำรณำแนวโน้ มของตลำด

4.2

การด้ อยค่ าของค่ าความนิยมและเงินลงทุนในบริษัทย่ อย กลุ่มบริ ษัททดสอบกำรด้ อยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี ตำมที่ได้ กล่ำวในหมำยเหตุข้อ 2.14 รวมถึงเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิด เงินสด พิจำรณำจำกกำรคำนวณมูลค่ำจำกกำรใช้ กำรคำนวณดังกล่ำวอำศัย กำรประมำณกำรของผู้บริ หำร

4.3

อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน ฝ่ ำยบริ หำรเป็ นผู้ประมำณกำรอำยุกำรใช้ งำนสำหรับอำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มบริ ษัท โดยฝ่ ำยบริ หำร จะมีกำรทบทวนค่ำเสื่อมรำคำเมื่ออำยุกำรใช้ งำนมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน หรื อมีกำรตัดจำหน่ำย สินทรัพย์ที่เสื่อมสภำพหรื อไม่ได้ ใช้ งำนโดยกำรขำยหรื อเลิกใช้

4.4

ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ พนักงาน มูลค่ำปั จจุบนั ของกำรประมำณกำรหนี ้สินค่ำตอบแทนพนักงำนเกษี ยณอำยุ ขึน้ อยู่กบั หลำยปั จจัยที่ใช้ ในกำรคำนวณตำมหลัก คณิตศำสตร์ ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐำนหลำยตัวรวมถึงข้ อสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลด กำรเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติฐำน ต่ำง ๆ จะมีผลต่อยอดประมำณกำรหนี ้สิน ค่ำตอบแทนพนักงำนเกษียณอำยุ กลุ่มบริ ษัทได้ กำหนดอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในแต่ละปี ซึง่ ได้ แก่อตั รำดอกเบี ้ยที่ควรจะใช้ ในกำรคำนวณมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแส เงินสดที่คำดว่ำจะต้ องจ่ำยประมำณกำรหนี ้สินผลประโยชน์พนักงำน ในกำรกำหนดอัตรำคิดลดที่เหมำะสมดังกล่ำว กลุ่มบริ ษัท ใช้ อตั รำดอกเบี ้ยของพันธบัตรรัฐบำล ซึง่ เป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ำยชำระผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอำยุและมีอำยุครบ กำหนดใกล้ เคียงกับระยะเวลำที่ต้องชำระของหนี ้สินค่ำตอบแทนพนักงำน ข้ อสมมติฐำนอื่น ๆ สำหรับกำรประมำณกำรหนี ้สินค่ำตอบแทนพนักงำนเกษียณอำยุอ้ำงอิงจำกสภำวะปั จจุบนั ในตลำด

23


106

5

รายงานประจ� ำ ปี 2556

การปรับปรุงงบการเงินย้ อนหลัง ตำมที่อธิบำยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 2.19 กลุ่มบริ ษัทได้ นำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภำษี เงินได้ ซึง่ มีผล บังคับใช้ ตงแต่ ั ้ วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 มำปฏิบตั ิใช้ และปรั บปรุ งงบกำรเงินย้ อนหลังเสมือนว่ำบริ ษัทใช้ นโยบำยกำรบัญชี ดังกล่ำวมำโดยตลอด ซึง่ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของมำตรฐำนกำรบัญชี งบกำรเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบได้ ปรับปรุ งแล้ ว ผลของกำร ใช้ นโยบำยกำรบัญชีใหม่ที่มีตอ่ งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และผลกระทบต่องบกำไรขำดทุนและงบ กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 สรุ ปได้ ดังนี ้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ ้น สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง ภำษีเงินได้ ค้ำงจ่ำยลดลง หนี ้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีเพิ่มขึ ้น หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง กำไรสะสมลดลง องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมลดลง

งบการเงินรวม 1 มกราคม 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555 บาท บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท 31 ธันวาคม 1 มกราคม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555 บาท บาท

399,176,319 391,358,615 367,548,851 484,553,661 (22,725,476) (5,931,699) (1,385,091) 1,831,543,470 1,756,913,977 148,659,805 182,535,491 (799,900,302) (751,834,748) (269,776,168) (104,482,328) (148,648,871) (182,532,308) (14,634) (5,773) (10,934) (3,183) (16,467,581) (18,747,153) -

งบการเงินรวม บาท

งบการเงิน เฉพาะบริษัท บาท

งบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ภำษีเงินได้ เพิ่มขึ ้น(ลดลง) กำไรสำหรับปี (ลดลง)เพิ่มขึ ้น

163,014,268 (163,014,268)

(33,883,437) 33,883,437

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี (ลดลง)เพิ่มขึ ้น

(163,023,129)

33,875,686

(0.0455) (0.0444)

0.0093 0.0091

กาไรต่ อหุ้น สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กำไรต่อหุ้นขันพื ้ ้นฐำน(ลดลง)เพิ่มขึ ้น กำไรต่อหุ้นปรับลด(ลดลง)เพิ่มขึ ้น

24


6

6.1

รายได้ บุคคลภำยนอก กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน รวมรำยได้ ต้ นทุน บุคคลภำยนอก กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน รวมต้ นทุน กาไรขัน้ ต้ น ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร กาไรก่ อนหักต้ นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย ต้ นทุนทำงกำรเงิน ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม และกิจกำรร่ วมค้ ำ ผลการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้ ภำษี เงินได้ กาไรสุทธิ รวมสินทรั พย์ รวมหนีส้ ิน

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม (ล้ านบาท)

12,512 600 13,112 5,155 16 5,171 7,941 (4,565) 3,376 (1,242) (1,078) 59 1,115 (298) 817

13,224 857 14,081 5,420 13 5,433 8,648 (4,844) 3,804 (1,302) (1,021) 133 1,614 (236) 1,378

1,377 (231) 1,146

1,690 (170) (143)

1,182 16 1,198 3,535 (1,845)

4,646 87 4,733

1,174 (151) 1,023

1,376 (126) (76)

1,359 12 1,371 2,570 (1,194)

3,847 94 3,941

409 1,711 (172) 1,539

2,332 (817) (213)

4,434 4,434 10,481 (8,149)

14,904 11 14,915

396 1,395 (78) 1,317

1,868 (692) (177)

3,854 3,854 8,941 (7,073)

12,768 27 12,795

(12) 155 (36) 119

350 (131) (52)

2,153 2,153 1,479 (1,129)

3,632 3,632

(9) 119 (29) 90

299 (115) (56)

2,098 2,098 1,322 (1,023)

3,420 3,420

-

(402) 402

(29) (29) (926) 524

(955) (955)

-

(302) 302

(28) (28) (693) 391

(721) (721)

530 4,857 (675) 4,182 59,936 33,062

7,774 (2,420) (1,027)

13,189 13,189 23,217 (15,443)

36,406 36,406

25

446 3,803 (556) 3,247 51,720 32,659

6,617 (2,175) (1,085)

12,466 12,466 20,081 (13,464)

32,547 32,547

ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ธุรกิจโรงแรมและสปา กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ านอาหาร ธุรกิจค้ าปลีก ตัดรายการระหว่ างกัน รวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานดาเนินงาน

กลุ่มบริ ษัทเปิ ดเผยส่วนงำนที่รำยงำนสี่ส่วนงำน ได้ แก่ ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ ำนอำหำรและธุรกิจค้ ำปลีก ซึง่ แตกต่ำงจำกส่วนงำนที่เคยเปิ ดเผยในปี ก่อน ส่วนงำนที่รำยงำนในปี ปั จจุบนั แบ่งตำมส่วนงำนที่นำเสนอและได้ รับกำรสอบทำนโดยผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ ำนกำรดำเนินงำน โดยรวมส่วนงำนที่มีลกั ษณะผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่คล้ ำยคลึงกันเข้ ำ ด้ วยกันตำมที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุ 2.5

ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

107


6

6.2

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ อื่น ๆ รวม รวมสินทรั พย์ รวมหนีส้ ิน

รายได้ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ อื่น ๆ ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 1,044 192 (600) 12,512

