Page 1

5e jaargang nummer 4

In dit Zwemblad o.a.: • zweminstuif 2008 • foto’s zwemwedstrijd 4 oktober


zwemblad

.

Daar is hij dan: het eerste zwemblad dat niet op papier verschijnt! Vanaf nu te downloaden op de website als pdf-formaat en ook onsite in te zien in een, al zeg ik het zelf, spectaculaire flash omgeving, waarin je real-time door het blad kan manouvreren. Dit eerste blad na de zomervakantie leverde nog wat weinig kopij op, wat gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Maar we gaan al weer voorzichtig richting de feestdagen, wat wel weer de nodige verhalen losmaakt. Dus laat binnenkort aan de redactie weten wat jij hebt meegemaakt in de eerste seizoenshelft! Stuur je artikel, foto’s of anecdotes in naar red.zwemblad@aquawaard.nl . Thijs Duin, Redactie Zwemblad AquaWaarD inleverdata kopij:

8 december 2008

Redactieadres: red.zwemblad@aquawaard.nl

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Inhoudsopgave Telefoonnummers Adressen Voorzitter Verjaardagen/nieuwe leden Activiteiten commissie / zweminstuif Foto’s zweminstuif Snorkellen Foto’s zwemwedstrijd 4-10 Foto’s zwemwedstrijd 4-10 Zwemplan woensdag Zwemplan zaterdag 1e uur Zwemplan zaterdag 2e uur Contributie Kledingformulier

NOTEER DEZE DATA VAST IN UW AGENDA 8 november

Recreatieve 5 kamp Waardergolf (16.00 uur)

8 december

Sluitingsdatum inleveren kopij

17 december

Laatste training voor de kerst

4 januari

Hervatten trainingen na de kerst


algemeen

Tiny Machielse Anita Konijn Corrie van der Zon Tom de Korte Petra v Teunenbroek Frans v Teunenbroek Ben Koelemij Frank Blokker Hoofdtrainer - VACANT Albert Kramer Edwin Veldboer hoofdtrainer Bas Meegdes Ronja van Harskamp (ass) Sam van Bakel Hanneke Kramer

Arend Breed Albert Kramer Hanneke Kramer Edwin Veldboer hoofdtrainer Siebe Middelbeek

Waterpolotrainers/coaches 5711878 Bas Meegdes - hoofdtrainer 5039766 Ilona Duin 5039705 Hans van Liempt (ass) 5741973 Abdelkrim Dahchi (ass) 06-10930650 Kevin Koelemij (ass) 06-10930650 Matyas Vajon 5742820 Jan Pieter van Straten 5722268 Joyce Weeshoff Wedstrijdzwemmen Trainers Kennith Degeling 5716905 Anita v/d Velde (ass) Zwemplantrainers 5728315 Sione van Harskamp 5711878 Anita Homborg 5039583 Reinoud van den Hoek 5712066 Anita vd Velde(ass) 5716905 Kevin Koelemij (ass) Kevin Dahchi (ass) Trimmen / Hydrofitness trainers 5719641 Joyce Meijers 5716905 Carolien Drent 5716905 Abdelkrim Dahchi (ass) Snorkeltrainers 5728315 Jacques Busquet 5744042 Luuk de Korte (ass)

Telefoonnummer 072-5675041 Faxnummer 072-5345371

5711878 5039566 5724418 5746397 5742820

5039766 5712523

5039583 5150815 5743677

5745224 5744739 5746397 5720872 5741973


algemeen

Voorzitter Edwin Veldboer Valkkooglaan 5 1705 AM Heerhugowaard 5728315 zwaardvis@aquawaard.nl zwaardvis@quicknet.nl

Lid + Webmaster Leo Schouten Rijn 5 1703 KA Heerhugowaard 5715768 lbjschouten@hetnet.nl

Vice Voorzitter + Activiteitencommisie Siebe Middelbeek Moutmolen 73 1703 TK Heerhugowaard Tel: 5744042 smiddelbeek@orange.nl

Lid + Vrijwilligers coordinator Hennie Dahchi Themislaan 38 1702 AX Heerhugowaard Tel: 5746397 abdelkrimhennie@quicknet.nl

Secretaris/Penningmeester Sjaak Plukkel Sparrenlaan 62 1702 LC Heerugowaard 5724961 secretariaat@aquawaard.nl

Lid Jacqueline Bakker Lommerhof 22 1702 VV Heerhugowaard 5715909 Jacqueline.Bakker@noordborgh.nl

Ledenadministratie + startvergunning Albert Kramer Berkenlaan 5 1702 LD Heerhugowaard 5716905 albert.Kramer@aquawaard.nl

