Page 1


Welkom

OPENZONDAGEN 15 DECEMBER EN 22 DECEMBER DOORLOPEND OPEN VAN 14U TOT EN MET 18U

-2-


B ODY WA R ME R VA N G I L S 14 9 , 9 5 E U R O / S J AAL B O V E N: P R O F U O M O 5 0 , 0 0 TOT 6 0 , 0 0 E U R O O N D E R : TOMMY H ILFIGER , P R I J S VA R I E E R T VA N 6 9 , 9 0 TOT 8 9 , 9 0 E U R O R IEM BOVEN: PRO FUO MO 49,9 5 EURO / MID D EN: MICH AELIS 2 9,5 0 EURO / ON D ER: T.H. 4 0 EURO

-3-


L E D E R E N H A N D S C H O E N E N PR O F U O M O 5 0 EU R O B R E D E S JA A L S C O TC H & S O DA 10 4 , 9 5 EU R O

-4-


Must-haves

B O D Y WA R M E R VA N G I L S 14 9 , 9 5 E U R O, R OY R O B S O N 7 9 , 0 0 E U R O M U T S S C OT C H & S O D A 4 4,9 5 EU R O S J A A L B L AU W 3 0 , 0 0 E U R O, B O R D E AU X 4 4,9 5 EU R O L I C H T E S J A A L M I C H A E L I S 2 0 EU R O G E W E V E N R I E M P R O F U O M O 4 9 , 9 5 E U R O

-5-


Verwarm hem S JA A L S C OT C H & S O D A 74 , 9 5 E U R O M U T S S C OT C H & S O D A 4 4 , 9 5 E U R O

-6-


ZOL ANG DE VOORRA AD STREKT

-7-


-8-


Sjaals

VA N LI N KS N A A R R EC H TS: 74, 9 5 EU R O / 74, 9 5 EU R O / 4 9, 9 5 EU R O / 7 9, 9 5 EU R O / 7 9, 9 5 EU R O / 14 5 EU R O

- 9-

-9-


Dassen

PR O F U O M O 4 9, 9 5 EU R O

Pochettes

PR O F U O M O E N R OY R O B S O N / PR I J S VA R I E E R T T U S S E N 21, 5 0 E N 3 0 , 0 0 EU R O

- 10 -


Strikjes

D E PR I J S VA R I E E R T T U S S E N 3 9, 9 5 E N 6 9, 9 5 EU R O

- 11 -


ZOL ANG DE VOORRA AD STREKT

- 12 -


N EW

TOM M Y H ILFIGE R C A D E A UBO X DU OPAC K 11,95 EU R O

Kousen

4 PA A R P E R B O X 2 4 , 9 5 E UR O / 5 PAAR P E R BOX 2 9 ,9 5 E U RO

U NO PACK

NE W M E R I NO W O L / K AT O E N 9 ,9 5 E U RO

- 12 - 13 -


Muts

S C O TC H & S O DA 74 , 9 5 EU R O

- 14 -

Sjaal

S C OTC H & S O DA 4 4 , 9 5 EU R O


De kleuren in dit boekje kunnen wat afwijken van de echte kleuren. Zolang de voorraad strekt kan je bij ons terecht voor alle cadeautips in deze brochure.

Underwear

É É N B OX E R S H O R T PE R B OX , PR I J S VA R I E E R T VA N 2 5 TOT 2 9, 9 0 EU R O

Vip Flap

M AG I S C H E P O R T E F EU I L L E I N E E N M E TA L E N D O O S J E: 3 9, 9 5 EU R O V E R K R I J G B A A R ZO L A N G D E VO O R R A A D S T R E K T

- 15 -


Cadeaucheque JIJ KIEST

HET BEDRAG

WELKOM OP ZONDAG 15 DECEMBER EN 22 DECEMBER DOORLOPEND OPEN VAN 14U TOT EN MET 18U

VOOR HAAR

FEESTELIJKE NIEUWIGHEDEN OP WWW.KLEINLONDEN.BE

Nestor de Tièrestraat 135, Oudenaarde (Eine), Tel. 055 31 75 35, Open van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 18u30 Zaterdag doorlopend open tot 18u. Maandag gesloten.

Klein Londen  

fashionable gift ideas for him

Advertisement