1,361 470 (857) 13,224

(101) 561 (15) 301 71 817

131 485 30 579 153 1,378

ธุรกิจโรงแรมและสปา พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

6,743 5,101 32

7,371 4,826 53

ธุรกิจโรงแรมและสปา พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์

ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)

31 (94) 3,847

3,910 115 57 (11) 14,904

10,434 2,778 1,531 7 53 (27) 12,768

9,887 2,333 515 3,632

3,632 3,420

3,420 -

179 1,146

1,051 (34) (49) (1) 1,023

1,024 (24) (127) 1,539

1,076 380 135 99

(9) (79) 1,317

1,076 327 105 (103)

119

119 -

90

90 -

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม (ล้ านบาท) ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ านอาหาร ธุรกิจค้ าปลีก พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

276 (87) 4,646

4,299 32 126

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม (ล้ านบาท) ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ านอาหาร ธุรกิจค้ าปลีก พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 รวม

1,051 276 (721) 32,547

23,960 2,333 5,101 547

พ.ศ. 2555

555 204 4,182 59,936 33,062

2,377 346 620 80

292 9 3,247 51,720 32,659

2,089 327 666 (118)

รวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

1,476 803 (955) 36,406

25,736 2,810 4,826 1,710

พ.ศ. 2556

26

108 รายงานประจ� ำ ปี 2556


109

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

6

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)

6.2

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานภูมิศาสตร์ (ต่อ) กลุ่มบริ ษัทได้ มีกำรจัดกำรส่วนงำนธุรกิจทัว่ โลกในลักษณะเดียวกัน ส่วนงำนธุรกิจเหล่ำนี ้ดำเนินงำนในเขตภูมิศำสตร์ หลัก มีดงั นี ้ ประเทศไทย เป็ นประเทศแม่ที่บริ ษัทใหญ่ตงอยู ั ้ ่และดำเนินงำนทำงธุรกิจเป็ นหลักของบริ ษัท ขอบเขตกำรดำเนินงำนหลักในเขต ภูมิศำสตร์ นีป้ ระกอบด้ วย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม ธุรกิจอสังหำริ มทรั พย์ ธุรกิจจัดจำหน่ำย ธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจให้ เช่ำศูนย์กำรค้ ำ ธุรกิจสปำ และธุรกิจกำรจัดกำร ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ - กลุ่มบริ ษัทดำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม ประเทศสิงคโปร์ - กลุ่มบริ ษัทดำเนินงำนเกี่ยวกับธุรกิจขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม ประเทศสำธำรณรั ฐมัลดีฟส์ และสหรั ฐอำหรั บเอมิเรตส์ - กิจกรรมหลักคือ ธุรกิจโรงแรมและสปำ และธุรกิจขำยอำหำรและ เครื่ องดื่ม ประเทศสำธำรณรั ฐประชำชนจี น - กิจกรรมที่สำคัญเด่นชัดคือ ธุร กิจขำยอำหำรและเครื่ อ งดื่ม ธุร กิจสปำ และธุร กิ จ อสังหำริ มทรัพย์ อื่น ๆ - กิจกรรมหลักคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสปำ ในทวีปเอเชียนี ้มีประเทศหลักที่กลุ่มบริ ษัทดำเนินงำนอยู่คือ ประเทศศรี ลังกำ ประเทศเวียดนำม ประเทศอินโดนีเซีย เป็ นต้ น

7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

ตัว๋ สัญญำแลกเงิน

186,785,202 123,000,764 2,683,693,550 3,579,392,793 500,000,000

5,856,373 10,727,442 361,195,654 2,204,203,460 500,000,000 -

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

3,370,478,752 3,702,393,557

867,052,027 2,214,930,902

เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำร

ตัว๋ สัญญำแลกเงินมีอตั รำดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งอยู่ที่ร้อยละ 2.50 ถึงร้ อยละ 2.55 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ไม่มี) และมีระยะเวลำครบกำหนด โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 14 วัน

27


110

8

รายงานประจ� ำ ปี 2556

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืนและลูกหนีก้ ารค้ าตามสัญญาระยะยาว งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท หมุนเวียน ลูกหนี ้การค้ า - กิจการอื่น - ยอดรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ลูกหนี ้การค้ า - กิจการอื่น - สุทธิ ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า ลูกหนี ้อื่น ลูกหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (หมายเหตุ 14)

1,613,094,875 1,447,130,149 (95,093,898) (92,779,969)

35,726,223 (37,038)

23,041,315 (12,567)

1,518,000,977 1,354,350,180 302,592,465 479,464,220 1,257,660,460 878,761,353 253,260,254 242,243,252

35,689,185 11,761,525 14,172,254 379,630,829

23,028,748 12,427,732 14,602,817 449,310,546

รวมลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

3,331,514,156 2,954,819,005

441,253,793

499,369,843

ลูกหนี ้การค้ า - กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี ้ที่ค้างชาระได้ ดงั นี ้ งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ

1,236,760,362 1,047,754,600

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท 32,554,498

22,333,756

ค้ างชาระ น้ อยกว่า 90 วัน

187,979,877

213,001,216

2,568,763

644,723

91 ถึง 180 วัน

153,290,582

125,260,866

602,962

62,836

181 ถึง 365 วัน

24,588,982 10,475,072

29,024,469 32,088,998

-

-

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

1,613,094,875 1,447,130,149 (95,093,898) (92,779,969)

35,726,223 (37,038)

23,041,315 (12,567)

ลูกหนี ้การค้ า - กิจการอื่น - สุทธิ

1,518,000,977 1,354,350,180

35,689,185

23,028,748

มากกว่า 365 วัน ลูกหนี ้การค้ า - กิจการอื่น

28


111

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

8

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ ืนและลูกหนีก้ ารค้ าตามสัญญาระยะยาว (ต่อ) งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท ไม่ หมุนเวียน ลูกหนี ้กำรค้ ำตำมสัญญำระยะยำว หัก รำยได้ ดอกเบี ้ยรอกำรรับรู้

9

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

หัก ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

3,594,825,672 1,402,507,902 (963,637,220) (329,753,768) (8,849,557) (25,806,302)

-

-

ลูกหนี ้กำรค้ ำตำมสัญญำระยะยำว - สุทธิ

2,605,382,150 1,063,904,577

-

-

สินค้ าคงเหลือ งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท อำหำรและเครื่ องดื่ม สินค้ ำสำเร็ จรู ป (สุทธิจำกค่ำเผื่อ) วัตถุดิบ (สุทธิจำกค่ำเผื่อ) งำนระหว่ำงทำ สินค้ ำระหว่ำงทำง วัสดุสิ ้นเปลืองและอื่น ๆ รวมสินค้ ำคงเหลือ

104,978,343 485,002,790 677,238,640 28,346,414 104,698,081 274,800,011

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

102,764,034 465,933,656 661,149,736 50,016,864 98,989,264 237,257,354

2,431,688 3,569,678

2,751,100 3,589,190

1,675,064,279 1,616,110,908

6,001,366

6,340,290

ต้ นทุนของสินค้ ำคงเหลือที่รับรู้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยและรวมอยู่ในต้ นทุนขำยเป็ นจำนวน 8,799 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2555 : 8,056 ล้ ำนบำท) ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษัทกลับรำยกำรค่ำสินค้ ำล้ ำสมัยและเสียหำยในงบกำไรขำดทุนเป็ นจำนวน 1 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2555 : กลับรำยกำร 60 ล้ ำนบำท)

29


112

10

รายงานประจ� ำ ปี 2556

ที่ดนิ และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท อสังหำริ มทรัพย์เพื่ออยู่อำศัย สถำนที่พกั ผ่อนโดยแบ่งเวลำ

1,043,495,505 395,781,179

902,701,180 143,871,819

รวมที่ดนิ และโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย

1,439,276,684 1,046,572,999

ต้ นทุนของที่ดนิ และโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยที่รับรู้ เป็ นต้ นทุนขำยในระหว่ำงปี เป็ นจำนวน 968 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2555 : 1,195 ล้ ำนบำท) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษัทมีภำระผูกพันในสัญญำก่อสร้ ำงโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ จำนวน 6.4 ล้ ำน บำท (พ.ศ. 2555 : 1.1 ล้ ำนบำท) 11

สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

ภำษีเงินได้ จ่ำยล่วงหน้ ำ ภำษีรอขอคืน เงินมัดจำ เงินจ่ำยล่วงหน้ ำสำหรับค่ำก่อสร้ ำง เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทอื่นที่ถงึ กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี อื่น ๆ

101,610,424 623,275,321 33,115,782 2,740,664 5,990,013 49,106,286

240,724,748 425,861,333 141,945,975 6,329,721 11,656,651 114,542,374

19,636,467 65,764,297 164,304 4,161,729

15,494,976 50,502,861 2,211,626 10,055,854

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

815,838,490

941,060,802

89,726,797

78,265,317

30


113

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

12

เงินลงทุนระยะยาว งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย บริ ษัทอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

720,480,849 139,889,335

238,504,987 116,913,436

203,786 -

160,604 -

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย

860,370,184

355,418,423

203,786

160,604

เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ

100,000,000 26,543

100,000,000 14,176

100,000,000 -

100,000,000 -

รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น

100,026,543

100,014,176

100,000,000

100,000,000

รวมเงินลงทุนระยะยำว

960,396,727

455,432,599

100,203,786

100,160,604

กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขายในบริษัทอื่น งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท รำคำตำมบัญชีต้นปี ลงทุนเพิ่ม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมของ เงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

238,504,987 342,288,792

133,849 200,562,298

160,604 -

121,849 -

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

93,325,845 46,361,225

37,808,840 -

43,182 -

38,755 -

รำคำตำมบัญชีปลำยปี

720,480,849

238,504,987

203,786

160,604

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยในบริ ษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้ วย งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยในบริ ษัทอื่น - รำคำทุน กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมของ เงินลงทุน กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยในบริ ษัทอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

542,958,622

200,669,830

105,933

105,933

131,161,002 46,361,225

37,835,157 -

97,853 -

54,671 -

720,480,849

238,504,987

203,786

160,604 31


114

12

รายงานประจ� ำ ปี 2556

เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ) ข)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขายในกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

ราคาตามบัญชีต้นปี การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรม ของเงินลงทุน

116,913,436

159,853,851

-

-

22,975,899

(42,940,415)

-

-

ราคาตามบัญชีปลายปี

139,889,335

116,913,436

-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้ วย งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายใน กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน - ราคาทุน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของ เงินลงทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายใน กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ค)

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

71,658,763

71,658,763

-

-

68,230,572

45,254,673

-

-

139,889,335

116,913,436

-

-

เงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนด งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท ราคาตามบัญชีต้นปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

ลงทุนเพิ่ม

100,000,000 -

100,000,000

100,000,000 -

100,000,000

ราคาตามบัญชีปลายปี

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

เงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2556 เป็ นเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึง่ มีอตั ราดอกเบี ้ยร้ อยละ 4.38 และมีกาหนดไถ่ถอนภายในปี พ.ศ. 2565 32


115

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

12

เงินลงทุนระยะยาว (ต่อ) ง)

เงินลงทุนทั่วไป งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ ลงทุนเพิ่ม

14,176 12,367

13,224 952

-

-

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

26,543

14,176

-

-

เงินลงทุนทัว่ ไป ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้ วย งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท เงินลงทุนทัว่ ไป - รำคำทุน หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ 13

2,176,893 (2,150,350)

2,164,526 (2,150,350)

26,543

14,176

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ส่วนได้ เสียในกิจกำรร่ วมค้ ำ รวมเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และส่วนได้ เสียในกิจกำรร่ วมค้ ำ

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

- 5,812,121,033 5,808,901,033 4,302,599,637 4,013,919,808 2,150,195,880 2,150,195,880 24,284,460 24,284,460 696,099,932 197,120,062 4,998,699,569 4,211,039,870 7,986,601,373 7,983,381,373

33


 116

1

รายงานประจ� ำ ปี 2556

      () 

)

              

         

 

 

 .. 255 .. 255  

             



                                            ()                                                                                                                   () 

        ( )       ..  ..  

                                     

                       

            100         100 1 35 

            100 72        100 1 35 




 117

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

1

      () 

)

 )   



                                                  

        ( )       ..  ..  

                                                  

  100  100         100  49(4)

  100  100         100  49(4)

            25.      2    51    ��� 49        9135     8.57    (4)        49   66.67

       

 

                                               () 

 

   

                                      

   ( ) 31  31  .. 6 .. 5             

            




 118

1

รายงานประจ� ำ ปี 2556

     () 

)

 ) 

 

 

 

   

   ( ) 31  31  .. 6 .. 5

             

       

 100   

 100   

        .          

         

 100 100 100 100  

 100 100 100 100  

    

  

 

 

 .   49      66.67 

   

 100  

 100  

 .     

 

 

 

            

      

  

  

   





 





 

        

        

 .  .        

              .                        

          




119

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

13

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า (ต่อ) ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)

บริษัท บริษัทย่ อยของ Lodging Management (Mauritius) Limited Sothea Pte. Ltd. (หมายเหตุ 35) บริษัทย่ อยของบริษัท เอ็มไอ สแควร์ จากัด บริ ษัท ราชดาริ เรสซิเด้ นท์ จากัด บริ ษัท ราชดาริ ลอดจ์จิ ้ง จากัด บริษัทย่ อยของ AVC Vacation Club Limited Anantara Vacation Club (HK) Limited AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd. บริษัทย่ อยของ AVC Club Developer Limited PT MHG Indonesia Limited PT MHG Bali Limited

*

ประเภทธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ

สัดส่ วนของการถือหุ้น (ร้ อยละ) 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

โรงแรม

ประเทศสาธารณรัฐ กัมพูชา ประชาธิปไตย

80

-

ขาย อสังหาริ มทรัพย์ โรงแรม

ประเทศไทย

100

100

ประเทศไทย

100

100

บริ การด้ าน การตลาด ขายและบริ การ ด้ านการตลาด

ประเทศฮ่องกง

100

100

ประเทศสิงคโปร์

100

100

ประเทศอินโดนีเซีย

-*

-*

ประเทศอินโดนีเซีย

-*

-*

ขายและบริ การ ด้ านการตลาด โรงแรมและ พัฒนา อสังหาริ มทรพัย์

กลุม่ บริ ษัทให้ เงินกู้ยืมแก่กรรมการทังสองคนของ ้ PT MHG Indonesia Limited และ PT MHG Bali Limited โดยกรรมการทังสองคนได้ ้ ใช้ ห้ นุ ของ บริ ษัทดังกล่าวเป็ นหลักทรั พย์ ค ้าประกันเงินกู้ยื มดังกล่าวและให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นแก่ กลุ่มบริ ษัท ทาให้ กลุ่มบริ ษัทมีอานาจควบคุมในบริ ษัท ดังกล่าว ดังนัน้ บริ ษัทดังกล่าวจึงถือรวมเป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ บริ ษัท

บริษัทย่ อยของ Jada Resort and Spa (Private) Limited Paradise Island Resorts (Private) Limited

โรงแรม

ประเทศศรี ลงั กา

80.1

80.1

บริ การให้ คาปรึกษา โรงแรม

ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน

100

100

-

100

บริษัทย่ อยของ MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. Vietnam Hotel Projekt B.V. (หมายเหตุ 35) ลงทุนในบริ ษัทอื่น ราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์

100

-

บริษัทย่ อยของ Vietnam Hotel Projekt B.V. Bai Dai Tourism Company Limited Hoi An Riverpark Hotel Company Limited Sapa Mountain Village Company Limited

โรงแรม โรงแรม ลงทุนบริ ษัทอื่น

ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนาม

100 91 100

-

บริษัทย่ อยของบริษัท MSpa Ventures Limited M SPA Cairo Limited

ธุรกิจสปา

ประเทศสาธารณรัฐ อาหรับอียิปต์

100

-

บริษัทย่ อยของ Anantara Vacation Club (HK) Limited Sanya Anantara Consulting Limited Sanya Anantara Real Estate Limited

37


 120

1

รายงานประจ� ำ ปี 2556

     ()



 ()