Bankrekeningnummer AquaWaard 72758 (postbank) tnv zwem en poloclub Aquawaard

Activiteiten commissie Fred Dik Dinkel 48 1703 HV Heerhugowaard 5741098 f.dik@quicknet.nl

Recreatief zwemcommissie Leo Schouten Rijn 5 1703 KA Heerhugowaard Tel: 5715768 lbjschouten@hetnet.nl

Polo commissie Ben Koelemij Forsythialaan 28 1702 TC Heerhugowaard 5742820 benkoelemij@zonnet.nl

Redactie "Het Zwemblad" Kathy Duin Schermeerstraat 13a 1841 GE Stompetoren 5039566 red.zwemblad@aquawaard.nl

Technische commissie Edwin Veldboer (zwpln+best.) Albert Kramer (adm) Bas Meegdes (polo) vacant (sel/recr) Arend Breed (trim) Joyce Meijers (hyd) techn.comm@aquawaard.nl

Zwemplan commissie alle zwemplan trainers/ass

Penningmeester VACANT

Kas commissie Mw. H. Dahchi Dhr. S. van Bakel Mw. K. Duin VACANT

5746397 5712066 5039566

Selectie zwemcommissie Vacant

4


voorzitter

Een nieuw seizoen en wat gaan we daarmee doen, We zijn al weer hard aan de slag om een ieder het naar zijn zin te maken voor dit seizoen, het lijkt al weer lang geleden dat we lekker zomervakantie hadden. Zo zijn de selectiezwemmers al naar hun 1e recreatieve vijfkamp geweest, zijn er diverse polowedstrijden gewonnen of verloren, hebben we met het zwemplan een kleine dip in het aantal zwemmers op zaterdag en zitten we op de woensdag goed vol. Zelfs met onze trimmers (+ lac) en aquajoggers hebben al weer heel wat zweetdruppels in het water achtergelaten. Ook hebben we onze open dag gehouden, en ik moet zeggen het was lekker druk en gezellig. Ook hadden we voldoende vrijwilligers (ouders) die voor een keer graag wouden assisteren. Dit in het kader van ouders graag gezien, een geslaagde opzet en naar ik hoop doet u volgende keer weer mee. U had al een hand en een bedankje gehad, maar bij deze nogmaals. In het kader van vrijwilligers een positief signaal en naar wij hopen een eerste aanwas van het meer kunnen betrekken van ouders of de oudere kinderen met een vrijwilligerstaak. We willen veel, maar worden beperkt door het aantal vrijwilligers. Zoals al een paar van onze zwemmers gemerkt hebben kan je na het tonen van slecht gedrag, omgangsnormen, of het bewust verkeerd omgaan met andermans zaken, een officiële waarschuwing ontvangen. Zo hebben we er in dit seizoen twee maal een 1e waarschuwing uitgereikt. Nogmaals als men twee officiële waarschuwingen heeft ontvangen dan wordt men voor twee sportgelegenheden uitgesloten. Bij herhaling, na deze straf volgt een langere uitsluiting van minimaal vier sportgelegen heden. Bij dan nog niet willen volgt een royering van de vereniging. Dit alles zonder restitutie van de contributie. Bij het bestuur wordt er van de waarschuwingen een lijstje bijgehouden. Bent u al gebruiker van onze internetsite, want dan kunt u foto’s hiervan kopiëren. Ook bij onze website kunt u informatie kwijt. Zo blijft de site actueel. www.aquawaard.nl Voor de diverse wedstrijddata, indelingen en andere informatie kijk ook op de website zo ook dit clubblad met alle recente mededelingen. Ook voor de conceptdata van het snorkelen en de baanwijzigingen bij het zwemplan staat er weer diverse informatie in het digitale clubblad. En zoals u weet kan het bij uitzondering het clubblad alleen nog maar opgehaald worden in het zwemblad, dit na het van te voren opgeven aan onze ledenadministrateur. Deze zal daar zo een maand blijven liggen. De andere mogelijkheid is alleen nog de website, waar ook alle voorgaande uitgaven staan opgeslagen. Of er ook weer leuke anekdote ’s en mopjes zijn? Misschien is er wel een spetterend verhaal van een van je medezwemmers. En waarom heb jij nog geen leuke tekening opgestuurd of een mooi verhaal geschreven. Doe het maar eens en stuur het op naar red.zwemblad@aquawaard.nl Met vriendelijke groet van uw voorzitter Edwin Veldboer.