 

   

 

                                                          Marvelous Wealth Limited

    ( ) 31  31  .. 6 .. 5

                     

                    

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

  

 100

 100

     

 100  100 100 

 100  100 100 



100

100

90.8 100

90.8 100





          

          

                          



 

       

            

                                        

          






121

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

1

     ()

 

 ()    ( )         ..  .. 5 

   

   )                  

                    

                  

    

    

                                          

             

           

           

                                   ���                            

               

               

               






122

1

รายงานประจ� ำ ปี 2556

     () 



 () 

 

 

    

   ( )         ..  .. 5 

     

  

 

 

       

 

   

   

 

       

 





 

 

 

        

         

  

              

                    

    

     

             ( 35)           

        

            

    





 

 

  

  

 

  



  

    

   

    

    

   




 123

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

1

     ()    () 

 

 

         

                 

      

   

    

 



          

        

            

 

      

     

 

     

     

          

 100

  

 



        

 

                  

   ( 35)    

 

                              

  ( )       ..  .. 5

  

 




 124

1

รายงานประจ� ำ ปี 2556

     ()    ()  

 

 

   

            

           

  

 

  

 



 



 



 



 



 



 



 

  

 

       

 

 

 

 

     

                                              

  ( )   ..  .. 5 

 

 




























































































บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

13

125

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า (ต่อ) ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ) กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้ วย MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2556 MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของ กลุ่มบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 16 ล้ ำนหุ้น โดยมีมลู ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กำ คิดเป็ นจำนวน เงิน 16 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ หรื อเทียบเท่ำ 475 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนกำรลงทุนร้ อยละ 100 ต่อมำในไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2556 บริ ษัทดังกล่ำวได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 2.6 ล้ ำนหุ้น โดยมีมลู ค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ คิดเป็ นจำนวนเงิน 2.6 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ หรื อเทียบเท่ำ 64 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วน กำรลงทุนร้ อยละ 100 Hospitality Investment International Limited ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2556 Hospitality Investment International Limited ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่ม บริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 10 ล้ ำนหุ้น โดยมีมลู ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ คิดเป็ น 10 ล้ ำน เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ หรื อเท่ำกับ 294 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนกำรลงทุนร้ อยละ 100 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2556 บริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มเติมจำกผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยของบริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) จำนวน 2,000 หุ้น คิดเป็ นจำนวนเงิน 220,000 บำท ทำให้ สดั ส่วนกำรลงทุนเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 99.72 เป็ นร้ อยละ 99.73 และบริ ษัทรับรู้ ส่วนเกินจำกกำรลงทุนเพิ่มในบริ ษัทย่อยดังกล่ำวจำนวน 69,161 บำท ในส่วน ของผู้ถือหุ้นในงบกำรเงินรวม

43


126

13

รายงานประจ� ำ ปี 2556

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า (ต่อ) ก)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ) M SPA Cairo Limited ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2556 MSpa Ventures Limited บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริ ษัท ได้ ลงทุนซื อ้ หุ้น สำมัญของ M SPA Cairo Limited ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ ้ ้นใหม่ จำนวน 5,000 หุ้น โดยมีมลู ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 10 ปอนด์ อียิปต์ คิดเป็ นจำนวนเงิน 49,990 ปอนด์อียิปต์ หรื อเทียบเท่ำ 225,000 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 99.98 ของส่วนได้ เสีย บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จากัด ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2556 บริ ษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มบริ ษัท ได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 1.2 ล้ ำนหุ้น โดยมีมลู ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน 120 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วน กำรลงทุนร้ อยละ 100 บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จากัด ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2556 บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ จดทะเบียน เพิ่มทุนจำนวน 30,000 หุ้น โดยมีมลู ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน 3 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนกำรลงทุน ร้ อยละ 100 บริษัท เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) จากัด ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2556 บริ ษัท เบอร์ เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มบริ ษัทจด ทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 500,000 หุ้น โดยมีมลู ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท คิดเป็ นจำนวนเงิน 50 ล้ ำนบำท คิดเป็ น สัดส่วนกำรลงทุนร้ อยละ 95 Sanya Anantara Real Estate Limited ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2556 Anantara Vacation Club (HK) Limited ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของกลุ่มบริ ษัท ได้ ขำยเงินลงทุนทังหมดใน ้ Sanya Anantara Real Estate Limited คิดเป็ นจำนวนเงิน 16.9 ล้ ำนเหรี ยญฮ่องกง หรื อ เทียบเท่ำ 70 ล้ ำนบำท โดยกลุ่มบริ ษัทได้ รับรู้ กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวในงบกำรเงินรวม จำนวน 0.5 ล้ ำน เหรี ยญฮ่องกง หรื อเทียบเท่ำ 2 ล้ ำนบำท

44


127

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

13

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า (ต่อ) ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

วันที่ 1 มกรำคม ลงทุนเพิ่ม ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนใน บริ ษัทร่ วม เงินปั นผลรับ

4,013,919,808 3,829,126,710 2,150,195,880 2,150,195,880 80,193,000 -

วันที่ 31 ธันวำคม

4,302,599,637 4,013,919,808 2,150,195,880 2,150,195,880

493,137,229 441,698,473 (284,650,400) (256,905,375)

บริ ษัทร่ วม มีดงั ต่อไปนี ้

บริษัท Arabian Spa (Dubai) (LLC) Eutopia Private Holding Limited Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited The Coffee Club Holdings Pty. Ltd. Sizzler China Pte. Ltd. บริษัท ซีเลค เซอร์ วิส พำร์ ทเนอร์ จำกัด Harbour View Corporation Limited บริษัท ซูมำ่ กรุงเทพ จำกัด บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) Indigo Bay Limited (1) (2)

-

-

งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจสปำ

จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ

สัดส่ วนของการถือหุ้น (ร้ อยละ) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 49

49

โรงแรม ลงทุนในบริษัทอื่น

ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับเอมิ เร็ตส์ ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ หมูเ่ กำะบริติช เวอร์ จิน

50 50

50 50

ลงทุนในบริษัทอื่น

หมูเ่ กำะบริติช เวอร์ จิน

50

50

ลงทุนในบริษัทอื่น เจ้ ำของลิขสิทธิ์ ขำยอำหำรและ เครื่องดื่ม โรงแรม ขำยอำหำรและ เครื่องดื่ม ขำยอำหำรและ เครื่องดื่ม โรงแรม

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย

50 50

50 50

ประเทศเวียดนำม ประเทศไทย

51(1)

51(1)

30.4

30.4

(2)

51

51(2)

ประเทศไทย

31.3

31.3

สำธำรณรัฐโมซัมบิก

25

-

กลุม่ บริ ษัทไม่มีอำนำจควบคุมเหนือบริ ษัท ซีเลค เซอร์ วิส พำร์ ทเนอร์ จำกัด แม้ วำ่ กลุม่ บริ ษัทถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่ำวในอัตรำร้ อยละ 51 จึงถือว่ำบริ ษัท ดังกล่ำวเป็ นบริ ษัทร่วมและใช้ วิธีสว่ นได้ เสียในกำรบันทึกเงินลงทุนในบริ ษัทดังกล่ำวในงบกำรเงินรวม สัดส่วนของกำรถือหุ้นในบริ ษัท ซูมำ่ กรุงเทพ จำกัด เท่ำกับร้ อยละ 51 แต่ตำมสัญญำของกำรถือหุ้น กลุม่ บริ ษัทมีสิทธิออกเสียงเพียงร้ อยละ 35

45


128

13

รายงานประจ� ำ ปี 2556

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า (ต่อ) ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ) บริ ษัทภายใต้ บริ ษัทร่ วม มีดงั ต่อไปนี ้

บริษัท

งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม สัดส่ วนในส่ วนได้ เสีย ของกลุ่มบริ ษัท (ร้ อยละ) ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บริษัทย่ อยของ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited Elewana Afrika (T) Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ แทนซาเนีย Elewana Afrika Limited ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศเคนย่า บริษัทย่ อยของ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited Elewana Afrika (Z) Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ แทนซาเนีย The Grande Stone Town Limted ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศสหสาธารณรัฐ แทนซาเนีย

50

50

50

50

50

50

50

50

บริษัทย่ อยของ Elewana Afrika Limited Flora Holding Limited ลงทุนในบริษัทอื่น Rocky Hill Limited โรงแรม Sand River Eco Camp Limited โรงแรม

ประเทศเคนย่า ประเทศเคนย่า ประเทศเคนย่า

50 50 50

50 50 50

บริษัทย่ อยของ Flora Holding Limited Parrots Limited

ประเทศเคนย่า

50

50

ประเทศสหสาธารณรัฐ แทนซาเนีย

50

50

ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา ประชาธิปไตย

51

51

โรงแรม

บริษัทย่ อยของ The Grande Stone Town Limited Parachichi Limited โรงแรม บริษัทย่ อยของบริษัท ซีเลค เซอร์ วิส พาร์ ทเนอร์ จากัด Select Service Partner (Cambodia) ขายอาหารและ Limited เครื่องดื่ม

46


129

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

13

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ) ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)

บริษัท

งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม สัดส่ วนในส่ วนได้ เสีย ของกลุ่มบริ ษัท (ร้ อยละ) ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

บริษัทย่ อยของ The Coffee Club Holdings Pty. Ltd. Expresso Pty. Ltd. ลงทุนใน อสังหำริมทรัพย์ The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจ้ ำของลิขสิทธิ์ The Coffee Club Franchising ธุรกิจแฟรนชำยส์ Company Pty. Ltd. The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd. ลงทุนใน อสังหำริมทรัพย์ The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทุนใน อสังหำริมทรัพย์ The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทุนใน อสังหำริมทรัพย์ The Coffee Club Properties (NSW) ลงทุนใน Pty. Ltd. อสังหำริมทรัพย์ The Coffee Club Pty Ltd. (as trustee เจ้ ำของลิขสิทธิ์ for The Coffee Club Unit Trust) The Coffee Club (International) Pty. Ltd. เจ้ ำของลิขสิทธิ์ The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd. เจ้ ำของลิขสิทธิ์ The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd. เจ้ ำของลิขสิทธิ์ The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd. เจ้ ำของลิขสิทธิ์ First Avenue Company Pty. Ltd. ขำยอำหำรและ เครื่องดื่ม Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. ขำยอำหำรและ เครื่องดื่ม บริษัทย่ อยของ Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. Ribs and Rumps Operating ขำยอำหำรและ Company Pty. Ltd. เครื่องดื่ม Ribs and Rumps Property ขำยอำหำรและ Pty. Ltd. เครื่องดื่ม Ribs and Rumps International ขำยอำหำรและ Pty. Ltd. เครื่องดื่ม

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

50 50

50 50

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

ประเทศออสเตรเลีย

50

50

47


130

13

รายงานประจ� ำ ปี 2556

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ) ข)

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)

บริษัท บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)

งบการเงินเฉพาะบริ ษัท - วันที่ 31 ธันวาคม สัดส่ วนของการถือหุ้น (ร้ อยละ) ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 ขำยอำหำรและ เครื่ องดื่ม

ประเทศไทย

31.3

31.3

ส่วนแบ่งรำยได้ จำกบริ ษัทร่ วมที่สำคัญของกลุ่มบริ ษัท และส่วนแบ่งในสินทรั พย์และหนี ้สิน สำมำรถแสดงได้ ดงั ต่อไปนี ้ สินทรัพย์ บาท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุม่ ธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้ อง กลุม่ ธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุม่ ธุรกิจโรงแรมและบริกำรที่เกี่ยวข้ อง กลุม่ ธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม

หนีส้ ิน บาท

รายได้ บาท

กาไร บาท

1,612,398,524 1,275,759,873 867,387,287 1,997,644,501 901,309,796 4,302,169,478

83,734,513 409,402,716

3,610,043,025 2,177,069,669 5,169,556,765

493,137,229

1,164,721,633 821,728,777 697,828,754 1,947,813,486 1,012,504,000 3,780,794,201

45,305,789 396,392,684

3,112,535,119 1,834,232,777 4,478,622,955

441,698,473

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้ วย Indigo Bay Limited ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2556 MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของ กลุ่มบริ ษัทได้ ลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 25 ใน Indigo Bay Limited ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่จดั ตังใหม่ ้ คิดเป็ นจำนวนเงินลงทุน 2.5 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ หรื อเทียบเท่ำ 80 ล้ ำนบำท

48


131

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

13

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ) ค)

ส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท วันที่ 1 มกรำคม ลงทุนเพิ่ม ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ ำ เงินปั นผลรับ โอนไปเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 35) ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนส่วนได้ เสียในกิจกำร ร่วมค้ ำเป็ นเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 35)

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

197,120,062 650,447,404 36,765,565 (25,717,973)

96,003,822 114,530,647 4,597,793 (18,012,200)

24,284,460 -

24,284,460 -

(142,553,565)

-

-

-

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

(4,255,126) (15,706,435)

-

-

-

วันที่ 31 ธันวำคม

696,099,932

197,120,062

24,284,460

24,284,460

กิจกำรร่ วมค้ ำ มีดงั ต่อไปนี ้

บริษัท บริษัท ไม้ ขำว เวเคชัน่ วิลล่ำ จำกัด บริษัท มำยเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช จำกัด”) Tidal Swell Pty. Ltd. (หมำยเหตุ 35) Harbour Residences Oaks Ltd. Per Aquum Management JLT Per Aquum Maldives Private Limited PH Resorts (Private) Ltd. MHG Deep Blue Financing O Plus E Holdings Private Limited บริษัท วิทยำ เอ็มเอชจี โฮลดิ ้ง จำกัด

งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม สัดส่ วนของการถือหุ้น (ร้ อยละ) ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 ขำยสิทธิในสถำนที่ พักผ่อนโดยแบ่งเวลำ กำรจัดจำหน่ำย

ประเทศไทย

50

50

ประเทศไทย

50.1

50.1

บริกำรด้ ำนที่พกั อำศัย บริหำรด้ ำนที่พกั อำศัย

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศสำธำรณรัฐ อำหรับเอมิเรตส์

50

50 50

50

-

บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ประเทศศรีลงั กำ โรงแรม บริหำรจัดกำร ประเทศสำธำรณรัฐมอริเชียส ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ประเทศไทย ลงทุนในบริษัทอื่น

50 49.9 50 50 50

-

บริหำรโรงแรม

49


132

13

รายงานประจ� ำ ปี 2556

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ) ค)

ส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)

บริษัท บริษัท ไม้ ขาว เวเคชัน่ วิลล่า จากัด

งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม สัดส่ วนของการถือหุ้น (ร้ อยละ) ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 ขายสิทธิในสถานที่ พักผ่อนโดยแบ่งเวลา

ประเทศไทย

50

50

ส่วนแบ่งรายได้ จากกิจ การร่ วมค้ าที่สาคัญ ของกลุ่มบริ ษัท และส่วนแบ่งในสินทรั พย์ และหนี ส้ ิน สามารถแสดงได้ ดังต่อไปนี ้ สินทรัพย์ บาท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุม่ ธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้ อง อื่น ๆ

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุม่ ธุรกิจโรงแรมและบริการที่เกี่ยวข้ อง อื่น ๆ

หนีส้ ิน บาท

รายได้ กาไร(ขาดทุน) บาท บาท

1,251,439,154 1,460,742,803 1,157,600,210 1,150,249,365

201,037,443 28,798,349

46,616,799 (9,851,234)

2,409,039,364 2,610,992,168

229,835,792

36,765,565

336,843,366 26,458,558

232,602,739 15,804,928

170,882,283 26,664,487

14,744,078 (10,146,285)

363,301,924

248,407,667

197,546,770

4,597,793

กลุ่มบริ ษัทไม่มีภาระที่เกี่ยวข้ องกับหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นในภายหน้ าของกิจการร่ วมค้ า การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ าสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้ วย Per Aquum Management JLT and Per Aquum Maldives Private Limited ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2556 Lodging Management (Mauritius) Limited บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริ ษัท ได้ ร่ วมลงทุนในบริ ษัท Per Aquum Management JLT และบริ ษัท Per Aquum Maldives Private Limited ในสัดส่วนร้ อย ละ 50 ของแต่ละบริ ษัท โดยมีมลู ค่าเงินลงทุนเป็ นจานวนเงิน 100,000 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 3 ล้ านบาท และ 10,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่า 0.3 ล้ านบาท ตามลาดับ