5


verjaardagen

Oktober

December

3 4 8 9 10 16 20 21 24 27 28 29

1 Pim Duin 1 Yolanda Truong 6 Mariska Schuurmans 10 Laura Filmer Heemsbergen 10 Marije van der Winden 11 Max Mosheuvel 11 Anita Buijze 11 Siebe Middelbeek 13 Marcel Bloemraad 13 Annemieke Schouten 14 Judith Ernst 16 Ilona Kleine Budde 16 Henk Veld 17 Sione van Harskamp 21 Tim Berkhout 22 Tineke Bankert- Koot 22 Anita Homborg 23 Ingeborg Jonker 26 Fred Jansen 27 Max Oostrom 29 Niels Zwemmer

Stefan Ganzevoort Nynke Mensink-v/der Heide Romy de Ruiter Yiaro Westerburger Sandra Mol Nadia Ben Salah Joep Weert Adriaan Touw Marouschka Duineveld Joyce Hiddink Nynke Schoen Jesse Kooy

November 1 Miranda Wals 2 Sebastiaan Hildering 2 Tom Langendijk 3 Bart Breetveld 3 Gino Ben Salah 6 Alex Rood 11 Marlies Limmen 12 Marga Koppes 12 Luc Honselaar 14 Lian BrandjesBlokdijk 15 Nancy van Halem 16 Jakkolien van Roon 17 Jeroen van den Hoek 19 Dorien van Winsum 20 Annesophie Pronk 23 Iris van der Heide

Anita Buijze Mandy De Decker Joey De Decker Ingeborg Jonker Martijn Jonker Maud van der Groef Nancy van Halem Lyanne Backer Pien Biesma Rosan Roemer Marleen Stroomer Gino Ben Salah Nadia Ben Salah Bryan Korbeeck Nikita van Teunenbroek Niels Veul Sven Koopman Sandra van Velzen Sanne Rooseboom De Vries Leonie Langendijk Jesse Kooy RenĂŠe Balder Ilona Oorbeek Tom Langendijk Tim den Daas Yolanda Truong Marcin van Moorst Justin Wagenaar Ineke Rijsdijk Max Oostrom


email adres

Onlangs is een nieuw email adres binnen Aquawaard geactiveerd. activ.comm@aquawaard.nl Dit email adres is speciaal in het leven geroepen voor de Activiteiten Commisie van Aquawaard. Dus heb je leuke ideeen of wil je graag een beginnend idee met ons uitwerken, schroom niet en mail gewoon. Blink je ergens in uit of verkleed en smink je je graag rond de jaarlijkse feestdagen, laat het ons weten. En lees je eens een bericht in je mailbox van AC aquawaard, dan is het geen hardnekkig virus maar afkomstig van Hardewerkende Vrijwilligers van je Club ! evenementen

Op zaterdag 13 september was de zweminstuif van onze club in het zwembad de Waardergolf in Heerhugowaard. Maar voor het eerste werd deze omgedoopt tot KNZB on Tour. Het doel van dit evenement was om nieuwe leden voor de activiteiten van onze club te enthousiasmeren, en de bestaande leden ook met andere takken van sport kennis te laten maken. De club verzorgde in samenwerking met de KNZB een aantal leuke activiteiten. Er werd fanatiek gehydrofit, waterpolo gespeeld en een clinic wedstrijdzwemmen gegeven. Maar bovenal haalden velen hun hart op aan de vele speeltoestsellen in het water, de glijbaan en de evenwichtsbaan. Zo´n 150 mensen waarvan ongeveer 80 kinderen bezochten de zweminstuif, die een groot en gezellig succes werd, mede door de bijdrage van vele vrijwilligers. Op de volgende pagina vind u een sfeerimpressie van dit evenement, met behulp van enkele foto´s. Voor meer foto´s kunt u uiteraard terecht op de fotogallerij op de website.

7


foto´s

8


snorkelen

snorkelen 2e deel 2008

SNORKELEN TRAINER SIEBE NAAM ANEMOONVIS

TRAINER JACQUES/EDW INTRAINER LILLIANE NAAM BALLONVIS NAAM C-DIPLOMA

Boglorka Vajon ?? Schuurman Mariska W als Miranda Yairo W estenburger

Has Ruby Honselaar Luc Mees Keuning W eert Isabelle W eert Joep

Simone Ganzevoort Pim Duin Jeroen Dahchi Bas Pluister

meesnorkel Stefan Middelbeek

meesnorkel

meesnorkel Luuk De Korte

SPULLEN VIA AW 0e les A 16-8-2008 Snorkelen data TIJD VAN 10.00-10.45 UUR

Snorkelen data Snorkelen data TIJD VAN 10.00-10.45 UUR TIJD VAN 10.00-10.45 UUR

1e les A 2e les A 3e les A 4e les A 5e les A 6e les A 7e les A 8e les A 9e les A 10e les A