50


บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

13

133

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ) ค)

ส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ) PH Resorts (Private) Ltd. ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2556 Hospitality Investment International Ltd. ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของ กลุ่มบริ ษัท ได้ ลงทุนใน PH Resorts (Private) Ltd. ในสัดส่วนร้ อยละ 49.9 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทดังกล่ำว คิด เป็ นจำนวนเงิน 1,546 ล้ ำนศรี ลงั กำรู ปี หรื อเทียบเท่ำ 367 ล้ ำนบำท MHG Deep Blue Financing ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2556 Minor Hotel Group Limited ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริ ษัท ได้ ลงทุนใน MHG Deep Blue Financing ในสัดส่วนร้ อยละ 50 คิดเป็ นจำนวนเงิน 0.1 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ หรื อ เทียบเท่ำ 3 ล้ ำนบำท O Plus E Holdings Private Limited ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2556 Lodging Management (Mauritius) Limited ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของ กลุ่มบริ ษัทได้ ลงทุนใน O Plus E Holdings Private Limited ในสัดส่วนร้ อยละ 50 คิดเป็ นจำนวนเงิน 8.7 ล้ ำนเหรี ยญ สหรัฐอเมริ กำ หรื อเทียบเท่ำ 277 ล้ ำนบำท บริษัท วิทยา เอ็มเอชจี โฮลดิง้ จากัด ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2556 บริ ษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ ป จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริ ษัท ได้ ลงทุนในบริ ษัท วิทยำ เอ็มเอชจี โฮลดิ ้ง จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังใหม่ ้ ในสัดส่วนร้ อยละ 50 คิดเป็ นจำนวนเงิน 50,000 บำท

ง)

ประมาณการหนีส้ ินจากการลงทุนในบริษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษัทมีประมำณกำรหนีส้ ินสำหรั บเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมจำนวน 0.75 ล้ ำนเหรี ยญ สหรัฐอเมริ กำ (พ.ศ. 2555 : 0.75 ล้ ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ)

51


134

14

รายงานประจ� ำ ปี 2556

รายการค้ ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน กิจกำรและบุคคลที่ควบคุมบริ ษัทหรื อถูกควบคุมโดยบริ ษัทหรื ออยู่ภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกับบริ ษัททังทำงตรงหรื ้ อทำงอ้ อมไม่ว่ำจะ โดยทอดเดียวหรื อหลำยทอด กิจกำรและบุคคลดังกล่ำวเป็ นบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยและบริ ษัทย่อยลำดับ ถัดไป บริ ษัทร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้ ำของส่วนได้ เสียในสิทธิออกเสียงของบริ ษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญเหนือกิจกำร ผู้บริ หำรสำคัญรวมทังกรรมกำรและพนั ้ กงำนของบริ ษัทตลอดจนสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลเหล่ำนัน้ กิจกำรและบุคคล ทังหมดถื ้ อเป็ นบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันซึ่งอำจมีขึน้ ได้ ต้องคำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์ มำกกว่ำรู ปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย บริ ษัทเป็ นบริ ษัทใหญ่ขนสุ ั ้ ดท้ ำย บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) (“MFG”) และบริ ษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“MINOR”) เป็ นบริ ษัท ย่อย ดังนัน้ บริ ษัทในเครื อของ MFG และ MINOR จึงถือเป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันของกลุ่มบริ ษัท รำยกำรค้ ำที่สำคัญกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันสำมำรถสรุ ป ได้ ดงั นี ้ 14.1

รายได้ จากการขายสินค้ าและให้ บริการ งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

รายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม บริษัทร่วม

116,248,513

106,974,275

-

-

รวมรำยได้

116,248,513

106,974,275

-

-

66,826 558,547

43,747,198

กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

111,333 459,574

-

43,733,664 -

รวมรำยได้ คำ่ เช่ำ

570,907

625,373

43,747,198

43,733,664

รายได้ ค่าเช่ า บริษัทย่อย กิจกำรร่วมค้ ำ

-

52


135

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

14

รายการค้ ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ) 14.1 รายได้ จากการขายสินค้ าและให้ บริการ (ต่อ) งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท รายได้ ค่าบริการจัดการ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ ำ

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

170,336,440 2,723,225 3,350,052

152,217,301 2,653,577 3,501,345

235,230,965 5,226,290 -

184,225,428 832,000 -

รวมรำยได้ คำ่ บริกำรจัดกำร

176,409,717

158,372,223

240,457,255

185,057,428

รำยได้ ค่ำบริ กำรจัดกำรส่วนใหญ่ เป็ นรำยได้ จำกกำรบริ หำรจัดกำรโรงแรม ระบบสำรสนเทศและกำรเงิน เงินปั นผลรับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกำรร่วมค้ ำ

284,650,400 25,717,973

256,905,375 18,012,200

1,414,665,032 176,623,233 -

1,076,593,632 130,547,607 -

รวมเงินปั นผลรับ

310,368,373

274,917,575

1,591,288,265

1,207,141,239

กิจกำรร่วมค้ ำ

21,104,101 74,433

15,272,205 -

912,280,353 -

711,950,861 -

รวมดอกเบี ้ยรับ

21,178,534

15,272,205

912,280,353

711,950,861

บริษัทร่วม

3,850,777

4,834,919

6,712,332 -

4,204,208 29,925

รวมรำยได้ อื่น

3,850,777

4,834,919

6,712,332

4,234,133

ดอกเบีย้ รับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

รายได้ อ่ นื บริษัทย่อย

53


136

14

รายงานประจ� ำ ปี 2556

รายการค้ ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ) 14.2 การซือ้ สินค้ าและบริการ งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท ซือ้ สินค้ า บริษัทร่วม

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

56,672,888 162,115,826

50,341,839 -

-

-

รวมซื ้อสินค้ ำ

218,788,714

50,341,839

-

-

กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

18,573,886

15,536,808

80,147,844 -

77,130,648 -

รวมค่ำเช่ำ

18,573,886

15,536,808

80,147,844

77,130,648

กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

-

2,818,717

58,827,408 -

56,832,838 -

รวมค่ำบริกำรจัดกำรจ่ำย

-

2,818,717

58,827,408

56,832,838

ค่ าลิขสิทธิ์ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า บริษัทย่อย รวมค่ำลิขสิทธิ์ในกำรใช้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ

-

-

581,759

566,304

-

-

581,759

566,304

ดอกเบีย้ จ่ าย บริษัทย่อย

-

-

33,203,050

35,015,262

รวมดอกเบี ้ยจ่ำย

-

-

33,203,050

35,015,262

กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

32,879,887

25,399,886

256,761 8,308,552

193,424 12,134,645

รวมค่ำใช้ จำ่ ยอื่น

32,879,887

25,399,886

8,565,313

12,328,069

ค่ าเช่ า บริษัทย่อย

ค่ าบริกา���จัดการจ่ าย บริษัทย่อย

ค่ าใช้ จ่ายอื่น บริษัทย่อย

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร ค่ำตอบแทนผู้บริ หำรของกลุ่มบริ ษัทและเฉพำะบริ ษัทสำหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 มีจำนวน 214,289,309 บำท และ 78,868,463 บำท ตำมลำดับ (พ.ศ. 2555 : 171,481,171 บำท และ 77,439,762 บำท ตำมลำดับ) โดยค่ำตอบแทน ดังกล่ำวเป็ นผลประโยชน์ระยะสัน้ ซึง่ ได้ แก่เงินเดือนโบนัสและสวัสดิกำรอื่น

54


137

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

14

รายการค้ ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ) 14.3 ยอดค้ างชาระที่เกิดจากการซือ้ และขายสินค้ าและบริการ งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท ลูกหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้ องกัน บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้ า

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

245,951,027 5,493,567 1,815,660

239,866,221 400,946 1,976,085

342,061,876 37,542,403 23,420 3,130

424,190,223 24,912,726 207,597

รวมลูกหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

253,260,254

242,243,252

379,630,829

449,310,546

กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

7,787,409 14,921,908

7,122,417 18,258,837

40,802,636 30,168 86,301

24,461,615 52,025 183,741

รวมเจ้ าหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

22,709,317

25,381,254

40,919,105

24,697,381

เจ้ าหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้ องกัน บริษัทย่อย บริษัทร่วม

14.4 เงินให้ ก้ ูยืมแก่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน บริษัทย่อย บริษัทร่วม

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

กิจการร่วมค้ า

515,204,701 466,983,936

- 21,807,420,771 17,724,254,808 627,571,218 1,963,938 -

รวมเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

982,188,637

629,535,156 21,807,420,771 17,724,254,808

55


138

14

รายงานประจ� ำ ปี 2556

รายการค้ ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ) 14.4 เงินให้ ก้ ูยืมแก่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ) งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 บาท บริษัทย่ อย วันที่ 1 มกรำคม เพิ่มขึ ้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555 บาท

พ.ศ. 2556 บาท

พ.ศ. 2555 บาท

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น

-

- 17,724,254,808 14,833,186,192 - 3,912,438,033 2,891,068,616 170,727,930 -

วันที่ 31 ธันวำคม

-

- 21,807,420,771 17,724,254,808

บริษัทร่ วม วันที่ 1 มกรำคม เพิ่มขึ ้น จ่ำยชำระคืน

627,571,218 184,492,983 (323,792,900) 26,933,400

507,373,802 160,111,785 (23,282,475) (16,631,894)

-

-

515,204,701

627,571,218

-

-

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

1,963,938 465,180,585 (160,587)

15,266,097 (13,302,159) -

-

-

วันที่ 31 ธันวำคม

466,983,936

1,963,938

-

-

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน วันที่ 31 ธันวำคม กิจการร่ วมค้ า วันที่ 1 มกรำคม เพิ่มขึ ้น จ่ำยชำระคืน

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ และมีอตั รำดอกเบี ้ยตำมอัตรำตลำดซึง่ อ้ ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี ้ยธนำคำรพำณิ ชย์ เงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่ำวมีกำหนดชำระคืน เมื่อทวงถำมแต่กลุ่มบริ ษัทจะไม่เรี ยกชำระคืนเงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่ำวภำยในปี หน้ ำ

56


139

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

14

รายการค้ ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ) 14.5 เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน บริษัทย่อย

-

-

1,827,251,831

1,448,554,317

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 บาท

พ.ศ. 2555 บาท

พ.ศ. 2556 บาท

พ.ศ. 2555 บาท

จ่ำยชำระคืน

-

-

1,448,554,317 378,697,514 -

1,549,601,374 (101,047,057)

วันที่ 31 ธันวำคม

-

-

1,827,251,831

1,448,554,317

บริษัทย่ อย วันที่ 1 มกรำคม เพิ่มขึ ้น

เงินกู้ยืมระยะสัน้ จำกบริ ษัทย่อยเป็ นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท มีกำหนดชำระคืนเมื่อ ทวงถำม และมี อัตรำดอกเบี ้ยตำมอัตรำตลำดซึง่ อ้ ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี ้ยธนำคำรพำณิชย์

57


140

15

รายงานประจ� ำ ปี 2556

ที่ดนิ และโครงการระหว่ างการพัฒนา งบการเงินรวม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 บาท บาท รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ เพิ่มขึ ้น ต้ นทุนค่ำก่อสร้ ำงและค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ อง ต้ นทุนกำรกู้ยืม โอนไปที่ดนิ และโครงกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย โอนไปที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 17)

1,303,593,809

33,097,764

434,370,425 1,239,294,462 30,809,490 31,201,583 (1,083,335,488) (215,851,381) 469,586,855 1,303,593,809

รวมที่ดนิ และโครงกำรระหว่ำงกำรพัฒนำ

งบการเงินรวม ล้ านบาท ภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรก่อสร้ ำงและกำรซื ้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรก่อสร้ ำงและกำรซื ้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 16

8.3 165.2

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน งบการเงินรวม ที่ดนิ และ ส่ วนปรับปรุง อาคารและส่ วน ที่ดนิ ปรับปรุงอาคาร บาท บาท

รวม บาท

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

356,642,414 (1,569,547)

1,516,560,343 (942,844,449)

1,873,202,757 (944,413,996)

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

355,072,867

573,715,894

928,788,761

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 รำคำทุน

รำคำยุตธิ รรม

1,824,186,050

58


141

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

16

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (ต่อ) งบการเงินรวม ที่ดนิ และ ส่ วนปรับปรุง อาคารและส่ วน ที่ดนิ ปรับปรุงอาคาร บาท บาท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ กำรซื ้อเพิ่มขึ ้น จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ โอนไปบัญชีอื่น ค่ำเสื่อมรำคำ กำรด้ อยค่ำ

รวม บาท

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

355,072,867 (115,647) -

573,715,894 115,059,776 (281,841) (3,740,294) (79,558,989) (54,615,805) (739,952)

928,788,761 115,059,776 (281,841) (3,740,294) (79,674,636) (54,615,805) (739,952)

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

354,957,220

549,838,789

904,796,009

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 รำคำทุน หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ

356,642,414 1,626,736,460 1,983,378,874 (1,685,194) (1,022,281,866) (1,023,967,060) (54,615,805) (54,615,805) -

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

354,957,220

รำคำยุตธิ รรม

549,838,789

904,796,009 1,499,186,050

59


142

16

รายงานประจ� ำ ปี 2556

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (ต่อ) งบการเงินรวม ที่ดนิ และ ส่ วนปรับปรุง อาคารและส่ วน ที่ดนิ ปรับปรุงอาคาร บาท บาท

รวม บาท

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

354,957,220 (407,750) (62,882) -

549,838,789 405,636,252 (681,085) (53,438,407) (78,814,554) 54,615,805 (13,924,568)

904,796,009 405,636,252 (681,085) (53,846,157) (78,877,436) 54,615,805 (13,924,568)

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

354,486,588

863,232,232

1,217,718,820

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

355,351,159 (864,571)

1,839,121,238 (975,889,006)

2,194,472,397 (976,753,577)

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

354,486,588

863,232,232

1,217,718,820

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ กำรซื ้อเพิ่มขึ ้น จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ ค่ำเสื่อมรำคำ กลับรำยกำรด้ อยค่ำ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รำคำทุน

รำคำยุตธิ รรม

1,499,186,050

รำคำยุติธรรมถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชำญในวิชำชี พและมีประสบกำรณ์ ในทำเลที่ตงั ้ และ ประเภทของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่มีกำรประเมินนัน้ บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริ ษัทได้ ทำกำรรื อ้ ถอนอำคำรและส่วนปรั บปรุ งอำคำรในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2556 ดังนันกลุ ้ ่มบริ ษัทจึงมีกำรกลับรำยกำรด้ อยค่ำจำนวน 55 ล้ ำนบำท และตัดจำหน่ำยมูลค่ำของสินทรัพย์ดงั กล่ำวที่เหลือทังหมด ้ อสังหำริ มทรั พย์เพื่อกำรลงทุนจำนวนเงิน 19.0 ล้ ำนเหรี ยญออสเตรเลี ย หรื อเทียบเท่ำ 554 ล้ ำนบำท (พ.ศ. 2555 : 5.4 ล้ ำน เหรี ยญออสเตรเลีย หรื อเทียบเท่ำ 172 ล้ ำนบำท) ได้ นำไปวำงเป็ นหลักประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำร (หมำยเหตุ 21 )

60


143

บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

16

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (ต่อ) จำนวนเงินที่เกี่ยวข้ องอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ที่ได้ รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน ได้ แก่

รำยได้ ค่ำเช่ำ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนโดยตรงที่เกิดจำก อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึง่ ก่อให้ เกิดรำยได้ ค่ำเช่ำสำหรับปี

พ.ศ. 2556 บาท

พ.ศ. 2555 บาท

374,069,421

370,894,088

89,862,504

81,535,854

61


17

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

1,909,753,253 (170,430,598) 1,739,322,655

2,969,159,700 338,579,154 193,868,442 (8,302) (1,445,275,721) (240,484,815) (17,792,293) (58,723,510) 1,739,322,655