30-08-08 13-09-08 27-09-08 11-10-08 25-10-08 8-11-08 22-11-08 29-11-08 10-01-09 24-01-09

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e

B B B B B B B B

23-08-08 6-09-08 20-09-08 4-10-08 18-10-08 1-11-08 15-11-08 29-11-08

examen

7-2-2008

examen

13-12-2008

uitstroom A

TEL TEL TEL

SIEBE 072-5744042 EDW IN 072-5728315 JACQUES 072-5720872

les les les les les les les les

uitstroom B

1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e

les les les les les les les les

C C C C C C C C

23-08-08 6-09-08 20-09-08 4-10-08 18-10-08 1-11-08 15-11-08 29-11-08

examen

13-12-2008

uitstroom C

je wanneer it o o n k oo Weet je rkelen? moet sno de koelkast, p schema o et toilet! P lak dit em op h of hang h 9


foto´s

Meer foto’s vindt je in de fotogallerij op de website: www. Aquawaard.nl ! 10


11


18,00--18,45

Baan 6

Baan 5

REINOUD Fuut (7)

EDWIN +MONIQUE BAS + KEVIN II Dolfijn (9) Zeeleeuw(6)

Berg van de Micheal Hoek van den Esther Maurizia Chardonnay Vanjon Boglarka ???

Bosma Joris Langedijk Melissa

Aardenburg Bryan Honselaar Luc

Pluister Bas Schraa Matthijs

Kooy Jesse Ruiter Jackie Zoer Marjon

Pinquin (8)

Bever (10)

Maurizia Chairon

Schoen Nynke

Baan 4

Baan 3 BAS + KEVIN II ijsbeer (5)

Baan2 HANNEKE+ ANITA jr otters (4)

Baan1 Baan0 HANNEKE+ ANITA jr ANITA +KEVIN 1 Kikker(3)+Instroom Zwemkrab (2)

Burg van den Samantha Hiddink Joyce

Huizinga Simone Maijenburg Vigo

Ganzevoort Stefan Groot Ryan

Hendriks Noah Ruiter Sam

Jhon Jasper Wals Miranda Westenburger Yairo Zoer Inge

Schouten Carolien Verduyn Anne Wawoe Shameira Wielinga Mascha Winsum van Dorien

Dachi Anne Keuning Mees Nimwegen van Joy Koopman Sven Nimwegen van Nikky Pluister Maike Schellinger Lloyd Veul Niels

ANITA +KEVIN 1 Garnaal (1) +instroom nieuw=rood

Wattel Luna

EDWIN/BAS begeleiding/opleiding

KEVIN KOELEMIJ ANITA vd VELDE KEVIN DACHI MONIQUE GROOT

Baeker Leanne Duyf Victor (Kara licht) Graaf van de Danique Groef van der Mout Wiensma Pien IN DOELGROEPENBAD

DIVERS SAM spelling en wijzigingen daargelaten 21-10-2008 19:40

zwemplan

2008-2e seizoen Zwemmen op woensdag

12


10,00 uur

JOYCE//CAROLIEN AQUAJOGGING

JOYCE//CAROLIEN AQUAJOGGING

Baan 3&4 + diep 5& 6 LILLIANE SNORKELEN CITROENHAAI

Baan 3&4 + diep 5& 6 JACQUES +EDWIN SNORKELEN BALLONVIS

Baan 3&4 + diep 5& 6 Baan 4 SIEBE ANITA +LILLIANE SNORKELEN Dolfijn (9) ANEMOONVIS

Bas Pluister Jeroen Dahchi Pim Duin Riane Jonker Simone Ganzevoort

Has Ruby Honselaar Luc Keuning Mees Weert Isabelle Weert Joep

Boglorka Vajon Schuurman Mariska Wals Miranda Westerburger Yairo

Meetrainen snorkelbuddy's Middelbeek Stefan

Meetrainen snorkelbuddy's Luuk de Korte

EDWIN

Meetrainen snorkelbuddy's

Bosma Joris Pluister Bas Schraa Matthijs

Baan 3 KENNETH Fuut (7)

Baan 2 MARIJE Pinquin (8)

Has Kyra Has Ruby Schuurmans Mariska Zwemmer Niels Wiercx Lieke

Baan 1 HANNEKE Zeeleeuw (6)