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธัน���าคม พ.ศ. 2555 รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ ซื ้อสินทรัพย์ สินทรัพย์ได้ มำจำกกำรลงทุนในบริ ษัทย่อย จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ ขำยบริ ษัทย่อย จัดประเภทใหม่ โอนมำจำก(ไป)บัญชีอื่น ค่ำเสื่อมรำคำ กลับรำยกำรกำรด้ อยค่ำ (กำรด้ อยค่ำ) กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 รำคำทุน หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ

3,201,388,531 (232,228,831) 2,969,159,700

ที่ดนิ และส่ วน ปรั บปรุ งที่ดนิ

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 รำคำทุน หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

13,897,825,612 (4,732,421,252) (825,114) 9,164,579,246

7,908,265,512 206,694,505 220,439,953 (19,966,735) (3,862,285) 1,568,288,222 (168,232,642) (560,712,692) 21,118,422 (7,453,014) 9,164,579,246

12,300,825,434 (4,370,616,387) (21,943,535) 7,908,265,512

อาคารและ อุปกรณ์ ประกอบ

5,118,462,542 (2,637,525,338) (44,082,991) 2,436,854,213

2,148,068,779 250,636,728 18,277,079 (27,487,750) (54,348,369) (814,781) 579,588,581 7,265,229 (444,342,431) (25,476,430) (14,512,422) 2,436,854,213

4,612,340,496 (2,452,323,714) (11,948,003) 2,148,068,779

ส่ วนปรั บปรุ ง อาคารและ อาคารเช่ า

9,228,129,242 (6,033,180,593) (63,907,535) 3,131,041,114

3,065,713,959 332,786,207 (51,719,495) (10,528,981) (1,189,019) 497,198,766 4,867,812 (694,937,592) 10,945,475 (22,096,018) 3,131,041,114

8,861,597,454 (5,765,905,021) (29,978,474) 3,065,713,959

เครื่ องตกแต่ ง ติดตัง้ และ อุปกรณ์ อ่ นื ยานพาหนะ

284,999,504 (198,487,487) 86,512,017

87,926,122 19,321,590 2,881,715 (2,272,221) (217,130) 2,730,283 (23,514,318) (344,024) 86,512,017

271,052,899 (183,126,777) 87,926,122

งบการเงินรวม (บาท)

1,060,620,400 (510,024,236) (13,678,906) 536,917,258

371,322,822 165,176,845 23,213,159 (14,034,442) (1,514,366) 75,351,696 (2,536,772) (78,646,272) (378,209) (1,037,203) 536,917,258

802,555,922 (430,658,578) (574,522) 371,322,822

เครื่ องใช้ ใน การดาเนินงาน รวม

16,913,936,124 3,357,677,582 468,974,801 (133,441,605) (72,552,974) (2,299,100) (415,942,024) (1,819,945,598) 6,209,258 (105,076,995) 18,197,539,469

62

1,102,312,966 32,602,103,519 - (14,282,069,504) (122,494,546) 1,102,312,966 18,197,539,469

363,479,230 2,044,482,553 10,294,453 (17,960,962) (2,073,541) (295,300) (1,277,881,827) (16,820,836) (910,804) 1,102,312,966

363,479,230 30,413,239,966 - (13,434,859,308) (64,444,534) 363,479,230 16,913,936,124

งานระหว่ าง ก่ อสร้ าง

144 รายงานประจ� ำ ปี 2556


17

1,985,046,157 (189,518,190) 1,795,527,967

1,739,322,655 737,473 87,705,116 (45,385) (16,723,348) (15,468,544) 1,795,527,967

ที่ดนิ และส่ วน ปรั บปรุ งที่ดนิ

14,497,606,153 (5,370,870,963) 9,126,735,190

9,164,579,246 116,805,254 332,412,705 (2) (833,361) (579,880,584) 291,875,032 213,460,886 (599,128,757) 825,114 186,619,657 9,126,735,190

อาคารและ อุปกรณ์ ประกอบ

7,022,118,194 (2,818,989,171) (12,471,575) 4,190,657,448

2,436,854,213 1,440,479,135 87,532,800 (39,812,013) (54,922,233) 822,389,480 (8,109,088) (525,093,456) 31,023,761 314,849 4,190,657,448

ส่ วนปรั บปรุ ง อาคารและ อาคารเช่ า

10,553,761,154 (6,576,555,249) (9,427,877) 3,967,778,028

3,131,041,114 634,476,369 122,388,708 (83,480,740) (15,144,279) 758,191,758 126,126,860 5,842,903 (792,572,713) 50,519,234 30,388,814 3,967,778,028

เครื่ องตกแต่ ง ติดตัง้ และ อุปกรณ์ อ่ นื

258,568,035 (183,058,693) 75,509,342

86,512,017 12,416,880 602,385 (265,882) (225,515) 2,674,855 (27,101,850) 896,452 75,509,342

ยานพาหนะ

งบการเงินรวม (บาท)

1,102,312,966 2,007,167,468 (81,455,643) (991,764,218) (1,035,637) 2,390,495 6,844,612 2,044,460,043

งานระหว่ าง ก่ อสร้ าง 18,197,539,469 4,330,416,613 636,721,512 (243,606,612) (72,482,826) 418,001,892 (4,719,522) 215,851,381 (2,023,861,818) 94,923,860 195,860,066 21,744,644,015

รวม

1,090,953,114 2,044,460,043 37,452,512,850 (546,977,117) - (15,685,969,383) (21,899,452) 543,975,997 2,044,460,043 21,744,644,015

536,917,258 118,334,034 6,079,798 (38,592,332) (1,312,053) (11,611,291) (1,417,700) (63,241,694) 12,555,751 (13,735,774) 543,975,997

เครื่ องใช้ ใน การดาเนินงาน

63

ค่ำเสื่อมรำคำจำนวน 1,213,645,438 บำท (พ.ศ. 2555 : 1,120,512,299 บำท) แสดงไว้ ในต้ นทุนขำยและบริ กำร จำนวน 768,028,246 บำท (พ.ศ. 2555 : 650,115,764 บำท) อยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำร ขำย และจำนวน 42,188,134 บำท (พ.ศ. 2555 : 49,317,535 บำท) อยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รำคำทุน หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม หัก ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ

รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ ซื ้อสินทรัพย์ สินทรัพย์ได้ มำจำกกำรลงทุนในบริ ษัทย่อย (หมำยเหตุ 35) จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ จัดประเภทใหม่ ปรับปรุ งกำรปั นต้ นทุนกำรพัฒนำโครงกำร โอนมำจำก(ไป)บัญชีอื่น โอนจำกต้ นทุนพัฒนำโครงกำร (หมำยเหตุ 15) ค่ำเสื่อมรำคำ กลับรำยกำรกำรด้ อยค่ำ กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) บริษัท ไมเนอร์ อิน เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด (มหาชน)

145


17

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

10,011,983 (318,832) 9,693,151

9,759,264 (66,113) 9,693,151

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ ซื ้อสินทรัพย์ จำหน่ำยสินทรัพย์ - สุทธิ ค่ำเสื่อมรำคำ รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 รำคำทุน หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

10,011,983 (252,719) 9,759,264

ที่ดนิ และส่ วน ปรั บปรุ งที่ดนิ

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 รำคำทุน หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

99,727,305 (53,631,198) 46,096,107

3,743,299 (9,768,383) 46,096,107

(34,206,955) 183,284,514

618,695,066 (435,410,552) 183,284,514

52,121,191

95,984,006 (43,862,815) 52,121,191

ส่ วนปรั บปรุ ง อาคารและ อาคารเช่ า

217,491,469

618,695,065 (401,203,596) 217,491,469

อาคารและ อุปกรณ์ ประกอบ

497,814,573 (339,009,283) 158,805,290

19,562,464 (37,330) (35,953,303) 158,805,290

175,233,459

478,501,816 (303,268,357) 175,233,459

33,630,668 (23,808,908) 9,821,760

(1,547,492) (3,958,953) 9,821,760