Honselaar Luc Komen Arie Obbink Elisa Weert Joep Yurdakadim Dilara

ALS MARIJE CURSUS OID OF WAARDERGOLF OPVANG KENNETH

EDWIN/ANITA NIEUWE OPLEIDINGEN MARIJE VD WINDEN spelling en wijzigingen daargelaten 21-10-2008 19:40

zwemplan

2008-2e seizoen Zwemmen op Zaterdag

13


2008-2e seizoen

ZATERDAG 10.45 UUR

Baan 1

Baan 2

Baan 5

Baan 6

Baan 3

Baan 4

HANNEKE

HANNEKE

MARIJE

KENNETH

ANITA

LILLIANE

Garnaal (1)

Zwemkrab (2)

Otter (4)

Ijsbeer (5)

Kikker(3)

Kikker(3)

Bensalah Gino

Anjewierden Liam

Emmaneel Rene

Hartendorp Lars

Groot Ryan

Wals Miranda

Bensalah Nadia

Homsma Kim

Meyenburg Vigo

Keuning Mees

Hartendorp Froukje

Wel van der Imara

Buding Rosaline

Homsma Silke

Schellinger Lloyd

Mosheuvel Max

Kreeft Yuri (2)

Corbeeck Bryan

Middelbeek Sandra

Schouten Carolien

Weert Isabelle

Corbeeck Sanne

Ruiter Sam

Westenburger Yairo

Groenedijk Wendy

nieuw=rood

ALS MARIJE CURSUS OID OF WAARDERGOLF OPVANG

IN DOELBAD

KENNETH

WOENSDAG

DIVERS SAM

EDWIN begeleiding/opleiding LILIANNE HOMBORG

spelling en wijzigingen daargelaten

MARIJE VD WINDEN

21-10-2008 19:42

zwemplan

EDWIN

14


Contributie overzicht 1 september 2008 Maand 10x p.jaar Incasso Contant

Periode Incasso

3x p.jaar Acc.Giro

Polo Junior (tot 18 jaar) Senior (18 jaar en ouder Wedstrijdkosten

€ €

Wedstrijdzwemmen Junior (tot 18 jaar) Senior (18 jaar en ouder Wedstrijdkosten

€ €

23,26 27,54

€ €

77,53 91,80

€ €

Zwemplan & Rec.Selectie Jeugdleden tot 18 jaar Jeugdleden tot 18 jaar Wedstrijdkosten

€ €

15,80 23,26

€ €

52,67 77,53

€ €

17,34 32,64

€ €

€ €

Trimmen Trimmen 1 x pw Trimmen 2 x pw 10 ritten kaart Hydrofit Hydrofitness 1 x pw Hydrofitness 2 x pw 10 ritten kaart

23,26 27,54

€ €

77,53 91,80

Periode 2x p.jaar Jaar Incasso Acc.Giro Incasso

€ 234,87 € 277,67 € 92,27

2x 2x

79,80 94,07

€ 232,60 € 275,40 € 50,00

€ 234,87 € 277,67 € 52,27

2x 2x

€ €

54,94 79,80

€ 158,00 € 232,60 € 40,00

€ 160,27 € 234,87 € 42,27

1x 2x

57,80 108,80 x

€ €

60,07 111,07 x

€ 173,40 € 326,40 x

€ 175,67 € 328,67 x

1x 2x

57,80 108,80 x

€ €

60,07 111,07 x

€ 173,40 € 326,40 x

€ 175,67 € 328,67 x

1x 2x

€ 45,00

€ € €

56,00

17,34 32,64 €

56,00

Trainingen Per week

€ 232,60 € 275,40 € 90,00

€ €

79,80 94,07

Acc.Giro

47,27

Nieuw lidmaatschap Inschrijfgeld: € 11,00

* De verschuldigde contributie wordt vooruit en voor het hele jaar betaald. * In dit bovenstaane overzicht ziet u wat u moet betalen bij een vooruit betalingsregeling per maand/periode 1/9-1/1-1/4 / jaar. * Ook als u tussentijds schriftelijk opgezegt en u maakt gebruik van de betalingsregeling dan moet u over de resterende periodes u contributie hebben voldaan. * Schriftelijke opzeggingen (1 maand voor einde zwemseizoen) en/of andere mededelingen kunt u doen bij de ledenadministratie. E-mail: aquawaard@quicknet.nl of Berkenlaan 5 1702 LD Heerhugowaard Tel. 0725716905 * Bij een schriftelijke aanmaning i.v.m. een nog niet betaalde contributie wordt een administratieve boete doorberekend, 1e aanmaning € 7,00, 2e aanmaning € 14,00

algemeen

Afdeling

15


16

Zwemblad jaargang 5 no. 4  

Het AquaWaarD zwemblad van oktober 2008.

Zwemblad jaargang 5 no. 4  

Het AquaWaarD zwemblad van oktober 2008.

Advertisement